soalan geografi tingkatan 5

Click here to load reader

Post on 21-Jul-2016

145 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Unit 1. Dinamik penduduk.1. Kepadatan penduduk bermaksud A jumlah penduduk dalam sesebuah negara

B perbezaan kadar kelahiran dengan kadar kematian

C jumlah penduduk berbanding dengan keluasan sesuatu tempat

D perbezaan antara migrasi masuk dengan migrasi keluar

2. Mengapakah Kalimantan dan Sumatera di Indonesia mempunyai penduduk yang jarang ?

A kawasan tanahnya tidak subur

B dipenuhi oleh gunung berapi

C sebahagian besarnya diliputi oleh hutan dan paya

D kawasan tersebut amat sukar dihubungi

3. Di antara berikut, faktor manakah yang menyebabkan bahagian tengah Semenanjung Malaysia berpenduduk jarang ?

A bentuk muka buminya bergunung-ganang

B tanihnya tidak subur

C kekurangan sumber mineral

D saliran tanah yang buruk

4. Apakah langkah yang telah dijalankan oleh kerajaan Indonesia bagi mengurangkan kepadatan penduduk di kawasan tersebut ?

A migrasi antarabangsa

B migrasi dalaman

C mobiliti penduduk

D transmigrasi

5. Di antara berikut, yang manakah merupakan faktor-faktor yang menyebabkan negeri-negeri pantai barat Semenanjung Malaysia lebih padat penduduk berbanding negeri-negeri lain ?

I Negeri-negeri pantai barat lebih awal dimajukan.

II Sektor ekonomi moden seperti industri dan perkhidmatan di pantai barat lebih

maju.

III Saiz negeri-negeri di pantai barat sempit.

IV Adanya bandar-bandar besar dan kemudahan infrastruktur yang moden di pantai barat Semenanjung Malaysia.

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

Unit 2. Perubahan penduduk dan implikasinya.1 Apakah ciri-ciri Negara berpenduduk optimum ?

I daya beli rendah

II taraf hidup tinggi

III guna tenaga penuh

IV kadar kelahiran tinggi

A I dan IIC II dan III

B I dan IVD III dan IV

2. Faktor-faktor di atas mempengaruhi dinamik penduduk dari segi

A pertumbuhan penduduk

B taraf hidup

C jangka hayat

D pendapatan per kapita penduduk

3. Di antara berikut faktor yang manakah dapat mengurangkan kadar kelahiran di sesebuah negara ?

I taraf hidup yang tinggi

II keberkesanan amalan perancangan keluarga

III taraf pendidikan yang rendah

IV perkahwinan lewat

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

4. Pernyataan di atas sebahagian besarnya mewakili ciri kependudukan

A negara-negara maju

B negara-negara perindustrian baru (NIC)

C negara-negara sedang membangun

D negara-negara utara5. Penduduk berlebihan bermaksud

A jumlah penduduk melebihi keupayaan sumber pengeluaran dalam negara

B jumlah penduduk sedikit sedangkan sumber pengeluaran berlebihan

C jumlah penduduk seimbang dengan keupayaan sumber pengeluaran

menampungnya

D kadar kelahiran yang tinggi dan kadar kematian yang rendah

Unit 3. Fungsi Petempatan.1. Apakah factor yang membezakan petempatan Bandar dengan petempatan luar Bandar ?A lokasinya

B jumlah penduduknya

C polanya

D fungsinya

2. Bandar Kertih di Terengganu ialah sebuah Bandar baru yang berkembang disebabkan oleh

A industry pemrosesan gas asli

B perkembangan kawasan pertanian

C pertambahan jumlah penduduk

D perkembangan sector pelancongan

Seremban

Georgetown

Kuching

3. Apakah persamaan fungsi Bandar-bandar ini ?

I Bandar pelabuhan

II Bandar pentadbiran

III Pusat perindustrian

IV Bandar pertahanan

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

4. Ciri yang menunjukkan saling bergantung antara Bandar dengan luar Bandar ialahA persamaan pola dan jenis petempatan

B wujudnya zon perindustrian di luar Bandar

C ramai penduduk luar Bandar terlibat dalam sector perkhidmatan

D semakin banyak tanah terbiar

Desa Bandar

Tahun 1995 Tahun 20055. Perubahan saiz petempatan yang ditunjukkan dalam rajah ini mengakibatkan

I perubahan guna tanah

II peningkatan kebersihan udara

III saiz keluarga bertambah besar

IV peningkatan harga tanah

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IVUnit 4. Pembandaran1 Apakah faktor yang menyebabkan petempatan luar bandar berkembang menjadi petempatan Bandar ?

