soalan geografi tingkatan 5

of 26 /26
Unit 1. Dinamik penduduk. 1. Kepadatan penduduk bermaksud A jumlah penduduk dalam sesebuah negara B perbezaan kadar kelahiran dengan kadar kematian C jumlah penduduk berbanding dengan keluasan sesuatu tempat D perbezaan antara migrasi masuk dengan migrasi keluar 2. Mengapakah Kalimantan dan Sumatera di Indonesia mempunyai penduduk yang jarang ? A kawasan tanahnya tidak subur B dipenuhi oleh gunung berapi C sebahagian besarnya diliputi oleh hutan dan paya D kawasan tersebut amat sukar dihubungi 3. Di antara berikut, faktor manakah yang menyebabkan bahagian tengah Semenanjung Malaysia berpenduduk jarang ? A bentuk muka buminya bergunung-ganang B tanihnya tidak subur C kekurangan sumber mineral D saliran tanah yang buruk 4. Apakah langkah yang telah dijalankan oleh kerajaan Indonesia bagi mengurangkan kepadatan penduduk di kawasan tersebut ? A migrasi antarabangsa B migrasi dalaman C mobiliti penduduk D transmigrasi 5. Di antara berikut, yang manakah merupakan faktor-faktor yang menyebabkan negeri-negeri pantai barat Semenanjung Malaysia lebih padat penduduk berbanding negeri-negeri lain ? I Negeri-negeri pantai barat lebih awal dimajukan. II Sektor ekonomi moden seperti industri dan perkhidmatan di pantai barat lebih maju. III Saiz negeri-negeri di pantai barat sempit. IV Adanya bandar-bandar besar dan kemudahan infrastruktur yang moden di pantai

Author: jarvis-oneill

Post on 21-Jul-2016

176 views

Category:

Documents


12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Unit 1. Dinamik penduduk.1. Kepadatan penduduk bermaksud A jumlah penduduk dalam sesebuah negara

B perbezaan kadar kelahiran dengan kadar kematian

C jumlah penduduk berbanding dengan keluasan sesuatu tempat

D perbezaan antara migrasi masuk dengan migrasi keluar

2. Mengapakah Kalimantan dan Sumatera di Indonesia mempunyai penduduk yang jarang ?

A kawasan tanahnya tidak subur

B dipenuhi oleh gunung berapi

C sebahagian besarnya diliputi oleh hutan dan paya

D kawasan tersebut amat sukar dihubungi

3. Di antara berikut, faktor manakah yang menyebabkan bahagian tengah Semenanjung Malaysia berpenduduk jarang ?

A bentuk muka buminya bergunung-ganang

B tanihnya tidak subur

C kekurangan sumber mineral

D saliran tanah yang buruk

4. Apakah langkah yang telah dijalankan oleh kerajaan Indonesia bagi mengurangkan kepadatan penduduk di kawasan tersebut ?

A migrasi antarabangsa

B migrasi dalaman

C mobiliti penduduk

D transmigrasi

5. Di antara berikut, yang manakah merupakan faktor-faktor yang menyebabkan negeri-negeri pantai barat Semenanjung Malaysia lebih padat penduduk berbanding negeri-negeri lain ?

I Negeri-negeri pantai barat lebih awal dimajukan.

II Sektor ekonomi moden seperti industri dan perkhidmatan di pantai barat lebih

maju.

III Saiz negeri-negeri di pantai barat sempit.

IV Adanya bandar-bandar besar dan kemudahan infrastruktur yang moden di pantai barat Semenanjung Malaysia.

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

Unit 2. Perubahan penduduk dan implikasinya.1 Apakah ciri-ciri Negara berpenduduk optimum ?

