peserta skrining hipotiroid kongenital

Download Peserta Skrining Hipotiroid Kongenital

Post on 19-Feb-2018

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Peserta Skrining Hipotiroid Kongenital

  1/17

  PESERTA PESERTA

  NO NAMA UNIT NO NAMA UNIT

  1 zr. Elis Karu UGD 1 zr. Elis Karu UGD

  2 zr. Asharti Karu Perina 2 zr. Asharti Karu Perina

  3 bd. Margaretha Karu Ranap II/III 3 bd. Margaretha Karu Ranap II/III

  zr. !us"iati Karu Ranap I zr. !us"iati Karu Ranap I

  # bd. Putri $ Karu %K # bd. Putri $ Karu %K

  & br. 'irnandes Karu (K & br. 'irnandes Karu (K

  ) zr. *ut +anti Karu P,li ) zr. *ut +anti Karu P,li

  - Mut,har 'adillah Karu $ab - Mut,har 'adillah Karu $ab

  bd. Desiana P0 KIA bd. Desiana P0 KIA

  1 Annisa $ab 1 Annisa $ab

  11 Krisdaanti $ab 11 Krisdaanti $ab

  12 Marlina $ab 12 Marlina $ab

  13 bd. +iti M Ranap II/III 13 bd. +iti M Ranap II/III

  1 bd. Ea + Ranap II/III 1 bd. Ea + Ranap II/III

  1# bd. R,sita Ranap II/III 1# bd. R,sita Ranap II/III

  1& bd. Misa Ranap II/III 1& bd. Misa Ranap II/III

  1) bd. 4ida Perina 1) bd. 4ida Perina

  1- bd. Gra5e Perina 1- bd. Gra5e Perina

  1 bd. +anti Perina 1 bd. +anti Perina

  2 bd. 6iti M(D 2 bd. 6iti M(D

  PESERTA PESERTA

  NO NAMA UNIT NO NAMA UNIT

  1 zr. Elis Karu UGD 1 zr. Elis Karu UGD

  2 zr. Asharti Karu Perina 2 zr. Asharti Karu Perina

  3 bd. Margaretha Karu Ranap II/III 3 bd. Margaretha Karu Ranap II/III

  zr. !us"iati Karu Ranap I zr. !us"iati Karu Ranap I

  # bd. Putri $ Karu %K # bd. Putri $ Karu %K & br. 'irnandes Karu (K & br. 'irnandes Karu (K

  ) zr. *ut +anti Karu P,li ) zr. *ut +anti Karu P,li

  - Mut,har 'adillah Karu $ab - Mut,har 'adillah Karu $ab

  bd. Desiana P0 KIA bd. Desiana P0 KIA

  1 Annisa $ab 1 Annisa $ab

  11 Krisdaanti $ab 11 Krisdaanti $ab

  12 Marlina $ab 12 Marlina $ab

  13 bd. +iti M Ranap II/III 13 bd. +iti M Ranap II/III

  1 bd. Ea + Ranap II/III 1 bd. Ea + Ranap II/III

  1# bd. R,sita Ranap II/III 1# bd. R,sita Ranap II/III1& bd. Misa Ranap II/III 1& bd. Misa Ranap II/III

