studia stacjonarne drugiego stopnia kierunek transport · pdf filekod przedmiot moduł semestr...

Click here to load reader

Post on 01-Mar-2019

225 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Wydzia Transportu Politechniki lskiej

Studia stacjonarne drugiego stopnia kierunek transport

Karty przedmiotw

Kod Przedmiot Modu Semestr

MK2_1 dynamika maszyn wsplny 1

MK2_2 filozofia wsplny 1

MK2_3 jzyk obcy (nie jzyk angielski) wsplny 1

MK2_4 jzyk obcy (nie jzyk angielski) wsplny 2

MK2_5 komunikacja spoeczna wsplny 3

MK2_6 matematyka stosowana wsplny 1

MK2_7 modelowanie procesw transportowych wsplny 2

MK2_8 sterowanie i zarzdzanie w systemach transportowych wsplny 2

MK2_9 teoria niezawodnoci i bezpieczestwa wsplny 1

MK2_10 materiay eksploatacyjne w transporcie samochodowym ES 1

MK2_11 mechatronika samochodowa ES 1

MK2_12 metody wibroakustyczne w badaniach pojazdw ES 2

MK2_13 niekonwencjonalne ukady napdowe ES 2

MK2_14 nowe technologie i materiay w budowie pojazdw ES 2

MK2_15 obiekty i urzdzenia obsugi samochodw ES 3

MK2_16 obsuga techniczna pojazdw samochodowych ES 2

MK2_17 praca dyplomowa magisterska ES 3

MK2_18 praca przejciowa ES 2

MK2_19 prawne aspekty dziaalnoci transportowej ES 3

MK2_20 procesy spalania w silnikach ES 2

MK2_21 seminarium dyplomowe ES 3

MK2_22 systemy zasilania paliwami alternatywnymi ES 2

MK2_23 technologia wytwarzania pojazdw ES 1

MK2_24 tribologia ES 1

MK2_25 zintegrowane techniki produkcji pojazdw ES 2

MK2_26 badania homologacyjne i certyfikacja w transporcie TZTS 2

MK2_27 badania techniczne pojazdw TZTS 2

MK2_28 energochonno i bezpieczestwo TZTS 1

MK2_29 inynieria jakoci w transporcie TZTS 2

MK2_30 materiay eksploatacyjne TZTS 1

MK2_31 naprawa i obsuga pojazdw TZTS 1

MK2_32 obiekty zaplecza technicznego motoryzacji TZTS 2

MK2_33 praca dyplomowa magisterska TZTS 3

MK2_34 praca przejciowa TZTS 2

MK2_35 prawo cywilne i umowy w transporcie TZTS 3

MK2_36 prawo handlowe w transporcie TZTS 2

MK2_37 seminarium dyplomowe TZTS 3

MK2_38 ubezpieczenia w transporcie TZTS 3

MK2_39 magazyny wysokiego skadowania TP 1

MK2_40 praca dyplomowa magisterska TP 3

Kod Przedmiot Modu Semestr

MK2_41 praca przejciowa TP 2

MK2_42 projektowanie z wykorzystaniem MES TP 2

MK2_43 seminarium dyplomowe TP 3

MK2_44 transport hydrauliczny i pneumatyczny TP 2

MK2_45 elementy maszyn transportowych TP+LT 1

MK2_46 logistyka zaopatrzenia TP+LT 1

MK2_47 metody prezentacji i negocjacji TP+LT 3

MK2_48 opakowania i logistyka dystrybucji TP+LT 2

MK2_49 spedycja TP+LT 2

MK2_50 systemy identyfikacji adunkw TP+LT 2

MK2_51 zarzdzanie przedsibiorstwem transportowym TP+LT 1

MK2_52 infrastruktura logistyczna w transporcie LT 2

MK2_53 logistyka odpadw LT 1

MK2_54 nowoczesne technologie transportowe LT 2

MK2_55 praca dyplomowa magisterska LT 3

MK2_56 praca przejciowa LT 2