I daya beli rendah

II taraf hidup tinggi

III guna tenaga penuh

IV kadar kelahiran tinggi

A I dan IIC II dan III

B I dan IVD III dan IV

2. Faktor-faktor di atas mempengaruhi dinamik penduduk dari segi

A pertumbuhan penduduk

B taraf hidup

C jangka hayat

D pendapatan per kapita penduduk

3. Di antara berikut faktor yang manakah dapat mengurangkan kadar kelahiran di sesebuah negara ?

I taraf hidup yang tinggi

II keberkesanan amalan perancangan keluarga

III taraf pendidikan yang rendah

IV perkahwinan lewat

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

4. Pernyataan di atas sebahagian besarnya mewakili ciri kependudukan

A negara-negara maju

B negara-negara perindustrian baru (NIC)

C negara-negara sedang membangun

D negara-negara utara5. Penduduk berlebihan bermaksud

A jumlah penduduk melebihi keupayaan sumber pengeluaran dalam negara

B jumlah penduduk sedikit sedangkan sumber pengeluaran berlebihan

C jumlah penduduk seimbang dengan keupayaan sumber pengeluaran

menampungnya

D kadar kelahiran yang tinggi dan kadar kematian yang rendah

Unit 3. Fungsi Petempatan.1. Apakah factor yang membezakan petempatan Bandar dengan petempatan luar Bandar ?A lokasinya

B jumlah penduduknya

C polanya

D fungsinya

2. Bandar Kertih di Terengganu ialah sebuah Bandar baru yang berkembang disebabkan oleh

A industry pemrosesan gas asli

B perkembangan kawasan pertanian

C pertambahan jumlah penduduk

D perkembangan sector pelancongan

Seremban

Georgetown

Kuching

3. Apakah persamaan fungsi Bandar-bandar ini ?

I Bandar pelabuhan

II Bandar pentadbiran

III Pusat perindustrian

IV Bandar pertahanan

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

4. Ciri yang menunjukkan saling bergantung antara Bandar dengan luar Bandar ialahA persamaan pola dan jenis petempatan

B wujudnya zon perindustrian di luar Bandar

C ramai penduduk luar Bandar terlibat dalam sector perkhidmatan

D semakin banyak tanah terbiar

Desa Bandar

Tahun 1995 Tahun 20055. Perubahan saiz petempatan yang ditunjukkan dalam rajah ini mengakibatkan

I perubahan guna tanah

II peningkatan kebersihan udara

III saiz keluarga bertambah besar

IV peningkatan harga tanah

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IVUnit 4. Pembandaran1 Apakah faktor yang menyebabkan petempatan luar bandar berkembang menjadi petempatan Bandar ?

I peningkatan kadar pertumbuhan penduduk

II kemajuan system dan jaringan pengangkutan

III dasar kerajaan membangunkan kawasan mundur

IV perkembangan sector perikanan di luar bandar

A I dan IIC II dan III

B I dan IVD III dan IV

2 Apakah faktor yang mempengaruhi proses rebakan bandar ?

I kepadatan tepu bina di bandarII kesesakan lalu lintas di bandarIII masalah sosial yang serius di Bandar

IV pencemaran udara yang tinggi di Bandar

A I dan IIC II dan III

B I dan IVD III dan IV

3. Kedua-dua bandar di atas boleh dikaitkan dengan

A Bandar diraja

B Bandar ibu daerah

C Bandar baru di rancangan pembangunan wilayah

D Bandar kecil yang berkembang dari sebuah pekan

4. Jenis bandar yang boleh dikaitkan dengan pernyataan di atas ialah

A Bandar baru

B Bandar satelit

C Bandar kembar

D Bandar terancang

5. Berikut adalah bandar-bandar di Malaysia yang berkembang berasaskan sumber alam

I Petaling Jaya

II Kerteh, Terengganu

III Miri, Sarawak

IV Shah Alam

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IVUnit 5. Kepentingan jaringan Pengangkutan dan perhubungan.

