sylabus studia stacjonarne i stopnia, kierunek piel...

Click here to load reader

Post on 27-Feb-2019

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

Sylabus Studia stacjonarne I stopnia, Kierunek pielgniarstwo I rok, rok akademicki 2010/2011

L.p Nazwa przedmiotu Rodzaj zaj dydaktycznych Liczba godzin Punkty ECTS

1. Anatomia

Wykady 30 3 Seminaria 30

Praca wasna studenta bun 15 2. Fizjologia Wykady 40

4 wiczenia 20 Praca wasna studenta bun 15

3. Biochemia i biofizyka Wykady 10 2 Seminaria 20

Praca wasna studenta bun 15 4. Genetyka

Wykady 20

3 Seminaria 10 Praca wasna studenta bun 15

5. Psychologia

Wykady 30 3

Seminaria 15 Praca wasna studenta bun 15

6. Pedagogika

Wykady 30 3 Seminaria 15

Praca wasna studenta bun 15 7.

Socjologia Wykady 30

2 Praca wasna studenta bun 15 8. Prawo

Wykady 15

2 Praca wasna studenta bun 15

9. Zdrowie publiczne

Wykady 75 2 Seminaria 15

Praca wasna studenta bun 15 10. Podstawy pielgniarstwa Wykady 60

11

Seminaria 30

wiczenia 165 wiczenia praktyczne medyczne 80 Praca wasna studenta bun 30

11. Praktyka zawodowa Podstawy pielgniarstwa

Praktyka zawodowa 120

3

12. Filozofia i etyka zawodu pielgniarki

Wykady

30

2

13. Podstawowa opieka zdrowotna cz.I

Wykady 25 1 wiczenia praktyczne medyczne 80

Praca wasna studenta bun 30 14. Praktyka zawodowa Podstawowa

opieka zdrowotna cz.I Praktyka zawodowa

120 3

15. Promocja zdrowia

Wykady 15

4 Seminaria 15 wiczenia praktyczne medyczne 20 Praca wasna studenta bun 30

16. Dietetyka Wykady 5

2 Seminaria 10 Praca wasna studenta bun 30

2

17. Technologia informacyjna ZTI 30 2

18. Wychowanie fizyczne wiczenia 30 1

19. Jzyk obcy

Lektorat 30 1

3

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

Nazwa kursu Anatomia Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia Zakad Pielgniarstwa Kier/spec/rok Pielgniarstwo, I rok Punkty ECTS 3 Rodzaj kursu Obowizkowy Okres (rok akad/semestr) 2010/2011/I, II Typ zaj/liczba godzin Wykady/30, seminaria/30, g*.15 Koordynator Mgr Eliza Smoa Prowadzcy Mgr Eliza Smoa Sposb zaliczenia Egzamin Poziom kursu Studia pierwszego stopnia Wymagania wstpne Podstawy biologii ze szkoy redniej Jzyk wykadowy Polski Cele dydaktyczne/efekty ksztacenia

Cele dydaktyczne: Student bdzie zdolny: przedstawi prawidow budow czowieka, zastosowa wiedz

o budowie czowieka w prawidowym pielgnowaniu, wykorzysta wiedz dotyczc koca i mini do prawidowego uoenia pacjenta,

wykaza zalenoci pomidzy budow i czynnoci skry a pielgnacj oraz okreli miejsca wstrzykni dominiowych, podskrnych i doylnych

Efekty ksztacenia student: przedstawi prawidow budow organizmu czowieka, wymieni elementy skadowe poszczeglnych narzdw oraz

okreli ich znaczenie dla prawidowego funkcjonowania organizmu czowieka jako caoci,

przedstawi wiedz dotyczc koca, mini i skry, zastosuje j przy uoeniu pielgnowanego pacjenta,

wybierze waciwe miejsca dominiowych, doylnych i podskrnych wstrzykni,

Skrcony opis kursu Szkielet czowieka. Rodzaje koci i ich poczenia. Ukad miniowy. Okolice ciaa, ciany tuowia i jamy ciaa. Anatomia ukadu nerwowego orodkowego, obwodowego i autonomicznego. Drogi nerwowe. rdpiersie. Ukad krenia. Serce. Krenie due i mae. Drogi oddechowe. Puca, opucna. Ukad pokarmowy. Wielkie gruczoy jamy brzusznej. Krenie wrotne. Otrzewna. Przestrze zaotrzewnowa. Nadnercza. Ukad moczowy nerki, moczowody, pcherz moczowy. Narzdy pciowe mskie i eskie. Narzdy zmysw. Ukad chonny.

Peny opis kursu Wykady: 1. Anatomia jako nauka. Znaczenie anatomii dla

pielgniarstwa. Topografia ciaa ludzkiego. Osie i paszczyzny ruchu. Budowa krgu prawdziwego. Budowa krgosupa, mostka i eber. Klatka piersiowa jako cao,

2. Budowa koci dugich. Koci koczyny grnej i dolnej -podzia, podstawowe informacje o budowie i topografii. Miednica jako cao,

3. Czaszka jako cao- sklepienie i podstawa czaszki. Szwy i ciemiczka. Poczenia koci czaszki,

4. Poczenia koci- podzia, oglne omwienie z przykadami

4

poszczeglnych typw pocze. Poczenia koczyny grnej i dolnej. Poczenia krgw, eber. Krgosup jako cao,

5. Minie tuowia podzia. Minie klatki piersiowej, przepona- budowa, dziaanie, udzia w oddychaniu. Minie brzucha i grzbietu- stabilizacja krgosupa, pojcie toczni brzusznej. Minie koczyn grnej i dolnej- przebieg, dziaanie, wpyw na ruchomo poszczeglnych staww,

6. Ukad oddechowy- grne i dolne drogi oddechowe. Drzewo oskrzelowe. Budowa puca i opucnej,

7. Ukad trawienny- pooenie i budowa poszczeglnych odcinkw przewodu pokarmowego. Budowa wtroby, drg ciowych. Trzustka budowa, podstawowe informacje o jej czynnoci. Otrzewna,

8. Ukad krenia. Budowa serca. Krenie pucne i jego znaczenie. Budowa naczy krwiononych. Krenie podowe,

9. Ukad krenia c.d. Duy krwioobieg, pooenie naczy w jamach ciaa oraz okolicach koczyn, dostpno naczy do pomiaru cinienie i iniekcji. Ukad limfatyczny- naczynia i wzy chonne, ledziona, odpyw chonki,

10. Gruczoy dokrewne- pooenie, budowa. Rodzaje hormonw, ich wpyw wzajemny na siebie, wpyw na inne narzdy,

11. Ukad moczowo- pciowy budowa, pooenie, podstawowe funkcje,

12. Ukad nerwowy- budowa neuronu, synapsy nerwowej, uk odruchowy. Rdze krgowy i opony. Podzia mzgowia i omwienie szczegowe poszczeglnych jego czci,

13. Obwodowy ukad nerwowy. Nerwy czaszkowe- funkcja, przebieg. Nerwy rdzeniowe,

14. Autonomiczny ukad nerwowy- budowa, mechanizm dziaania na wybrane narzdy,

15. Narzdy zmysw: smaku, wchu, wzroku i przedsionkowo-limakowy- omwienie szczegowe budowy i funkcji,

16. Budowa i funkcje skry. Rnice w budowie skry w zalenoci od okolicy ciaa i wieku.

Seminaria: 1. Podzia i omwienie szczegowe koca osiowego. Koci

czaszki 2. Koci koczyn, podzia i omwienie szczegowe 3. Poczenia koci podzia, omwienie szczegowe

poszczeglnych pocze koci. Budowa stawu. 4. Minie tuowia: klatki piersiowej, brzuch, grzbietu. 5. Minie koczyn, gowy i szyi. 6. Budowa, pooenie, unaczynienie unerwienie serca. 7. Krwioobieg duy i may. Krenie podowe. Ukad chonny,

ledziona. Naczynia krwionone: podzia i omwienie szczegowe

8. Omwienie ukadu oddechowego 9. Ukad trawienny: podzia, omwienie szczegowe jamy

ustnej, garda, przeyku i jelit 10. Ukad trawienny: wtroba, trzustka, otrzewna. 11. Ukad moczowy. Ukad pciowy 12. Narzdy zmysw 13. Orodkowy ukad nerwowy 14. Obwodowy ukad nerwowy

5

15. Autonomiczny ukad nerwowy Literatura 1. Bochenek A., Reicher M.: Anatomia czowieka. Komplet

Tom I-V. PZWL, W-wa, 2005 2. Marciniak T.: Anatomia prawidowa czowieka. RU ZSP

AM, 1991 3. Michajlik A., Ramotowski W.: Anatomia i fizjologia

czowieka. PZWL, W-wa, 2005 4. Sobotta J.: Atlas anatomii czowieka, tom 1 i 2.

Urban&Partner, Wrocaw 5. Sokoowska-Pituchowa J.: Anatomia czowieka. PZWL, W-

wa, 2000 6. Sylwanowicz W.: May atlas anatomiczny. PZWL, 1994

Uwagi 1 Uwagi 2 Uwagi 3 G* - godziny dla studenta

Nazwa kursu Fizjologia Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia Zakad Pielgniarstwa Kier/spec/rok Pielgniarstwo, I rok Punkty ECTS 4 Rodzaj kursu Obowizkowy Okres (rok akad/semestr) 2010/2011/I i II

6

Typ zaj/liczba godzin Wykady/40, seminaria/20, g.*15 Koordynator Prof. dr hab. Jerzy Jakiewicz Prowadzcy Prof. dr hab. Jerzy Jakiewicz Sposb zaliczenia Egzamin Poziom kursu Studia pierwszego stopnia Wymagania wstpne Podstawy biologii ze szkoy redniej Jzyk wykadowy Polski Cele dydaktyczne/efekty ksztacenia

Cele dydaktyczne: Student bdzie zdolny: scharakteryzowa funkcje fizjologiczne podstawowych ukadw

i narzdw organizmu czowieka, wykaza przydatno wiedzy z fizjologii w uczeniu si przedmiotw klinicznych, zastosowa wiedz z fizjologii do oceny stanu zdrowia i choroby w praktyce pielgniarskiej,

Efekty ksztacenia - student: na podstawie obserwacji i wynikw bada oraz fizjologii

ukadw i narzdw wyjani proces zdrowienia czowieka, scharakteryzuje funkcje fizjologiczne podstawowych ukadw i

narzdw organizmu czowieka, wykorzysta wiedz z fizjologii do wyjanienia zagadnie

klinicznych w procesie pielgnowania.

Skrcony opis kursu Funkcje yciowe czowieka. Neurohormonalna regulacja procesw fizjologicznych. Charakterystyka mini szkieletowych i gadkich oraz minia sercowego. Czucie, ruch, percepcja. Aktywacja mzgu, sen, czuwanie. Wysze czynnoci orodkowego ukadu nerwowego. Fizjologia ukadu dokrewnego. Fizjologia serca. Ukad naczyniowy, hemodynamika i autoregulacja tkankowego przepywu krwi. Fizjologia ukadu oddechowego, mechanika i regulacja oddychania. Krenie pucne i wymiana gazowa. Fizjologia nerek, filtracja nerkowa. Ukad renina angiotensyna. Produkcja moczu. Regulacja rwnowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Ukad trawienny czynnoci motoryczne i wydzielnicze. Hormony jelitowe. Trawienie i wchanianie substancji pokarmowych. Fizjologia ukadu krwiotwrczego. Przemiana materii. Fizjologia wrae zmysowych.

Peny opis kursu Wykady: 1. Neurohormonalna regulacja procesw fizjologicznych, 2. Fizjologia komrek miniowych i nerwowych. Przewodnictwo

synaptyczne i na zczach nerwowo-miniowych. Powstawanie impulsw w narzdach zmysw. Waciwoci mechaniczne mini,

3. Wysze czynnoci orodkowego ukadu nerwowego, 4. Ukad bodcowo-przewodzcy serca, regulacja pracy serca i

cinienia ttniczego krwi, 5. Mechanika oddychania, krenie pucne, dyfuzja i transport

gazw oddechowych, regulacja oddychania, 6. Filtracja i autoregulacja nerkowa, 7. Regulacja rwnowagi wodno-elektolitowej i kwasowo-

zasadowej, 8. Motoryka przewodu pokarmowego, funkcja wtroby, 9. Przemiana materii, 10. Fizjologia ukadu dokrewnego, 11. Fizjologia ukadu krwiotwrczego, 12. Fizjologia zmysw,

7

13. Odruchy rdzeniowe, zapis EEG, 14. Biofizyczne podstawy funkcjonowania organizmu ludzkiego. Seminaria: 1. Fizjologia oglna i minie. 2. Krew (czas krwawienia, czas krzepnicia, grupy krwi). 3. Neurofizjologia (potencja czynnociowy komrki nerwowej,

o ruchowa, o czuciowa, odruchy rdzeniowe, EEG). 4. Ukad krenia (serce , naczynia, EKG, tony serca). 5. Ukad oddechowy, nerka, rwnowaga kwasowo-zasadowa

(spirometria, pojemno i objto puc). 6. Przewd pokarmowy (metabolizm, ukadanie diet, PPM). 7. Hormony (metody diagnostyczne).

