ro?eni prema dobi majke - hzjz · mkb skupina bolesti broj % stopa/100.000 rang zarazne i...

161
I Z V J E Š Ć E O UMRLIM OSOBAMA U HRVATSKOJ U 2016. GODINI Srpanj, 2017.

Upload: others

Post on 23-May-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

I Z V J E Š Ć E

O UMRLIM OSOBAMA U

HRVATSKOJ U 2016. GODINI

Srpanj, 2017.

Page 2: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SLUŽB A Z A EPI DEMIOLO GIJU

Zagreb, Rockefellerova 7

I Z V J E Š Ć E

O UMRLIM OSOBAMA U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

(Prvi rezultati)

Autori:

Tanja Ćorić, dr. med.

Ana Miler Knežević, dipl. ing. Petra Čukelj, mag.psih.

Suradnici:

Ružica Pleić, dipl. ing. Ana Vuletić, dipl. ing.

Bosiljka Petruša

Grafička priprema:

Mario Hemen, ing.

Srpanj, 2017.

Page 3: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 3

Uvod

Temelj u ocjeni zdravstvenog stanja stanovništva su zdravstveni pokazatelji koji se odnose na somatsku stranu zdravlja odnosno bolesti, zbog dostupnosti i kontinuiranog prikupljanja podataka unutar zdravstvenog sustava. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, mortalitetna statistika je jedan od najpouzdanijih izvora zdravstvenih podataka. Mortalitetni pokazatelji su ključni za ocjenu zdravstvenog stanja stanovništva, kreiranja zdravstvene politike, evaluaciju nacionalnih zdravstvenih programa te za regionalnu i međunarodnu usporedbu.

Kvaliteta mortalitetnih pokazatelja ovisi o nizu elemenata koji trebaju biti zadovoljeni da bi statistika uzroka smrti bila pouzdan izvor zdravstvenih informacija. Pri određivanju osnovnog uzroka smrti od posebne je važnosti pravilno ispunjavanje potvrde o smrti. Ovaj obrazac ispunjavaju mrtvozornici koji bez suradnje s liječnikom koji je umrlu osobu liječio prije smrti i bez medicinske dokumentacije ne mogu upisati točan uzrok smrti. Dijagnoze smrti se slijedom pravila Međunarodne klasifikacije bolesti šifriraju i nakon obrade podaci se razvrstavaju prema različitim značajkama od kojih su uz samu dijagnozu smrti od posebne važnosti: dob, spol, mjesto smrti, mjesto prebivališta odnosno boravišta.

Osim za ocjenu zdravstvenog stanja stanovništva neki od mortalitetnih pokazatelja služe u ocjeni rada zdravstvenih službi (npr. udio smrti od apendicitisa i hernija, udio provedenih obdukcija kod nasilnih smrti, udio obdukcija provedenih u bolnicama), a neki u ocjeni kvalitete cjelokupne mortalitetne statistike poput udjela nepoznatih i nedovoljno definiranih uzroka smrti i udjela ukupno provedenih obdukcija.

Deseta revizija Međunarodne klasifikacije bolesti (MKB-10) koja se u Hrvatskoj primjenjuje od 1995. godine propisuje pravila određivanja i šifriranja osnovnog uzroka smrti. Od 2012. u primjeni je Drugo izdanje MKB-10 revizije. Sukladno razvoju znanosti i pojavi novih bolesti razvijale su se izmjene i dopune MKB-10 revizije koje su dostupne na web stranici SZO (Cumulative Official Updates to ICD-10). Izmjene i dopune objavljuju se dvije godine prije preporučenog početka primjene uz označen utjecaj na mortalitetne podatke (veliki ili mali). SZO i EUROSTAT preporučuju primjenu izmjena i dopuna svim zemljama koje koriste MKB-10 u cilju unaprjeđenja kvalitete i harmonizacije podataka mortalitetne statistike. U Hrvatskoj se pri određivanju i šifriranju osnovnog uzroka smrti izmjene i dopune MKB-10. revizije primjenjuju od 2004. godine.

Umrli prema uzroku smrti Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2016. godini zabilježen je pad broja umrlih osoba u odnosu na prethodnu godinu tj. umrle su 2.663 osobe manje. Od ukupnog broja umrlih 51.542 u 2016. godini 25.344 ili 49,2% odnosilo se na muške, a 26.198 ili 50,8% na ženske osobe. Opća stopa mortaliteta je niža nego prethodne godine i iznosi 12,3/1000 stanovnika prema procjeni stanovništva sredinom 2016. godine (4.174.349). Prvi uzrok smrti su bolesti cirkulacijskog sustava od kojih je umrlo 23.190 osoba – 555,5/100.000 stanovnika. Od novotvorina, druge po redu skupine bolesti vodećih uzroka smrti, umrlo je 14.360 osoba – 344,0/100.000 stanovnika. Tri četvrtine svih uzroka smrti u Hrvatskoj je iz ove dvije skupine bolesti, a preostale smrti odnose se na ozljede i otrovanja (2.834 – 67,9/100.000), bolesti dišnog sustava (2.440 – 58,5/100.000), bolesti probavnog sustava (2.073 – 49,7/100.000) i druge manje zastupljene uzroke (tablica 1. i slika 1). Tri osobe su umrle od bolesti uha i mastoidnog nastavka.