  1) bd. 4ida Perina 1) bd. 4ida Perina

  1- bd. Gra5e Perina 1- bd. Gra5e Perina

  1 bd. +anti Perina 1 bd. +anti Perina

  2 bd. 6iti M(D 2 bd. 6iti M(D

  PESERTA PESERTA

  NO NAMA UNIT NO NAMA UNIT

  1 zr. Elis Karu UGD 1 zr. Elis Karu UGD

  2 zr. Asharti Karu Perina 2 zr. Asharti Karu Perina

 • 7/23/2019 Peserta Skrining Hipotiroid Kongenital

  2/17

  3 bd. Margaretha Karu Ranap II/III 3 bd. Margaretha Karu Ranap II/III

  zr. !us"iati Karu Ranap I zr. !us"iati Karu Ranap I

  # bd. Putri $ Karu %K # bd. Putri $ Karu %K

  & br. 'irnandes Karu (K & br. 'irnandes Karu (K

  ) zr. *ut +anti Karu P,li ) zr. *ut +anti Karu P,li

  - Mut,har 'adillah Karu $ab - Mut,har 'adillah Karu $ab

  bd. Desiana P0 KIA bd. Desiana P0 KIA

  1 Annisa $ab 1 Annisa $ab

  11 Krisdaanti $ab 11 Krisdaanti $ab

  12 Marlina $ab 12 Marlina $ab

  13 bd. +iti M Ranap II/III 13 bd. +iti M Ranap II/III

  1 bd. Ea + Ranap II/III 1 bd. Ea + Ranap II/III

  1# bd. R,sita Ranap II/III 1# bd. R,sita Ranap II/III

  1& bd. Misa Ranap II/III 1& bd. Misa Ranap II/III

  1) bd. 4ida Perina 1) bd. 4ida Perina

  1- bd. Gra5e Perina 1- bd. Gra5e Perina

  1 bd. +anti Perina 1 bd. +anti Perina

  2 bd. 6iti M(D 2 bd. 6iti M(D

 • 7/23/2019 Peserta Skrining Hipotiroid Kongenital

  3/17

  PESERTA

  NO NAMA UNIT

  1 zr. Elis Karu UGD

  2 zr. Asharti Karu Perina

  3 bd. Margaretha Karu Ranap II/III

  zr. !us"iati Karu Ranap I

  # bd. Putri $ Karu %K

  & br. 'irnandes Karu (K

  ) zr. *ut +anti Karu P,li

  - Mut,har 'adillah Karu $ab

  bd. Desiana P0 KIA

  1 Annisa $ab

  11 Krisdaanti $ab

  12 Marlina $ab

  13 bd. +iti M Ranap II/III

  1 bd. Ea + Ranap II/III

  1# bd. R,sita Ranap II/III

  1& bd. Misa Ranap II/III

  1) bd. 4ida Perina

  1- bd. Gra5e Perina

  1 bd. +anti Perina

  2 bd. 6iti M(D

  PESERTA

  NO NAMA UNIT

  1 zr. Elis Karu UGD

  2 zr. Asharti Karu Perina

  3 bd. Margaretha Karu Ranap II/III

  zr. !us"iati Karu Ranap I

  # bd. Putri $ Karu %K & br. 'irnandes Karu (K

  ) zr. *ut +anti Karu P,li

  - Mut,har 'adillah Karu $ab

  bd. Desiana P0 KIA

  1 Annisa $ab

  11 Krisdaanti $ab

  12 Marlina $ab

  13 bd. +iti M Ranap II/III

  1 bd. Ea + Ranap II/III

  1# bd. R,sita Ranap II/III1& bd. Misa Ranap II/III

  1) bd. 4ida Perina

  1- bd. Gra5e Perina

  1 bd. +anti Perina

  2 bd. 6iti M(D

  PESERTA

  NO NAMA UNIT

  1 zr. Elis Karu UGD

  2 zr. Asharti Karu Perina

 • 7/23/2019 Peserta Skrining Hipotiroid Kongenital

  4/17

  3 bd. Margaretha Karu Ranap II/III

  zr. !us"iati Karu Ranap I

