technologia i materiałoznawstwo elektryczne

of 39/39
Technologia i Materiałoznawstwo Elektryczne

Post on 30-Dec-2015

76 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Technologia i Materiałoznawstwo Elektryczne. Zaliczenie przedmiotu: Technologia i Materiałoznawstwo Elektryczne 1. Frekwencja minimalna na poziomie 50% 2. Referat pt . „Kierunek rozwoju materiałów półprzewodnik” 3. Zaliczenie testu sprawdzającego wiedzę. Uwaga: - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Prezentacja programu PowerPoint

Technologia i MateriaoznawstwoElektryczne1Zaliczenie przedmiotu:Technologia i MateriaoznawstwoElektryczne

1. Frekwencja minimalna na poziomie 50%

2. Referat pt . Kierunek rozwoju materiaw pprzewodnik

3. Zaliczenie testu sprawdzajcego wiedz.

Uwaga: Niespenienie jednego z powyszych punktw skutkowa bdzie nieklasyfikowaniem.

2Celinski Z. Materiaoznawstwo Elektrotechniczne

Okoniewski S. - Technologia dla elektronikw

Oleksiuk W., Paprocki K. Podstawy konstrukcji mechanicznych

Grecki A. Technologia oglna

Michel K. Czytam rysunek techniczny

Dobrzaski Tadeusz Rysunek techniczny-maszynowy

Literatura:

3Technologia i materiaoznawstwo elektrycznejako interdyscyplinarna dziedzina nauki

4Materiay stosowane w elektrotechnice:

materiay przewodzce (przewodniki)

materiay pprzewodzce (pprzewodniki)

materiay izolacyjne (dialektyki)

5

6Metale7Pierwiastki wystpujce w przyrodzie moemy podzieli na metale i niemetale. Metale stanowi okoo 10% masy wszystkich pierwiastkw wystpujcych na ziemi, a ponad 80% spord wszystkich znanych pierwiastkw to metale.8Metale - pierwiastki chemiczne charakteryzujce si obecnoci w sieci krystalicznej elektronw swobodnych (niezwizanych)9

10

11Waciwoci metali :Waciwoci fizyczne mineraw: przeam upliwo waciwoci mechaniczne minerau gsto minerauWaciwoci optyczne mineraw: barwa minerau rysa - (barwa rysy) poysk stopie przezroczystociWaciwoci elektryczne minerau: przewodno elektryczna minerau piroelektryczno minerau piezoelektryczno minerauWaciwoci chemiczne minerau: skad chemiczny - (chemizm) ukad krystalograficzny skupienia mineraw

12Waciwoci elektryczne minerau:

przewodno elektryczna minerau

Zjawisko skierowanego przenoszenia adunkw elektrycznych przez dodatnie lub ujemne noniki prdu (np. elektrony, jony) zachodzce w orodku materialnym pod wpywem przyoonego zewntrznego pola elektrycznego.

13Waciwoci elektryczne minerau:

piroelektryczno minerau

Zdolno do generowania siy elektromotorycznej pod wpywem zmian temperatury.

14Waciwoci elektryczne minerau:

piezoelektryczno minerau

Zjawisko generowania potencjau elektrycznego przez elementy poddawane mechanicznemu ciskaniu lub rozciganiu, lub na odwrt zmiany wymiarw tych elementw na skutek przykadania do nich potencjau elektrycznego.

15Stopy16Stop - jest mieszanin dwch lub wikszej iloci metali lub metalu z innymi pierwiastkami niemetalicznymi, doprowadzon do temperatury powyej temperatury topnienia, a nastpnie schodzon. Stop najczciej posiada odmienne charakterystyki od jego elementw skadowych.17Aluminium Al:duraluminium

hydronalium

magnal

silumin

aeral

Mied Cu:brz

miedzionikiel

mied stopowa

mosidz

spi

tombak

elazo Fe:stal

staliwo

eliwo

Cyna Sn:+mied

+manganStopy

18Obrbka hutnicza:

Wyarzanie

Hartowanie

Odpuszczanie

Utwardzania

Sprawa utwardzania

19Materiay elektroizolacyjne20Materiay elektroizolacyjne - tworzywa nie przewodzce prdu elektrycznego w normalnych warunkach, suce do izolowania przewodw elektrycznego oraz elementw urzdze i aparatw elektrycznego.21Mineralne:-azbest-mikaCeramiczne: -szko -porcelana -kamionkaBitumiczne: -asfaltyatwotopli-we:-parafina -woskMateriay elektroizolacyjne - stae

Elastomery: -kauczuk -gumy -ebonitTermoplasty: -polietylen -polichlorek -winylu-teflonDuroplasty: -bakelit-ywice epoksydoweMateriay wkniste: -baweniane -papier-drewno22Ciecze i pary:- czterochlorek -wglafluoororganiczneCiecze izolacyjne:-oleje mineralne -oleje syntetyczne -olej transformato-rowy- oleje silikonowe -benzen

rozpuszczalniki dielektryczneMateriay elektroizolacyjne - cieke

23Gazy szlachetneGazy nieszlachetne

Gazy specjalne- szeciofluorek siarki SF6Materiay elektroizolacyjne - gazy

24Powoki ochronne i dekoracje przewodw i kabli elektrycznych i energetycznych25Budowa przewodw i kabli26Przewd - element obwodu sucy do prowadzenia prdu Kabel - przewd zaopatrzony w powok ochronn i pancerz uzaleniony od rodowiska, w jakim ma by uoony 27Drut DY

LinkaLgY

Typy y przewodw i kabli elektrycznych28Przekrj yy przewodnika

29Budowa przewodu

30

Budowa kabla31Dekoracje (kolory) powok ochronnych przewodw i kabliNorma PN-EN 60446:2002 "... Oznaczenia przewodw elektrycznych barwami lub cyframi" 32

W obwodach jednofazowych prdu przemiennegoPowoka koloru czarnego (brzowego) L przewd fazowyPowoka koloru niebieskiego N przewd neutralny Powoka koloru to zielonego PE przewd ochronny 33

34W obwodach trjfazowych prdu przemiennegoPowoka koloru czarnego L1 przewd fazy pierwszejPowoka koloru brzowego L2 przewd fazy drugiejPowoka koloru szary L3 przewd fazy trzeciejPowoka koloru niebieskiego N przewd neutralny Powoka koloru to zielonego PE przewd ochronny

35W obwodach prdu staegoPowoka koloru czarnego - przewd potencjale elektrycznym ujemnym Powoka koloru czerwonego + przewd o potencjale elektrycznym dodatnim

36Znaczenia przewodw i kabli37

38Dzikuje za uwag39