Literatura 1. Konturek S.J.: Fizjologia czowieka. Tom I-V. Wyd. CMUJ,

Krakw, 1994-1999. 2. Knynalska-Karwan Z.: Fizjologia i patologia bony luzowej

jamy ustnej. Czelej 3. Michajlik A., Ramotowski W.: Anatomia i fizjologia

czowieka. PZWL, W-wa, 2005 4. Nadzieja-Borodulin L.: Fizjologia czowieka podrcznik dla

studentw licencjatw medycznych, Grnicki 5. Traczyk W. Trzebski A. (Red.): Fizjologia czowieka z

elementami fizjologii stosowanej i klinicznej .wyd. 3 PZWL, W- wa, 2001

6. Traczyk W.: Fizjologia czowieka w zarysie. PZWL, W-wa, 2005

Uwagi 1 Uwagi 2 Uwagi 3 G* - godziny dla studenta

Nazwa kursu Biochemia i biofizyka Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia Zakad Pielgniarstwa Kier/spec/rok Pielgniarstwo, I rok Punkty ECTS 2 Rodzaj kursu Obowizkowy Okres (rok akad/semestr) 2010/2011/I Typ zaj/liczba godzin Wykady/10, seminaria /20,g.*15 Koordynator Prof. dr hab. Jerzy Jakiewicz Prowadzcy Prof. dr hab. Jerzy Jakiewicz Sposb zaliczenia Zaliczenie z ocen

8

Poziom kursu Studia pierwszego stopnia Wymagania wstpne Podstawy biologii, chemii i fizyki ze szkoy redniej Jzyk wykadowy Polski Cele dydaktyczne/efekty ksztacenia

Cele dydaktyczne: Student bdzie zdolny: wyjani procesy metaboliczne konieczne dla utrzymania

homeostazy metabolizmu czowieka, zastosowa wiedz do obserwacji pacjenta i analizy wynikw bada,

Efekty ksztacenia student: wyjani bilans energetyczny torw metabolicznych, przemiany

glukozy i kwasw tuszczowych, wyjani adaptacj substratw energetycznych i torw

metabolicznych stanw sytoci i godu, przedstawi natenie przemian metabolicznych zwizanych z

gospodark ciepln organizmu, okreli i wyjani prawa termodynamiki i wydajnoci

okrelonych reakcji chemicznych zwizanych z termoregulacj, scharakteryzuje funkcj komrek CUN oraz komrek mini

szkieletowych i mini serca w zakresie elektropobudliwoci.

Skrcony opis kursu Biochemiczne podstawy integralnoci organizmu ludzkiego. Budowa i funkcje makromoleku wystpujcych w organizmie ludzkim. Biofizyczne podstawy funkcjonowania organizmu ludzkiego.

Peny opis kursu Wykady: 1. Homeostaza energetyczna organizmu czowieka, 2. Termoregulacja, 3. Hemodynamika ukadu krenia, 4. Funkcje komrek pobudliwych elektrofizjologia.

Seminaria: 1. Biochemia i medycyna. 2. Biomolekuy. 3. Rwnowaga kwasowo-zasadowa. Woda i pH. 4. Budowa oraz funkcje biaek i enzymw. 5. Metabolizm wglowodanw oraz lipidw. 6. Biogenetyka ATP. 7. Metabolizm biaek i aminokwasw.

Literatura 1. Bakowski E.: Biochemia: Podrcznik dla studentw uczelni

medycznych, Urban&Partner, 2004 2. Berg M.J., Stryer L., Tymoszko I.L.: Biochemia. PWN, W-

wa, 2007 3. Doowy K.: Biofizyka, SGGW, W-wa, 2005 4. Hemes B.D.: Hooper N.M.: Biochemia, PWN, W-wa, 2002 5. Jaroszyk F.: Biofizyka Podrcznik dla studentw, PZWL,

W-wa, 2001 6. Jwiak Z. (red): Biofizyka, PWN, W-wa, 2005 7. Murray R.K., Granner D.K., Mayes T.A., Rodwell V.M.:

Biochemia Harpera, PZWL, W-wa, 2006

Uwagi 1 Uwagi 2 Uwagi 3 G* - godziny dla studenta

9

Nazwa kursu Genetyka Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia Zakad Pielgniarstwa Kier/spec/rok Pielgniarstwo, I rok Punkty ECTS 3 Rodzaj kursu Obowizkowy Okres (rok akad/semestr) 2010/2011/ semestr I Typ zaj/liczba godzin Wykady/20, seminaria/ 10, g. * 15 Koordynator Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakiewicz Prowadzcy Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakiewicz Sposb zaliczenia Egzamin Poziom kursu Studia pierwszego stopnia Wymagania wstpne Podstawy biologii ze szkoy redniej Jzyk wykadowy Polski Cele dydaktyczne/efekty ksztacenia

Cele dydaktyczne: Student bdzie zdolny: wykorzysta wiedz o budowie i funkcji ukadu genetycznego dla

10

poradnictwa genetycznego, Efekty ksztacenia student: - w wyniku procesu ksztacenia student:

wyjani budow i funkcj ukadu genetycznego czowieka, scharakteryzuje mechanizm replikacji komrek ze szczeglnym

uwzgldnieniem replikacji DNA, wyjani ukady regulacyjne warunkujce prawidow ekspresj

genw / procesy transkrypcji, translacji i syntezy biaka, wyjani i poda przykady dziedziczenia jedno i wielogenowego, scharakteryzuje rol pielgniarki w zakresie poradnictwa

genetycznego. Skrcony opis kursu Elementy genetyki klasycznej (prawa Mendla). Elementy embriologii,

cytofizjologii i immunologii. Kariotyp czowieka. Dziedziczenie cech sprzonych z pci. rodowisko a zmienno organizmu. Mutacje genowe, chromosomowe. Czynniki mutagenne.

Peny opis kursu Wykady: 1. Organizacja genomu czowieka, 2. Procesy rytmu komrkowego mitoza i mejoza, 3. Mechanizm ekspresji genw, 4. Podstawy mechanizmw dziedziczenia, 5. Dziedziczenie jedno i wielogenowe, 6. Wstp do poradnictwa genetycznego, 7. rodowisko a zmienno organizmu, czynniki mutagenne, 8. Badania genetyczne.

Seminaria: 1. Nukleotydy i ich metabolizm. 2. Struktura i funkcje kwasw nukleinowych. 3. Organizacja i replikacja DNA. 4. Kod genetyczny. 5. Regulacje ekspresji genu. 6. Genom, mapowanie genw. 7. Choroby dziedziczne. Diagnostyka prenatalna.

Literatura 1. Drewa G. (red): Podstawy genetyki dla studentw i lekarzy. Volumed, W-wa, 1995

2. Nalepa G.: Genetyka Wyd. III, Helion, 2006 3. Passarg E.: Genetyka. Ilustrowany przewodnik. PZWL, 2005 4. Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L.: Genetyka. Krtkie

wykady. PWN, W-wa, 2006 Uwagi 1 Uwagi 2

G* - godziny dla studenta

11

Nazwa kursu Psychologia Kod kursu Kod ERASMUSA

Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia Zakad Pielgniarstwa

Kier/spec/rok Pielgniarstwo Punkty ECTS 3 Rodzaj kursu Obowizkowy Okres (rok akad/sem.) 2010/2011/sem. I Typ zaj/ liczba godzin

Wykady / 30; seminaria /15; g. * 15

Koordynator Dr Wacaw Srebro Prowadzcy Dr Wacaw Srebro Sposb zaliczenia Egzamin Poziom kursu Studia licencjackie I stopnia Wymagania wstpne Brak Jzyk wykadowy Polski Cele dydaktyczne/ efekty ksztacenia

Prezentacja podstawowych poj z zakresu psychologii oglnej , rozwojowej, spoecznej oraz psychologii zdrowia i rehabilitacji, niezbdnych do ksztatowania umiejtnoci potrzebnych pielgniarce. Zdobycie wiedzy psychologicznej o pacjencie oraz samym sobie w kontekcie przyszej roli zawodowej.

Skrcony opis kursu Wybrane zagadnienia z psychologii poznawczej,rozwojowej,spoecznej oraz klinicznej i defektologicznej wyjaniajce zachowanie pacjenta w kontekcie jego

12

rozwoju, moliwoci poznawczych oraz uwarunkowa emocjonalno-motywacyjnych. Funkcjonowanie czowieka w szeroko rozumianej sytuacji trudnej(sytuacji choroby czy urazu). Psychologia osobowoci i komunikacji w aspekcie przyszej roli zawodowej pielgniarki. Autodiagnoza wasnego profilu osobowoci studenta oraz zdolnoci komunikacyjnych. Relacja pacjent- pielgniarka.

Peny opis kursu 1.Psychologia jako nauka- przedmiot, cele , zadania, metody badawcze. Dziay w psychologii, obszary zainteresowa, prawidowoci psychologiczne. 2.Dowiadczenie w yciu czowieka.Koncepcja dowiadczenia autotelicznego flow. 3.Osobowo -przegld wybranych koncepcji. Struktura osobowoci, skadniki : temperament, charakter, zdolnoci, postawy, inteligencja. Czynniki ksztatujce oraz wpywajce na formuowanie dojrzaej osobowoci. 4.Psychologia zdrowia. Zdrowie w/g definicji WHO. Zdrowie jako dobrostan. Podejcie holistyczne. 5.Choroba. Choroba jako sytuacja trudna. Choroba a schorzenie. Koncepcja K.Wilbera 6.Nerwice i psychozy. Typy, rodzaje zaburze nerwicowych i psychotycznych. Praca z pacjentem zaburzonym nerwowo lub psychicznie. 7.Asertywno jako umiejtno. Prawa wasne,prawa innych- moje i mojego pacjenta. Bariery w komunikacji. 8.Syndrom wypalenia zawodowego. 9. Psychologia poznawcza:spostrzeganie, uwaga, pami, mowa i mylenie,uczenie si i samoksztacenie. Rozwojowe ujcie tych funkcji, prawidowoci i zaburzenia w ich funkcjonowaniu. 10. Emocje i motywacje. Emocje- klasyfikacja, komponenty fizjologiczne, wpyw emocji na procesy poznawcze i sprawno dziaania. Dojrzao emocjonalna. Motywacja- charakterystyka procesu, teoria potrzeb Maslowa. 11.Test osobowoci Eysencka. Poznanie wasnych cech osobowoci- ekstrawersji, introwersji, neurotyzmu, zrwnowaenia. Analiza moliwoci wykonywania zawodu pielgniarki z uwzgldnieniem wynikw testu( formy pracy pielgniarki, wiek pacjentw) 12.Psychologia rozwoju czowieka. Rozwj czowieka od poczcia do pnej staroci . Prawidowoci rozwojowe. Rozwj fizyczny,poznawczy, emocjonalny ,spoeczny. Praca pielgniarki z pacjentem w rnym wieku- umiejtno koncentracji pacjenta, sposoby motywacji zalene od wieku. 13.Stres. Definicja-stres pozytywny i negatywny,przyczyny, symptomy, skutki, choroby psychosomatyczne. Konstruktywne radzenie sobie ze stresem . Zagroenia cywilizacyjne. Zdrowy styl ycia. 14. Komunikacja niewerbalna. Przestrze czowieka- pielgniarka w przestrzeni intymnej pacjenta. Mimika, gesty,postawy,nawizywanie kontaktu. Strj. Komunikacja parawerbalna. 15. Komunikacja werbalna. Style komunikowania- partnerski i niepartnerski sposb komunikacji. Umiejtno suchania. (wiczenia praktyczne) 18.Relacja pacjent- personel medyczny. Bdy jatrogenne, ich kwalifikacja, geneza i konsekwencje. 19.Postpowanie z pacjentem nieuleczalnie chorym. Opieka terminalna

Literatura 1. Gerrig R., Zimbardo P., Psychologia i ycie. PWN Warszawa 2006 2.Formaski J. Psychologia. PZWL Warszawa 1998 3.Kowalik S. Psychologia rehabilitacji WAiP Warszawa 2007 4. Red. Kwiatkowska A., Krajewska-Kuak E., Panka W.: Komunikowanie

13

interpersonalne w pielgniarstwie. CZELEJ, Lublin, 2003 5.Jarosz M. Psychologia lekarska. PZWL, Warszawa, 1988 6. McKay M.,Davis M., Fanning P. Sztuka skutecznego porozumiewania si. GWP Gdask 2000 7. Szewczyk W. Rozumie siebie i innych- zarys psychologii. BIBLOS, Tarnw 1998

Uwagi G* - godziny dla studenta

Nazwa kursu Pedagogika Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia Zakad Pielgniarstwa Kier/spec/rok Pielgniarstwo, I rok Punkty ECTS 3 Rodzaj kursu Obowizkowy Okres (rok akad/semestr) 2010/2011/ I Typ zaj/liczba godzin Wykady/30; seminaria /15, g. * 15 Koordynator Dr Wanda Kulesza Prowadzcy Dr Wanda Kulesza Sposb zaliczenia Egzamin Poziom kursu Studia pierwszego stopnia Wymagania wstpne Jzyk wykadowy Polski Cele dydaktyczne/efekty ksztacenia

Cele szczegowe student bdzie zdolny: wyjani podstawowe pojcia pedagogiczne zwizana z

wychowaniem oceni i zinterpretowa zachowanie wychowawcw i

wychowankw w rnych sytuacjach spoecznych scharakteryzowa zasady postpowania wychowawczego rozpozna problemy wychowawcze maych pacjentw w

szpitalu scharakteryzowa specyfik zachowa rodzicw i opiekunw

dzieci przebywajcych w szpitalu oceni problemy rodziny maego pacjenta i jej zdolno

udzielania mu wsparcia, okreli moliwoci pracy wychowawczej z dziemi trudnymi

w szpitalu scharakteryzowa rne metody pracy wychowawczej z

14

dziemi im modzie skonstruowa strategi wychowawcz do okrelonej sytuacji

wychowawczej rozpozna i identyfikowa zjawisko przemocy w rodzinie dokonywa wyboru metod i form ksztacenia edukacji

zdrowotnej Efekty ksztacenia - student:

rozumie zjawisko socjalizacji i wychowania rozpoznaje przydatno teorii, metod i strategii wychowania w

procesie wychowawczym potrafi wyjani przyczyny trudnoci wychowawczych identyfikuje zjawisko przemocy wobec dziecka i jego rda przeprowadza edukacj zdrowotn uczniw w szkole dokonuje samooceny pracy wasnej

Skrcony opis kursu Etiologia pedagogiki jako nauki o wychowaniu. Podstawowe pojcia pedagogiczne. Dziedziny wychowania. Metody wychowania. Zasady wychowania. Strategie wychowawcze. Trudnoci wychowawcze. rodowisko wychowawcze. Edukacja zdrowotna dzieci i modziey. Organizacja i metody pracy opiekuczo wychowawczej w zakadach opieki.

