instrumen numerasi lisan saringan 2 (sk/sjkc...

of 26 /26
INLSK/SJKC/SJKT LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 1 2015 SEPTEMBER 2015 1. Instrumen ini mengandungi 24 item. 2. Semua murid Tahun 1 mesti menduduki saringan ini.

Upload: others

Post on 21-Oct-2020

12 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Item Tugasan

  INLSK/SJKC/SJKT

  1Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2015)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIANKRA - PENDIDIKAN

  INSTRUMEN NUMERASI LISANSARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT)

  TAHUN 12015

  SEPTEMBER 2015

  1. Instrumen ini mengandungi 24 item.

  2. Semua murid Tahun 1 mesti menduduki saringan ini.

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2015)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  2

  INLSK/SJKC/SJKT

  Konstruk 1 : Keupayaan pra nombor dan mengenal angka

  1. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 1Minta murid menyebut angka 3, 5 dan 8

  Arahan Guru kepada Murid“Sebutkan angka-angka ini”Murid menyebut angka-angka yangditunjukkan

  2. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 1Minta murid mengambil kad angka 2Ulang aktiviti untuk angka 4 dan 6

  Arahan Guru kepada Murid“Ambil kad angka 2”Murid mengambil kad angka 2“Ambil kad angka 4”Murid mengambil kad angka 4“Ambil kad angka 6”Murid mengambil kad angka 6

 • Item Tugasan

  INLSK/SJKC/SJKT

  3Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2015)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Konstruk 2 : Keupayaan membilang

  3. Arahan kepada GuruSediakan 9 penselMinta murid membilang penselMinta murid menyatakan bilangan pensel

  Arahan Guru kepada Murid“Bilang semua pensel”Murid membilang semua pensel“Berapa bilangan pensel”Murid menyatakan bilangan pensel

  4. Arahan kepada GuruSediakan 15 pemadamMinta murid mengambil 11 pemadam

  Arahan Guru kepada Murid“Ambil 11 pemadam”Murid mengambil pemadam mengikutbilangan yang diminta

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2015)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  4

  INLSK/SJKC/SJKT

  Konstruk 3 : Keupayaan memahami nilai nombor

  5. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 2Minta murid menyatakan nombor yangtertinggal

  Arahan Guru kepada Murid“Nyatakan nombor yang tertinggal”Murid menyatakan nombor

  6. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 1 dan Lampiran 3Minta murid membilang objek pada kadgambar A atau B atau CMinta murid memadankan kad gambar dankad angka yang sepadan

  Arahan Guru kepada Murid“Pilih sekeping kad gambar”Murid memilih kad gambar“Bilang objek dalam kad gambar”Murid membilang objek dalam kad gambar“Padankan kad gambar dengan kadangka”Murid memadankan kad gambar dengankad angka

 • Item Tugasan

  INLSK/SJKC/SJKT

  5Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2015)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Konstruk 4 : Keupayaan membuat seriasi

  7. Arahan kepada GuruSediakan 3 bekas yang berisi bola ping pongBekas A berisi 2 bola, bekas B berisi 5 boladan bekas C berisi 8 bolaMinta murid menyusun bekas mengikutturutan sedikit ke banyak

  Arahan Guru kepada Murid“Susun bekas mengikut turutan sedikit kebanyak”Murid menyusun bekas

  8. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 4Minta murid memil ih kad gambar yangdisusun mengikut turutan besar ke kecil

  Arahan Guru kepada Murid“Pilih kad gambar yang disusun mengikutturutan besar ke kecil”Murid menyusun kad gambar

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2015)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  6

  INLSK/SJKC/SJKT

  Konstruk 5 : Keupayaan mengenal mata wang Malaysia

  9. Arahan kepada GuruSediakan sekeping wang kertas MalaysiaRM5 dan wang kertas negara luarMinta murid mengambil wang kertas Malaysia

  Arahan Guru kepada Murid“Ambil wang kertas Malaysia”Murid mengambil wang yang diminta

  10. Arahan kepada GuruSediakan wang kertas RM1, RM5 dan RM10Minta murid mengambil wang kertas RM10

  Arahan Guru kepada Murid“Ambil wang kertas yang bernilai RM10”Murid mengambil wang yang diminta

 • Item Tugasan

  INLSK/SJKC/SJKT

  7Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2015)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Konstruk 6 : Keupayaan menyatakan waktu

  11. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 5Minta murid mengambil kad gambarwaktu siang

  Arahan Guru kepada Murid“Lihat gambar ini”Murid melihat gambar yang ditunjukkan“Ambil gambar yang menunjukkanwaktu siang”Murid mengambil gambar yang betul

  12. Arahan kepada GuruMinta murid menyatakan nama hari ini.

  Arahan Guru kepada Murid“Hari ini hari apa”Murid menyatakan jawapan

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2015)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  8

  INLSK/SJKC/SJKT

  Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas

  13. Arahan kepada GuruSediakan 9 penyedut minuman di dalambekasMinta murid mengira penyedut minumanMinta murid mengambil 4 penyedutminumanMinta murid menyatakan sama adapenyedut minuman bertambah atauberkurang

  Arahan Guru kepada Murid“Bilang penyedut minuman”Murid membilang“Ambil 4 penyedut minuman”Murid mengambil penyedut minuman“Adakah bilangan penyedut minumanbertambah atau berkurang?”Murid menyatakan jawapan

 • Item Tugasan

  INLSK/SJKC/SJKT

  9Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2015)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas

  14. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 6Minta murid memilih kad simbol yang sesuaibagi item 13

  Arahan Guru kepada Murid“Pilih kad simbol bagi operasi tadi”Murid memilih kad simbol

