rzetworniki elektryczne - dacpol

of 18/18
P RZETWORNIKI E LEKTRYCZNE DACPOL Sp. z o.o. ul. Pulawska 34, 05-500 Piaseczno k/Warszawy tel. (+48) 22 70 35 100, fax. (+48) 22 70 35 101, [email protected], www.dacpol.com.pl

Post on 19-Mar-2022

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PRZETWORNIKI ELEKTRYCZNE PRZETWORNIKI ELEKTRYCZNEELEKTRYCZNE
DACPOL Sp. z o.o. ul. Puawska 34, 05-500 Piaseczno k/Warszawy tel. (+48) 22 70 35 100, fax. (+48) 22 70 35 101, [email protected], www.dacpol.com.pl
Wstp 164 Przetworniki prdowe Przetworniki prdowe z zamknit ptl sprzenia zwrotnego (C/L ) 172 Przetworniki prdowe z otwart ptl sprzenia zwrotnego (O/L ) 176 Przetworniki prdowe zasilane napiciem jednobiegunowym 179 Precyzyjne przetworniki prdowe 182 Przetworniki w technologii Eta 183 Przetworniki napiciowe Przetworniki napiciowe serii LV 184 Przetworniki napiciowe serii AV 100 187 Precyzyjne przetworniki napiciowe z podwójnym rdzeniem magnetycznym serii CV 189 Przetworniki do zabezpiecze, dozoru i sterowania Przetworniki do dozoru i sterowania systemów elektrycznych sygnaem 0..20mA, 4..20mA, 0..5V lub 0..10V 190 Przetworniki prdowe do pomiaru prdu zmiennego i przemiennego 191 Przetworniki do pomiaru prdu staego 201 Przetworniki do pomiaru prdu zmiennego i/lub staego – DHR-C10 oraz DHR-C420 204 Przetworniki serii ATVR do pomiaru napicia zmiennego – ATVR D 420L 207 Przekaniki prdowe do zabezpiecze 208 Przetworniki z rdzeniem rozcznym Przetworniki z rdzeniem rozcznym typu HOP 211 Przetworniki serii HTR 50 DO 500-SB 214 Liczniki energii elektrycznej Liczniki energii elektrycznej 215 Cewki Rogowskiego Seria CWT 216 Seria CWT mini 217 Seria CWT LF 218 Seria CWT ultra mini 219 Seria RGF 220 Seria RCTI 221 Seria RCTrms 222 Seria IRF 223
Wstp 164 Przetworniki prdowe Przetworniki prdowe z zamknit ptl sprzenia zwrotnego (C/L ) 172 Przetworniki prdowe z otwart ptl sprzenia zwrotnego (O/L ) 176 Przetworniki prdowe zasilane napiciem jednobiegunowym 179 Precyzyjne przetworniki prdowe 182 Przetworniki w technologii Eta 183 Przetworniki napiciowe Przetworniki napiciowe serii LV 184 Przetworniki napiciowe serii AV 100 187 Precyzyjne przetworniki napiciowe z podwójnym rdzeniem magnetycznym serii CV 189 Przetworniki do zabezpiecze, dozoru i sterowania Przetworniki do dozoru i sterowania systemów elektrycznych sygnaem 0..20mA, 4..20mA, 0..5V lub 0..10V 190 Przetworniki prdowe do pomiaru prdu zmiennego i przemiennego 191 Przetworniki do pomiaru prdu staego 201 Przetworniki do pomiaru prdu zmiennego i/lub staego – DHR-C10 oraz DHR-C420 204 Przetworniki serii ATVR do pomiaru napicia zmiennego – ATVR D 420L 207 Przekaniki prdowe do zabezpiecze 208 Przetworniki z rdzeniem rozcznym Przetworniki z rdzeniem rozcznym typu HOP 211 Przetworniki serii HTR 50 DO 500-SB 214 Liczniki energii elektrycznej Liczniki energii elektrycznej 215 Cewki Rogowskiego Seria CWT 216 Seria CWT mini 217 Seria CWT LF 218 Seria CWT ultra mini 219 Seria RGF 220 Seria RCTI 221 Seria RCTrms 222 Seria IRF 223
DACPOL Sp. z o.o. ul. Puawska 34 05-500 Piaseczno k/Warszawy tel. (+48) 22 70 35 100, fax. (+48) 22 70 35 101, [email protected], www.dacpol.com.pl
Przetworniki elektryczne firmy LEM transformuj prd pierwotny na izolowany galwanicznie sygna proporcjonalny do wartoci chwilowej lub skutecznej tego prdu w szerokim pamie czstotliwoci od 0 do 800 kHz. Stosowane s do pomiaru prdów staych i zmiennych do 20 kA (do zastosowa przemysowych i trakcji elektrycznej) oraz bardzo duych prdów w procesach galwanicznych do 500 kA (nieuwzgldnione w tym rozdziale) oraz napi do 6400V wartoci skutecznej. Przetworniki prdowe do zastosowa przemysowych uszeregowane s w funkcji wzrastajcych prdów znamionowych od 0.25A do 20 000A. Ponadto podane s osobno przetworniki prdowe z wyjciem 4-20mA lub 0-10V stosowane w ukadach sterujcych procesami technologicznymi, przetworniki napiciowe oraz przetworniki w wykonaniu specjalnym do zastosowa w trakcji elektrycznej. W dalszej czci rozdziau przedstawiamy skrócone dane techniczne wybranych typów przetworników najbardziej popularnych w Polsce. Karty katalogowe z penymi danymi technicznymi wszystkich typów przetworników produkowanych przez rm LEM mona znale w internecie na stronie www.lem.com.
Zastosowanie: Gównym celem stosowania przetworników elektrycznych jest uzyskanie izolowanego od strony pierwotnej niskonapiciowego sygnau analogowego lub cyfrowego odzwierciedlajcego warto chwilow ( ksztat ) lub skuteczn elektrycznej wartoci mierzonej z wystarczajc dokadnoci w danym pamie czstotliwoci. Sygna ten moe by odczytywany lub rejestrowany na mierniku lub monitorze, jak równie przetwarzany do sterowania ukadów elektrycznych w do- wolnych procesach i urzdzeniach tj.: • konwertery i inwertery, • sterowniki prdkoci obrotowej silników elektrycznych prdu staego i przemiennego, • roboty i automaty, • zasilacze buforowe i bezprzerwowe, • spawarki elektryczne, • napdy trakcyjne, • podstacje elektryczne i trakcyjne.
Podstawowe parametry potrzebne do doboru przetwornika:
1. Wielkoci mierzone i ich wartoci. 2. Napicie zasilania Vc: np.0±12V, 0±15V, 0±24V, +5V, +12V, +24V. 3. Pasmo czstotliwoci: np. 0-50kHz, 0-200kHz, 0-5kHz, 10Hz-6kHz. 4. Zakres temperatury pracy: np. -10...+70°C, -40...+85°C. 5. Napicie pracy, napicie probiercze izolacji do 13,4kV 50 Hz 1 min. 6. Sposób montau: do druku, samodzielne moduy, wymiary okna. 7. Rodzaj przycza: np wyprowadzenie metryczne (M4, M5), Fast-on, Molex, kabel. 8. Sygna wyjciowy: np napiciowy 0-4V, 0-10V, prdowy analogowy 25-1000mA, kompatybilny do sterowników PLC 4-20mA, 0-10V. 9. Dokadno pomiaru: wasna, cakowita ukadu. 10. Normy np. EN50178, EMC (89/336/EEC), trakcyjne EN50155. 11. Kompatybilno elektromagnetyczna CE. 12. Gwarancja 5 lat.
WSTP - PRZETWORNIKI ELEKTRYCZNE
Przetworniki elektryczne firmy LEM transformuj prd pierwotny na izolowany galwanicznie sygna proporcjonalny do wartoci chwilowej lub skutecznej tego prdu w szerokim pamie czstotliwoci od 0 do 800 kHz. Stosowane s do pomiaru prdów staych i zmiennych do 20 kA (do zastosowa przemysowych i trakcji elektrycznej) oraz bardzo duych prdów w procesach galwanicznych do 500 kA (nieuwzgldnione w tym rozdziale) oraz napi do 6400V wartoci skutecznej. Przetworniki prdowe do zastosowa przemysowych uszeregowane s w funkcji wzrastajcych prdów znamionowych od 0.25A do 20 000A. Ponadto podane s osobno przetworniki prdowe z wyjciem 4-20mA lub 0-10V stosowane w ukadach sterujcych procesami technologicznymi, przetworniki napiciowe oraz przetworniki w wykonaniu specjalnym do zastosowa w trakcji elektrycznej. W dalszej czci rozdziau przedstawiamy skrócone dane techniczne wybranych typów przetworników najbardziej popularnych w Polsce. Karty katalogowe z penymi danymi technicznymi wszystkich typów przetworników produkowanych przez rm LEM mona znale w internecie na stronie www.lem.com.
Zastosowanie: Zastosowanie: Zastosowanie: Zastosowanie: Zastosowanie: Zastosowanie: Zastosowanie: Zastosowanie: Zastosowanie: Gównym celem stosowania przetworników elektrycznych jest uzyskanie izolowanego od strony pierwotnej niskonapiciowego sygnau analogowego lub cyfrowego odzwierciedlajcego warto chwilow ( ksztat ) lub skuteczn elektrycznej wartoci mierzonej z wystarczajc dokadnoci w danym pamie czstotliwoci. Sygna ten moe by odczytywany lub rejestrowany na mierniku lub monitorze, jak równie przetwarzany do sterowania ukadów elektrycznych w do- wolnych procesach i urzdzeniach tj.: •• konwertery i inwertery, konwertery i inwertery, •• sterowniki prdkoci obrotowej silników elektrycznych prdu staego i przemiennego, sterowniki prdkoci obrotowej silników elektrycznych prdu staego i przemiennego, •• roboty i automaty, roboty i automaty, •• zasilacze buforowe i bezprzerwowe, zasilacze buforowe i bezprzerwowe, •• spawarki elektryczne, spawarki elektryczne, •• napdy trakcyjne, napdy trakcyjne, •• podstacje elektryczne i trakcyjne. podstacje elektryczne i trakcyjne.
Podstawowe parametry potrzebne do doboru przetwornika:Podstawowe parametry potrzebne do doboru przetwornika:Podstawowe parametry potrzebne do doboru przetwornika:Podstawowe parametry potrzebne do doboru przetwornika:Podstawowe parametry potrzebne do doboru przetwornika:
1. Wielkoci mierzone i ich wartoci. 2. Napicie zasilania Vc: np.0±12V, 0±15V, 0±24V, +5V, +12V, +24V. 3. Pasmo czstotliwoci: np. 0-50kHz, 0-200kHz, 0-5kHz, 10Hz-6kHz. 4. Zakres temperatury pracy: np. -10...+70°C, -40...+85°C. 5. Napicie pracy, napicie probiercze izolacji do 13,4kV 50 Hz 1 min. 6. Sposób montau: do druku, samodzielne moduy, wymiary okna. 7. Rodzaj przycza: np wyprowadzenie metryczne (M4, M5), Fast-on, Molex, kabel. 8. Sygna wyjciowy: np napiciowy 0-4V, 0-10V, prdowy analogowy 25-1000mA, kompatybilny do sterowników PLC 4-20mA, 0-10V. 9. Dokadno pomiaru: wasna, cakowita ukadu. 10. Normy np. EN50178, EMC (89/336/EEC), trakcyjne EN50155. 11. Kompatybilno elektromagnetyczna CE. 12. Gwarancja 5 lat.
WSTP - PRZETWORNIKI ELEKTRYCZNE
DACPOL Sp. z o.o. ul. Puawska 34, 05-500 Piaseczno k/Warszawy tel. (+48) 22 70 35 100, fax. (+48) 22 70 35 101, [email protected], www.dacpol.com.pl
Przetworniki prdowe i napiciowe rmy LEM. S to bezinwazyjne czujniki do pomiaru prdu staego i zmiennego w zakresie prdów od mA do 500kA oraz do pomiaru napi staych i zmiennych w pamie czstotliwoci od 0 do kilkuset kHz. Uzyskiwany w wyniku pomiaru sygna jest odseparowany od obwodów pierwotnych i moe suy do oceny z podan dokadnoci wartoci mierzonej lub do sterowania urzdze energoelektronicznych. Aktualnie przetworniki wykonywane s w oparciu o 10 rónych zasad dziaania, a liczba standardowych i produkowanych na specjalne zamówienie typów przekracza 2 tysice. Poniej w skrócie przedstawimy zasady dziaania, technologie, przykady wykona i zastosowania...