Peny opis kursu Wykady: Pedagogika jako nauka o wychowaniu. Podstawowe pojcia pedagogiczne (edukacja, ksztacenie,

wychowanie, nauczanie, uczenie si. Dziedziny wychowania wychowanie zdrowotno fizyczne Podane cechy. Cele i wartoci wychowania zdrowotnego Zwizek wychowania intelektualnego, moralnego i

estetycznego z wychowaniem zdrowotnym. Metody wychowania indywidualnego. Metody wychowania grupowego Zasady wychowanie Strategie wychowawcze Trudnoci wychowawcze - pojcie dziecka trudnego Przyczyny i rodzaje zaburze w zachowaniu dzieci i modziey Edukacja zdrowotna dzieci i modziey (cele i zadania) rodowisko wychowawcze pojcie i rodzaje Rodzina jako rodowisko wychowawcze Organizacja i metody pracy opiekuczej w zakadach opieki

Treci ksztacenia z wicze: Wychowanie szerokie i wskie ujcie . Rodzaje wychowania.

Modele wychowania. Zasady wychowanie stosowanie ich w pracy pielgniarki. Agresja wrd dzieci i modziey przyczyny i rodzaje zachowa

agresywnych - sposoby reagowania opiekunw. Dziecko trudne wychowawczo. Charakterystyka sylwetki dziecka

trudnego. Przyczyny zachowa socjalnych u dzieci i modziey. Strategie wychowawcze konstruowanie planu strategii w

okrelonej sytuacji wychowawczej Rodzina jako rodowisko wychowawcze. Funkcje rodziny rodzaje

rodzin dysfunkcyjnych. Cechy wspczesnej rodziny. rodowisko rwienicze jego wpyw na ksztatowanie si postaw

dzieci i modziey. Rodzaje grup rwieniczych. Typy kierowania grup.

Dziecko w szpitalu. rodowiskowe i wychowawcze aspekty zagroe pobytu dziecka w szpitalu.

Kompetencje wychowawcze pielgniarki w sytuacjach kontaktu z dziemi w szpitalu. Analiza przypadkw.

15

Praca opiekuczo wychowawcza w zakadach opieki. Metody pracy z podopiecznymi.

Metoda indywidualnego przypadku. Metoda pracy grupowej w zagroonym rodowisku.

Edukacja zdrowotna. Formy i metody pracy pielgniarki w promowaniu zdrowego trybu ycia.

Praca pielgniarki w rodowisku lokalnym. Problemy socjalne ( bezrobocie, ubstwo i inne)

Sylwetka osobowa pielgniarki . Autorefleksja i wnioski dotyczce dalszego ksztacenia.

Literatura Dobroowicz W., Psychika i bariery WSiP Warszawa 1993 EclerB., Rodzinne wychowanie do wysiku. Wyd .lsk Katowice

2001 Fisher R., Uczymy jak si uczy.WSiP warszawa 1999 Kartowicz E., Wsparcie spoeczne w rnych ukadach ludzkiego

ycia. Olsztyn 1997 Konarzewski k., Podstawy teorii oddziaywa wychowawczych.

PWN Warszawa 1982 Kwieciski K., liwerski B., Pedagogika. Podrcznik akademicki

T I i II. 2005 obocki M., Teoria wychowania. 2008 Pilch T. Lepalczyk I., Pedagogika spoeczna. PWN Warszawa

2007 liwerski B., Pedagogika T: I, II, III PWN Warszawa 2007 Tripp D., Zdarzenia krytyczne w nauczaniu WSIP Warszawa 1996 Urban B., Zachowania dewiacyjne modziey. Wyd. UJ 1998 Ks. Wilk J., (red) W subie dziecku. T: I, II, III Wyd. KUL

Lublin 2003 Uwagi 1 Uwagi 2 Uwagi 3 G* - godziny dla studenta

16

Nazwa kursu Socjologia Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia Zakad Pielgniarstwa Kier/spec/rok Pielgniarstwo, I rok Punkty ECTS 2 Rodzaj kursu Obowizkowy Okres (rok akad/semestr) 2010/2011/semestr I Typ zaj/liczba godzin Wykady / 30, g. * 15 Koordynator Dr Dariusz Dudzik Prowadzcy Dr Dariusz Dudzik Sposb zaliczenia Zaliczenie z ocen Poziom kursu Studia pierwszego stopnia Wymagania wstpne Jzyk wykadowy Polski Cele dydaktyczne /efekty ksztacenia

Cele dydaktyczne student bdzie zdolny: komunikowa si w grupie i rozpozna struktur grupy, jej kulturowe uwarunkowania i wykorzysta w ksztatowaniu zachowa zdrowotnych. efekty ksztacenia - student: wyjani podstawowe pojcia socjologii, okreli przedmiot i

zadania socjologii zdrowia, oceni sytuacje zdrowotna pacjenta. wyjani przyczyny nierwnoci w zdrowiu, scharakteryzuje i oceni udzielanie pomocy i wsparcia

jednostkom i grupom w zachowaniach zdrowotnych, w sytuacjach zdrowia, choroby, niepenosprawnoci i umierania.

Skrcony opis kursu Spoeczny model zdrowia. Systemy wsparcia spoecznego zadania, pielgniarki w rozwizywaniu problemw zdrowotnych jednostki i grupy spoecznej. Spoeczne skutki choroby i niepenosprawnoci. Szpital jako system spoeczny modele opieki szpitalnej, satysfakcja z opieki. pielgniarki. Socjologiczna problematyka relacji pielgniarka pacjent. Spoeczne i kulturowe problemy umierania, mierci i sieroctwa.

Peny opis kursu 1. Socjologia jako nauka, gwne kierunki podstawowe pojcia - Zadania socjologii w medycynie

17

wspczesnej. - Zadania socjologii pielgniarstwa

2. Socjologia zdrowia na tle socjologii oglnej, Rozwj socjologii w krajach Unii Europejskiej

3. Grupa spoeczna -jej rola, znaczenie, wpyw na jednostk ludzka -konformizm.

4. Struktura grupy, typy przywdztwa, komunikacja w grupie. 5. Kultura i jej wpyw na ycie spoeczne (pojcie kultury,

skadniki kultury, socjalizacja, zdrowie jako warto) . 6. Struktura rodziny, jej funkcje. 7. Przemiany wspczesnej rodziny w wietle problematyki

socjomedycznej. 8. Wpyw maestwa i rodziny na przebieg i wynik choroby. 9. Zdrowie i choroba jako pojcie spoeczne. 10. Rola pielgniarki w ksztatowaniu zachowa zdrowotnych. 11. Zachowania antydestrukcyjne - (np. samobjstwo). 12. Wsparcie spoeczne, definicje, rodzaje, rda. 13. mier i umieranie - zjawiska spoeczne. 14. Rodzina w obliczu mierci. 15. Spoeczne konsekwencje choroby. 16. Szpital - modele opieki szpitalnej. 17. Postawy rodowiska spoecznego wobec niepenosprawnych. 18. Podstawowe metody i techniki zbierania danych o sytuacji

spoecznej pacjenta dostpne pielgniarce.

Literatura 1. N. Goodman, Wstp do socjologii, Pozna 2001. . 2. Z. Krawczyk, W.Morawski, Socjologia. Problemy podstawowe.

Warszawa 1991. 3. J. Polkowska-Kujawa, Socjologia oglna wybrane elementy,

Warszawa 1999. 4. Z. Putkiewicz, B. Dobrowolska, T. Kukoowicz, Podstawy

psychologii, pedagogiki i socjologii, Warszawa 1987, 5. M. Sokoowska, J. Howka, A. Ostrowska, Socjologia a

zdrowie, Warszawa 1986 6. Taranowicz, Z. Kawczyska-Butrym, Elementy socjologii dla

pielgniarek, Lublin 2000. 7. B. Tobiasz-Adamczyk, Wybrane elementy socjologii zdrowia i

choroby, Krakw 2000. 8. B. Tobiasz-Adamczyk, J. Bajka, G. Marmon, Wybrane elementy

socjologii zawodw medycznych, Krakw, 1996.

Uwagi 1 Uwagi 2 Uwagi 3 G* - godziny dla studenta

18

Nazwa kursu Prawo Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia Zakad Pielgniarstwa Kier/spec/rok Pielgniarstwo, I rok Punkty ECTS 2 Rodzaj kursu Obowizkowy Okres (rok akad/semestr) 2010/2011/ II Typ zaj/liczba godzin Wykady/15, g.*15 Koordynator mgr Maria Baw Prowadzcy mgr Maria Baw Sposb zaliczenia Zaliczenie z ocen Poziom kursu Studia pierwszego stopnia Wymagania wstpne Jzyk wykadowy Polski Cele dydaktyczne/efekty ksztacenia

Cele dydaktyczne: Student bdzie zdolny: w oparciu o stosowane akty prawne przedstawi podstawowe

zaoenia organizacji i funkcjonowania zakadw opieki zdrowotnej, zasady funkcjonowania Pastwowego Ratownictwa Medycznego, wytyczne dotyczce pobierania i przeszczepiania komrek, tkanek i narzdw, przepisy prawne dotyczce rodzajw i sposobw prowadzenia dokumentacji medycznej a take szczegowych warunkw jej udostpniania,

wyjani ustawy o zawodach pielgniarki i poonej w sytuacjach problemowych,

okreli prawa pacjenta, scharakteryzowa stopie odpowiedzialnoci cywilnej, karnej,

pracowniczej i zawodowej w zawodzie pielgniarki i poonej, zinterpretowa zagadnienia z zakresu prawa pracy dotyczce w

szczeglnoci praw i obowizkw waciwych dla pracodawcy i pracownika,

scharakteryzowa zasady profilaktycznej ochrony zdrowia pracownikw.

Efekty ksztacenia - student: okreli nowoczesne zasady organizacji i funkcjonowania

systemu ochrony zdrowia w kontekcie prawa o zakadach opieki zdrowotnej,

dokona interpretacji ustawy o zawodzie pielgniarki i poonej, scharakteryzuje prawa pacjenta,

19

okreli zakres odpowiedzialnoci cywilnej, karnej, pracowniczej i zawodowej w zawodzie pielgniarki i poonej,

scharakteryzuje sposb uznawania kwalifikacji zawodowych pielgniarek i poonych w krajach Unii Europejskiej,

wyjani rnic pomidzy umowami: o prac, zlecenie i o dzieo.

Skrcony opis kursu System prawa, struktura aktw prawnych, prawa czowieka, wykadnia prawna. Prawo o zakadach opieki zdrowotnej. Prawo ubezpiecze zdrowotnych. Ustawa o zawodzie pielgniarki i poonej. Przepisy dotyczce samorzdu zawodowego. Prawa pacjenta. Odpowiedzialno w zawodach medycznych cywilna, karna, pracownicza, zawodowa. Elementy prawa pracy. Ksztacenie i doskonalenie zawodowe pielgniarek. Organizacje pielgniarskie krajowe i zagraniczne.

Peny opis kursu Wykady: 1. Podstawy zagadnie prawnych: system prawa, struktura aktw

prawnych, prawa czowieka, wykadnia prawna. 2. Prawo o zakadach opieki zdrowotnej. Ustawa o zakadach

opieki zdrowotnej, ustawa o Pastwowym Ratownictwie Medycznym, Ustawa o pobieraniu, przeszczepianiu komrek, tkanek i narzdw, Rozporzdzenie MZiOS w sprawie indywidualnej dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczeglnych warunkw ich udostpniania.

3. Prawo o ubezpieczeniach zdrowotnych. 4. Ustawodawstwo o zawodach pielgniarki i poonej. 5. Prawa pacjenta. 6. Odpowiedzialno w zawodach medycznych: cywilna, karna,

pracownicza, zawodowa. 7. Podstawy prawa pracy 8. Prawo wykonywania zawodu pielgniarki i poonej. 9. Podstawy prawne postpowania konkursowego na kierownicze

stanowiska w podsystemie pielgniarstwa. Literatura 1. Akty prawne: Ustawa z dnia 6 lutego 1997r. o powszechnym

ubezpieczeniu zdrowotnym, Ustawa z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Ustawa z 27 sierpnia 2004r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych, Ustawa z dnia 5 lipca 1996r. o zawodzie pielgniarki i poonej, Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991r. o samorzdzie pielgniarek i poonych, Rozporzdzenie MZiOS z dnia 2 wrzenia 1997r. w sprawie zakresu i rodzaju wiadcze zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych przez pielgniark samodzielnie bez zlecenia lekarza oraz zakresu i rodzaju takich wiadcze wykonywanych przez poon samodzielnie, Rozporzdzenie MZiOS z dnia 19 sierpnia 1998r. (z p. zm) w sprawie szczegowych zasad przeprowadzania konkursu na niektre stanowiska kierownicze w publicznych zakadach opieki zdrowotnej, skadu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu, Rozporzdzenie MZiOS z dnia 29 marca 1999r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracownikw na poszczeglnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakadach opieki zdrowotnej.