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2015)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  10

  INLSK/SJKC/SJKT

  Konstruk 8 : Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

  16. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 7Minta murid menyebut harga bagi setiapmakananMinta murid menyatakan jumlah hargakedua-dua makanan itu

  Arahan Guru kepada Murid“Lihat gambar ini”“Sebutkan harga bagi setiap makanan ini”Murid lihat gambar dan menyebut hargabagi setiap makanan“Berapa jumlah harga semuanya?”Murid menyatakan jumlah hargamakanan itu

  15. Arahan kepada GuruSediakan 8 keping wang kertas RM1Sebutkan jumlah nilai wangMinta murid mengambil 5 keping wangkertas RM1Minta murid menyatakan baki nilai wang

  Arahan Guru kepada Murid

  “Ada RM8. Ambil 5 keping wang kertas RM1”Murid mengambil wang yang dinyatakan“Berapa baki wang yang tinggal?”Murid menyatakan jawapan

 • Item Tugasan

  INLSK/SJKC/SJKT

  11Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2015)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Konstruk 9 : Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isi padu

  17. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 8Minta murid menunjukkan botol air yangberisi air separuh

  Arahan Guru kepada Murid“Tunjukkan botol air yang berisi air separuh”Murid menunjukkan botol yang diminta

  18. Arahan kepada GuruSediakan 2 buku yang berbeza beratMinta murid memilih buku yang lebih berat

  Arahan Guru kepada Murid“Pilih buku yang lebih berat”Murid memilih buku yang lebih berat

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2015)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  12

  INLSK/SJKC/SJKT

  19. Arahan Kepada GuruRujuk Lampiran 9Sediakan 17 kayu aiskrimMinta murid mengira kayu aiskrimMinta murid beri 5 kayu aiskrim kepada guruMinta murid menyatakan baki kayu aiskrimyang tinggalMinta murid memilih kad ayat matematikyang betul

  Arahan Guru kepada Murid“Kira kayu aiskrim”Murid mengira kayu aiskrim“Beri lima kayu aiskrim kepada saya”Murid memberikan l ima kayu aiskrimkepada guru“Berapa kayu aiskrim yang tinggal?”Murid menyatakan baki kayu aiskrim“Pilih kad ayat matematik yang betul”Murid memilih kad ayat matematik

  Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayatmatematik dan sebaliknya

 • Item Tugasan

  INLSK/SJKC/SJKT

  13Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2015)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayatmatematik dan sebaliknya

  20. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 10 dan Lampiran 11Minta murid melihat kad gambar dan kadayat matematik yang ditunjukkanMinta murid memil ih kad gambar yangsepadan dengan kad ayat matematik

  Arahan Guru kepada Murid“Lihat kad gambar dan kad ayatmatematik ini”Murid melihat kad gambar dan kad ayatmatematik yang ditunjukkan“Pilih kad gambar yang sepadan dengankad ayat matematik ini”Murid memilih kad gambar

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2015)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  14

  INLSK/SJKC/SJKTKonstruk 11 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan

  kemahiran dalam kehidupan harian terhadkepada nombor bulat dan sebaliknya

  22. Arahan kepada GuruBaca situasi berikut:

  Chin ada 9 ikan. Dia beri 5 ikan kepada Lim.Berapa baki ikan Chin?

  Minta murid menyatakan jawapan

  Arahan Guru kepada Murid“Dengar dengan teliti dan jawab soalanyang diberi”Murid menyatakan jawapan

  21. Arahan kepada GuruBaca situasi berikut:

  Hasrul ada 3 pensel. Zaril ada 2 pensel.Berapa jumlah semua pensel?

  Minta murid menyatakan jawapan

  Arahan Guru kepada Murid“Dengar dengan teliti dan jawab soalanyang diberi”Murid menyatakan jawapan

 • Item Tugasan

  INLSK/SJKC/SJKT

  15Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2015)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dankemahiran dalam kehidupan harian melibatkanmata wang, masa dan ukuran panjang

  23. Arahan kepada GuruBaca situasi berikut:

  David ada RM5. Joseph ada RM2.Berapa jumlah wang mereka?

  Minta murid menyatakan jawapan

  Arahan Guru kepada Murid“Dengar dengan teliti dan jawab soalanyang diberi”Murid menyatakan jawapan

  24. Arahan kepada GuruBaca situasi berikut:

  Panjang reben Aida 1 jengkal. Panjangreben Fatin 2 jengkal.Berapa jumlah panjang reben mereka?

  Minta murid menyatakan jawapan

  Arahan Guru kepada Murid“Dengar dengan teliti dan jawab soalanyang diberi”Murid menyatakan jawapan

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2015)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  16

  INLSK/SJKC/SJKTLampiran l

 • Item Tugasan

  INLSK/SJKC/SJKT

  17Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2015)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Lampiran 2

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2015)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  18

  INLSK/SJKC/SJKTLampiran 3

  A B

  C

 • Item Tugasan

  INLSK/SJKC/SJKT

  19Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2015)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Lampiran 4

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2015)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  20

  INLSK/SJKC/SJKTLampiran 5

 • Item Tugasan

  INLSK/SJKC/SJKT

  21Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2015)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Lampiran 6

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2015)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  22

  INLSK/SJKC/SJKTLampiran 7

  sen sen

 • Item Tugasan

  INLSK/SJKC/SJKT

  23Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2015)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Lampiran 8

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2015)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  24

  INLSK/SJKC/SJKTLampiran 9

 • Item Tugasan

  INLSK/SJKC/SJKT

  25Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2015)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Lampiran 10

  dan

  A

  B

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2015)LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  26

  INLSK/SJKC/SJKTLampiran 11