soalan peperiksaan pertengahan tahun geografi tingkatan 2

of 4 /4
BAHAGIAN B JAWAB SEMUA SOALAN 1. Labelkan 5 lokasi petempatan awal di Malaysia yang diberikan 2. Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling tepat a) Perpindahan penduduk dari luar negara ke negara Malaysia dikenali sebagai ____________ b) _____________________ ialah jumlah penduduk bertambah atau berkurang dalam sesuatu tahun di sesebuah Negara c) ______________ ialah perpindahan keluar penduduk Negara Malaysia ke luar Negara, contohnya Bangladesh. Johor Lama Lembah Bujang Gua Niah Kota Tampa Pekan Lama migrasi lebih emigrasi imigrasi Perubahan

Upload: cikla321

Post on 12-Feb-2017

536 views

Category:

Education


9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: SOALAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN GEOGRAFI TINGKATAN 2

BAHAGIAN BJAWAB SEMUA SOALAN

1. Labelkan 5 lokasi petempatan awal di Malaysia yang diberikan

2. Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling tepat

a) Perpindahan penduduk dari luar negara ke negara Malaysia dikenali sebagai ____________

b) _____________________ ialah jumlah penduduk bertambah atau berkurang dalam sesuatu

tahun di sesebuah Negara

c) ______________ ialah perpindahan keluar penduduk Negara Malaysia ke luar Negara,

contohnya Bangladesh.

d) Jumlah penduduk sesebuah Negara itu bertambah jika Negara tersebut mempunyai kadar

kelahiran yang _______________________ daripada kadar kematian.

e) Perpindahan penduduk dari luar Negara ke Negara Malaysia dikenali sebagai ____________

Johor Lama

Lembah BujangGua NiahKota Tampa

Pekan Lama

migrasi

lebih tinggi emigrasi

imigrasiPerubahan penduduk

Page 2: SOALAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN GEOGRAFI TINGKATAN 2

3. Padankan jenis pola petempatandan contoh kawasan petempatan berikut

4. Padankan tentang ciri penduduk berlebihan dan kurang penduduk di negara berikut:

Jenis Pola Petempatan Contoh kawasan

Berselerak

Berjajar Berselerak

Berpusat

Berkelompok

Bandar, Persimpangan jalan raya

Kebun kecil getah, kebun sayur, sawah padi

Bandar baru, Tanah Rancangan FELDA

Sepanjang sungai, jalan raya, landasan keretapi

Bekalan makanan mencukupi

Taraf hidup tinggi

Tinggal di luar Bandar

Taraf hidup rendah

Kadar celik huruf tinggi

Kadar buta huruf tinggi

Tahap teknologi tinggi

AUSTRALIA

BANGLADESH

Page 3: SOALAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN GEOGRAFI TINGKATAN 2

5. Padankan pola migrasi yang ditunjukkan

SOALAN TAMAT * SELAMAT MENJAWAB * SEMOGA BERJAYA

Kuantan Shah alam

Felda Inas Felda Taib Andak

Johor Bahru Kampung Jabi

Desa Murni Kota Bharu

Kuala Lumpur Ipoh

Luar Bandar ke bandar

Bandar ke bandar

Bandar ke luar bandar

Luar Bandar ke luar bandar