ramowe palny nauczania na turnusach teoretycznego ... · 3 podstawy dokumentacji technicznej 24 24...

Click here to load reader

Post on 27-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Ramowe palny nauczania na turnusach teoretycznego doksztacania

zawodowego w ODiDZ dla trzyletniej Branowej Szkoy I Stopnia na rok

szkolny 2017/2018, 2018/2019

Asystent fryzjera Nr programu: 932919/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na

turnusach zawodowych

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w

okresie ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 16 0 0 16

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 16 0 16

3 Rysunek zawodowy 28 0 0 28

4 Technologia fryzjerstwa 56 28 52 136

5 Pielgnacyjne zabiegi fryzjerskie 36 36 28 100

6 Formowanie fryzur 0 28 28 56

7 Koloryzowanie wosw 0 28 28 56

Razem 136 136 136 408

Betoniarz - zbrojarz Nr programu: 711402/ZSiPKZ/2017

L.p. Przedmioty zawodowe obowizujce na kursach

zawodowych

I stopie II stopie III stopie Razem liczba

godzin 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1. Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2. Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3. Technologia robt betoniarsko - zbrojarskich 34 64 46 144

4. Rysunek techniczny 30 48 42 120

5. Podstawy budownictwa 48 0 0 48

6. Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

7. Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

Razem 136 136 136 408

Blacharz Nr programu: 721301/ZSiPKZ/2017

L.p. Przedmioty zawodowe obowizujce na kursach

zawodowych

I stopie II stopie III stopie Razem liczba

godzin 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Podstawy konstrukcji maszyn 24 24 0 48

4 Podstawy technik wytwarzania w blacharstwie 42 42 44 128

5 Technologia blacharstwa 46 46 44 136

6 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

7 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem 136 136 136 408

Blacharz izolacji przemysowych

Nr programu: 721303/ZSiPKZ/2017

L.p. Przedmioty zawodowe I stopie II stopie III stopie Razem liczba

godzin 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Materiaoznawstwo i technologia w blacharstwie izolacji

przemysowych 48 48 88 184

4 Podstawy dokumentacji technicznej 32 32 0 64

5 Podstawy konstrukcji maszyn 32 32 0 64

6 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

7 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem 136 136 136 408

Blacharz samochodowy Nr programu: 721306/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe Liczba godzin na turnusie Razem godzin w okresie

ksztacenia I st. II st. III st.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Podstawy konstrukcji maszyn 24 24 0 48

4 Podstawy technik wytwarzania w blacharstwie 42 42 44 128

5 Technologia napraw nadwozi samochodowych 46 46 44 136

6 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

7 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem 136 136 136 408

Ciela Nr programu: 711501/ZSiPKZ/2017

Nr Przedmioty zawodowe I stopie

4 tyg.

II stopie

4 tyg.

III stopie

4 tyg.

Razem godzin w

okresie ksztacenia

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Podstawy dokumentacji technicznej 24 24 0 48

4 Podstawy konstrukcji maszyn 24 0 0 24

5 Materiaoznawstwo i technologia robt ciesielskich 64 88 88 240

6 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

7 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem godzin 136 136 136 408

Cukiernik Nr programu: 751201/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe

I

stopie

II

stopie

III

stopie Razem godzin w

okresie ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Technika w produkcji cukierniczej 34 34 0 68

4 Technologie produkcji cukierniczej 78 78 88 244

5 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

6 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem godziny 136 136 136 408

Dekarz Nr programu: 712101/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe I stopie II stopie III stopie

Razem 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Podstawy dokumentacji technicznej 24 24 0 48

4 Podstawy konstrukcji maszyn 24 0 0 24

5 Materiaoznawstwo i technologia robt dekarskich 64 88 88 240

6 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

7 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

Razem 136 136 136 408

Drukarz Nr programu: 732201/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe I stopie II stopie III stopie

Razem 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Technologia wykonywania form drukowych i drukowania 72 72 88 232

