latihan geografi tingkatan 1 - · pdf filembsskl latihan geografi tingkatan satu ujian...

of 21/21
MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU UJIAN BULANAN PERTAMA SET 1 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. 1 Lajur dan baris penting untuk menentukan A bentuk bumi sesuatu tempat B kedudukan sesuatu tempat C keluasan sesuatu tempat D ketinggian sesuatu tempat 2 Kedudukan sesuatu objek atau tempat boleh dinyatakan dengan cara I kedudukan koordinat II rujukan III kedudukan relatif IV kedudukan nombor A I dan II C I dan IV B I dan III D III dan IV 3 Kedudukan sesuatu objek atau tempat yang dinyatakan berdasarkan lajur dan baris dikenali sebagai A kedudukan relatif B kedudukan mudah C kedudukan koordinat D kedudukan tepat 4 Pernyataan manakah benar tentang koordinat? I Kedudukan ditentukan oleh titik di garis mendatar sahaja II Diukur menggunakan unit darjah III Melibatkan penggunaan angka IV Didapati melalui persilangan garis lajur dan baris A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 5 Koordinat ialah titik pertemuan garisan A menegak dengan mendatar B menegak dengan menegak C mendatar dengan mendatar D menegak dengan garis bulatan Masjid terletak di belakang rumah saya 6 Pernyataan di atas menunjukkan penentuan kedudukan sekolah dengan cara A kedudukan jarak B kedudukan relatif C kedudukan koordinat D kedudukan mutlak 7 Koordinat boleh menentukan kedudukan mutlak dengan tepat seperti A kedudukan Fauzi di dalam kelasnya B garisan menegak permukaan bumi C arah angin lazim sepanjang tahun D garisan bujur di glob 8 Antara berikut, yang manakah benar tentang koordinat? A koordinat dinyatakan dengan dua angka B koordinat merupakan titik rujukan C koordinat ialah titik persilangan antara lajur dan baris D koordinat ialah titik persilangan antara bulatan dan jejari 9 Kedudukan sekolah dan surau paling tepat ditentukan dengan menggunakan kaedah A koordinat B arah mata angin C arah kompas D penunjuk cara 10 Garis mendatar pada sesuatu peta lakar ialah A lajur B jalan raya C grid D baris 11 Garisan menegak di sesuatu peta lakar dipanggil A tanda B lajur C petunjuk D grid Ukuran jauh antara satu tempat dengan satu tempat yang lain. 12 Maklumat di atas berkaitan dengan A skala B ketinggian C jarak D arah

Post on 30-Jan-2018

513 views

Category:

Documents

50 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

  UJIAN BULANAN PERTAMA SET 1 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja.

  1 Lajur dan baris penting untuk menentukan A bentuk bumi sesuatu tempat B kedudukan sesuatu tempat C keluasan sesuatu tempat D ketinggian sesuatu tempat

  2 Kedudukan sesuatu objek atau tempat boleh dinyatakan dengan cara I kedudukan koordinat II rujukan III kedudukan relatif IV kedudukan nombor A I dan II C I dan IV B I dan III D III dan IV

  3 Kedudukan sesuatu objek atau tempat yang dinyatakan berdasarkan lajur dan baris dikenali sebagai A kedudukan relatif B kedudukan mudah C kedudukan koordinat D kedudukan tepat

  4 Pernyataan manakah benar tentang koordinat? I Kedudukan ditentukan oleh titik di garis mendatar sahaja II Diukur menggunakan unit darjah III Melibatkan penggunaan angka IV Didapati melalui persilangan garis lajur dan baris A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

  5 Koordinat ialah titik pertemuan garisan A menegak dengan mendatar B menegak dengan menegak C mendatar dengan mendatar D menegak dengan garis bulatan

  Masjid terletak di belakang rumah saya

  6 Pernyataan di atas menunjukkan penentuan kedudukan sekolah dengan cara A kedudukan jarak

  B kedudukan relatif C kedudukan koordinat D kedudukan mutlak

  7 Koordinat boleh menentukan kedudukan mutlak dengan tepat seperti A kedudukan Fauzi di dalam kelasnya B garisan menegak permukaan bumi C arah angin lazim sepanjang tahun D garisan bujur di glob