Wasnoci: • Mae wymiary • Szeroki zakres pomiarowy (3xIN) • May ciar • May pobór mocy (kilka W) • Pomiar bezinwazyjny (zero strat)
Zasada dziaania O/L • Strumie magnetyczny wytworzony przez prd pierwotny Ip skupia si w rdzeniu magnetycznym w szczelinie, w której umieszczona jest pytka Halla. Napiciowy sygna wyjciowy z czujnika Halla po wzmocnieniu w ukadzie elektronicznym odpowiada chwilowej wartoci prdu pierwotnego. • W oparciu o t zasad wykonywane s konstrukcyjne rodziny przetworników prdowych do pomiaru prdów od 5A do 20 kA w pamie czstotliwoci od 0 do 50 kHz. • Dokadno pomiaru wartoci znamionowej prdu w temperaturze 25°C osiga max 1% • Charakterystyczn cech oznaczenia typu – na pocztku litera H np. HY 05-P, HAS 100-S, HAZ 2000-SB
Zastosowanie: Do sterowania urzdze przemysowych
Produkowane: LEM NANA
Technologie produkcyjne
Przetworniki pr dowe z otwart p tl sprz enia zwrotnego (O/L)
W asno ci: - Ma e wymiary - Szeroki zakres pomiarowy (3xIN) - Ma y ci ar - Ma y pobór mocy (kilka W) - Pomiar bezinwazyjny (zero strat)
Zasada dzia ania O/L
Pr d pierwotny Ip Izolowany sygna napi ciowy Uwy
- Strumie magnetyczny wytworzony przez pr d pierwotny Ip skupia si w rdzeniu magnetycznym w szczelinie, w której umieszczona jest p ytka Halla. Napi ciowy sygna wyj ciowy z czujnika Halla po wzmocnieniu w uk adzie elektronicznym odpowiada chwilowej warto ci pr du pierwotnego.
- W oparciu o t zasad wykonywane s konstrukcyjne rodziny przetworników pr dowych do pomiaru pr dów od 5A do 20 kA w pa mie cz stotliwo ci od 0 do 50 kHz.
- Dok adno pomiaru warto ci znamionowej pr du w temperaturze 25 C osi ga max 1%
- Charakterystyczn cech oznaczenia typu – na pocz tku litera H np. HY05-P, HAS100-S, HAZ20000-SB
- Zastosowanie: do sterowania urz dze przemys owych - Produkowane przez LEM NANA
Prd pierwotny IP Izolowany sygna napiciowy UWY
Wasnoci: • Szerokie pasmo czstotliwoci (od 0 do 200kHz) • Dobra cakowita dokadno • Szybki czas reakcji (0,5-2μs) • May dryft temperaturowy • Doskonaa liniowo (0,1%) • Pomiar bezinwazyjny (zero strat)
Zasada dziaania C/L • Strumie magnetyczny wytworzony przez prd pierwotny Ip jest kompensowany strumieniem pochodzcym od prdu pyncego w uzwojeniu wtórnym. Czujnik Halla i zwizane z nim ukady elektroniczne wytwarzaj kompensujcy prd odpowiadajcy chwilowej wartoci prdu pierwotnego przekazywanej do ukadów sterujcych w postaci spadku napicia na rezystorze Rm. • W oparciu o t zasad wykonywane s konstrukcyjne rodziny przetworników prdowych do pomiaru prdów od 0,25A do 10kA ( a nawet w wykonaniach wielkoprdowych do 500kA). • Dokadno pomiaru wartoci znamionowej prdu w temperaturze 25°C osiga max 0,3% - rednio 0,5%. • Charakterystyczna cech oznaczenia typu – na pocztku litera L np. LA 25-NP, LA 100-P, LT 400-S, LF 305-S.
Zastosowanie: Do sterowania urzdze przemysowych: napdy, zasilacze impulsowe.
Produkowane: LEM S.A. w Genewie
Przetworniki pr dowe z zamkni t p tl sprz enia zwrotnego (C/L)
W asno ci: - Szerokie pasmo cz stotliwo ci (od 0 do 200kHz) - Dobra ca kowita dok adno - Szybki czas reakcji (0,5-2 s) - Ma y dryft temperaturowy - Doskona a liniowo (0,1%) - Pomiar bezinwazyjny (zero strat)
Zasada dzia ania C/L
Pr d pierwotny Ip Izolowany sygna pr dowy Is
- Strumie magnetyczny wytworzony przez pr d pierwotny Ip jest kompensowany strumieniem pochodz cym od pr du p yn cego w uzwojeniu wtórnym. Czujnik Halla i zwi zane z nim uk ady elektroniczne wytwarzaj kompensuj cy pr d odpowiadaj cy chwilowej warto ci pr du pierwotnego przekazywanej do uk adów steruj cych w postaci spadku napi cia na rezystorze Rm.
- W oparciu o t zasad wykonywane s konstrukcyjne rodziny przetworników pr dowych do pomiaru pr dów od 0,25A do 10kA ( a nawet w wykonaniach wielkopr dowych do 500kA).
- Dok adno pomiaru warto ci znamionowej pr du w temperaturze 25 C osi ga max 0,3% - rednio 0,5%.
- Charakterystyczna cech oznaczenia typu – na pocz tku litera L np. LA25-NP, LA100-P, LT400-S, LF305-S
- Zastosowanie: Do sterowania urz dze przemys owych: nap dy, zasilacze impulsowe. - Produkowane przez macierzysty zak ad LEM’a w Szwajcarii
Prd pierwotny IP Izolowany sygna prdowy IS
ZASADA DZIAANIA, TECHNOLOGIE
Przetworniki prdowe z otwart ptl sprzenia zwrotnego (O/L)
Przetworniki prdowe z zamknit ptl sprzenia zwrotnego (C/L)
Przetworniki prdowe i napiciowe rmy LEM. S to bezinwazyjne czujniki do pomiaru prdu staego i zmiennego w zakresie prdów od mA do 500kA oraz do pomiaru napi staych i zmiennych w pamie czstotliwoci od 0 do kilkuset kHz. Uzyskiwany w wyniku pomiaru sygna jest odseparowany od obwodów pierwotnych i moe suy do oceny z podan dokadnoci wartoci mierzonej lub do sterowania urzdze energoelektronicznych. Aktualnie przetworniki wykonywane s w oparciu o 10 rónych zasad dziaania, a liczba standardowych i produkowanych na specjalne zamówienie typów przekracza 2 tysice. Poniej w skrócie przedstawimy zasady dziaania, technologie, przykady wykona i zastosowania...
Wasnoci: •• Mae wymiary Mae wymiary •• Szeroki zakres pomiarowy (3xI Szeroki zakres pomiarowy (3xIN) •• May ciar May ciar •• May pobór mocy (kilka W) May pobór mocy (kilka W) •• Pomiar bezinwazyjny (zero strat) Pomiar bezinwazyjny (zero strat)
Zasada dziaania O/L •• Strumie magnetyczny wytworzony przez prd pierwotny Ip skupia si w rdzeniu magnetycznym w szczelinie, w której umieszczona jest pytka Halla. Strumie magnetyczny wytworzony przez prd pierwotny Ip skupia si w rdzeniu magnetycznym w szczelinie, w której umieszczona jest pytka Halla. Napiciowy sygna wyjciowy z czujnika Halla po wzmocnieniu w ukadzie elektronicznym odpowiada chwilowej wartoci prdu pierwotnego. •• W oparciu o t zasad wykonywane s konstrukcyjne rodziny przetworników prdowych do pomiaru prdów od 5A do 20 kA w pamie czstotliwoci W oparciu o t zasad wykonywane s konstrukcyjne rodziny przetworników prdowych do pomiaru prdów od 5A do 20 kA w pamie czstotliwoci od 0 do 50 kHz. •• Dokadno pomiaru wartoci znamionowej prdu w temperaturze 25°C osiga max 1% Dokadno pomiaru wartoci znamionowej prdu w temperaturze 25°C osiga max 1% •• Charakterystyczn cech oznaczenia typu – na pocztku litera H np. HY 05-P, HAS 100-S, HAZ 2000-SB Charakterystyczn cech oznaczenia typu – na pocztku litera H np. HY 05-P, HAS 100-S, HAZ 2000-SB
Zastosowanie: Zastosowanie: Do sterowania urzdze przemysowych
Produkowane: LEM NANA
Wasnoci: •• Szerokie pasmo czstotliwoci (od 0 do 200kHz) Szerokie pasmo czstotliwoci (od 0 do 200kHz) •• Dobra cakowita dokadno Dobra cakowita dokadno •• Szybki czas reakcji (0,5-2μs) Szybki czas reakcji (0,5-2μs) •• May dryft temperaturowy May dryft temperaturowy •• Doskonaa liniowo (0,1%) Doskonaa liniowo (0,1%) • • Pomiar bezinwazyjny (zero strat)
Zasada dziaania C/L •• Strumie magnetyczny wytworzony przez prd pierwotny Ip jest kompensowany strumieniem pochodzcym od prdu pyncego w uzwojeniu Strumie magnetyczny wytworzony przez prd pierwotny Ip jest kompensowany strumieniem pochodzcym od prdu pyncego w uzwojeniu wtórnym. Czujnik Halla i zwizane z nim ukady elektroniczne wytwarzaj kompensujcy prd odpowiadajcy chwilowej wartoci prdu pierwotnego przekazywanej do ukadów sterujcych w postaci spadku napicia na rezystorze Rm. •• W oparciu o t zasad wykonywane s konstrukcyjne rodziny przetworników prdowych do pomiaru prdów od 0,25A do 10kA W oparciu o t zasad wykonywane s konstrukcyjne rodziny przetworników prdowych do pomiaru prdów od 0,25A do 10kA ( a nawet w wykonaniach wielkoprdowych do 500kA). •• Dokadno pomiaru wartoci znamionowej prdu w temperaturze 25°C osiga max 0,3% - rednio 0,5%. Dokadno pomiaru wartoci znamionowej prdu w temperaturze 25°C osiga max 0,3% - rednio 0,5%. •• Charakterystyczna cech oznaczenia typu – na pocztku litera L np. LA 25-NP, LA 100-P, LT 400-S, LF 305-S. Charakterystyczna cech oznaczenia typu – na pocztku litera L np. LA 25-NP, LA 100-P, LT 400-S, LF 305-S.
Zastosowanie: Zastosowanie: Do sterowania urzdze przemysowych: napdy, zasilacze impulsowe.
Produkowane: LEM S.A. w Genewie
Prd pierwotny IP Izolowany sygna prdowy IS
ZASADA DZIAANIA, TECHNOLOGIEZASADA DZIAANIA, TECHNOLOGIE
Przetworniki prdowe i napiciowe rmy LEM. Przetworniki prdowe i napiciowe rmy LEM. Przetworniki prdowe i napiciowe rmy LEM.
Przetworniki prdowe z otwart ptl sprzenia zwrotnego (O/L)Przetworniki prdowe z otwart ptl sprzenia zwrotnego (O/L)Przetworniki prdowe z otwart ptl sprzenia zwrotnego (O/L)
Przetworniki prdowe z zamknit ptl sprzenia zwrotnego (C/L)Przetworniki prdowe z zamknit ptl sprzenia zwrotnego (C/L)Przetworniki prdowe z zamknit ptl sprzenia zwrotnego (C/L)Przetworniki prdowe z zamknit ptl sprzenia zwrotnego (C/L)
DACPOL Sp. z o.o. ul. Puawska 34 05-500 Piaseczno k/Warszawy tel. (+48) 22 70 35 100, fax. (+48) 22 70 35 101, [email protected], www.dacpol.com.pl
Wasnoci: • Pomiar napi o wartociach znamionowych w zakresie od 50 do 6400VSK • Bezpieczna izolacja (do 12kVRMS 1 min. 50 Hz) • Dobra cakowita dokadno pomiaru (1%) • Niski dryft temperaturowy • Doskonaa liniowo pomiaru (0,1%)
Zasada dziaania Proporcjonalny do mierzonego napicia, wymuszony przez rezystor szeregowy, bardzo may prd Ip przepywa przez uzwojenie pierwotne nawinite na rdzeniu magnetycznym. Strumie magnetyczny wytworzony przez przepyw pierwotny prdu Ip kompensowany jest komplementarnym przepywem wtórnym wytworzonym przez ukad elektroniczny proporcjonalnym do sygnau z czujnika Halla mierzcego chwilow warto napicia pierwotnego. Przetworniki napiciowe mog by wyskalowane na okrelone napicie przez producenta i wtedy szeregowe rezystory umieszczane s we wspólnej obudowie z przetwornikiem lub mog by dostarczane w opcji bez rezystorów szeregowych do dyspozycji uytkownika.
