studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek transport .in¼ynieria materia‚owa...

Download Studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek transport .in¼ynieria materia‚owa wsp³lny 2

Post on 01-Mar-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Wydzia Transportu Politechniki lskiej

Studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek transport

Karty przedmiotw

Kod Przedmiot Modu Semestr

MK_1 automatyka wsplny 5

MK_2 automatyka wsplny 6

MK_3 badania operacyjne wsplny 3

MK_4 ekonomia wsplny 4

MK_5 ekonomika transportu wsplny 6

MK_6 elektronika wsplny 3

MK_7 elektronika wsplny 4

MK_8 elektrotechnika wsplny 2

MK_9 elektrotechnika wsplny 3

MK_10 ergonomia i bezpieczestwo pracy wsplny 4

MK_11 etyka i podstawy ochrony wasnoci wsplny 1

MK_12 fizyka wsplny 2

MK_13 fizyka wsplny 3

MK_14 grafika inynierska wsplny 1

MK_15 grafika inynierska wsplny 2

MK_16 informatyka wsplny 3

MK_17 informatyka wsplny 4

MK_18 infrastruktura transportu wsplny 1

MK_19 inynieria materiaowa wsplny 2

MK_20 jzyk angielski wsplny 1

MK_21 jzyk angielski wsplny 2

MK_22 jzyk angielski wsplny 3

MK_23 jzyk angielski wsplny 4

MK_24 logistyka wsplny 3

MK_25 matematyka wsplny 1

MK_26 matematyka wsplny 2

MK_27 mechanika techniczna wsplny 2

MK_28 metrologia wielkoci geometrycznych wsplny 3

MK_29 ochrona rodowiska w transporcie wsplny 1

MK_30 organizacja i zarzdzanie w transporcie wsplny 4

MK_31 podstawy eksploatacji technicznej wsplny 4

MK_32 podstawy inynierii ruchu wsplny 3

MK_33 podstawy konstrukcji maszyn wsplny 4

MK_34 podstawy konstrukcji maszyn wsplny 5

MK_35 podstawy ukadw przeniesienia napdu w rodkach transportu wsplny 5

MK_36 podstawy ukadw przeniesienia napdu w rodkach transportu wsplny 6

MK_37 podstawy wibroakustyki wsplny 4

MK_38 prawo i certyfikacja w transporcie wsplny 6

MK_39 silniki spalinowe wsplny 5

MK_40 systemy i procesy transportowe wsplny 1

Kod Przedmiot Modu Semestr

MK_41 rodki transportu wsplny 6

MK_42 techniki wytwarzania wsplny 5

MK_43 technologie informacyjne wsplny 1

MK_44 termodynamika wsplny 4

MK_45 wychowanie fizyczne wsplny 1

MK_46 wychowanie fizyczne wsplny 2

MK_47 wychowanie fizyczne wsplny 3

MK_48 wychowanie fizyczne wsplny 4

MK_49 wytrzymao materiaw wsplny 3

MK_50 zarzdzanie jakoci wsplny 6

MK_51 badania pojazdw samochodowych ES 7

MK_52 budowa pojazdw samochodowych ES 5

MK_53 eksploatacja pojazdw samochodowych ES 6

MK_54 elektrotechnika i elektronika pojazdw samochodowych ES 5

MK_55 elektrotechnika i elektronika pojazdw samochodowych ES 6

MK_56 metody napraw i regeneracji ES 5

MK_57 naprawa pojazdw samochodowych ES 7

MK_58 praktyka zawodowa ES 6

MK_59 projekt inynierski ES 6

MK_60 projekt inynierski ES 7

MK_61 seminarium dyplomowe ES 7

MK_62 silniki pojazdw samochodowych ES 6

MK_63 teoria ruchu ES 5

MK_64 tworzywa konstrukcyjne w budowie pojazdw ES 5

MK_65 elementy prawa transportowego TZTS 7

MK_66 infrastruktura transportu drogowego TZTS 6

MK_67 organizacja i zarzdzanie w transporcie samochodowym TZTS 5

MK_68 praktyka zawodowa TZTS 6

MK_69 prawo finansowe i rachunkowo TZTS 6

MK_70 projekt inynierski TZTS 6

MK_71 projekt inynierski TZTS 7

MK_72 seminarium dyplomowe TZTS 7

MK_73 rodki transportu samochodowego TZTS 5

MK_74 technologia przewozw drogowych TZTS 5

MK_75 uytkowanie i obsuga samochodw TZTS 7

MK_76 maszyny przeadunkowe TP 7

MK_77 napdy maszyn transportowych TP 6

MK_78 praktyka zawodowa TP 6

MK_79 projekt inynierski TP 6

MK_80 projekt inynierski TP 7

MK_81 seminarium dyplomowe TP 7

MK_82 systemy i urzdzenia transportu przemysowego TP 5

MK_83 urzdzenia transportu cigego TP 7

MK_84 komputerowe wspomaganie projektowania TP+LT 5

MK_85 komputerowe wspomaganie projektowania TP+LT 6

MK_86 logistyka transportu wewntrznego TP+LT 5

Kod Przedmiot Modu Semestr

MK_87 mechatronika TP+LT 6

MK_88 metody statystyczne TP+LT 6

MK_89 technologia magazynowania TP+LT 5

MK_90 logistyka globalna LT 5

MK_91 logistyka obszarw miejskich LT 6

MK_92 praktyka zawodowa LT 6

MK_93 projekt inynierski LT 6

MK_94 projekt inynierski LT 7

MK_95 seminarium dyplomowe LT 7

MK_96 transport intermodalny LT 7

MK_97 zarzdzanie logistyczne w produkcji LT 7

MK_98 diagnostyka pojazdw szynowych PSz 6

