folio geografi tingkatan 2 - kajian geografi tempatan

of 28 /28
PROFIL AM SMK SIMPANG Kod dan Nama Sekolah AEA6051 – SMK Simpang Alamat Jalan Matang , Simpang 34700 ,Simpang Perak Darul Ridzuan PPD PPD Larut /Matang/ Selama Status Beroperasi No Telefon 058471144 No Fax 058483615 Sesi Pagi dan Petang Jenis Bantuan Sekolah Kerajaan Jenis Murid Lelaki dan Perempuan Bahasa Pengantar Bahasa Melayu Jenis Asrama Tiada Asrama Lokasi Luar Bandar PROFIL AM PELAJAR Nama Calon Mohamad Islah Al- Fillah Bin Mohamad Razali Tingkatan 2A2 Tahun 2010 Nombor Kad Pengenalan 961018-08-6301 Tajuk Kerja Kursus Komposisi Penduduk Dan Kaitannya Dengan Jenis Pekerjaan Di Batu 14 Lekir, Sitiawan , Perak . Nama Guru Geografi Puan Norlili Suriyani Bt Yop Nama Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Simpang

Upload: ady-smd

Post on 24-Jun-2015

4.213 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Folio Geografi Tingkatan 2 - KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

PROFIL AM SMK SIMPANG

Kod dan Nama Sekolah   AEA6051 – SMK Simpang

Alamat Jalan Matang , Simpang

  34700 ,Simpang Perak Darul Ridzuan

PPD   PPD Larut /Matang/ Selama

Status   Beroperasi

No Telefon   058471144

No Fax   058483615

Sesi   Pagi dan Petang

Jenis Bantuan   Sekolah Kerajaan

Jenis Murid   Lelaki dan Perempuan

Bahasa Pengantar   Bahasa Melayu

Jenis Asrama   Tiada Asrama

Lokasi   Luar Bandar

PROFIL AM PELAJAR

Nama Calon Mohamad Islah Al- Fillah Bin Mohamad Razali

Tingkatan 2A2

Tahun 2010

Nombor Kad Pengenalan

961018-08-6301

Tajuk Kerja Kursus Komposisi Penduduk Dan Kaitannya Dengan Jenis Pekerjaan Di Batu 14 Lekir, Sitiawan , Perak .

Nama Guru Geografi Puan Norlili Suriyani Bt Yop

Nama Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Simpang

Alamat Sekolah Jalan Matang , Simpang

34700 ,Simpang Perak Darul Ridzuan

Skor

Elemen Markah

Elemen 1 – Mengumpul Fakta Geografi

Elemen 2 – Merekod Fakta Geografi

Page 2: Folio Geografi Tingkatan 2 - KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

Jumlah Markah

KERJA KURSUS GEOGRAFI MENENGAH RENDAH

ELEMEN 1 :

mengumpul fakta geografi:BIL

SUMBER TANDAKAN (/)

1. AKHBAR

2. MAJALAH

3. ORANG SUMBER /

4. MELAWAT TEMPAT KAJIAN /

5. INTERNET /

6. VCD /DVD

7. SUMBER-SUMBER LAIN

MARKAH KESELURUHAN

Page 3: Folio Geografi Tingkatan 2 - KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

KERJA KURSUS GEOGRAFI MENENGAH RENDAH

KANDUNGANBIL PERKARA… MUKA

SURAT1. TAJUK KAJIAN… 1.. 2. SENARAI KANDUNGAN … 2-3..3. PENGHARGAAN… 4 .. 4. PENDAHULUAN… 5.. 5. OBJEKTIF KAJIAN… 6.. 6. KAWASAN KAJIAN… 7-9.. 7. KAEDAH KAJIAN… 10..

7.1 kaedah pemerhatian… 11.. 7.2 kaedah temu bual… 12.. 7.3 kaedah rujukan… 13..

8. HASIL KAJIAN… 14-17.. 9. RUJUKAN… 15.. 10. LAMPIRAN… 16-36..

Page 4: Folio Geografi Tingkatan 2 - KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

11. RUMUSAN… 37..

KERJA KURSUS GEOGRAFI MENENGAH RENDAH

ELEMEN 2 :

MEREKOD FAKTA geografi:

ASPEK KRITERIA PENGSKORAN TANDAKAN (/)

TAJUK KAJIAN Menulis tajuk dengan lengkap. /SENARAI KANDUNGAN

Menyenaraikan senarai kandungan dan muka surat secara kemas dan tertib.