  8 Antara berikut, yang manakah benar tentang koordinat? A koordinat dinyatakan dengan dua angka B koordinat merupakan titik rujukan C koordinat ialah titik persilangan antara lajur dan baris D koordinat ialah titik persilangan antara bulatan dan jejari

  9 Kedudukan sekolah dan surau paling tepat ditentukan dengan menggunakan kaedah A koordinat B arah mata angin C arah kompas D penunjuk cara

  10 Garis mendatar pada sesuatu peta lakar ialah A lajur B jalan raya C grid D baris

  11 Garisan menegak di sesuatu peta lakar dipanggil A tanda B lajur C petunjuk D grid

  Ukuran jauh antara satu tempat dengan satu tempat yang lain.

  12 Maklumat di atas berkaitan dengan A skala B ketinggian C jarak D arah

 • MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

  13 Antara berikut, manakah cara yang paling tepat untuk menentukan arah? A Menggunakan kompas magnetik B Memerhatikan kedudukan bintang C Memerhatikan kedudukan matahari D Memerhatikan kedudukan bulan

  14 Mengapakah jarum kompas magnetik sentiasa menghala ke arah Utara - Selatan? A Peredaran bumi B Peredaran matahari C Tiupan angin D Tarikan magnet bumi

  15 Barat laut terletak antara A selatan dan timur B utara dan timur C utara dan barat D utara dan selatan

  16 Rajah di atas menunjukkan arah A mata angin perantaraan B kawasan titik rujukan C mata angin utama D mata angin utama dan perantaraan

  Hala ke sesuatu tempat dari sesuatu tempat yang lain.

  17 Maklumat di atas berkaitan dengan A skala B jarak C arah D petunjuk

  18 Kedudukan relatif ditentukan dengan merujuk kepada A susunan objek B titik persilangan C titik rujukan D lajur dan baris

  19 Ukuran jarak relatif mengikut masa berdasarkan kiraan I meter II minit III jam IV hari

  A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Soalan 20 dan soalan 21 berdasarkan rajah di bawah.

  20 Apakah arah mata angin S? A Timur C Barat daya B Tenggara D Timur laut

  21 Apakah arah mata angin R? A Timur laut C Tenggara B Selatan D Timur Nisbah perbandingan di antara jarak pada peta dengan jarak sebenar di permukaan bumi.

  22 Maklumat di atas berkaitan dengan A jarak B skala C jarak mutlak D jarak relatif

  23 Antara berikut, yang manakah bukan cara yang dapat digunakan untuk menentukan arah? A Memerhatikan kedudukan bintang-bintang B Memerhati kedudukan matahari terbit dan terbenam C Menggunakan kompas magnetik D Memerhatikan kedudukan bulan

  24 Antara berikut yang manakah arah mata angin utama? A Utara, tenggara, selatan B Utara, timur, selatan, barat C Utara, timur laut, tenggara, timur D Timur, selatan, tenggara, barat

  25 Antara berikut, objek manakah yang tidak perlu dijauhi semasa menggunkan kompas magnetik? A Tiang lampu B Kayu C Pagar besi D Pencawang elektrik

  26 Sebelum menentukan suatu arah, jarum kompas haruslah berada tepat ke arah A barat laut B tenggara C selatan

 • MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

  D utara

  27 Antara berikut, yang manakah cara yang boleh dilakukan bagi menentukan kedudukan arah mata angin selain menggunakan kompas?

  A Keadaan cuaca B Arah bulan C Jenis angin D Kedudukan matahari

  28 Besi dan logam harus dijauhkan daripada kompas semasa hendak menentukan arah kerana A membahayakan pengguna kompas B kompas tidak berhenti berpusing C jarum kompas akan terpesong dari arah sebenar D jarum kompas akan rosak

  29 Antara berikut, siapakah yang sangat memerlukan kompas dalam pekerjaannya? I peladang II suri rumah III pengembara IV ahli pelayaran A I dan II B I dan III C II dan III D III dan IV

  30 Kelebihan menggunakan kompas untuk menentukan arah sesuatu tempat ialah A arah dapat ditentukan dengan tepat B harganya murah C senang digunakan D mudah dikendalikan

  Soalan 31 dan soalan 32 berdasarkan rajah di bawah.