1. Apakah faedah yang diperolehi hasil daripada pembinaan lebuh raya di Malaysia?I meningkatkan darjah ketersampaian

II memendekkan masa perjalanan

III menggalakkan migrasi antarabangsa

IV memajukan kawasan Bandar

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

2. Apakah faktor yang menyebabkan sungai menjadi system pengangkutan dan perhubungan yang paling penting di kawasan pedalaman ?I ketersampaian tinggi

II kos murah

III kurang jalan raya

IV muka bumi tanah tinggi

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

3. Pembinaan jaringan lebuh raya di atas dapat

I mengurangkan pencemaran udara

II mengurangkan kos perjalanan

III meningkatkan darjah ketersampaian

IV meningkatkan migrasi ke bandar

A I dan IIC III dan IV

B II dan IIID I dan IV4. Mengapakah jaringan landasan kereta api di Jepun bertumpu di kawasan pantai ?

I kawasan tanah pamah

II kepadatan penduduk tinggi

III bebas daripada gempa bumi

IV tumpuan industri perlombongan

A I dan IIC III dan IV

B II dan IIID I dan IV5. Apakah faktor yang mempengaruhi kemajuan system telekomunikasi di Amerika Syarikat ?

I kekuatan tentera

II persaingan teknologi dari Jepun

III dasar dan galakan daripada governan

IV kemajuan penyelidikan dan pembangunan (R &D)

A I dan IIC II dan III

B I dan IVD III dan IV

Unit 6. Kesan perkembangan pegangkutan dan perhubungan.1. Apakah kelebihan system pengangkutan kereta api ?A dapat membawa penumpang dengan cepat

B dapat mengangkut barangan pukal dengan kuantiti yang banyak

C sesuai menghubungkan kawasan pedalaman

D menjadi daya tarikan pelancong

2. Sektor ekonomi yang manakah akan berkembang pesat sejajar dengan kemajuan system pengangkutan udara di sesebuah Negara ?

A sektor perhutanan

B sektor perlombongan

C sektor pelancongan

D sektor pertanian

3. Apakah kesan pembinaan Lebuh Raya Utara-Selatan di Semenanjung Malaysia ?I perjalanan lebih selesa

II migrasi penduduk dari pantai timur ke pantai barat

III tiada kesesakan lalu lintas

IV memendekkan jarak perjalanan

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

4. Apakah kesan daripada pembinaan pelabuhan moden di Malaysia ?

I menggalakkan lebih banyak kapal layar berlabuh

II menggalakkan peranginan pantai

III menggalakkan pengeluaran untuk eksport

IV mepercepatkan memuat dan memunggah

A I dan II

B I dan IVC II dan III

D III dan IVNegaraJenis Pengangkutan

JepunShinkansen

SingapuraMass Rapid Transit

MalaysiaSistem Transit Aliran Ringan

5. Kesan positif yang diperoleh hasil perkembangan system pengangkutan di atas ialahI mengurangkan pencemaran

II perjalanan ke luar Bandar lebih selesa

III boleh membawa lebih banyak penumpang

IV mengurangkan kesesakan jalan raya di Bandar

A I dan II

C II dan IIIB I dan IV

D III dan IV

Unit 7. Kepentingan pelbagai sumber1. Sumber marin merangkumiA sumber perikanan

B sumber kepelbagaian biologi pinggir pantai

C sumber air laut

D sumber semula jadi yang ada di bawah permukaan laut.

2. Apakah kegunaan sumber air dalam industry memproses ?

A membekalkan sumber tenaga

B bahan penyejuk jentera kilang

C pengangkutan bahan mentah dan barangan siap

D bekalan air sebagai bahan mentah

3. Pernyataan yang manakah menunjukkan peranan kepelbagaian tumbuh-tumbuhan ?I memelihara kawasan tadahan air

II mengurangkan karbon dioksida dalam udara

III mempengaruhi kepelbagaian binatang

IV kepelbagaian buah-buahan

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

4. Faktor yang menggalakkan penggunaan tenaga suria untuk menjana kuasa elektrik di Malaysia ialah

A langit yang cerah sepanjang tahun

B kepupusan petroleum

C pancaran matahari yang banyak

D kos yang rendah

5. Pernyataan yang manakah benar tentang fitoplankton ?

I membina terumbu karang

II makanan kepada ikan

III menjalankan proses fotosintesis

IV membahayakan hidupan laut

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

Unit 8. Kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar.1 Kesan penerokaan hutan ke atas cuaca di sesebuah kawasan ialah

I suhu meningkat

II sejat peluhan rendah

III kelembapan bandingan tinggi

IV awan tebal

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV2 Apakah aktiviti manusia yang menyebabkan perubahan iklim mikro ?