MK2_57 seminarium dyplomowe LT 3

MK2_58 strategie logistyczne LT 1

MK2_59 badania marketingowe w transporcie szynowym PSz 3

MK2_60 badania pojazdw szynowych PSz 2

MK2_61 budowa pojazdw szynowych PSz 1

MK2_62 eksploatacja pojazdw szynowych PSz 1

MK2_63 elektrotechnika i elektronika w pojazdach szynowych PSz 2

MK2_64 ergonomia w transporcie szynowym PSz 3

MK2_65 infrastruktura kolejowa PSz 2

MK2_66 inynieria bezpieczestwa PSz 2

MK2_67 logistyka transportu szynowego PSz 1

MK2_68 modelowanie elementw pojazdw szynowych PSz 2

MK2_69 praca dyplomowa magisterska PSz 3

MK2_70 praca przejciowa PSz 2

MK2_71 seminarium dyplomowe PSz 3

MK2_72 silniki pojazdw szynowych PSz 1

MK2_73 Aviation English NP 3

MK2_74 czynnik ludzki w lotnictwie NP 1

MK2_75 meteorologia II NP 1

MK2_76 naziemne przygotowanie do lotw NP 1

MK2_77 oglna budowa statkw powietrznych II NP 2

MK2_78 osigi i planowanie lotu II NP 2

MK2_79 praca dyplomowa magisterska NP 3

MK2_80 prawo lotnicze i procedury ATC II NP 1

MK2_81 procedury operacyjne II NP 1

MK2_82 radionawigacja NP 2

MK2_83 seminarium dyplomowe NP 3

MK2_84 systemy informacji przestrzennej NP 2

MK2_85 systemy satelitarne w transporcie NP 3

MK2_86 zasady lotu II NP 2

Kod Przedmiot Modu Semestr

MK2_87 aerodynamika, struktury i systemy samolotw turbinowych II ML 1

MK2_88 aerodynamika, struktury i systemy migowca II ML 2

MK2_89 Aviation Technical English ML 2

MK2_90 awionika statkw powietrznych ML 2

MK2_91 budowa i eksploatacja silnikw tokowych ML 1

MK2_92 budowa i eksploatacja silnikw turbinowych ML 2

MK2_93 czynnik ludzki w lotnictwie ML 3

MK2_94 praca dyplomowa magisterska ML 3

MK2_95 standardowa obsuga statkw powietrznych ML 3

MK2_96 seminarium dyplomowe ML 3

MK2_97 miga lotnicze ML 2

MK2_98 wyposaenie elektryczne statkw powietrznych ML 1

MK2_99 analiza systemw transportowych IR 2

MK2_100 organizacja i bezpieczestwo ruchu drogowego IR 2

MK2_101 organizacja i technologie transportu w przedsibiorstwie IR 1

MK2_102 praca dyplomowa magisterska IR 3

MK2_103 praca przejciowa IR 2

MK2_104 prognozowanie zjawisk jakociowych w systemach transportowych IR 2

MK2_105 publiczny transport miejski IR 2

MK2_106 seminarium dyplomowe IR 3

MK2_107 transport intermodalny i terminale logistyczne IR 2

MK2_108 inynieria ruchu drogowego IR+SIT 1

MK2_109 planowanie potokw ruchu IR+SIT 3

MK2_110 teletransmisja danych IR+SIT 1

MK2_111 teoria ruchu pojazdw IR+SIT 2

MK2_112 ukady i urzdzenia elektroniczne transportu IR+SIT 1

MK2_113 monitorowanie ruchu drogowego SIT 2

MK2_114 praca dyplomowa magisterska SIT 3

MK2_115 praca przejciowa SIT 2

MK2_116 programowanie sterownikw ruchu drogowego SIT 2

MK2_117 seminarium dyplomowe SIT 3

MK2_118 systemy inteligentne i decyzyjne transportu SIT 2

MK2_119 systemy koordynacji sterowania SIT 2

MK2_120 techniki symulacyjne SRD SIT 1

Moduy specjalnociowe:

