właściwości elektryczne materii

of 32/32
Właściwości Właściwości elektryczne elektryczne materii materii Damian Lubocki kl. Damian Lubocki kl. IIa IIa

Post on 10-Jan-2016

101 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Właściwości elektryczne materii. Damian Lubocki kl. IIa. Spis treści. Wstęp Materia – co to takiego ? Cechy materii – elektryczność Przewodniki Izolatory – Dielektryki Półprzewodniki Nadprzewodniki Zakończenie. Materia - materiał. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Waciwoci elektryczne materiiDamian Lubocki kl. IIa

 • Spis treci WstpMateria co to takiego ?Cechy materii elektrycznoPrzewodnikiIzolatory DielektrykiPprzewodnikiNadprzewodnikiZakoczenie

 • Materia - materia W fizyce klasycznej materi okrela si wszystko co posiada mas i znajduje si w danej przestrzeni. Natomiast w fizyce wspczesnej materi nazywamy wszystko co posiada energi i pd. Na przykad FOTON, ktry jest czstk materii ale nie posiada masy. Obecnie fizycy nie przykadaj duej uwagi do zdefiniowania pojcia "materii", poniewa nie jest to potrzebne do opisu zjawisk.

 • Waciwoci materiiSTANY SKUPIENIA MATERIIZmysowa percepcja materiiMasaCiarObjtoGstoWytrzymao

  PlastycznoSprystoKruchoRozpuszczalnoPrzewodzenie ciepaPrzewodzenie elektrycznociTemperatura topnienia i wrzenia

 • Cecha materii - elektryczno

  Waciwoci elektryczne danej substancji zwizane s z jej przewodnoci waciw oraz przenikalnoci elektryczn. S to wielkoci fizyczne charakteryzujce dan substancje. Ich warto zaley m.in. od temperatury.Ponadto przewodno waciwa jest zalena od rodzaju i gstoci swobodnych adunkw. Przenikalno elektryczna natomiast zwizana jest nie z adunkami swobodnymi ale z elektronami zwizanymi w atomach i czsteczkach.

 • Przewodniki prdu elektrycznegoZe wzgldu na rn przewodno prdu wszelkie substancje moemy podzieli na:PrzewodnikiIzolatory DielektrykiPprzewodnikiNadprzewodniki

 • Przewodniki Przewodnik elektryczny substancja, ktra dobrze przewodzi prd elektryczny, na zasadzie przenoszenia prdu przez elektrony.

 • Budowa wewntrznaPrzewodniki zbudowane s z atomw, od ktrych atwo odrywaj si elektrony walencyjne tworzce wewntrz przewodnika gaz elektronowy. Budowa przewodnika charakteryzuje si tym, e elektrony nie s z niczym powizane, a co za tym idzie mog si swobodnie porusza. Dziki temu substancja o takiej budowie jest dobrym przewodnikiem prdu.

 • Dowiadczenie

 • Przykady przewodnikw

 • Do najpopularniejszych przewodnikw nale metale:Srebro jest niemal idealnym przewodnikiem, ma najmniejszy opr elektryczny.

 • WaciwociSrebro jest biaym, lnicym metalem. Pierwiastek ten nie jest aktywny chemicznie lecz rozpuszcza si w stonym kwasie siarkowym i azotowym. W normalnych temperaturach z wod i tlenem nie reaguje. Srebro wystpuje najczciej w postaci zwizkw razem z rudami oowiu, miedzi, cynku i zota. Jako czysty metal spotyka si je do rzadko. Najbardziej znane, eksploatowane od wiekw zoa, wystpuj w Peru i Norwegii.

 • CiekawostkaSiarka i siarczki atakuj srebro i niszcz jego powierzchni tworzc siarczek srebra. Przekona si o tym mog ci, ktrzy uywaj srebrnych yeczek do jedzenia jajek gdy tko jaj zawiera due iloci siarki.

 • Ciekawostka Nazwa aciska srebra pochodzi od sowa argentum - jasny, biay.

 • ZastosowaniaPowszechnie znanym wykorzystaniem srebra jest uycie go w wyrobach jubilerskich. Metal ten zwykle stapia si z innymi w celu zwikszenia twardoci i wytrzymaoci stopu. Srebro wykorzystywane jest rwnie jako warstwa odbijajca w niektrych lustrach. Ze wzgldu na may opr elektryczny uywane jest w przemyle elektrotechnicznym. Niektre zwizki tego pierwiastka s stosowane s jako rodki bakteriobjcze.

 • Inne przewodniki:GrafitelazoStalAluminiumZoto Mied

 • Izolatory - DielektrykiIzolator elektryczny to materia, ktry nie przewodzi prdu elektrycznego

 • Budowa wewntrznaIzolator elektryczny nie posiada w swojej budowie wolnych elektronw, ktre mogyby przenosi prd.

