maszyny elektryczne kier. energetyka, studia stacj. 1 stop ... · plamitzer a.: maszyny...

of 12/12
© Mieczysław RONKOWSKI Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych ME_1.WPROWADZENIE_2012_2013_v2_En.PPT MASZYNY ELEKTRYCZNE kier. Energetyka, studia stacj. 1 stop, sem. 4 SZKIC DO WYKŁADÓW 1.Wprowadzenie LICZBA GODZIN ZAJĘĆ i PROWADZĄCY ZAJĘCIA PROWADZĄCY ZAJĘCIA: Wykład: M. Ronkowski tel: 471 - 2087; email: [email protected]; p. EM 311 Laboratorium: F. Kutt, G. Kostro, Ł. Sienkiewicz, R. Ryndzionek Ćwiczenia tablicowe: M. Kamiński LICZBA GODZIN ZAJĘĆ Przedmiot sem. W Ćw L P MASZYNY ELEKTRYCZNE 4 2 1 2/3 K a t a l o g I n f o r m a c y j n y E C T S http://www.ects.pg.gda.pl/ 1. Fitzgerald A.E, Kingsley Ch. (Jr.), Umans S. D.: Electric Machinery. New York: McGraw-Hill Book Comp. 2003. 6th edition. 2. Gieras J. F.: Advancements In Electric Machines, Springer, 2008. 2. Krause P.C., Wasynczuk O.: Electromechanical Motion Devices, Mc Graw -Hill Book Comp., New York, 1989. Purdue University, USA. 3. Latek W.: Zarys maszyn elektrycznych. WNT, W-wa 1974. 4. Latek W.: Teoria Maszyn Elektrycznych. WNT, W-wa, 1982. 5. Manitius Z.: Transformatory. Maszyny prądu stałego. Maszyny Synchroniczne. Maszyny asynchroniczne. (seria skryptów). Wyd. PG, Gdańsk 1973 - 1978. 6. Manitius Z.: Maszyny Elektryczne cz. I, II. (skrypt). Wyd. PG, Gdańsk 1982, 1984. 7. Matulewicz W.: Maszyny elektryczne. Podstawy. (skrypt). Wyd. PG, Gdańsk 2005. 8. Plamitzer A.: Maszyny elektryczne. WNT, W-wa 1976. 9. Ronkowski M., Michna M., Kostro G., Kutt F.: Maszyny elektryczne wokół nas: zastosowanie, budowa, modelowanie, charakterystyki, projektowanie. (e-skrypt) Wyd. PG, Gdańsk, 2009/2011. 10. Ronkowski M.: Maszyny elektryczne. Szkice do wykładów. PG 2012/2013. http://www.eia.pg.gda.pl/e-mechatronika/ 11. Roszczyk S.: Teoria maszyn elektrycznych. WNT, W-wa 1979. 12. Rafalski W., Ronkowski M.: Zadania z Maszyn Elektrycznych, cz. I, II. Wyd. 4/3 (skrypty) Wyd. PG, Gdańsk 1994. 13. Staszewski P., Urbański W., Zagadnienia obliczeniowe w eksploatacji maszyn elektrycznych, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2009. LITERATURA

Post on 27-Feb-2019

233 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Mieczysaw RONKOWSKIPolitechnika Gdaska

Wydzia Elektrotechniki i AutomatykiKatedra Energoelektroniki

i Maszyn Elektrycznych

ME_1.WPROWADZENIE_2012_2013_v2_En.PPT

MASZYNY ELEKTRYCZNEkier. Energetyka, studia stacj. 1 stop, sem. 4

SZKIC DO WYKADW

1.Wprowadzenie

MASZYNY ELEKTRYCZNEkier. Energetyka, studia stacj. 1 stop, sem. 4

SZKIC DO WYKADW

1.Wprowadzenie

LICZBA GODZIN ZAJ i PROWADZCY ZAJCIA LICZBA GODZIN ZAJ i PROWADZCY ZAJCIA

PROWADZCY ZAJCIA: Wykad:

M. Ronkowski tel: 471 - 2087; email: [email protected]; p. EM 311

Laboratorium: F. Kutt, G. Kostro, . Sienkiewicz, R. Ryndzionek

wiczenia tablicowe: M. Kamiski

LICZBA GODZIN ZAJPrzedmiot sem. W w L PMASZYNY ELEKTRYCZNE 4 2 1 2/3

K a t a l o g I n f o r m a c y j n y E C T Shttp://www.ects.pg.gda.pl/

TRANSFORMATOR IDEALNY: RELACJE WIELKOCI ZACISKOWYCHTRANSFORMATOR IDEALNY: RELACJE WIELKOCI ZACISKOWYCH

1. Fitzgerald A.E, Kingsley Ch. (Jr.), Umans S. D.: Electric Machinery. New York: McGraw-Hill Book Comp. 2003. 6th edition.