A penyemburan racun serangga dalam

pertanian

B penambakan laut atau pinggir pantai

C pertambahan ladang kelapa sawit

D penyah hutanan dan amalan pembakaran

3. Fenomena cuaca manakah yang boleh dikaitkan dengan kawasan di sekitar kegiatan ekonomi di atas ?

I jerebu

II hujan asid

III peningkatan suhu

IV pembentukan awan

A I, II dan III

C I, III dan IV

B I, II dan IV

D II, III dan IV4. Apakah kesan negative penerokaan petroleum di Alaska ?I kepupusan pelbagai sumber

II pencemaran udara dan air

III ancaman tumpahan minyak

IV pembangunan pelabuhan

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

Pencemaran sumber marin di sekitar Teluk Prudhoe dan Pulau Bligh.

Memusnahkan habitat hidupan liar di utara Banjaran Brooks.

5. Kesan di atas boleh dikaitkan dengan aktiviti

A pembalakan di Kalimantan IndonesiaB perlombongan petroleum di Alaska, Amerika Syarikat.

C pembalakan di Alaska Amerika Syarikat

D perlombongan petroleum di Kalimantan Indonesia

Unit 9. Pengurusan Sumber1. Jabatan PERHILITAN di Malaysia sebenarnya bertanggungjawab untuk

A mengawal aktiviti pembalakan haram

B menjalankan usaha penyelidikan hutan

C melindungi hidupan liar

D menjalankan rawatan silvikultur hutan2. Berdasarkan jadual di bawah, langkah pemeliharaan dan pemuliharaan yang manakah tepat ?

PemeliharaanPemuliharaan

APenggunaan sumber alternatifPenghutanan semula

BPembersihan lautMewartakan taman laut

CTebus guna bekas lombongPenebangan terpilih

DRawatan silvikulturLadang hutan

3. Langkah pemeliharaan dan pemuliharaan sumber-sumber hutan ialah

I langkah perundangan

II eksport hasil hutan

III tambah pengeluaran kayu balak

IV kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar.

A I dan II

C II dan III

B I dan IV

D III dan IV

4. Antara langkah yang perlu diambil untuk memelihara dan memulihara sumber hutan di Malaysia ialah

I mewartakan Taman Negara

II menggalakkan eksport kayu balak

III penghutanan semula

IV mengawal pembalakan haram

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

5. Strategi pembangunan lestari menggabungkan langkah-langkah seperti

I penguatkuasaan undang-undang

II amalan pengurusan yang strategic

III pemeliharaan dan pemuliharaan

IV penyahutanan

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

Unit 10. Sektor pembuatan

Kertih, Terengganu

Bintulu, Sarawak

1. Kedua-dua lokasi di atas berkaitan dengan industriA pembuatan tayar

B memproses gas asli

C industry automatif

D elektrik dan elektronik

2. Manakah industry yang tergolong sebagai industry bukan berasaskan sumber ?I kilang elektronik

II kilang komponen keretaIII kilang mengetin nanas

IV kilang minyak masak

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

3. HICOM dan Perwaja Steel ialah jenis industri perkilangan

A industry berat

B industry kecil dan sederhana

C industry memproses

D industry pemasangan

4. Apakah langkah-langkah kerajaan Malaysia untuk menarik pelaburan asing ?

I pemberian taraf perintis

II penubuhan zon ekonomi ekslusif

III pembaikan pada infrastruktur

IV rombongan perdagangan ke luar negeri

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

5. Apakah keistimewaan yang boleh dinikmati oleh industri pembuatan di zon perdagangan bebas di Malaysia ?

I kemudahan kredit tidak terhad

II tarif perlindungan

III pengecualian cukai import

IV tapak kilang percuma

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IVUnit 11. Sektor perkhidmatan1. Pembangunan sektor perhotelan didapati banyak mencemarkan sumber-sumber air melalui

