instrumen numerasi lisan saringan 2 (sk/sjkc/sjkt)...

of 25 /25
INLSK/SJKC/SJKT LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 1 2014 SEPTEMBER 2014 1. Instrumen ini mengandungi 24 item. 2. Semua murid Tahun 1 mesti menduduki saringan ini. 3. Saringan ini boleh ditadbir secara individu atau kumpulan kecil. Bilangan murid dalam kumpulan kecil tidak lebih daripada 3 orang.

Upload: others

Post on 15-Oct-2020

19 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) …rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk... · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun

Item Tugasan

INLSK/SJKC/SJKT

1Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2014)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN NUMERASI LISANSARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT)

TAHUN 12014

SEPTEMBER 2014

1. Instrumen ini mengandungi 24 item.

2. Semua murid Tahun 1 mesti menduduki saringan ini.

3. Saringan ini boleh ditadbir secara individu atau kumpulan kecil.Bilangan murid dalam kumpulan kecil tidak lebih daripada 3 orang.

Page 2: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) …rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk... · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2014)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

2

INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 1 : Keupayaan pra nombor dan mengenal angka

1. Arahan kepada GuruMinta murid menyebut angka-angkatersebut

Arahan Guru kepada Murid“Sebutkan angka-angka ini”Murid menyebut angka-angka yangditunjukkan

2. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 1 dan 2Minta murid meletakkan angka yangtertinggal di dalam petak kosongpada lampiran 2

Arahan Guru kepada Murid“Pilih angka yang tertinggal dan letak dalampetak kosong”Murid memilih angka“Letakkan angka yang betul ke dalampetak kosong”Murid meletakkan angka

Page 3: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) …rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk... · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun

Item Tugasan

INLSK/SJKC/SJKT

3Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2014)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Konstruk 2 : Keupayaan membilang

3. Arahan kepada GuruSediakan 20 kayu ais krimSusun kayu ais kr im dalam satu barisdi atas mejaMinta murid bilang dan menunjukkan kayu aiskrim yang ke 16

Arahan Guru kepada Murid“Bilang dan tunjukkan kayu ais krim yangke 16”Murid menunjukkan kayu ais krim yang ke 16

4. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 3Minta murid membilang semua kek cawan

Arahan Guru kepada Murid“Bilang semua kek cawan”Murid membilang dan menyatakan jawapan

Page 4: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) …rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk... · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2014)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

4

INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 3 : Keupayaan memahami nilai nombor

6. Arahan kepada GuruSediakan 30 pensel yang diikatsepuluh-sepuluhMinta murid mengambil 10 pensel

Arahan Guru kepada Murid“Ambil 10 pensel”Murid mengambil pensel yang diminta

5. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 4Minta murid mengira gambar danmemadankan kad nombor

Arahan Guru kepada Murid“Kira jumlah sudu dalam kad gambar”Murid mengira sudu“Padankan kad gambar dengan kadnombor yang betul”Murid memadankan kad gambar dengankad nombor

Page 5: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) …rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk... · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun

Item Tugasan

INLSK/SJKC/SJKT

5Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2014)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Konstruk 4 : Keupayaan membuat seriasi

7. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 5Minta murid memil ih gambar mengikutturutan kecil ke besar

Arahan Guru kepada Murid“Pil ih dan tunjukkan gambar mengikutturutan kecil ke besar”Murid memilih dan menunjukkan gambar

8. Arahan kepada GuruSediakan tiga ikat pen yang berlainanbilanganMinta murid menyusun pen dari banyakke sedikit

Arahan Guru kepada Murid“Susun pen mengikut turutan banyakke sedikit”Murid menyusun pen

Page 6: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) …rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk... · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2014)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

6

INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 5 : Keupayaan mengenal mata wang Malaysia

9. Arahan kepada GuruTunjukkan mata wang Malaysia dan matawang negara luarMinta murid tunjukkan gambar mata wangMalaysia

Arahan Guru kepada Murid“Tunjukkan gambar mata wang Malaysia”Murid menunjukkan gambar

10. Arahan kepada GuruSediakan wang syiling 20 sen, 50 sen danbeberapa wang syiling negara luarMinta murid ambil dua wang syiling Malaysia