2. Gieras J. F.: Advancements In Electric Machines, Springer, 2008.2. Krause P.C., Wasynczuk O.: Electromechanical Motion Devices, Mc Graw -Hill Book Comp., New York, 1989. Purdue

University, USA.3. Latek W.: Zarys maszyn elektrycznych. WNT, W-wa 1974.4. Latek W.: Teoria Maszyn Elektrycznych. WNT, W-wa, 1982.5. Manitius Z.: Transformatory. Maszyny prdu staego. Maszyny Synchroniczne. Maszyny asynchroniczne. (seria skryptw).

Wyd. PG, Gdask 1973 - 1978.6. Manitius Z.: Maszyny Elektryczne cz. I, II. (skrypt). Wyd. PG, Gdask 1982, 1984.7. Matulewicz W.: Maszyny elektryczne. Podstawy. (skrypt). Wyd. PG, Gdask 2005.8. Plamitzer A.: Maszyny elektryczne. WNT, W-wa 1976.9. Ronkowski M., Michna M., Kostro G., Kutt F.: Maszyny elektryczne wok nas: zastosowanie,

budowa, modelowanie, charakterystyki, projektowanie. (e-skrypt) Wyd. PG, Gdask, 2009/2011.10. Ronkowski M.: Maszyny elektryczne. Szkice do wykadw. PG 2012/2013.

http://www.eia.pg.gda.pl/e-mechatronika/11. Roszczyk S.: Teoria maszyn elektrycznych. WNT, W-wa 1979.12. Rafalski W., Ronkowski M.: Zadania z Maszyn Elektrycznych, cz. I, II. Wyd. 4/3 (skrypty) Wyd. PG, Gdask 1994.13. Staszewski P., Urbaski W., Zagadnienia obliczeniowe w eksploatacji maszyn elektrycznych, Warszawa, Oficyna

Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2009.

LITERATURALITERATURA

TRANSFORMATOR IDEALNY: RELACJE WIELKOCI ZACISKOWYCHTRANSFORMATOR IDEALNY: RELACJE WIELKOCI ZACISKOWYCH

Tytu: MASZYNY ELEKTRYCZNE WOK NAS. Zastosowanie, budowa, modelowanie, charakterystyki, projektowanie.Autor: Ronkowski Mieczysaw; Michna Micha ; Kostro Grzegorz ; Kutt Filip Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Gdaskiej Miejsce wydania: Gdask Data wydania: 2011 Format: application/pdfIdentyfikator zasobu: ISBN 9788373484016 ; oai:pbc.gda.pl:16401 Jzyk: PolPrawa: Biblioteka Gwna Politechniki Gdaskiej ; autorPOMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWAhttp://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=16401&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=

LITERATURA PODSTAWOWALITERATURA PODSTAWOWA

E-skrypt: MEWSwykad uzupenia e-skrypte-skrypt uzupenia wykad

ADVANCEMENTSADVANCEMENTS ININ ELECTRIC MACHINESELECTRIC MACHINES

Jacek F. Jacek F. GierasGieras(Hamilton Sundstrand, HS Fellow, (Hamilton Sundstrand, HS Fellow,

Applied Research Electrical Applied Research Electrical Engineering, Rockford, IL, USA,Engineering, Rockford, IL, USA,

Uniwersytet Uniwersytet

TechnologicznoTechnologiczno--PrzyrodniczyPrzyrodniczy wwBydgoszczyBydgoszczy))

