folio geografi tingkatan 3

Download Folio Geografi Tingkatan 3

If you can't read please download the document

Post on 03-Jul-2015

2.057 views

Category:

Documents

22 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Folio Geografi - Tingkatan 3 - Pencemaran Alam Sekitar ( 2011 ) Di Kawasan Kajian ( Taman Setiawangsa , Kuala Lumpur ) . Folio Dibuat Oleh Ahmad Fakhrullah Bin Aminuddin ...

TRANSCRIPT

Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Setiawangsa Kuala Lumpur

Tajuk : Pencemaran Alam Sekitar Di Taman Setiawangsa , Wilayah Persekutuan , Kuala Lumpur .Nama : Ahmad Fakhrullah Bin Aminuddin No.I.C : 961017-14-6165 Kelas : 3 Bestari Nama Guru : Pn . Wan Norizan Bte Yahaya

Senarai KandunganPerkaraPenghargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian Rumusan Rujukan

Halaman1 2

PenghargaanTerlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan penghargaan saya kepada guru Geografi saya , Pn Wan Norizan Bt Yahaya kerana telah sudi memberikan bimbingan dan tunjuk ajar dalam menjalankan projek Kajian Geografi Tempatan . Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengetua sekolah , Pn Mek Zahrah Bte Awang yang telah memberikan kebenaran kepada saya untuk menjalankan kajian ini selepas waktu persekolahan . Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu saya , Siti Juwita Bte Hj.Md Salleh dan juga kepada ayah saya Aminuddin Bte Hj.Abd Aziz yang telah banyak memberi dorongan dan bantuan untuk saya menjalankan kajian ini . Saya bersyukur kerana mendapat kerjasama yang cukup baik daripada kawan-kawan saya iaitu Muhd Mukhzani Bin Azman Shah , Muhd Daniel Bin Azman Shah , Noor Adam Muhd Bin Zahari , Addinnul Aiman Bin Yusrin dan Muhd Hazri Bin Azahar .

PendahuluanSaya Ahmad Fakhrullah Bin Aminuddin dari kelas 3 Bestari memilih tajuk , Pencemaran Alam Sekitar di Taman Setiawangsa , Kuala Lumpur , Wilayah Persekutuan untuk projek Kajian Geografi Tempatan saya . Saya mengkaji tentang aspek pencemaran alam sekitar , menghuraikan kesan terhadap alam sekitar , dan merumuskan kesan-kesan terhadap alam sekitar tersebut . Saya memilih kawasan kajian ini kerana menepati tema kajian dan kawasan ini berhampiran dengan rumah dan sekolah saya . Masa yang diberikan untuk menyiapkan kajian ini ialah selama 12 minggu .

Objektif KajianKajian ini dijalankan untuk memenuhi objektif-objektif seperti berikut : Mendefinasikan konsep pencemaran alam sekitar di Taman Setiawangsa Mengenalpasti jenis pencemaran alam sekitar di Taman Setiawangsa Menyatakan punca pencemaran alam sekitar di Taman Setiawangsa Menghuraikan kesan pencemaran alam sekitar di Taman Setiawangsa Memberi cadangan mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar di Taman Setiawangsa

Kawasan KajianKawasan kajian saya ialah di Taman Setiawangsa , Wilayah Persekutuan , Kuala Lumpur . Kuala Lumpur mempunyai asal-usul pada tahun 1850-an , ketika ketua melayu Klang , Raja Abdullah , menyewa beberapa orang Cina untuk membuka lombong bijih timah . Para penambang mendarat di pertemuan Sungai Gombak yang dahulu dikenali dengan nama Sungai Lumpur yang bermaksud ( Sungai Berlumpur ) dan Sungai Klang untuk membuka lombong di Ampang , Pudu dan Batu . Tambang ini berkembang menjadi sebuah pusat perdagangan yang menjadi sebuah bandar sempadan . Lokasi kawasan kajian saya ini terletak lebih kurang 6 kilometer dari Bandar Kuala Lumpur . Bentuk muka bumi di Setiawangsa adalah tanah pamah .

Petai ) Peta Zon : Keramat Wangsa

ii ) Peta Kawasan Kajian : Setiawangsa

Kaedah KajianSaya telah menggunakan 2 kaedah untuk menjalankan kerja kursus ini . Berikut merupakan kaedah yang telah saya gunakan :

i ) PemerhatianSaya telah membuat pemerhatian untuk mengenalpasti pencemaran alam sekitar yang berlaku di kawasan kajian saya .

ii ) RujukanSelain itu , saya juga telah membuat rujukan melalui internet dan perpustakaan untuk mencari maklumat tentang pencemaran alam sekitar .

Dapatan Kajian8.1 ) Konsep Pencemaran Alam SekitarPencemaran boleh ditakrifkan sebagai pembuangan benda-benda atau bahan-bahan hasil dari aktiviti manusia ke alam persekitaran menyebabkan terganggunya keselesaan atau kemandirian kehidupan.Takrifan Pencemaran yang lebih bermaklumat adalah menurut Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang menyatakan bahawa pencemaran adalah sebarang perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik,kimia,biologi atau aras-aras radiasi mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan,mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga menjejaskan keguanaankegunaan berfaedah,yang menimbulkan sesuatu keadaan berbahaya atau mungkin berbahaya kepada kesihatan,keselamatan atau kebajikan awam atau organisma-organisma lain,tumbuhan dan haiwan . Pencemaran dapat dikategorikan dan disenaraikan kepada pelbagai bentuk pencemaran alam : 1.Pencemaran udara 2.Pencemaran air 3.Pencemaran laut 4.Pencemaran bunyi 5.Pencemaran tanah

8.2 ) Jenis Pencemaran Alam Sekitar Di Kawasan KajianPencemaran alam sekitar yang berlaku di kawasan kajian saya adalah pencemaran bunyi . Pencemran bunyi sering berlaku di kawasan kajian saya kerana terdapatnya pelbagai jenis kenderaan , seperti kereta , motorsikal , van , lori dan sebagainya . Selain itu , pencemaran udara juga sering berlaku di kawasan saya , terutamanya lori . Kebanyakkan lori akan mengeluarkan asap hitam yang banyak dan seterusnya berlaku pencemaran udara di kawasan saya .