Arahan Guru kepada Murid“Ambil dua wang syiling Malaysia”Murid mengambil dua wang syiling Malaysia

Page 7: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) …rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk... · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun

Item Tugasan

INLSK/SJKC/SJKT

7Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2014)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Konstruk 6 : Keupayaan menyatakan waktu

11. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 6Minta murid tunjukkan aktiviti yang dilakukanpada waktu siang

Arahan Guru kepada Murid“Lihat kedua-dua gambar ini”Murid melihat gambar yang ditunjukkan“Tunjukkan gambar yang menunjukkanaktiviti pada waktu siang”Murid menunjukkan gambar

12. Arahan kepada GuruMinta murid menyatakan hari persekolahandalam seminggu

Arahan Guru kepada Murid“Hari ini hari Isnin. Selepas hari Isnin hariapa?”Murid menyatakan jawapan

Page 8: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) …rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk... · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2014)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

8

INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas

13. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 7Sediakan dua kumpulan pemadam 12 dan 5Minta murid mengira setiapkumpulan pemadamMinta murid gabungkan duakumpulan pemadamMinta murid menyatakan sama ada bilanganpemadam bertambah atau berkurangMinta murid memilih kad simbol yang sesuai

Arahan Guru kepada Murid“Kira pemadam dalam setiap kumpulan”Murid mengira“Gabungkan dua kumpulan pemadam ini”Murid gabungkan“Adakah bilangan pemadam bertambahatau berkurang?”Murid menyatakan jawapan“Pilih kad simbol bagi operasi ini”Murid memilih kad simbol

Page 9: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) …rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk... · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun

Item Tugasan

INLSK/SJKC/SJKT

9Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2014)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas

14. Arahan kepada GuruRujuk item 13Minta murid mengira jumlah pemadam danmenyatakan jawapan

Arahan Guru kepada Murid“Kira jumlah pemadam ini”Murid mengira dan menyatakan jawapan

Page 10: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) …rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk... · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2014)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

10

INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 8 : Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

16. Arahan kepada GuruSediakan dua keping wang kertas RM1, duakeping wang kertas RM5 dan dua kepingwang kertas RM10Minta murid mengambil semua wangkertas RM5Minta murid menyebut jumlah nilai wangyang diambil

Arahan Guru kepada Murid“Ambil semua wang kertas RM5”Murid mengambil wang kertas yang diminta“Berapa jumlah nilai wang yang diambil?”Murid menyatakan jumlah nilai wang

15. Arahan kepada GuruSediakan wang syiling 10 sen dan 50 senSebutkan jumlah nilai wang syiling tersebutMinta murid mengambil wang syiling 10 senMinta murid menyatakan baki wang

Arahan Guru kepada Murid“Berapakah jumlah nilai wang syiling”Murid menyatakan jawapan“Ambil wang syiling 10 sen”Murid mengambil wang“Berapa baki wang ini?”Murid menyatakan baki

Page 11: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) …rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk... · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun

Item Tugasan

INLSK/SJKC/SJKT

11Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2014)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Konstruk 9 : Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isi padu

17. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 8Minta murid melihat gambar yangdi tunjukkanMinta murid menunjukkan gambar yanglebih panjang

Arahan Guru kepada Murid“Lihat gambar ini”Murid melihat gambar“Tunjuk gambar yang lebih panjang”Murid menunjukkan gambar yanglebih panjang

18. Arahan kepada GuruSediakan satu buku teks Matematik dan satubuku latihan muridMinta murid mengangkat danmembandingkan buku mana yang lebihringan

Arahan Guru kepada Murid“Angkat kedua-dua buku ini”Murid mengangkat buku“Pilih buku yang lebih ringan”Murid menyatakan jawapan

Page 12: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) …rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk... · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2014)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

12

INLSK/SJKC/SJKT

19. Arahan Kepada GuruRujuk Lampiran 9Sediakan tujuh pembarisMinta murid mengira pembarisMinta murid mengambil empat pembarisMinta murid mengira pembarisyang tinggalMinta murid memilih ayat matematik