/

PENGHARGAAN Menyatakan dan menghuraikan penghargaan kepada mana-mana tiga pihak.

/

OBJEKTIF KAJIAN

Menyatakan dan menghuraikan tiga objektif kajian.

/

KAEDAH KAJIAN

Menyatakan dan menghuraikan mana-mana tiga kaedah kajian.

/

HASIL KAJIAN Mnyenaraikan dan membentangkan hasil kajian secara tertib dan terperinci.

/

RUMUSAN Menyatakan dan menghuraikan tiga unsur patriotisme berkaitan dengan tajuk kepada diri, bangsa dan negara.

/

LAMPIRAN Memasukkan mana-mana tiga kategori bahan lampiran.

/

Page 5: Folio Geografi Tingkatan 2 - KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

RUJUKAN Menulis empat jenis sumber rujukan mengikut format yang ditetapkan.

/

MARKAH

Page 6: Folio Geografi Tingkatan 2 - KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

KERJA KURSUS GEOGRAFI MENENGAH RENDAH

KERJA KURSUS GEOGRAFI MENENGAH RENDAH

Teks penghargaan :

Bersyukur ke hadrat Ilahi kerna dengan izin dan rahmat-nya saya , Mohd Islah Al Fillah telah dapat menyiapkan kerja kursus (folio) bagi matapelajaran geografi yang telah dikhaskan oleh panitia geografi dan sejarah kepada para penuntut institusi menengah rendah. Selain itu, saya juga ingin megucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Norlili .beliau merupakan guru opsyen Geografi yang ditugaskan untuk mengajar dan membantu saya selaku pelajarnya dalam usaha menyiapkan kerja kursus ini. Pelbagai dorongan telah diberikan olehnya sebagai aset untuk saya melengkapkan lagi tugasan ini dengan sempurna. Seterusnya,terima kasih juga kepada kedua-dua ibu bapa saya,Musta’in & Yusamila yang banyak memberikan semangat kepada saya ketika saya sedang melaksanakan kerja kursus ini. Di kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada abang saya ,Iskandar Al Khalifah dan rakan-rakan yang banyak berkongsi idea dan informasi berkaitan sekolah yang menjadikan tugasan ini lebih ringan untuk saya persiapkan. Akhirulkalam,ribuan terima kasih kepada para responden dan orang sumber yang banyak membantu usaha saya dalam melengakapkan tugasan ini. Sekian, terima kasih dan wassalamu…

Page 7: Folio Geografi Tingkatan 2 - KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

KERJA KURSUS GEOGRAFI MENENGAH RENDAH

TEKS PENDAHULUAN :

Saya Mohd Islah AL-Fillah Bin Mohd Razali , murid tingkatan 2A2 di Sekolah Menengah Kebangsaan Simpang , Perak telah diberi tugasan oleh guru Geografi saya untuk menjalankan kajian luar tentang komposisi penduduk dan kaitannya dengan jenis pekerjaan . Setiap murid diwajibkan menjalankan Satu kerja lapangan iaitu kajian Geografi Tempatan (KGT) bagi memenuhi keperluan sukatan matapelajaran geografi.. Saya telah memilih kawasan kajian di kediaman saya iaitu BATU 14 LEKIR SITIAWAN , PERAK. Saya menjalankan kajian tentang komposisi penduduk di sebahagian kawasan Batu 14 Lekir.

Saya menjalankan kajian ini berseorangan kerana saya tidak mahu ada gangguan semasa saya sedang melaksanakan tugasan yang diberikan. Saya mengambil masa 6 minggu untuk menjalankan kajian ini dan menulis laporan.

Melalui kajian yang dijalankan, saya mempelajari kaedah merekod data dan mempersembahkan data dalam bentuk jadual dan graf. Saya juga telah mengenal pasti komposisi penduduk dan jenis pekerjaan di kawasan kajian. Saya berbangga dengan penduduk yang dapat hidup dalam keaadan aman-damai…Wassalam

Page 8: Folio Geografi Tingkatan 2 - KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

objektif

kajian

KERJA KURSUS GEOGRAFI MENENGAH RENDAH

objektif kajian luar ini adalah :

1) Mengenal pasti komposisi penduduk di kawasan dari segi jantina dan kaum ..