MK_99 dynamika i drgania pojazdw szynowych PSz 7

MK_100 ekologia w transporcie szynowym PSz 6

MK_101 logistyka transportu kolejowego PSz 7

MK_102 metody komputerowe w projektowaniu pojazdw szynowych PSz 6

MK_103 napdy i sterowanie pojazdw szynowych PSz 5

MK_104 praktyka zawodowa PSz 6

MK_105 projekt inynierski PSz 6

MK_106 projekt inynierski PSz 7

MK_107 seminarium dyplomowe PSz 7

MK_108 sterowanie ruchem kolejowym PSz 5

MK_109 transport kolejowy PSz 5

MK_110 transport miejski i regionalny PSz 7

MK_111 transport tramwajowy PSz 5

MK_112 czowiek moliwoci i ograniczenia NP 5

MK_113 czno/frazeologia lotnicza NP 7

MK_114 meteorologia I NP 5

MK_115 nawigacja NP 5

MK_116 naziemne przygotowanie do lotw NP 6

MK_117 oglna budowa statkw powietrznych I NP 6

MK_118 osigi i planowanie lotu I NP 6

MK_119 praktyka zawodowa NP 6

MK_120 prawo lotnicze i procedury ATC I NP 5

MK_121 procedury operacyjne I NP 6

MK_122 projekt inynierski NP 6

MK_123 projekt inynierski NP 7

MK_124 seminarium dyplomowe NP 7

MK_125 wspdziaanie w zaodze NP 7

MK_126 zasady lotu I NP 7

MK_127 aerodynamika, struktury i systemy samolotw tokowych ML 5

MK_128 aerodynamika, struktury i systemy samolotw turbinowych I ML 6

MK_129 aerodynamika, struktury i systemy migowca I ML 6

MK_130 czowiek moliwoci i ograniczenia ML 5

MK_131 podstawy aerodynamiki ML 5

MK_132 praktyka w organizacji PART 145 ML 6

Kod Przedmiot Modu Semestr

MK_133 prawo lotnicze i procedury ML 7

MK_134 projekt inynierski ML 6

MK_135 projekt inynierski ML 7

MK_136 seminarium dyplomowe ML 7

MK_137 standardowa obsuga samolotw ML 7

MK_138 budowa oprogramowania systemw informatycznych w transporcie IR 6

MK_139 elementy projektowania drg transportowych IR 6

MK_140 optymalizacja sieci transportowych IR 7

MK_141 praktyka zawodowa IR 6

MK_142 projekt inynierski IR 6

MK_143 projekt inynierski IR 7

MK_144 projektowanie systemw transportowych IR 7

MK_145 seminarium dyplomowe IR 7

MK_146 statystyka procesw transportowych IR 5

MK_147 systemy sterowania ruchem drogowym IR 5

MK_148 systemy sterowania ruchem drogowym IR 6

MK_149 systemy telemetryczne transportu IR 5

Moduy specjalnociowe:

ES eksploatacja pojazdw samochodowych TZTS technika i zarzdzanie w transporcie samochodowym TP transport przemysowy LT logistyka transportu PSz eksploatacja pojazdw szynowych NP nawigacja powietrzna

ML mechanika i eksploatacja lotnicza

IR inynieria ruchu

(piecz wydziau) KARTA PRZEDMIOTU

1. Nazwa przedmiotu: AUTOMATYKA 2. Kod przedmiotu: MK_1

3. Karta przedmiotu wana od roku akademickiego: 2012/2013

4. Forma ksztacenia: studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia

5. Forma studiw: studia stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe/zaoczne)1

6. Kierunek studiw: Transport (RT)

7. Profil studiw: oglnoakademicki praktyczny1

8. Specjalno:

9. Semestr: 5

10. Jednostka prowadzca przedmiot: Katedra Transportu Szynowego

11. Prowadzcy przedmiot: dr hab. in. Jerzy Mikulski, prof. nzw. P

12. Przynaleno do grupy przedmiotw:

przedmioty wsplne przedmioty specjalnociowe inne1

13. Status przedmiotu: obowizkowy wybieralny inny1

14. Jzyk prowadzenia zaj: polski

15. Przedmioty wprowadzajce oraz wymagania wstpne: matematyka, elektronika,

16. Cel przedmiotu: Zapoznanie studentw z celowoci automatyzacji oraz zapoznanie z

podstawowymi pojciami stosowanymi w automatyce, podstawowymi zadaniami projektowymi oraz

odniesienie pozyskanej wiedzy do rzeczywistych ukadw

17. Efekty ksztacenia:

Nr Opis efektu ksztacenia Metoda

sprawdzenia

efektu

ksztacenia

Forma

prowadzenia

zaj

Odniesienie do

efektw

dla kierunku

studiw

1 zna podstawowe elementy automatyki oraz ich opis

matematyczny

zaliczenie

(cz. pisemna)

wykad K_W01 (+)

K_U01(+)

2 rozrnia rodzaje ukadw automatyki i potrafi wybra

elementy konieczne do ich realizacji

zaliczenie

(cz. pisemna)

wykad K_W07(+)

K_W16 (+)

3 zna waciwoci ukadw automatyki i kryteria doboru zaliczenie

(cz. pisemna)

wykad +

konsultacje

K_W07 (+)

K_U06(+)

4 potrafi tworzy schematy funkcjonalne ukadw z

wykorzystaniem rnych typw elementw

zaliczenie

(cz. pisemna)

wykad

dyskusja+

K_W16 (+)

K-U07 (+)

5 potrafi zaprojektowa podstawowe ukady automatyki zaliczenie

(cz. pisemna)