8.3 ) Punca Pencemaran Alam Sekitar Di Kawasan Kajiani ) Kenderaan Kenderaan merupakan punca utama yang menyumbang di dalam pencemaran alam sekitar di kawasan kajian saya . Kenderaan ini akan mengeluarkan asap yang menyebabkan penghakisan lapisan ozon . ii ) Racun Serangga Serangga yang melanda di kawasan saya adalah nyamuk . Nyamuk Aedes merupakan jenis nyamuk yang banyak di kawasan perumahan saya . Inilah punca berlakunya penyemburan racun serangga di kawasan perumahan saya . iii ) Sampah Sarap Pengangkutan sampah yang tidak teratur berlaku di kawasan perumahan saya . Jika ini berterusan ianya akan menyebabkan pencemaran bau . iv ) Pembinaan Pembinaan juga banyak berlaku di sekitar kawasan kajian saya . Pembinaan ini akan berlakunya pencemaran bunyi yang boleh mengganggu penduduk di sekitar tapak pembinaan tersebut .

8.4 ) Kesan Pencemaran Alam Sekitar Di Kawasan kajiani ) Asap asp dari pembakaran sampah , kilang kilang , kereta , bas , lori akan menyebabkan berlakunya hujan asid . Jika hujan asid selalu kena kepada manusia akan memudaratkan diri seseorang itu . ii ) Akibat daripada pembakaran sampah , kilang kilang , kereta , bas , lori juga akan menyebabkan peningkatan suhu . Tidak seperti suhu di kampung kampung , di bandar selalunya panas akibat daripada peningkatan suhu tersebut . iii ) Demam sudah menjadi kebiasaan bagi penduduk di kawasan kajian saya . Punca utama demam adalah akibat daripada hujan asid . iv ) Bau Busuk akibat daripada tong tong sampah di kawasan kajian saya telah menimbulkan masalah kepada penduduk setiawangsa . v ) Udara tercemar akibat daripada pembakaran sampah , kilang kilang , kereta , bas , lori telah mengotorkan udara kawasan kajian saya . Kesannya penduduk kawasan saya sering mengalami permasalahan hidung seperti resdung dan sebagainya .

8.5 ) Cadangan Untuk Mengurangkan Kesan Pencemaran Alam Sekitar Di Kawasan Kajiani ) Untuk pemandu pemandu kereta , lori dan sebagainya , saya mencadangkan bahawa memasang Catalytic Converter di ekzos masing masing kerana dengan memasang Catalytic Converter boleh mengurangkan pengeluaran asap yang boleh menipiskan lapisan ozon . ii ) Kerajaan perlulah menguat kuasakan undang undang bagi mengurangkan pencemaran alam sekitar . iii ) Kerajaan juga hendaklah menganjurkan kempen cintai alam sekitar seperti penanaman pokok semula bagi menggantikan pokok yang sudah ditebang . iv ) Selain itu kerajaan juga boleh memasukkan pendidikan alam sekitar di dalam aktiviti kokorikulum untuk mendidik generasi sekarang ini untuk mencintai alam sekitar .

Bahan GrafikJenis Pencemaran Alam Sekitar

Pencemaran udara

Pencemaran tanah Jenis Pencemaran Alam Sekitar

Pencemaran air

Pencemaran bunyi

Pencemaran laut

Punca Punca Pencemaran Dan Bahan Bahan PencemarPUNCA-PUNCA PENCEMARAN Pembakaran bahan api di kilang dan dalam enjin kenderaan bermotor Pembakaran sampah sarap dan hutan secara besar-besaran Penyemburan racun serangga dan bahan-bahan kimia Penggunaan gas klorofluorokarbon (CFC) BAHAN-BAHAN PENCEMAR Gas sulfur dioksida, nitojen dioksida, karbon monoksid dan debu Gas karbon dioksida dan debu Gas dan kimia beracun Gas CFC

Rumusan

Sebagai rumusan , terdapat pelbagai jenis pencemaran alam sekitar yang berlaku pada dunia kita pada hari ini antaranya , pencemaran udara , pencemaran bunyi , pencemaran air , pencemaran tanah , pencemaran laut dan sebagainya . Semakin hari lapisan ozon kita semakin menipis . Sepatutnya perkara ini tidak berlaku jika setiap orang ada sifat bertanggungjawab . Setiap negara perlu bersatu padu untuk menangani masalah pencemaran alam sekitar yang semakin serius di dunia kita ini . Jika kita bersatu padu menangani masalah ini , dunia kita ini akan selamat .

Lampiran

RujukanInternet http://ahba.tripod.com/notakt06.html http://maps.google.com.my/ Orang Sumber Encik Rizal bin Jalaluddin , 38 Tahun , No 74 , Jalan Masjid 2/7B , Taman Keramat Jaya , Bukit Tunggal , Segamat , 85200 Johor . Encik Fazrul Salam bin Abdul Rahman , 46 Tahun , No 43 , Jalan Padang , Taman Jaya , 54200 Kuala Lumpur . Akhbar Berita Harian , 13 Mei 2003 , Halaman 48 .