• Charakterystyczne oznaczenia typów LV 25, LV 100, LV 200AW • Pasmo czstotliwoci 0 – kilka kHz
Zastosowanie: Do pomiaru napi, do sterowania urzdze przemysowych
Produkowane: LEM S.A. w Genewie
Przetworniki napiciowe z zamknit ptl sprzenia zwrotnego (C/L)
Przetworniki napi ciowe z zamkni t p tl sprz enia zwrotnego (C/L)
W asno ci: - Pomiar napi o warto ciach znamionowych w zakresie od 50 do 6400V - Bezpieczna izolacja (do 12kVRMS 1 min. 50 Hz) - Dobra ca kowita dok adno pomiaru (1%) - Niski dryft temperaturowy - Doskona a liniowo pomiaru (0,1%)
Zasada dzia ania
Pr d pierwotny Ip Izolowany sygna pr dowy Is
Proporcjonalny do mierzonego napi cia, wymuszony przez rezystor szeregowy, bardzo ma y pr d Ip przep ywa przez uzwojenie pierwotne nawini te na rdzeniu magnetycznym. Strumie magnetyczny wytworzony przez przep yw pierwotny pr du Ip kompensowany jest komplementarnym przep ywem wtórnym wytworzonym przez uk ad elektroniczny proporcjonalnym do sygna u z czujnika Halla mierz cego chwilow warto napi cia pierwotnego. Przetworniki napi ciowe mog by wyskalowane na okre lone napi cie przez producenta i wtedy szeregowe rezystory umieszczane s we wspólnej obudowie z przetwornikiem lub mog by dostarczane w opcji bez rezystorów szeregowych do dyspozycji u ytkownika.
- Charakterystyczne oznaczenia typów LV25, LV100, LV200AW - Pasmo cz stotliwo ci 0 – kilka kHz - Zastosowanie: Do pomiaru napi , do sterowania urz dze przemys owych - Producent LEM S.A. w Genewie
Zasada dziaania Dziaanie przetworników Eta oparte jest na poczeniu zasad dziaania przetworników poprzednio omówionych O/L i C/L. W wyniku tego wykonano przetwornik, który ma zalety obu serii. • Przetworniki Eta wykonywane s na prdy znamionowe 50 i 100 A, oznaczenie LAS 50-TP i LAS 100-TP • Dokadno pomiaru: max 1%, pasmo przenoszenia 0-100kHz
Zastosowanie: Do sterowania urzdze przemysowych
Produkowane: LEM S.A. w Genewie
Wasnoci: • Due pasmo przenoszenia (0-100kHz) • Szeroki zakres pomiaru (3xIN) • Bardzo may pobór mocy (kilka W) • Jednokierunkowe napicie zasilajce (0..+5V) • May czas reakcji
Przetworniki pr dowe ETA
W asno ci: - Du e pasmo przenoszenia (0-100kHz) - Szeroki zakres pomiaru (3xIN) - Bardzo ma y pobór mocy (kilka W) - Jednokierunkowe napi cie zasilaj ce (0..+5V) - Ma y czas reakcji
Zasada dzia ania
Pr d pierwotny Ip Izolowany sygna napi ciowy Uwy
Dzia anie przetworników Eta oparte jest na po czeniu zasad dzia ania przetworników poprzednio omówionych O/L i C/L. W wyniku tego wykonano przetwornik, który ma zalety obu serii.
- Przetworniki Eta wykonywane s na pr dy znamionowe 50 i 100 A, oznaczenie LAS50-TP i LAS100-TP
- Dok adno pomiaru 1,2%, pasmo przenoszenia 0-100kHz - Zastosowanie: Do sterowania urz dze przemys owych - Produkcja: LEM S.A. w Genewie
Prd pierwotny IP Izolowany sygna napiciowy UWY
Przetworniki prdowe ETA
Wasnoci: •• Pomiar napi o wartociach znamionowych Pomiar napi o wartociach znamionowych w zakresie od 50 do 6400VSK
•• Bezpieczna izolacja (do 12kV Bezpieczna izolacja (do 12kVRMS 1 min. 50 Hz) •• Dobra cakowita dokadno pomiaru (1%) Dobra cakowita dokadno pomiaru (1%) •• Niski dryft temperaturowy Niski dryft temperaturowy •• Doskonaa liniowo pomiaru (0,1%) Doskonaa liniowo pomiaru (0,1%)
Zasada dziaania Proporcjonalny do mierzonego napicia, wymuszony przez rezystor szeregowy, bardzo may prd Ip przepywa przez uzwojenie pierwotne nawinite na rdzeniu magnetycznym. Strumie magnetyczny wytworzony przez przepyw pierwotny prdu Ip kompensowany jest komplementarnym przepywem wtórnym wytworzonym przez ukad elektroniczny proporcjonalnym do sygnau z czujnika Halla mierzcego chwilow warto napicia pierwotnego. Przetworniki napiciowe mog by wyskalowane na okrelone napicie przez producenta i wtedy szeregowe rezystory umieszczane s we wspólnej obudowie z przetwornikiem lub mog by dostarczane w opcji bez rezystorów szeregowych do dyspozycji uytkownika.
•• Charakterystyczne oznaczenia typów LV 25, LV 100, LV 200AW Charakterystyczne oznaczenia typów LV 25, LV 100, LV 200AW •• Pasmo czstotliwoci 0 – kilka kHz Pasmo czstotliwoci 0 – kilka kHz
Zastosowanie: Zastosowanie: Do pomiaru napi, do sterowania urzdze przemysowych
Produkowane: LEM S.A. w Genewie
Przetworniki napiciowe z zamknit ptl sprzenia zwrotnego (C/L) Przetworniki napiciowe z zamknit ptl sprzenia zwrotnego (C/L) Przetworniki napiciowe z zamknit ptl sprzenia zwrotnego (C/L) Przetworniki napiciowe z zamknit ptl sprzenia zwrotnego (C/L) Przetworniki napiciowe z zamknit ptl sprzenia zwrotnego (C/L)
dowy Is
Zasada dziaania Dziaanie przetworników Eta oparte jest na poczeniu zasad dziaania przetworników poprzednio omówionych O/L i C/L. W wyniku tego wykonano przetwornik, który ma zalety obu serii. •• Przetworniki Eta wykonywane s na prdy znamionowe 50 i 100 A, oznaczenie LAS 50-TP i LAS 100-TP Przetworniki Eta wykonywane s na prdy znamionowe 50 i 100 A, oznaczenie LAS 50-TP i LAS 100-TP •• Dokadno pomiaru: max 1%, pasmo przenoszenia 0-100kHz Dokadno pomiaru: max 1%, pasmo przenoszenia 0-100kHz
Zastosowanie: Zastosowanie: Do sterowania urzdze przemysowych
Produkowane: LEM S.A. w Genewie
Wasnoci: •• Due pasmo przenoszenia (0-100kHz) Due pasmo przenoszenia (0-100kHz) •• Szeroki zakres pomiaru (3xI Szeroki zakres pomiaru (3xIN) •• Bardzo may pobór mocy (kilka W) Bardzo may pobór mocy (kilka W) •• Jednokierunkowe napicie zasilajce (0..+5V) Jednokierunkowe napicie zasilajce (0..+5V) •• May czas reakcji May czas reakcji
Prd pierwotny IP Izolowany sygna napiciowy UWY
Przetworniki prdowe ETAPrzetworniki prdowe ETAPrzetworniki prdowe ETAPrzetworniki prdowe ETAPrzetworniki prdowe ETA
Prd pierwotny IP Izolowany sygna prdowy IS
DACPOL Sp. z o.o. ul. Puawska 34, 05-500 Piaseczno k/Warszawy tel. (+48) 22 70 35 100, fax. (+48) 22 70 35 101, [email protected], www.dacpol.com.pl
Zasada dziaania Zasada dziaania oparta jest na poczeniu dwóch wtórnych uzwoje nawinitych na dwóch rdzeniach magnetycznych i zwizanych z nimi ukadach elektronicznych w taki sposób aby kompensoway przepyw pierwotny. W zastosowaniu do pomiarów napicia z mierzonego róda pobierany jest prd rzdu kilku mA, który przepywa przez wielozwojowe uzwojenie pierwotne. Seria CT • przetworniki prdowe o prdach znamionowych od 5 do 100 A Seria CV • przetworniki napiciowe na napicia znamionowe od 200 do 5000V Seria CD • przetworniki do pomiaru rónicy prdów o wartociach do 1000A
Wasnoci: • Do pomiaru napi staych, zmiennych, impulsowych i zoonych • Zakres znamionowych napi mierzonych 50 – 2000V • Izolacja sygnau wyjciowego od napicia mierzonego (4,2 kV) • Dobre pasmo przenoszenia (0 - 13kHz) • Krótki czas odpowiedzi przy zmianach dynamicznych (10-13μs) • Mae wymiary • Spenia normy EN 50155, EN 50124-1, NFF 16101/2
Zasada dziaania Napicie mierzone Vp wczone jest bezporednio na dzielnik rezystorowy, z którego sterowany jest wzmacniacz izolacyjny. Izolowany sygna wyjciowy ze wzmacniacza wytwarza w ukadzie elektronicznym sygna prdowy proporcjonalny do napicia mierzonego.
Zastosowanie: Urzdzenia przemysowe i trakcyjne
Produkowane: LEM Chiny
Przetworniki napi ciowe serii AV100
W asno ci : - Do pomiaru napi sta ych, zmiennych, impulsowych i z o onych - Izolacja sygna u wyj ciowego od napi cia mierzonego (4,2 kV) - Dobre pasmo przenoszenia (0 - 13kHz) - Krótki czas odpowiedzi przy zmianach dynamicznych (10-13 s) - Ma e wymiary
Zasada dzia ania
Napi cie mierzone Vp w czone jest bezpo rednio na dzielnik rezystorowy, z którego sterowany jest wzmacniacz izolacyjny. Izolowany sygna wyj ciowy ze wzmacniacza wytwarza w uk adzie elektronicznym sygna pr dowy proporcjonalny do napi cia mierzonego.
Zakres znamionowych napi mierzonych 50 – 2000V Spe nia normy EN 50155, EN 50124-1, NFF 16101/2 Zastosowanie: Urz dzenia przemys owe i trakcyjne Produkowane: LEM Chiny
Wasnoci: • Bardzo dua dokadno pomiaru (0,2%) • Bardzo duy zakres czstotliwoci (0-500kHz) • Bardzo may dryft temperaturowy • Doskonaa liniowo (0,1%) • Moliwo pomiaru rónicy prdów (seria CD) • Bezpieczna izolacja (CV) • May prd obcienia napi mierzonych (CV)
Przetworniki serii C z zamkni t p tl sprz enia zwrotnego
W asno ci: - Bardzo du a dok adno pomiaru (0,2%) - Bardzo du y zakres cz stotliwo ci (0-500kHz) - Bardzo ma y dryft temperaturowy - Doskona a liniowo (0,1%) - Mo liwo pomiaru ró nicy pr dów (seria CD) - Bezpieczna izolacja (CV) - Ma y pr d obci enia napi mierzonych (CV)
Zasada dzia ania
Pr d pierwotny Ip Izolowany sygna napi ciowy Uwy
Zasada dzia ania oparta jest na po czeniu dwóch wtórnych uzwoje nawini tych na dwóch rdzeniach magnetycznych i zwi zanych z nimi uk adach elektronicznych w taki sposób aby kompensowa y przep yw pierwotny. W zastosowaniu do pomiarów napi cia pobierany jest z mierzonego ród a pr d rz du kilku mA, który przep ywa przez wielozwojowe uzwojenie pierwotne.
- Seria CT – przetworniki pr dowe o pr dach znamionowych od 5 do 50 A - Seria CV – przetworniki napi ciowe na napi cia znamionowe od 200 do 5000V - Seria CD – przetworniki do pomiaru ró nicy pr dów o warto ciach do 1000A
Zastosowanie: Dok adne pomiary laboratoryjne, przetworniki napi ciowe do trakcji
Produkowane: LEM S.A. Genewa
Zastosowanie: Dokadne pomiary laboratoryjne, przetworniki napiciowe do trakcji
Produkowane: LEM S.A. Genewa
Przetworniki napiciowe serii AV100
Przetworniki serii C z zamknit ptl sprzenia zwrotnego
Zasada dziaania Zasada dziaania oparta jest na poczeniu dwóch wtórnych uzwoje nawinitych na dwóch rdzeniach magnetycznych i zwizanych z nimi ukadach elektronicznych w taki sposób aby kompensoway przepyw pierwotny. W zastosowaniu do pomiarów napicia z mierzonego róda pobierany jest prd rzdu kilku mA, który przepywa przez wielozwojowe uzwojenie pierwotne. Seria CT •• przetworniki prdowe o prdach znamionowych od 5 do 100 A przetworniki prdowe o prdach znamionowych od 5 do 100 A Seria CV •• przetworniki napiciowe na napicia znamionowe od 200 do 5000V przetworniki napiciowe na napicia znamionowe od 200 do 5000V Seria CD •• przetworniki do pomiaru rónicy prdów o wartociach do 1000A przetworniki do pomiaru rónicy prdów o wartociach do 1000A
Wasnoci: •• Do pomiaru napi staych, zmiennych, impulsowych i zoonych Do pomiaru napi staych, zmiennych, impulsowych i zoonych • • Zakres znamionowych napi mierzonych 50 – 2000V •• Izolacja sygnau wyjciowego od napicia mierzonego (4,2 kV) Izolacja sygnau wyjciowego od napicia mierzonego (4,2 kV) •• Dobre pasmo przenoszenia (0 - 13kHz) Dobre pasmo przenoszenia (0 - 13kHz) •• Krótki czas odpowiedzi przy zmianach dynamicznych (10-13μs) Krótki czas odpowiedzi przy zmianach dynamicznych (10-13μs) •• Mae wymiary Mae wymiary • • Spenia normy EN 50155, EN 50124-1, NFF 16101/2
Zasada dziaania Napicie mierzone Vp wczone jest bezporednio na dzielnik rezystorowy, z którego sterowany jest wzmacniacz izolacyjny. Izolowany sygna wyjciowy ze wzmacniacza wytwarza w ukadzie elektronicznym sygna prdowy proporcjonalny do napicia mierzonego.