4 Maszyny i urzdzenia do wykonywania form drukowych i drukowania 40 40 0 80

5 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

6 Jzyk angielski zawodowy 0 0 24 24

RAZEM 136 136 136 408

Elektromechanik Nr programu: 741201/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na turnusach

doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem

godzin 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Elektrotechnika i elektronika 80 40 0 120

4 Podstawy konstrukcji maszyn 32 0 0 32

5 Urzdzenia elektryczne 0 40 0 40

6 Maszyny elektryczne 0 32 88 120

7 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

8 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem godzin 136 136 136 408

Elektromechanik pojazdw samochodowych Nr programu: 741203/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na turnusach

doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin

4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Podstawy konstrukcji maszyn 16 16 0 32

4 Rysunek techniczny 16 0 0 16

5 Budowa pojazdw samochodowych 24 24 24 72

6 Elektryczne i elektroniczne wyposaenie pojazdw 24 48 64 136

7 Elektrotechnika i elektronika 32 0 0 32

8 Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B 0 24 0 24

9 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

10 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem godzin 136 136 136 408

Elektryk Nr programu: 741103/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na

turnusach doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem

godzin 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Elektrotechnika i elektronika 48 20 0 68

4 Maszyny elektryczne 20 20 16 56

5 Urzdzenia elektryczne 0 40 16 56 6 Instalacje elektryczne 44 32 56 132 7 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

8 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24 Razem godziny 136 136 136 408

elektronik Nr programu: 742117/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na turnusach

doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Elektrotechnika i elektronika 68 52 0 120

4 Urzdzenia i instalacje elektroniczne 44 60 88 192

5 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

6 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

Razem godzin 136 136 136 408

Fryzjer Nr programu: 514101/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na

turnusach zawodowych

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w

okresie ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Technologia fryzjerstwa 72 72 88 232

4 Podstawy fryzjerstwa 40 40 0 80

5 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

6 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem 136 136 136 408

FOTOGRAF Nr programu: 343101/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na

turnusach doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin

4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Teoria obrazu fotograficznego 72 48 64 184

4 Urzdzenia i sprzt w fotografii 40 40 24 104

5 Estetyka fotografii 0 24 0 24

6 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

7 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

czna liczba godzin 136 136 136 408

Grnik eksploatacji otworowej

Nr programu: 81130/ZSiPKZ/2017

Grnik eksploatacji podziemnej Nr programu: 811101/ZSiPKZ/2017

L.p. Przedmioty zawodowe obowizujce na kursach

zawodowych

I stopie II stopie III stopie Razem liczba godzin

4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Podstawy podziemnej eksploatacji z 64 48 44 152

4 Podstawy grnictwa podziemnego 24 24 44 88

5 Podstawy techniki 24 24 0 48

6 Przepisy prawa w grnictwie 0 16 0 24

7 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

8 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem godzin 136 136 136 408

Grnik odkrywkowej eksploatacji z Nr programu: 811102/ZSiPKZ/2017

L.p. Przedmioty zawodowe obowizujce na kursach

zawodowych

I stopie II stopie III stopie Razem liczba godzin

4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Przepisy prawa w grnictwie odkrywkowym 40 0 0 40

4 Podstawy techniki 24 48 0 72

5 Podstawy geologii i grnictwa odkrywkowego 48 64 88 200

6 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

7 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem godzin 136 136 136 408

Garbarz skr Numer programu: 753501/ZSiPKZ/2017

L.p. Przedmioty zawodowe obowizujce na kursach

zawodowych

I stopie II stopie III stopie Razem liczba godzin

4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Technologia garbarska 80 68 88 236

4 Materiaoznawstwo garbarskie 32 44 0 76

5 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

6 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem godzin 136 136 136 408

Introligator

Nr programu: 732301/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na turnusach

doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem

godzin 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Technologia wykonywania drukw lunych i opraw 68 68 88 224

4 Maszyny i urzdzenia do wykonywania drukw

lunych i opraw 44 44 0 88

5 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

6 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

RAZEM 136 136 136 408

Jediec

Nr programu: 516408/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na

turnusach doksztacania teoretycznego

I

stopie

II

stopie III stopie

Razem godzin

4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Technika w rolnictwie 44 24 0 68