Udjel nepoznatih i nedovoljno definiranih uzroka smrti iznosi 0,8% što je rezultat izrazito dobre suradnje s djelatnicima županijskih zavoda za javno zdravstvo, bolničkim ustanovama i zavodima za sudsku medicinu.

U 2016. godini zabilježen je jednaki udjel izvršenih obdukcija u općem mortalitetu od 6%. Poredak uzroka smrti prema skupinama bolesti kod muškaraca jednak je kao i prethodne godine,

prve su cirkulacijske bolesti, slijede novotvorine, ozljede i otrovanja, bolesti dišnog sustava te bolesti probavnog sustava (tablica 2. i slika 2).

Na prvom mjestu uzroka smrti prema skupinama bolesti kod žena su bolesti cirkulacijskog sustava, zatim slijede novotvorine, ozljede i otrovanja, endokrine bolesti te bolesti dišnog sustava, (slika 3, tablica 3). U usporedbi s prethodnom godinom na četvrtom mjestu su endokrine bolesti, koje su zamijenile mjesto s bolestima dišnog sustava.

Page 4: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 4

Tablica 1. UMRLI U HRVATSKOJ PREMA SKUPINAMA BOLESTI TE UDIO I STOPE NA 100.000 STANOVNIKA U 2016. GODINI

MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG

Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10

Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2.

Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava 45 0,09 1,08 15.

Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma 1.946 3,78 46,62 6.

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja 1.089 2,11 26,09 9.

Bolesti živčanog sustava 1.111 2,16 26,61 8.

Bolesti uha i mastoidnog nastavka 3 0,006 0,07 17.

Bolesti cirkulacijskog sustava 23.190 44,99 555,54 1.

Bolesti dišnog sustava 2.440 4,73 58,45 4.

Bolesti probavnog sustava 2.073 4,02 49,66 5.

Bolesti kože i potkožnog tkiva 5 0,010 0,12 16.

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva 137 0,27 3,28 12.

Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa 1.273 2,47 30,50 7.

Trudnoća, porođaj i babinje 1 0,002 0,02 18.

Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju 75 0,15 1,80 14.

Kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti 103 0,20 2,47 13.

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo 400 0,78 9,58 11.

Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka 2.834 5,50 67,89 3.

UKUPNO 51.542 1.234,73 Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2017. god. (DEM-2/16) Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2017. Stope su izračunate na procjenu stanovništva sredinom 2016. godine (Državni zavod za statistiku: Mjesečno statističko izvješće br. 6/2017)

Slika 1. Struktura uzroka smrti prema skupinama bolesti u Hrvatskoj u 2016. godini

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2017. go6. (DEM-2/16) Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2017

Bolesti cirkulacijskog

sustava45,0%

Novotvorine 27,9%

Ozljede, otrovanja;5,5%

Bolesti dišnog sustava

4,7%

Bolesti probavnog sustava; 4,0%

Ostale bolesti12,9%

Page 5: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 5

Tablica 2. UMRLI U HRVATSKOJ PREMA SKUPINAMA BOLESTI TE UDIO I STOPE NA 100.000 STANOVNIKA U 2016. GODINI - MUŠKI

MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG

Zarazne i parazitarne bolesti 241 0,95 11,96 10.

Novotvorine 8.236 32,50 408,77 2.

Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava 18 0,07 0,89 14.

Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma 793 3,13 39,36 6.

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja 436 1,72 21,64 9.

Bolesti živčanog sustava 512 2,02 25,41 7.

Bolesti uha i mastoidnog nastavka 1 0,004 0,05 17.

Bolesti cirkulacijskog sustava 10.054 39,67 499,00 1.

Bolesti dišnog sustava 1.392 5,49 69,09 4.

Bolesti probavnog sustava 1.228 4,85 60,95 5.

Bolesti kože i potkožnog tkiva 2 0,008 0,10 16.

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva 17 0,07 0,84 15.

Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa 507 2,00 25,16 8.

Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju 40 0,16 1,99 13.

Kongenitane malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti 55 0,22 2,73 12.

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo 150 0,59 7,44 11.

Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka 1.662 6,56 82,49 3.