  31 Di manakah arah kantin dari bengkel? A Barat daya B Tenggara C Barat laut D Selatan

  32 Antara berikut, pernyataan manakah yang berkaitan dengan arah kompas di atas? A Sekolah terletak di sebelah timur B Rumah terletak di sebelah barat daya C Sekolah terletak di utara D Rumah terletak di tenggara Soalan 33 dan soalan 34 berdasarkan rajah di bawah.

  33 Sungai Pauh menghala ke arah A barat laut C tenggara B barat daya D selatan

  34 Di manakah punca Sungai Pauh? A Tenggara C Utara B Barat laut D Timur laut

  35 Skala di atas penting dalam sesuatu peta untuk membantu seseorang mencari A lokasi sesuatu tempat B masa perjalanan C jarak antara dua tempat D kepadatan penduduk

  36 Nyatakan persamaan bagi skala di atas A 1 cm : 2 km B 1 cm : 5 km C 1 cm : 10 km D 1 cm : 30 km

  37 Antara berikut, yang manakah merupakan jenis jarak? I Jarak mudah

 • MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

  II Jarak relatif III Jarak penuh IV Jarak mutlak A I dan II C II dan IV B II dan III D III dan IV

  38 Antara berikut, yang manakah benar tentang jarak mutlak? I Nilainya tidak berubah II Nilainya berubah mengikut masa III Diukur dalam meter dan masa IV Diukur dalam unit meter dan kilometer

  A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

  39 Antara berikut, unit yang manakah digunakan untuk mengukur jarak mutlak? I Meter II Minit III Ringgit Malaysia IV Kilometer (km) A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

  40 Yang manakah antara berikut benar tentang skala? A Nisbah jarak di atas peta dengan jarak sebenar di permukaan bumi B Ukuran jauh antara satu tempat dengan tempat yang lain C Terdiri daripada jarak mutlak dan jarak relatif D jauh antara dua tempat

  41 Manakah skala yang menunjukkan 1 cm mewakili 5 meter?

  Jarak di antara rumah Risha dengan sekolah ialah 5 km.

  42 Berdasarkan pernyataan di atas, sekiranya Risha mengambil masa selama 30 minit ke sekolah.

  Berapa minitkah masa yang diambil bagi setiap kilometer? A 3 minit B 6 minit C 5 minit D 10 minit

  Soalan 43 dan soalan 44 berdasarkan rajah di bawah.

  Jarak di antara rumah Fatimah dengan sekolah ialah 8 km dan jarak di antara rumah Khadijah dengan sekolah ialah 6 km.

  43 Pernyataan di atas berkaitan dengan

  A jarak relatif B jarak berkadar C jarak jauh D jarak mutlak

  44 Sekiranya tambang bas yang perlu dibayar oleh Fatimah ke sekolah ialah RM 2.40 untuk perjalanan pergi dan balik. Berapakan tambang bas sehala yang perlu dibayar oleh Fatimah?

  A RM 0.60 B RM 1.80 C RM 0.90 D RM 1.20

  45 Maksud jarak relatif ialah

  A jarak yang diukur berdasarkan masa sahaja B jarak yang mengambil kira faktor kos sahaja C jarak yang diukur dalam meter dan kilometer D jarak yang diukur berdasarkan kos dan masa

  46 Antara berikut, manakah alat yang digunakan bagi mengukur jarak di atas peta?

  I Jalur kertas II Jangka tolak III Benang IV Kompas magnetik

  A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

  47 Jadual yang lengkap dapat membantu kita untuk

  A mengira jarak B merekod data C mencatat masalah D menentukan kedudukan

 • MBSSKL LATIHAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU

  48 Langkah awal untuk membuat graf adalah dengan membina

  A pelan B gambar rajah C jadual D peta

  49 Data suhu harian yang direkodkan melalui stesen kaji cuaca sekolah boleh dipersembahkan dalam bentuk

  A carta pai B graf piramid C graf garisan D pelan

  Jumlah pelajar mengikut kaum Jumlah pelajar yang cemerlang

  50 Cara yang terbaik untuk menyusun data di atas ialah A peta B gambar rajah C pelan D jadual

  51 Antara berikut, apakah langkah terakhir yang perlu dilakukan dalam mengumpul ma