4 Przepisy ruchu drogowego kat. T 0 20 20 40

5 Jedziectwo i trening koni 68 68 68 204

6 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

7 Jzyk obcy zawodowy. 0 0 24 24

RAZEM 136 136 136 408

Kamieniarz Nr programu: 711301/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na turnusach

doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem

godzin 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Podstawy dokumentacji technicznej w kamieniarstwie 44 44 0 88

4 Materiaoznawstwo i technologia w kamieniarstwie 68 68 88 224

5 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

6 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

czna liczba godzin 136 136 136 408

Kominiarz Nr programu: 713303/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na

turnusach doksztacania teoretycznego

I

stopie

II

stopie III stopie

Razem liczba godzin

4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Rysunek techniczny 24 24 0 48

4 Podstawy budownictwa 44 44 0 88

5 Technologia 44 44 88 176

6 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

7 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

8 Razem 136 136 136 408

Koszykarz plecionkarz Numer programu 731702/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na

turnusach doksztacania teoretycznego

I

stopie

II

stopie

III

stopie Razem liczba godzin

4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Technologia 52 52 52 156

4 Rysunek i projektowanie 24 24 0 48

5 Uprawa i przetwrstwo wikliny 36 36 36 108

6 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

7 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem 136 136 136 408

Krawiec

Numer programu: 753105/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na turnusach

doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem liczba

godzin 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Materiaoznawstwo odzieowe 40 40 0 80

4 Podstawy projektowania i konstrukcji odziey 52 52 68 172

5 Techniki wytwarzania odziey 20 20 20 60

6 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

7 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem godz. 136 136 136 408

kucharz Nr programu: 512001/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na

turnusach doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem liczba

godzin 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Wyposaenie i zasady bezpieczestwa w

gastronomii 34 34 0 68

4 Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 78 78 88 244

5 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

6 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem godziny 136 136 136 408

Kunierz Nr programu: 753106/ZSiPKZ/2017

LP.

Przedmioty zawodowe obowizujce na turnusach

doksztacania teoretycznego

Turnus

Razem godzin w

cyklu ksztacenia

I II III

Ksztacenie zawodowe teoretyczne

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Rysunek zawodowy wyrobw skrzanych 24 24 0 48

4 Materiay kunierskie 32 32 32 96

5 Technologia kunierstwa 56 56 56 168

6 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

7 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

czna liczba godzin 136 136 136 408

Kowal Nr programu: 722101/ZSiPKZ/2017

Lp. Obowizkowe zajcia edukacyjne

Turnus Razem godzin w cyklu

ksztacenia I II III

Przedmioty w ksztaceniu zawodowym teoretycznym

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Podstawy konstrukcji maszyn 72 0 0 72

4 Podstawy technik wytwarzania 14 72 0 86

5 Technologia prac kowalskich 26 40 88 154

6 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

7 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

czna liczba godzin 136 136 136 408

Kaletnik

Nr programu: 753702/ZSiPKZ/2013

Lp.

Przedmioty zawodowe obowizujce na turnusach

doksztacania teoretycznego

Turnus Razem godzin w cyklu

ksztacenia I II III

Ksztacenie zawodowe teoretyczne

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Rysunek zawodowy 24 24 0 48

4 Materiay kaletnicze 24 24 24 72

5 Technologia kaletnictwa 64 64 64 192

6 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

7 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

czna liczba godzin 136 136 136 408

Kierowca - mechanik

Nr programu: 832201/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na turnusach

doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godziny w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo 28 0 0 28

4 Przepisy ruchu drogowego 0 28 20 48

5 Obsuga rodkw transportu drogowego 84 28 0 112

6 Uytkowanie rodkw transportu drogowego 0 56 68 124

7 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

8 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem 136 136 136 408

Lakiernik Nr programu: 713201/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na turnusach

doksztacania teoretycznego

I

stopie II stopie

III

stopie Razem

godzin 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Podstawy konstrukcji maszyn 88 0 0 88