  # bd. Putri $ Karu %K

  & br. 'irnandes Karu (K

  ) zr. *ut +anti Karu P,li

  - Mut,har 'adillah Karu $ab

  bd. Desiana P0 KIA

  1 Annisa $ab

  11 Krisdaanti $ab

  12 Marlina $ab

  13 bd. +iti M Ranap II/III

  1 bd. Ea + Ranap II/III

  1# bd. R,sita Ranap II/III

  1& bd. Misa Ranap II/III

  1) bd. 4ida Perina

  1- bd. Gra5e Perina

  1 bd. +anti Perina

  2 bd. 6iti M(D

 • 7/23/2019 Peserta Skrining Hipotiroid Kongenital

  5/17

  PESERTA PESER

  NO NAMA UNIT NO NAMA

  1 'era P,li 1 'era

  2 $ulu P,li 2 $ulu

  3 Desana P,li 3 Desana

  $enn P,li $enn

  # 4ara (K # 4ara& Putri $ %K & Putri $

  ) 6ina %K ) 6ina

  - Aprilianti %K - Aprilianti

  Indri P0 Dilat Indri

  1 7ina Ranap II/III 1 7ina

  11 6ia Ranap II/III 11 6ia

  12 helda Ranap II/III 12 helda

  13 +,piah Ranap II/III 13 +,piah

  1 +el8i Ranap II/III 1 +el8i

  1# 4ahu Perinat,l,gi 1# 4ahu1& $usi Perinat,l,gi 1& $usi

  1) 9asnah Ka+uid Kepera:atan 1) 9asnah

  1- Margaretha UGD 1- Margaretha

  1 Ria UGD 1 Ria

  2 !uli UGD 2 !uli

  PESERTA PESER

  NO NAMA UNIT NO NAMA

  1 'era P,li 1 'era

  2 $ulu P,li 2 $ulu

  3 Desana P,li 3 Desana

  $enn P,li $enn

  # 4ara (K # 4ara

  & Putri $ %K & Putri $

  ) 6ina %K ) 6ina

  - Aprilianti %K - Aprilianti

  Indri P0 Dilat Indri

  1 7ina Ranap II/III 1 7ina

  11 6ia Ranap II/III 11 6ia

  12 helda Ranap II/III 12 helda

  13 +,piah Ranap II/III 13 +,piah

  1 +el8i Ranap II/III 1 +el8i

  1# 4ahu Perinat,l,gi 1# 4ahu

  1& $usi Perinat,l,gi 1& $usi

  1) 9asnah Ka+uid Kepera:atan 1) 9asnah

  1- Margaretha UGD 1- Margaretha

  1 Ria UGD 1 Ria

  2 !uli UGD 2 !uli

 • 7/23/2019 Peserta Skrining Hipotiroid Kongenital

  6/17

  PESERTA PESER

  NO NAMA UNIT NO NAMA

  1 'era P,li 1 'era

  2 $ulu P,li 2 $ulu

  3 Desana P,li 3 Desana

  $enn P,li $enn# 4ara (K # 4ara

  & Putri $ %K & Putri $

  ) 6ina %K ) 6ina

  - Aprilianti %K - Aprilianti

  Indri P0 Dilat Indri

  1 7ina Ranap II/III 1 7ina

  11 6ia Ranap II/III 11 6ia

  12 helda Ranap II/III 12 helda

  13 +,piah Ranap II/III 13 +,piah

  1 +el8i Ranap II/III 1 +el8i1# 4ahu Perinat,l,gi 1# 4ahu

  1& $usi Perinat,l,gi 1& $usi

  1) 9asnah Ka+uid Kepera:atan 1) 9asnah

  1- Margaretha UGD 1- Margaretha

  1 Ria UGD 1 Ria

  2 !uli UGD 2 !uli

 • 7/23/2019 Peserta Skrining Hipotiroid Kongenital

  7/17

  A PESERTA

  UNIT NO NAMA UNIT

  P,li 1 'era P,li

  P,li 2 $ulu P,li

  P,li 3 Desana P,li

  P,li $enn P,li

  (K # 4ara (K %K & Putri $ %K

  %K ) 6ina %K

  %K - Aprilianti %K

  P0 Dilat Indri P0 Dilat

  Ranap II/III 1 7ina Ranap II/III

