przykŁadowy - ore.edu.pl · pdf file7.1.technologia murowanych konstrukcji budowlanych ........

Click here to load reader

Post on 01-Mar-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Partnerstwo na rzecz ksztacenia zawodowego. Etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadajca potrzebom rynku pracy

Projekty wspfinansowane przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

Warszawa 2017

PRZYKADOWY

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

TECHNIK BUDOWNICTWA 311204

O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

TYP SZKOY: TECHNIKUM 5-LETNIE

RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY

Partnerstwo na rzecz ksztacenia zawodowego. Etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadajca potrzebom rynku pracy

Projekty wspfinansowane przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

`

Program nauczania dla zawodu technik budownictwa 311204 o strukturze przedmiotowej

2

Autorzy: mgr in. Lidia Staniszewska, mgr in. Stanisawa Ligzka-Charysz, mgr in. Adam Rudzik Recenzenci: Ekspert wiodcy: mgr in. Joanna Ksieniewicz Menader projektu: mgr Anna Krajewska

Publikacja powstaa w ramach projektu Partnerstwo na rzecz ksztacenia zawodowego. Etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadajca potrzebom rynku pracy w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwj. Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Publikacja jest dystrybuowana bezpatnie.

Copyright by Orodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2017 Orodek Rozwoju Edukacji 00-478 Warszawa Al. Ujazdowskie 28 www.ore.edu.pl

Partnerstwo na rzecz ksztacenia zawodowego. Etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadajca potrzebom rynku pracy

Projekty wspfinansowane przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

`

Program nauczania dla zawodu technik budownictwa 311204 o strukturze przedmiotowej

3

SPIS TRECI 1. PODSTAWY PRAWNE KSZTACENIA ZAWODOWEGO ................................................ 6 2. OGLNE CELE I ZADANIA KSZTACENIA ZAWODOWEGO ......................................... 8 3. INFORMACJE O ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA ............................................... 9

POWIZANIA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA Z INNYMI ZAWODAMI ................. 10 SZCZEGOWE CELE KSZTACENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA ...... 10 PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W TECHNIKUM W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA .............................................................................................................. 10 KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA Z PODSTAW PROGRAMOW KSZTACENIA OGLNEGO ........................................ 11

4. PLANY NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA ...................................12 Plan nauczania dla zawodu technik budownictwa o strukturze przedmiotowej tabela .... 12 Wykaz przedmiotw i dziaw programowych dla zawodu technik budownictwa tabela . 15

5. PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGLNYCH PRZEDMIOTW W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA .................................................................................................17

1. Stosowanie przepisw BHP w budownictwie ................................................................ 17 1.1. Regulacje prawne w zakresie ochrony pracy ............................................................. 17 1.2. Czynniki szkodliwe, uciliwe i niebezpieczne stwarzajce zagroenie zawodowe podczas prowadzenia prac wykoczeniowych .................................................................. 18 1.3. Zagroenia wynikajce z prowadzenia prac wykoczeniowych .................................. 19 2. Kompetencje spoeczne i organizacja pracy zespow .................................................. 22 2.1. Motywacja i postawy .................................................................................................. 22 2.2. Zasady i normy zachowania ....................................................................................... 23 2.3. Komunikacja spoeczna ............................................................................................. 25 2.4. Techniki pracy w grupie ............................................................................................. 26 3. Podstawy dziaalnoci gospodarczej ............................................................................. 30 3.1. Podstawy formalno-prawne dziaalnoci gospodarczej ............................................... 30 3.2. Prowadzenie przedsibiorstwa budowlanego ............................................................. 32 4. Jzyk obcy zawodowy w budownictwie ......................................................................... 36 5. Rysunek techniczny ...................................................................................................... 40 6. Podstawy budownictwa ................................................................................................. 43 6.1. Charakterystyka obiektw i materiaw budowlanych ................................................. 43 6.2. Charakterystyka pomiarw i urzdze pomiarowych .................................................. 45

Partnerstwo na rzecz ksztacenia zawodowego. Etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadajca potrzebom rynku pracy

Projekty wspfinansowane przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

`

Program nauczania dla zawodu technik budownictwa 311204 o strukturze przedmiotowej

4

6.3. Zagospodarowanie terenu budowy ............................................................................ 47 7. Technologia robt konstrukcyjno-budowlanych ............................................................. 51 7.1.Technologia murowanych konstrukcji budowlanych .................................................... 51 7.2.Technologia konstrukcji elbetowych monolitycznych ................................................. 53 7.3.Technologia montau konstrukcji stalowych, prefabrykowanych elbetowych, drewnianych ..................................................................................................................... 57 8. Dokumentacja budowlana ............................................................................................. 63 9. Podstawy konstrukcji budowlanych ............................................................................... 65 9.1. Statyka budowli .......................................................................................................... 65 9.1. Obliczenia wytrzymaociowe ..................................................................................... 66 10. Wykonywanie robt konstrukcyjno-budowlanych ........................................................ 68 10.1. Wykonywanie robt murowych ................................................................................. 68 10.2. Wykonywanie konstrukcji elbetowych monolitycznych ............................................ 71 10.3. Monta konstrukcji budowlanych stalowych, elbetowych prefabrykowanych, drewnianych ..................................................................................................................... 76 11. Organizowanie i kontrolowanie robt konstrukcyjno-budowlanych zajcia praktyczne82 11.1. Zagospodarowanie terenu budowy i organizowanie robt ziemnych ........................ 82 11.2. Organizowanie robt stanu surowego ...................................................................... 87 11.3. Utrzymanie obiektw budowlanych .......................................................................... 91 11.4. Organizowanie robt rozbirkowych ........................................................................ 95 12. Kosztorysowanie robt konstrukcyjno-budowlanych ................................................... 99 13. Posugiwanie si dokumentacj budowlan .............................................................. 102 PRAKTYKI ZAWODOWE ............................................................................................... 106 Wykonywanie i koordynacja robt konstrukcyjno-budowlanych ...................................... 106 Organizowanie, kontrolowanie i kosztorysowanie robt budowlanych ............................. 115

ZACZNIKI ...................................................................................................................... 126 ZACZNIK 1. EFEKTY KSZTACENIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA Z ROZPORZDZENIA W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTACENIA W ZAWODACH .............................................................................................................. 126 ZACZNIK 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTACENIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA WYNIKAJCE Z PLANU NAUCZANIA ............................................... 129 ZACZNIK 3. USZCZEGOWIONE EFEKTY KSZTACENIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA ............................................................................................................ 147

Partnerstwo na rzecz ksztacenia zawodowego. Etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadajca potrzebom rynku pracy

Projekty wspfinansowane przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

`

Program nauczania dla zawodu technik budownictwa 311204 o strukturze przedmiotowej

5

Partnerstwo na rzecz ksztacenia zawodowego. Etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadajca potrzebom rynku pracy

Projekty wspfinansowane przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

`

Program nauczania dla zawodu technik budownictwa 311204 o strukturze przedmiotowej

6

1. PODSTAWY PRAWNE KSZTACENIA ZAWODOWEGO Program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA opracowano zgodnie z nastpujcymi aktami prawnymi: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1943

z pn. zm.), Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo owiatowe (Dz.U. 2017 poz. 59), Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzajce ustaw Prawo owiatowe

(Dz.U. 2017 poz. 60), Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016

po