geografi folio tingkatan 1

13
Penghargaan Dengan dapatnya saya menyiapkan kerja kusus Geografi kali ini dengan sempurna adalah kerana dorongan serta tunjuk ajar yang baik telah diberi oleh guru Geografi saya , Puan Jamaliah . Beliau telah memberi bantuan serta maklumat yang mencukupi untuk saya melaksanakan kerja kusus kali ini . Di sini , saya mengucapkan terima kasih yang setinggi–tingginya kepada beliau . Tanpa beliau , kerja kusus kali ini tidak mungkin disiapkan . Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kumpulan saya yang sudi menolong dalam bahagian yang tidak saya fahami . Mereka juga berbesar hati untuk berkerjasama dan berkongsi maklumat yang diperlukan dalam kerja kusus ini . Selain itu , ibu bapa juga telah memberi sokongan yang penuh dengan mengizinkan saya bertemu-bual dengan penduduk taman untuk

Upload: keat-eing-wong

Post on 25-Jun-2015

749 views

Category:

Documents


8 download

TRANSCRIPT

Page 1: Geografi Folio Tingkatan 1

PenghargaanDengan dapatnya saya menyiapkan kerja kusus

Geografi kali ini dengan sempurna adalah kerana dorongan

serta tunjuk ajar yang baik telah diberi oleh guru Geografi

saya , Puan Jamaliah . Beliau telah memberi bantuan serta

maklumat yang mencukupi untuk saya melaksanakan kerja

kusus kali ini . Di sini , saya mengucapkan terima kasih yang

setinggi–tingginya kepada beliau . Tanpa beliau , kerja kusus

kali ini tidak mungkin disiapkan .

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada

rakan-rakan kumpulan saya yang sudi menolong dalam

bahagian yang tidak saya fahami . Mereka juga berbesar

hati untuk berkerjasama dan berkongsi maklumat yang

diperlukan dalam kerja kusus ini .

Selain itu , ibu bapa juga telah memberi sokongan yang

penuh dengan mengizinkan saya bertemu-bual dengan

penduduk taman untuk mendapatkan maklumat yang

diperlukan oleh kerja kusus ini . Ini telah memberikan saya

keyakinan yang lebih tinggi bahawa kerja kusus ini pasti

Page 2: Geografi Folio Tingkatan 1

dapat disiapkan dengan lengkap .

Saya berasa sungguh gembira apabila penduduk sudi

menerima temu-bual daripada saya dan rakan saya dengan

hati yang terbuka . Kerjasama yang diberi amat dihargai .

Ribuan terima kasih saya ucapkan .

Tidak ketinggilan , terima kasih saya ucapkan kepada

pihak sekolah yang telah membenarkan saya menjalankan

kajian serta memberi maklumat untuk menjalankan kajian

ini .

Akhir sekali , saya mengucapkan ribuan terima kasih

kepada semua pihak diatas .

Page 3: Geografi Folio Tingkatan 1

Pendahuluan

Nama saya Wong Wei Jing . Saya ialah murid Tingkatan

1A6 yang belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan

St.Michael yang terletak di Ipoh . Rumah saya terletak kira 20

kilometer dari sekolah . Saya telah menjalani kajian Geografi

Tempatan ini bersama – sama beberapa murid tingkatan 1 .

Tajuk kajian saya ialah Potensi Pelbagai Bentuk Muka

Bumi terhadap Aktiviti Penduduk di Desa Lawan Kuda ,

Gopeng . Saya telah memilih “Desa Lawan Kuda” sebagai

kawasan Kajian Geografi Tempatan saya. Keluarga saya

selalu mengunjungi tempat ini pada hujung minggu kerana

saudara saya tinggal di sana .

Melalui kajian ini , saya dapat mengenal pasti pelbagai

bentuk muka bumi di kampung ini . Selain itu , saya juga

dapat mengetahui sumbangan dan potensi pelbagai bentuk

Page 4: Geografi Folio Tingkatan 1

bumi di Desa Lawan Kuda .

Objektif KajianObjektif khusus Kajian Geografi Tempatan ini dijalankan adalah untuk :

A. mengenal pasti jenis bentuk muka bumi yang terdapat di Desa Lawan Kuda

B. mengenal pasti jenis kegiatan ekonomi utama yang dilakukan oleh penduduk kampung Desa Lawan Kuda .

C. mengkaji potensi pelbagai bentuk muka bumi terhadap aktiviti penduduk kampung di Desa Lawan Kuda .

Page 5: Geografi Folio Tingkatan 1

Kawasan KajianSaya telah memilih Desa Lawan Kuda sebagai

kawasan kajian saya . Rasionalnya ialah kawasan

ini terletak berhampiran dengan tempat tinggal

saudara saya , iaitu kira-kira satu kilometer dari

rumah saya. Oleh itu , ini memudahkan saya

untuk menjalankan kajian ini .