Zastosowanie: Zastosowanie: Urzdzenia przemysowe i trakcyjne
Produkowane: LEM Chiny
Wasnoci: •• Bardzo dua dokadno pomiaru (0,2%) Bardzo dua dokadno pomiaru (0,2%) •• Bardzo duy zakres czstotliwoci (0-500kHz) Bardzo duy zakres czstotliwoci (0-500kHz) •• Bardzo may dryft temperaturowy Bardzo may dryft temperaturowy •• Doskonaa liniowo (0,1%) Doskonaa liniowo (0,1%) •• Moliwo pomiaru rónicy prdów (seria CD) Moliwo pomiaru rónicy prdów (seria CD) •• Bezpieczna izolacja (CV) Bezpieczna izolacja (CV) •• May prd obcienia napi mierzonych (CV) May prd obcienia napi mierzonych (CV)
Prd pierwotny IP Izolowany sygna napiciowy UWY
Zastosowanie: Zastosowanie: Dokadne pomiary laboratoryjne, przetworniki napiciowe do trakcji
Produkowane: LEM S.A. Genewa
Przetworniki serii C z zamknit ptl sprzenia zwrotnegoPrzetworniki serii C z zamknit ptl sprzenia zwrotnegoPrzetworniki serii C z zamknit ptl sprzenia zwrotnegoPrzetworniki serii C z zamknit ptl sprzenia zwrotnego
DACPOL Sp. z o.o. ul. Puawska 34 05-500 Piaseczno k/Warszawy tel. (+48) 22 70 35 100, fax. (+48) 22 70 35 101, [email protected], www.dacpol.com.pl
Zastosowanie: • Systemy automatyki i sterowania procesami • Zabezpieczenia pomp • Monitorowanie pracy pomp i wentylatorów • Monitorowanie pracy zasilaczy i baterii • Monitorowanie lamp sygnalizacyjnych bezpieczestwa • Ochrona doziemie • Monitorowanie grzejników elektrycznych
PRZETWORNIKI PRDOWE I NAPICIOWE DO STEROWANIA PROCESÓW W AUTOMATYCE
2. Przetworniki prdowe serii AK i AKR Do pomiaru prdów sinusoidalnych nieodksztaconych (AK) i odksztaconych (AKR). Zakres znamionowych prdów mierzonych 2-200A Sygna wyjciowy 0-10V lub 4-20mA wartoci skutecznej.
3. Przetworniki prdowe serii AT Do pomiaru prdów sinusoidalnych nieodksztaconych. Zakres znamionowych prdów mierzonych 5-50A. Sygna wyjciowy 0-10V lub 4-20mA wartoci skutecznej.
Prdy znamionowe 100-1000Ask i 500-2000Ask. Sygnay wyjciowe 4-20mA, 0-5V, 0-10V rzeczywistej wartoci skutecznej.
Zasada dziaania Przetworniki serii PRIME oparte s na wykorzystaniu zmody kowanej cewki Rogowskiego. Gowica pomiarowa skada si z wielu czujników wykonanych w technologii pytki drukowanej (kady z dwóch oddzielnych cewek powietrznych) zmontowanych na drukowanej pytce gównej. Czujniki poczone szeregowo tworz dwie koncentryczne ptle. Indukowane w nich napicie po scakowaniu wytwarza sygna proporcjonalny do amplitudy i fazy mierzonego prdu.
Wykonania: • APB10 – do pomiaru prdów sin nieodksztaconych IPN= 10..400A, sygna wyjciowy 0-5V, 0-10V • APRB10 – do pomiaru prdów sin odksztaconych IPN= 10..400A, sygna wyjciowy 0-5V, 0-10V • APB420L – do pomiaru prdów sin nieodksztaconych IPN= 10..400A, sygna wyjciowy 4-20mA •APRB420L – do pomiaru prdów sin odksztaconych IPN= 10..400A, sygna wyjciowy 4-20mA
Produkowane: LEM NANA, Japonia
Wasnoci: Do pomiarów prdów zmiennych o duej dynamice przebiegów o wartociach znamionowych od 10 do 400A • Sygna wyjciowy 0-10V lub 4-20mA • Trzy przeczane zakresy pomiarowe • Nie ma stanów nasycenia magnetycznego • Dua odporno na przecienia • Dobra liniowo 0,5% • Dokadno pomiaru 1% (nie zaley od pooenia przewodu w oknie pomiarowym) • Napicie próbne izolacji: 5kV 1 min. 50 Hz • Mae wymiary, rozczna konstrukcja, may ciar • Mae straty wasne
1. Przetworniki prdowe w technologii PRIME
I. Przetworniki do pomiaru prdu zmiennego
II. Przetworniki do pomiaru prdów staych i zmiennych (odksztaconych i nieodksztaconych) serii DHR i AHR
Zastosowanie: Zastosowanie: •• Systemy automatyki i sterowania procesami Systemy automatyki i sterowania procesami •• Zabezpieczenia pomp Zabezpieczenia pomp •• Monitorowanie pracy pomp i wentylatorów Monitorowanie pracy pomp i wentylatorów •• Monitorowanie pracy zasilaczy i baterii Monitorowanie pracy zasilaczy i baterii •• Monitorowanie lamp sygnalizacyjnych bezpieczestwa Monitorowanie lamp sygnalizacyjnych bezpieczestwa •• Ochrona doziemie Ochrona doziemie •• Monitorowanie grzejników elektrycznych Monitorowanie grzejników elektrycznych
PRZETWORNIKI PRDOWE I NAPICIOWE DO STEROWANIA PROCESÓW W AUTOMATYCEPRZETWORNIKI PRDOWE I NAPICIOWE DO STEROWANIA PROCESÓW W AUTOMATYCE
2. Przetworniki prdowe serii AK i AKR2. Przetworniki prdowe serii AK i AKR2. Przetworniki prdowe serii AK i AKR2. Przetworniki prdowe serii AK i AKR2. Przetworniki prdowe serii AK i AKR Do pomiaru prdów sinusoidalnych nieodksztaconych (AK) i odksztaconych (AKR). Zakres znamionowych prdów mierzonych 2-200A Sygna wyjciowy 0-10V lub 4-20mA wartoci skutecznej.
3. Przetworniki prdowe serii AT3. Przetworniki prdowe serii AT3. Przetworniki prdowe serii AT3. Przetworniki prdowe serii AT3. Przetworniki prdowe serii AT Do pomiaru prdów sinusoidalnych nieodksztaconych. Zakres znamionowych prdów mierzonych 5-50A. Sygna wyjciowy 0-10V lub 4-20mA wartoci skutecznej.
Prdy znamionowe 100-1000Ask i 500-2000Ask i 500-2000Ask sk. Sygnay wyjciowe 4-20mA, 0-5V, 0-10V rzeczywistej wartoci skutecznej.
Zasada dziaania Przetworniki serii PRIME oparte s na wykorzystaniu zmody kowanej cewki Rogowskiego. Gowica pomiarowa skada si z wielu czujników wykonanych w technologii pytki drukowanej (kady z dwóch oddzielnych cewek powietrznych) zmontowanych na drukowanej pytce gównej. Czujniki poczone szeregowo tworz dwie koncentryczne ptle. Indukowane w nich napicie po scakowaniu wytwarza sygna proporcjonalny do amplitudy i fazy mierzonego prdu.
Wykonania: •• APB10 – do pomiaru prdów sin nieodksztaconych IPN= 10..400A, sygna wyjciowy 0-5V, 0-10V •• APRB10 – do pomiaru prdów sin odksztaconych IPN= 10..400A, sygna wyjciowy 0-5V, 0-10V •• APB420L – do pomiaru prdów sin nieodksztaconych IPN= 10..400A, sygna wyjciowy 4-20mA ••APRB420LAPRB420L – do pomiaru prdów sin odksztaconych IPN= 10..400A, sygna wyjciowy 4-20mA
Produkowane: LEM NANA, Japonia
Wasnoci: Do pomiarów prdów zmiennych o duej dynamice przebiegów o wartociach znamionowych od 10 do 400A •• Sygna wyjciowy 0-10V lub 4-20mA Sygna wyjciowy 0-10V lub 4-20mA •• Trzy przeczane zakresy pomiarowe Trzy przeczane zakresy pomiarowe •• Nie ma stanów nasycenia magnetycznego Nie ma stanów nasycenia magnetycznego •• Dua odporno na przecienia Dua odporno na przecienia •• Dobra liniowo 0,5% Dobra liniowo 0,5% •• Dokadno pomiaru 1% (nie zaley od pooenia przewodu Dokadno pomiaru 1% (nie zaley od pooenia przewodu w oknie pomiarowym) •• Napicie próbne izolacji: 5kV 1 min. 50 Hz Napicie próbne izolacji: 5kV 1 min. 50 Hz •• Mae wymiary, rozczna konstrukcja, may ciar Mae wymiary, rozczna konstrukcja, may ciar •• Mae straty wasne Mae straty wasne
1. Przetworniki prdowe w technologii PRIME 1. Przetworniki prdowe w technologii PRIME 1. Przetworniki prdowe w technologii PRIME 1. Przetworniki prdowe w technologii PRIME 1. Przetworniki prdowe w technologii PRIME
I. Przetworniki do pomiaru prdu zmiennegoI. Przetworniki do pomiaru prdu zmiennegoI. Przetworniki do pomiaru prdu zmiennegoI. Przetworniki do pomiaru prdu zmiennegoI. Przetworniki do pomiaru prdu zmiennego
II. Przetworniki do pomiaru prdów staych i zmiennych (odksztaconych i nieodksztaconych) serii DHR i AHRII. Przetworniki do pomiaru prdów staych i zmiennych (odksztaconych i nieodksztaconych) serii DHR i AHRII. Przetworniki do pomiaru prdów staych i zmiennych (odksztaconych i nieodksztaconych) serii DHR i AHRII. Przetworniki do pomiaru prdów staych i zmiennych (odksztaconych i nieodksztaconych) serii DHR i AHRII. Przetworniki do pomiaru prdów staych i zmiennych (odksztaconych i nieodksztaconych) serii DHR i AHR
DACPOL Sp. z o.o. ul. Puawska 34, 05-500 Piaseczno k/Warszawy tel. (+48) 22 70 35 100, fax. (+48) 22 70 35 101, [email protected], www.dacpol.com.pl
Seria DF • do pomiaru maych prdów i prdów upywowych. Prdy znamionowe 10mA, 100mA i 500mA. Sygna wyjciowy 0-10V. Seria DK • do pomiaru prdów przemysowych. Prdy znamionowe od 5 do 400A. Sygna wyjciowy 0-10V lub 4-20mA.
Nastawialne zakresy pomiarowe prdu zmiennego od 5mA do 200A i staego od 4 do 100A Po przekroczeniu nastawionego progu przeczany jest zestyk póprzewodnikowy z pozycji normalnie otwartej lub zamknitej.
Prdy znamionowe (warto maksymalna) 4000 – 20000A, sygna wyjciowy 0-20mA rzeczywistej wartoci skutecznej, oraz HAZ...SRI/SP1 – sygna wyjciowy 4-20mA.
Zastosowanie: Suy do pomiaru rzeczywistej wartoci skutecznej napi przemiennych w zakresie napi 120 V - 400 V~
Zasada dziaania Przetworniki serii IT s bardzo dokadnymi, szerokopasmowymi przyrzdami opartymi na wykorzystaniu ukadów transformatorowych przetwarzajcych strumie magnetyczny za pomoc ukadów elektronicznych. Strumie magnetyczny wytworzony prdem pierwotnym Ip jest kompensowany prdem wtórnym. Detektor zerowego strumienia jest detektorem symetrycznym skadajcym si z dwóch uzwojonych rdzeni zasilanych z generatora fali prostoktnej. Kompensujcy prd wtórny odzwierciedla warto i przebieg prdu pierwotnego.
Wykonywane na nastpujce prdy: IT150 – S 150A dokadno: 0,005% IT400-S 400A dokadno: 0,003% ITB300 – S 300A dokadno: 0,05% IT600-S 600A dokadno: 0,005% IT700-S 700A dokadno: 0,005%
Zastosowanie: Precyzyjne pomiary laboratoryjne
Prd pierwotny IP Izolowany sygna prdowy IS
Precyzyjne przetworniki prdowe serii IT
Typ ATVR D420L
V. Przekaniki prdowe serii AKS i DKS.
IV. Przetworniki do pomiaru prdów staych
III. Przetworniki do pomiaru duych prdów staych i zmiennych serii HAZ...SRI
Seria DF •• do pomiaru maych prdów i prdów upywowych. do pomiaru maych prdów i prdów upywowych. Prdy znamionowe 10mA, 100mA i 500mA. Sygna wyjciowy 0-10V. Seria DK •• do pomiaru prdów przemysowych. do pomiaru prdów przemysowych. Prdy znamionowe od 5 do 400A. Sygna wyjciowy 0-10V lub 4-20mA.