2) Mengenal pasti tentang jenis-jenis pekerjaan penduduk di kawasan kajian ..

3)Merekod dan mempersembahkan maklumat maklumat dan data dalam bentuk jadual, graf dan peta lakar ..

4)Menyatakan kaitan antara komposisi penduduk dengan jenis pekerjaan ..

Page 9: Folio Geografi Tingkatan 2 - KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

kawasan

kajian

KERJA KURSUS GEOGRAFI MENENGAH RENDAH

TEKS KAWASAN KAJIAN

Kawasan kajian yang saya pilih ialah BATU 14 LEKIR SITIAWAN,PERAK terletak di kawasan daerah SITIAWAN DAN MANJUNG DI NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN.Kwasan ini terletak 110 kilometer dari sekolah saya. Jarak BATU 14 LEKIR dari pekan Taiping ialah sejauh 120 kilometer. Jika menaiki bas , tambang akan dikenakan pekan Taiping ialah RM 12.00..

Batu 14 lekir ialah kawasan kampung, terdapat beberapa jenis rumah di sekitar kampung ini, seperti rumah banglo dan rumah berkembar. Di sekitar kampung juga terdapat kedai-kedai runcit , rumah kedai,pasaraya dan kilang-kilang. Selain itu terdapat juga surau,masjid dan sekolah di kampung ini..

Page 10: Folio Geografi Tingkatan 2 - KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

PETA

KERJA KURSUS GEOGRAFI MENENGAH RENDAH

Page 11: Folio Geografi Tingkatan 2 - KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

kaedah kajian yang saya gunakan ialah : 1) kaedah pemerhatian 2) kaedah temu bual 3) kaedah rujukan

KERJA KURSUS GEOGRAFI MENENGAH RENDAH

kaedah permerhatian :

Saya telah memerhati secara keseluruhan Batu 14 Lekir iaitu tempat kajian dijalankan .

Pemerhatian saya tertumpu kepada komposisi penduduk mengikut kaum dan jantina di kampung ini..

kaedah temu bual :

Saya telah menemu bual 20 orang responden.mereka adalah terdiri daripada penduduk Batu 14 Lekir yang terdiri daripada pelbagai peringkat umurdan jantina.Soalan yang saya kemukakan adalah seperti di Lampiran..

kaedah rujukan :

Saya membuat rujukan di pusat sumber sekolah dan buku teks geografi tingkatan 2 untuk mendapatkan maklumat bagi menyiapkan kajian geografi tempatan ini..

Page 12: Folio Geografi Tingkatan 2 - KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

KAEDAH PEMERHATIAN

teks kaedah pemerhatian :

Sebahagian besar daripada keadaan bentuk muka bumi di kampung Batu 14 Lekir terdiri daripada tanah pamah yang rata . Walau bagaimanapun,di sebelah utara kampung ini terdapat kawasan berbukit rendah . Selain itu,penduduk di kampung ini semuanya dapat hidup di kawasan berbukit kerana mereka lebih mementingkan persahabatan antara kaum di Batu 14 Lekir ini.

Seterusnya saya melihat bagaimana kehidupan mereka dengan pelbagai kaum ini,semuanya hidup dengan prinsip saling bantu-membantu apabila saya melihat seorang yang berpuasa mengangkut buah kelapa sawit yang lebih kurang 5 kilo beratnya telah dibantu oleh jirannya yang dilahirkan dari kaum Cina tanpa mminta sebarang ganjarandan upah mengangkut sawit itu. Disebabkan bentuk muka bumi yang pelbagai di kampung ini telah menpangaruhi akiviti penduduk kampung ini.ini sajalah yang didapati oleh saya.

Page 13: Folio Geografi Tingkatan 2 - KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

KERJA KURSUS GEOGRAFI MENENGAH RENDAH

KAEDAH temu bualTeks kaedah temu bual :

Page 14: Folio Geografi Tingkatan 2 - KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

KERJA KURSUS GEOGRAFI MENENGAH RENDAH

Saya telah menemu bual 20 orang responden dari pelbagai kaum. Saya memilih tiga kaum utama untuk ditemu bual iaitu Melayu , Cina , dan India. Apabila saya menemubual 20 orang responden yang dipilih oleh saya, semuanya memberikan maklumat yang diperlukan oleh saya secara sukarela tanpa ragu-ragu. Saya juga berbangga kerana kaum Cina dan India juga memberikan kerjasama iaitu memberi maklumat yang saya perlukan tanpa ragu-ragu. Saya berpuas hati dengan maklumat yang diberikan oleh 20 orang responden yang terpilih.