2. Hibner E. Zarzdzanie w systemie ochrony zdrowia Wysza Szkoa Humanistyczno-Ekonomiczna w odzi, d 2003

3. Kodeks Cywilny Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis W-wa 2003

20

4. Nowacki J. Tabor Z. Wstp do prawoznawstwa Naukowa Oficyna Wydawnicza Katowice 1996

5. Uniszewski Z. Prawo-Wybrane wiadomoci AWM W-wa 1994 6. Opolski K. red. Zarzdzanie przez jako w usugach

zdrowotnych CeDeWu W-wa 2003 7. Puls Medycyny Niezalena Gazeta Profesjonalistw Medicine

Today Poland Sp.z o.o. Uznawanie kwalifikacji zawodowych pielgniarek i poonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zamierzajcych wykonywa zawd na obszarze pastw czonkowskich Unii Europejskiej NIPiP-NRPiP- W-wa 2004r.

Uwagi 1 Uwagi 2 Uwagi 3 G* - godziny dla studenta

21

Nazwa kursu Zdrowie publiczne Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia Zakad Pielgniarstwa Kier/spec/rok Pielgniarstwo, I rok Punkty ECTS 2 Rodzaj kursu Obowizkowy Okres (rok akad/semestr) 2010/2011/I, II Typ zaj/liczba godzin Wykad/ 75, seminaria/15; g.* 15 Koordynator dr hab. M. Schlegel- Zawadzka Prowadzcy Wykad: dr hab. M. Schlegel- Zawadzka, mgr Maria Mika;

Seminaria: mgr Aneta Grochowska Sposb zaliczenia Zaliczenie z ocen. Poziom kursu Studia stacjonarne I stopnia Wymagania wstpne Podstawy biologii ze szkoy redniej. Jzyk wykadowy Polski Cele dydaktyczne/efekty ksztacenia

Cel dydaktyczny - student: uzasadni warto i znaczenie zdrowia w funkcjonowaniu jednostki, rodziny, spoeczestwa w rodowisku. Czynniki i uwarunkowania zdrowia, zagroenia i systemy opieki zdrowotnej. Efekty ksztacenia student: wskae gwne wyznaczniki zdrowia czowieka i ich

zalenoci, rozpozna uwarunkowania zachowa zdrowia jednostki, grupy i

spoeczestwa wyjani zakres dziaa z zakresu zdrowia publicznego w

zastosowaniu praktycznym w rodowisku zamieszkania, nauki, pracy spoeczestwa,

w oparciu o znajomo przyczyn i uwarunkowa chorb spoecznych zaplanuje program prewencji w wybranych rodowiskach

zastosuje podstawowe pojcia epidemiologiczne w ocenie zagroe problemami zdrowotnymi jednostki, rodziny, spoeczestwa

wskae zaleno midzy profilaktyk chorb rodowiskowych a ich wystpowaniem,

scharakteryzuje zagroenia zdrowotne wybranych spoeczestw.

scharakteryzuje rodzaje systemw opieki zdrowotne, ich struktur organizacyjn, cele i zadania,

scharakteryzuje rda finansowania opieki zdrowotnej, wykae wiedz i umiejtnoci organizowania wasnego

stanowiska pracy pod wzgldem zasad ergonomii, obowizujcych przepisw w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy,

zaplanuje prac wasn, stworzy warunki do realizacji zada zawodowych, potrafi doskonali metody pracy wasnej

22

zastosuje program zapewnienia jakoci opieki pielgniarskiej wykae wiedz i umiejtnoci w zakresie realizowania

standardw opieki i procedur postpowania pielgniarskiego stworzy plan kosztw usug pielgniarskich uwzgldniajc

poszczeglne elementy na podstawie wybranego stanowiska pracy pielgniarki.

Skrcony opis kursu Uwarunkowania zdrowia, warunki zdrowego rodowiska w korelacji ze zdrowiem czowieka, zagroenia zdrowia wspczesnych spoeczestw wiata. Struktura organizacyjna, cele i zadania systemw zdrowotnych, rda finansowania opieki zdrowotnej. Podstawowe pojcia epidemiologiczne, zasady organizacji pielgniarskiego stanowiska pracy z uwzgldnieniem zasad ergonomii i przepisw BHP, obcienia w pracy pielgniarki w zalenoci od stanowiska pracy. Podstawowe elementy dla prawidowego planowania pracy wasnej, elementy jakoci opieki pielgniarskiej, niezbdne elementy w szacowaniu kosztw usug pielgniarskich.

Peny opis kursu Zdrowie stan, proces, dyspozycja, potencja, definicje. Wielowymiarowe ujcie zdrowia. Kulturowe, rodowiskowe, ekonomiczne uwarunkowania zdrowia. Zdrowa jednostka czowiek. Zachowania w zdrowiu. Higiena psychiczna. Zdrowie w relacji czowiek rodowisko. Podstawowe pojcia epidemiologiczne. Systemy opieki zdrowotnej struktura organizacyjna, cele i zadania. rda finansowania opieki zdrowotnej. Zagroenia zdrowotne wspczesnych spoeczestw wiata. Rodzina, rodowisko nauczania, rodowisko pracy w ujciu zdrowia publicznego. Choroby spoeczne. Analiza wystpowania niektrych chorb. Profilaktyka i zapobieganie cele, zadania, formy. Ekologiczna profilaktyka chorb uwarunkowanych przez czynniki rodowiskowe. Organizacja opieki pielgniarskiej: stanowisko pracy, warunki pracy, obcienia w pracy pielgniarki. Jako opieki pielgniarskiej. Koszty usug pielgniarskich.

Literatura 1. Korczak C.W.: Higiena Ochrona zdrowia, PZWL,

Warszawa 1990 2. Marcinkowski J.T. (red.): Podstawy higieny, Volumed,

Wrocaw 1997 3. Podzioch S., Ry. A, Czupryna A., Wodarczyk W.C.

(red.): Zdrowie publiczne, CMUJ, Krakw 2001 4. Woynarowska B.: Zdrowie i szkoa, PZWL, Warszawa

2000 5. Narodowy Program Zdrowia 6. Kulik T. B., Latalski M.: Zdrowie publiczne.

Podrcznik dla studentw i absolwentw wydziaw pielgniarstwa i nauk o zdrowiu akademii medycznych., Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002

7. Kozierkiewicz A. (red., tum.): Zdrowie 21. Zdrowie dla wszystkich w XXI wieku, Vesalius, Krakw 2001.

Uwagi 1 Uwagi 2 G* - godziny dla studenta

23

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Nazwa kursu Podstawy pielgniarstwa Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia Zakad Pielgniarstwa Kier/spec/rok Pielgniarstwo, I rok Punkty ECTS 14 Rodzaj kursu Obowizkowy Okres (rok akad/semestr) 2010/2011/I i II Typ zaj/liczba godzin Wykady/60, seminaria/30, wiczenia/165, zajcia praktyczne - 80,

praktyka zawodowa - 120 cznie- 455, g.*30 Koordynator Mgr Krystyna Maj Prowadzcy Wykad: mgr Krystyna Maj

Seminarium: mgr Krystyna Maj, dr Iwona Bodys-Cupak wiczenia: dr Joanna Bonior, dr Iwona Bodys-Cupak, mgr Aneta Grochowska, mgr Kazimiera Modzierz, mgr Urszula Romanowska Zajcia praktyczne: mgr Krystyna Florek-Tarczo, mgr Krystyna Maj, mgr Aneta Grochowska, mgr Urszula Romanowska Praktyka zawodowa: Opiekun praktyki zawodowej mgr Krystyna Maj, mgr Aneta Grochowska

Sposb zaliczenia Egzamin, zaliczenie z ocen Poziom kursu Studia pierwszego stopnia Wymagania wstpne Podstawy biologii ze szkoy redniej Jzyk wykadowy Polski Cele dydaktyczne/efekty ksztacenia

Cele dydaktyczne: Student bdzie zdolny: opanowa podstawow wiedz o istocie pielgniarstwa, roli i

funkcjach pielgniarki w opiece nad zdrowiem czowieka i spoeczestwa.

uzasadni istot i znaczenie teoretycznych podstaw pielgniarstwa

scharakteryzowa zaoenia wybranych teorii pielgniarstwa oraz wykaza zasadno ich wykorzystania w praktycznym pielgnowaniu

argumentowa znaczenie procesu pielgnowania w sprawowaniu holistycznej opieki nad czowiekiem zdrowym i chorym

uzasadni znaczenie stosowania zasad etyki zawodowej i przestrzegania praw pacjenta w praktyce pielgniarskiej

opanowa technik zabiegw pielgniarskich (przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki, pomiary i dokumentowanie podstawowych funkcji yciowych, czynnoci pielgniarskie zapewniajce choremu wygod, higien, potrzeby zdrowotne, zabiegi dorektalne, zabiegi przeciwzapalne, stosowanie lekw rnymi drogami, przeprowadzanie i uczestniczenie w zabiegach diagnostycznych i leczniczych)

wykonywa zabiegi pielgniarskie zgodnie z algorytmami i procedurami obowizujcymi w placwce ochrony zdrowia

zastosowa wiedze teoretyczna w praktyce oraz rozwija umiejtnoci zawodowe uatwiajce rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb zdrowotnych chorych

wykaza i rozwija umiejtnoci zawodowe suce podtrzymywaniu relacji interpersonalnych z chorym, gromadzeniu danych o stanie chorego, diagnozowaniu, planowaniu, realizacji i ewaluacji opieki pielgniarskiej

24

prezentowa postaw przejawiajc szacunek dla chorego, jego rodziny i zespou opiekuczego

Efekty ksztacenia student: zdefiniuje i zinterpretuje podstawowe pojcia pielgniarskie, przedstawi wpyw uwarunkowa historycznych i tradycji na

powstanie i pocztki rozwoju nowoczesnego pielgniarstwa na wiecie i w Polsce,

wyjani istot pielgnowania i uzasadni wspczesny rozwj roli zawodowej pielgniarki,

scharakteryzuje i zinterpretuje funkcje zawodowe pielgniarki, scharakteryzuje wybrane teorie pielgniarstwa, uzasadni ich

znaczenie dla rozwoju praktyki zawodowej, wykae i uzasadni znaczenie bada naukowych w

pielgniarstwie dla podniesienia jakoci pielgnowania i wzbogacania praktyki pielgniarskiej,

wykae znajomo praw pacjenta oraz znaczenie ich respektowania w praktyce pielgniarskiej,

uzasadni, e komunikowanie si i poprawne relacje midzyludzkie wzmacniaj pewno pacjenta i jego rodziny oraz podnosz jako opieki,

wyjani zasady pielgnowania chorych w rnych stanach zdrowia i wykorzysta je w zaspakajaniu indywidualnych potrzeb pacjenta,

uzasadni, e proces pielgnowania jest nowoczesn koncepcj opieki pielgniarskiej,

zanalizuje moliwoci zastosowania teorii pielgniarstwa w odniesieniu do planowanej opieki nad pacjentem,

zapewni choremu warunki i pomoc zaspakajaniu potrzeb biologicznych psychospoecznych i duchowych, respektujc jego wartoci, zwyczaje, kultur, przekonania religijne,

przedyskutuje znaczenie podstawowych aktw prawnych w praktyce pielgniarskiej,

ponosi odpowiedzialno za wasny rozwj i dziaanie a take za grup zawodow,

opanuje i zastosuje podstawowe techniki i procedury w praktyce pielgniarskiej: przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki, pomiary i dokumentowanie podstawowych funkcji yciowych, czynnoci pielgniarskie zapewniajce choremu wygod, higien, potrzeby zdrowotne, zabiegi dorektalne, zabiegi przeciwzapalne, stosowanie lekw rnymi drogami, przeprowadzanie i uczestniczenie w zabiegach diagnostycznych i leczniczych.

Skrcony opis kursu Uwarunkowania historyczne, teraniejszoci i przyszoci zawodu

pielgniarki. Rola spoeczno-zawodowa pielgniarki. Czynniki wpywajce na rozwj pielgniarstwa. Potrzeby zdrowotne jednostki i ich zaspokajanie. Opieka nad czowiekiem chorym. Modele opieki. Metody gromadzenia informacji wywiad, obserwacja, pomiar, analiza dokumentacji. Udzia pielgniarki w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji. Proces pielgnowania jako metoda pracy pielgniarki. Zasady i techniki postpowania przy wykonywaniu czynnoci pielgniarskich. Rola pielgniarki w zespole opieki zdrowotnej. Teorie pielgnowania.

Peny opis kursu Wykady: 1. Pielgniarstwo i jego istota 2. Czynniki znaczce dla zdrowia czowieka, oczekiwania,

potrzeby i problemy zdrowotne (biologiczne, psychiczne,

25

spoeczne i duchowe) 3. Uwarunkowania historyczne, tradycja i kierunki rozwoju

zawodu, rola nestorek pielgniarstwa polskiego i wiatowego w rozwoju pielgniarstwa.

4. Wspczesne tendencje rozwojowe w pielgniarstwie, rola spoeczno-zawodowa pielgniarki. Aspekty prawne zawodu pielgniarki.