Arahan Guru kepada Murid“Kira pembaris”Murid mengira pembaris“Ambil empat pembaris”Murid mengambil pembaris“Kira pembaris yang tinggal”Murid mengira pembaris“Pilih ayat matematik yang betul”Murid memilih ayat matematik

Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayatmatematik dan sebaliknya

Page 13: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) …rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk... · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun

Item Tugasan

INLSK/SJKC/SJKT

13Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2014)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayatmatematik dan sebaliknya

20. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 10Sediakan 2 butang merah, 6 butang putihdan sebuah bekasMinta murid mengira butang merah danputih kemudian masukkan ke dalam bekasMinta murid menyatakan jumlah semuabutangMinta murid memilih ayat matematik yangmenunjukkan situasi ini

Arahan Guru kepada Murid“Kira butang merah dan butang putih”Murid mengira“Masukkan butang merah dan butang putihke dalam bekas“Berapakah jumlah semua butang ”Murid memberikan jawapan“Pil ih ayat matematik yangmenunjukkan situasi”Murid memilih kad ayat matematik

Page 14: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) …rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk... · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2014)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

14

INLSK/SJKC/SJKTKonstruk 11 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan

kemahiran dalam kehidupan harian terhadkepada nombor bulat dan sebaliknya

22. Arahan kepada GuruBaca situasi berikut:

Ali ada 5 belon. Siti ada 5 belon. Ahmad ada5 belon.Berapa belon yang ada?

Minta murid menyatakan jawapan

Arahan Guru kepada Murid“Dengar dengan teliti apa yang akan sayabaca dan nyatakan jawapan”Murid mendengar dan menyatakan jawapan

21. Arahan kepada GuruBaca situasi berikut:

Ayah ada 15 limau. Emak membeli 4 limau.Berapa limau semuanya?

Minta murid menyatakan jawapan

Arahan Guru kepada Murid“Dengar dengan teliti apa yang akan sayabaca dan nyatakan jawapan”Murid mendengar dan menyatakan jawapan

Page 15: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) …rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk... · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun

Item Tugasan

INLSK/SJKC/SJKT

15Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2014)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dankemahiran dalam kehidupan harian melibatkanmata wang, masa dan ukuran panjang

23. Arahan kepada GuruBaca situasi berikut:

Panjang tali bersamaan 15 klip kertas.Panjang buku bersamaan 10 klip kertas.Berapakah beza panjang tali denganpanjang buku?

Minta murid menyatakan jawapan

Arahan Guru kepada Murid“Dengar dengan teliti apa yang akan sayabaca dan nyatakan jawapan”Murid mendengar dan menyatakan jawapan

KERTAS SOALAN TAMAT

24. Arahan kepada GuruBaca situasi berikut:

Amir ada RM10. Dia membeli sebuah bukucerita berharga RM3.Berapakah baki wang yang tinggal?

Minta murid menyatakan jawapan

Arahan Guru kepada Murid“Dengar dengan teliti apa yang akan sayabaca dan nyatakan jawapan”Murid mendengar dan menyatakan jawapan

Page 16: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) …rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk... · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2014)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

16

INLSK/SJKC/SJKTLampiran l

Page 17: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) …rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk... · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun

Item Tugasan

INLSK/SJKC/SJKT

17Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2014)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Lampiran 2

Page 18: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) …rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk... · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2014)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

18

INLSK/SJKC/SJKTLampiran 3

Page 19: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) …rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk... · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun

Item Tugasan

INLSK/SJKC/SJKT

19Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2014)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Lampiran 4

Page 20: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) …rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk... · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2014)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

20

INLSK/SJKC/SJKTLampiran 5

Page 21: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) …rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk... · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun

Item Tugasan

INLSK/SJKC/SJKT

21Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2014)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Lampiran 6

Page 22: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) …rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk... · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2014)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

22

INLSK/SJKC/SJKTLampiran 7

Page 23: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) …rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk... · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun

Item Tugasan

INLSK/SJKC/SJKT

23Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2014)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Lampiran 8

Page 24: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) …rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk... · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2014)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

24

INLSK/SJKC/SJKTLampiran 9

Page 25: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) …rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk... · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun

Item Tugasan

INLSK/SJKC/SJKT

25Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2014)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Lampiran 10