Nastawialne zakresy pomiarowe prdu zmiennego od 5mA do 200A i staego od 4 do 100A Po przekroczeniu nastawionego progu przeczany jest zestyk póprzewodnikowy z pozycji normalnie otwartej lub zamknitej.
Prdy znamionowe (warto maksymalna) 4000 – 20000A, sygna wyjciowy 0-20mA rzeczywistej wartoci skutecznej, oraz HAZ...SRI/SP1 – sygna wyjciowy 4-20mA.
Zastosowanie: Zastosowanie: Suy do pomiaru rzeczywistej wartoci skutecznej napi przemiennych w zakresie napi 120 V - 400 V~
Zasada dziaania Przetworniki serii IT s bardzo dokadnymi, szerokopasmowymi przyrzdami opartymi na wykorzystaniu ukadów transformatorowych przetwarzajcych strumie magnetyczny za pomoc ukadów elektronicznych. Strumie magnetyczny wytworzony prdem pierwotnym Ip jest kompensowany prdem wtórnym. Detektor zerowego strumienia jest detektorem symetrycznym skadajcym si z dwóch uzwojonych rdzeni zasilanych z generatora fali prostoktnej. Kompensujcy prd wtórny odzwierciedla warto i przebieg prdu pierwotnego.
Wykonywane na nastpujce prdy: IT150 – S 150A dokadno: 0,005% IT400-S 400A dokadno: 0,003% ITB300 – S 300A dokadno: 0,05% IT600-S 600A dokadno: 0,005% IT700-S 700A dokadno: 0,005%
Zastosowanie: Zastosowanie: Precyzyjne pomiary laboratoryjne
Wasnoci: •• Najwysza dokadno cakowita: 2ppm Najwysza dokadno cakowita: 2ppm •• Niskie szumy sygnau wyjciowego Niskie szumy sygnau wyjciowego •• Liniowo < 1ppm Liniowo < 1ppm •• Niskie odksztacenia Niskie odksztacenia •• Wysoka stabilno przy zmianach temperaturowych Wysoka stabilno przy zmianach temperaturowych •• Szerokie pasmo przenoszenia (0 – 100 kHz) Szerokie pasmo przenoszenia (0 – 100 kHz)
Prd pierwotny IP Izolowany sygna prdowy IS
Precyzyjne przetworniki prdowe serii ITPrecyzyjne przetworniki prdowe serii ITPrecyzyjne przetworniki prdowe serii ITPrecyzyjne przetworniki prdowe serii IT
Typ ATVR D420L Typ ATVR D420L Typ ATVR D420L Typ ATVR D420L
Przetwornik napiciowy z wyjciem 4-20mA Przetwornik napiciowy z wyjciem 4-20mA Przetwornik napiciowy z wyjciem 4-20mA Przetwornik napiciowy z wyjciem 4-20mA
V. Przekaniki prdowe serii AKS i DKS.V. Przekaniki prdowe serii AKS i DKS.V. Przekaniki prdowe serii AKS i DKS.V. Przekaniki prdowe serii AKS i DKS.
IV. Przetworniki do pomiaru prdów staychIV. Przetworniki do pomiaru prdów staychIV. Przetworniki do pomiaru prdów staychIV. Przetworniki do pomiaru prdów staych
III. Przetworniki do pomiaru duych prdów staych i zmiennych serii HAZ...SRIIII. Przetworniki do pomiaru duych prdów staych i zmiennych serii HAZ...SRIIII. Przetworniki do pomiaru duych prdów staych i zmiennych serii HAZ...SRIIII. Przetworniki do pomiaru duych prdów staych i zmiennych serii HAZ...SRI
DACPOL Sp. z o.o. ul. Puawska 34 05-500 Piaseczno k/Warszawy tel. (+48) 22 70 35 100, fax. (+48) 22 70 35 101, [email protected], www.dacpol.com.pl
ZASADY OZNACZANIA PRZETWORNIKÓW ELEKTRYCZNYCH FIRMY LEM
L A 305 -S /SP1
L Przetwornik z zamknit ptl sprzenia zwrotnego C/L lub wykonany w technologii Eta
H Przetwornik z otwart ptl sprzenia zwrotnego O/L
C Przetwornik duej dokadnoci w technologii C/L
I Przetwornik precyzyjny w technologii C/L
A Przetwornik wykonany na zasadzie wzmacniacza izolowanego
A, X Przetwornik prdowy z rdzeniem pakietowym z blach
AC, AZ
AS Przy oznaczeniu L → LAS: przetwornik prdowy
AT Zasilany jednobiegunowo wykonany w technologii Eta
AW Z uzwojeniem wtórnym
D Przetwornik do pomiaru rónicy prdów
F Przetwornik prdowy paski
TR Przetwornik z rdzeniem otwieranym
OP Przetwornik z otwieranym rdzeniem pakietowym z blach
Y Przetwornik prdowy, hybrydowy o zwartej budowie do montau na pytkach drukowanych
TS Rdze + zasilanie jednobiegunowe
XS, AIS Rdze pakietowy + zasilanie jednobiegunowe + napicie referencyjne
V Przetwornik napiciowy
305 Prd znamionowy wartoci skutecznej w A – dla przetworników prdowych, przepyw znamionowy w amperozwojach Azw wartoci skutecznej – dla przetworników napiciowych LV
-S (I) Przetwornik z oknem dla przewodu z prdem pierwotnym
-T (I) Przetwornik z wmontowan szyn dla prdu pierwotnego
-N Przetwornik wielozakresowy
-SB B = Dwukierunkowy napiciowy sygna wyjciowy
-SI I = Jednokierunkowy sygna prdowy (4..20mA)
-SU U = Jednokierunkowy napiciowy sygna wyjciowy
-SR R = Sygna wyjciowy o rzeczywistej wartoci skutecznej
-SRI RI = Prdowy sygna wyjciowy o rzeczywistej wartoci skutecznej (4..20mA)
-SRU RU = Napiciowy sygna wyjciowy o rzeczywistej wartoci skutecznej
-S..D D = Rdze rozczny
-AW/2 Szczególny typ przetwornika napiciowego
-AW/2/200 Znamionowe napicie wyjciowe 200V przetwornika typu AW/2 (200=200V) z wbudowanym dzielnikiem rezystorowym po stronie pierwotnej
/SP1 Wykonanie specjalne
Zasady oznaczania wybranych przetworników przemysowych (z wyczeniem przetworników prdowych do sterowania procesów).
ZASADY OZNACZANIA PRZETWORNIKÓW ELEKTRYCZNYCH FIRMY LEMZASADY OZNACZANIA PRZETWORNIKÓW ELEKTRYCZNYCH FIRMY LEM
L A 305 -S /SP1
L Przetwornik z zamknit ptl sprzenia zwrotnego C/L lub wykonany w technologii Eta
H Przetwornik z otwart ptl sprzenia zwrotnego O/L
C Przetwornik duej dokadnoci w technologii C/L
I Przetwornik precyzyjny w technologii C/L
A Przetwornik wykonany na zasadzie wzmacniacza izolowanego
A, X Przetwornik prdowy z rdzeniem pakietowym z blach
AC, AZ
AS Przy oznaczeniu L → LAS: przetwornik prdowy
AT Zasilany jednobiegunowo wykonany w technologii Eta
AW Z uzwojeniem wtórnym
D Przetwornik do pomiaru rónicy prdów
F Przetwornik prdowy paski
TR Przetwornik z rdzeniem otwieranym
OP Przetwornik z otwieranym rdzeniem pakietowym z blach
Y Przetwornik prdowy, hybrydowy o zwartej budowie do montau na pytkach drukowanych
TS Rdze + zasilanie jednobiegunowe
XS, AIS Rdze pakietowy + zasilanie jednobiegunowe + napicie referencyjne
V Przetwornik napiciowy
305 Prd znamionowy wartoci skutecznej w A – dla przetworników prdowych, przepyw znamionowy w amperozwojach Azw wartoci skutecznej – dla przetworników napiciowych LV
-S (I) Przetwornik z oknem dla przewodu z prdem pierwotnym
-T (I) Przetwornik z wmontowan szyn dla prdu pierwotnego
-N Przetwornik wielozakresowy
-SB B = Dwukierunkowy napiciowy sygna wyjciowy
-SI I = Jednokierunkowy sygna prdowy (4..20mA)
-SU U = Jednokierunkowy napiciowy sygna wyjciowy
-SR R = Sygna wyjciowy o rzeczywistej wartoci skutecznej
-SRI RI = Prdowy sygna wyjciowy o rzeczywistej wartoci skutecznej (4..20mA)
-SRU RU = Napiciowy sygna wyjciowy o rzeczywistej wartoci skutecznej
-S..D D = Rdze rozczny
-AW/2 Szczególny typ przetwornika napiciowego
-AW/2/200 Znamionowe napicie wyjciowe 200V przetwornika typu AW/2 (200=200V) z wbudowanym dzielnikiem rezystorowym po stronie pierwotnej
/SP1 Wykonanie specjalne
Zasady oznaczania wybranych przetworników przemysowych (z wyczeniem przetworników prdowych do sterowania procesów).Zasady oznaczania wybranych przetworników przemysowych (z wyczeniem przetworników prdowych do sterowania procesów).Zasady oznaczania wybranych przetworników przemysowych (z wyczeniem przetworników prdowych do sterowania procesów).Zasady oznaczania wybranych przetworników przemysowych (z wyczeniem przetworników prdowych do sterowania procesów).
