instrumen numerasi bertulis saringan 2 (sk) tahun 1

Click here to load reader

Post on 30-Oct-2021

5 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

INBSK9T3_2012INBSK
Instrumen Numerasi Bertulis 1 Saringan 2 – SK Tahun 1 (2014) LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
TAHUN 1 2014
1. Instrumen ini adalah dalam dwibahasa.
2. Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang sepadan dalam Bahasa Melayu.
3. Instrumen ini mengandungi 20 item.
Instrumen Numerasi Bertulis 2 Saringan 2 – SK Tahun 1 (2014) LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
INBSK
1. Rewrite the numerals given. Tulis semula angka yang diberi.
INBSK
Instrumen Numerasi Bertulis 3 Saringan 2 – SK Tahun 1 (2014) LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
2. Write the numeral four and numeral seven. Tulis angka empat dan angka tujuh.
Four Empat
Seven Tujuh
Instrumen Numerasi Bertulis 4 Saringan 2 – SK Tahun 1 (2014) LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
INBSK
3. Count and write the numbers. Bilang dan tulis nombor.
INBSK
Instrumen Numerasi Bertulis 5 Saringan 2 – SK Tahun 1 (2014) LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
4. Count and circle the answer. Bilang dan bulatkan jawapan.
Instrumen Numerasi Bertulis 6 Saringan 2 – SK Tahun 1 (2014) LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
INBSK
INBSK
Instrumen Numerasi Bertulis 7 Saringan 2 – SK Tahun 1 (2014) LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
6. Match. Padankan.
Instrumen Numerasi Bertulis 8 Saringan 2 – SK Tahun 1 (2014) LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
INBSK
7. Tick ( ) the time to the correct picture. Tandakan ( ) waktu dengan gambar yang betul.
night malam
day siang
INBSK
Instrumen Numerasi Bertulis 9 Saringan 2 – SK Tahun 1 (2014) LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
8. Tick ( ) the correct answer. Tandakan ( ) pada jawapan yang betul.
Wednesday
Rabu
Monday
Isnin
Saturday
Sabtu
Friday
Jumaat
Thursday
Khamis
Instrumen Numerasi Bertulis 10 Saringan 2 – SK Tahun 1 (2014) LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
INBSK
INBSK
Instrumen Numerasi Bertulis 11 Saringan 2 – SK Tahun 1 (2014) LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
10. Subtract. Tolak.
Instrumen Numerasi Bertulis 12 Saringan 2 – SK Tahun 1 (2014) LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
INBSK
11.Tick ( ) the correct value of money. Tandakan ( ) pada jumlah wang.
and dan
sen
sen
sen
INBSK
Instrumen Numerasi Bertulis 13 Saringan 2 – SK Tahun 1 (2014) LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
12.Count. Kira.
RM RMRM
Instrumen Numerasi Bertulis 14 Saringan 2 – SK Tahun 1 (2014) LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
INBSK
INBSK
Instrumen Numerasi Bertulis 15 Saringan 2 – SK Tahun 1 (2014) LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
14.Tick ( ) the half full jar. Tandakan ( ) pada bekas yang berisi separuh penuh.
Instrumen Numerasi Bertulis 16 Saringan 2 – SK Tahun 1 (2014) LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
INBSK
15.Complete the mathematics sentence with ( + ) or ( – ) symbol. Lengkapkan ayat matematik dengan simbol ( + ) atau ( – ).
INBSK
Instrumen Numerasi Bertulis 17 Saringan 2 – SK Tahun 1 (2014) LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
16.Match the picture to the correct mathematics sentence. Padankan gambar dengan ayat matematik yang betul.
Instrumen Numerasi Bertulis 18 Saringan 2 – SK Tahun 1 (2014) LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
INBSK
17.Adam has 23 balloons. 10 balloons were burst. How many balloons left? Adam ada 23 belon. 10 belon telah pecah. Berapakah belon yang tinggal?
INBSK
Instrumen Numerasi Bertulis 19 Saringan 2 – SK Tahun 1 (2014) LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
18.Mother puts 5 curry puffs in a plate. Then she puts another 5 curry puffs in another plate. How many curry puffs altogether? Emak meletakkan 5 karipap dalam satu pinggan. Kemudian emak meletakkan 5 karipap lagi dalam pinggan yang lain. Berapakah jumlah karipap semuanya?
Instrumen Numerasi Bertulis 20 Saringan 2 – SK Tahun 1 (2014) LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
INBSK
19.The mass of 2 oranges is equal to the mass of 1 papaya. How many oranges equal to the mass of 2 papayas? Jisim 2 oren sama dengan jisim 1 betik. Berapakah bilangan oren yang sama j is im dengan 2 betik?
equal of mass sama jisim
equal of mass sama jisim
INBSK
Instrumen Numerasi Bertulis 21 Saringan 2 – SK Tahun 1 (2014) LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
20.Johan has RM15. He buys a book cost RM13. How much money left? Johan ada RM15. Dia membeli buku dengan harga RM13. Berapakah wang yang tinggal?
RM