instrumen numerasi lisan sk_sjkc_sjkt

Download Instrumen Numerasi Lisan SK_SJKC_SJKT

Post on 13-Oct-2015

30 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 5/24/2018 Instrumen Numerasi Lisan SK_SJKC_SJKT

  1/17

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  INSTRUMEN

  NUMERASI LISANSARINGAN 2 (SK / SJKC / SJKT)

  TAHUN 2010

  Mei 2010

  1. Instrumen ini mengandungi 24 item.

  2. Semua murid Tahun 1 yang tidak melepasi mana-mana konstruk1 - 9 Saringan 1 mesti menduduki saringan ini.

  3. Saringan ini boleh ditadbir secara individu atau kumpulan kecil.Bilangan murid dalam kumpulan kecil tidak lebih daripada 3 orang.

  INLSK/SJKC/SJKT

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

 • 5/24/2018 Instrumen Numerasi Lisan SK_SJKC_SJKT

  2/17

  Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  INLSK/SJKC/SJKT

  2

  Konstruk 1 : Keupayaan pra nombor dan mengenal angka

  1. Arahan kepada Guru

  Minta murid menyebut angka-angkaberikut :

  Arahan Guru kepada Murid

  Sebutkan angka-angka ini

  Murid menyebut angka-angka tersebut

  2. Arahan kepada Guru

  Sediakan kad angka 1 hingga 9Minta murid mengambil kad angka 8

  Ulang aktiviti untuk dua kad angkayang lain, contoh kad angka 3 dan 6

  Arahan Guru kepada Murid

  Ambil dan tunjukkan kad angka 8

  Murid mengambil dan menunjukkan kadangka yang diminta

  Ambil dan tunjukkan kad angka 3

  Murid mengambil dan menunjukkan kadangka yang diminta

  Ambil dan tunjukkan kad angka 6Murid mengambil dan menunjukkan kadangka yang diminta

  2 5 7

 • 5/24/2018 Instrumen Numerasi Lisan SK_SJKC_SJKT

  3/17

  Item Tugasan

  3

  INLSK/SJKC/SJKT

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  Konstruk 2 : Keupayaan membilang

  3. Arahan kepada Guru

  Sediakan 7batang pembarisMinta murid mengambil 2 batang pembarisUlang aktivit i untuk bilangan yang lain,contoh 5

  Arahan Guru kepada Murid

  Ambil 2batang pembaris

  Murid mengambil pembaris mengikutbilangan diminta

  Ambil 5 batang pembaris

  Murid mengambil pembaris mengikutbilangan yang diminta

  4. Arahan kepada Guru

  Tunjukkan 9 batang penyedut minumanMinta murid membilang penyedut minumanyang ditunjukkan

  Arahan Guru kepada Murid

  Bilang berapa batang penyedut minuman

  Murid membilang penyedut minuman yangditunjukkan

 • 5/24/2018 Instrumen Numerasi Lisan SK_SJKC_SJKT

  4/17

  Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  INLSK/SJKC/SJKT

  4

  Konstruk 3 : Keupayaan memahami nilai nombor

  5. Arahan kepada Guru

  Letakkan 4 keping kad angka yangberlainan

  Tunjukkan satu kad gambar yangmengandungi 3 objekMinta murid memilih kad angka yang samamengikut bilangan objek dalam kad gambar

  Arahan Guru kepada Murid

  Pilih satu kad angka yang sama mengikutbilangan objekMurid memilih kad angka yang diminta

  1 3 6 8

  6. Arahan kepada Guru

  Sediakan 3 keping kad gambar yangmenunjukkan bilangan objek yang berbeza

  Minta murid menyebut bilangan objek dalamsetiap kad gambar

  Arahan Guru kepada Murid

  Sebut bilangan objek dalam kad-kad ini

  Murid menyebut bilangan objek dalamketiga-tiga kad gambar

 • 5/24/2018 Instrumen Numerasi Lisan SK_SJKC_SJKT

  5/17

  Item Tugasan

  5

  INLSK/SJKC/SJKT

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  Konstruk 4 : Keupayaan membuat seriasi

  7. Arahan kepada Guru

  Sediakan 3 batang pensel yang berlainanpanjangSusun pensel secara rawak ( tidak mengikuturutan pendek ke panjang )Contoh

  Minta murid menyusun pensel mengikut saizpendek ke panjang

  Arahan Guru kepada Murid

  Susun pensel mengikut saiz pendekke panjangMurid menyusun objek

 • 5/24/2018 Instrumen Numerasi Lisan SK_SJKC_SJKT

  6/17

  Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  INLSK/SJKC/SJKT

  6

  8. Arahan kepada Guru

  Sediakan 3 kad gambar yang mengandungi3 objek sama kumpulan yang berlainan saizMurid dikehendaki memilih kad gambar yangmenunjukkan urutan saiz kecil ke besar