Page 15: Folio Geografi Tingkatan 2 - KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

KAEDAH rujukan

teks kaedah rujukan :

Saya telah berjumpa dengan Tuan Haji Mohd Jaki Bin Dollah iaituketua kampung Batu 14 Lekir. Tujuan saya berjumpa dengan ketua kampung ini adalah untuk melihat Dokumen Analisis Penduduk Kampung Batu 14 Lekir bagi tujuan mendapatkan maklumat tentang kampung ini. Saya juga meminjam peta lakaran Kampung Lekir ini untuk dijadikan sebagai bukti kampung ini memiliki perumahan dan penduduk yang strategik. Saya juga bepuas hati dengan kerjasama yang diberikan oleh Tuan Haji Mohd Jaki Bin Dollah..

Page 16: Folio Geografi Tingkatan 2 - KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

KERJA KURSUS GEOGRAFI MENENGAH RENDAH

KERJA KURSUS GEOGRAFI MENENGAH RENDAH

Page 17: Folio Geografi Tingkatan 2 - KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

TEKS HASIL KAJIAN :

Jadual 1 menunjukkan Komposisi Penduduk di Kampung Batu 14 Lekir.Penduduk di kawasan kajian ini terdiri daripada pelbagai kaum,iaitu Melayu,Cina,India dan lain-lain.Didapati jumlah penduduk di kampung ini (berdasarkan 20 rumah terpilih) ialah 100 orang.Bilangan kaum Melayu berjumlah 45 orang, iaitu 50.5 peratus daripada jumlah Penduduk.Bilangan kaum Cina ialah 30 orang,atau 30.8 peratus daripada jumlah Penduduk.Bilangan kaum India pula ialah 13 orang,iaitu 13.2 peratus daripada jumlah Penduduk.Bilangan kaum lain berjumlah 12 orang,atau 5.5 peratus daripada jumlah penduduk.

JADUAL 1Komposisi Penduduk di Kampung Batu 14 Lekir

Jantina

Jumlah

Melayu Cina India Lain-lain

Jumlah

Lelaki 25 18 7 9 59

Perempuan 20 12 6 3 41Jumlah(peratus)

45(50.5) 30(30.8) 13(13.2)

12(5.3)

100(100)

Page 18: Folio Geografi Tingkatan 2 - KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

KERJA KURSUS GEOGRAFI MENENGAH RENDAH

GRAF

Komposisi Dan Jantina Penduduk di Kampung Batu 14 Lekir

0

5

10

15

20

25

30

Melayu Cina India Lain-lain

Kaum Dan Jantina

Bila

ngan

Pend

uduk

Lelaki

Perempuan

GRAF 1

Komposisi dan Jantina Penduduk di Kampung Batu 14

Lekir

Berpandukan Graf 1,didapati Penduduk di Kampung Batu 14 Lekir terdiri daripada tiga kaum yang utama,iaitu Melayu, Cina dan India.Lebih separuh daripada jumlah Penduduk terdiri daripada kaum Melayu.Kaum yang kedua besar ialah Cina, diikuti oleh kaum India dan lain-lain.Secara keseluruhan,bilangan lelaki lebih ramai daripada bilangan perempuan,khususnya di kalangan kaum Melayu dan kaum

Page 19: Folio Geografi Tingkatan 2 - KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

Cina.Bilangan lelaki Melayu melebihi bilangan perempuan Melayu seramai 5 orang.Bagi kaum Cina pula,bilangan lelaki melebihi bilangan perempuan seramai 6 orang.Bilangan leleki India melebihi 1 orang daripada bilangan perempuan India.