  Ranap II/III 11 6ia Ranap II/III

  Ranap II/III 12 helda Ranap II/III

  Ranap II/III 13 +,piah Ranap II/III

  Ranap II/III 1 +el8i Ranap II/III

  Perinat,l,gi 1# 4ahu Perinat,l,giPerinat,l,gi 1& $usi Perinat,l,gi

  a+uid Kepera:atan 1) 9asnah a+uid Kepera:atan

  UGD 1- Margaretha UGD

  UGD 1 Ria UGD

  UGD 2 !uli UGD

  A PESERTA

  UNIT NO NAMA UNIT

  P,li 1 'era P,li

  P,li 2 $ulu P,li

  P,li 3 Desana P,li

  P,li $enn P,li

  (K # 4ara (K

  %K & Putri $ %K

  %K ) 6ina %K

  %K - Aprilianti %K

  P0 Dilat Indri P0 Dilat

  Ranap II/III 1 7ina Ranap II/III

  Ranap II/III 11 6ia Ranap II/III

  Ranap II/III 12 helda Ranap II/III

  Ranap II/III 13 +,piah Ranap II/III

  Ranap II/III 1 +el8i Ranap II/III

  Perinat,l,gi 1# 4ahu Perinat,l,gi

  Perinat,l,gi 1& $usi Perinat,l,gi

  a+uid Kepera:atan 1) 9asnah a+uid Kepera:atan

  UGD 1- Margaretha UGD

  UGD 1 Ria UGD

  UGD 2 !uli UGD

 • 7/23/2019 Peserta Skrining Hipotiroid Kongenital

  8/17

  A PESERTA

  UNIT NO NAMA UNIT

  P,li 1 'era P,li

  P,li 2 $ulu P,li

  P,li 3 Desana P,li

  P,li $enn P,li(K # 4ara (K

  %K & Putri $ %K

  %K ) 6ina %K

  %K - Aprilianti %K

  P0 Dilat Indri P0 Dilat

  Ranap II/III 1 7ina Ranap II/III

  Ranap II/III 11 6ia Ranap II/III

  Ranap II/III 12 helda Ranap II/III

  Ranap II/III 13 +,piah Ranap II/III

  Ranap II/III 1 +el8i Ranap II/IIIPerinat,l,gi 1# 4ahu Perinat,l,gi

  Perinat,l,gi 1& $usi Perinat,l,gi

  a+uid Kepera:atan 1) 9asnah a+uid Kepera:atan

  UGD 1- Margaretha UGD

  UGD 1 Ria UGD

  UGD 2 !uli UGD

 • 7/23/2019 Peserta Skrining Hipotiroid Kongenital

  9/17

  PESERTA PESE

  NO NAMA UNIT NO NAMA

  1 Dian 6ri 4. Kepala 'ar"asi 1 Dian 6ri 4.

  2 !uni P0 Penda;taran 2 !uni

  3 Mut,har 'adillah Kepala $ab,rat,riu" 3 Mut,har 'adillah

  9arana Kepala Rea" Medi 9arana

  # zr. *ut +anti Karu P,li # zr. *ut +anti

  & zr. Elis Karu UGD & zr. Elis

  ) bd. Putri $ Karu %K ) bd. Putri $

  - br. 'irnandes Karu (K - br. 'irnandes

  bd. Margaretha Karu Ranap II/III bd. Margaretha

  1 zr. !us"iati Karu Ranap I 1 zr. !us"iati

  11 zr. Asharti Karu Perinat,l,gi 11 zr. Asharti

  12 Isnaini P0 Kasir 12 Isnaini

  13 bd. Indri P0 Dilat 13 bd. Indri

  1 * %K 1 *

  1# * Ranap I 1# *

  1& * Ranap II/III 1& *

  1) * Perinat,l,gi 1) *

  1- * UGD 1- *

  1 * 9*U 1 *

  2 * P,li 2 *

  Note: * Dipilih oleh Karu masing2 unit Note: * Dipilih oleh Kar

  PESERTA PESE

  NO NAMA UNIT NO NAMA

  1 Dian 6ri 4. Kepala 'ar"asi 1 Dian 6ri 4.

  2 !uni P0 Penda;taran 2 !uni