4 Podstawy technik wytwarzania 0 44 88 132

5 Technologia prac lakierniczych 24 68 0 92

6 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

7 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem godzin 136 136 136 408

Magazynier - logistyk

Nr programu: 432106/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na turnusach

doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem

godzin 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Gospodarka magazynowa 56 28 52 136

4 Magazyny przyprodukcyjne 56 32 0 88

5 Magazyny dystrybucyjne 0 52 36 88

6 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

7 Jzyk angielski zawodowy 0 0 24 24

RAZEM 136 136 136 408

Mechanik automatyki przemysowej i urzdze precyzyjnych

Nr programu: 731102/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na turnusach doksztacania

teoretycznego

I

stopie II stopie

III

stopie Razem

godzin 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Podstawy konstrukcji urzdze precyzyjnych 24 24 48 96

4 Techniki wytwarzania 24 28 0 52

5 Elektrotechnika i elektronika 32 32 0 64

6 Urzdzenia automatyki przemysowej 32 28 40 100

7 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

8 Jzyk angielski zawodowy 0 0 24 24

RAZEM 136 136 136 408

Mechanik-monter maszyn i urzdze

Nr programu: 723310/ ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na turnusach

doksztacania teoretycznego

I

stopie

II

stopie III stopie Razem godziny w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Podstawy elektrotechniki i elektroniki 24 0 0 24

4 Podstawy konstrukcji maszyn 24 24 0 48

5 Podstawy technik wytwarzania 0 44 64 108

6 Technologia montau maszyn i urzdze 64 44 24 132

7 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

8 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem 136 136 136 408

Mechanik pojazdw samochodowych Nr programu: 723103/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na turnusach

doksztacania teoretycznego

I stopie II

stopie III stopie Razem godziny w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Podstawy konstrukcji maszyn 24 12 0 36

4 Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B 0 28 0 28

5 Diagnostyka i naprawa pojazdw samochodowych 0 28 64 92

6 Rysunek techniczny 24 0 0 24

7 Elektrotechnika i elektronika 24 0 0 24

8 Elektryczne i elektroniczne wyposaenie pojazdw 0 24 0 24

9 Budowa pojazdw samochodowych 40 20 24 84

10 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

11 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem 136 136 136 408

Mechanik motocyklowy

Nr programu: 723107/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na turnusach

doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godziny w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Podstawy konstrukcji maszyn 24 12 0 36

4 Budowa pojazdw motocyklowych 40 48 88 176

5 Elektryczne i elektroniczne wyposaenie pojazdw

motocyklowych 0 24 0 24

6 Przepisy ruchu drogowego 0 28 0 28

7 Elektrotechnika i elektronika 24 0 0 24

8 Rysunek techniczny 24 0 0 24

9 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

10 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem 136 136 136 408

Monter izolacji budowlanych Nr programu: 712401/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na turnusach

doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godziny w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Rysunek budowlany 24 24 36 84

4 Podstawy budownictwa 36 36 0 72

5 Technologia izolacji budowlanych 52 52 52 156

6 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

7 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem godzin 136 136 136 408

Mechanik maszyn i urzdze drogowych Nr programu: 834201/ZSiPKZ/2017

L.p. Przedmioty zawodowe obowizujce na turnusach

doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godziny w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Maszyny drogowe 44 44 44 132

4 Roboty ziemne 24 24 48

5 Roboty nawierzchniowe 44 44 44 132

6 Dziaalno gospodarcza 24 24

7 Jzyk obcy zawodowy 24 24

Razem godzin 136 136 136 408

Mechanik - operator pojazdw i maszyn rolniczych Nr programu: 834103/ZSiPKZ/2017

Lp.