5. Funkcje zawodowe pielgniarki 6. Misja pielgniarstwa, profesjonalizm 7. Etyczny wymiar roli zawodowej pielgniarki, etyka troski 8. Ochrona ludzkich praw i ludzkiej godnoci. Przestrzeganie praw

pacjenta w praktyce pielgniarskiej 9. Wybrane wzory pielgnowania, pielgnowanie tradycyjne,

zindywidualizowane, primary nursing. 10. Zaoenia holistycznej opieki pielgniarskiej. 11. Wybrane teorie pielgniarstwa: F. Nightingale, V. Henderson,

D. Orem, C. Roy. 12. Komunikowanie i relacje midzyludzkie, komunikowanie

terapeutyczne ukierunkowane na wzmacnianie samozaufania i upenomocnienia pacjenta.

13. Procedury gromadzenia i przetwarzania danych istotnych dla potrzeb diagnozy pielgniarskiej

14. Formuowanie diagnozy pielgniarskiej w odniesieniu do czowieka zdrowego, chorego, niepenosprawnego w rnym wieku i rodowisku

15. Znaczenie dokumentowania procesu pielgnowania pod ktem osignicia celw, zapewnienia jakoci opieki i edukacji pacjenta.

16. Ocena procesu pielgnowania jako metody pracy pielgniarki. 17. Jako opieki pielgniarskiej, standardy i procedury

postpowania pielgniarskiego. 18. Wprowadzenie do opieki nad czowiekiem chorym w rnym

stanie i wieku, niepenosprawnym. Przyjcie chorego do szpitala. Wypisanie chorego z oddziau, rola pielgniarki.

19. Udzia pielgniarki w diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji. 20. Planowanie opieki pielgniarskiej nad chorym z zaburzeniami

funkcji poszczeglnych ukadw i narzdw zmysw: - termoregulacji - serca i ukadu krwiononego - oddechowego - moczowego, - pokarmowego, - nerwowego z zaburzeniami neurologicznymi i psychicznymi, - oka, ucha, skry, 21. Rola pielgniarki w profilaktyce i leczeniu odleyn 22. Planowanie opieki pielgniarskiej nad chorym nieprzytomnym 23. Planowanie opieki pielgniarskiej nad przewlekle chorym w

wieku starczym 24. Proces pielgnowania chorego o niepomylnym rokowaniu. 25. Ksztacenie i doskonalenie podyplomowe pielgniarek 26. Organizacje i stowarzyszenia dziaajce na rzecz rozwoju

pielgniarstwa. Seminaria: 1. Symbole i tradycje w rozwoju pielgniarstwa 2. Podstawowe potrzeby zdrowotne czowieka i ich zaspokajanie.

Projektowanie sposobu zaspokajania potrzeb czowieka zdrowego

3. Podstawowe pojcia w naukowym pielgniarstwie

26

4. Opracowanie i prezentacja yciorysw wybranych nestorek polskiego pielgniarstwa z podkreleniem cech osobowoci niezbdnych dla pielgniarki

5. Znaczenie krytycznego i refleksyjnego mylenia w pracy pielgniarki - dyskusja w oparciu o artykuy z czasopisma Pielgniarstwo XXI wieku i wasne przemylenia

6. Rola zawodowa pielgniarki. Zadania wchodzce w zakres funkcji zawodowych pielgniarki

7. Znaczenie teorii pielgniarstwa w praktyce pielgniarskiej. 8. Stosowanie praw pacjenta w praktyce pielgniarskiej, dyskusja

w oparciu o artykuy z czasopism i wasnych przemyle 9. Opracowanie zakresu danych okrelajcych stan biologiczny,

psychiczny, spoeczny i duchowy chorego dla potrzeb diagnozy pielgniarskiej

10. Formuowanie diagnozy pielgniarskiej i celw opieki 11. Dokumentowanie procesu pielgnowania 12. Znaczenie komunikacji w pracy pielgniarki. Dotyk w

pielgnowaniu 13. Opracowanie procedury przyjcia chorego do szpitala. 14. Opracowanie procedury wypisu chorego z oddziau 15. Umiejtnoci pielgniarki niezbdne do wspdziaania w

zespole opiekuczo-terapetycznym 16. Kompetencje zawodowe pielgniarki w opiece nad czowiekiem

chorym w wybranych stanach klinicznych. 17. Autonomia i odpowiedzialno pielgniarki za siebie i zesp

wsppracujcy. 18. Ustalenie jakie dane s niezbdne, aby pielgniarka moga

oceni stan pacjenta. 19. W oparciu o zgromadzone dane o stanie chorego z zaburzeniami

funkcji termoregulacji, ukadu krenia, formuowanie diagnozy pielgniarskiej i celw opieki.

20. Konstruowanie planu opieki, sposobw jego realizacji i dokumentowania procesu pielgnowania z w/w zaburzeniami.

21. Zakres i charakter pracy pielgniarki na rzecz przygotowania rodziny do pielgnowania chorego o niepomylnym rokowaniu w warunkach domowych (poparte take przykadami z ycia)

Tematy wicze: 1.Omwienie zasad pracy i wicze w pracowni umiejtnoci 2.Mycie higieniczne rk 3.Przygotowanie roztworw rodkw dezynfekcyjnych 4.Przygotowanie ka dla ciko chorego, przecielenie ka pustego 5.Przecielenie ka ciko choremu 6.Zmiana bielizny pocielowej i osobistej ciko choremu 7.Ukadanie chorego w rnych pozycjach, z zastosowaniem udogodnie, profilaktyka przeciwodleynowa 8.Przenoszenie ciko chorego z ka na wzek i fotel 9.Mycie ciko chorego 10.Mycie gowy ciko choremu 11.Toaleta jamy ustnej u ciko chorego 12.Wprowadzenie do aseptyki, jaowe mycie krocza 13.Pojenie i karmienie ciko chorego 14.Karmienie chorego przez zgbnik 15.Pukanie odka 16.Wykonywanie zabiegw dorektalnych 17.Pomiar temperatury, ttna, cinienia krwi, oddechw, bilans pynw

27

18.Bandaowanie 19.Wykonywanie zabiegw przeciwzapalnych, zastosowanie baniek ogniowych 20.Podawanie lekw doustnie i doodbytniczo 21.Podawanie lekw drog ukadu oddechowego 22. Podawanie lekw do oka, ucha, nosa 23. Podawanie lekw podskrnie, zasady podawania insuliny 24. Wstrzyknicia rdskrne, prby uczuleniowe 25. Podawanie lekw dominiowo 26. Pobieranie krwi na OB. 27. Pobieranie krwi na poziom cukru za pomoc glukometru 28. Zaoenie wenflonu i podczenie kroplowego wlewu doylnego 29. Obsuga pompy infuzyjnej 30. Przygotowanie chorego do podstawowych bada diagnostycznych (pobieranie plwociny, wymaz z garda, wymaz z odbytu, pobieranie krwi na posiew) 31. Cewnikowanie pcherza moczowego, pukanie pcherza (mocz oglnie, bakteriologicznie) 32. Mycie chirurgiczne rk 33. Przygotowanie stolika opatrunkowego, opatrunek rany czystej 34. Opatrunek rany zakaonej 35. Zaopatrywanie kikuta ppowinowego 36. Nakucie jamy szpikowej 37. Nakucie ldwiowe 38. Nakucie jamy opucnowej 39. Nakucie jamy otrzewnowej Treci ksztacenia zaj praktycznych i praktyki zawodowej: 1.Poznanie topografii oddziau szpitalnego, jego urzdzenia i wyposaenia, organizacji pracy i zada czonkw zespou terapeutycznego, 2.Nawizanie, podtrzymanie i zakoczenie kontaktu z chorym, jego rodzin i czonkami zespou terapeutycznego, 3.Asystowanie w przyjciu chorego do oddziau, interpretacja roli pielgniarki, 4.Ocena czynnikw sprzyjajcych adaptacji chorego w szpitalu 5.Obserwacja stanu chorego i dokumentowanie wynikw, 6.Przeprowadzenie wywiadu i rejestracja danych, 7.Rozpoznawanie i okrelenie roli pacjenta w samoopiece i roli studenta w opiece pielgniarskiej, 8Obserwacja i rejestracja podstawowych funkcji yciowych: (ttna, RR, oddechu, ciepoty ciaa, diurezy, monitorowanie bilansu pynw), ciaru ciaa, wzrostu, obrzkw, 9.Respektowanie praw pacjenta i ich interpretacja, 10.Wykonywanie zabiegw pielgnacyjno-higienicznych z uwzgldnieniem decyzji pacjenta oraz zapewnienie mu poczucia bezpieczestwa, wygody i poszanowania godnoci osobistej, 11. Formuowanie diagnozy pielgniarskiej, cele opieki, dokumentowanie procesu pielgnowania 12.Przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zasad wzajemnego wspdziaania i zachowanie tajemnicy zawodowej, 13.Wykonywanie zabiegw zgodnie z obowizujcymi procedurami i algorytmami * mycie i kpiel chorego w ku i w wannie, * mycie choremu gowy w ku * toaleta jamy ustnej u ciko chorego, * przecielenie ka pustego i z chorym, * czciowa i cakowita zmiana bielizny pocielowej,

28

* ukadanie chorego w wygodnej pozycji z uwzgldnieniem profilaktyki p/odleynowej * karmienie i pojenie chorego, * karmienie chorego przez zgbnik odkowy, * nakadanie opatrunkw, * przemieszczanie i transport chorego, * zabiegi dorektalne - wykonywanie lewatywy przeczyszczajcej i wlewki doodbytniczej, * zabiegi przeciwzapalne: stosowanie okadw rozgrzewajcych, chodzcych, wysychajcych, termoforw, workw z lodem, * dorane podawanie tlenu, * asystowanie w przygotowaniu chorego do bada diagnostycznych, * asystowanie przy przyjciu i wypisaniu chorego ze szpitala, * asystowanie przy cewnikowaniu pcherza moczowego * oznaczenie poziomu cukru za pomoc glukometru * pobieranie krwi z yy * asystowanie przy zakadaniu wenflonu i podczeniu wlewu kroplowego

Literatura 1. Ciechaniewicz W. (red): Pielgniarstwo - wiczenia. W-wa, PZWL, 2001 2. Collins S. Parker E. (red.): Podstawy pielgniarstwa. Propedeutyka. W-wa, PZWL, 1994 3. Fry Sara T.: Etyka w pracy pielgniarskiej. Zagadnienia podejmowania decyzji. W-wa, ICN, PTP 1997 4. Garret G.: Potrzeby zdrowotne ludzi starszych. W-wa, PZWL, 1990 5. Grajcarek A. (red.): Sztuka rozmowy z chorym. Wyd. ad vocem, Krakw 2001 6. Grajek - Jwik J.: Proces pielgnowania. W-wa, CDNrSzM, 1993 7. Grajek- Jwik J.(red): Filozofia i teorie pielgniarstwa. Wyd. CZELEJ, Lublin,2007 8. Huber A., i inni: Kompendium pielgniarstwa. W-wa, PZWL, 1995 9. Kawczyska-Butrym Z.: Diagnoza pielgniarska. W-wa, PZWL, 1999 10. Kpiski A.: Poznanie chorego. W-wa, PZWL, 1989 11. Kodeks etyki zawodowej polskiej pielgniarki i poonej. Naczelna Rada Pielgn. i Poonych, 1996 12. Krzyanowska-agowska U.: Wartoci duchowe w etosie pielgniarskim. Wyd. ad vocem, Krakw, 2005 13. Kzka M. (red): Diagnozy i interwencje pielgniarskie. W-wa, PZWL, 2008 14. Red. Majda A., Zalewska-Puchaa J., Ogrek-Tcza B.: Pielgniarstwo transkulturowe. PZWL, W-wa, 2010 15. Mazurek F.J.: Godno osoby ludzkiej podstaw praw czowieka. Lublin, Wyd. KUL, 2001 16. Poznaska S.: Pielgniarstwo wczoraj i dzi. W-wa, PZWL, 1988 17. Poznaska S., Paszewska-ywko L.: Wybrane modele pielgniarstwa. Krakw, Wyd. CM UJ, 2001 18.Richardson E.: Opieka paliatywna dla pielgniarek. Krakw, Wyd. Fundacja Pomoc Krakowskiemu Hospicjum, 1995 19. Schiefele J., i inni: Pielgniarstwo geriatryczne. Wrocaw, Wyd. Medyczne Urban & Partner, 1998 20. Sujak E.: Rozwaania o ludzkim rozwoju. Krakw, Wyd. ZNAK, 1992

29

21. Red. lusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K.: Podstawy pielgniarstwa. T I, II, Wyd CZELEJ, Lublin 2004 22. Tobiasz-Adamczyk B. i inni: Zachowania w chorobie. Krakw, CM UJ,1999 23. Tobiasz-Adamczyk B.: Wybrane elementy zdrowia i choroby, Krakw, CM UJ, 2000 24. Widomska-Czekajska T., Grajek-Jwik J. (red): Przewodnik encyklopedyczny dla pielgniarek. W-wa, PZWL, 1996 25. Woynka S.: Pielgniarstwo oglne. W-wa, PZWL, 1983 26. Wroska J.: Rola spoeczno-zawodowa pielgniarki. Studium z zakresu wspczesnego pielgniarstwa. W-wa, CEM, 1997 27. Zahradniczek K. (red): Wprowadzenie do pielgniarstwa. W-wa, PZWL,1998 28. Czasopisma: Pielgniarstwo 2000. Problemy dydaktyczno-medyczne. Wyd. CEM Pielgniarka i Poona, Pielgniarstwo XXI wieku, Magazyn Pielgniarki i Poonej, Problemy pielgniarstwa

Uwagi 1 Uwagi 2 Uwagi 3 G* - godziny dla studenta

Nazwa kursu Filozofia i etyka zawodu pielgniarki Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia Zakad Pielgniarstwa Kier/spec/rok Pielgniarstwo, I rok Punkty ECTS 2 Rodzaj kursu Obowizkowy Okres (rok akad/semestr) 2010/2011/II, Typ zaj/liczba godzin Wykady/30 Koordynator Mgr Krystyna Florek-Tarczo Prowadzcy Mgr Krystyna Florek-Tarczo Sposb zaliczenia Zaliczenie z ocen Poziom kursu Studia pierwszego stopnia Wymagania wstpne Podstawy filozofii i etyki Jzyk wykadowy Polski Cele dydaktyczne/efekty ksztacenia

Cele szczegowe - student bdzie zdolny: przedstawi gwne dziay filozofii i jej problemy, wyjani podstawowe terminy filozoficzne zwaszcza

30

zagadnienia ontologii i aksjologii, zanalizowa pojcia etyczne dobro, szczcie, cnota, usystematyzowa najwaniejsze koncepcje filozofii czowieka, uzasadni znaczenie platonizmu arystotelizmu dla dziejw myli

ludzkiej, przedstawi kierunki filozofii wspczesnej i jej zagadnienie, ukaza rda wiedzy o wiecie, zinterpretowa wybrane teorie filozofii moralnej, dokona analizy troski i odpowiedzialnoci jako moralnych

wyznacznikw w postpowaniu wobec pacjenta, spojrze wieloaspektowo na cierpienie i wyodrbni jego

aksjologiczny wymiar, zastosowa zasady etyki zawodowej. Efekty ksztacenia - student:

wyjani znaczenie filozofii w yciu kulturalnym i spoecznym,

zinterpretuje podstawowe teksty filozofw antycznych i wspczesnych,

okreli gwne problemy moralne i podejmie suszne decyzje etyczne,

zinterpretuje Kart Praw Czowieka, rozrni problemy istotne od bahych, podejmie dyskusj i zmobilizuje si do szukania odpowiedzi

na trudne pytania, przedstawi autokreacj.