UKUPNO 25.344 1.257,87 Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2017. god. (DEM-2/16) Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2017. Stope su izračunate na procjenu stanovništva sredinom 2016. godine (Državni zavod za statistiku: Mjesečno statističko izvješće br. 6/2017)

Slika 2. Struktura uzroka smrti prema skupinama bolesti u Hrvatskoj u 2016. - muški Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2017. god. (DEM-2/16)

Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2017

Bolesti cirkulacijskog

sustava39,7%

Novotvorine 32,5%

Ozljede, otrovanja6,6%

Bolesti dišnog sustava;5,5%

Bolesti probavnog sustava4,9%

Ostale bolesti10,9%

Page 6: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 6

Tablica 3. UMRLI U HRVATSKOJ PREMA SKUPINAMA BOLESTI TE UDIO I STOPE NA 100.000 STANOVNIKA U 2016. GODINI – ŽENE

MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG

Zarazne i parazitarne bolesti 216 0,82 10,00 11.

Novotvorine 6.124 23,38 283,58 2.

Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava 27 0,10 1,25 15.

Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma 1153 4,40 53,39 4.

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja 653 2,49 30,24 8.

Bolesti živčanog sustava 599 2,29 27,74 9.

Bolesti uha i mastoidnog nastavka 2 0,01 0,09 17.

Bolesti cirkulacijskog sustava 13.136 50,14 608,29 1.

Bolesti dišnog sustava 1048 4,00 48,53 5.

Bolesti probavnog sustava 845 3,23 39,13 6.

Bolesti kože i potkožnog tkiva 3 0,01 0,14 16.

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva 120 0,46 5,56 12.

Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa 766 2,92 35,47 7.

Trudnoća, porođaj i babinje 1 0,00 0,05 18.

Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju 35 0,13 1,62 14.

Kongenitane malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti 48 0,18 2,22 13.

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo 250 0,95 11,58 10.

Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka 1.172 4,47 54,27 3.

UKUPNO 26.198 1.213,14 Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2017. god. (DEM-2/16) Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2017. Stope su izračunate na procjenu stanovništva sredinom 2016. godine (Državni zavod za statistiku: Mjesečno statističko izvješće br. 6/2017)

Slika 3. Struktura uzroka smrti prema skupinama bolesti u Hrvatskoj u 2016. - žene

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2017. god. (DEM-2/16) Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2017

Bolesti cirkulacijskog sustava50,1%

Novotvorine 23,4%

Ozljede, otrovanja4,5%

Bolesti endokrinog

sustava4,4%

Bolesti dišnog sustava

4,0%

Ostale bolesti;13,6%

Page 7: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 7

Prvih deset uzroka smrti

Najviše osoba umrlo je od ishemijske bolesti srca (10.396) i cerebrovaskularnih bolesti (6.594), slijede rak bronha i pluća (2.866), rak debelog crijeva (2.169). Među prvih deset uzroka smrti u 2016. nije zabilježen niti jedan novi uzrok u odnosu na 2015. godinu. Jedino se promijenio poredak šećerne bolesti koja je postala peti uzrok smrti, a hipertenzija sedmi (zamjena mjestu u odnosu na 2015). Poredak svih drugih uzroka smrti je jednak kao i prethodne godine (tablica 4/I). Tablica 4/I. RANG LJESTVICA TE UDIO 10 VODEĆIH UZROKA SMRTI U HRVATSKOJ U 2016.

GODINI – UKUPNO

RANG MKB-10 ŠIFRA DIJAGNOZA BROJ %

1. I20-I25 Ishemijska bolest srca 10.396 20,17

2. I60-I69 Cerebrovaskularne bolesti 6.594 12,79

3. C33-C34 Zloćudna novotvorina dušnika i pluća 2.866 5,56

4. C18-C21 Zloćudne novotvorine debelog crijeva 2.169 4,21

5. E10-E14 Dijabetes melitus 1.889 3,66

6. J40-J47 Bronhitis, emfizem i astma 1.735 3,37

7. I10-I15 Hipertenzija 1.497 2,90

8. I50 Insuficijencija srca 1.196 2,32

9. C50 Zloćudna novotvorina dojke 1.002 1,94

10. K70,K73-K74 Kronične bolesti jetre i ciroza 921 1,79

Ukupno 10 uzroka 30.265 58,72

Ukupno umrli 51.542

Tablica 4/II. RANG LJESTVICA TE UDIO 10 VODEĆIH UZROKA SMRTI U HRVATSKOJ U 2016.