 • Inne rodzaje izolatorwIzolator energetyczny izoluje linie energetyczneIzolator ciepa produkt o maej przewodnoci ciepa

 • PprzewodnikiPprzewodniki, substancje zachowujce si w pewnych warunkach jak dielektryk, a w innych jak przewodnik w zalenoci od czynnikw zewntrznych

 • Budowa wewntrzna Budowa wewntrzna pprzewodnika jest podobna do izolatora. Rnica polega tylko na tym, e elektrony pprzewodnika atwiej odrywaj si od jder atomw.

 • WaciwociSilna zaleno waciwoci od oddziaywa zewntrznych - owietlenia, ogrzewania. Podgrzewajc lub ochadzajc pprzewodnik moemy sprawi, i bdzie on dziaa jak przewodnik lub izolator. Wraz ze zmian temperatury pprzewodnik zmienia swoje waciwoci

 • Przykady pprzewodnikwKrzem pmetal uznany za pprzewodnikGerman pmetal uznany za pprzewodnik

 • ZastosowanieLaser pprzewodnikowy uywany w napdach dyskw CDDiody emitujce promieniowanie wiata widzialnego

 • Nadprzewodniki - nadprzewodnictwoNadprzewodnictwo to zjawisko polegajce na zaniku oporu elektrycznego przewodnikw w pewnych warunkach.

 • Odkrycie zjawiska nadprzewodnictwa

  Nadprzewodnictwo wydawao si wyjtkiem w roku 1911, kiedy je przypadkowo odkry Heike Kammerlingh Onnes, uczony holenderski, ktry bada zaleno oporu rtci od temperatury dla bardzo niskich temperatur, bliskich zera bezwzgldnego. W temperaturze 4,2K nieoczekiwanie opr elektryczny drutu wykonanego z zestalonej rtci po prostu znikn, a prd pyn bez strat energii. Wkrtce okazao si, e nie tylko rt, ale i inne metale i ich stopy maj wasnoci nadprzewodzce poniej pewnej temperatury, nazwanej temperatur krytyczn Tc. Dla rtci temperatura krytyczna wynosia 4,2K. Dla innych metali wartoci temperatur krytycznych byy zrnicowane.

 • Rodzaje nadprzewodnictwaNadprzewodnictwo niskotemperaturowe - odkryte w 1911. Wystpuje w temperaturach poniej 30 kelwinw, dla czystych metali i stopw metalicznych bdcych w wikszoci nadprzewodnikami Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe wystpuje w temperaturze powyej 30 kelwinw, ten typ nadprzewodnictwa wykazuj materiay tlenkowe o charakterze ceramik i bdce nadprzewodnikami (taki nadprzewodnik mona zbudowa nawet w szkole).

 • Technologia przyszociFolder Technologia przyszoci

 • Postp nauki przyczynia si do poznawania substancji, ktre umoliwiaj bezstratny przepyw prdu w coraz wyszych temperaturach. Wci jednak jest to temperatura zbyt niska dla praktycznych zastosowa i wykorzystanie nadprzewodnikw jest nadal nieopacalne w masowych zastosowaniach. Oczekuje si odkrycia taniego nadprzewodnika, ktry pracowaby w temperaturze normalnej (a wic do ok. 20C).

 • PodsumowanieDzi, dziki elektrycznoci ludzko moga zaj tak daleko w procesie rozwoju. Zawdziczamy to midzy innymi istnieniu elektrycznych waciwoci materii. Przewodniki umoliwiaj nam ycie i uywanie dobrodziejstw wspczesnej techniki, izolatory chroni nie tylko nas, nasze domy przed utrat ciepa i energii, ale take wszystkie otaczajce nas systemy. Wynalezienie nadprzewodnikw otworzyo nam kolejn kart. Naukowcy przypuszczaj, e dziki temu uda nam si nawet stworzy perpetuum mobile. Czy NAM si to uda ? Czas pokae

 • Koniec

 • Bibliografia http://www.videosift.pl/story.php?id=15710http://www.geocities.com/jerzy_krol/Podr/TechChem/super.htmlhttp://www.zadajpytanie.pl/pytanie/1246http://chall.ifj.edu.pl/edukacja/superconductor.htmlhttp://odpowiedz.pl/30198/30198/Przewodnik-elektryczny-substancja-kto.htmlhttp://www.izolatory.com.pl/http://portalwiedzy.onet.pl/35012,,,,polprzewodniki,haslo.htmlhttp://www.bryk.pl/teksty/liceum/fizyka/obwody_elektryczne/19560-p%C3%B3%C5%82przewodniki.htmlhttp://www.elektroda.net/pomoce/doc/elektronika/materialy%20polprzewodnikowe.htmhttp://www.seoteka.pl/a125.phphttp://fizyka.servis.pl/bezoporu.phphttp://www.zadajpytanie.pl/pytanie/1246http://www.fuw.edu.pl/~ajduk/Public/SCIENCE/ordinaryMatter.htmlhttp://studia.fuw.edu.pl/wolne/ele/all/node33.htmlhttp://www.fizyknet.friko.pl/konspekt%20lekcji%20fizyki%20-%20przewodniki%20i%20izolatory.htmhttp://emilszkola.w.interia.pl/publik/pub_scn/prace/pole_elektryczne/el_bud_mat.html