Skrcony opis kursu Relacje filozofii z zawodem pielgniarki. Koncepcje filozoficzne czowieka. Etyka a moralno. Analiza sytuacji moralnej i procesu podejmowania decyzji moralnej. Wartoci, normy i oceny moralne. Etyka w praktyce pielgniarskiej. Kodeks etyki pielgniarskiej. Wspczesne koncepcje etyczne w praktyce pielgniarskiej. Dylematy etyczne w pracy pielgniarki ich rozwizywanie.

Peny opis kursu Wykady : 1. Koncepcje etyczne w praktyce pielgniarskiej (adwokatura, odpowiedzialno, wsppraca, troskliwo).

2. jako dyscyplina naukowa. 3. Etyczne aspekty podejmowania dziaa analgetycznych. Aspekty

etyczne zwizane z blem i cierpieniem. 4. Problemy etyczne transplantologii. 5. Etyka resuscytacji. Warto ycia ludzkiego, a granice

uporczywej terapii. 6. Etyka kresu ycia - etyka tanatologii. 7. Kodeks Etyki Zawodowej Pielgniarki i Poonej

Rzeczypospolitej Polskiej oraz ICN analiza i dyskusja. Literatura 1. Arystoteles: Etyka Nikomachejska. w: Dziea wszystkie, t V, W-

wa 1999 2. Aureliusz M. : Rozmylania. W-wa, 1978 3. Bortnowska H.: Sens ycia, sens mierci, sens choroby. W-wa,

1993 4. Fry S. : Etyka w praktyce pielgniarskiej. W-wa, 1997, 5. Kodeks etyki zawodowej polskiej pielgniarki i poonej.

Naczelna Rada Pielgn. i Poonych, 1996 6. Laertios D.: ywoty i pogldy synnych filozofw greckich. W-

wa, 1982 7. Mazurek F.J.: Godno osoby ludzkiej podstaw praw czowieka.

Lublin, Wyd. KUL, 2001 8. Osiska K.: Twrcza obecno chorych, PAX, 19

31

9. Osiska K. :Chrzecijaska etyka lekarska, 10. Pawlica J.: Zarys etyki. Krakw, 1992 11. Platon: Uczta i inne dialogi. W-wa, 1987 12. Prawa pacjenta a etyka zawodowa pielgniarki i poonej.

Materiay pokonferencyjne. W-wa, Naczelna Rada Pielgniarek i Poonych, 1998 13. Seneka L. : Myli. Krakw, 1987 14. Sujak E.: Rozwaania o ludzkim rozwoju. Krakw, 1992 15. Tatarkiewicz W.: Historia filozofii. t. I - III, W-wa, 1990

Wroska I. :Etyka pielgniarska, CDKM, Warszawa, 1993 Uwagi 1 Uwagi 2 Uwagi 3

Nazwa kursu Podstawowa opieka zdrowotna Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia Zakad Pielgniarstwa Kier/spec/rok Pielgniarstwo, I rok Punkty ECTS 4 Rodzaj kursu Obowizkowy Okres (rok akad/semestr) 2010/2011/ II Typ zaj/liczba godzin Wykady 25, g.* 30, zajcia praktyczne - 80, praktyka zawodowa -

120 Koordynator Dr n. med. Agnieszka Gniadek Prowadzcy Wykad: Dr n med. Agnieszka Gniadek

Zajcia praktyczne: mgr Krystyna Florek-Tarczo, mgr Aneta Grochowska, mgr Maria Mika, mgr Anna Rogowska-Bk, mgr Elbieta Skorupa, mgr Dorota Rybska Praktyka zawodowa: Opiekun praktyki zawodowej mgr Dorota Rybska

Sposb zaliczenia Zaliczenie z ocen Poziom kursu Studia pierwszego stopnia Wymagania wstpne Podstawy biologii ze szkoy redniej Jzyk wykadowy Polski Cele dydaktyczne/efekty ksztacenia

Cele dydaktyczne: Student bdzie zdolny:

32

opanowa wiedz i umiejtnoci, ktre pozwol na wykonywanie zada w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w opiece nad jednostk, rodzin, zbiorowoci lokaln w rodowisku zamieszkania, nauczania i wychowania oraz pracy w rnych etapach ycia.

przedstawi zadania i cele POZ dziaajcej w miejscu zamieszkania, rodowisku nauczania i wychowania oraz ochronie zdrowia pracujcych;

scharakteryzuje istot pracy zespoowej oraz bdzie znaa zadania poszczeglnych jej czonkw w ramach POZ na rzecz jednostki, rodziny, zbiorowoci;

oceni rodowisko nauczania i wychowania, pracy pod ktem ustalenia diagnozy problemw zdrowotnych dziecka zdrowego oraz chorego i niepenosprawnego znajdujcego si w tym rodowisku;

dokona oceny rodowiska zamieszkania pod wzgldem zagroe zdrowotnych oraz ustali problemy zdrowotne jego mieszkacw;

dokona diagnozy pielgniarskiej na potrzeby profilaktyki chorb zawodowych, wypadkw oraz profilaktyki chorb cywilizacyjnych w zakadzie pracy.

Efekty ksztacenia student: bdzie zna i rozumia istot pracy zespoowej w POZ w ramach

opieki nad jednostk, rodzin, spoecznoci w rodowisku zamieszkania,

scharakteryzuje model wiadcze w poszczeglnych poradniach dziaajcych w ramach POZ,

zna i rozumie formy organizacyjne wiadczonych usug przez pielgniark o poon rodowiskowo-rodzinn oraz zna podstawowe zasady kontraktowania usug w ramach POZ w odniesieniu do zespou,

zna i rozumie zadania poszczeglnych czonkw zespou POZ, bdzie zna funkcje i zadania instytucji dziaajcych w ramach

indywidualnej i grupowej praktyki pielgniarki rodzinnej i lekarza rodzinnego oraz koncepcje i zadania pielgniarstwa rodowiskowo-rodzinnego w ramach POZ,

bdzie umia posugiwa si podstawow dokumentacj pacjenta w odniesieniu do dziaa profilaktycznych i leczniczych w ochronnie zdrowia,

nawie kontakt z pacjentem, bdzie zna zakres, rda, techniki gromadzenia danych

koniecznych do postawienia diagnozy pielgniarskiej w rodowisku lokalnym,

przedstawi zadania i cele Podstawowej Opieki Zdrowotnej dziaajcej w rodowisku zamieszkania,

oceni funkcjonowanie POZ oraz zakres wiadcze dla ludnoci w jej ramach: (dziaania pielgniarki w zakresie promocji, profilaktyki, leczenia i rehabilitacji),

okreli wpyw czynnikw genetycznych, paragenetycznych i rodowiskowych na rozwj dziecka,

dokona oceny potrzeb bio-psycho-spoecznych dziecka, scharakteryzuje poszczeglne okresy rozwojowe dziecka w

wieku poniemowlecym, przedszkolnym, wczesnoszkolnym, szkolnym oraz dorastania,

oceni stan odywienia dziecka, zna zakres oraz terminy bada profilaktycznych

(przesiewowych), wykonuje je oraz interpretuje w odniesieniu do dziecka w rodowisku nauczania i wychowania,

33

wemie czynny udzia w przygotowaniu powszechnych bada lekarskich uczniw,

wykona i udokumentuje podstawowe badania przesiewowe wykonywane przez pielgniark,

bdzie umia posugiwa si podstawow dokumentacj ucznia w odniesieniu do dziaa profilaktycznych i leczniczych w ochronnie zdrowia,

nawie kontakt z dzieckiem, uczniem, opiekunem, dokona analizy kalendarza szczepie ochronnych oraz zaplanuje

i oceni sytuacj zaszczepienia dzieci przebywajcych w obku i w szkole,

bdzie zna, rozumia i umiaa zastosowa w praktyce dziaania profilaktyczne zwizane z umacnianiem zdrowia dziecka (profilaktyka swoista i nie swoista),

bdzie umia oceni stan sanitarno-epidemiologiczny rodowiska nauczania oraz formuowa problemw zdrowotne uczniw z nich wynikajce,

bdzie zna zakres, rda, techniki gromadzenia danych koniecznych do postawienia diagnozy pielgniarskiej w rodowisku ucznia,

oceni rodowisko nauczania i wychowania ucznia pracy pod ktem diagnozy problemw zdrowotnych dziecka zdrowego, chorego i niepenosprawnego znajdujcego si w tym rodowisku,

Skrcony opis kursu Struktura i zakres wiadcze zdrowotnych w podstawowej opiece

zdrowotnej. Zadania zespou podstawowej opieki zdrowotnej. Rozpoznanie problemw zdrowotnych i spoecznych jednostki, rodziny i spoecznoci lokalnej. Planowanie i realizacja opieki pielgniarskiej w rodowisku zamieszkania, nauki i pracy. Udzia pielgniarki w realizacji zada wynikajcych z programw polityki zdrowotnej.

Peny opis kursu 1. Zdrowie, zdrowie rodowiskowe, czynniki determinujce

zdrowie i chorob, 2. Koncepcja POZ w wietle podstawowych dokumentw WHO

(Narodowy Program Zdrowia, zdrowie dla wszystkich, ustawy oraz rozporzdzenia regulujce dziaalno POZ ochronie zdrowia spoeczestwa polskiego),

3. Cele przeksztace i zadania zespou podstawowej opieki zdrowotnej (praktyka indywidualna i grupowa pielgniarki rodzinnej i lekarza rodzinnego, niepubliczny zakad opieki zdrowotnej),

4. Koncepcje i zadania pielgniarstwa rodowiskowo rodzinnego w POZ,

5. Rozpoznanie problemw zdrowotnych i spoecznych jednostki, rodziny i spoecznoci lokalnej,

6. Planowanie i realizacji opieki pielgniarskiej w rodowisku zamieszkania - opieka domowa, w zakadach opiekuczo wychowawczych i w rodowisku pracy w ramach POZ,

7. Funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej i wiadczenia dla ludnoci w jej ramach: Funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej i wiadczenia dla ludnoci w jej ramach: (dziaania pielgniarskie w zakresie promocji, profilaktyki, leczenia i rehabilitacji),

8. Poznanie specyfiki pracy w POZ oraz zada poszczeglnych czonkw sprawujcych opiek na jednostk, rodzin i

34

spoecznoci (opieka nad dzieckiem, uczniem, czowiekiem pracujcym, kobiet ciarn, osob starsz),

9. Zagroenia wspczesne spoeczestwa i udzia pielgniarki w realizacji zada wynikajcych z realizacji polityki zdrowotnej.

10. Rola placwek opiekuczo-wychowawczych w stymulowaniu potrzeb bio-psycho-spoecznych dziecka.

11. Czynniki majce wpyw na rozwj dziecka. Metody oceny rozwoju psychomotorycznego dziecka

12. Rola zabawy w stymulowaniu rozwoju psychomotorycznego dziecka.

13. Profilaktyka swoista i nieswoista dziaaniami zmierzajcymi do umacniania i ochrony zdrowia dziecka.

Literatura 1. Dobrowolska B., Mielczrek-Pankiewicz E.(red).Opieka nad

zdrowiem pracownikw w rodowisku pracy. IMP, d 1992

2. Jaczewski A.: Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. ak Warszawa 2001;

3. Jethon Z. (red.): Medycyna zapobiegawcza i rodowiskowa. PZWL, Warszawa 2000

4. Kamiska E. Pielgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej- zaoenia, rzeczywisto. Pielgniarstwo Polskie, 2005, 1; 153-157

5. Kawczyska Butrym Z.: Diagnoza pielgniarska. PZWL, Warszawa 1999;

6. Kawczyska Butrym Z.: Rodzinny kontekst zdrowia i choroby. CEM, Warszawa 1995

7. Maciarz A.: Dziecko przewlekle chore w roli ucznia. Impuls, Krakw 1998

8. Oblaciska A., Woynarowska B.: Profilaktyczne badania lekarskie i inne zadania lekarza w opiece zdrowotnej nad uczniami. IMiD Warszawa 2002

9. Oblaciska A., Woynarowska B.: Profilaktyczne badania lekarskie i inne zadania lekarza w opiece zdrowotnej nad uczniami. IMiD, Warszawa 2002

10. Poznaska J., Wierzejewska Z., Zygmunciak E.: Wskazania wychowawcze do pracy z maymi dzieckiem w placwkach wychowania zbiorowego. CMDNSM Warszawa 1993.