DACPOL Sp. z o.o. ul. Puawska 34, 05-500 Piaseczno k/Warszawy tel. (+48) 22 70 35 100, fax. (+48) 22 70 35 101, [email protected], www.dacpol.com.pl
Symbol Znaczenie
IOT Dryft temperaturowy prdu zerowego
IOUT Maksymalny, dopuszczalny prd wyjciowy przy IPN lub VPN
IPN Znamionowy prd pierwotny, warto skuteczna
IP Prd pierwotny, zakres pomiarowy
IS Prd wtórny (wyjciowy)
KN Przekadnia pomiarowa (zwojowa)
R1
RP Rezystancja uzwojenia pierwotnego w TA max
RS Rezystancja uzwojenia wtórnego w TA max
TA Temperatura otoczenia
TCεG Dryft cieplny wzmocnienia
Ve Warto skuteczna napicia wyadowa czstkowych @10pc
VW Impulsowe napicie probiercze, 1,2/50μs
VO Napiciowy dryft zera, TA = 25°C
VOM Napicie szcztkowe @ IP = 0 po przecieniu
VOT Dryft cieplny uchybu napiciowego
VOUT Napicie wyjciowe przy ± IPN lub VPN
VPN Znamionowe napicie pierwotne
X Dokadno pomiarowa dla TA = 25°C
XG Cakowita dokadno pomiarowa @ IPN lub VPN przy TA = 25°C
Symbole i ich znaczenie
f Pasmo przenoszenia
IC Pobór prdu
IO Uchyb prdu zerowego, TA Uchyb prdu zerowego, TA Uchyb prdu zerowego, T = 25°C
IOT Dryft temperaturowy prdu zerowego
IOUT Maksymalny, dopuszczalny prd wyjciowy przy IPN lub VPN
IPN Znamionowy prd pierwotny, warto skuteczna
IP Prd pierwotny, zakres pomiarowy
IS Prd wtórny (wyjciowy)
KN Przekadnia pomiarowa (zwojowa)
RM min Minimalna rezystancja pomiarowa w TA maxMinimalna rezystancja pomiarowa w TA maxMinimalna rezystancja pomiarowa w T
RM max Maksymalna rezystancja pomiarowa w TA maxMaksymalna rezystancja pomiarowa w TA maxMaksymalna rezystancja pomiarowa w T
R1
RP Rezystancja uzwojenia pierwotnego w TA maxRezystancja uzwojenia pierwotnego w TA maxRezystancja uzwojenia pierwotnego w T
RS Rezystancja uzwojenia wtórnego w TA max Rezystancja uzwojenia wtórnego w TA max Rezystancja uzwojenia wtórnego w T
TATAT Temperatura otoczenia
TCεG Dryft cieplny wzmocnienia
Ve Warto skuteczna napicia wyadowa czstkowych @10pc
VW Impulsowe napicie probiercze, 1,2/50μs
VO Napiciowy dryft zera, TANapiciowy dryft zera, TANapiciowy dryft zera, T = 25°C
VOM Napicie szcztkowe @ IP = 0 po przecieniu
VOT Dryft cieplny uchybu napiciowego
VOUT Napicie wyjciowe przy ± IPN lub VPN
VPN Znamionowe napicie pierwotne
X Dokadno pomiarowa dla TADokadno pomiarowa dla TADokadno pomiarowa dla T = 25°C
XG Cakowita dokadno pomiarowa @ IPN lub VPN przy TA przy TA przy T = 25°C
Symbole i ich znaczenieSymbole i ich znaczenieSymbole i ich znaczenieSymbole i ich znaczenie
DACPOL Sp. z o.o. ul. Puawska 34 05-500 Piaseczno k/Warszawy tel. (+48) 22 70 35 100, fax. (+48) 22 70 35 101, [email protected], www.dacpol.com.pl
* - PRZETWORNIK PRDOWY LEM LA25-NP - ZAKRESY POMIAROWE
Analogowe wyjcie prdowe. Serie: LA, LAH, LF, LT, LTC
Ilo zwojów
5 4 3 2 1
6 7 8 9 10
WE WY
WE WY
WE WY
WE WY
WE WY
Napicie zasilania
Vc [V]
LA 25 – NP/SP14 0,25 0,36 - 25 100–320 ±0,5 <0,2 0...150 1,7 -10...70 ±15
LA 25 – NP * 5; 6; 8; 12; 25 7; 9; 12; 18; 36 - 25; 24; 24; 24; 25 100–320 ±0,5 ± 0,2 0...150 2.5 0...70 ±15
LAH 25 – NP * 8; 12; 25 0...18; 27; 55 - 24; 24; 25 0–366 ±0,3 <0,2 0...200 5 -25...85 ±12...15
LA 55 – P/SP1 50 100 12,7 x 7 25 0–330 ±0,65 ±0,15 0...200 2,5 -25...85 ±12...15
LAH 50 – P 50 0...110 - 25 0–330 ±0,25 ±0,15 0...200 5 -25...85 ±12...15
LA 100 – P 100 150 12,7 x 7 50 0–110 ±0,45 ±0,15 0...200 2 0...70 ±12...15
LAH 100 – P 100 0...160 - 50 20–114 ±0,25 <0,15 0...200 5 -25...85 ±12...15
LA 125 –P/SP1 125 200 17 x 11 62,5 0–130 ±0,6 <0,15 0...100 3 -25...85 ±12...15
LAH 125 – P 125 200 - 125 22–70 ±0,41 <0,15 0...100 5 -40...85 ±12...15
LA 200 – P 200 300 13 x 11 100 0–56 ±0,4 ±0,1 0...100 3 -25...85 ±12...15
LA 205 – S 200 300 23 x 18 100 5–95 ±0,8 ±0,1 0...100 3,25 -10...85 ±12...15
LA 205 – T 200 300 20 x 5 100 5–95 ±0,8 ±0,1 0...100 3,25 -10...85 ±12...15
LF 205 – S 200 420 15,5 100 0–98 ±0,5 ±0,1 0...100 3,5 -40...85 ±12...15
LA 255 – S 250 500 23 x 18 125 0–91 ± 0,8 <0,1 0...100 3,25 -10...85 ±12...18
LA 305 – S/SP4 300 500 25,5 120 0–75 ±0,8 ±0,1 0...100 3,5 -25...85 ±12...15
LA 305 – T 300 500 20 x 5 120 0–75 ±0,8 ±0,1 0...100 3,5 -10...85 ±12...18
LF 305 – S 300 500 Ø 20 150 0–93 ±0,4 <0,1 0...100 3 -10...70 ±12...20
LA 305 – S/SP1 500 800 25,5 250 1,2–25 ±0,8 ±0,1 0...100 3,5 -10...85 ±12...18
LT 505 – S 500 1200 40,5 100 0–140 ±0,6 ±0,1 0...150 6 -10...85 ±15...24
LT 505 – T 500 1200 40 x 6 100 0–140 ±0,6 ±0,1 0...150 6 -10...85 ±15...24
LF 505 – S 500 800 R 15 100 5–149 ±0,6 <0,1 0...100 3 -40...70 ±15...24
LTC 600 – SF 500 1500 Ø 42 100 0–150 < ±0,7 <0,1 0...100 13,4 -40...85 ±15...24
LT 1005 – S 1000 2000 40,5 200 0–65 ±0,4 ±0,1 0...150 3,5 -10...85 ±15...24
LTC 1000 – SF 1000 2400 Ø 42 200 0–50 < ±0,4 <0,1 0...100 13,4 -40...85 ±15...24
LF 1005 – S 1000 1500 40,5 200 0–57,5 ±0,4 <0,1 0...150 3 -10...85 ±15...24
LT 2005 – S 2000 3 000 60,5 400 5–27,5 ±0,3 ±0,1 0...100 6 0...70 ±15...24
LF 2005 – S 2000 3000 60,5 400 0–29 ±0,3 <0,1 0...100 6 -25...70 ±15...24
LT 4000 – S 4000 6000 Ø 102 800 0–10 ±0,5 ±0,1 0...100 6 -25...70 ±24
LT 10000 – S 10000 15000 Ø 200 1000 0–20 ±0,3 ±0,1 0...100 10 -25...70 ±48...60
PRZETWORNIKI PRDOWE2.1. PRZETWORNIKI PRDOWE Z ZAMKNIT PTL SPRZENIA ZWROTNEGO ( C/L ) 2 .1.1
zobacz równie „Zasilacze napi pomocniczych” na stronie 747
* - PRZETWORNIK PRDOWY LEM LA25-NP - ZAKRESY POMIAROWE* - PRZETWORNIK PRDOWY LEM LA25-NP - ZAKRESY POMIAROWE* - PRZETWORNIK PRDOWY LEM LA25-NP - ZAKRESY POMIAROWE* - PRZETWORNIK PRDOWY LEM LA25-NP - ZAKRESY POMIAROWE
Analogowe wyjcie prdowe. Serie: LA, LAH, LF, LT, LTCAnalogowe wyjcie prdowe. Serie: LA, LAH, LF, LT, LTCAnalogowe wyjcie prdowe. Serie: LA, LAH, LF, LT, LTCAnalogowe wyjcie prdowe. Serie: LA, LAH, LF, LT, LTC
Ilo zwojów
5 4 3 2 1
6 7 8 9 10
WE WY
WE WY
WE WY
WE WY
WE WY
Napicie zasilania
Vc [V]
LA 25 – NP/SP14 0,25 0,36 - 25 100–320 ±0,5 <0,2 0...150 1,7 -10...70 ±15
LA 25 – NP * 5; 6; 8; 12; 25 7; 9; 12; 18; 36 - 25; 24; 24; 24; 25 100–320 ±0,5 ± 0,2 0...150 2.5 0...70 ±15
LAH 25 – NP * 8; 12; 25 0...18; 27; 55 - 24; 24; 25 0–366 ±0,3 <0,2 0...200 5 -25...85 ±12...15
LA 55 – P/SP1 50 100 12,7 x 7 25 0–330 ±0,65 ±0,15 0...200 2,5 -25...85 ±12...15
LAH 50 – P 50 0...110 - 25 0–330 ±0,25 ±0,15 0...200 5 -25...85 ±12...15
LA 100 – P 100 150 12,7 x 7 50 0–110 ±0,45 ±0,15 0...200 2 0...70 ±12...15
LAH 100 – P 100 0...160 - 50 20–114 ±0,25 <0,15 0...200 5 -25...85 ±12...15
LA 125 –P/SP1 125 200 17 x 11 62,5 0–130 ±0,6 <0,15 0...100 3 -25...85 ±12...15
LAH 125 – P 125 200 - 125 22–70 ±0,41 <0,15 0...100 5 -40...85 ±12...15
LA 200 – P 200 300 13 x 11 100 0–56 ±0,4 ±0,1 0...100 3 -25...85 ±12...15
LA 205 – S 200 300 23 x 18 100 5–95 ±0,8 ±0,1 0...100 3,25 -10...85 ±12...15
LA 205 – T 200 300 20 x 5 100 5–95 ±0,8 ±0,1 0...100 3,25 -10...85 ±12...15
LF 205 – S 200 420 15,5 100 0–98 ±0,5 ±0,1 0...100 3,5 -40...85 ±12...15
LA 255 – S 250 500 23 x 18 125 0–91 ± 0,8 <0,1 0...100 3,25 -10...85 ±12...18
LA 305 – S/SP4 300 500 25,5 120 0–75 ±0,8 ±0,1 0...100 3,5 -25...85 ±12...15
LA 305 – T 300 500 20 x 5 120 0–75 ±0,8 ±0,1 0...100 3,5 -10...85 ±12...18
LF 305 – S 300 500 Ø 20 150 0–93 ±0,4 <0,1 0...100 3 -10...70 ±12...20
LA 305 – S/SP1 500 800 25,5 250 1,2–25 ±0,8 ±0,1 0...100 3,5 -10...85 ±12...18
LT 505 – S 500 1200 40,5 100 0–140 ±0,6 ±0,1 0...150 6 -10...85 ±15...24
LT 505 – T 500 1200 40 x 6 100 0–140 ±0,6 ±0,1 0...150 6 -10...85 ±15...24
LF 505 – S 500 800 R 15 100 5–149 ±0,6 <0,1 0...100 3 -40...70 ±15...24
LTC 600 – SF 500 1500 Ø 42 100 0–150 < ±0,7 <0,1 0...100 13,4 -40...85 ±15...24
LT 1005 – S 1000 2000 40,5 200 0–65 ±0,4 ±0,1 0...150 3,5 -10...85 ±15...24
LTC 1000 – SF 1000 2400 Ø 42 200 0–50 < ±0,4 <0,1 0...100 13,4 -40...85 ±15...24
LF 1005 – S 1000 1500 40,5 200 0–57,5 ±0,4 <0,1 0...150 3 -10...85 ±15...24
LT 2005 – S 2000 3 000 60,5 400 5–27,5 ±0,3 ±0,1 0...100 6 0...70 ±15...24
LF 2005 – S 2000 3000 60,5 400 0–29 ±0,3 <0,1 0...100 6 -25...70 ±15...24
LT 4000 – S 4000 6000 Ø 102 800 0–10 ±0,5 ±0,1 0...100 6 -25...70 ±24
LT 10000 – S 10000 15000 Ø 200 1000 0–20 ±0,3 ±0,1 0...100 10 -25...70 ±48...60
PRZETWORNIKI PRDOWE222..1.. PRZETWORNIKI PRDOWE Z ZAMKNIT PTL SPRZENIA ZWROTNEGO ( C/L ) PRZETWORNIKI PRDOWE Z ZAMKNIT PTL SPRZENIA ZWROTNEGO ( C/L ) 2222 .11.1
zobacz równie zobacz równie zobacz równie „Zasilacze napi pomocniczych” na stronie 747
DACPOL Sp. z o.o. ul. Puawska 34, 05-500 Piaseczno k/Warszawy tel. (+48) 22 70 35 100, fax. (+48) 22 70 35 101, [email protected], www.dacpol.com.pl
PRZETWORNIKI PRDOWE
Wymiary LA 25-NP./SP14 LA 25-NP., LA 35-NP. LAH 25-NP.
LA 55-P/SP1, LA100-P LAH 50-P, LAH 100-P LA 125/200-P,LA 125P/SP1, LA 125/200-P/SP4
LA 205-S, LA 205-S/SP1 LA 205-T LA 255-S
PRZETWORNIKI PRDOWE
Wymiary LA 25-NP./SP14 LA 25-NP., LA 35-NP. LAH 25-NP.
LA 55-P/SP1, LA100-P LAH 50-P, LAH 100-P LA 125/200-P,LA 125P/SP1, LA 125/200-P/SP4
LA 205-S, LA 205-S/SP1 LA 205-T LA 255-S
PRZETWORNIKI PRDOWE
Wymiary LA 25-NP./SP14 LA 25-NP., LA 35-NP. LAH 25-NP.
LA 55-P/SP1, LA100-P LAH 50-P, LAH 100-P LA 125/200-P,LA 125P/SP1, LA 125/200-P/SP4
LA 205-S, LA 205-S/SP1 LA 205-T LA 255-S
PRZETWORNIKI PRDOWE
Wymiary LA 25-NP./SP14 LA 25-NP., LA 35-NP. LAH 25-NP.
LA 55-P/SP1, LA100-P LAH 50-P, LAH 100-P LA 125/200-P,LA 125P/SP1, LA 125/200-P/SP4
LA 205-S, LA 205-S/SP1 LA 205-T LA 255-S
PRZETWORNIKI PRDOWE
Wymiary LA 25-NP./SP14 LA 25-NP., LA 35-NP. LAH 25-NP.
LA 55-P/SP1, LA100-P LAH 50-P, LAH 100-P LA 125/200-P,LA 125P/SP1, LA 125/200-P/SP4
LA 205-S, LA 205-S/SP1 LA 205-T LA 255-S
PRZETWORNIKI PRDOWE
Wymiary LA 25-NP./SP14 LA 25-NP., LA 35-NP. LAH 25-NP.
LA 55-P/SP1, LA100-P LAH 50-P, LAH 100-P LA 125/200-P,LA 125P/SP1, LA 125/200-P/SP4
LA 205-S, LA 205-S/SP1 LA 205-T LA 255-S
PRZETWORNIKI PRDOWE
Wymiary LA 25-NP./SP14 LA 25-NP., LA 35-NP. LAH 25-NP.