Przedmioty zawodowe obowizujce

na turnusach doksztacania

teoretycznego

I stopie II stopie III

stopie Razem godzin w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

4 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

5 Przepisy ruchu drogowego w zakresie

kategorii T 0 18 0 18

6 Przepisy ruchu drogowego w zakresie

kategorii B 0 18 0 18

7 Rysunek techniczny 24 0 0 24

8 Podstawy rolnictwa 24 0 0 24

9 Podstawy konstrukcji maszyn 40 28 0 68

10 Pojazdy rolnicze 0 24 44 68

11 Maszyny rolnicze 24 24 44 92

Razem 136 136 136 408

Mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej

Nr programu: 817212/ ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na turnusach

doksztacania teoretycznego

I

stopie II stopie III stopie

Razem

godziny w

cyklu

ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Podstawy elektrotechniki i elektroniki 24 0 0 24

4 Podstawy konstrukcji maszyn 24 24 0 48

5 Podstawy technik wytwarzania materiaw drzewnych 20 44 64 128

6 Technologia montau maszyn i urzdze do przemysu drzewnego 44 44 24 112

7 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

8 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem 136 136 136 408

Modelarz odlewniczy Nr programu: 721104/ZSiPKZ/2017

L.p. Przedmioty zawodowe obowizujce na turnusach

doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godziny w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Podstawy konstrukcji maszyn 32 0 0 32

4 Podstawy odlewnictwa 16 24 0 40

5 Modelarstwo odlewnicze 48 64 56 168

6 Metalowe oprzyrzdowania odlewnicze 16 24 32 72

7 Dziaalno gospodarcza 24 24

8 Jzyk obcy zawodowy 24 24

Razem godzin 136 136 136 408

Monter budownictwa wodnego Nr programu: 711701/ZSiPKZ/2017

L.p. Przedmioty zawodowe obowizujce na turnusach

doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godziny w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Podstawy budownictwa wodnego 48 64 40 152

4 Renaturyzacja rzek i ciekw wodnych 64 48 48 160

5 Dziaalno gospodarcza 24 24

6 Jzyk obcy zawodowy 24 24

Razem godzin 136 136 136 408

Monter kadubw jednostek pywajcych Nr programu: 721406/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na turnusach

doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godziny w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Rysunek techniczny 36 0 0 36

4 Podstawy konstrukcji maszyn 32 0 0 32

5 Zarys budowy jednostek pywajcych 0 48 0 48

6 Konstrukcja i rysunek kadubowy 44 36 0 80

7 Technologia prefabrykacji kaduba 0 28 0 28

8 Technologia montau i remontu kaduba 0 0 88 88

9 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

10 Jzyk angielski zawodowy 0 0 24 24

Razem 136 136 136 408

Mechatronik Nr programu: 742118/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na turnusach

doksztacania teoretycznego

I

stopie II stopie

III

stopie Razem godzin w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Podstawy mechatroniki 54 72 0 126

4 Podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych 58 0 0 58

5 Urzdzenia i systemy mechaniczne 0 40 88 128

6 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

7 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

RAZEM 136 136 136 408

Monter nawierzchnin kolejowej Nr programu: 711603/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na turnusach

doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Drogi kolejowe 64 64 64 192

4 Organizacja robt drogowych 48 48 24 120

5 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

6 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

7 Razem godzin 136 136 136 408

Monter sieci i instalacji sanitarnych Nr programu: 712618/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na turnusach

doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Podstawy budownictwa 24 0 0 24

4 Rysunek techniczny 24 24 0 48

5 Technologia sieci i instalacji sanitarnych 64 88 88 240

6 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

7 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem godzin 136 136 136 408

Monter systemw rurocigowych Nr programu: 712613/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na turnusach

doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Dokumentacja techniczna 24 24 24 72

4 Technologia 88 88 64 240

5 Dziaalno gospodarcza 24 24

6 Jzyk obcy zawodowy 24 24

Razem 136 136 136 408

Monter zabudowy i robt wykoczeniowych w budownictwie

Nr programu: 712905/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na

turnusach doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w cyklu

ksztacenia

4 tyg. 4 tyg. 4 tyg. 1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Podstawy budownictwa 48 0 0 48

4 Rysunek budowlany 30 48 42 120

5 Technologia robt wykoczeniowych 34 64 46 144

8 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

9 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

czna liczba godzin 136 136 136 408

Monter sieci i urzdze telekomunikacyjnych Nr programu: 742202/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na

turnusach doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Elektrotechnika i elektronika 68 0 0 68