TRANSFORMATOR IDEALNY: RELACJE WIELKOCI ZACISKOWYCHTRANSFORMATOR IDEALNY: RELACJE WIELKOCI ZACISKOWYCH

PORTAL KATEDRY ENERGOELEKTRONIKI I MASZYN ELEKTRYCZNYCHPROFIL DYPLOMOWANIA: E-MECHATRONIKA

Materiay dydaktyczne http://www.eia.pg.gda.pl/e-mechatronika/

LITERATURA - PORTALELITERATURA - PORTALE

Portale w Polsce dotyczce producentw maszyn elektrycznych i transformatorw

http://www.cantonigroup.com/

http://www.abb.pl/

http://www.turbocare.pl/pl/index.html(http://www.energoserwis.pl)

http://www.jad.pl/

http://www.dtwe.pl/index_fl6.html

http://www.elhand.pl/strona-glowna

TRANSFORMATOR IDEALNY: RELACJE WIELKOCI ZACISKOWYCHTRANSFORMATOR IDEALNY: RELACJE WIELKOCI ZACISKOWYCH

http://www.mit.edu

MIT's OpenCourseWarehttp://ocw.mit.edu/OcwWeb/

MIT DEPARTMENT OF PHYSICS

http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Physics/index.htm

WALTER LEWIN, PROFESSOR OF PHYSICS

8.02 Electricity and Magnetism, Spring 2002http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Physics/8-02Electricity-and-

MagnetismSpring2002/CourseHome/index.htm

WALTER LEWIN, PROFESSOR OF PHYSICS

The Wonders of Electricity and Magnetismhttp://mitworld.mit.edu/video/319/

This lecture is presented by the MIT Museum's Family Adventures in Science and Technology (FAST) Program

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT)MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT)

MASZYNY ELEKTRYCZNE A MASZYNY ELEKTRYCZNE A CZOWIEKCZOWIEK

Osignicia nauki i techniki su czowiekowi, ktry jest przede wszystkim istot mechaniczn yje w

rodowisku mechanicznym. Codzienne zwyczaje czowieka s gwnie podyktowane

przez zastanawianie si: jak szybko moe siprzemieszcza, nakarmi, umy i ogrza/ochodzi. Standard ycia czowieka jest w znacznym stopniu

funkcj jego moliwoci powikszania siy swoich mini (muskuw), zarwno dla sprawniejszego (szybszego) transportu (komunikacji), jaki i do realizacji procesw

przemysowych oraz szeroko pojtych usug, niezbdnych w rozwinitym spoeczestwie.

KWANTOWE SKRZYDA

TRANSFORMATOR IDEALNY: RELACJE WIELKOCI ZACISKOWYCHTRANSFORMATOR IDEALNY: RELACJE WIELKOCI ZACISKOWYCH

MASZYNY ELEKTRYCZNEMaszyn prdu staego (szczotkowe)Maszyny synchroniczneMaszyny indukcyjne/asynchroniczneMaszyny specjalne

MASZYNY ELEKTRYCZNE TYPY/RODZAJE MASZYNY ELEKTRYCZNE TYPY/RODZAJE

TRANSFORMATORYEnergetyczneSpecjalne

TRANSFORMATOR IDEALNY: RELACJE WIELKOCI ZACISKOWYCHTRANSFORMATOR IDEALNY: RELACJE WIELKOCI ZACISKOWYCH

ELEKTROTECHNIKA - PODSTAWOWA

DYSCYPLINA - SPECJALNODYSCYPLINA - SPECJALNO

TEORIA/MODELOWANIE/SYMULACJAPROJEKTOWANIE/KONSTRUKCJATECHNOLOGIAPOMIARYDIAGNOSTYKASTEROWANIE/REGULACJA

TRANSFORMATOR IDEALNY: RELACJE WIELKOCI ZACISKOWYCHTRANSFORMATOR IDEALNY: RELACJE WIELKOCI ZACISKOWYCH

Oglna struktura i funkcja systemu elektromechanicznego przetwarzania energii. Systemy generacji energii elektrycznej systemy elektroenergetyczne. Systemy generacji energii mechanicznej systemy napdu elektrycznego.

Oglne zasady budowy i fizyczne podsatwy dziaania maszyn elektrycznych (ME). Zjawiska fizyczne w ME, klasyfikacja ME, rodzaje pracy ME.

Transformatory.Budowa i zasada dziaania. Wzorzec sprzenia elektromagnetycznego (transformatorowego). Model obwodowy i wykres fazorowy. Stan jaowy, stan zwarcia, stan obcienia. Zmiana napicia, straty mocy i sprawno. Ukady pocze, praca rwnolega.