LA 55-P/SP1, LA100-P LAH 50-P, LAH 100-P LA 125/200-P,LA 125P/SP1, LA 125/200-P/SP4
LA 205-S, LA 205-S/SP1 LA 205-T LA 255-S
PRZETWORNIKI PRDOWE
Wymiary LA 25-NP./SP14 LA 25-NP., LA 35-NP. LAH 25-NP.
LA 55-P/SP1, LA100-P LAH 50-P, LAH 100-P LA 125/200-P,LA 125P/SP1, LA 125/200-P/SP4
LA 205-S, LA 205-S/SP1 LA 205-T LA 255-S
PRZETWORNIKI PRDOWE
Wymiary LA 25-NP./SP14 LA 25-NP., LA 35-NP. LAH 25-NP.
LA 55-P/SP1, LA100-P LAH 50-P, LAH 100-P LA 125/200-P,LA 125P/SP1, LA 125/200-P/SP4
LA 205-S, LA 205-S/SP1 LA 205-T LA 255-S
PRZETWORNIKI PRDOWE
Wymiary LA 25-NP./SP14 LA 25-NP., LA 35-NP. LAH 25-NP.
LA 55-P/SP1, LA100-P LAH 50-P, LAH 100-P LA 125/200-P,LA 125P/SP1, LA 125/200-P/SP4
LA 205-S, LA 205-S/SP1 LA 205-T LA 255-S
Rysunek: LA 25-NP/SP14 Rysunek: LA 25-NP, 35-NP Rysunek: LAH 25-NP
Rysunek: LA 55-P/SP1, LA100-P Rysunek: LAH 50-P, LAH 100-P Rysunek: LA 125/200-P, LA 125P/ LA 125/200-P/SP4,
Rysunek: LA 205-S, LA 205-S/SP1 Rysunek: LA 205-T Rysunek: LA 255-S
Wymiary [mm]
LA 205-S, LA 205-S/SP1 LA 205-T LA 255-S
LA 25-NP./SP14 LA 25-NP., LA 35-NP. LAH 25-NP. Rysunek: Rysunek: Rysunek: Rysunek: Rysunek: LA 25-NP/SP14LA 25-NP/SP14 Rysunek: Rysunek: Rysunek: LA 25-NP, 35-NPLA 25-NP, 35-NP Rysunek: LA 25-NP./SP14 LA 25-NP., LA 35-NP. LAH 25-NP. Rysunek: LA 25-NP./SP14 LA 25-NP., LA 35-NP. LAH 25-NP. Rysunek: Rysunek: LA 25-NP./SP14 LA 25-NP., LA 35-NP. LAH 25-NP. LAH 25-NPLA 25-NP./SP14 LA 25-NP., LA 35-NP. LAH 25-NP. LAH 25-NP
Rysunek:Rysunek:Rysunek:Rysunek:Rysunek: LA 55-P/SP1, LA100-PLA 55-P/SP1, LA100-P Rysunek: Rysunek: Rysunek: Rysunek: LAH 50-P, LAH 100-PLAH 50-P, LAH 100-PLAH 50-P, LAH 100-P Rysunek: Rysunek: Rysunek: LA 125/200-P, LA 125P/LA 125/200-P, LA 125P/ LA 125/200-P/SP4,LA 125/200-P/SP4,
Rysunek: Rysunek: Rysunek: LA 205-S, LA 205-S/SP1LA 205-S, LA 205-S/SP1 Rysunek: Rysunek: Rysunek: LA 205-TLA 205-T Rysunek: Rysunek: Rysunek: LA 255-SLA 255-S
Wymiary [mm]Wymiary [mm]Wymiary [mm]Wymiary [mm]
Poczenia obwodów wtórnychPoczenia obwodów wtórnychPoczenia obwodów wtórnychPoczenia obwodów wtórnych
DACPOL Sp. z o.o. ul. Puawska 34 05-500 Piaseczno k/Warszawy tel. (+48) 22 70 35 100, fax. (+48) 22 70 35 101, [email protected], www.dacpol.com.pl
Wymiary [mm]
PRZETWORNIKI PRDOWE
LA 305-T, LA 305-T/SP1 LF 305-S LA 305-S, LA 305-S/SP1
LT 505-S, LT 1005-S LT 505-T, LT 1005-T LF 505-S
LF 1005-S LT 2005-S LF 2005-S
PRZETWORNIKI PRDOWE
LA 305-T, LA 305-T/SP1 LF 305-S LA 305-S, LA 305-S/SP1
LT 505-S, LT 1005-S LT 505-T, LT 1005-T LF 505-S
LF 1005-S LT 2005-S LF 2005-S
PRZETWORNIKI PRDOWE
LA 305-T, LA 305-T/SP1 LF 305-S LA 305-S, LA 305-S/SP1
LT 505-S, LT 1005-S LT 505-T, LT 1005-T LF 505-S
LF 1005-S LT 2005-S LF 2005-S
PRZETWORNIKI PRDOWE
LA 305-T, LA 305-T/SP1 LF 305-S LA 305-S, LA 305-S/SP1
LT 505-S, LT 1005-S LT 505-T, LT 1005-T LF 505-S
LF 1005-S LT 2005-S LF 2005-S
PRZETWORNIKI PRDOWE
LA 305-T, LA 305-T/SP1 LF 305-S LA 305-S, LA 305-S/SP1
LT 505-S, LT 1005-S LT 505-T, LT 1005-T LF 505-S
LF 1005-S LT 2005-S LF 2005-S
PRZETWORNIKI PRDOWE
LA 305-T, LA 305-T/SP1 LF 305-S LA 305-S, LA 305-S/SP1
LT 505-S, LT 1005-S LT 505-T, LT 1005-T LF 505-S
LF 1005-S LT 2005-S LF 2005-S
PRZETWORNIKI PRDOWE
LA 305-T, LA 305-T/SP1 LF 305-S LA 305-S, LA 305-S/SP1
LT 505-S, LT 1005-S LT 505-T, LT 1005-T LF 505-S
LF 1005-S LT 2005-S LF 2005-S
PRZETWORNIKI PRDOWE
LA 305-T, LA 305-T/SP1 LF 305-S LA 305-S, LA 305-S/SP1
LT 505-S, LT 1005-S LT 505-T, LT 1005-T LF 505-S
LF 1005-S LT 2005-S LF 2005-S
PRZETWORNIKI PRDOWE
LA 305-T, LA 305-T/SP1 LF 305-S LA 305-S, LA 305-S/SP1
LT 505-S, LT 1005-S LT 505-T, LT 1005-T LF 505-S
LF 1005-S LT 2005-S LF 2005-S
Rysunek: LA 305-T, LA 305-T/SP1 Rysunek: LF 305-S Rysunek: LA 305-S, LA 305-S/SP1
Rysunek: LA 505-S, LT 1005-S Rysunek: LT 505-T, LT 1005-T Rysunek: LF 505-S
Rysunek: LF 1005-S Rysunek: LT 2005-S Rysunek: LF 2005-S
Wymiary [mm]Wymiary [mm]Wymiary [mm]Wymiary [mm]Wymiary [mm]
Rysunek: Rysunek: Rysunek: Rysunek: LA 305-T, LA 305-T/SP1LA 305-T, LA 305-T/SP1 Rysunek: Rysunek: Rysunek: LF 305-SLF 305-S Rysunek: Rysunek: Rysunek: LA 305-S, LA 305-S/SP1LA 305-S, LA 305-S/SP1
Rysunek: Rysunek: Rysunek: LA 505-S, LT 1005-SLA 505-S, LT 1005-S Rysunek: Rysunek: Rysunek: Rysunek: LT 505-T, LT 1005-TLT 505-T, LT 1005-T Rysunek: Rysunek: Rysunek: Rysunek: LF 505-SLF 505-S
Rysunek: Rysunek: Rysunek: Rysunek: LF 1005-SLF 1005-S Rysunek: Rysunek: Rysunek: Rysunek: LT 2005-SLT 2005-S Rysunek: Rysunek: Rysunek: Rysunek: LF 2005-SLF 2005-S
DACPOL Sp. z o.o. ul. Puawska 34, 05-500 Piaseczno k/Warszawy tel. (+48) 22 70 35 100, fax. (+48) 22 70 35 101, [email protected], www.dacpol.com.pl
PRZETWORNIKI PRDOWE
PRZETWORNIKI PRDOWE
PRZETWORNIKI PRDOWE
PRZETWORNIKI PRDOWE
PRZETWORNIKI PRDOWE
Rysunek: LA 305-S/SP4 Rysunek: LTC 600-SF, LTC 1000-SF
PRZETWORNIKI PRDOWE
Wymiary [mm]
Wymiary [mm]Wymiary [mm]Wymiary [mm]Wymiary [mm]
DACPOL Sp. z o.o. ul. Puawska 34 05-500 Piaseczno k/Warszawy tel. (+48) 22 70 35 100, fax. (+48) 22 70 35 101, [email protected], www.dacpol.com.pl
Typ Prd IPN [Ask]
Zakres pomiarowy Ip [A]
Dokadno pomiaru przy IPN [%]
HY 5 – P 5
HAS 50 – S 50
HAL 50 – S 50
HTB 50 - P 50
HTB 300-P 300 ± 600
HTA 100 – S 100
HAT 500 – S 500
±1 3 0...50 -10...80 ±15 HAT 1000 – S 1000 ± 3000
HAT 1200 – S 1200 ± 3000
HAT 1500 – S 1500 ± 3000
HAX 500 – S 500
HAZ 4000 - SB 4000
< ±1 12 0...3 -25...80 ±15
HAZ 6000 - SB 6000 ±6000
HAZ 10000 -SB 10000 ±10000
HAZ 12000 - SB 12000 ±12000
HAZ 14000 - SB 14000 ±14000
HAZ 20000 - SB 20000 ±20000
Analogowe wyjcie napiciowe. Serie : HX, HY, HAS, HAL, HTB, HTA, HAT, HAX , HAZ
PRZETWORNIKI PRDOWE Z OTWART PTL SPRZENIA ZWROTNEGO ( O/L ) 2 .1.2
! Uwaga: *)Dla przetworników (O/L) iloczyn amplitudy prdu i czstotliwoci < 400000. Powoduje to ograniczenie pasma przenoszenia i lub amplitudy skadowej zmiennej mierzonego prdu pierwotnego.
zobacz równie „Zasilacze napi pomocniczych” na stronie 747
Typ Prd IPN [Ask]
Zakres pomiarowy Ip [A]
Dokadno pomiaru przy IPN [%]
HY 5 – P 5
HAS 50 – S 50
HAL 50 – S 50
HTB 50 - P 50
HTB 300-P 300 ± 600
HTA 100 – S 100
HAT 500 – S 500
±1 3 0...50 -10...80 ±15 HAT 1000 – S 1000 ± 3000
HAT 1200 – S 1200 ± 3000
HAT 1500 – S 1500 ± 3000
HAX 500 – S 500
HAZ 4000 - SB 4000
Analogowe wyjcie napiciowe. Analogowe wyjcie napiciowe. Analogowe wyjcie napiciowe. Analogowe wyjcie napiciowe. Serie : HX, HY, HAS, HAL, HTB, HTA, HAT, HAX , HAZSerie : HX, HY, HAS, HAL, HTB, HTA, HAT, HAX , HAZ
PRZETWORNIKI PRDOWE Z OTWART PTL SPRZENIA ZWROTNEGO ( O/L ) PRZETWORNIKI PRDOWE Z OTWART PTL SPRZENIA ZWROTNEGO ( O/L ) 2222 ..11.2.2
! Uwaga: *)Dla przetworników (O/L) iloczyn amplitudy prdu i czstotliwoci < 400000. Powoduje to ograniczenie pasma przenoszenia i lub amplitudy skadowej zmiennej mierzonego prdu pierwotnego.