4 Tory i trakty telekomunikacyjne 44 72 0 116

5 Urzdzenia telekomunikacyjne 0 40 88 128

6 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

7 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem godzin 136 136 136 408

Murarz - tynkarz Nr programu: 711204/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na turnusach

doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Podstawy budownictwa 48 0 0 48

4 Rysunek budowlany 30 48 42 120

5 Technologia robt murarskich i tynkarskich 34 64 46 144

6 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

7 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

Razem 136 136 136 408

Monter konstrukcji budowlanych

Nr programu: 711102/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na

turnusach doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w cyklu

ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Podstawy budownictwa 28 28 0 56

4 Rysunek budowlany 24 24 36 84

5 Technologia robt montaowych 60 60 52 172

8 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

czna liczba godzin 136 136 136 408

Obuwnik Numer programu: 753602/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na

turnusach doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Technologia produkcji obuwia 40 40 56 136

4 Materiaoznawstwo 24 36 32 92

5 Maszyny i urzdzenia 24 24 0 48

6 Rysunek zawodowy 24 12 0 36

7 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

8 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem godzin 136 136 136 408

Ogrodnik Numer programu: 611303/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na

turnusach doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Sadownictwo i szkkarstwo 40 24 32 96

4 Warzywnictwo 24 24 32 80

5 Roliny ozdobne 24 20 24 68

6 Technika w ogrodnictwie 24 24 0 48

7 Przepisy ruchu drogowego 0 20 0 20

8 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

9 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem godzin 136 136 136 408

Operator maszyn i urzdze do przetwrstwa tworzyw sztucznych

Nr programu: 814290/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na turnusach doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Podstawy rysunku technicznego 16 0 0 16

4 Podstawy konstrukcji i technologii maszyn do przetwrstwa tworzyw sztucznych

48 48 44 140

5 Podstawy elektrotechniki 24 24 0 48

6 Materiaoznawstwo tworzyw sztucznych 24 0 0 24

7 Technologia przetwrstwa tworzyw sztucznych

0 40 44 84

8 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

9 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem godzin 136 136 136 408

Operator maszyn i urzdze hutniczych Nr programu: 812121/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce

na turnusach doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w cyklu

ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Rysunek techniczny maszynowy 24 0 0 24

4 Podsatwy konstrukcji maszyn 52 24 0 76

5 Wprowadzenie do mechatroniki 0 24 0 24

6 Technologia procesw metalurgicznych 0 36 52 88

7 Technologia procesw obrbki

plastycznej 36 28 36 100

8 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

9 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

Razem 136 136 136 408

Operator maszyn lenych Nr programu: 834105/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na

turnusach doksztacania teoretycznego

I

stopie II stopie III stopie Razem godzin w cyklu

ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Technika prac lenych 24 28 0 52

4 Przepisy ruchu drogowego 0 20 0 20

5 Hodowla lasu 40 24 44 108

6 Ochrona lasu 0 16 0 16

7 Uytkowanie lasu 24 24 44 92

8 Maa infrastruktura lena 24 0 0 24

9 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

10 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem godzin 136 136 136 408

Operator maszyn w przemyle wkienniczym

Nr programu: 815204/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce

na turnusach doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Liniowe wyroby wkiennicze 32 32 0 64

4 Paskie wyroby wkiennicze 80 80 0 160

5 Wykaczanie wyrobw wkienniczych 0 0 88 88

6 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

7 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem godzin 136 136 136 408

Operator obrabiarek skrawajcych

Nr programu: 722307/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na

turnusach doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Podstawy elektrotechniki i elektroniki 0 24 0 24

4 Podstawy konstrukcji maszyn 64 0 0 64

5 Podstawy technik wytwarzania 0 44 44 88

6 Technologia obrbki skrawaniem 48 44 44 136

7 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

8 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem godzin 136 136 136 408

Operator maszyn i urzdze przemysu spoywczego

Nr programu: 816003/ZSiPKZ/2017

Lp.