GODINI – MUŠKI

RANG MKB-10 ŠIFRA DIJAGNOZA BROJ %

1. I20-I25 Ishemijska bolest srca 4.835 19,08

2. I60-I69 Cerebrovaskularne bolesti 2.724 10,75

3. C33-C34 Zloćudna novotvorina dušnika i pluća 2.122 8,37

4. C18-C21 Zloćudne novotvorine debelog crijeva 1.273 5,02

5. J40-J47 Bronhitis, emfizem i astma 1.008 3,98

6. E10-E14 Dijabetes melitus 770 3,04

7. C61 Zloćudna novotvorina prostate 769 3,03

8. K70,K73-K74 Kronične bolesti jetre i ciroza 693 2,73

9. I10-I15 Hipertenzija 515 2,03

10. C16 Rak želuca 449 1,77

Ukupno 10 uzroka 15.158 59,81

Ukupno umrli 25.344

Page 8: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 8

Tablica 4/III. RANG LJESTVICA TE UDIO 10 VODEĆIH UZROKA SMRTI U HRVATSKOJ U 2016. GODINI – ŽENE

RANG MKB-10 ŠIFRA DIJAGNOZA BROJ %

1. I20-I25 Ishemijska bolest srca 5.561 21,23

2. I60-I69 Cerebrovaskularne bolesti 3.870 14,77

3. E10-E14 Dijabetes melitus 1119 4,27

4. C50 Zloćudna novotvorina dojke 990 3,78

5. I10-I15 Hipertenzija 982 3,75

6. C18-C21 Zloćudne novotvorine debelog crijeva 896 3,42

7. I50 Insuficijencija srca 804 3,07

8. C33-C34 Zloćudna novotvorina dušnika i pluća 744 2,84

9. J40-J47 Bronhitis, emfizem i astma 727 2,78

10. I70 Ateroskleroza 534 2,04

Ukupno 10 uzroka 16.227 61,94

Ukupno umrli 26.198 Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2017. god. (DEM-2/16) Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2017.

Rang prvih pet uzroka smrti kod muškaraca nije se promijenio u odnosu na prethodnu godinu. Na

šestom mjestu vodećih uzroka smrti u 2016. zabilježena je šećerna bolest, na sedmom rak prostate, a kronične bolesti jetre na osmom. Hipertenzija je kao i prethodne godine na devetom dok se na desetom mjestu nalazi rak želuca (tablica 4/II).

Ishemijska bolest srca i cerebrovaskularne bolesti su i dalje vodeći uzroci smrti kod žena dok se na trećem mjestu u 2016. godini nalazi šećerna bolest. Rak dojke je i dalje četvrti uzrok smrti, zatim slijede hipertenzija, rak debelog crijeva, insuficijencija srca, rak pluća, kronična opstruktivna bolest pluća te ateroskleroza (tablica 4/III). U 2015. godini umrla je jedna žena od komplikacija u trudnoći, porođaju ili babinjama (MKB-10: O00-O99) u dobi od 30 do 34 godine.

Page 9: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 9

Umrli prema dobi i spolu

U Hrvatskoj je u 2016. godini umrlo 42.425 osoba u dobi od 65 i više godina, što iznosi 82% ukupno umrlih (slika 4.).

Slika 4. Umrli u Hrvatskoj u 2016. godini prema dobi Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2017. god. (DEM-2/16)

Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2017.

Raspodjela prema spolu u 2016. godini pokazuje da su žene zastupljenije u ukupnom broju

umrlih, a naročito u dobnoj skupini iznad 65 godina dok muškarci više umiru u dobi od 0 do 64 godine (slika 5).

Slika 5. Dobna i spolna raspodjela umrlih u Hrvatskoj u 2016. godini Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2017. god. (DEM-2/16)

Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2017.

0-64 godine18%

65 i više godina82%

9117 6389

2728

42425

1895523470

51542

2534426198

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

ukupno m ž

0-64 godine

65 i više godina

sve dobi

Page 10: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 10

Poredak uzroka smrti prema skupinama bolesti u dobi od 0 do 64 godine nije se promijenio u odnosu na prethodnu godinu. Poredak prve četiri skupine bolesti u dobi od 65 i više godina jednak je poretku u 2015. Promjene su zabilježene na petom mjestu na kojem su endokrine bolesti, zatim slijede bolesti probavnog sustava, bolesti mokraćnog sustava te duševni poremećaji (tablica 5. i slika 6).

Tablica 5. DOBNA RASPODJELA UMRLIH U HRVATSKOJ U 2016. GODINI PREMA SKUPINAMA BOLESTI

MKB SKUPINA BOLESTI 0-64 % 65+ %

Bolesti cirkulacijskog sustava 2.388 26,19 20.802 49,03

Novotvorine 3789 41,56 10.571 24,92

Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka 1.073 11,77 1.761 4,15

Bolesti dišnog sustava 237 2,60 2.203 5,19

Bolesti probavnog sustava 625 6,86 1.448 3,41

Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma 212 2,33 1.734 4,09

Bolesti mokraćnog sustava 60 0,66 1.213 2,86

Duševni poremećaji 154 1,69 935 2,20

Ostale bolesti 579 6,35 1.758 4,14

UKUPNO 9.117 42.425 Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2017. god. (DEM-2/16) Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2017.

Slika 6. Dobna raspodjela umrlih prema skupinama bolesti u Hrvatskoj u 2016. godini

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2017. god. (DEM-2/16)

Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2017.

