nota geografi tingkatan 2

of 72 /72
GEOGRAFI NOTA DAN LATIHAN NAMA: ___________________________________________________ TINGKATAN: _____________________________________________ 1 TINGKATAN 2

Upload: norhanim-bt-basiran

Post on 30-Jul-2015

785 views

Category:

Documents


22 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Nota Geografi Tingkatan 2

GEOGRAFI

NOTA DAN LATIHAN

NAMA: ___________________________________________________

TINGKATAN: _____________________________________________

DISEDIAKAN OLEH

PN. NORHANIM BT BASIRAN

1

TINGKATAN

2

Page 2: Nota Geografi Tingkatan 2

BAHAGIAN A: KEMAHIRAN GEOGRAFI

2

Page 3: Nota Geografi Tingkatan 2

BAHAGIAN A:KEMAHIRAN GEOGRAFI

Bab1

Kedudukan(BT ms 1 hingga 30)

Tajuk-tajuk yang akan dipelajari dalam bab ini adalah:1.1: Latitud dan longitud1.2: Menyatakan kedudukan di atas glob1.3: Mengira waktu tempatan 1.4: Waktu piawai

1.1: Latitud dan longitud 1. Latitud ialah garis-garis yang menunjukkan jarak antara sesuatu tempat ke utara atau ke selatan

Khatulistiwa.2. Longitud pula bermaksud kedudukan sesuatu tempat ke timur atau ke barat Garisan Meridian Pangkal

(GMP).3. Latitud dan longitud adalah garisan yang dilukis pada atlas dan glob. 4. Kedudukan latitud dinyatakan dalam unit __________ (BT ms 3) yang diberikan simbol (◦).

5. Garisan ____________________________ (BT ms 3) adalah latitud yang terpanjang dan membahagikan bumi kepada dua hemisfera.

6. Longitud utama dilukis melalui bandar _____________________ (BT ms 4) di London.3

23 ½◦U

0◦

23 ½◦S

66 ½◦S

Garisan Artik

Garisan Sartan

Garisan Khatulistiwa

Garisan Jadi

Garisan Antartik

66 ½◦U

Kutub Selatan 90◦S

Kutub Selatan 90◦U

Rajah 1.2: Latitud utama

Hemisfera selatan

Hemisfera utara

Page 4: Nota Geografi Tingkatan 2

7. Ia turut dikenali sebagai ___________________________________________________ (GMP) (BT ms 4).8. Longitud 180◦T dan 180◦B adalah garisan yang sama dan dikenali sebagai ___________________________

_________________________ (GTA (BT ms 4).9. Tarikh akan berubah awal satu hari jika melintasi GTA dari barat ke timur. Sebaliknya, tarikh akan menjadi

lewat satu hari jika merentasi GTA dari timur ke barat.

4

Page 5: Nota Geografi Tingkatan 2

1.2: Menyatakan kedudukan di atas glob1. Kedudukan sesuatu tempat pada glob dapat ditentukan melalui titik persilangan antara latitud dan

longitud.2. Latitud G berdasarkan glob di bawah ialah __________

manakala longitudnya ialah __________. Oleh itu, kedudukan G pada glob di bawah ialah ____________________.

1.3: Mengira waktu tempatan 1. Waktu tempatan adalah __________________________________________________________________

_______________________________________________ (BT ms 8).2. Latitud / Longitud (*potong yang salah) digunakan untuk mengira perbezaan waktu ti tempat yang

berbeza.3. Bumi membuat satu putaran dalam _______ jam (BT ms 9).4. Satu putaran bumi bersamaan dengan 360◦.5. Oleh itu, setiap satu jam, bumi berputar pada jarak ____________________(BT ms 9) iaitu (360◦ ÷ 24 jam =

).6. Masa yang diambil untuk bumi berputar pada jarak 1◦ ialah 4 minit (iaitu (60 ÷15 = 4 minit).7. Waktu tempatan yang terletak di sebelah timur adalah lebh dahulu daripada waktu tempatan yang

terletak di sebelah _____________.8. Panduan mengira waktu tempatan

Terdapat tiga langkah dalam mengira waktu tempatan:I. Kira selisih longitud

Sekiranya pengiraan tersebut tidak melalui 0◦, selisih longitud perlu ditolak spt Contoh 1. Sekiranya pengiraan tersebut melalui 0◦, selisih longitud perlu ditambah spt Contoh 3.

II. Kira perbezaan masaIII. Kira waktu tempatan

Jika waktu rujukan berada di sebelah kanan dan waktu yang ingin dicari berada di sebelah kiri, tolak waktu rujukan dengan perbezaan masa seperti dalam Contoh 3.

Jika waktu rujukan berada di sebelah kiri dan waktu yang ingin dicari berada di sebelah kanan, tambah waktu rujukan dengan perbezaan masa seperti dalam Contoh 4.

Contoh 1

Apakah waktu tempatan di C (30◦T) jika ketika itu waktu tempatan di 0◦ ialah 5.00 pagi?

Pengiraan jawapan:Waktu tempatan di 0◦ = 5.00 pagiSelisih longitud = 30◦ – 0◦

= 30◦

Perbezaan 1◦ = 4 minit30◦ = 30◦ x 4

= 120 minit ÷ 60 minit= 2 jam

Waktu tempatan di C = 5.00 pagi + 2 jam= 7.00 pagi

Contoh 2

Apakah waktu tempatan di B (40◦B) jika ketika itu waktu tempatan di 0◦ ialah 5.00 pagi?

Pengiraan jawapan:Waktu tempatan di 0◦ = 5.00 pagiSelisih longitud = 40◦ – 0◦

= 40◦

Perbezaan 1 = 4 minit40◦ = 40◦ x 4

= 160 minit ÷ 60 minit= 2 jam 40 minit

Waktu tempatan di B = 5.00 pagi - 2 jam 40 minit= 2.20 pagi

5

KU

0◦

0◦ 76◦T

KS

P

40◦UG

5.00 pagi C ?

0◦ 30◦T

B ? 5.00 pagi

40◦B 0◦

I

II

III

I

II

III

(+) (-)

Page 6: Nota Geografi Tingkatan 2

Contoh 3

Apakah waktu tempatan di D (30◦T) jika ketika itu waktu tempatan di 40◦B ialah 3.00 petang?

Pengiraan jawapan:Waktu tempatan di 0◦ = 3 petangSelisih longitud = 40◦ + 30◦

= 70◦

Perbezaan 1◦ = 4 minit70◦ = 70◦ x 4

= 280 minit ÷ 60 minit= _________________

Waktu tempatan di C = 3.00 petang + ____________= _______________

Contoh 4

Apakah waktu tempatan di D (30◦T) jika ketika itu waktu tempatan di 80◦B ialah 3.00 petang?

Pengiraan jawapan:Waktu tempatan di 0◦ = 3 petangSelisih longitud = 80◦ + 30◦

= _____

Perbezaan 1◦ = 4 minit______ = ______ x 4

= __________ ÷ 60 minit= _______________

Waktu tempatan di C = 5.00 pagi + 7 jam 20 minit= 12.20 tengahari

1.4: Waktu piawai1. Waktu piawai digunakan bagi menentukan waktu tempatan di Negara mereka.2. Bumi mempunyai _______ (BT ms 11) zon waktu.3. Perbezaan bagi setiap zon waktu ialah ______ atau ________ (BT ms 11).

6

II

III

3.00 petang D ?

40◦B 30◦T0◦

I

(+)

II

III

3.00 petang D ?

80◦B 30◦T0◦

I

(+)

Page 7: Nota Geografi Tingkatan 2

BAHAGIAN A:KEMAHIRAN GEOGRAFI

Bab2

Arah(BT ms 16 hingga 19)

Tajuk-tajuk yang akan dipelajari dalam bab ini adalah:2.1: Bearing sudutan2.2: Mengukur bearing sudutan kurang daripada 180◦

2.3: Mengukur bearing sudutan lebih daripada 180◦

2.1: Bearing sudutan1. Bearing ialah ____________________________________________________________________________

________________________________________ (BT ms 16).2. Bearing sudutan bermaksud ________________________________________________________ yang

diukur dari arah utara mengikut pusingan jam (BT ms 16).

2.2: Mengukur bearing sudutan kurang daripada 180◦

1. Lukis satu garisan lurus dan panjang yang merentasi dua tempat yang hendak diukur. Dalam kes ini, adalah dari X ke Y

2. Lukis satu garisan lurus utara – selatan melalui titik rujukan (dalam kes ini, titik rujukannya adalah di X.

3. Letakkan jangka sudut tepat di atas garisan utara – selatan. Pastikan titik tengah jangka sudut bertindih dengan X.

4. Ukur sudut mengikut arah jam. Bacaan pada jangka sudut ialah 60◦. Oleh itu, bearing sudutan Y dari X ialah 60◦.

7

X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

60◦

Page 8: Nota Geografi Tingkatan 2

2.3: Mengukur bearing sudutan lebih daripada 180◦

1. Lukis satu garisan lurus dan panjang yang merentasi dua tempat yang hendak diukur. Dalam kes ini, adalah dari A ke B

2. Lukis satu garisan lurus utara – selatan melalui titik rujukan (dalam kes ini, titik rujukannya adalah di B).

3. Letakkan jangka sudut di sebelah timur garisan utara – selatan dan dapatkan bacaan 180◦. Kemudianm letakkan pula jangka sudut itu di sebelah barat garisan utara – selatan dan lihat bacaannya.

4. Ukur sudut mengikut arah jam. Bacaan pada jangka sudut ialah 60◦. Oleh itu, bearing sudutan Y dari X ialah 60◦.

Untuk memperoleh bearing sudutan A ke B, campurkan 180◦ dan 120◦ iaitu 300◦. Jadi, bearing sudutan A dari B ialah 300◦.

8

A

B

A

B

A

B180◦

A

B

120◦

Page 9: Nota Geografi Tingkatan 2

BAHAGIAN A:KEMAHIRAN GEOGRAFI

Bab3

Skala dan Jarak(BT ms 20 hingga 30)

Tajuk-tajuk yang akan dipelajari dalam bab ini adalah:3.1: Mengukur jarak di antara dua tempat pada peta dengan menggunakan skala lurus3.2: Menukarkan jarak pada peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus3.3: Menukarkan jarak di lapangan kepada jarak pada peta dengan menggunakan skala lurus

3.1 Mengukur jarak di antara tempat pada peta dengan menggunakan skala lurus

1. Jarak pada peta dapat diukur secara lurus ataupun secara melengkung.

2. Bahan yang digunakan untuk mengukur jarak pada peta secara lurus adalah:a. _______________________________________b. _______________________________________c. _______________________________________

3. Bahan yang digunakan untuk mengukur jarak pada peta secara melengkung adalah:a. _______________________________________b. _______________________________________

4. Langkah-langkah bagi mengukur jarak pada peta secara lurus dengan menggunakan jangka tolok ialah:a. Tentukan lokasi yang hendak diukur dan tandakan satu titik pada setiap tempat yang mahu diukur.b. Letakkan kedua-dua hujung jangka tolok pada kedua-dua titik tersebut. c. Tanpa mengubah jarak antara kedua-dua hujung tolok itu, ukur bukaannya pada skala lurus.d. Baca jarak sebenar.

5. Langkah-langkah bagi mengukur jarak pada peta secara lurus dengan menggunakan pembaris ialah:a. Tentukan lokasi yang hendak diukur dan tandakan satu titik pada setiap tempat yang mahu diukur.b. Letakkan pembaris pada tempat yang hendak diukur. c. Baca ukuran pada pembaris.

6. Langkah-langkah bagi mengukur jarak pada peta secara lurus dengan menggunakan jalur kertas ialah:a. Tentukan lokasi yang hendak diukur dan tandakan satu titik pada setiap tempat yang mahu diukur.b. Buat satu tanda pada jalur kertas dan letakkan pada salah satu titik yang dibuat tadi. c. Kemudian, tandakan jarak dan pindahkan ukurannya ke atas skala lurus.d. Baca ukurannya.

7. Langkah-langkah bagi mengukur jarak pada peta secara melengkung dengan menggunakan benang:a. Tandakan satu titik di tengah-tengah tempat yang hendak diukur.

9

Page 10: Nota Geografi Tingkatan 2

b. Tandakan satu tanda pada satu hujung benang dengan pen.c. Letakkan bahagian yang bertanda itu di salah satu tempat yang hendak diukur.d. Letakkan benang mengikut lengkungan ke tempat yang satu lagi.e. Kemudian, letakkan benang itu di atas skala lurus. f. Baca ukurannya.

8. Langkah-langkah bagi mengukur jarak pada peta secara melengkung dengan menggunakan jalur kertas:a. Tandakan satu titik di tengah-tengah tempat yang hendak diukur.b. Tandakan satu tanda pada kertas dengan pen atau pensel.c. Letakkan bahagian yang bertanda itu di salah satu tempat yang hendak diukur.d. Gerakkan jalur kertas di sepanjang bahagian lurus yang pertama, kedua dan seterusnya sehingga

sampai ke titik yang satu lagi.e. Kemudian, alihkan jalur kertas itu pada skala lurus. Baca jarak sebenar.

3.2: Menukarkan jarak pada peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus

1. Jarak pada peta boleh ditukarkan kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus yang disediakan.

2. Ukur jarak pada peta di atas kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus.

Bil. Tempat Jarak pada peta

Jarak sebenar

1. Jarak antara hadapan rumah Shamil ke hadapan rumah Hasan melalui jalan raya

2. Jarak mengikut jalan raya antara simpang Kg. Langsat ke hadapan rumah Hasan

3. Jarak lurus dari puncak Bukit Sentosa ke rumah Shamil

10

Bukit SentosaRumahHasan

RumahShamil

Page 11: Nota Geografi Tingkatan 2

4. Jarak antara kilang ke Kg Som mengikut jalan keretapi estet

11

Page 12: Nota Geografi Tingkatan 2

3.3: Menukarkan jarak di lapangan kepada jarak pada peta dengan menggunakan skala lurus

Rajah 3.1: Kedudukan Kampung Panglima1. Jarak sebenar di permukaan bumi dengan membahagikan jarak sebenar dengan skala lurus.2. Pengiraan bagi menukarkan jarak sebenar kepada jarak pada peta.

3. Berikut ialah jarak pada peta bagi rajah 3.1 setelah dibahagikan jarak sebenarnya.

12

Jarak sebenar Jalan Sawah Sempadan =

Skala lurus = 1 cm mewakili 2 km

Oleh itu, jarak pada peta = ____ = _____ cm 2

Tasik Biru Pasar Rumah Amri

Masjid Balai Polis

Kedai Buku

Balai raya

Sekolah

Bukit Suria

Jalan Sungai Abong

Jala

n sa

wah

Sem

adan

Peja

bat P

os

Rumah Fatin

Jala

n Ke

bun

Nen

as

6 km

12 km

8 km

4 km

6 km

6 km

Peta 3.1: Peta Kampung Panglima mengikut skala 1cm : 2 km

Page 13: Nota Geografi Tingkatan 2

BAHAGIAN A:KEMAHIRAN GEOGRAFI

Bab4

Graf(BT ms 31 hingga 40)

Tajuk-tajuk yang akan dipelajari dalam bab ini adalah:4.1: Graf Bar Berganda4.2: Graf Garisan Berganda

4.1: Graf Bar Berganda

1. Graf jenis ini digunakan untuk _____________________________________________________________ _________________________________________________________ (BT ms 31).

2. Jadual 4.1 menunjukkan maklumat yang disusun secara kasar.

Tingkatan Lelaki Perempuan Jumlah

1 IIII IIII IIII III IIII IIII IIII IIII IIII III 46

2 IIII IIII IIII IIII II IIII IIII IIII IIII IIII III 50

3 IIII IIII IIII IIII IIII I IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII 60

Jumlah Besar 156

3. Jadual 4.2 pula menunjukkan maklumat yang disusun secara lebih teratur.

Tingkatan Lelaki Perempuan Jumlah

1 46

2 50

3 60

Jumlah Besar 156

4. Graf 4.1 ialah contoh graf bar berganda.

4.1.1: Panduan Melukis Graf Berganda Lukis graf bar berganda berdasarkan jadual di bawah mengenai bilangan ahli rumah sukan SMKKJ

bagi tingkatan 2.

Rumah Sukan Lelaki Perempuan Jumlah pelajar

Hijau 20 15 35

Merah 20 20 40

Biru 25 20 45

Kuning 18 22 40

Jumlah 83 72 160

13

Page 14: Nota Geografi Tingkatan 2

1. Lukis paksi mendatar dan labelkan rumah sukan2. Lukis paksi menegak dan labelkan bilangan pelajar. Pilih skala yang sesuai.3. Lukis bar yang menunjukkan bilangan pelajar lelaki rumah sukan hijau.4. Lukis bar yang menunjukkan bilangan pelajar perempuan rumah sukan hijau di sebelahnya.5. Lukis bar untuk ahli rumah sukan yang lain.6. Tulis tajuk graf yang sesuai.7. Lukis petunjuk untuk membezakan jantina.

4.1.2: Mentafsirkan Jadual dan Graf Bar Berganda1. Perhatikan tajuk jadual untuk mendapatkan maklumat ringkas.2. _________________________________________________________________ (BT ms 35)3. Perhatikan nilai tertinggi dan nilai terendah bagi setiap data.4. Buat perbandingan untuk mendapatkan perbezaan dan persamaan.5. Contoh tafsiran adalah seperti berikut:

14

Tampal graf yang anda lukis dalam kertas graf di sini.

Graf di atas menunjukkan jumlah ________________________________________ __________________________________. Rumah Biru mempunyai jumlah ahli yang paling ramai iaitu sebanyak _______ orang berbanding rumah-rumah lain. Jumlah ahli lelaki bagi rumah__________ dan rumah ________ adalah sama banyak iaitu seramai _______ orang bagi setiap rumah. Manakala rumah ___________ dan _________ mempunyai pelajar perempuan yang sama banyak iaitu seramai 20 orang. Rumah ________ mempunyai ahli perempuan yang paling sedikit iaitu seramai _____ orang.

Page 15: Nota Geografi Tingkatan 2

4.2: Graf Garisan Berganda

1. Graf jenis ini mempersembahkan data dalam bentuk _____________________.2. Garisan-garisan ini _______________________________________________________. (Blog A ms 11).

Titik-titik ini mempunyai nilai yang berlainan.3. Graf jenis ini __________________________________________ (Blog A ms. 12), iaitu 2 atau lebih. Oleh

itu, perbandingan dapat dilihat dengan jelas. 4. Cara mentafsir graf garisan sama dengan graf bar berganda.

4.1.1: Panduan Melukis Graf Garisan Berganda

Jenis kereta Januari Februari Mac April Mei Jun

Perodua Kancil 8 6 6 10 8 10

Proton Wira 6 4 4 6 6 8

1. Lukis paksi mendatar dan labelkan bulan-bulannya.2. Lukis paksi menegak dan labelkan bilangan jualan kereta setiap bulan. Pilih skala yang sesuai.3. Tandakan poin x yang menunjukkan bilangan jualan kereta bagi kereta Proton.4. Tandakan poin ● yang menunjukkan bilangan jualan kereta bagi kereta Perodua.5. Tulis tajuk graf yang sesuai.6. Label garisan.

15

Tampal graf yang anda lukis dalam kertas graf di sini.

Page 16: Nota Geografi Tingkatan 2

BAHAGIAN A:KEMAHIRAN GEOGRAFI

Bab5

Rajah(BT ms 41 hingga 51)

Tajuk-tajuk yang akan dipelajari dalam bab ini adalah:5.1: Rajah Kitaran5.2: Peta MindaNota: Rajah adalah bahan grafik __________________________________________________ serta dipersembahkan dengan cara yang ______________________________________.

5.1: Rajah Kitaran

1. Rajah kitaran ialah ________________________________________2. Maklumat bagi menghasilkan satu rajah kitaran perlu dikumpul terlebih dahulu sebelum melukis rajah

kitaran. 3. Bagi mentafsir rajah kitaran pula, pelajar perlu memerhatikan tajuk rajah. Lihat urutan nombor atau arah

anak panah. 4. Baca huraian ringkas yang diberikan.

5.2: Peta Minda

1. Peta minda adalah rajah yang dilukis untuk meringkaskan maklumat. 2. Cara mentafsir peta minda hampir sama dengan cara mentafsir rajah kitaran.3. Lukis sebuah peta minda mengenai peralatan yang digunakan bagi mengukur jarak lurus dan jarak

melengkung.

16

Ulat beluncas

Kepompong

Telur

Rama-rama

Rama-rama keluar dari kepompong

Kitaran hidup seekor rama-rama

Rajah ini menunjukkan _________________________________________. Seekor rama-rama boleh bertelur purata sebanyak 200 biji. Dari sebiji ___________ itu, akan lahir _______________________. Ulat bulu ini akan hidup selama dua hingga tiga minggu sebelum ia kemudiannya bertukar menjadi _____________________. Setelah beberapa lama, ____________________ ____________________________ dan menjelma menjadi ___________________________.

1

5

2

3

4

Page 17: Nota Geografi Tingkatan 2

17

JarakJarak lurus Jarak melengkung

Page 18: Nota Geografi Tingkatan 2

BAHAGIAN A:KEMAHIRAN GEOGRAFI

Bab6

Peta(BT ms 52 hingga 62)

Tajuk-tajuk yang akan dipelajari dalam bab ini adalah:6.1: Peta Bergambar

6.1: Peta Bergambar (Blog A ms 14)

1. Peta jenis ini digunakan untuk _____________________________________________________________ .2. Terdapat tiga jenis simbol iaitu _______________________________________________ .3. Simbol bergambar merupakan _____________________________________________________________.4. Simbol huruf __________________________________________________.5. Simbol angka _________________________________________________.6. Simbol-simbol ini menunjukkan taburan ciri-ciri fizikal dan budaya sesuatu tempat.

7. Antara ciri-ciri fizikal adalah seperti berikut:

Bil Ciri fizikal Contoh

1. Bentuk muka bumi Gunung, bukit, tanah pamah, teluk dan pulau.

2. Tumbuh-tumbuhan semula jadi Hutan paya, belukar, rumput dan hutan rimba

3. Saliran Sungai, tasik, parit dan paya

8. Ciri-ciri budaya pula adalah seperti berikut:

Bil. Ciri-ciri budaya Contoh

1. Petempatan Bangunan, sekolah, masjid, kedai, dan balai polis

2. Pengangkutan Jalan raya, jalan kereta api, stesen bas dan lapangan terbang

3. Perhubungan Stesen radio dan televisyen

4. Kegiatan ekonomi Penanaman padi, perlombongan bijih timah dan pelancongan

9. Senaraikan lima ciri fizikal dan ciri budaya yang terdapat pada peta bergambar di bawah:

Bil Ciri Fizikal Ciri Budaya

1.

2.

3.

4.

5.

18

Page 19: Nota Geografi Tingkatan 2

19

Tampal gambar ms BT 60

Page 20: Nota Geografi Tingkatan 2

BAHAGIAN B: GEOGRAFI

FIZIKAL

&

MANUSIA

20

Page 21: Nota Geografi Tingkatan 2

BAHAGIAN B:GEOGRAFI FIZIKAL & MANUSIA

Bab7

Taburan Penduduk(BT ms 64 hingga 74)

Tajuk-tajuk yang akan dipelajari dalam bab ini adalah:7.1: Taburan penduduk Malaysia7.2: Faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia

7.1: Taburan penduduk Malaysia (BT ms 64 -66)

1. Taburan penduduk bermaksud _____________________________________________________________.2. Kepadatan penduduk pula bermaksud _______________________________________________________

_________________________________________________________.3. Kepadatan penduduk boleh dikira seperti berikut:

4. Secara umumnya, taburan penduduk Malaysia tidak sekata. Ia terbahagi kepada:

Kawasan berpenduduk padat

Kawasan berpenduduk sederhana

Kawasan berpenduduk jarang

Definisi Penduduk lebih daripada ________ orang.

Penduduk antara ____ hingga ______ orang

Penduduk kurang daripada _____ orang

Kawasan terlibat

Contoh tempat Semenanjung Malaysia-----Sabah---Sarawak-

Semenanjung Malaysia-----Sabah---Sarawak-

Semenanjung Malaysia-----Sabah---Sarawak-

21

Kepadatan penduduk = Jumlah penduduk luas kawasan

Page 22: Nota Geografi Tingkatan 2

--

--

--

22

Page 23: Nota Geografi Tingkatan 2

7.2: Faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia

1. Taburan penduduk yang tidak sekata di Malaysia dipengaruhi oleh beberapa faktor iaitu:a. _________________________________b. _________________________________c. _________________________________

d. _____________________________________e. _____________________________________

Faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia

Bentuk muka bumi

Kawasan tanah pamah Tanahnya subur Sesuai untuk pembinaan kawasan penempatan.

Kawasan bersaliran baik Air penting untuk kehidupan Tempat yang mempunyai saliran yang baik akan

menjadi tumpuan penduduk.

Kawasan gunung dan kawasan pedalaman berhutan tebal

Kawasan jenis ini biasanya mempunyai taburan penduduk yang jarang kerana pembinaan pelbagai kemudahan memerlukan belanja yang tinggi

Ada juga tanah tinggi yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi seperti Kundasang di Sabah dan Cameron Highlands.

Kegiatan Sosio-ekonomi

Perkembangan sektor ekonomi

Ia member peluang pekerjaan kepada ramai penduduk

Kemudahan yang disediakan

Adanya kemudahan infrastruktur yang baik Menjadi pusat aktiviti kerana kemudahan yang

disediakan.

Sumber Mineral Perlombongan Ia mampu membangunkan sesuatu tempat

Dasar Kerajaan Dasar Perindustrian Negara

Ia menggalakkan pembinaan kawasan perindustrian yang terancang

Contohnya Bayan Lepas dan Perai di Pulau Pinang, Sungei Way dan Telok Panglima Garang di Selangor

Dasar Pertanian Negara Usaha untuk membangunkan kawasan pertanian

Pengangkutan dan Perhubungan

Kemudahan pengangkutan dan perhubungan

Kawasan yang mempunyai system pengangkutan yang baik mempunyai taburan penduduk yang padat.

Ia membantu kawasan tersebut untuk bergerak dan berkembang dengan baik.

23

Page 24: Nota Geografi Tingkatan 2

BAHAGIAN B:GEOGRAFI FIZIKAL & MANUSIA

Bab8

Perubahan Penduduk(BT ms 85 hingga 74)

Tajuk-tajuk yang akan dipelajari dalam bab ini adalah:8.1: Definisi perubahan penduduk dan istilah-istilah berkaitan8.2: Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk

8.1: Definisi perubahan penduduk dan istilah-istilah (BT ms 75 - 76)

1. Perubahan penduduk adalah ________________________________________ atau ____________________ dalam setahun akibat _________________________ dan _________________.

2. Kadar kelahiran pula adalah _______________________________________________________________.3. Kadar kematian bermaksud jumlah kematian bagi setiap __________ penduduk dalam tahun tertentu.4. Migrasi pula adalah __________________________________ dari satu tempat ke satu tempat yang lain

dengan tujuan ______________________________________________ ___________________________________________________________________.

5. Pertambahan semula jadi bermaksud perbezaan antara ________________________________ dengan __________________________.

6. Imigrasi pula adalah ____________________________________ ke sesuatu kawasan.7. Emigrasi pula bermaksud perpindahan penduduk keluar dari satu-satu kawasan.

8.2: Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk

8.2.1: Kadar kelahiran1. Kadar kelahiran kasar

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran adalah:

Dasar Kependudukan Negara Kerajaan menggalakkan pertambahan

penduduk ____________ orang menjelang abad ke-____.

Amalan perancangan keluarga Ia mengehadkan saiz keluarga. Dari sudut positifnya, anak mendapat lebih

perhatian daripada ibu bapa.

24

Kadar kelahiran

Faktor perubahan penduduk

Kadar kelahiran kasar = jumlah kelahiran dalam setahun x 1000 Jumlah penduduk pada pertengahan tahun

Page 25: Nota Geografi Tingkatan 2

Memberi kemudahan cuti bersalin ________________________________

________________________________

Kerjaya dan status Penduduk yang berkerjaya dan berkahwin

mampu meningkatkan kadar kelahiran.

Perkahwinan Perkahwinan awal pada usia muda boleh

meningkatkan kadar kelahiran kerana pada waktu itu, kadar kesuburan lebih tinggi.

Taraf dan ekonomi keluarga Keadaan ekonomi keluarga mempengaruhi

kadar kelahiran. Ekonomi keluarga yang baik mampu

_________________ kadar kelahiran.

Peluang pekerjaan Pelbagai peluang pekerjaan membuatkan ramai

penduduk yang sibuk bekerja. Ini mengehadkan kadar kelahiran.

Sosiobudaya dan agama Perbezaan tanggapan terhadap kelahiran turut

mempengaruhi kadar kelahiran.

Taraf pendidikan Kesedaran tentang kepentingan pendidikan

telah ________________. Ini menyebabkan ramai wanita berpelajaran

tinggi dan menyebabkan kebanyakan mereka ________________________.

8.2.1: Kadar kematian

1. Kadar kematian kasar

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kematian adalah (BT ms 80):

25

Kadar kematian kasar = jumlah kematian dalam setahun x 1000 Jumlah penduduk pada pertengahan tahun

Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar

kematian

Page 26: Nota Geografi Tingkatan 2

8.3.1: Migrasi (BT ms 82)

1. Terdapat dua golongan imigran (pendatang asing) di negara kita iaitu: a. _______________________________b. _______________________________

2. Pekerja mahir biasanya bekerja di sektor _____________________________________________________ _________________________________________________________________________________.

3. Pekerja tidak mahir pula bekerja di sektor ____________________________________________________ _________________________________________________________________________________.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi imigrasi dan emigrasi

Imgirasi Emigrasi

Keadaan politik yang stabil Peluang pekerjaan yang baik

Peluang pekerjaan Peluang pendidikan

Faktor peribadi Faktor peribadi

26

Page 27: Nota Geografi Tingkatan 2

BAHAGIAN B:GEOGRAFI FIZIKAL & MANUSIA

Bab9

Migrasi Penduduk(BT ms 86 hingga 91)

Tajuk-tajuk yang akan dipelajari dalam bab ini adalah:9.1: Migrasi penduduk9.2: Jenis-jenis migrasi9.3: Migrasi penduduk dari luar bandar ke bandar9.4: Migrasi penduduk dari luar bandar ke luar bandar

9.1: Migrasi penduduk (BT ms 86)

1. Migrasi penduduk melibatkan ____________________ atau penghijrahan seseorang dari sesuatu tempat ke tempat yang lain.

2. Migrasi terbahagi kepada dua iaitu:

9.2: Jenis-jenis migrasi (BT ms. 86)

1. Terdapat empat jenis migrasi yang berlaku iaitu:a. Migrasi dari ________________ ke _____________________.b. Migrasi dari ___________________________ ke ___________________________.c. Migrasi dari ___________________________ ke ________________.d. Migrasi dari ________________ ke ___________________________.

2. Dalam bab ini, kita hanya akan membicarakan tentang dua jenis migrasi iaitu migrasi luar bandar ke bandar dan migrasi luar bandar ke luar bandar.

9.3: Migrasi penduduk dari luar bandar ke bandar (BT ms 87)

1. Migrasi penduduk dari luar bandar ke bandar ialah pergerakan penduduk ke __________________.2. Kebanyakannya bertumpu ke ______________, ___________________________ dan kawasan

____________________________.3. Migrasi jenis ini menyebabkan pertumbuhan bilangan penduduk di ___________________.4. Faktor-faktor yang menarik penduduk luar bandar berpindah ke bandar adalah kerana:

a. _______________________________b. Dasar kerajaanc. _______________________________d. _______________________________

27

Migrasi _______________________ Migrasi _______________________

Penghijrahan penduduk dari ______ ___________ ke _______________.

Perpindahan tempat tinggal secara _________ atau ______________ dalam sesebuah negara.

Page 28: Nota Geografi Tingkatan 2

e. _______________________________f. Peningkatan taraf pendidikang. Keluargah. Bencana alam

9.4: Migrasi penduduk dari luar bandar ke luar bandar

1. Migrasi penduduk dari luar bandar ke luar bandar merupakan ___________________ (BT ms 89) yang berlaku antara negeri atau kawasan dalam negeri.

2. Ia berkaitan dengan pembukaan tanah rancangan oleh pihak kerajaan khususnya melalui FELDA.3. Migrasi jenis ini bertujuan untuk mengurangkan kadar kemiskinan.

28

Page 29: Nota Geografi Tingkatan 2

BAHAGIAN B:GEOGRAFI FIZIKAL & MANUSIA

Bab10

Kesan Perubahan Penduduk terhadap Alam Sekitar(BT ms 92 hingga 103)

Tajuk-tajuk yang akan dipelajari dalam bab ini adalah:10.1: Kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber tanih10.2: Kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber hutan10.3: Kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber air10.4: Langkah-langkah penerokaan sumber secara terancang

10.1: Kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber tanih

Kesan positif (BT ms 93) Kesan negatif (BT ms 94)

1. Penerokaan tanah Tanah diteroka untuk dijadikan

_______________________________ bagi menampung keperluan makanan penduduk.

1. Tanah tidak subur Ia berlaku disebabkan oleh penanaman yang

dilakukan secara ____________________ tanpa rehat.

2. Kegiatan perlombongan Kegiatan ini dijalankan bagi

_____________________________ seperti bijih timah dan bijih besi.

2. Pencemaran Penggunaan ___________________________

seperti baja kimia, racun serangga dan sebagainya bagi meningkatkan hasil tanaman menyebabkan pencemaran kepada tanah.

10.2: Kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber hutan

Kesan positif (BT ms 95) Kesan negatif (BT ms 95)

1. Membekalkan kayu-kayan dan hasil hutan Hutan di Malaysia adalah jenis _______

_________________. Antara pokok kayu keras yang bernilai

tinggi adalah seperti ________________ _________________________________ ________________________________.

1. Memusnahkan habitat flora dan fauna ____________________________________

____________________________________ ____________________________________.

2. Membangunkan pelbagai kegiatan ekonomi Adanya pusat rekreasi yang mampu

menjana ekonomi negara. Eksport kayu-kayan bernilai tinggi.

2. Hakisan tanah Penebangan hutan secara berlebihan

mengakibatkan hakisan __________________ _____________________________.

Air larian permukaan bermaksud ___________ ______________________________________ _____________________________________.

29

Page 30: Nota Geografi Tingkatan 2

10.3: Kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber air

Kesan positif (BT ms 96) Kesan 30negatif (BT ms 97)

1. Pembinaan empangan untuk bekalan air kepada penduduk, pertanian dan perindustrian.

1. _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________

2. Membekalkan tenaga hidroelektrik____________________________________ ____________________________________ ________________________________________________________________________

2. _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________

3. Perikanan____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

3. Pencemaran air_________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________

4. Ekopelancongan____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

10.4: Langkah-langkah penerokaan sumber secara terancang

1. Penerokaan sumber yang terancang mampu mengurangkan kesan-kesan negatif kegiatan tersebut terhadap alam sekitar.

2. Langkah-langkah ke arah penerokaan sumber secara terancang adalah:

Sumber tanih (BT ms 98) Sumber hutan (BT ms 99) Sumber air (BT ms 99-100)

1. Penggunaan baja organik_________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ ________________________

1. Menubuhkan ladang hutan_________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ ________________________

_________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________

2. Menebus guna kawasan terbiarContoh-contohnya adalah seperti ___________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________

2. Kawasan lombong ditebus guna_________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ ________________________

_________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________

30

Page 31: Nota Geografi Tingkatan 2

3. Pertanian teresKebaikannya ialah __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________

_________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________

_________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________

4. Penggunaan teknik pertanian moden_________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________

_________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________

_________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________

31

Page 32: Nota Geografi Tingkatan 2

BAHAGIAN B:GEOGRAFI FIZIKAL & MANUSIA

Bab11

Hubungan Kependudukan dengan Sumber

(BT ms 104 hingga 115)

Tajuk-tajuk yang akan dipelajari dalam bab ini adalah:11.1: Takrifan konsep11.2: Ciri-ciri, kesan dan contoh negara yang mempunyai penduduk berlebihan11.3: Ciri-ciri, kesan dan contoh negara yang kurang penduduk11.4: Kesan dan contoh negara yang mempunyai penduduk berlebihan dan yang kurang penduduk

11.1: Takrifan konsep (BT ms 104)

1. Penduduk berlebihan bermaksud jumlah penduduk di sesuatu kawasan yang ________________ bekalan sumber semula jadi sedia ada.

2. Kurang penduduk bermaksud ____________________________________________ tidak mencukupi untuk memajukan ___________________________________________________________________ sepenuhnya dengan teknologi sedia ada.

3. Penduduk optimum pula ialah negara yang mempunyai ________________________________________ _______________________________________ dengan _______________________________________.

4. Sumber membawa maksud _______________________________________________________________ bagi tujuan _________________________ dan _______________________________________________.

11.2: Ciri-ciri negara yang mempunyai penduduk berlebihan (BT ms 105)

32

Ciri-ciri penduduk berlebihan

Page 33: Nota Geografi Tingkatan 2

11.3: Ciri-ciri negara yang kurang penduduk (BT ms 109)

11.4: Kesan dan contoh negara yang mempunyai penduduk berlebihan dan yang kurang penduduk

PernyataanNegara berlebihan penduduk

(BT ms 106 – 108)Negara kurang penduduk

(BT ms 110 - 112)

Dari segi sumber makanan_____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________

Dari segi tempat tinggal_____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________

Dari segi peluang pekerjaan_____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________

Dari segi kemudahan kesihatan_____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________

Dari segi kemudahan asas_____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________

Dari segi taraf hidup_____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________

Dari segi kadar pertambahan semula jadi

_____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________

Contoh negara_____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________

33

Ciri-ciri kurang penduduk

Page 34: Nota Geografi Tingkatan 2

BAHAGIAN B:GEOGRAFI FIZIKAL & MANUSIA

Bab12

Petempatan(BT ms 116 hingga 135)

Tajuk-tajuk yang akan dipelajari dalam bab ini adalah:12.1: Menyatakan lokasi petempatan awal12.2: Jenis petempatan12.3: Faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan luar bandar12.4: Pola petempatan luar bandar12.5: Fungsi petempatan luar bandar

12.1: Menyatakan lokasi petempatan awal

1. Petempatan ialah _______________________________________________________________________ ___________________________________________ (BT ms 116).

2. Antara aktiviti itu termasuklah _____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ (BT ms 116).

3. Di Malaysia, petempatan bermula __________________________________________________________ ____________________________________ (BT ms 116).

4. Manusia dahulu hidup secara ___________________ (BT ms 117).5. Kemudian manusia mengubah cara hidup. Mereka mula pandai __________________________________

___________________________________ dan ____________________________________(BT ms 117).6. Ini menyebabkan manusia tinggal dan menetap di sesuatu kawasan.7. Petempatan awal di dunia bermula di lembangan sungai. Berikut adalah lokasi kedudukan petempatan

awal di dunia (BT ms 117):

34

Tekap peta di ms 117 dan tampal

Petempatan awal di dunia

Page 35: Nota Geografi Tingkatan 2

8. Faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan awal adalah (BT ms 117):a. ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.b. ______________________________________________________________________________.c. ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.d. ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

9. Petempatan awal di Malaysia terletak di ____________________________________________________ ____________________________________________________________________ (BT ms 118).

10. Antara petempatan awal di Malaysia adalah (BT ms 118):

J A G S N G P A N M G T Q A M B P

O Z M L J Y X A O P R S Q N Z O C

H E L E M B A H B U J A N G D C T

O C F B E G A H E N U V D O Z I A

R R Q G L F K O T A T A M P A N U

L S T U A W M I I J O K J L J Y J

A Y D R K N E S F Z T T G S H Q O

M H G U A N I A H M P N Q V W X R

A X A M Y B X Z W L K Y O L P Q K

11. Lokasi petempatan awal adalah seperti berikut (BT ms 118):

35

Page 36: Nota Geografi Tingkatan 2

12.2: Jenis petempatan

1. Terdapat dua jenis petempatan di Malaysia iaitu (BT ms 120):a. __________________________________________________________b. __________________________________________________________

2. Berikut adalah perbezaan antara petempatan bandar dan luar bandar (BT ms 120 - :

Pernyataan Petempatan bandar Petempatan luar bandar

Fungsi (jenis kegiatan ekonomi dan aktiviti sosial yang dijalankan)

Saiz penduduk

Kepadatan penduduk

12.3: Faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan luar bandar (BT ms 123 – 126)

1. Bentuk muka bumia. Petempatan di luar banda terletak di kawasan-kawasan yang berikut:

i. _________________________________. Kawasan ini sesuai untuk kegiatan pertanian. Contohnya adalah seperti Sungai Manik di Perak, _________________________________ _________________________________________________________________________.

ii. ________________________________________. Contohnya adalah seperti di Lembah Sungai Pahang.

iii. _________________________________________________. Contohnya seperti di Cameron Highland, _________________________ dan ____________________________ di Sabah serta _______________________________________ di Sarawak.

2. ________________________________3. ________________________________4. ________________________________5. Ketersampaian

a. Ketersampaian bermaksud __________________________________________________________ ________________________________________________.

b. Kampung Penarik dan Kampung Merang di Terengganu di bina selari dengan _________________.c. Kawasan yang menjadikan sungai sebagai cara pengangkutan yang penting ialah di ____________

_______________________________________________________________________________.6. ________________________________

12.4: Pola petempatan luar bandar

1. Pola petempatan bermaksud _____________________________________________________________ ___________________________________________ (BT ms 126).

2. Ada empat jenis pola petempatan luar bandar iaitu __________________________________________, ________________________________________, ___________________________________________ dan ___________________________________________ (BT ms 126).

36

Page 37: Nota Geografi Tingkatan 2

3. Berikut ialah lakaran-lakaran bagi pola-pola petempatan di luar bandar (BT ms 127):

pola berselerak pola berjajar pola berpusat pola berkelompok

4. Ciri-ciri pola petempatan adalah seperti berikut (BT ms 127 – 129):

Ciri-ciri Pola berselerak Pola berjajar Pola berpusat Pola berkelompok

Kedudukan bangunan dan

rumah

Lokasi bangunan dan rumah

12.5: Fungsi petempatan luar bandar

Bil Fungsi Contoh

1. Menjadi kawasan pertanian Lembah Sungai Kelantan, Terengganu dan Sungai Muda di Kedah adalah pengeluar hasil padi.

2. Pengeluar bahan mentah

3.

4.

5.

6.

37

Page 38: Nota Geografi Tingkatan 2

BAHAGIAN B:GEOGRAFI FIZIKAL & MANUSIA

Bab13

Pembandaran(BT ms 136 hingga 158)

Tajuk-tajuk yang akan dipelajari dalam bab ini adalah:13.1: Proses pembandaran13.2: Faktor-faktor yang mempengaruhi pembandaran Malaysia13.3: Fungsi bandar di Malaysia13.4: Kesan pembandaran di Malaysia dan negara lain13.5: Langkah-langkah mengurangkan masalah pembandaran di Malaysia

13.1: Proses pembandaran

1. Pembandaran berlaku apabila ___________________________________________________________ ________________________________________________ (BT ms 136).

2. Pembandaran adalah proses berterusan yang melibatkan (BT ms 136 – 137):a. __________________________________________________________b. __________________________________________________________c. __________________________________________________________d. __________________________________________________________e. __________________________________________________________

3. Proses pembandaran bermula __________________________________________________ (BT ms 137).4. Contoh bandar-bandar yang terlibat dengan perlombongan bijih timah suatu ketika dahulu adalah

____________________________________________________________________________________ ________________________________ (BT ms 137).

5. Ada juga bandar-bandar yang dahulunya terlibat dengan penanaman getah seperti __________________ _______________________________________________________________________ (BT ms 137 – 138).

6. Sesuatu tempat itu dikategorikan sebagai bandar apabila saiz penduduknya adalah _________ (BT ms 138) atau lebih.

13.2: Faktor-faktor yang mempengaruhi pembandaran Malaysia

1. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi pembandaran Malaysia ialah (BT ms 139 – 141):a. Sumber semula jadib. Peluang pekerjaanc. __________________________________________________d. __________________________________________________e. __________________________________________________

2. Faktor penarik ialah ______________________________________________________________________ __________________________________________ (BT ms 141).

3. Faktor penolak pula ialah __________________________________________________________________ __________________________________________ (BT ms 141).

38

Page 39: Nota Geografi Tingkatan 2

13.3: Fungsi bandar di Malaysia

1. Antara fungsi-fungsi bandar di Malaysia ialah (BT ms 141 – 146):

Bil. Fungsi Huraian Contoh

1.

2.Pusat perniagaan dan perdagangan

3.

4. UKM, Bangi, Selangor UiTM, Shah Alam,

Selangor

5. Pusat pelancongan Terletaknya kawasan-kawasan pelancongan untuk dilawati dan mempunyai tempat penginapan

6.

7.

2. Berikut adalah senarai 13 buah negeri dan satu wilayah persekutuan di Malaysia:

Bil. Negeri Ibu negeri Bil. Negeri Ibu negeri

1. Selangor 8. Kedah

2. Seremban 9. Johor Bahru

3. Pahang 10. Sabah

4. Kangar 11. Kuching

5. Pulau Pinang 12. Perak

6. Kuala Terengganu 13. Melaka

7. Kelantan 14. Wilayah Persekutuan Putrajaya

39

Page 40: Nota Geografi Tingkatan 2

3. Berikut ialah bandar yang ditandakan mengikut fungsi (BT ms 144):

Pusat Pentadbiran B3

P1 B4

P2 B5

P3 Pusat Perindustrian

P4 H1

P5 H2

Pusat Pelancongan H3

B1 H4

B2 H5

13.4: Kesan pembandaran di Malaysia dan negara lain1. Kesan pembandaran boleh dibahagikan kepada dua iaitu kesan positif dan kesan negative2. Kesan-kesan positif ialah (BT ms 146 – 148):

a. __________________________________________________________b. __________________________________________________________

40

Tampal peta ms 155

Page 41: Nota Geografi Tingkatan 2

c. __________________________________________________________d. __________________________________________________________e. __________________________________________________________f. __________________________________________________________g. __________________________________________________________

3. Kesan-kesan negatif pula ialah (BT ms 149 – 150):a. __________________________________________________________b. __________________________________________________________c. __________________________________________________________d. __________________________________________________________e. __________________________________________________________f. __________________________________________________________

13.5: Langkah-langkah mengurangkan masalah pembandaran di Malaysia (BT ms 151 – 153)

Bil. Kesan Langkah mengatasi

1. Kesesakan lalu lintas __________________________________________________________ __________________________________________________________

__________________________________________________________ __________________________________________________________

__________________________________________________________ __________________________________________________________

__________________________________________________________ __________________________________________________________

__________________________________________________________ __________________________________________________________

__________________________________________________________ __________________________________________________________

2. Masalah setinggan __________________________________________________________ __________________________________________________________

__________________________________________________________ __________________________________________________________

__________________________________________________________ __________________________________________________________

41

Page 42: Nota Geografi Tingkatan 2

BAHAGIAN B:GEOGRAFI FIZIKAL & MANUSIA

Bab14

Keperluan Pengangkutan dan Perhubungan

(BT ms 159 hingga 166)

Tajuk-tajuk yang akan dipelajari dalam bab ini adalah:14.1: Pengangkutan dan perhubungan awal14.2: Keperluan pengangkutan dan perhubungan awal

14.1: Pengangkutan dan perhubungan awal

1. Interaksi bermaksud ____________________________________________________________________ ________________________________________ (BT ms 159).

2. Sebelum penjajahan, manusia menggunakan dua jalan untuk menghubungi antara satu tempat dengan tempat yang lain iaitu __________________________ dan ____________________________ (BT ms 159).

3. Antara jalan-jalan darat yang dilalui adalah (BT ms 159):a. __________________________________________________b. __________________________________________________

4. Bagi pengangkutan di laut dan sungai, mereka menggunakan _________________, _________________ dan ______________.

5. Dari segi perhubungan, manusia menggunakan __________________________ dan juga _____________________________ (BT ms 160).

6. Alat-alat yang digunakan untuk menghasilkan isyarat bunyi adalah _________________________ dan ________________________.

7. Orang kampung juga menggunakan bunyi laungan untuk memberitahu seluruh kampung bagi mengumpulkan orang.

14.2: Keperluan pengangkutan dan perhubungan awal

1. Ketika zaman penjajahan, manusia menggunakan dua cara untuk mengangkut barangan dari satu tempat ke satu tempat yang lain iaitu ________________________________ dan _________________________ (BT ms 164).

2. Pengangkutan di darat dilakukan melalui jalan raya dan juga jalan kereta api.3. Antara pengangkutan yang digunakan melalui jalan darat ialah (BT ms 161):

a. ____________________________________________b. ____________________________________________c. ____________________________________________

4. Kemasukan British bagi mengeksploitasikan bijih timah telah memodenkan sistem pengangkutan.5. Landasan kereta api dibina berhampiran dengan kawasan perlombongan bijih timah dan penanaman

getah. 6. Landasan kereta api dibina sepanjang ______km pada tahun ______________ (BT ms 160).7. Rangkaian pengangkutan yang lebih padat berada di bahagian pantai barat berbanding di bahagian timur.

42

Page 43: Nota Geografi Tingkatan 2

8. Berikut ialah tempat-tempat yang menjadi laluan dan perhentian kereta api.

9. Kenderaan yang digunakan melalui jalan laut pula adalah seperti:a. ________________________________________________b. ________________________________________________c. ________________________________________________d. ________________________________________________

10. Berikutan itu, pihak British telah membuka beberapa buah pelabuhan seperti:a. ________________________________________________b. ________________________________________________c. ________________________________________________d. ________________________________________________

11. Tidak seperti zaman sebelum penjajahan, cara berhubung ketika zaman penjajahan adalah moden antaranya ialah:

a. ________________________________________________b. ________________________________________________c. ________________________________________________

43

Tekap dan tampal peta di ms 160

Page 44: Nota Geografi Tingkatan 2

Aktiviti

Menegak1. Alat ini menghasilkan isyarat bunyi bagi tujuan mengumpulkan orang kampung.2. Landasan kereta api pertama di Semenanjung Malaysia menghubungkan …… ke Port Weld.3. Perkembangan pembinaan landasan kereta api dan jalan raya menyebabkan pembukaan tanah untuk

aktiviti penanaman.

Melintang4. Alat pengangkutan ini penting untuk mengangkut bijih timah dan getah ke pelabuhan.5. Hasil bahan ini telah memperkenalkan pembinaan jaringan jalan raya dan jalan kereta api di Malaysia.6. Jalan pengangkutan awal ini menjadi laluan bagi sampan dan kapal.

44

1.

4. 2

6

5

3

Page 45: Nota Geografi Tingkatan 2

BAHAGIAN B:GEOGRAFI FIZIKAL & MANUSIA

Bab15

Perkembangan Jaringan Pengangkutan(BT ms 167 hingga 187)

Tajuk-tajuk yang akan dipelajari dalam bab ini adalah:15.1: Perkembangan jaringan pengangkutan15.2: Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan Malaysia15.3: Kepentingan jaringan pengangkutan terhadap pembangunan di Malaysia dan Kanada15.4: Kesan-kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar di Malaysia

dan langkah-langkah mengurangkan kesan perkembangan

15.1: Perkembangan jaringan pengangkutan

1. Jaringan pengangkutan di Malaysia semakin bertambah baik terutama selepas merdeka.2. Ia meliputi tiga kategori iaitu ________________, _______________ (BT ms 167) dan udara.

15.1.1: Pengangkutan darat 1. Pengangkutan darat meliputi jalan raya dan juga jalan kereta api.2. Jalan raya adalah pengangkutan terpenting di Malaysia.3. Jaringan jalan raya banyak tertumpu di kawasan ___________________________________________,

_____________________________________ dan __________________________________ (BT ms 168).4. Antara lebuh raya-lebuh raya yang ada di Malaysia ialah (BT ms 168):

Bil. Nama lebuh raya Jaringannya

1. Lebuh Raya Utara-Selatan Menganjur dari utara ke selatan pantai barat Semenanjung Malaysia dari Johor Bahru hingga ke Bukit Kayu Hitam melalui negeri-negeri di bahagian pantai barat iaitu _______________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

2. Menghubungkan bandar raya Kuala Lumpur Petaling Jaya, Shah Alam dan bandar Klang

3. Menghubungkan Kuala Lumpur dan Karak

4.

5.

6.

7.

45

Page 46: Nota Geografi Tingkatan 2

8.

9.

5. Jalan kereta api yang terawal dibina dengan menghubungkan ____________________________ ke __________________________________ pada tahun ___________________ (BT ms 171).

6. Fungsi perkhidmatan kereta api adalah untuk ____________________________________________, __________________________________________ dan ____________________________________ _______________ (BT ms 171).

7. Pihak kerajaan juga turut menyediakan _____________________________________________________ (BT ms 172) yang moden dan canggih di Lembah Klang.

8. Perkhidmatan ini terdiri daripada ________________________ dan _______________________________ seperti ________________________________________________________________________________ _________________ (BT ms 172).

9. Sistem rel bersepadu ini penting kepada negara kita kerana ia dapat:a. ________________________________________________________________________b. ________________________________________________________________________c. ________________________________________________________________________d. ________________________________________________________________________e. ________________________________________________________________________

15.1.2: Pengangkutan air1. Malaysia mempunyai tiga jenis penganguktan air iaitu:

a. ___________________________________________________b. ___________________________________________________c. ___________________________________________________

2. Di Sabah dan Sarawak, pengangkutan jenis ini masih penting sebagai sistem pengangkutan. Contohnya ___________________________________________________________________________________________________________________ (BT ms 173).

3. Berikut adalah beberapa batang sungai di Sabah dan Sarawak yang digunakan dalam sistem pengangkutan (BT ms 174):

Bil. Sabah Sarawak

1.

2.

3.

4. Beberapa projek meningkatkan keupayaan dan membangunkan pengangkutan sungai dilakukan oleh pihak kerajaan. Contohnya _____________________________________________________ (BT ms 174)

46

Page 47: Nota Geografi Tingkatan 2

5. Berikut ialah senarai pelabuhan kecil, pelabuhan utama dan pelabuhan kontena di Malaysia (BT ms 174):

Pelabuhan Utama 6.

1. 7.

2. 8.

3. 9.

4. 10.

5. 11.

6. 12.

7. 13.

8. Pelabuhan kontena

9. 1.

Pelabuhan Kecil 2.

1. 3.

2. 4.

3. 5.

4. 6.

5.

15.1.3: Pengangkutan Udara 1. Pengangkutan udara adalah jenis pengangkutan yang cepat dan pantas tetapi tambangnya mahal.2. Malaysia mempunyai lapangan terbang antarabangsa dan domestik seperti (BT ms 177).

Kawasan Lapangan Terbang Antarabangsa Lapangan Terbang Domestik

Semenanjung Malaysia

Sarawak

Sabah

47

Page 48: Nota Geografi Tingkatan 2

3. Malaysia menawarkan dua jenis penerbangan iaitu:a. Penerbangan domestik. __________________________________________________________.b. Penerbangan antarabangsa. _______________________________________________________.

4. Di Sabah dan Sarawak, pengangkutan jenis ini penting kerana:a. Bentuk muka bumi yang bergunung-ganang di kawasan pedalaman.b. Kawasan tanah tinggi yang diliputi hutan hujan tropika yang luas.c. Terdapat banyak petempatan terpencil di kawasan pedalaman.

5. Berikut ialah kedudukan lapangan antarabangsa L1 – L5 dan pelabuhan-pelabuhan utama di Malaysia yang bertanda P1 – P5:

Pelabuhan utama (BT ms 174) Lapangan terbang antarabangsa (BT ms 176)

P1 L1

P2 L2

P3 L3

P4 L4

P5 L5

48

Tampal peta ms 185

Page 49: Nota Geografi Tingkatan 2

15.2: Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan Malaysia (BT ms 184)

15.3: Kepentingan jaringan pengangkutan pada Malaysia dan Kanada (BT ms 178 – 181)

Jenis pengangkutan

Malaysia Kanada

Darat

Jalan raya

Maju dan cekap Jaraknya _________________ km Contoh: _____________________

____________________________ Jambatan ____________________

____________________________ ____________________________ ____________________________

Maju dan cekap Jaraknya _________________ km Contoh: ________________________

_______________________________ Jambatan ______________________

_______________________________ _______________________________ _______________________________

Kebaikannya: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Jalan kereta api

Kegunaannya: ________________ ____________________________ ____________________________

Kegunaannya: ___________________ _______________________________ _______________________________

Air Pelabuhan penting Contoh pelabuhan:

____________________________ Contoh: Sungai Rajang

Pelabuhan penting Contoh pelabuhan:

______________________________ Contoh: _______________________

______________________________

Udara Penting Fungsi: membawa penumpang,

____________________________ Contoh: _____________________

____________________________

Penting Fungsi: membawa penumpang,

____________________________ Contoh: _____________________

____________________________

49

Faktor-faktor jaringan

pengangkutan

Page 50: Nota Geografi Tingkatan 2

15.4: Kesan-kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar di Malaysia dan langkah-langkah mengurangkan kesan perkembangan

1. Berikut adalah masalah perkembangan pengangkutan dan langkah mengatasinya (BT ms 181 – 183):

Bil Kesan Bil Langkah

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4.

50

Page 51: Nota Geografi Tingkatan 2

BAHAGIAN B:GEOGRAFI FIZIKAL & MANUSIA

Bab16

Perkembangan Sistem Perhubungan

(BT ms 188 hingga 199)

Tajuk-tajuk yang akan dipelajari dalam bab ini adalah:16.1: Perkembangan sistem perhubungan di Malaysia16.2: Perbandingan kepentingan sistem perhubungan di Malaysia dan Kanada16.3: Kesan perkembangan sistem perhubungan di Malaysia

16.1: Perkembangan sistem perhubungan di Malaysia

1. Sistem perhubungan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.2. Antara sistem perhubungan yang ada di Malaysia adalah seperti berikut (BT ms 189 – 191):

A R T E L E F O N S E L U L A R 3 G

K E Q W E R T Y U I O P L K J H G F

G Q A Z X S W E D C R S A T E L I T

H I V F E R A D I O E R T E Y A S D

T N Q A Z X S W E D R F V L B G T Y

I T Y H T N H Y U J M K I E P L M K

M E Z A Q E W E D V B F R V M J Y T

Y R V F E W S Z S E R D X I O K N J

O N I U Y H G F R V E W S S A W E R

P E M J Y T H N F B G R E Y D F V B

P T C D E W Q A S O Y R E E W Q Y U

G G L K J H G F D S N A Z N X C V B

D F N M J K I U Y F A A E R T G B J

S F K J U K O M P U T E R A E F T Y

3. Sistem perhubungan berbentuk media elektronik yang pertama di Malaysia adalah ____________ (BT ms 189).

4. ______________________(BT ms 189) diperkenalkan pada 29 Disember 1963.5. Satelit ialah ____________________________________________________________________________

________________________________________________ (BT ms 189).6. Malaysia mempunyai sistem satelitnya yang tersendiri yang telah dilancarkan pada 13 Januari 1996.

Sistem tersebut dinamakan ______________ (BT ms 189)yang merupakan singkatan daripada __________________________________________________ (BT ms 189).

7. Empat stesen satelit bumi yang menerima maklumat ialah __________________, ___________________, ______________________ dan _____________________(BT ms 189).

51

Page 52: Nota Geografi Tingkatan 2

8. Komputer dan internent penting bagi (BT ms 190):a. __________________________________________b. __________________________________________c. __________________________________________

9. Kerajaan juga memperkenalkan satu dasar berkaitan telekomunikasi iaitu __________________________ ____________________________________ (BT ms 191).

10. Dasar itu bertujuan ______________________________________________________________________ ______________________________________ (BT ms 191).

11. Dalam Rancangan Malaysia ke-7, ___________________________________________________________ (BT ms 191) diperkenalkan.

12. ICT ialah cantuman antara _______________________________________, _________________________ dan _______________________ (BT ms 191).

13. Penggunaan ICT diperluas dengan penubuhan _________________________________________________ (BT ms 191).

14. Objektifnya adalah untuk (BT ms 191):

Bil. Objektif Huraian

1.

2.

3.

4.

5.

6.

16.2: Perbandingan kepentingan sistem perhubungan di Malaysia dan Kanada (BT ms 193).

Bil. Malaysia Kanada

Kawasan ICT

Menara perhubungan

Pendidikan

52

Page 53: Nota Geografi Tingkatan 2

16.3: Kesan perkembangan sistem perhubungan di Malaysia (BT ms 194 – 196)Bil. Kesan positif Kesan negatif

53

Page 54: Nota Geografi Tingkatan 2

Jawapan soalan ms 46

A R T E L E F O N S E L U L A R 3 G

K E Q W E R T Y U I O P L K J H G F

G Q A Z X S W E D C R S A T E L I T

H I V F E R A D I O E R T E Y A S D

T N Q A Z X S W E D R F V L B G T Y

I T Y H T N H Y U J M K I E P L M K

M E Z A Q E W E D V B F R V M J Y T

Y R V F E W S Z S E R D X I O K N J

O N I U Y H G F R V E W S S A W E R

P E M J Y T H N F B G R E Y D F V B

P T C D E W Q A S O Y R E E W Q Y U

G G L K J H G F D S N A Z N X C V B

D F N M J K I U Y F A A E R T G B J

S F K J U K O M P U T E R A E F T Y

54