zobacz równie zobacz równie zobacz równie „Zasilacze napi pomocniczych” na stronie 747
DACPOL Sp. z o.o. ul. Puawska 34, 05-500 Piaseczno k/Warszawy tel. (+48) 22 70 35 100, fax. (+48) 22 70 35 101, [email protected], www.dacpol.com.pl
Wymiary [mm]
PRZETWORNIKI PRDOWE
HY 20-P...HY 25-P, HY 20-P/SP1...HY 25-P/SP1 HY 50-P, HY 50-P/SP1
HAS 50...600-S HAL 50...600-S
HY 20-P...HY 25-P, HY 20-P/SP1...HY 25-P/SP1 HY 50-P, HY 50-P/SP1
HAS 50...600-S HAL 50...600-S
HY 20-P...HY 25-P, HY 20-P/SP1...HY 25-P/SP1 HY 50-P, HY 50-P/SP1
HAS 50...600-S HAL 50...600-S
HY 20-P...HY 25-P, HY 20-P/SP1...HY 25-P/SP1 HY 50-P, HY 50-P/SP1
HAS 50...600-S HAL 50...600-S
HY 20-P...HY 25-P, HY 20-P/SP1...HY 25-P/SP1 HY 50-P, HY 50-P/SP1
HAS 50...600-S HAL 50...600-S
HY 20-P...HY 25-P, HY 20-P/SP1...HY 25-P/SP1 HY 50-P, HY 50-P/SP1
HAS 50...600-S HAL 50...600-S
Rysunek: HY 50-P, 50-P/SP1
PRZETWORNIKI PRDOWE
HY 20-P...HY 25-P, HY 20-P/SP1...HY 25-P/SP1 HY 50-P, HY 50-P/SP1
HAS 50...600-S HAL 50...600-S
Rysunek: HX 50-P, P/SP2
Wymiary [mm]Wymiary [mm]Wymiary [mm]Wymiary [mm]
Rysunek: Rysunek: Rysunek: Rysunek: HX 03...25-P, P/SP2 HX 03...25-P, P/SP2 Rysunek: Rysunek: Rysunek: Rysunek: HY 05-P...HY 15-P/SPHY 05-P...HY 15-P/SP
Rysunek: Rysunek: Rysunek: Rysunek: HY 50-P, 50-P/SP1HY 50-P, 50-P/SP1
Rysunek: Rysunek: Rysunek: Rysunek: HAS 50...600-SHAS 50...600-S Rysunek: Rysunek: Rysunek: Rysunek: HAL 50...600-SHAL 50...600-S
Rysunek: Rysunek: Rysunek: Rysunek: HX 50-P, P/SP2HX 50-P, P/SP2
Rysunek:Rysunek:Rysunek:Rysunek: Rysunek: Rysunek: HY 20-P...HY 25-P, HY 20-P/SP1...HY 25-P/SP1HY 20-P...HY 25-P, HY 20-P/SP1...HY 25-P/SP1
DACPOL Sp. z o.o. ul. Puawska 34 05-500 Piaseczno k/Warszawy tel. (+48) 22 70 35 100, fax. (+48) 22 70 35 101, [email protected], www.dacpol.com.pl
Wymiary [mm]
PRZETWORNIKI PRDOWE
HTB 50...400-P HTB 50...100-TP
HTB 50...400-P HTB 50...100-TP
HTB 50...400-P HTB 50...100-TP
HTB 50...400-P HTB 50...100-TP
HTB 50...400-P HTB 50...100-TP
HTB 50...400-P HTB 50...100-TP
Rysunek: HTA 100... 1000-S Rysunek: HAT 500-S...HAT 1500-S
Rysunek: HAX 500-S...HAX 2500-S Rysunek: HAZ 4000...20000-SB
Wymiary [mm]Wymiary [mm]Wymiary [mm]Wymiary [mm]Wymiary [mm]
Rysunek: Rysunek: Rysunek: Rysunek: Rysunek: HTB 50...400P HTB 50...400P Rysunek: Rysunek: Rysunek: Rysunek: HTB 50...100-TP HTB 50...100-TP
Rysunek: Rysunek: Rysunek: Rysunek: HTA 100... 1000-S HTA 100... 1000-S Rysunek: Rysunek: Rysunek: Rysunek: HAT 500-S...HAT 1500-S HAT 500-S...HAT 1500-S
Rysunek: Rysunek: Rysunek: Rysunek: HAX 500-S...HAX 2500-S HAX 500-S...HAX 2500-S Rysunek: Rysunek: Rysunek: Rysunek: HAZ 4000...20000-SBHAZ 4000...20000-SB
DACPOL Sp. z o.o. ul. Puawska 34, 05-500 Piaseczno k/Warszawy tel. (+48) 22 70 35 100, fax. (+48) 22 70 35 101, [email protected], www.dacpol.com.pl
Zasada dziaania przetworników serii LTS
PRZETWORNIKI PRDOWE
Zasada dziaania przetworników serii LTS
*) Dla przetworników, których oznaczenie zaczyna si od litery H iloczyn amplitudy skadowej zmiennej mierzonego prdu i czstotliwoci < 400000.
Typ
Prd Sygna Zakres Dokadno Napicie Pasmo Zakres Napicie In –Ask wyjciowy pomiarowy pomiaru izolacji przenoszenia temp. zasilania - Vc
przy prdzie In [V]
przy In *) pracy ±5% A Ip A % kV kHz °C V
LTS 6-NP 2; 3; 6 2,5±0,625 Ip/In
±19,2
±0,7 3 0...200 -40...85 5
LTS 15-NP 5; 7.5; 15 ±48 LTS 25-NP 8; 12; 25 ±80 LTSR 6-NP 2; 3; 6 1,9..2,7 ±19,2
LTSR 15-NP 5; 7.5; 15 ± 0,625 Ip/In ±48 LTSR 25-NP 8; 12; 25 ±80
HX 03–P/SP2 3
±1 3 0...50 -40...85 12...15
HX 05–P/SP2 5 ±15 HX 10–P/SP2 10 ±30 HX 15–P/SP2 15 ±45 HX 20–P/SP2 20 ±60 HX 25–P/SP2 25 ±75 HX 50–P/SP2 50 ±150 HY 5–P/SP1 5 ±15
±2 2,5 0...50 -10...80 5
HY 10–P/SP1 10 ±30 HY 12.5–P/SP1 12.5 ±37,5 HY 15–P/SP1 15 2,5 przy +In ±45 HY 20–P/SP1 20 1,5 przy -In ±60 HY 52–P/SP1 25 ±75 HY 50–P/SP1 50 ±150
HAIS 50-P 50 ±150
±1 2 0...50 -40...85
HAIS 50-TP 50 ±150 HAIS 100-P 100 0,5 Vc ±300
HAIS 100-TP 100 ±0,625 Ip/In ±300 HAIS 150-P 150 ±450 HAIS 200-P 200 ±600 HAIS 400-P 400 ±600
HTB 50-P/SP5 50 ±150
HTB 50-TP/SP5 50 ±150 HTB 100-P/SP5 100 0,5 Vc ±300
HTB 100-TP/SP5 100 ±1,667 Ip/In ±300 HTB 200-P/SP5 200 ±500 HTB 300-P/SP5 300 ±600 HTB 400-P/SP5 400 ±600 HAS 50-S/SP1 50 ±150
±2 3 0...50 -10...80 5
HAS 100-S/SP1 100 ±300 HAS 200-S/SP1 200 0,5 Vc ±600 HAS 300-S/SP1 300 ±0,5 Ip/In ±900 HAS 400-S/SP1 400 ±900 HAS 500-S/SP1 500 ±900 HAS 600-S/SP1 600 ±900
HTFS 200-P 200 ½ Vc
±1,25 Ip/In
HTFS 800-P 800 ±1200
PRZETWORNIKI PRDOWE
Zasada dziaania przetworników serii LTS
*) Dla przetworników, których oznaczenie zaczyna si od litery H iloczyn amplitudy skadowej zmiennej mierzonego prdu i czstotliwoci < 400000.
Typ
Prd Sygna Zakres Dokadno Napicie Pasmo Zakres Napicie In –Ask wyjciowy pomiarowy pomiaru izolacji przenoszenia temp. zasilania - Vc
przy prdzie In [V]
przy In *) pracy ±5% A Ip A % kV kHz °C V
LTS 6-NP 2; 3; 6 2,5±0,625 Ip/In
±19,2
±0,7 3 0...200 -40...85 5
LTS 15-NP 5; 7.5; 15 ±48 LTS 25-NP 8; 12; 25 ±80 LTSR 6-NP 2; 3; 6 1,9..2,7 ±19,2
LTSR 15-NP 5; 7.5; 15 ± 0,625 Ip/In ±48 LTSR 25-NP 8; 12; 25 ±80
HX 03–P/SP2 3
±1 3 0...50 -40...85 12...15
HX 05–P/SP2 5 ±15 HX 10–P/SP2 10 ±30 HX 15–P/SP2 15 ±45 HX 20–P/SP2 20 ±60 HX 25–P/SP2 25 ±75 HX 50–P/SP2 50 ±150 HY 5–P/SP1 5 ±15
±2 2,5 0...50 -10...80 5
HY 10–P/SP1 10 ±30 HY 12.5–P/SP1 12.5 ±37,5 HY 15–P/SP1 15 2,5 przy +In ±45 HY 20–P/SP1 20 1,5 przy -In ±60 HY 52–P/SP1 25 ±75 HY 50–P/SP1 50 ±150
HAIS 50-P 50 ±150
±1 2 0...50 -40...85
HAIS 50-TP 50 ±150 HAIS 100-P 100 0,5 Vc ±300
HAIS 100-TP 100 ±0,625 Ip/In ±300 HAIS 150-P 150 ±450 HAIS 200-P 200 ±600 HAIS 400-P 400 ±600
HTB 50-P/SP5 50 ±150
HTB 50-TP/SP5 50 ±150 HTB 100-P/SP5 100 0,5 Vc ±300
HTB 100-TP/SP5 100 ±1,667 Ip/In ±300 HTB 200-P/SP5 200 ±500 HTB 300-P/SP5 300 ±600 HTB 400-P/SP5 400 ±600 HAS 50-S/SP1 50 ±150
±2 3 0...50 -10...80 5
HAS 100-S/SP1 100 ±300 HAS 200-S/SP1 200 0,5 Vc ±600 HAS 300-S/SP1 300 ±0,5 Ip/In ±900 HAS 400-S/SP1 400 ±900 HAS 500-S/SP1 500 ±900 HAS 600-S/SP1 600 ±900
HTFS 200-P 200 ½ Vc
±1,25 Ip/In
HTFS 800-P 800 ±1200
Prd
2,5±0,625 IP/IPN
LTS 15-NP 5; 7.5; 15 ±48
LTS 25-NP 8; 12; 25 ±80
LTSR 6-NP 2; 3; 6 1,9..2,7
± 0,625 IP/IPN
HX 03–P/SP2 3
HY 5–P/SP1 5
±15
HAIS 50-P 50
VREF=2,5±0,0025V
HTB 50-TP/SP5 50 ±150
HTB 100-P/SP5 100 ±300
HTB 100-TP/SP5 100 ±300
HTB 200-P/SP5 200 ±500
HTB 300-P/SP5 300 ± 600
HTB 400-P/SP5 400 ± 600
HAS 100-S/SP1 100 ± 300
HAS 200-S/SP1 200 ±600
HAS 300-S/SP1 300 ± 900
HAS 400-S/SP1 400 ± 900
HAS 500-S/SP1 500 ± 900
HAS 600-S/SP1 600 ± 900
±1,25 IP/IPN
HTFS 800-P 800 ±1200
Serie LTS, LTSR, HX, HY, HAIS, HTB, HAS PRZETWORNIKI PRDOWE ZASILANE NAPICIEM JEDNOBIEGUNOWYM2 .1.3
! Uwaga: *) Dla przetworników, których oznaczenie zaczyna si od litery H iloczyn amplitudy skadowej zmiennej mierzonego prdu i czstotliwoci < 400000.
Ip
-Ip max -Ipn Ipn Ip max Ip
Zasada dziaania przetworników serii LTSZasada dziaania przetworników serii LTSZasada dziaania przetworników serii LTSZasada dziaania przetworników serii LTSZasada dziaania przetworników serii LTS
Typ
Prd
2,5±0,625 IP/IPN
LTS 15-NP 5; 7.5; 15 ±48
LTS 25-NP 8; 12; 25 ±80
LTSR 6-NP 2; 3; 6 1,9..2,7
± 0,625 IP/IPN
HX 03–P/SP2 3
HY 5–P/SP1 5
±15
HAIS 50-P 50
VREF=2,5±0,0025V
HTB 50-TP/SP5 50 ±150
HTB 100-P/SP5 100 ±300
HTB 100-TP/SP5 100 ±300
HTB 200-P/SP5 200 ±500
HTB 300-P/SP5 300 ± 600
HTB 400-P/SP5 400 ± 600
HAS 100-S/SP1 100 ± 300
HAS 200-S/SP1 200 ±600
HAS 300-S/SP1 300 ± 900
HAS 400-S/SP1 400 ± 900
HAS 500-S/SP1 500 ± 900
HAS 600-S/SP1 600 ± 900
±1,25 IP/IPN
HTFS 800-P 800 ±1200
Serie LTS, LTSR, HX, HY, HAIS, HTB, HASSerie LTS, LTSR, HX, HY, HAIS, HTB, HASSerie LTS, LTSR, HX, HY, HAIS, HTB, HASSerie LTS, LTSR, HX, HY, HAIS, HTB, HAS PRZETWORNIKI PRDOWE ZASILANE NAPICIEM JEDNOBIEGUNOWYMPRZETWORNIKI PRDOWE ZASILANE NAPICIEM JEDNOBIEGUNOWYM22222 ..11.3.3
! Uwaga: *) Dla przetworników, których oznaczenie zaczyna si od litery H iloczyn amplitudy skadowej zmiennej mierzonego prdu i czstotliwoci < 400000.
Ip
-Ip max -Ipn Ipn Ip max Ip