KERJA KURSUS GEOGRAFI MENENGAH RENDAH

JENIS PAKERJAANJenis

PekerjaanBilangan Mengikut Kaum

Melayu Cina India Lain-lain

Jumlah

Guru 3 - - - 3

Peniaga 3 - - - 3

Nelayan 5 1 - - 6

Inspektor Polis - - 1 - 1

Pensyarah 1 1 - - 2

Peladang 1 - - 3 4

Jururawat 1 - - - 1

Jumlah 14 2 1 3 20

Page 20: Folio Geografi Tingkatan 2 - KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

KERJA KURSUS GEOGRAFI

MENENGAH RENDAH GRAF

Jenis Pekerjaan Penduduk di Kampung Batu 14 Lekir

0

1

2

3

4

5

6

7

Jenis Pekerjaan

Bila

ngan

pek

erja

Nelayan

Peladang

Guru

Peniaga

Pensyarah

Lain-lain

Jadual 2 dan graf 2 menunjukkan jenis pekerjaan penduduk di Kampung Batu 14 Lekir.Hanya 2 orang daripada jumlah responden yang ditemu bual adalah ahli profesional iaitu pensyarah.

3 orang daripada jumlah responden yang ditemu bual bekerja sebagai peniaga.Semuanya merupakan peniaga melayu.Mereka memiliki kedai di dalam kampung ini.

Page 21: Folio Geografi Tingkatan 2 - KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

4 orang daripada jumlah responden Melayu dan lain-lain bekerja sebagai peladang.6 orang responden lain bekerja sebagai nelayan.Kaum India pula bekerja sebagai Inspektor polis.

KERJA KURSUS GEOGRAFI MENENGAH RENDAH

Kajian yang telah saya jalankan menunjukkan bahawa Kampung Batu 14 Lekir mempunyai komposisi penduduk yang berbilang kaum.Tiga kaum yang utama ialah Melayu,Cina dan India.Secara am,bilangan penduduk lelaki lebih ramai daripada penduduk perempuan.Kebanyakan penduduk bekerja dalam bidang perkhidmatan atau pertanian.Kedudukan kawasan kajian yang berhampiran dengan bandar membolehkan penduduk pergi ke bandar untuk membeli-belah atau berbelanja dengan harga yang berpatutan.Penduduk juga dapat menikmati kemudahan-kemudahan yang disediakan.

Page 22: Folio Geografi Tingkatan 2 - KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

Saya berasa amat bertuah sebab penduduk di sini hidup secara aman dan damai.Mereka mempunyai interaksi yang baik antara satu sama lain.Mereka sering kali mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti perpaduan yang dianjurkan oleh Rukun Tetangga kampung saya

KERJA KURSUS GEOGRAFI MENENGAH RENDAH

RUJUKAN :BIL

SU8MBER

MAKLUMAT

1. Akhbar 1. (a) Nama akhbar : - (b) Tarikh dan pelapor/penulis : -

2. Majalah 1. (a) Nama Majalah : -(b) Tahun Keluaran : -(c) Cetakan oleh : -

3. Orang Sumber(wakil PendudukKampung)

1. (a) Nama : Tuan Hj Mohd Jaki Bin Dollah(b) Umur : 58 tahun.(c) Alamat : No. 132 Kampung Lekir 32020 Sitiawan Perak.

2. (a) Nama : Puan Faridah Bt Zakaria(b) Umur : 42 tahun(c) Alamat : No 3, Kampung Lekir 32020 Sitiawan Perak.

3. (a) Nama : Ah Liuw Chan Mei(b) Umur : 41 tahun.(c) Alamat : No 278 Kampung Lekir 32020 Sitiawan Perak.

4. (a) Nama : Gopal A/L Raju(b) Umur : 46 tahun.(c) Alamat : No 61 Kampng Lekir 32020 Sitiawan Perak.

5. (a) Nama : Puan Norsiah Bt Isa.

Page 23: Folio Geografi Tingkatan 2 - KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

(b) Umur : 32 Tahun. (c) Alamat : 59C, Kampung Lekir 32020 Sitiawan Perak.

4. Melawat Tempat Kajian

1. (a) Nama Tempat /Bangunan : Batu 14 Lekir(b) Alamat : Jalan Lekir 32020 Sitiawan, Perak Darul Ridzuan.

5. Internet 1. (a) Alamat Laman Sesawang : www.googleimages.map.com.

6. VCD /DVD

1. (a) Tajuk Program : -(b) Terbitan : -

7. Sumber-sumber lain

1. (a) Jenis sumber : Dokumen analisis penduduk kampung Batu 14 Lekir(b) Tahun : 2009/2010.

KERJA KURSUS GEOGRAFI MENENGAH RENDAH

Page 24: Folio Geografi Tingkatan 2 - KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN