soalan geografi

of 23 /23
SULIT 23/1 SULIT 23/1 Soalan 1 hingga soalan 6 berdasarkan peta topo di bawah. 23/1 [Lihat halaman sebelah SULIT 2

Upload: nurhelmi1986

Post on 12-Jan-2016

122 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SOALAN AKHIR TAHUN

TRANSCRIPT

Page 1: soalan GEOGRAFI

SULIT 23/1

SULIT 23/1

Soalan 1 hingga soalan 6 berdasarkan peta topo di bawah.

23/1 [Lihat halaman sebelahSULIT

2

Page 2: soalan GEOGRAFI

SULIT 23/1

1 Apakah arah Kg Merbau dari masjid?

A tenggaraB timur lautC barat laut D selatan

2 Berapakah jarak jalan raya dari simpang tiga Pekan Maju ke Kg.Air?

A 8.4 kmB 9.3 kmC 11.5 kmD 13.7 km

3 Apakah fungsi ciri fizikal dalam koordinat 5123?

A PertanianB PerkilanganC PelanconganD Perlombongan

4 Apakah ciri budaya yang terdapat dalam segi empat grid berikut ?

26

25

54 55 I sekolahII sungai

III kilang IV masjid

A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

5 Pilih kombinasi yang benar tentang kawasan dan koordinatnya.

Kawasan KoordinatA Hutan 5524B Padi 5122C Sekolah 5225D Balai polis 5527

23/1 [Lihat halaman sebelahSULIT

3

Page 3: soalan GEOGRAFI

SULIT 23/1

6 Apakah kegiatan ekonomi utama penduduk Ladang Beseri ?

A PesawahB Pekerja kilangC Penoreh getahD Pegawai kerajaan

7 Berdasarkan Rajah 1, apakah koordinat Rumah Fiona?

Rajah 1

A 1530B 1326C 1627D 1328

8 Berapakah julat suhu tahunan Bandar Y berdasarkan jadual 1 di bawah?

Bulan

Suhu(° C)

J F M A M J J O S O N D

Bandar Y 5 6 10 15 20 25 29 29 25 19 13 7

Jadual 1 : Min suhu bulanan di Bandar Y

A 5 °CB 23 ° CC 24 ° CD 29 ° C

23/1 [Lihat halaman sebelahSULIT

4

Page 4: soalan GEOGRAFI

SULIT 23/1

9 Berdasarkan Rajah 2, berapakah jumlah markah Batrisya bagi mata pelajaran Sains dan Sejarah?

Rajah 2

A 100B 140C 160D 180

10 Berapakah perbezaan jumlah murid perempuan dengan murid lelaki di SMK Seri Bera pada tahun 2011

Tahun Bilangan murid

Perempuan Lelaki

2008 483 463

2009 498 520

2010 543 492

2011 565 508

2012 572 515

Jadual 2 :Bilangan murid mengikut jantina di SMK Seri Bera, 2008 - 2011

A 40 orangB 55 orangC 57 orangD 60 orang

23/1 [Lihat halaman sebelahSULIT

5

Page 5: soalan GEOGRAFI

Merupakan banjaran yang terpanjang di Malaysia Menjadi tulang belakang bagi Semenanjung Malaysia

SULIT 23/1

11 Pernyataan manakah berkaitan dengan banjaran yang berlorek dalam Peta 1?

Peta 1 : SEMENANJUNG MALAYSIA

A Dikenali juga sebagai banjaran besarB Kemuncak tertinggi ialah gunung KinabaluC Mengalami satu musim kering yang nyataD Terkenal dengan aktiviti perlombongan bijih timah

12 Maklumat di bawah merujuk kepada banjaran

A crockerB tahanC bintangD titiwangsa

13 Berdasarkan Rajah 4, apakah bentuk muka bumi yang dapat dihasilkan dari proses tersebut?

Rajah 4

A Gunung condongB Gunung tahanC Gunung lipat D Gunung mampat

23/1 [Lihat halaman sebelahSULIT

6

Page 6: soalan GEOGRAFI

SULIT 23/1

14 Apakah kemuncak yang tertinggi di banjaran Crocker?

A Gunung KinabaluB Gunung BintangC Gunung MurudD Gunung Tahan

15 Apakah kawasan tanah pamah yang terletak di pantai timur Semenanjung Malaysia?

A Dataran KedahB Dataran KelantanC Dataran Hilir PerakD Dataran Baram

15 Maklumat di bawah merujuk kepada kawasan

A Delta Rajang B Dataran Johor C Dataran Hilir PerakD Dataran Terengganu

16 Rajah 5 menunjukkan bentuk muka bumi di pinggir laut.

Rajah 5

Apakah X?

A TelukB TanjungC TomboloD Batu tunggul

23/1 [Lihat halaman sebelahSULIT

7

• Tanih gambut• Tanaman nanas

Page 7: soalan GEOGRAFI

Anda bepeluang mengelilingi sebuah pulau bersama keluarga pada cuti persekolahan

SULIT 23/1

17 Apakah bentuk muka bumi pinggir laut yang dapat dilihat berdasarkan pernyataan di bawah?

I telukII jeramIII jurangIV tanjung

A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

18 Rajah 6 di bawah menunjukkan proses pembentukan

Rajah 6A air terjunB tetambakC tasik ladamD likuan sungai

19 Apakah ciri fizikal yang terdapat di bahagian hulu sungai?

I Likuan sungaiII TetambakIII Air TerjunIV Lubang periuk

A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

23/1 [Lihat halaman sebelahSULIT

8

Page 8: soalan GEOGRAFI

SULIT 23/1

20 Apakah jenis pola saliran dalam Rajah 7?

Rajah 7

A GegelangB JejalaC SelariD Reranting

21 Kombinasi manakah yang benar tentang kawasan tanah pamah dan kepentingannya?

Tanah pamah KepentinganA Dataran Kelantan Menanam getahB Dataran Johor Menanam kelapa sawitC Lembah Kinta Melombong emasD Segi Tiga Jengka Tapak perindustrian

22 Apakah aktiviti utama yang dijalankan di Tasik Tonle Sap, Kampuchea?

A Penanaman padi B Tapak perindustrianC Perlombongan bijih timahD Perikanan ikan air tawar

23 Apakah persamaan kepentingan kedua-dua kawasan di bawah?

A PembalakanB PelanconganC Pindah ternakD Penanaman padi

23/1 [Lihat halaman sebelahSULIT

9

• Tanah Tinggi Cameron, Malaysia• Pergunungan Alps, Switzerland

Page 9: soalan GEOGRAFI

SULIT 23/1

24 Foto 1 menunjukkan aktiviti penduduk di suatu kawasan.

Foto 1

Di manakah kawasan tersebut?

A Sungai RajangB Sungai MekongC Sungai Chao PhrayaD Sungai Kinabatangan

25 Apakah kesan pembinaan lebuh raya terhadap kawasan sekitarnya?

A Kepupusan flora dan faunaB Mengimbangi ekosistemC Menstabilkan suhuD Keluasan hutan bertambah

26 Kegiatan pembalakan yang tidak terkawal boleh menyebabkan kesan-kesan berikut, kecuali

A hakisan tanihB penipisan lapisan ozonC suhu kawasan setempat meningkatD kemusnahan habitat flora dan fauna

27 Apakah tujuan pembinaan teres di cerun bukit sepanjang lebuh raya?

A Meluas kawasan tanamanB Mengelakkan hakisan tanihC Mencantikkan pemandangan D Meningkatkan kesuburan tanih

23/1 [Lihat halaman sebelahSULIT

10

Page 10: soalan GEOGRAFI

SULIT 23/1

28 Apakah punca berlaku keadaan dalam rajah 8 di bawah?

Rajah 8

I Penggunaan baja nitrogen.II Pembebasan bahan klorofluorokarbon (CFC).III Bangunan konkrit yang rapat dan jalan raya berturap.IV Pembebasan haba daripada kenderaan bermotor dan kilang.

A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

29 Pernyataan yang manakah merujuk kepada kesan putaran bumi ?

A Kejadian siang dan malamB Kejadian empat musim dalam setahunC Siang dan malam tidak sama panjangD Perbezaan kedudukan matahari mengikut tempat

30 Maklumat berikut dapat dikaitkan dengan kejadian

A solstis musim sejukB solstis musim panasC ekuinoks musim luruhD ekuinoks musim bunga

23/1 [Lihat halaman sebelahSULIT

11

• Matahari tegak di Garisan Khatulistiwa• Berlaku pada 21 Mac

Page 11: soalan GEOGRAFI

SULIT 23/1

31 Apakah ciri iklim di Malaysia?

A Julat suhu tahunan 3E CB Min suhu tahunan 27E CC Mengalami hujan jenis siklonD Hujan tahunan kurang 2000mm

32 Mengapakah julat suhu tahunan di Malaysia adalah kecil?

I Dikelilingi oleh hutan yang luasII Menerima hujan sepanjang tahunIII Kelembapan bandingan udara yang tinggiIV Menerima pancaran matahari dua jam sebulan

A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

33 Apakah angin X dalam Peta 2 di bawah?

Peta 2 : SEMENANJUNG MALAYSIA

A Siklon TropikaB Angin SumateraC Angin Monsun Barat DayaD Angin Monsun Timur Laut

34 Apakah faktor yang menyebabkan kawasan berikut mengalami suhu yang berbeza?

A KetinggianB Angin monsunC Jarak dari lautD Taburan tumbuhan semula jadi

23/1 [Lihat halaman sebelahSULIT

12

Tanah Tinggi Cameron 18E C Kuala Lumpur 27E C

Page 12: soalan GEOGRAFI

SULIT 23/1

35 Apakah persamaan ciri-ciri iklim di kawasan berlorek dalam peta 3 di bawah ?

Peta 3 :DUNIA

A Musim sejuk panjangB Tiupan angin monsunC Mengalami satu musim keringD Hujan tahunan melebihi 2000 mm

36

37

38

Mengapakah penduduk nomad di Gurun Thar hidup berpindah – randah?

A Mengelakkan daripada cuaca panas yang melampauB Mengelakkan daripada ribut pasir yang kencangC Mencari sumber air dan rumput untuk ternakanD Mencari kawasan untuk menangkap ikan

Kegiatan pembalakan di kawasan Siberia dijalankan pada musim sejuk kerana

I aliran sungai yang lebih derasII mudah mendapat pekerja sampinganIII getah pokok yang beku memudahkan proses pembalakanIV permukaan tanah yang licin memudahkan balak ditarik ke sungai

A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

Apakah punca berlakunya penipisan lapisan ozon?

A Penggunaan CFC dalam alat penyaman udaraB Penggunaan baja organikC Pelepasan gas oksigenD Penebangan hutan

23/1 [Lihat halaman sebelahSULIT

13

Page 13: soalan GEOGRAFI

SULIT 23/1

39 Apakah jenis tumbuhan semula jadi yang terdapat di Malaysia?

I Hutan monsun tropika II Hutan paya air masin III Hutan hujan tropika IV Hutan konifer

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

40 Apakah ciri utama hutan hujan tropika?

A Mempunyai akar jangkang B Mempunyai empat lapisan C Batang pokok berduri D Tahan kemarau

41 Antara berikut, tumbuhan manakah yang terdapat di kawasan hutan pantai?

I Pokok ru III Bakau II Keruing IV Mengkuang

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

42 Kawasan manakah dalam peta 4 mempunyai tumbuhan semula jadi berikut?

Peta 4 : MALAYSIA

23/1 [Lihat halaman sebelahSULIT

14

Pokok-pokok kerdil, paku-pakis, kulampair dan lumut

Page 14: soalan GEOGRAFI

SULIT 23/1

43 Antara berikut, manakah lapisan emergen yang terdapat dalam hutan hujan tropika?

44 Apakah jenis tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan berikut?

A Hutan Pantai B Hutan GunungC Hutan paya air masinD Hutan paya air tawar

45 Apakah faktor yang mempengaruhi kepelbagaian jenis tumbuhan semula jadi di

Malaysia?I Bentuk muka bumiII Taburan pendudukIII Jenis anginIV Jenis tanih

A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

46 Kombinasi manakah yang benar tentang jenis tumbuhan semula jadi dan jenis tanihnya?

Tumbuhan semula jadi Jenis tanihA Hutan paya air tawar Tanih gambutB Hutan paya air masin Tanih berpasirC Hutan pantai Tanih lateritD Hutan gunung Tanih berlumpur

23/1 [Lihat halaman sebelahSULIT

15

Desaru Batu Feringghi Pulau Sipadan

Page 15: soalan GEOGRAFI

SULIT 23/1

47 Kawasan manakah dalam peta 5 di bawah merupakan Hutan Taiga?

48

49

50

Peta 5 : DUNIA

Apakah ciri tumbuhan semula jadi di kawasan Gurun Sahara?

A Malar hijauB Akar yang pendekC Batang berongga dan berlendairD Daun berbentuk lebar dan keras

Apakah hidupan liar yang ditemui di kawasan tundra?

I Unta II Gajah III Musang Artik IV Beruang kutub

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

Unta Arab dikenali juga sebagai _____________

A Walrus B Marmut C Kapal gurun D Serigala merah

23/1 [Lihat halaman sebelahSULIT

16

Page 16: soalan GEOGRAFI

SULIT 23/1

51 Apakah jenis tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan beriklim gurun panas?

I PainII LumutIII KaktusIV Pokok Akasia

A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

52 Kombinasi manakah yang benar tentang kawasan dan ciri tumbuhan?

Kawasan Ciri tumbuhanA Mediterranean Biji benih tahan kemarauB Tundra Lantai hutan jarangC Monsun tropika Daun berduriD Gurun panas Akar panjang

53 Apakah persamaan antara hutan hujan tropika dengan hutan monsun tropika?

A Malar hijauB Kayu lembutC Akar jangkangD Tahan kemarau

54 Apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi tumbuh-tumbuhan semulajadi ?

I Kawasan eko pelanconganII Kawasan pemburuanIII Kawasan pertanianIV Kawasan tadahan

A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

23/1 [Lihat halaman sebelahSULIT

17

Page 17: soalan GEOGRAFI

SULIT 23/1

55 Apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dalam Rajah 9?

Rajah 9

A Mencegah hakisanB Meningkatkan suhuC Kawasan pemburuanD Pembiakan hidupan laut

56 Apakah kegunaan tumbuhan semula jadi dalam Rajah 10?

Rajah 10

I Arang kayuII Papan lapisIII Kertas dan pulpaIV Cerucuk bangunan

A I dan IIB I dan IVC II dan III

23/1 [Lihat halaman sebelahSULIT

18

Page 18: soalan GEOGRAFI

SULIT 23/1

D III dan IV57 Apakah tujuan penubuhan tempat-tempat berikut?

A Mewujudkan tempat perkhemahanB Mengurangkan kejadian hakisan tanahC Membekalkan kayu-kayan secara berterusanD Melindungi hidupan liar yang diancam kepupusan

58 Apakah faktor utama yang menyebabkan kepupusan flora dan fauna di Malaysia?

A Hujan asidB PembalakanC Penghutanan semulaD Perlombongan bijih timah

59 Mengapakah langkah-langkah berikut dilaksanakan?

A Untuk menjamin bekalan kayu balak pada masa depanB Memudahkan kerja pembalakan pada masa depanC Mengeksport kayu jati ke luar negeriD Memudahkan penjagaan hutan

60 Apakah cara terbaik memelihara tumbuh-tumbuhan semula jadi?

A Menggalakkan industri berasaskan kayuB Menggalakkan aktiviti pembalakanC Menjalankan pertanian pindahD Mewartakan hutan simpan

KERTAS SOALAN TAMAT

23/1 [Lihat halaman sebelahSULIT

19

Hutan Simpan Kuala Gandah, Pahang Hutan Simpan Kabili, Sepilok

Ladang hutan Penghutanan semula

Page 19: soalan GEOGRAFI

SULIT 23/1

23/1 [Lihat halaman sebelahSULIT

20