TRE PROGRAMUTRE PROGRAMU

TRANSFORMATOR IDEALNY: RELACJE WIELKOCI ZACISKOWYCHTRANSFORMATOR IDEALNY: RELACJE WIELKOCI ZACISKOWYCH

Maszyny prdu staego. Budowa i zasada dziaania. Generacja momentu elektromagnetycznego i sem rotacji. Wzorzec sprzenia elektromechanicznego. Uzwojenia komutatorowe, oddziaywanie twornika, komutacja. Model obwodowy. Maszyna obcowzbudna prdnice i ich charakterystyki, silniki i ich charakterystyki mechaniczne, rozruch, hamowanie, nawrt, sterowanie prdkoci obrotow.

Maszyny synchroniczne.Budowa, zasada dziaania, sposoby chodzenia. Pole wirujce wzbudzane mechanicznie lub elektrycznie. Generacja momentu elektromagnetycznego i sem rotacji. Uzwojenia prdu przemiennego. Oddziaywanie twornika. Maszyna z biegunami utajonymi (turbogenerator) model obwodowy i wykres fazorowy. Wyznaczanie charakterystyk i parametrw modelu. Praca autonomiczna, praca na sie sztywn zagadnienie synchronizacji. Wykres uniwersalny, charakterystyka ktowa, moc i moment synchronizujcy. Praca przy staej mocy czynnej, przejcie od pracy prdnicowej do silnikowej. Silnik synchroniczny. Silnikreluktancyjny.

TRE PROGRAMUTRE PROGRAMU

TRANSFORMATOR IDEALNY: RELACJE WIELKOCI ZACISKOWYCHTRANSFORMATOR IDEALNY: RELACJE WIELKOCI ZACISKOWYCH

Maszyna elektryczna: urzdzenie do elektromechanicznego przetwarzania energii z udziaem strumienia adunku elektrycznego

(prdu elektrycznego) i strumienia masy ruchu elektrycznego

i ruchu mechanicznego.

DEFINICJA MASZYNY ELEKTRYCZNEJDEFINICJA MASZYNY ELEKTRYCZNEJ

TRANSFORMATOR IDEALNY: RELACJE WIELKOCI ZACISKOWYCHTRANSFORMATOR IDEALNY: RELACJE WIELKOCI ZACISKOWYCH

Podstaw dziaania maszyn elektrycznych i transformatorw s dwa odkrycia:

efektu magnetycznego prdu (Hans Oersted odkry 21 kwietnia 1820 r.)

zjawiska indukcji elektromagnetycznej (MichaFaraday odkry 29 sierpnia 1831 r.)

PODSATWY DZIAANIA MASZYN ELEKTRYCZNYCHPODSATWY DZIAANIA MASZYN ELEKTRYCZNYCH

HANS CHRISTIAN OERSTED (1777-1851)DOWIADCZENIE 21 KWIETNIA 1820

EFEKT MAGNETYCZNY PRDU:

POCZENIE MAGNETYZMU I ELEKTRYCZNOCI

Na wykadzie o obwodach elektrycznych duski

naukowiec, Hans Oersted, koo igy kompasu umieci

drut, przez ktry pyn prd, i ze zdumieniem zobaczy, e

iga ta si obrcia.

Ruch elektryczny ruch mechaniczny

HANS CHRISTIAN OERSTED (1777-1851)DOWIADCZENIE 21 KWIETNIA 1820

G. Sarton (amerykaski historyk nauki) : Dowiadczania, ktre rozpocz H. Oersted w

kwietniu 1820 roku nale do najbardziej pamitnych eksperymentw w caej historii nauki [E. M. Rogers:

Fizyka dla dociekliwych, cz. 4, Elektryczno i magnetyzm, PWN Warszawa 1986,

s. 213].

W. Lewin, profesor fizyki w MIT: A crucial discover was made in eighteen twenty by

the Danish physicist Oerstadt. And he discovered that a magnetic needle responds to

a current in a wire. And this linked magnetism with electricity.

And this is arguably, perhaps, the most important experiment ever done (Lecture 11):

[8.02 Electricity and Magnetism, Spring 2002, (Massachusetts Institute of Technology: MIT

OpenCourseWare). http://ocw.mit.edu (accessed 10.01, 2009)].