11. Socha J.: ywienie dzieci zdrowych i chorych. PZWL, Warszawa 1998;

12. Stachowska M., Buczkowska E.: wiadczenia opieki zdrowotnej realizowane przez pielgniarki i poone w podstawowej opiece zdrowotnej. Pielgniarstwo Polskie, 2005, 1; 158

13. Szczepska M: Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce i w Europie. CEM, Warszawa, 1996

14. Woynarowska B.: Propedeutyka w pediatrii. PZWL, Warszawa 1998;

15. Woynarowska B., Jodkowska M.: Testy przesiewowe u dzieci i modziey w wieku szkolnym. IMiD Warszawa 2002

16. Woynarowska B., Mazur J.: Zachowania zdrowotne i samoocena zdrowia. Warszawa 1998

17. Valentin i wsp.:Medycyna Pracy. PZWL Warszawa, 1999 18. Ustawy i rozporzdzenia dotyczce Podstawowej Opieki

Zdrowotnej

Uwagi 1

35

Uwagi 2 Uwagi 3 G* - godziny dla studenta

Nazwa kursu Promocja zdrowia Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia Zakad Pielgniarstwa Kier/spec/rok Pielgniarstwo, I rok Punkty ECTS 4 Rodzaj kursu Obowizkowy Okres (rok akad/semestr) 2010/2011/ II Typ zaj/liczba godzin Wykady/15; seminaria /15, g.*30; zajcia praktyczne/ 20 Koordynator Mgr Elbieta Marcisz Prowadzcy Wykad: mgr Elbieta Marcisz, seminaria: mgr Kazimiera

Modzierz; Zajcia praktyczne: mgr Elbieta Marcisz, mgr Kazimiera Modzierz

Sposb zaliczenia Zaliczenie z ocen Poziom kursu Studia pierwszego stopnia Wymagania wstpne Podstawy biologii ze szkoy redniej Jzyk wykadowy Polski Cele dydaktyczne/efekty ksztacenia

Cele dydaktyczne: Student bdzie zdolny: do oceny zdrowia jednostki, rodziny, grupy, a take zachowa

zdrowotnych i czynnikw je ksztatujcych oraz planowania i rozwizywania problemw zdrowotnych.

okreli zachowania wzmacniajce zdrowie wykaza zwizek pomidzy promocj zdrowia a edukacj

zdrowotn oceni stan zdrowia jednostki, rodziny, grupy i wspiera w

umacnianiu i rozwijaniu zachowa zdrowotnych zaplanowa edukacj jednostki, rodziny, grupy spoecznej

ukierunkowan na zachowania prozdrowotne i przywracanie zdrowia oraz przedstawi kryteria oceny

uczestniczy w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych Efekty ksztacenia student: zaplanuje wykorzystanie informacji z rnych rde do oceny

stanu zdrowia jednostki, rodziny, grupy, scharakteryzuje czynniki warunkujce zachowanie zdrowia

36

jednostki, rodziny, grupy, oceni znaczenie czynnikw rodowiskowych i spoecznych w

ksztatowaniu sytuacji zdrowotnej, zidentyfikuje je i podejmie dziaania eliminujce czynniki szkodliwe,

nawie, utrzyma kontakt i rozpozna potrzeby zdrowotne u dzieci, modziey, dorosych (chorych i niepenosprawnych),

zaplanuje indywidualn edukacj zdrowotn i grupy do wybranego problemu zdrowotnego, okreli cele, metody, rodki, oceni wyniki i udokumentuje,

zaplanuje dziaania promujce zdrowie i jako ycia u dzieci,modziey, dorosych (chorych i niepenosprawnych)

zaplanuje wspprac z rodzicami i osobami znaczcymi w rozwizywaniu problemw,

okreli potrzeb tworzenia rodowisk promujcych zdrowie, opracuje i przeprowadzi program promocji zdrowia dla

okrelonej grupy spoecznej i uzasadni potrzeb jego realizacji, dokona samooceny i oceny zespou, wsppracuje z zespoem interdyscyplinarnym na rzecz promocji

zdrowia, wspdziaa z organizacjami pozarzdowymi w ksztatowaniu

zdrowia jednostki, rodziny, grupy, zaplanuje i przedstawi wasny rozwj zawodowy w zakresie

promowania zdrowia.

Skrcony opis kursu Paradygmaty zdrowia. Zachowania zdrowotne i czynniki ksztatujce stan zdrowia. Style ycia. Promocja zdrowia w systemie opieki zdrowotnej. Ocena stanu zdrowia. Metody ksztatowania zachowa zdrowotnych. Rola pielgniarki w promocji zdrowia.

Peny opis kursu Wykady: 1. Promocja zdrowia, rodzaje. Zaoenia promocji zdrowia w

Polsce i na wiecie. 2. Zachowania zdrowotne i czynniki ksztatujce stan zdrowia

spoeczestwa. 3. Metody oceny stanu zdrowia spoeczestwa. Wskaniki i

mierniki zdrowia. 4. Pomiar masy ciaa i dugoci ciaa. Wskanik BMI. Pomiar

ostroci wzroku przy pomocy tablic Snellena i badanie suchu. 5. Paradygmaty zdrowia. Psychologiczne i spoeczne koncepcje

promocji zdrowia znaczenie salutogenezy. 6. Style ycia i ich zwizek ze zdrowiem. 7. Skadniki pokarmowe, rola i znaczenie dla zachowania i

umacniania zdrowia. 8. Edukacja zdrowotna cele, metody, formy, rodki. 9. Rola pielgniarki w promocji zdrowia. 10. Siedliskowe podejcie w promocji zdrowia i jego realizacja w

praktyce. 11. Programy na rzecz zdrowia spoeczestwa Seminaria:

Opracowanie scenariusza pod hasem Moje zdrowie w moich rkach

Prezentacja opracowanych scenariuszy. Opracowanie konspektu edukacji zdrowotnej dla

okrelonej grupy wiekowej. Zajcia praktyczne;

Wprowadzenie do zaj zapoznanie z przepisami bhp, regulaminem, programem zaj praktycznych i

37

warunkami zaliczenia. Nawizanie kontaktu z uczniem, nauczycielami,

rodzicami, opiekunami prawnymi ucznia. Rola i zadania pielgniarki w rodowisku nauczania i

wychowania. Dokumentacja szkoy i pracy pielgniarki szkolnej,

dokumentacja zdrowotna ucznia.

Analiza problemw zdrowotnych ucznia na podstawie zebranych danych i dokumentacji zdrowotnej ucznia Edukacja zdrowotna ucznia w okrelonej grupie wiekowej

Literatura 1. Leo Bari, Lorraine F. Bari, Halina Osiska.: Ewaluacja, jako, audyt. PTOZ Warszawa 2001.

2. Leo Bari, Halina Osiska.:Ludzie w rodowiskach. PTOZ Warszawa 1999.

3. Bik B., Henzel-Korzeniowska A., Przewonik L., Szczerbiska K.(Red.): Wybrane zagadnienia promocji zdrowia. CMUJ, Krakw 1996.

4. Marianna Charzyska Gula .: Edukacja zdrowotna rodziny. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia Elementarne umiejtnoci spoeczne. W-wa, CDNrSzM, 1993

5. Garret G.: Potrzeby zdrowotne ludzi starszych. W-wa, PZWL, 1990

6. Rodziny. Lublin 2002 7. Anette Kaplun .:Promocja zdrowia w chorobach przewlekych.

Instytut Medycyny Pracy d 1997 /WHO Regional Publications, European Series.

8. Karski J., Soska Z., Wasilewski B. (Red.): Promocja zdrowia. Wyd. Sammedia, Warszawa, 1994.

9. Karski J.: Praktyka i teoria promocji zdrowia. CeDeWu Warszawa 2003

10. Karski J., Tomaszewska E.: Teoria i praktyka wzmacniania dziaa w promocji zdrowia. Warszawa 1997.

11. Emilia Kolarzyk (Red.): Wybrane problemy higieny i ekologii czowieka. WUJ Krakw 2000

12. Teresa Bernadeta Kulik, Maciej Latalski.(Red.): Zdrowie publiczne. Wyd. Czelej, Lublin, 2002

13. Pike S., Forster D.: Promocja zdrowia dla wszystkich. Wyd. Czelej, Lublin, 1998.

14. Promocja zdrowia. Wybrane zagadnienia. Centrum Medyczne Ksztacenia Podyplomowego. Warszawa 2002

Uwagi 1 Uwagi 2 Uwagi 3 G* - godziny dla studenta

38

Nazwa kursu Dietetyka Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia Zakad Pielgniarstwa Kier/spec/rok Pielgniarstwo, I rok Punkty ECTS 2 Rodzaj kursu Obowizkowy Okres (rok akad /semestr) 2010/2011/ semestr II Typ zaj/liczba godzin Wykad/ 5, seminaria/ 10, g. * 30 Koordynator dr hab. Magorzata Schlegel Zawadzka Prowadzcy dr hab. Magorzata Schlegel Zawadzka Sposb zaliczenia zaliczenie ,zaliczenie z ocen Poziom kursu Studia pierwszego stopnia Wymagania wstpne Podstawy biologii ze szkoy redniej Jzyk wykadowy Polski Cele dydaktyczne/efekty ksztacenia

Cele dydaktyczne student bdzie zdolny: przedstawi i uzasadni konieczno prawidowego ywienia

oraz zdoby umiejtno oceny zagroe wynikajcych z nieprawidowych zachowa ywieniowych, wykaza rol i miejsce fachowego pracownika suby zdrowia posiadajcego wiedz o zasad prawidowego ywienia w systemie opieki zdrowotnej i w zapobieganiu chorobom dietozalenym.

- w wyniku procesu ksztacenia student:

wykae umiejtnoci waciwej oceny zagroe wynikajcych z nieprawidowych zachowa ywieniowych,

okreli sposb ywienia ronych grup ludnoci, pod ktem ilociowym i jakociowym,

nabdzie umiejtno krytycznej oceny produktw spoywczych dostpnych w handlu, pod wzgldem ich jakoci zdrowotnej i waciwego przeznaczenia dla osb zdrowych i chorych (wiedza o dodatkach do ywnoci, labellingu informacje ywieniowe umieszczone na opakowaniach),

nabdzie wiedz na temat naukowych rde informacji o ywnoci i ywieniu, ktre pozwol mu na krytyczne podejcie do informacji podawanych przez mass-media,

okreli moliwoci udziay pielgniarki w promocji zdrowego ywienia,

oceni sposoby ywienia w aspekcie prewencji chorb cywilizacyjnych.

Skrcony opis kursu Ocena stanu odywienia i sposobu ywienia. Niedoywienie i jego nastpstwa. ywienie dojelitowe i pozajelitowe. Elementy ywienia dietetycznego rodzaje diet. Zrnicowanie diet dzieci i dorosych.

39

ywienie czowieka w rnych stanach chorobowych. ywienie chorych ze zwikszonym katabolizmem. Udzia pielgniarki w leczeniu ywieniowym.

Peny opis kursu 1. Nauka o ywieniu czowieka instytucje w Polsce zajmujce si problematyk ywieniow.

2. Moliwoci udziau pielgniarki w promocji zdrowego ywienia.

3. Zasady prawidowego ywienia. 4. Normy i zalecenia ywieniowe odnoszce si do energii i

skadnikw odywczych. 5. Skadniki pokarmowe: tuszcze, biaka, wglowodany, skadniki

mineralne, witaminy. 6. Dodatki do ywnoci, jako zdrowotna ywnoci. 7. Ocena caodziennego ywienia w aspekcie prewencji chorb

cywilizacyjnych. Zajcia praktyczne problematyka zgodna z programem wykadw

Literatura 1. Gawcki J., Hryniewiecki L.: ywienie czowieka. Podstawy nauki o ywieniu. PWN, W-wa, 1997

2. Hasik J., Gawcki J.: ywienie czowieka zdrowego i chorego. PWN, W-wa

3. Gertig H.: ywno a zdrowie. PZWL, W-wa, 1996 4. Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B.:

Warto odywcza wybranych produktw spoywczych i typowych potraw. PZWL, W-wa, 1997

Uwagi 1 Uwagi 2 Uwagi 3 G* - godziny dla studenta

40

PRZEDMIOTY OGLNE

Nazwa kursu Technologia informacyjna Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia Zakad Pielgniarstwa Kier/spec/rok Pielgniarstwo, I rok Punkty ECTS 2 Rodzaj kursu Obowizkowy Okres (rok akad/semestr) 2010/2011/ I Typ zaj/liczba godzin Zajcia z technologii informacyjnej, ZTI 30 Koordynator Mgr Piotr Kisielewicz Prowadzcy Mgr Piotr Kisielewicz Sposb zaliczenia Zaliczenie z ocen Poziom kursu Studia pierwszego stopnia Wymagania wstpne Znajomo obsugi komputera w stopniu podstawowym; znajomo

jzyka angielskiego na poziomie podstawowym; Jzyk wykadowy Polski Cele dydaktyczne/efekty ksztacenia

Celem zaj z przedmiotu Technologia informacyjna jest zapoznanie studentw z moliwociami efektywnego wykorzystania komputera jako narzdzia w pracy/nauce, jak rwnie wskazania obszarw jego uycia. Efektem ksztacenia: biega umiejtno przetwarzania tekstw, wykorzystania

arkuszy kalkulacyjnych, projektowania i tworzenia nieskomplikowanych baz danych oraz prezentacji.

umiejtno korzystania z zasobw informacyjnych oraz usug Internetu.