  Arahan Guru kepada Murid

  Tunjukkan kad gambar yang mengikuturutan kecil ke besarMurid menunjukkan kad gambar

  yang diminta

  Konstruk 4 : Keupayaan membuat seriasi

 • 5/24/2018 Instrumen Numerasi Lisan SK_SJKC_SJKT

  7/17

  Item Tugasan

  7

  INLSK/SJKC/SJKT

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  Konstruk 5 : Keupayaan mengenal mata wang Malaysia

  9. Arahan kepada Guru

  Letakkan beberapa wang kertas Malaysiadan beberapa duit syiling MalaysiaMinta murid memilih duit syiling sahaja

  Arahan Guru kepada Murid

  Pilih semua duit syiling

  Murid memilih semua duit syiling yang diminta

  10. Arahan kepada Guru

  Sediakan mata wang yang mengandungi3 wang kertas Malaysia dan 2 wang kertasnegara luarMinta murid memilih semua wang kertasMalaysia yang disediakan oleh guru

  Arahan Guru kepada Murid

  Pilih wang kertas Malaysia

  Murid memil ih wang kertas Malaysia

 • 5/24/2018 Instrumen Numerasi Lisan SK_SJKC_SJKT

  8/17

  Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  INLSK/SJKC/SJKT

  8

  Konstruk 6 : Keupayaan menyatakan waktu

  11. Arahan kepada Guru

  Tunjukkan 2 keping kad gambar yangmenggambarkan suasana malam dan siangMinta murid menyatakan waktu siang ataumalam bagi suasana Gambar 1Ulang aktiviti bagi Gambar 2

  Arahan Guru kepada Murid

  Gambar 1 menunjukkan waktu siangatau malam?

  Murid memberi jawapan

  Gambar 2 menunjukkan waktu siangatau malam?Murid memberi jawapan

  12. Arahan kepada Guru

  Guru menyatakan nama hari saringandilakukan

  Contoh : Hari ini hari Isnin

  Minta murid menyatakan namahari esoknya

  Arahan Guru kepada Murid

  Hari ini hari Isnin, esok hari apa?Murid memberi jawapan

  Gambar 1 Gambar 2

 • 5/24/2018 Instrumen Numerasi Lisan SK_SJKC_SJKT

  9/17

  Item Tugasan

  9

  INLSK/SJKC/SJKT

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas

  13. Arahan kepada Guru

  Letakkan 7 buah buku di atas meja secararawakMinta murid membilang satu persatuMinta murid mengambil 2 buah bukudaripada bilangan buku tersebutMinta murid menyatakan bilangan bukutersebut bertambah atau berkurang

  Arahan Guru kepada Murid

  Bilang dan sebutkan bilangan buku yangada di atas meja

  Murid membilang dan memberi jawapan

  Ambil 2buah buku di atas mejaBilang semula dan sebutkan bilangan bukuyang masih ada di atas meja

  Murid memberi jawapan

  Adakah bilangan buku bertambah atauberkurang?

  Murid memberi jawapan

  BOOK

  BOOK

  BOOK

  BOOK

  BOOK

  BOOK

  BOOK

 • 5/24/2018 Instrumen Numerasi Lisan SK_SJKC_SJKT

  10/17

  Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  INLSK/SJKC/SJKT

  10

  Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas

  14. Arahan kepada Guru

  Tunjukkan kad simbol operasi ( + ) dan ( )Minta murid memilih simbol yang digunakandalam operasi item 13

  Arahan Guru kepada Murid

  Pil ih kad simbol yang digunakan dalamoperasi item 13

  Murid memilih kad simbol yang betul

 • 5/24/2018 Instrumen Numerasi Lisan SK_SJKC_SJKT

  11/17

  Item Tugasan

  11

  INLSK/SJKC/SJKT

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  Konstruk 8 : Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

  15. Arahan kepada Guru

  Tunjukkan 2 keping wang kertas Malaysia

  Contoh: RM1 dan RM5

  Minta murid menyebut jumlah nilai wangkertas Malaysia

  Arahan Guru kepada Murid

  Berapakah jumlah nilai wang ini?

  Murid menyebut jumlah nilainya

  16. Arahan kepada Guru

  Sediakan sekeping kad operasi tambah duitsyiling Malaysia beserta jawapan

  Minta murid menyatakan sama ada jawapanyang diberikan betul atau salah

  Arahan Guru kepada Murid

  Adakah jumlah nilai ini betul atau salah?