0

10

20

30

40

50

60

Po

sto

tak 0-64

65+

sve dobi

Page 11: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 11

Nasilne smrti

Nasilne smrti su posljedica djelovanja određenog vanjskog uzroka odnosno ozljede ili otrovanja koji mogu nastati nesretnim slučajem, namjernim samoozljeđivanjem (samoubojstva), namjernim ozljeđivanjem (ubojstva), djelovanjem nepoznatog i neutvrđenog uzroka te ratnim djelovanjem. U mortalitetnoj statistici, prema pravilima MKB-10, prometne nesreće označene su šiframa V00-V99 i obuhvaćaju nezgode pri svim vrstama prijevoza ako je uključeno sredstvo koje se koristi za prijevoz.

U 2016. godini u Hrvatskoj su zabilježene 2.834 nasilne smrti (67,9/100.000), od toga je 2.087

nastalo nesretnim slučajem (stopa 50/100.000), 683 samoubojstvom (stopa 16,4/100.000), ubojstvom 51 (stopa 1,8/100.000), dok je deset nasilnih smrti nepoznatog ili nerazjašnjenog uzroka (slika 7). U 2016 zabilježena su tri smrtna slučaja kao posljedica ratnih djelovanja nakon obustave neprijateljstava Stope su izračunate na procjenu stanovništva sredinom 2016. godine (Državni zavod za statistiku: Mjesečno statističko izvješće br. 6/2017)

Slika 7. Vrste nasilnih smrti u Hrvatskoj u 2016. godini - udjel Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2017. god. (DEM-2/16)

Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2017.

Među nesretnim slučajevima najučestalije su smrti zbog padova (1.096, stopa 26,3/100.000) i prometnih nesreća (390, stopa 9,4/100.000), zatim slijede, utapanja (93, stopa 2,2/100.000), otrovanja (86, stopa 2,1/100.000), ugušenja (78, stopa 1,9/100.000) (slika 8).

Osnovna značajka smrtnosti od ozljeda, otrovanja i drugih posljedica vanjskih uzroka u 2016. je smanjenje broja umrlih od posljedica prometnih nesreća.

Nesretni slučajevi73,6%

Samoubojstva24,1%

Ubojstva1,8%

Posljedice rata0,1%

Ostalo0,4%

Page 12: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 12

Slika 8. Nesretni slučajevi u 2016. godini u Hrvatskoj Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2017. god. (DEM-2/16)

Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2017

Nasilne smrti kao uzrok smrti u žena (4,5%; stopa 54/100.000 žena) su u manjem udjelu nego u muškaraca (6,6%; 82/100.000 muškaraca) (tablica 2 i 3). Nasilne smrti u dobi od 0 do 64 godine imaju udjel od 12% i treći su uzrok smrti, dok u dobi iznad 65 godina s udjelom od 4% zauzimaju četvrto mjesto među vodećim uzrocima smrti (tablica 5).

Padovi53%

Prometne nesreće19%

Utapljanja4%

Otrovanja4%

Ugušenja4%

Ostale nesreće16%

Page 13: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 13

Prilog: Tablica 6.

Eurostat za međunarodnu usporedbu i analizu smrtnosti u europskim zemljama od 2012. koristi novu listu odabranih uzroka smrti koja obuhvaća sve skupine bolesti, određene grupe bolesti i neke pojedine dijagnoze.

Tablica 6. prikazuje uzroke smrti prema tabličnom popisu uzroka smrti Eurostat-a (Causes od

Death, „European Shortlist“) za Hrvatsku i županije u 2015. godini. Izvor podataka za tablicu 6. je Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2016. god. (DEM-

2/15), Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2016/2017.

Page 14: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 14

Tablica 6. TABLIČNI POPIS UZROKA SMRTI U 2015. GODINI U HRVATSKOJ – „EUROPEAN SHORTLIST“

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Svi uzroci smrti A00-Y89

SVEGA 54205

MUŠKI 26414

ŽENSKI 27791

Infekcijske i parazitarne bolesti A00-B99

SVEGA 384 0,71

MUŠKI 207 0,78

ŽENSKI 177 0,64

Tuberkuloza A15-A19,B90

SVEGA 46 0,08

MUŠKI 25 0,09

ŽENSKI 21 0,08

AIDS (HIV-bolest) B20-B24

SVEGA 10 0,02

MUŠKI 9 0,03

ŽENSKI 1 0,00

Virusni hepatitis B15-B19, B94.2

SVEGA 60 0,11

MUŠKI 45 0,17

ŽENSKI 15 0,05

Ostale infekcijske i parazitne bolesti A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-