Skrcony opis kursu Niniejszy kurs obejmuje programowo przegld podstawowych zagadnie z zakresu technologii informacyjnych (IT). W skad kursu wchodz: podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstw, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika prezentacyjna, usugi w sieciach informatycznych oraz pozyskiwanie i przetwarzanie informacji.

Peny opis kursu 1. Omwienie budowy i oglnych zasad dziaania podstawowych czci skadowych komputera:

procesor; pami operacyjna; karta graficzna; napdy wewntrzne; podstawowe urzdzenia peryferyjne; o napdy zewntrzne; o drukarki; o skanery. 2. Przedstawienie podstawowych elementw i funkcji systemw

operacyjnych Windows oraz Linux. 3. Opanowanie umiejtnoci przetwarzania tekstw z

wykorzystaniem Microsoft Word/Open Office Writer: Podstawowe elementy edytora tekstu Ms Word/OO

41

Writer (okna dialogowe, przyciski nawigacyjne, pola przewijania, menu kontekstowe). Projektowanie i elementarne formatowanie dokumentu

(otwieranie i przegldanie dokumentu, tworzenie dokumentu, formatowanie dokumentu).

Projektowanie i zaawansowane formatowanie dokumentu (tabulatory, wcicia akapitu i wyrwnywanie tekstowe, symbole, znaki specjalne i znaczniki formatowania, inicjay, pola dynamiczne, nagwki i stopki, wyliczenia i numerownia, przypisy).

Automatyzacja powtarzalnych czynnoci edytorskich (style, sekcje).

Tabele i popularne elementy typograficzne (tabele, ramki, kolumny).

Spisy i indeksy, korespondencja seryjna, dynamiczne czenie i wymiana danych DDE.

4. Zapoznanie si z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel/Open Office Calc:

Podstawowe elementy arkusza kalkulacyjnego: o wprowadzanie danych; o formuy; o adresy relatywne, absolutne i mieszane komrek; o wykresy.

Zaawansowane elementy arkusza kalkulacyjnego: o serie danych; o funkcje logiczne i matematyczne; o nazwy zakresw; o sortowanie danych; o filtrowanie danych; o pilot danych; o funkcje finansowe;

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w statystyce: o odchylenie standardowe; o wspczynnik korelacji; o krzywe regresji; o histogram; o rozkad Gaussa; o analiza danych testy istotnoci; o funkcje finansowe; 5. Bazy danych: Zapoznanie z systemem bazy danych Ms Access/Open

Office Base: o projektowanie oraz tworzenie tabel; o definiowanie wizw integralnoci bazy danych,

pojcia kluczy, zalenoci midzy tabelami; o definiowanie kwerend (wybierajcych,

obliczeniowych, parametrycznych, krzyowych) z wykorzystaniem Query By Example;

o tworzenie (auto)formularzy oraz (auto)raportw; 6. Grafika prezentacyjna i menederska:

Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych; Ukady slajdw i ich style; Tworzenie i wykorzystanie istniejcych schematw i

projektw, tworzenie wasnych projektw; Zarzdzanie slajdami za pomoc widokw; Niestandardowe metody tworzenia prezentacji;

7. Omwienie oglnych zasad funkcjonowania oraz usug sieci Internet:

42

Omwienie usug Internetu: o WWW; o FTP; o Poczta elektroniczna; o Grupy dyskusyjne Usenet, pojcie netykiety; o SSH; Wyszukiwanie informacji w sieci Internet: o Zapoznanie z systemami: wyszukiwawczo-informacyjnymi; klasyfikujcymi; pytanie-odpowied; katalogowymi;

o Przedstawienie zasad tworzenia optymalnych zapyta;

o Naukowe bazy informacji; Literatura OpenOffice 2.0 Praca zbiorowa, Amistad 2005;

Systemy telekomunikacyjne. Tom 2. Dodatek 10. Haykin S., Wydawnictwo Komunikacji i acznosci, Warszawa 2004;

Uwagi 1 (wypenia si w przypadku wprowadzania zmian) Uwagi 2 Uwagi 3

43

Nr pola Nazwa pola Jzyk angielski 1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia 2 Kierunek studiw Pielgniarstwo (studia stacjonarne)

3 Nazwa moduu ksztacenia/ przedmiotu

4 Kod moduu ksztacenia/ przedmiotu

5 Kod Erasmusa 6 Punkty ECTS 5 7 Rodzaj moduu 8 Rok studiw I, II; 9 Semestr II, III, IV

10 Typ zaj wiczenia 11 Liczba godzin 150 (30-60-60)

12 Koordynator mgr Magorzata Konieczko, mgr Renata Babuska, mgr Krystyna Wroska, mgr Piotr Biaas, mgr Jolanta Prodanowska, mgr Roy Jones

13 Prowadzcy mgr Magorzata Konieczko, mgr Renata Babuska, mgr Krystyna Wroska, mgr Piotr Biaas, mgr Jolanta Prodanowska, mgr Roy Jones

14 Jzyk wykadowy angielski, polski

15 Zakres nauk podstawowych

16 Zajcia oglnouczelniane/ na innym kierunku

17 Wymagania wstpne Umiejtnoci nabyte w poprzednich etapach edukacji w zalenoci od poziomu grupy.

18 Efekty ksztacenia

Wiedza: Student posiada podstawow wiedz o reguach gramatycznych

wybranego jzyka; ma zasb sownictwa i znajomo struktur jzykowych,

umoliwiajce mu formuowanie poprawnych jzykowo wypowiedzi ustnych i pisemnych na rne tematy zwizane z yciem codziennym i zawodowym;

posiada praktyczn znajomo wybranego jzyka niezbdn w rnych sytuacjach komunikacyjnych;

zna podstawowe sownictwo zwizane z jego specjalnoci; posiada ogln wiedz dotyczc kultury obszaru nauczanego

jzyka; zna zasady z zakresu prawa autorskiego. Umiejtnoci: potrafi posugiwa si danym jzykiem na poziomie B2

Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego; potrafi wypowiedzie si na rne tematy w formie pisemnej i

ustnej; potrafi prowadzi rozmow z rodzimym uytkownikiem jzyka; rozumie znaczenie gwnych wtkw przekazu pisanego i

suchanego, oraz wyszuka w nich i przetworzy potrzebne informacje;

potrafi prowadzi rozmow na tematy zwizane z jego specjalnoci;

potrafi samodzielnie przetumaczy z jzyka polskiego na jzyk

44

obcy i odwrotnie rednio trudny tekst z zakresu studiowanej specjalnoci;

potrafi przygotowa typowe prace pisemne i wystpienia ustne w jzyku obcym z wykorzystaniem podstawowych uj teore-tycznych, a take rnych rde;

umie samodzielnie korzysta ze zdobytej wiedzy. KOMPETENCJE: rozumie potrzeb uczenia si przez cae ycie; potrafi waciwie oceni swoj wiedz i kompetencje, jest wiadomy wasnych ogranicze. Wie kiedy i jak korzysta z dokumentw autentycznych;

potrafi wykorzysta posiadan wiedz i umiejtnoci do realizacji postawionych mu zada;

potrafi pracowa w grupie, przyjmujc w niej rne role; uczestniczy w yciu kulturalnym korzystajc z rnych mediw w

jzyku obcym.

19 Stosowane metody dydaktyczne

metody podajce: objanienie, opis metody problemowe aktywizujce: metoda sytuacyjna, dyskusja w

podgrupach, wypowiedzi indywidualne, debata metody eksponujce: nagrania audio i video metody praktyczne: praca z podrcznikiem, wiczenia leksykalne, wiczenia sprawdzajce znajomo struktur gramatycznych, wiczenia rozwijajce sprawno pisania

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektw ksztacenia

aktywno na zajciach, prace pisemne, projekty, zadania domowe, prezentacje.

21 Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie na ocen; po zrealizowaniu 150 godzin zaj zaliczenie pisemne obejmujce m.in. rozumienie ze suchu, dopuszczajce do egzaminu skadajcego si z czci pisemnej i ustnej.

22 Treci ksztacenia (skrcony opis)

Podczas zaj rozwijane s cztery sprawnoci jzykowe: suchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, mwienie i pisanie. Suchanie ze zrozumieniem umoliwia zapoznanie si z uyciem jzyka w naturalnych warunkach, ze sposobem wymowy, akcentowania, intonacji. Czytanie ze zrozumieniem przejawia si w umiejtnoci wyszukania konkretnych informacji, lub zrozumienie oglnego sensu tekstu. Mwienie to umiejtno uczestniczenia w rozmowie wymagajcej bezporedniej wymiany informacji na znane uczcemu si tematy, posugiwania si cigiem wyrae i zda niezbdnych, by wzi udzia lub podtrzyma rozmow na dany temat, relacjonowania wydarze, opisywania ludzi, przedmiotw, miejsc, przedstawiania i uzasadniania swojej opinii. Umiejtno pisania dotyczy wyraenia myli, opinii w sposb pisany uwzgldniajc reguy gramatyczno-ortograficzne, dostosowujc jzyk i form do sytuacji. Przejawia si w redagowaniu listu, maila, rozprawki, referatu, relacji, krtkich i prostych notatek lub wiadomoci wynikajcych z doranych potrzeb.

23 Treci ksztacenia (peny opis)

Kurs opiera si na podrczniku i programie uwzgldniajcym rnorodne bloki tematyczno-leksykalne dotyczce ycia codziennego i o charakterze spoeczno-kulturowym, a take zagadnienia gramatyczne dostosowane do poziomu kursu. Zagadnienia gramatyczne: czasowniki: regularne, nieregularne, czasowniki frazowe, wybrane

czasowniki, po ktrych stosuje si form gerund lub bezokolicznik;

czasowniki modalne;

45

czasy gramatyczne; gwny podzia; wyraanie teraniejszoci, wyraanie przeszoci, wyraanie przyszoci;

rzeczowniki: policzalne i niepoliczalne, zoone (compound nouns);

przymiotniki: podzia, stopniowanie; przyswki: tworzenie, rodzaje, funkcje, pozycja w zdaniu; przedimki: rodzaje, uycie; zdania przydawkowe; mowa zalena; zdania warunkowe; strona bierna; konstrukcje pytajce; tryb przypuszczajcy; wyraenia: I wish, if only. Zagadnienia leksykalne: przyjaciele: relacje midzyludzkie, cechy charakteru,

nawizywanie znajomoci; media: rodzaje, zastosowanie, rozmowa o filmach, czasopismach

wyraanie opinii; styl ycia: miejsce zamieszkania, nazwy budynkw, opis

mieszkania/ domu; bogactwo: pienidze, sukces, zakupy, reklama; czas wolny: czynnoci czasu wolnego preferencje/ opis, ulubiona

restauracja jako miejsce spdzania czasu wolnego opis/ rekomendacja, opis przedmiotu: ksztat, waga, rozmiar, zastosowanie;

wakacje: rodzaje, dowiadczenia zwizane z podr, miejsce, ktre warto zobaczy, zwiedzi opis;

edukacja: uczenie si zwroty, wyraenia, wspomnienia o latach szkolnych, cechy dobrego/ zego nauczyciela opis;

zmiany: kwestie oglnowiatowe (rodowisko naturalne, polityka, itp.) opis wybranego problemu/ proponowanie zmian;

praca: warunki zatrudnienia, wymagania/ cechy charakteru potrzebne do wykonywania rnych zawodw, rozmowa kwalifikacyjna;

wspomnienia: opis wspomnie z dziecistwa, biografia opis osoby sawnej, poegnania rnice kulturowe.

24 Literatura podstawowa i uzupeniajca

Literatura podstawowa: Roberts, R., Clare, A., Wilson, JJ., New Total English.

Intermediate, Students Book. Harlow: Pearson Education Limited, 2011.

Literatura uzupeniajca: Clare, A., Wilson, JJ., Cosgrove, A., New Total English.

Intermediate, Workbook. Harlow: Pearson Education Limited, 2011.

Evans, V., Milton, J., FCE Listening and Speaking Skills 1-3. Newbury: Express Publishing, 2002.

Cielak, M., English. Repetytorium tematyczno-leksykalne 1-3. Pozna: Wagros, 2004.

Misztal, M., Tests In English. Thematic Vocabulary. Warszawa: WSiP, 1994.

Evans, V., FCE Use of English 1. Newbury: Express Publishing, 1997.

Evans, V., CPE Use of English, Examination Practice. Swansea: Express Publishing, 1998.

Materiay z internetu/ prasy teksty fachowe z dziedziny zwizanej z kierunkiem studiw.

46

Nr pola Nazwa pola Jzyk francuski 1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia 2 Kierunek studiw Pielgniarstwo (studia stacjonarne)

3 Nazwa moduu ksztacenia/ przedmiotu

4 Kod moduu ksztacenia/ przedmiotu

5 Kod Erasmusa 6 Punkty ECTS 5 7 Rodzaj moduu

47

8 Rok studiw I, II 9 Semestr II, III, IV

10 Typ zaj wiczenia 11 Liczba godzin 150 (30-60-60) 12 Koordynator mgr Kinga Radliska, mgr Andrzej Staczyk 13 Prowadzcy mgr Kinga Radliska, mgr Andrzej Staczyk 14 Jzyk wykadowy f