Desa Lawan Kuda terletak di Gopeng dalam

daerah Deja . Kedudukan kampung ini terletak

berhampiran dengan Jalan Kampar-Gopeng . Di

pusatnya terletak sebuah tasik .

Bilangan penduduk kampung ini kira-kira

4858 orang . Kebanyakan daripada mereka ialah

Page 6: Geografi Folio Tingkatan 1

beragama Buddha . Kegiatan utama penduduknya

ialah pertanian .

KEADAH

KAJIANSaya telah menggunakan beberapa

keadah untuk mengumpul dan memperoleh

maklumat saya perlukan dalam kajian ini .

Keadah yang saya telah digunakan ialah :

(A)Lawatan dan Pemerhatian

Saya telah membuat perhatian untuk

mengenal pasti pelbagai bentuk muka bumi

Page 7: Geografi Folio Tingkatan 1

dan taburnya di kawasan kajian iaitu Desa

Lawan Kuda . Saya menggunakan keadah ini

untuk melihat potensi pelbagai bentuk muka

bumi terhadap aktiviti .

(B)Temu bual

Saya telah menggunakan keadah ini

memperolah maklumat sejarah Desa Lawan

Kuda . Keadah ini digunakan untuk

memberitahu maklumat yang benar dan

tepat tenteng Desa Lawan Kuda .

(C)Pembacaan

Keadah ini dilakukan untuk mendapat

maklumat dan data tentang Desa Lawan

Kuda . Surat Khabar , majalah dan internet

merupakan bahan bacaan yang utama bagi

saya .

Page 8: Geografi Folio Tingkatan 1

Hasil Kajian

Desa Lawan Kuda terletak di Jalan Kampar-

Gopeng . Kampung ini karya bijih timah masa

lampau . Oleh itu , banyak pendatang Cina

membuat bijih timah . Masa kini ada sebuah tasik

di tengah kampungnya yang seluas 20.16 hektar .

Semasa saya membuat kajian di rumah

saudara saya , ayah saudara saya , Ketua

Kampung , Encik Wong membuat kuhsus kajian

bersama-sama saya . Hasil kajian saya dalam satu

minggu adalah dalam Jadual A .

Apabila saya bertemu bual dengan Encik

Wong , ketua kampung Desa Lawan Kuda Wong ,

saya dapati suasana riuh-rendah pada hari

minggu atau cuti sekolah berbanding dengan hari-

Page 9: Geografi Folio Tingkatan 1

hari bekerja . Menurut Encik Wong , kira-kira 4858

penduduk kampung tinggal di kampung ini . Pada

hari Jumaat ialah pasar pagi . Banyak penjajah

pasar pagi akan menjual barangan harian ,

makanan dan pakaian . Banyak penduduk

kampung bangun awal untuk membeli barang-

barang untuk keluaga mereka . Ini menunjukan

kasih sayang pada penduduk kampung kepada

keluarga mereka .

Setiap hari Isnin adalah pasar malam . Banyak

penjajah pasar malam berniaga di tengah

kampung pada 7.00 pm . Oleh itu , banyak

penduduk kampung membeli barangan harian ,

makanan , pakaian di pasar malam . Suasana di

pasar malam lebih riuh-rendah daripada pasar

pagi dan kawasannya sangat terang seperti pagi

kerana banyak lampu .

Pemandagan di Desa Lawan Kuda sangat

indah di Gunung Lawan Kuda . Udara di sana

sungguh nyaman . Gunung Lawan Kuda

merangkumi kawasan seluas 21.35 meter hektar .

Page 10: Geografi Folio Tingkatan 1

RumusanKawasan Desa Lawan Kuda telah

menjadi tempat perniagaan penduduk

kampung.Aktiviti perniagaan yang

dijalankan telah menjadi punca rezeki

mereka.Pelbagai kemudahan seperti telefon

awam,jalan raya dan tandas awam,telah

disediakan di tempat ini telah memudahkan

kehidupan penduduk kampung.Selain

itu,Desa Lawan Kuda terletak di tanah

pamah yang subur,sesetengah penduduk

kampung menanam sayur-sayuran yang

organic di halaman rumah mereka, telah

membolehkan mereka dapat menikmati

sayur-sayuran yang segar.

Di samping itu,penduduk kampung ini

selalu saling membantu dan bekerjasama

Page 11: Geografi Folio Tingkatan 1

untuk menyempurnakan seesuatu

kerja.Saya berharap sikap mereka akan

berterusan dan Desa Lawan Kuda akan

berkembang maju.

Rujukan

1. Chong Mui Sen , 2010 . Revisi Intensif Merit PMR

Geografi Tingkatan 1,2,3. Petaling Jaya : Sasbadi

Sdn . Bhd .

Page 12: Geografi Folio Tingkatan 1