B94.1, B94.8-B99

SVEGA 268 0,49

MUŠKI 128 0,48

ŽENSKI 140 0,50

Novotvorine C00-D48

SVEGA 14290 26,36

MUŠKI 8175 30,95

ŽENSKI 6115 22,00

Zloćudne novotvorine C00-C97

SVEGA 14012 25,85

MUŠKI 8030 30,40

ŽENSKI 5982 21,52

Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela

C00-C14

SVEGA 342 0,63

MUŠKI 274 1,04

ŽENSKI 68 0,24

Zloćudna novotvorina jednjaka C15

SVEGA 180 0,33

MUŠKI 140 0,53

ŽENSKI 40 0,14

Zloćudna novotvorina želuca C16

SVEGA 801 1,48

MUŠKI 478 1,81

ŽENSKI 323 1,16

Zloćudna novotvorina debelog crijeva, rektuma i anusa

C18-C21

SVEGA 2056 3,79

MUŠKI 1202 4,55

ŽENSKI 854 3,07

Page 15: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 15

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova

C22

SVEGA 494 0,91

MUŠKI 331 1,25

ŽENSKI 163 0,59

Zloćudna novotvorina gušterače C25

SVEGA 762 1,41

MUŠKI 363 1,37

ŽENSKI 399 1,44

Zloćudna novotvorina grkljana C32

SVEGA 197 0,36

MUŠKI 185 0,70

ŽENSKI 12 0,04

Zloćudna novotvorina dušnika, dušnica i pluća

C33-C34

SVEGA 2821 5,20

MUŠKI 2101 7,95

ŽENSKI 720 2,59

Zloćudni melanom kože C43

SVEGA 211 0,39

MUŠKI 123 0,47

ŽENSKI 88 0,32

Zloćudna novotvorina dojke C50

SVEGA 1054 1,94

MUŠKI 16 0,06

ŽENSKI 1038 3,74

Zloćudna novotvorina vrata maternice C53

SVEGA 111 0,20

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 111 0,40

Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice

C54-C55

SVEGA 235 0,43

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 235 0,85

Zloćudna novotvorina jajnika C56

SVEGA 316 0,58

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 316 1,14

Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)

C61

SVEGA 824 1,52

MUŠKI 824 3,12

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina bubrega C64

SVEGA 356 0,66

MUŠKI 227 0,86

ŽENSKI 129 0,46

Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura

C67

SVEGA 475 0,88

MUŠKI 344 1,30

ŽENSKI 131 0,47

Zloćudna novotvorina mozga i središnjeg živčanog sustava

C70-C72

SVEGA 435 0,80

MUŠKI 227 0,86

ŽENSKI 208 0,75

Zloćudna novotvorina štitnjače C73

SVEGA 27 0,05

MUŠKI 11 0,04

ŽENSKI 16 0,06

Page 16: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 16

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Hodgkinova bolest i limfomi C81-C86