  3 Mut,har 'adillah Kepala $ab,rat,riu" 3 Mut,har 'adillah 9arana Kepala Rea" Medi 9arana

  # zr. *ut +anti Karu P,li # zr. *ut +anti

  & zr. Elis Karu UGD & zr. Elis

  ) bd. Putri $ Karu %K ) bd. Putri $

  - br. 'irnandes Karu (K - br. 'irnandes

  bd. Margaretha Karu Ranap II/III bd. Margaretha

  1 zr. !us"iati Karu Ranap I 1 zr. !us"iati

  11 zr. Asharti Karu Perinat,l,gi 11 zr. Asharti

  12 Isnaini P0 Kasir 12 Isnaini

  13 bd. Indri P0 Dilat 13 bd. Indri1 * %K 1 *

  1# * Ranap I 1# *

  1& * Ranap II/III 1& *

  1) * Perinat,l,gi 1) *

  1- * UGD 1- *

  1 * 9*U 1 *

  2 * P,li 2 *

  Note: * Dipilih oleh Karu masing2 unit Note: * Dipilih oleh Kar

 • 7/23/2019 Peserta Skrining Hipotiroid Kongenital

  10/17

  PESERTA PESE

  NO NAMA UNIT NO NAMA

  1 Dian 6ri 4. Kepala 'ar"asi 1 Dian 6ri 4.

  2 !uni P0 Penda;taran 2 !uni

  3 Mut,har 'adillah Kepala $ab,rat,riu" 3 Mut,har 'adillah

  9arana Kepala Rea" Medi 9arana

  # zr. *ut +anti Karu P,li # zr. *ut +anti

  & zr. Elis Karu UGD & zr. Elis

  ) bd. Putri $ Karu %K ) bd. Putri $

  - br. 'irnandes Karu (K - br. 'irnandes

  bd. Margaretha Karu Ranap II/III bd. Margaretha

  1 zr. !us"iati Karu Ranap I 1 zr. !us"iati

  11 zr. Asharti Karu Perinat,l,gi 11 zr. Asharti

  12 Isnaini P0 Kasir 12 Isnaini

  13 bd. Indri P0 Dilat 13 bd. Indri

  1 * %K 1 *

  1# * Ranap I 1# *

  1& * Ranap II/III 1& *

  1) * Perinat,l,gi 1) *

  1- * UGD 1- *

  1 * 9*U 1 *

  2 * P,li 2 *

  Note: * Dipilih oleh Karu masing2 unit Note: * Dipilih oleh Kar

 • 7/23/2019 Peserta Skrining Hipotiroid Kongenital

  11/17

  RTA PESERTA

  UNIT NO NAMA UNIT

  Kepala 'ar"asi 1 Dian 6ri 4. Kepala 'ar"asi

  P0 Penda;taran 2 !uni P0 Penda;taran

  Kepala $ab,rat,riu" 3 Mut,har 'adillah Kepala $ab,rat,riu"

  Kepala Rea" Medi 9arana Kepala Rea" Medi

  Karu P,li # zr. *ut +anti Karu P,li

  Karu UGD & zr. Elis Karu UGD

  Karu %K ) bd. Putri $ Karu %K

  Karu (K - br. 'irnandes Karu (K

  Karu Ranap II/III bd. Margaretha Karu Ranap II/III

  Karu Ranap I 1 zr. !us"iati Karu Ranap I

  Karu Perinat,l,gi 11 zr. Asharti Karu Perinat,l,gi

  P0 Kasir 12 Isnaini P0 Kasir

  P0 Dilat 13 bd. Indri P0 Dilat

  %K 1 * %K

  Ranap I 1# * Ranap I

  Ranap II/III 1& * Ranap II/III

  Perinat,l,gi 1) * Perinat,l,gi

  UGD 1- * UGD

  9*U 1 * 9*U

  P,li 2 * P,li

  masing2 unit Note: * Dipilih oleh Karu masing2 unit

  RTA PESERTA

  UNIT NO NAMA UNIT

  Kepala 'ar"asi 1 Dian 6ri 4. Kepala 'ar"asi

  P0 Penda;taran 2 !uni P0 Penda;taran

  Kepala $ab,rat,riu" 3 Mut,har 'adillah Kepala $ab,rat,riu"Kepala Rea" Medi 9arana Kepala Rea" Medi