I peningkatan kadar pertumbuhan penduduk

II kemajuan system dan jaringan pengangkutan

III dasar kerajaan membangunkan kawasan mundur

IV perkembangan sector perikanan di luar bandar

A I dan IIC II dan III

B I dan IVD III dan IV

2 Apakah faktor yang mempengaruhi proses rebakan bandar ?

I kepadatan tepu bina di bandarII kesesakan lalu lintas di bandarIII masalah sosial yang serius di Bandar

IV pencemaran udara yang tinggi di Bandar

A I dan IIC II dan III

B I dan IVD III dan IV

3. Kedua-dua bandar di atas boleh dikaitkan dengan

A Bandar diraja

B Bandar ibu daerah

C Bandar baru di rancangan pembangunan wilayah

D Bandar kecil yang berkembang dari sebuah pekan

4. Jenis bandar yang boleh dikaitkan dengan pernyataan di atas ialah

A Bandar baru

B Bandar satelit

C Bandar kembar

D Bandar terancang

5. Berikut adalah bandar-bandar di Malaysia yang berkembang berasaskan sumber alam

I Petaling Jaya

II Kerteh, Terengganu

III Miri, Sarawak

IV Shah Alam

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IVUnit 5. Kepentingan jaringan Pengangkutan dan perhubungan.

1. Apakah faedah yang diperolehi hasil daripada pembinaan lebuh raya di Malaysia?I meningkatkan darjah ketersampaian

II memendekkan masa perjalanan

III menggalakkan migrasi antarabangsa

IV memajukan kawasan Bandar

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

2. Apakah faktor yang menyebabkan sungai menjadi system pengangkutan dan perhubungan yang paling penting di kawasan pedalaman ?I ketersampaian tinggi

II kos murah

III kurang jalan raya

IV muka bumi tanah tinggi

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

3. Pembinaan jaringan lebuh raya di atas dapat

I mengurangkan pencemaran udara

II mengurangkan kos perjalanan

III meningkatkan darjah ketersampaian

IV meningkatkan migrasi ke bandar

A I dan IIC III dan IV

B II dan IIID I dan IV4. Mengapakah jaringan landasan kereta api di Jepun bertumpu di kawasan pantai ?

I kawasan tanah pamah

II kepadatan penduduk tinggi

III bebas daripada gempa bumi

IV tumpuan industri perlombongan

A I dan IIC III dan IV

B II dan IIID I dan IV5. Apakah faktor yang mempengaruhi kemajuan system telekomunikasi di Amerika Syarikat ?

I kekuatan tentera

II persaingan teknologi dari Jepun

III dasar dan galakan daripada governan

IV kemajuan penyelidikan dan pembangunan (R &D)

A I dan IIC II dan III

B I dan IVD III dan IV

Unit 6. Kesan perkembangan pegangkutan dan perhubungan.1. Apakah kelebihan system pengangkutan kereta api ?A dapat membawa penumpang dengan cepat

B dapat mengangkut barangan pukal dengan kuantiti yang banyak

C sesuai menghubungkan kawasan pedalaman

D menjadi daya tarikan pelancong

2. Sektor ekonomi yang manakah akan berkembang pesat sejajar dengan kemajuan system pengangkutan udara di sesebuah Negara ?

A sektor perhutanan

B sektor perlombongan

C sektor pelancongan

D sektor pertanian

3. Apakah kesan pembinaan Lebuh Raya Utara-Selatan di Semenanjung Malaysia ?I perjalanan lebih selesa

II migrasi penduduk dari pantai timur ke pantai barat

III tiada kesesakan lalu lintas

IV memendekkan jarak perjalanan

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

4. Apakah kesan daripada pembinaan pelabuhan moden di Malaysia ?

I menggalakkan lebih banyak kapal layar berlabuh

II menggalakkan peranginan pantai

III menggalakkan pengeluaran untuk eksport

IV mepercepatkan memuat dan memunggah

A I dan II

B I dan IVC II dan III

D III dan IVNegaraJenis Pengangkutan

JepunShinkansen

SingapuraMass Rapid Transit

MalaysiaSistem Transit Aliran Ringan

5. Kesan positif yang diperoleh hasil perkembangan system pengangkutan di atas ialahI mengurangkan pencemaran

II perjalanan ke luar Bandar lebih selesa

III boleh membawa lebih banyak penumpang

IV mengurangkan kesesakan jalan raya di Bandar

A I dan II

C II dan IIIB I dan IV

D III dan IV

Unit 7. Kepentingan pelbagai sumber1. Sumber marin merangkumiA sumber perikanan

B sumber kepelbagaian biologi pinggir pantai

C sumber air laut

D sumber semula jadi yang ada di bawah permukaan laut.

2. Apakah kegunaan sumber air dalam industry memproses ?

A membekalkan sumber tenaga

B bahan penyejuk jentera kilang

C pengangkutan bahan mentah dan barangan siap

D bekalan air sebagai bahan mentah

3. Pernyataan yang manakah menunjukkan peranan kepelbagaian tumbuh-tumbuhan ?I memelihara kawasan tadahan air

II mengurangkan karb