SVEGA 365 0,67

MUŠKI 185 0,70

ŽENSKI 180 0,65

Leukemija C91-C95

SVEGA 414 0,76

MUŠKI 231 0,87

ŽENSKI 183 0,66

Ostale zloćudne novotvorine limfnog i hematopoetskog tkiva

C88,C90, C96

SVEGA 222 0,41

MUŠKI 115 0,44

ŽENSKI 107 0,39

Ostale zloćudne novotvorine

C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80,

C97

SVEGA 1314 2,42

MUŠKI 653 2,47

ŽENSKI 661 2,38

Dobroćudne novotvorine i novotvorine nesigurne i nepoznate

prirode D00-D48

SVEGA 278 0,51

MUŠKI 145 0,55

ŽENSKI 133 0,48

Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava

D50-D89

SVEGA 25 0,05

MUŠKI 12 0,05

ŽENSKI 13 0,05

Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma

E00-E89

SVEGA 1699 3,13

MUŠKI 708 2,68

ŽENSKI 991 3,57

Šećerna bolest (Dijabetes melitus) E10-E14

SVEGA 1657 3,06

MUŠKI 692 2,62

ŽENSKI 965 3,47

Ostale endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma

E00-E07, E15-E89

SVEGA 42 0,08

MUŠKI 16 0,06

ŽENSKI 26 0,09

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F01-F99

SVEGA 1342 2,48

MUŠKI 530 2,01

ŽENSKI 812 2,92

Demencija F01, F03

SVEGA 613 1,13

MUŠKI 158 0,60

ŽENSKI 455 1,64

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani alkoholom

(uključivši alkoholnu psihozu) F10

SVEGA 223 0,41

MUŠKI 192 0,73

ŽENSKI 31 0,11

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani ovisnostima o

drogama, toksikomanija F11-F16,F18-F19

SVEGA 8 0,01

MUŠKI 8 0,03

ŽENSKI 0 0,00

Page 17: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 17

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F04-F09, F17, F20-F99

SVEGA 498 0,92

MUŠKI 172 0,65

ŽENSKI 326 1,17

Bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-H95

SVEGA 1132 2,09

MUŠKI 544 2,06

ŽENSKI 588 2,12

Parkinsonova bolest G20

SVEGA 365 0,67

MUŠKI 187 0,71

ŽENSKI 178 0,64

Alzheimerova bolest G30

SVEGA 305 0,56

MUŠKI 97 0,37

ŽENSKI 208 0,75

Ostale bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95

SVEGA 462 0,85

MUŠKI 260 0,98

ŽENSKI 202 0,73

Bolesti cirkulacijskog sustava I00-I99

SVEGA 25694 47,40

MUŠKI 11007 41,67

ŽENSKI 14687 52,85

Ishemijska bolest srca I20-I25

SVEGA 11509 21,23

MUŠKI 5190 19,65

ŽENSKI 6319 22,74

Akutni infarkt miokarda I21-I22

SVEGA 3832 7,07

MUŠKI 2308 8,74

ŽENSKI 1524 5,48

Ostale ishemijske bolesti srca I20, I23-I25

SVEGA 7677 14,16

MUŠKI 2882 10,91

ŽENSKI 4795 17,25

Ostali oblici srčane bolesti I30-I51

SVEGA 3211 5,92

MUŠKI 1357 5,14

ŽENSKI 1854 6,67

Cerebrovaskularne bolesti I60-I69

SVEGA 7433 13,71

MUŠKI 3134 11,86

ŽENSKI 4299 15,47

Ostale bolesti cirkulacijskog sustava I00-I15, I26-I28, I70-I99

SVEGA 3541 6,53

MUŠKI 1326 5,02

ŽENSKI 2215 7,97

Bolesti dišnog sustava J00-J99

SVEGA 2663 4,91

MUŠKI 1520 5,75

ŽENSKI 1143 4,11

Page 18: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 18

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Gripa J09-J11

SVEGA 49 0,09

MUŠKI 24 0,09

ŽENSKI 25 0,09

Upala pluća J12-J18

SVEGA 558 1,03

MUŠKI 288 1,09

ŽENSKI 270 0,97

Kronične bolesti donjeg dišnog sustava J40-J47

SVEGA 1941 3,58

MUŠKI 1142 4,32

ŽENSKI 799 2,88

Astma J45-J46

SVEGA 55 0,10

MUŠKI 28 0,11

ŽENSKI 27 0,10

Ostale kronične bolesti donjeg dišnog sustava

J40-J44, J47

SVEGA 1886 3,48

MUŠKI 1114 4,22

ŽENSKI 772 2,78

Ostale bolesti dišnog sustava J00-J06, J20-J39, J60-J99

SVEGA 115 0,21

MUŠKI 66 0,25

ŽENSKI 49 0,18

Bolesti probavnog sustava K00-K92

SVEGA 2165 3,99

MUŠKI 1279 4,84

ŽENSKI 886 3,19

Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva

K25-K28

SVEGA 189 0,35

MUŠKI 84 0,32

ŽENSKI 105 0,38

Ciroza, fibroza i kronični hepatitis K70, K73-K74

SVEGA 934 1,72

MUŠKI 711 2,69

ŽENSKI 223 0,80

Ostale bolesti probavnog sustava K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-

K92

SVEGA 1042 1,92

MUŠKI 484 1,83

ŽENSKI 558 2,01

Bolesti kože i potkožnog tkiva L00-L99

SVEGA 8 0,01

MUŠKI 3 0,01

ŽENSKI 5 0,02

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M99

SVEGA 131 0,24

MUŠKI 22 0,08

ŽENSKI 109 0,39

Reumatoidni artritis i osteoartroza M05-M06,M15-M19

SVEGA 55 0,10

MUŠKI 6 0,02

ŽENSKI 49 0,18

Page 19: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 19

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Ostale bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M02, M08-M13, M20-M99