  Karu P,li # zr. *ut +anti Karu P,li

  Karu UGD & zr. Elis Karu UGD

  Karu %K ) bd. Putri $ Karu %K

  Karu (K - br. 'irnandes Karu (K

  Karu Ranap II/III bd. Margaretha Karu Ranap II/III

  Karu Ranap I 1 zr. !us"iati Karu Ranap I

  Karu Perinat,l,gi 11 zr. Asharti Karu Perinat,l,gi

  P0 Kasir 12 Isnaini P0 Kasir

  P0 Dilat 13 bd. Indri P0 Dilat%K 1 * %K

  Ranap I 1# * Ranap I

  Ranap II/III 1& * Ranap II/III

  Perinat,l,gi 1) * Perinat,l,gi

  UGD 1- * UGD

  9*U 1 * 9*U

  P,li 2 * P,li

  masing2 unit Note: * Dipilih oleh Karu masing2 unit

 • 7/23/2019 Peserta Skrining Hipotiroid Kongenital

  12/17

  RTA PESERTA

  UNIT NO NAMA UNIT

  Kepala 'ar"asi 1 Dian 6ri 4. Kepala 'ar"asi

  P0 Penda;taran 2 !uni P0 Penda;taran

  Kepala $ab,rat,riu" 3 Mut,har 'adillah Kepala $ab,rat,riu"

  Kepala Rea" Medi 9arana Kepala Rea" Medi

  Karu P,li # zr. *ut +anti Karu P,li

  Karu UGD & zr. Elis Karu UGD

  Karu %K ) bd. Putri $ Karu %K

  Karu (K - br. 'irnandes Karu (K

  Karu Ranap II/III bd. Margaretha Karu Ranap II/III

  Karu Ranap I 1 zr. !us"iati Karu Ranap I

  Karu Perinat,l,gi 11 zr. Asharti Karu Perinat,l,gi

  P0 Kasir 12 Isnaini P0 Kasir

  P0 Dilat 13 bd. Indri P0 Dilat

  %K 1 * %K

  Ranap I 1# * Ranap I

  Ranap II/III 1& * Ranap II/III

  Perinat,l,gi 1) * Perinat,l,gi

  UGD 1- * UGD

  9*U 1 * 9*U

  P,li 2 * P,li

  masing2 unit Note: * Dipilih oleh Karu masing2 unit

 • 7/23/2019 Peserta Skrining Hipotiroid Kongenital

  13/17

  PESERTA

  NO NAMA UNIT

  1

  2

  3

  #&

  )

  -

  1

  11

  12

  13

  1

  1#

  1&

  1)

  1-

  1

  2

  21

  22

  23

  2

  2#

  2&2)

  2-

  2

  3

 • 7/23/2019 Peserta Skrining Hipotiroid Kongenital

  14/17

  PESERTA PESERTA

  NO NAMA UNIT NO NAMA

  1 Rosita Ranap II/III 1 Rosita

  2 Sopiah Ranap II/III 2 Sopiah

  3 Eka Susanti Ranap II/III 3 Eka Susanti

  4 Tia Elvita Ranap II/III 4 Tia Elvita

  5 Chaerani A. Ranap II/III 5 Chaerani A.

  6 Rani Rahma Ranap II/III 6 Rani Rahma

  Selvi Septiani Ranap II/III Selvi Septiani

  ! "el#a $a%anti Ranap II/III ! "el#a $a%anti

  & 'ike (ustri A. Ranap II/III & 'ike (ustri A.

  1) Ruri Septiana *. Ranap II/III 1) Ruri Septiana *.