  Murid memberikan jawapan

  10 sen + 10 sen = 50 sen

 • 5/24/2018 Instrumen Numerasi Lisan SK_SJKC_SJKT

  12/17

  Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  INLSK/SJKC/SJKT

  12

  Konstruk 9 : Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isi padu

  18. Arahan kepada Guru

  Tunjukkan 1 biji bola dan 1 biji belonMinta murid memilih objek yang ringan

  Arahan Guru kepada Murid

  Pilih objek yang ringan

  Murid memilih objek yang diminta

  17. Arahan kepada Guru

  Sediakan 3 batang pembaris (2 samaukuran)Minta murid memil ih pembaris yangberlainan ukuran

  Arahan Guru kepada Murid

  Pil ih 1 batang pembaris yangberlainan ukuran

  Murid memilih pembaris yang diminta

 • 5/24/2018 Instrumen Numerasi Lisan SK_SJKC_SJKT

  13/17

  Item Tugasan

  13

  INLSK/SJKC/SJKT

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya

  19. Arahan kepada Guru

  Sediakan 9 pemadam dalam satu bekasMinta murid mengambil 2 pemadam danmeletakkan di atas mejaMinta murid mengambil 4lagi pemadam danletakkan bersama-sama pemadam tadiMinta murid menyatakan jumlah bilanganpemadam yang ada di atas mejaMinta murid menyatakan jenis operasi yangtelah dijalankan

  Arahan Guru kepada Murid

  Ambil dan letakkan 2 pemadam di atasmeja

  Ambil lagi 4pemadam dan letakkan di atasmeja

  Kira jumlah pemadam yang adadi atas meja

  Murid menyebut bilangan pemadam yangada di atas meja

  Apakah operasi yang telah dijalankan?Murid menyatakan operasi yang dijalankan

 • 5/24/2018 Instrumen Numerasi Lisan SK_SJKC_SJKT

  14/17

  Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  INLSK/SJKC/SJKT

  14

  Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayatmatematik dan sebaliknya

  20. Arahan kepada Guru

  Sediakan kad simbol operasi ( + ) dan ( )Masukkan 7 batang pensel ke dalamsebuah bekasMinta murid membilang jumlah penseltersebutMinta murid keluarkan 3 batang pensel daribekas

  Minta murid membilang semula baki penselyang tinggal dalam bekasMinta murid menunjukkan kad simbol yangmenunjukkan aktiviti yang dijalankan

  Arahan Guru kepada Murid

  Bilang dan sebut jumlah pensel yang ada didalam bekas

  Murid memberi jawapan

  Keluarkan 3 batang pensel

  Sekarang bilang semula dan sebutkan bakipensel yang ada dalam bekas

  Murid memberikan jawapan

  Pilih kad simbol yang telah dijalankan

  Murid memilih kad simbol yang diminta

 • 5/24/2018 Instrumen Numerasi Lisan SK_SJKC_SJKT

  15/17

  Item Tugasan

  15

  INLSK/SJKC/SJKT

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dankemahiran dalam kehidupan harian terhadkepada nombor bulat

  22. Arahan kepada Guru

  Baca masalah berikut:

  Minta murid memberi jawapan

  Arahan Guru kepada Murid

  Dengar dengan teliti apa yang akan sayabacakan dan kemudian berikan jawapan

  Murid memberi jawapan

  Amin ada 4biji belon.

  Farah ada 5biji belon.

  Kira jumlah belon mereka.

  21. Arahan kepada Guru

  Baca masalah berikut:

  Minta murid memberi jawapan

  Arahan Guru kepada Murid

  Dengar dengan teliti apa yang akan sayabacakan dan kemudian berikan jawapan

  Murid memberi jawapan

  Zaki ada8 ekor ikan.

  3daripada ikan itu telah mati.

  Berapa ekor ikan yang masih hidup?

 • 5/24/2018 Instrumen Numerasi Lisan SK_SJKC_SJKT

  16/17

  Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  INLSK/SJKC/SJKT

  16

  Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dankemahiran dalam kehidupan harian melibatkanmata wang, masa dan ukuran panjang

  23. Arahan kepada Guru

  Baca masalah berikut:

  Minta murid memberi jawapan

  Arahan Guru kepada Murid

  Dengar dengan teliti apa yang akan sayabacakan, kemudian namakan hari tersebut

  Murid memberi jawapan

  Hari Rabu Siti belajar Matematik.

  Esoknya Siti belajar Sains.

  Pada hari apakah Siti belajar Sains?

  24. Arahan kepada Guru

  Baca masalah berikut:

  Minta murid memberi jawapan

  Arahan Guru kepada Murid

  Dengar dengan teliti apa yang akan sayabacakan, kemudian berikan jawapan

  Murid memberi jawapan

  TAMAT

  Fatimah ada duit syiling 50 sen.

  Fatimah beli pembaris harga 20 sen.

  Berapa baki wang Fatimah?

 • 5/24/2018 Instrumen Numerasi Lisan SK_SJKC_SJKT

  17/17

  Item Tugasan

  17

  INLSK/SJKC/SJKT

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2010)

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

  BORANG PRESTASI INDIVIDU - SARINGAN 2 (TAHUN 1)

  1Konstruk 1

  Konstruk 2

  Konstruk 3

  Konstruk 4

  Konstruk 5

  Konstruk 6

  Konstruk 7

  Konstruk 8

  Konstruk 9

  Konstruk 10

  Konstruk 11

  Konstruk 12

  BETUL SALAH

  NAMA GURU..............................................Tanda Tangan Guru..........................

  JAWAPANKONSTRUK ITEM

  PENCAPAIAN

  Tandakan jika menguasai

  (Semua item mesti betul)

  NAMA MURID.............................................................KELAS........................

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24