A pembuangan sisa toksik

B penyaliran kumbahan

C pembuangan sisa makanan

D tumpahan minyak

2. Apakah produk pelancongan yang berkaitan dengan ketiga-tiga kawasan di bawah ?

Taman Negara, Pahang

Hutan Simpan Belum, Perak

Taman Negara Bako, Sarawak

A pelancongan sukan dan rekreasi

B pelancongan pertanian

C pelancongan kesihatan

D Ekopelancongan

3. Perkhidmatan yang manakah penting kepada industri pelancongan ?I pengangkutan

II hotel

III pendidikan

IV insuran

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

4. Apakah mempengaruhi pembangunan industri pelancongan di Switzerland ?

I gunung bersalji tebal

II tasik buatan manusia

III pantai laut berpasir

IV permainan salji

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

5. Tarikan fizikal yang menggalakkan kemasukan pelancong ke Malaysia ialah

I kos yang rendah

II keadaan iklim yang panas

III suhu yang sejuk di kawasan tanah tinggi

IV kepelbagaian budaya

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

Unit 12. Sektor Pertanian, perikanan, penternakan dan perhutanan.1. Apakah faktor yang mempengaruhi penanaman kelapa sawit ?

I tanih berpasir

II kawasan beralun

III suhu melebihi 27C.

IV hujan tahunan melebihi 2 600mm.

A I, II dan III

C I, III dan IV

B I, II dan IV

D II, III dan IV

2. Kegiatan perikanan yang berkaitan dengan cirri di bawah ialah Laut China Selatan dan Lautan Hindi

Menggunakan pukat tundaA perikanan pinggir pantai

B perikanan laut dalam

C akuakultur

D marinkultur

3. Apakah kesan kegiatan perhutanan terhadap kepelbagaian biologi ?

A meningkatkan kejadian hakisan tanah

B mengurangkan kawasan tadahan air

C mengurangkan kelembapan udara

D memusnahkan habitat serta spesies flora dan fauna4. Apakah langkah bagi meningkatkan pengeluaran pertanian di Malaysia ?

I pemodenan pertanian

II peningkatan bilangan penduduk

III penyelidikan ke atas jenis tanih

IV penyelidikan ke atas kaedah penanaman

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

5. Apakah langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mengekalkan sumber hutan di Malaysia ?

I rawatan silvikultur

II penanaman semula hutan

III menggalakkan import balakIV mengharamkan eksport balak

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

Unit 13. Sektor perlombongan1. Apakah sumbangan sumber petroleum terhadap pembangunan negara kita Malaysia ?

I pertumbuhan bandar baru

II meningkatkan nilai mata wang

III menggalakkan sektor pembuatan

IV menggalakka kemasukan pelabur asing

A I, II dan IV

C I, III dan IV

B I, II dan IV

D II, III dan IV

Penyadur

Pateri

Piuter

2. Apakah sumber mineral yang digunakan untuk membuat bahan di atas ?

A Kaolin

C Bijih besi

B Kuprum D Bijih timah3. Apakah factor yang menyebabkan kemerosotan pengeluaran bijih timah di Malaysia ?A modal tidak mencukupi

B sumber bijih timah tidak berkualiti

C kekurangan teknologi untuk melombong

D simpanan bijih timah yang merosot

4. Apakah sumber tenaga lebih mesra alam sekitar yang sesuai sebagai sumber alternative bagi menggantikan petroleum untuk kegunaan kereta di Malaysia ?