  11 +ar,aretha Ranap II/III 11 +ar,aretha

  12 A%u "arum -uteri 12 A%u "arum -uteri

  13 Siti Anah 13 Siti Anah

  14 Rieska Astari -utri 14 Rieska Astari -utri

  15 Aprili%anti +.S. 15 Aprili%anti +.S.

  16 +aria hul0a 16 +aria hul0a

  1 +elia 'opiani 1 +elia 'opiani

  1! -uteri estari 1! -uteri estari

  1& +elisa In#rasari -oliklinik 1& +elisa In#rasari

  2) enn% -utriana -oliklinik 2) enn% -utriana

  21 Siti Raha%u -oliklinik 21 Siti Raha%u

  22 Sri Suharti -oliklinik 22 Sri Suharti

  23 era Cah%a -oliklinik 23 era Cah%a

  24 usiana -erina 24 usiana25 i#a -erina 25 i#a

  26 ara okasari 26 ara okasari

  2 -ratii 2 -ratii

  2! il#atul Sara Ranap I 2! il#atul Sara

  2& #r.ina #r.ruan,an 2& #r.ina

  3) #r.+ars%a0 R. #r.ruan,an 3) #r.+ars%a0 R.

  31 #r.Astrianti . #r.ruan,an 31 #r.Astrianti .

  32 Titik urniasih +* 32 Titik urniasih

 • 7/23/2019 Peserta Skrining Hipotiroid Kongenital

  15/17

  UNIT

  Ranap II/III

  Ranap II/III

  Ranap II/III

  Ranap II/III

  Ranap II/III

  Ranap II/III

  Ranap II/III

  Ranap II/III

  Ranap II/III

  Ranap II/III

  Ranap II/III

  -oliklinik

  -oliklinik

  -oliklinik

  -oliklinik

  -oliklinik

  -erina-erina

  Ranap I

  #r.ruan,an

  #r.ruan,an

  #r.ruan,an

  +*

 • 7/23/2019 Peserta Skrining Hipotiroid Kongenital

  16/17

  PESERTA

  NO NAMA UNIT NO

  1 "elmi -antr% 1

  2 +uliasih -antr% 2

  3 Rosi -antr% 3

  4 +u7iarti -antr% 4

  5 #r.Triasih A7i . asui# -enun7an, +e#ik 5

  6 Isti Ri8k% eslin, 6

  +ar,aretha9 Am#.e aru RII/III

  ! I%us :usmiatun9 Am#.ep aru RI !

  PESERTA

  NO NAMA UNIT NO

  1 "elmi -antr% 1

  2 +uliasih -antr% 2

  3 Rosi -antr% 3

  4 +u7iarti -antr% 4

  5 #r.Triasih A7i . asui# -enun7an, +e#ik 5

  6 Isti Ri8k% eslin, 6

  +ar,aretha9 Am#.e aru RII/III

  ! I%us :usmiatun9 Am#.ep aru RI !

  PESERTA

  NO NAMA UNIT

  1 "elmi -antr%2 +uliasih -antr%

  3 Rosi -antr%

  4 +u7iarti -antr%

  5 #r.Triasih A7i . asui# -enun7an, +e#ik

  6 Isti Ri8k% eslin,

  +ar,aretha9 Am#.e aru RII/III

  ! I%us :usmiatun9 Am#.ep aru RI

 • 7/23/2019 Peserta Skrining Hipotiroid Kongenital

  17/17

  PESERTA

  NAMA UNIT

  "elmi -antr%

  +uliasih -antr%

  Rosi -antr%

  +u7iarti -antr%

  #r.Triasih A7i . asui# -enun7an, +e#ik

  Isti Ri8k% eslin,

  +ar,aretha9 Am#.e aru RII/III

  I%us :usmiatun9 Am#.ep aru RI

  PESERTA

  NAMA UNIT

  "elmi -antr%

  +uliasih -antr%

  Rosi -antr%

  +u7iarti -antr%

  #r.Triasih A7i . asui# -enun7an, +e#ik

  Isti Ri8k% eslin,

  +ar,aretha9 Am#.e aru RII/III

  I%us :usmiatun9 Am#.ep aru RI