Przedmioty zawodowe obowizujce

na turnusach doksztacania

teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Technika w przetwrstwie

spoywczym 48 48 0 96

4 Przetwrstwo spoywcze 64 64 88 216

5 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

6 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem godziny 136 136 136 408

Operator urzdze przemysu chemicznego

Nr programu: 813134/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na

turnusach doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Maszyny i urzdzenia w przemyle

chemicznym 78 68 0 146

4 Procesy technologiczne w przemyle

chemicznym 34 44 88 166

5 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

6 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem godzin 136 136 136 408

Operator urzdze przemysu szklarskiego Nr programu: 818116/ ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na

turnusach doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Technologia szka 78 78 88 244

4 Maszyny i urzdzenia do produkcji szka 34 34 0 68

5 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

6 Jzyk obcy zawodowy 24 24

Razem godzin 136 136 136 408

Operator maszyn i urzdze odlewniczych

Nr programu: 812107/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na

turnusach doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Rysunek techniczny 32 0 0 32

4 Podstawy konstrukcji maszyn 56 0 0 56

5 Podstawy mechatroniki 0 24 0 24

6 Technologia wytwarzania odleww 24 64 56 144

7 Technologia topienia metali 0 24 32 56

8 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

9 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem godzin 136 136 136 408

Operator urzdze przemysu ceramicznego

Nr programu: 818115/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na

turnusach doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Rysunek techniczny 16 0 0 16

4 Maszynoznawstwo ceramiczne 32 40 44 116

5 Aparatura kontrolno pomiarowa w

przemyle 16 40 0 56

6 Materiaoznawstwo ceramiczne 48 32 44 124

7 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

8 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem godzin 136 136 136 408

Optyk -mechanik

Nr programu: 731104/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce

na turnusach doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Podstawy konstrukcji maszyn 80 80 0 160

4 Optyka i przyrzdy optyczne 32 32 88 152

5 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

6 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem godzin 136 136 136 408

Piekarz Nr programu: 751204/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce

na turnusach doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w cyklu

ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Technika w produkcji piekarskiej 44 44 0 88

4 Technologie produkcji piekarskiej 68 68 88 224

5 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

6 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem godzin 136 136 136 408

Pracownik pomocniczy obsugi hotelowej Nr programu: 91120 / ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na

turnusach doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 16 0 16

3 Podstawy hotelarstwa 52 52 64 168

4 Podstawy gastronomii 48 52 48 148

5 Otoczenie obiektu hotelarskiego 12 16 24 52

Razem godziny 136 136 136 408

Pracownik pomocniczy mechanika

Nr programu: 932916/ ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na

turnusach doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Technologia mechaniczna 48 40 28 116

4 Budowa i obsuga maszyn i urzdze 40 40 48 128

5 Naprawa i konserwacja maszyn i urzdze 0 32 60 92

6 Rysunek techniczny 24 0 0 24

Razem godziny 136 136 136 408

Pracownik pomocniczy lusarza Nr programu: 932917/ ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na

turnusach doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Technologia mechaniczna 48 40 28 116

4 Podstawy obrbki rcznej i maszynowej

skrawaniem 40 40 48 128

5 Naprawa i konserwacja maszyn i urzdze 0 32 60 92

6 Rysunek techniczny 24 0 0 24

Razem godziny 136 136 136 408

Pracownik pomocniczy stolarza Nr programu: 932918/ ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na

turnusach doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Technologia stolarstwa 60 40 60 160

4 Podstawy obrbki rcznej i maszynowej

drewna 32 32 60 124

5 Naprawa, konserwacja wyrobw stolarskich 0 20 16 36

6 Rysunek techniczny 20 20 0 40

Razem godziny 136 136 136 408

Pszczelarz Nr programu: 612302/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce

na turnusach doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Przepisy ruchu drogowego 24 0 0 24

4 Produkcja rolnicza 44 24 0 68

5 Chw i hodowla pszcz 24 24 48 96

6 Gospodarka pasieczna 0 24 40 64

7 Technologia produktw pszczelich 20 24 0 44

8 Poytki pszczele 0 16 0 16

9 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

10 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem godzin 136 136 136 408

Rkodzielnik wyrobw wkienniczych Nr programu: 731808/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na

turnusach doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Rysunek zawodowy 40 0 0 40