I gas asli

II biomas

III nuclear

IV kuasa bateri

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

5. Industri pembuatan yang manakah berkaitan secara langsung dengan sector perlombongan petroleum dan gas asli di Malaysia ?

I indsutri petrokimia

II industry tekstil

III industry elektronik

IV industry membuat baja urea

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

Unit 14. Sektor pembinaan Pendawaian elektrik Pemasangan alat penggera

Hiasan dalaman1. Ketiga-tiga bidang berikut melibatkan sector pembinaan dalam

A bidang kerja khusus

B bidang pembinaan umum

C bidang kerja dalaman

D bidang kerja professional

2. Penambakan paya untuk projek perumahan akan menyebabkan

A hakisan tanah

B perubahan iklim mikro

C kemusnahan ekosistem akuatik

D peningkatan kadar luluhawa batuan

3. Apakah factor utama yang menggalakkan perkembangan sector pembinaan perumahan di Malaysia ?

I permintaan pasaran yang tinggi

II harga yang murah

III banyak buruh tempatan

IV pertambahan penduduk Bandar yang pesat

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

4. Pembinaan Bandar baru yang manakah mengambil kira kelestarian alam sekitar di Malaysia ?

A Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan

B Bandar baru Selayang, Selangor

C Bandar Baru Ampang Jaya, Selangor

D Bandar Putrajaya5. Setiap projek pembinaan perumahan patut menyediakan landskap hijau. Ini bertujuan

I mewujudkan kawasan tadahan air

II mengurangkan masalah pencemaran udara

III mengurangkan masalah pemanasan setempat

IV mengurangkan masalah banjir

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IVUnit 15. Kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa1. Negeri-negeri yang terletak di kawasan Segi Tiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Thailand (IMT-GT) ialah

A Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Pahang.

B Sabah, Sarawak dan Labuan

C Kedah, Pulau Pinang, Perak, dan Perlis

D Kelantan, Terengganu dan Pahang.

2. Apakah tujuan diwujudkan pakatan di atas ?

A menstabilkan politik

B menggalakkan perdagangan terbuka

C mengembangkan bidang kebudayaan

D memudahkan migrasi dalaman penduduk3. Apakah objektif penubuhan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) ?A mengeratkan kerjasama antara Negara ASEAN

B memperluaskan pasaran barangan ASEAN

C menarik pelaburan asing ke Negara-negara ASEAN

D mengurangkan atau menghapuskan tarif bagi keluaran Negara ASEAN

4. Manakah merupakan projek perindustrian yang dijalankan secara usaha sama di bawah ASEAN ?

I Projek baja urea di Bintulu

II Projek enjin diesel di Singapura

III Projek kilang gula di Filipina

IV Projek pembuatan kereta di Shah Alam

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

5. Faedah yang diperolehi sesebuah Negara apabila mengadakan kerjasama ekonomi antarabangsa ialah

I menggalakkan perdagangan dan perluaskan pasaran

II menggalakkan pelaburan dan pemindahan teknologi

III meningkatkan persaingan

IV meningkatkan kestabilan politik serantau

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IVTingkatan 5.

Unit 1. Dinamik penduduk.

1. Berikan lima faktor banjaran gunung di Malaysia mempunyai taburan penduduk

yang jarang. [5 m]2. Cadangkan lima langkah untuk mengubah sesebuah kawasan yang berpenduduk jarang menjadi kawasan yang berpenduduk padat. [5m]

3. Terangkan lima factor yang menyebabkan Lembangan St. Lawrence , Kanada mempunyai penduduk padat. [5m] Unit 2. Perubahan penduduk dan implikasinya.1. Terangkan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya migrasi antarabangsa. [4 m]2. Jelaskan kesan migrasi antarabangsa terhadap Negara destinasi. [5 m] Unit 3. Fungsi petempatan.