TRANSFORMATOR IDEALNY: RELACJE WIELKOCI ZACISKOWYCHTRANSFORMATOR IDEALNY: RELACJE WIELKOCI ZACISKOWYCH

MASZYNA ELEKTRYCZNA TO BIJCE SERCE ELEKTROTECHNIKI

MASZYNY ELEKTRYCZNE ICH ZNACZENIEMASZYNY ELEKTRYCZNE ICH ZNACZENIE

Koncepcja, budowa i zdjcie silnika - student Marcin Hoowiski, suchacz wykadw z Maszyn elektrycznych, kier. Elektrotechnika, sem. 3, rok akad. 2009/2010

MICHAEL FARADAY (1791-1867)PIERWSZY SILNIK ELEKTRYCZNY (1821)

Budowa: Marcin HoowiskiRuch elektryczny ruch mechaniczny

MICHAELMICHAEL FARADAY (1791FARADAY (1791--1867)1867)

http://http://paulhutchpaulhutch..comcom//wordpresswordpress/?p=173/?p=173

JEDEN JEDEN Z NAJWYBITNIEJSZYCH Z NAJWYBITNIEJSZYCH

UCZONYCH UCZONYCH -- FIZYKFIZYKW XIX wW XIX w

MICHAELMICHAEL FARADAY (1791FARADAY (1791--1867)1867)DODOWIADCZENIE: 29.08.1831WIADCZENIE: 29.08.1831

ROK 2011 ROK 2011 -- 180 ROCZNICA180 ROCZNICA

http://http://paulhutchpaulhutch..comcom//wordpresswordpress/?p=173/?p=173

ROK 2011 ROK 2011 -- ROKIEM ROKIEM MICHAMICHAA FARADAYAA FARADAYA

MICHAELMICHAEL FARADAY (1791FARADAY (1791--1867)1867)DODOWIADCZENIE : 29 SIERPNIA 1831WIADCZENIE : 29 SIERPNIA 1831

ZJAWISKO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

W. Lewin, profesor fizyki w MIT:

And this was a profound discovery (by Faraday) which changed our world and it

contributed largely to the technological revolution of the late nineteenth and early

twenty century (Lecture 16);

And that (Faradays law) runs our economy(Lecture 17)

[8.02 Electricity and Magnetism, Spring 2002, (Massachusetts Institute of Technology: MIT

OpenCourseWare). http://ocw.mit.edu(accessed 10.01, 2009)].

PIERWSZY GENERATOR ELEKTRYCZNY (1831)

Ruch mechaniczny ruch elektryczny

Pismo PG Nr 8 (listopad) 2008

MICHAELMICHAEL FARADAY (1791FARADAY (1791--1867)1867)DODOWIADCZENIE: 29 SIERPNIA 1831WIADCZENIE: 29 SIERPNIA 1831

PIERWSZY GENERATOR ELEKTRYCZNY (1831)

Pismo PG Nr 8 (listopad) 2008

ZJAWISKO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Ruch mechaniczny ruch elektryczny

MICHAMICHA DOLIWODOLIWO--DOBROWOLSKI (1862DOBROWOLSKI (1862--1919)1919)Pionier techniki prdu trjfazowego

Przemawia nestor elektrykw (maszynowcw) polskich prof. Wadysaw Paszek na ceremonii odsonicia tablicy pamitkowej powiconej

Michaowi Doliwo-Dobrowolskiemu 5 wrzenia 2001 rokuMICHA DOLIWO-DOBROWOLSKI - POMNIK W SZCZECINIE

http://bezel.com.pl/index.php/micha-doliwo-dobrowolski-czii.html

ROK 2012 ROK 2012 -- ROKIEM ROKIEM MICHAMICHAA DOLIWOA DOLIWO--DOBROWOLSKIEGO DOBROWOLSKIEGO

MASZYNY ELEKTRYCZNE MASZYNY ELEKTRYCZNE A MECHATRONIKA / ELEKTROMECHANIKA A MECHATRONIKA / ELEKTROMECHANIKA

MECHATRONIKA wyMECHATRONIKA wyonionia sia si stosunkowo nagle z maszyn stosunkowo nagle z maszyn elektrycznych/elektromechaniki w wyniku postelektrycznych/elektromechaniki w wyniku postpu pu

technicznego w energoelektronice, mikroelektronice technicznego w energoelektronice, mikroelektronice i technice komputerowej. i technice komputerowej.

