geografi tingkatan satu

Upload: ieda-iedah

Post on 08-Apr-2018

348 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/6/2019 geografi tingkatan satu

  1/15

 • 8/6/2019 geografi tingkatan satu

  2/15

  AhliAhli KumpulanKumpulan BersamaBersamaPembimbingPembimbing

 • 8/6/2019 geografi tingkatan satu

  3/15

 • 8/6/2019 geografi tingkatan satu

  4/15

  Ubahsuai : Kaedah, Kandungan

  , Aktiviti

  Tema : 3 (Tumbuh-tumbuhan Semulajadi danHidupan Liar)

  Unit : 15Tajuk Aktiviti : Kesan Kegiatan Manusia

  Terhadap Tumbuh-tumbuhan Semulajadi danHidupan Liar.

  Muka Surat : 178-184

 • 8/6/2019 geografi tingkatan satu

  5/15

  1.0 Objektif Asal (Dalam Buku Teks)

  Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadaptumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar

  Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan manusiaterhadap tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar.

  Merumuskan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar pada masa depan.

 • 8/6/2019 geografi tingkatan satu

  6/15

 • 8/6/2019 geografi tingkatan satu

  7/15

  Kemahiran : Kemahiran Berfikir, Menilai,Mencirikan.

  Nilai Murni : Bertanggungjawab, KasihSayang dan Amanah

  Aktiviti Adaptasi : M/S 178-184.

 • 8/6/2019 geografi tingkatan satu

  8/15

  TiadaSistem

  Penomboran

  PengenalanTidak

  Spesifik

  TidakMenghuraiTentangAktivitiManusia

  Tajuk : Kesan HanyaTertumpu terhadap

  tumbuh-tumbuhan danhidupan liar.

 • 8/6/2019 geografi tingkatan satu

  9/15

  Isikurang

  jelas

 • 8/6/2019 geografi tingkatan satu

  10/15

  Peta mindadisarankandiletakkan

  diawalbab.

 • 8/6/2019 geografi tingkatan satu

  11/15

  Save Our NatureSekian, Terima Kasih

 • 8/6/2019 geografi tingkatan satu

  12/15

  SistemPenomboran

  Tajuk yang

  jelas

  Contoh Teks Adaptasi

  15.0 Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Alam Sekitar

  15.1 Pengenalan

  Kegiatan manusia merujuk kepada aktiviti yangdilakukan oleh manusia di atas bumi. Antara kegiatanmanusia ialah pertanian,perlombongan,pembalakan,perindustrian danpelancongan. Aktiviti manusia ini dianggap sebagai manusiaekonomi.

  Alam sekitar terdiri daripada dua komponen iaituhidupan dan bukan hidupan. Kegiatan manusia ini memberiimpak kepada alam sekitar.

 • 8/6/2019 geografi tingkatan satu

  13/15

  15.2 Kesan kegiatan manusia terhadap alam

  sekitar.

  15.2.2 Kesan terhadap hidupan

  15.2.2.1 Kepupusan Flora dan FaunaPenebangan hutan yang keterlaluanmenyebabkan kepupusan spesiesflora dan fauna

  15.2.2.2 Kehilangan Habitatkehilangan kawasan habitat dansumber makanan

  15.2.3 Kesan terhadap bukan hidupan

  15.2.3.1 Tanah Runtuh15.2.3.2 Pemanasan Global15.2.3.3 Banjir

 • 8/6/2019 geografi tingkatan satu

  14/15

  Apa Itu Kegiatan Manusia?

  -Pengenalan-Ayat yang mudah dan

  ringkas-Memberi Pengetahuanumum kepada pelajar

  tentang aktiviti manusia

  Perlombongan

  Pelancongan

  Perindustrian

  Pertanian

  Pembalakan

 • 8/6/2019 geografi tingkatan satu

  15/15

  Kesan Kegiatan Manusia

  Kesan TerhadapHidupan

  Kesan Terhadap BukanHidupan

  KepupusanSpesies

  Flora danFauna

  Kehilangan Habitat

  Banjir

  TanahRuntuh

  PemanasanGlobal