1. Nyatakan lima faktor yang mempengaruhi perletakan dan taburan petempatan luar bandar. [5m]

2. Berikan lima faktor yang mempengaruhi petempatan Bandar di Malaysia. [5 m]Unit 4. Pembandaran1. Huraikan lima factor yang mempengaruhi kewujudan Bandar baru di Malaysia. [5 m]2. Nyatakan lima kesan negative ke atas alam sekitar fizikal akibat proses urbanisasi yang pesat.

[5 m]

Unit 5. Kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan.

1. Huraikan lima kepentingan lebuh raya kepada pembangunan Negara Malaysia. [5 m]

2. Jelaskan factor yang mempengaruhi perkembangan sistem perhubungan di Amerika Syarikat. [5 M]

Unit 6. Kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan.

1. Jelaskan lima kesan negative pembinaan rangkaian lebuh raya di Malaysia terhadap alam sekitar.[5 m]

2. Huraikan kesan-kesan perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan di Vietnam. [4 M]

Unit 7. Kepentingan pelbagai sumber.

1. Huraikan empat kepentingan kepelbagaian biologi hutan terhadap manusia.[5 m]

2. Jelaskan kepentingan tenaga suria di Malaysia. [5 M]

Unit 8. Kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar.

1. Huraikan penerokaan penerokaan hutan terhadap alam sekitar di Kalimantan, Indonesia. [5 M]

2. Huraikan kesan penerokaan petroleum terhadap alam sekitar di Alaska, Amerika Syarikat. [5 M]

Unit 9. Pengurusan sumber

1. Huraikan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan pelbagai sumber alam yang dijalankan oleh Negara Malaysia ? [5 m]

2. Huraikan lima langkah untuk memelihara dan memulihara sumber-sumber air di Malaysia.[5 m]Unit 10. Sektor pembuatan.

1. Terangkan strategi yang dijalankan oleh kerajaan untuk mengembangkan sektor pembuatan di Malaysia.

[7 m]

2. Jelaskan empat kesan negativf akibat aktiviti industri pemprosesan terhadap persekitaran fizikal. [5 m]

Unit 11: Sektor Pelancongan1. Berikan lima faktor fizikal yang menggalakkan perkembangan sector pelancongan di Malaysia. [5 m]

2. Nyatakan lima faktor yang mempengaruhi kegiatan pelancongan di Switzerland. [5m]

Unit 12. Sektor pertanian, perikanan, penternakan dan perhutanan.

1. Huraikan lima factor yang mempengaruhi sektor penternakan kepada Malaysia.[5 m]

2. Mengapakah kegiatan perikanan dijalankan dengan pesat di Malaysia.[5 m]

Unit 13. Sektor perlombongan.1. Jelaskan lima factor yang menggalakkan perkembangan sector perlombongan petroleum dan gas asli di Malaysia.[5 m]

2. Jelaskan lima kesan penerokaan dan penggunaan petroleum dan gas asli terhadap alam sekitar di Malaysia.[5 m]Unit 14. Sektor pembinaan.

1. Terangkan lima faktor yang mempengaruhi sektor pembinaan di Malaysia.[5m]

2. Nyatakan lima langkah untuk mengurangkan kesan kegiatan pembinaan terhadap alam sekitar. [5m]Unit 15. Kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa.

Rajah di bawah menunjukkan kerjasama ekonomi yang ditubuhkan di peringkat Asia Pasifik.

1. Nyatakan lima faedah yang diperoleh Negara-nagara yang menganggotai pertubuhan ini. [5 m]

2. Terangkan kelebihan sosioekonomi yang boleh diperoleh kawasan IMT-GT ASEAN. [5 m]Kadar kelahiran

Kadar kematian

Migrasi

Piramid penduduk berbentuk progresif.

Tingkat teknologi masih rendah

Masih kaya dengan sumber alam yang belum diterokai

Bandar Jengka, Pahang

Bandar Al Muktafi Billah Shah, Terengganu

Terletak di pinggir bandar utama dan masih berhubung dengan bandar utama itu.

Mengambil alih sebahagian fungsi bandar utama yang sudah padat dan tepu.

APEC

AFTA