Znamienne dla mechatroniki jest nierozZnamienne dla mechatroniki jest nierozczne, powiczne, powizanie zanie mechaniki, elektromechaniki, elektrodynamiki technicznej, mechaniki, elektromechaniki, elektrodynamiki technicznej,

elektroniki, informatyki, myelektroniki, informatyki, mylenia systemowego i lenia systemowego i ekonomii.ekonomii.

ZASADA SYNERGII !ZASADA SYNERGII !

MASZYNY ELEKTRYCZNE MASZYNY ELEKTRYCZNE A MECHATRONIKA / ELEKTROMECHANIKA A MECHATRONIKA / ELEKTROMECHANIKA

Osignicia mechatroniki su czowiekowi, ktry jest przede wszystkim istot mechaniczn yje w

rodowisku mechanicznym. Codzienne zwyczaje czowieka s gwnie podyktowane

przez zastanawianie si: jak szybko moe siprzemieszcza, nakarmi, umy i ogrza/ochodzi. Standard ycia czowieka jest w znacznym stopniu

funkcj jego moliwoci powikszania siy swoich mini (muskuw), zarwno dla sprawniejszego (szybszego) transportu (komunikacji), jaki i do realizacji procesw

przemysowych oraz szeroko pojtych usug, niezbdnych w rozwinitym spoeczestwie.

NOWA NOWA KONCEPCJAKONCEPCJAGENEROWANIA GENEROWANIA

ENERGII ENERGII ELEKTRYCZNEJELEKTRYCZNEJ

CHAUPNICZE WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ ELEKTRYCZNA PRZDKA

SYSTEM ZDOLNY SYSTEM ZDOLNY DO INTELIGENTNEGO DO INTELIGENTNEGO

DZIADZIAANIA?ANIA?

CZY TO SICZY TO SI OPOPACA?ACA?

RCZNE GENEROWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

MASZYNA MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNAMAGNETOELEKTRYCZNA

PRPRDNICA/SILNIKDNICA/SILNIK

KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ KOSZTY PRACYWg. IEEE Power & Energy Magazine, vol. 1, no 3, 2003 p.17-23

Typical electricity prices are around 0.10 US$ per kWh100 W bulb burning 24 hours, consumes 2400 Wh=2.4 kWh; cost

about 0.25 US$1hp = 750W

A HUMAN IN GOOD SHAPE CAN CONTINUOUSLY WORK TO PRODUCE ABOUT 0.75 hp 563 W

TV +prdnica + rower + czowiek jako rdo energii(praca z pen moc fizyczn w sposb cigy).

In terms of electric power equivalent, this would be worth about 0.05 US$ (0.15 z) per hour,

quite a bit below minimum wage!!!It is now wonder that electric power revolutionized the industrial

world by providing cheap labor - the electric motor.

KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ KOSZTY PRACY

W Gdasku (dane z 2008 r):0.134 z/kWh opata za energi0.1585 z opata przesyowa zmienna za 1 kWh

Suma = 0.2925z/kWh +22%Vat=0.35685 z/kWh

Jeeli 1$ 3z to 0.35685 z/kWh

co jest rwnowane 0.12 $/kWh

KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ KOSZTY PRACY

ELEKTROCIEPOWNIA EC II GDYNIA

TURBOGENERATOR CHODZONY WODOREMMOC = 68750 kVA NAPICIE = 10500 V

PRD = 3780 A COS = 0,8 PRDKO OBR = 3000 obr/min

MOC POZORNA NAJWIKSZEGO GENERATORA: 1850 MVAMOC CZYNNA = 1850 . 0,8 = 1 480 MW

1 480 106 / 563 = 2 628 775 ludzi

MOC CZYNNA = 68750 . 0,8 = 55 000 kW

55 000 103 / 563 = 97 690 ludzi

ELEKTROCIEPOWNIA EC II GDYNIA

ELEKTROWNIA SZCZYTOWO-POMPOWA arnowiec

rednica 7,1/5.4 m 135 ha 13,8 106m3 126 m

Moc 4x 179 MW = 716 MW Potna kompresja energii!Porwnaj rednice przewodw linii energetycznej i rurocigu!

MEC

HA

TRO

NIK

A?

KARIERA INKARIERA INYNIERSKAYNIERSKACzy warto studiowaCzy warto studiowa maszyny elektryczne?maszyny elektryczne?

DZIKUJ ZA UWAG!

PYTANIA?