4 Materiaoznawstwo surowcw

wkienniczych 34 36 0 70

5 Technologia wyrobw rkodzielniczych 62 100 88 250

6 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

7 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem godzin 136 136 136 408

Rolnik Nr programu: 613003/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na

turnusach doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Produkcja rolinna 56 36 44 136

4 Produkcja zwierzca 32 32 44 108

5 Technika w rolnictwie 24 24 0 48

6 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

7 Przepisy ruchu drogowego 0 20 0 20

8 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

Razem godzin 136 136 136 408

Rybak rdldowy Nr programu: 622201/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na

turnusach doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Prace rybackie w akwakulturze 80 48 88 216

4 Technika w akwakulturze 32 40 0 72

5 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

6 Przepisy ruchu drogowego kat. T 0 24 0 24

7 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

Razem godzin 136 136 136 408

Sprzedawca

Nr programu: 522301/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na

turnusach doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem

godzin w

cyklu

ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Towar jako przedmiot handlu 32 44 24 100

4 Organizacja i techniki sprzeday 80 44 0 124

5 Obsuga klientw 0 24 64 88

6 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

7 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem godziny 136 136 136 408

Stolarz Nr programu: 752205/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na

turnusach doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Rysunek techniczny 24 24 24 72

4 Technologia wyrobw stolarstwa 64 64 40 168

5 Maszyny i urzdzenia do obrbki drewna i

tworzyw drzewnych 24 24 24 72

6 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

7 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem godziny 136 136 136 408

lusarz Nr programu: 722204/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na

turnusach doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Rysunek techniczny 24 0 0 24

4 Podstawy technik wytwarzania 40 40 40 120

5 Technologia napraw elementw maszyn,

urzdze i narzdzi 48 32 48 128

6 Dziaalno gospodarcza 0 40 24 64

7 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem godzin 136 136 136 408

Tapicer

Nr programu: 753402/ ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na

turnusach doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Technologia wyrobw tapicerowanych 68 68 64 200

4 Podsatwy tapicerstwa 44 44 24 112

5 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

6 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

RAZEM 136 136 136 408

Wdliniarz Nr programu: 751107 / ZSiPKZ /2017

Lp.

Przedmioty zawodowe obowizujce

na turnusach doksztacania

teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Technika w przetwrstwie misa 44 44 0 88

4 Technologie produkcji przetworw

misnych i tuszczowych 68 68 88 224

5 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

6 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem 136 136 136 408

Zdun

Nr programu: 711203/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce

na turnusach doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Technologia 88 88 88 264

4 Rysunek techniczny 24 24 0 48

5 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

6 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem godzin 136 136 136 408

Zegarmistrz

Nr programu: 731106/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na

turnusach doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Elektrotechnika i elektronika w

zegarmistrzostwie 32 32 0 64

4 Podstawy konstrukcji zegarkw i zegarw 36 36 0 72

5 Technologia prac zegarmistrzowskich 44 44 88 176

6 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

7 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem godzin 136 136 136 408

Zotnik -jubiler

Nr programu: 731305/ZSiPKZ/2017

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na

turnusach doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczestwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i spoeczne 0 24 0 24

3 Podstawy zotnictwa i jubilerstwa 64 48 0 112

4 Technologia prac zotniczych i jubilerskich 48 64 88 200

5 Dziaalno gospodarcza 0 0 24 24

6 Jzyk obcy zawodowy 0 0 24 24

Razem godziny 136 136 136 408

Wiertacz

Nr programu: 811305/ZSiPKZ/2013

Lp. Przedmioty zawodowe obowizujce na

turnusach doksztacania teoretycznego

I stopie II stopie III stopie Razem godzin w

cyklu ksztacenia 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Dowiercanie i awarie wiertnicze 104 104 36 242

2 Podstawy geologii 32 32 36 98

3 Bezpieczestwo pracy w wiertnictwie 0 0 40 40

4 Jzyk obcy zawodowy w wiertnictwie 0 0 12 12

5 Dziaalno gospodarcza w wiertnictwie 0 0 16 16

czna liczba godzin 136 136 136 408