oświetlenie elektryczne

of 49/49
1 | | Oświetlenie elektryczne Przemysław Wronowski Listopad 2011

Post on 16-Jan-2016

60 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Oświetlenie elektryczne. Przemysław Wronowski Listopad 2011. Plan wykładu. Ogólne informacje dotyczące oświetlenia elektrycznego Wymagania prawne Oświetlenie dynamiczne Rodzaje źródeł światła i ich parametry CityTouch Dialux LightBox. Podstawy. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Owietlenie elektrycznePrzemysaw Wronowski

  Listopad 2011

 • Plan wykaduOglne informacje dotyczce owietlenia elektrycznegoWymagania prawneOwietlenie dynamiczneRodzaje rde wiata i ich parametryCityTouchDialuxLightBox

 • Podstawyrda wiata dzielimy na naturalne i sztuczne.

 • Podstawowe wielkoci owietlenia

  strumie wietlny F [lm],

  wiato I [cd],

  natenie owietlenia E [lx],

  luminancja L [cd/m2].

 • Natenie owietlenia Poziom 20 lx umoliwia zgrubne rozrnienie cech twarzy i zosta przyjty jako minimalny we wntrzach Poziom 200 lx umoliwia rozrnienie cech twarzy bez nadmiernego wysiku, zosta przyjty jako minimalny we wntrzach gdzie przebywaj ludzie duej i jest wykonywana praca Poziom 2000 lx zosta przyjty jako optymalny ze wzgldu na odczucia przyjemnociowe Poziom 20000 lx wystpi maksymalna czuo kontrastowa oka.

 • 10 000 lx100 000 lxOwietlenie naturalne

 • Poprawne owietlenie to takie, ktre zapewnia wygodne widzenie

  Wygodne widzenie wystpuje gdy zdolno rozrniania szczegw jest pena, spostrzeganie jest sprawne ale nie nadmiernie mczce

  Do zapewnienia wygodnego widzenia konieczne s: waciwy poziom natenia owietlenia PN-EN waciwa rwnomierno owietlenia waciwy poziom ograniczenia olnienia waciwy rozkad luminancji waciwa barwa wiata waciwy wspczynnik oddawania barwOwietlenie sztuczne

 • Wartoci normatywne

 • Linia ciga - jest to obiektywna miara wraenia barwy danego rda wiata, np.:2000 K - barwa wiata wieczki 2800 K - barwa bardzo ciepobiaa (arwkowa) 3000 K - wschd i zachd soca 4000 K - barwa biaa 5000 K - barwa chodnobiaa 6500 K - barwa dzienna 10000-15000 K - barwa czystego niebieskiego nieba 28000-30000 K - byskawica Temperatura barwowa

 • Owietlenie dynamiczne

 • Wpyw barwy wiata na czowieka

 • Owietlenie dynamiczne

 • Sprawno rda wiata (skuteczno rda wiata)

  [lm/W]

  jednostka skutecznoci rda wiata = jaka cz mocy elektrycznej pobranej przez rdo wiata przetwarzana jest na strumie wietlny

  =F/P

  Im wiksza jest ta warto, tym bardziej sprawne jest rdo wiata. W zwizku z t zalenoci musimy jednak wzi pod uwag ywotno rda wiata.

 • Moc znamionowa [W]- warto mocy lampy przy zachowaniu okrelonych warunkw pracy lampy.

  Trwao absolutna czas wiecenia do chwili wyganicia wskutek uszkodzenia

  Trwao uyteczna - czas wiecenia rda wiata do chwili, kiedy warto jego strumienia wietlnego zmniejszy si o 20 30% w stosunku do wartoci pocztkowej

  Temperatura barwowa okrela kolor wiata emitoanego przez rdo wiata

  Wspczynnik oddawania barw Ra- okrela jak wiernie postrzegamy barwy owietlonych przedmiotw

  Podstawowe parametry rde wiata

 • arwki tradycyjne

  ZALETY: produkcja arwek o dowolnymnapiciu znamionowym i dowolnej mocyznamionowej; zawieca si od razu po wczeniu dosieci; bardzo dobre oddawanie barw nie wymaga dodatkowego stosowaniaprzyrzdw zaponowych i statecznika.WADY: wraliwo na warto napiciazasilajcego; niska trwao (okoo 1000 h); niska skuteczno wietlna (8 21lm/W); dua energochonnoRodzaje rde wiata

 • rda halogenowe

  rda halogenowe w porwnaniu z arwkamitradycyjnymi charakteryzuje: wiksza skuteczno wietlna (18-33 lm/W); mniejsze wymiary; wysza trwao (znamionowa trwaook 2000 h); wysza temperatura barwowa(3000-3400 K, barwy owietlanych przedmiotws bardziej nasycone); may spadek strumienia wietlnego w okresieeksploatacji.Rodzaje rde wiata

 • wietlwki kompaktowe

  ZALETY: brak efektu stroboskopowego; mog by stosowane wwikszoci standartowychopraw owietleniowych. jest produkowana w rnych temperaturach barwowych

  Rodzaje rde wiata

 • wietlwki liniowe

  Zalety Bardzo wysoki wspczynnik oddawania barw Ra>90 Szerokie zastoswanie Rwnomierno owietlenia Duy wachlarz mocowyWady Maa odporno na niskie temperatury