ES eksploatacja pojazdw samochodowych TZTS technika i zarzdzanie w transporcie samochodowym TP transport przemysowy LT logistyka transportu PSz eksploatacja pojazdw szynowych NP nawigacja powietrzna

ML mechanika i eksploatacja lotnicza

IR inynieria ruchu SIT systemy informatyczne transportu

(piecz wydziau) KARTA PRZEDMIOTU

1. Nazwa przedmiotu: DYNAMIKA MASZYN 2. Kod przedmiotu: MK2_1

3. Karta przedmiotu wana od roku akademickiego: 2012/2013

4. Forma ksztacenia: studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia

5. Forma studiw: studia stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe/zaoczne)1

6. Kierunek studiw: Transport (RT)

7. Profil studiw: oglnoakademicki praktyczny1

8. Specjalno:

9. Semestr: 1

10. Jednostka prowadzca przedmiot: Katedra Logistyki i Transportu Przemysowego

11. Prowadzcy przedmiot: prof. dr hab. Aleksander Sadkowski

12. Przynaleno do grupy przedmiotw: przedmioty wsplne przedmioty specjalnociowe inne1

13. Status przedmiotu: obowizkowy wybieralny inny1

14. Jzyk prowadzenia zaj: polski

15. Przedmioty wprowadzajce oraz wymagania wstpne: matematyka, fizyka, mechanika techniczna,

wytrzymao materiaw ze studiw inynierskich

16. Cel przedmiotu: umiejtno rozwizywania problemw technicznych w oparciu o prawa mechaniki

17. Efekty ksztacenia:

Nr Opis efektu ksztacenia Metoda

sprawdzenia

efektu

ksztacenia

Forma

prowadzenia

zaj

Odniesienie do

efektw

dla kierunku

studiw 1 potrafi zdefiniowa podstawowe pojcia z dynamiki

maszyn

egzamin wykad

K_W09 (+)

K_W14 (+)

K_U23 (+)

2 potrafi zamodelowa proste ukady mechaniczne egzamin wykad

wiczenia

K_W08 (+)

K_W14 (+)

K_U22 (++)

3 potrafi wyprowadzi rwnania ruchu drgajcych ukadw

mechanicznych

kolokwium wykad

wiczenia

K_W21 (+++)

K_W07 (++)

K_U18 (+)

4 potrafi wyznaczy czstotliwoci drga wasnych

ukadw o jednym stopniu swobody

kolokwium wykad

wiczenia

K_W21 (+++)

K_K02 (++)

K_U10 (++)

5 potrafi wyznaczy czstotliwoci drga wasnych i

postacie drga ukadw o wielu stopniach swobody

kolokwium wykad

wiczenia

K_W21 (+++)

K_K02 (++)

K_U16 (+)

18. Formy zaj dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin)

W. 15 w. 30 L. P. Sem.

19. Treci ksztacenia:

Wykad: Podstawy mechaniki analitycznej. Rwnania Lagrangea. Siy dziaajce w ukadach drgajcych.

Klasyfikacja drga. Metody analizy i syntezy ukadw dynamicznych. Wybrane elementy teorii drga. Redukcja

mas, sztywnoci i tumienia. Swobodne drgania ukadw o 1 stopniu swobody z uwzgldnieniem i bez

uwzgldnienia tarcia. Wymuszone drgania ukadw o 1 stopniu swobody. Krzywa rezonansowa. Drgania

nieliniowe. Drgania ukadw liniowych o wielu stopniach swobody. Wyprowadzenie rwna dla drga swobodnych

ukad ze skoczon liczb stopni swobody. Czstotliwoci wasne i formy wasne drga. Wymuszone drgania

ukadw ze skoczon liczb stopni swobody. Rezonans i antyrez