  Rodzaje rde wiata

 • Lampy rtciowe wysokoprne

  WADY: wpyw temperatury otoczenia na czaszaponu; niski wspczynnik oddawania barw; wystpowanie efektu stroboskopowego. niska skuteczno wietlna (60 lm/W)

  ZALETY: niska cena w porwnaniu z innymiwysokocinieniowymi lampamiwyadowczymi; wysoka niezawodno i trwao wporwnaniu z arwkami (6000 - 20000 h);

  Rodzaje rde wiata

 • Lampy sodowe wysokoprne

  WADY: moc dostarczana do lampy moe uleczmianie wskutek zmiany napiciazasilajcego lampy niski wspczynnik oddawania barw Ra~20ZALETY: s mao wraliwe na wahaniatemperatury otoczenia wysoka trwao (20000 32000 h)

  Rodzaje rde wiata

 • Lampy sodowe niskoprne

  WADY: bardzo niski wspczynnik Ra bardzo ograniczone moliwoci zastosowa dugi czas zaponu

  ZALETY wysoka skuteczno wietlna, nawet 200 lm/W !!!! duga ywotnoRodzaje rde wiata

 • Lampy LED

  WADY: cena cena cena...

  ZALETY wysoka skuteczno wietlna (i wci ronie), ekstremalnie duga ywotno (ok 50 000h) wysoki wspczynnik oddawania barw odporna na zmiany temperatur...................

  Rodzaje rde wiata

 • Pomiary wielkoci wietlnych

  Pomiaru natenia owietlenia dokonuje si luksomierzem

  Rodzaje rde wiata

 • Porwnanie rde wiata

  TypMoc WStrumie wietlny w lmSpr. rda wiata lm/Wywotno w godzinacharwka 60730121000arwka 1001380141000Halogenowa niskonapiciowa20350182000wietlwka kompaktowa11600558000wietlwka3634509612000Lampa rtciowa8040005015000Lampa sodowa HP1502250011632000LED1001200012050 000Lampa sodowa LP2503000020016000

 • System sterowania owietleniem ulicznymCityTouch

 • CityTouch

 • CityTouch

 • CityTouch

 • Komputerowe wspomaganie w obliczeniach owietlenia zewntrznego i wewntrznegona przykadzie programu DIALUXKOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA OWIETLENIA

 • 1. Uruchomienie programu i rozpoczcie pracy Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu pojawia si plansza (rys. 1), na ktrej znajduj si polecenia informujce, od czego chcemy rozpocz prac. W naszym przypadku klikamy na plecenie Nowy projekt wewntrzny.

  Rys. 1 Okno powitalne programu Dialux

  Dialux

 • 2. Wprowadzenie parametrw pomieszczenia Po lewej stronie ekranu w oknie edycji pojawia si zakadka Edytor pomieszczenia (rys. 2), w ktrym wpisujemy dugo, szeroko oraz wysoko pomieszczenia. Dane pomieszczenia moemy rwnie wprowadzi za pomoc wsprzdnych naronikw. Dialux

 • 3. Wprowadzenie danych projektu Po zaznaczeniu katalogu Projekt 1, w oknie edycji pojawiaj si zakadki, w ktre wpisujemy oglne informacje nazwa obiektu, adres, projektant Dialux

 • 4. Wprowadzenie danych pomieszczenia W tym momencie przechodzimy do definiowania obliczanego pomieszczenia. Po zaznaczeniu katalogu Pomieszczenie 1, pojawiaj si zakadki, w ktre wpisujemy nazw pomieszczenia.

  Dialux

 • - wspczynniki odbicia sufitu, podogi oraz wsplny dla cian (rys. 6), kada z powierzchni moe by rwnie okrelona za pomoc materiau, z ktrego jest wykonana. Dialux

 • 5. Wybr opraw do projektu Kolejnym krokiem jest wybr opraw. Zanim do tego przystpimy musimy zainstalowa baz opraw marki PHILIPS. Plik do zainstalowania znajduje si na stronie www.klubswiatla.pl. W oknie Przewodnik klikamy przycisk Wybierz oprawy. Pojawia si zakadka opraw i z katalogu Pluginy producenta wybieramy baz PHILIPS Dialux

 • Dialux

 • 6. Rozmieszczanie opraw Kolejnym krokiem jest rozmieszczenie opraw w pomieszczeniu. W oknie Przewodnik, po najechaniu kursorem na przycisk Wstaw pole opraw rozwija si menu, z ktrego moemy wybra ukad rozmieszczenia opraw pojedyncz opraw, lini opraw, ukad prostoktny lub ukad biegunowyDialux

 • Rys. 17 Widok 3D rozmieszczenia opraw Dialux

 • 7. Obliczenia i przedstawienie wynikw Jeeli mamy ju zdefiniowane pomieszczenie, wybralimy i wstawilimy oprawy, moemy przystpi do oblicze i wydruku wynikw. Z okna Przewodnik wybieramy przycisk Rozpocznij obliczenia i pojawia si ramka informujca o postpie obliczeDialux

 • System do zarzdzania usterkami na owietleniu ulicznym

 • Dzikuj za uwag

  Dzikuj za uwag