SVEGA 76 0,14

MUŠKI 16 0,06

ŽENSKI 60 0,22

Bolesti genitourinarnog sustava N00-N99

SVEGA 1072 1,98

MUŠKI 458 1,73

ŽENSKI 614 2,21

Bolesti bubrega i mokraćovoda N00-N29

SVEGA 658 1,21

MUŠKI 286 1,08

ŽENSKI 372 1,34

Ostale bolesti genitourinarnog sustava N30-N99

SVEGA 414 0,76

MUŠKI 172 0,65

ŽENSKI 242 0,87

Komplikacije trudnoće, porođaja i babinja

O00-O99

SVEGA 1 0,00

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,00

Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju

P00-P96

SVEGA 94 0,17

MUŠKI 53 0,20

ŽENSKI 41 0,15

Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije

Q00-Q99

SVEGA 114 0,21

MUŠKI 56 0,21

ŽENSKI 58 0,21

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R99

SVEGA 503 0,93

MUŠKI 173 0,65

ŽENSKI 330 1,19

Sindrom iznenadne smrti dojenčeta R95

SVEGA 4 0,01

MUŠKI 2 0,01

ŽENSKI 2 0,01

Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta

R96-R99

SVEGA 125 0,23

MUŠKI 71 0,27

ŽENSKI 54 0,19

Ostali simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R94

SVEGA 374 0,69

MUŠKI 100 0,38

ŽENSKI 274 0,99

Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta

V01-Y89

SVEGA 2888 5,33

MUŠKI 1667 6,31

ŽENSKI 1221 4,39

Page 20: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 20

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Nezgode V01-X59, Y85-Y86

SVEGA 2088 3,85

MUŠKI 1095 4,15

ŽENSKI 993 3,57

Nezgode pri prijevozu V01-V99, Y85

SVEGA 436 0,80

MUŠKI 342 1,29

ŽENSKI 94 0,34

Nezgode pri padu W00-W19

SVEGA 1160 2,14

MUŠKI 438 1,66

ŽENSKI 722 2,60

Utapanje i potapanje W65-W74

SVEGA 96 0,18

MUŠKI 72 0,27

ŽENSKI 24 0,09

Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima

X40-X49

SVEGA 94 0,17

MUŠKI 74 0,28

ŽENSKI 20 0,07

Ostale nezgode W20-W64, W75-X39, X50-X59,

Y86

SVEGA 302 0,56

MUŠKI 169 0,64

ŽENSKI 133 0,48

Samoubojstvo i namjerno samoozljeđivanje

X60-X84, Y87.0

SVEGA 739 1,36

MUŠKI 542 2,05

ŽENSKI 197 0,71

Napad (nasrtaj) X85-Y09, Y87.1

SVEGA 37 0,07

MUŠKI 19 0,07

ŽENSKI 18 0,06

Događaji s neodređenom nakanom Y10-Y34, Y87.2

SVEGA 8 0,01

MUŠKI 6 0,02

ŽENSKI 2 0,01

Ostali vanjski uzroci ozljeda i otrovanja Y35-Y84, Y88-Y89

SVEGA 16 0,03

MUŠKI 5 0,02

ŽENSKI 11 0,04

Page 21: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 21

Tablica 6/I TABLIČNI POPIS UZROKA SMRTI U 2015. GODINI U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI- "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Svi uzroci smrti A00-Y89

SVEGA 3692

MUŠKI 1814

ŽENSKI 1878

Infekcijske i parazitarne bolesti A00-B99

SVEGA 36 0,98

MUŠKI 21 1,16

ŽENSKI 15 0,80

Tuberkuloza A15-A19,B90

SVEGA 3 0,08

MUŠKI 3 0,17

ŽENSKI 0 0,00

AIDS (HIV-bolest) B20-B24

SVEGA 1 0,03

MUŠKI 1 0,06

ŽENSKI 0 0,00

Virusni hepatitis B15-B19, B94.2

SVEGA 1 0,03

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,05

Ostale infekcijske i parazitne bolesti A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-

B94.1, B94.8-B99

SVEGA 31 0,84

MUŠKI 17 0,94

ŽENSKI 14 0,75

Novotvorine C00-D48

SVEGA 994 26,92

MUŠKI 568 31,31

ŽENSKI 426 22,68

Zloćudne novotvorine C00-C97

SVEGA 980 26,54

MUŠKI 559 30,82

ŽENSKI 421 22,42

Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela

C00-C14

SVEGA 25 0,68

MUŠKI 18 0,99

ŽENSKI 7 0,37

Zloćudna novotvorina jednjaka C15

SVEGA 17 0,46

MUŠKI 16 0,88

ŽENSKI 1 0,05

Zloćudna novotvorina želuca C16

SVEGA 52 1,41

MUŠKI 29 1,60

ŽENSKI 23 1,22

Zloćudna novotvorina debelog crijeva, rektuma i anusa

C18-C21

SVEGA 151 4,09

MUŠKI 91 5,02

ŽENSKI 60 3,19

Page 22: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 22

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova

C22

SVEGA 32 0,87

MUŠKI 27 1,49

ŽENSKI 5 0,27

Zloćudna novotvorina gušterače C25

SVEGA 59 1,60

MUŠKI 26 1,43

ŽENSKI 33 1,76

Zloćudna novotvorina grkljana C32

SVEGA 14 0,38

MUŠKI 13 0,72

ŽENSKI 1 0,05

Zloćudna novotvorina dušnika, dušnica i pluća

C33-C34

SVEGA 197 5,34

MUŠKI 157 8,65

ŽENSKI 40 2,13

Zloćudni melanom kože C43

SVEGA 21 0,57

MUŠKI 12 0,66

ŽENSKI 9 0,48

Zloćudna novotvorina dojke C50

SVEGA 65 1,76

MUŠKI 2 0,11

ŽENSKI 63 3,35

Zloćudna novotvorina vrata maternice C53

SVEGA 12 0,33

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 12 0,64

Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice

C54-C55

SVEGA 18 0,49

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 18 0,96

Zloćudna novotvorina jajnika C56

SVEGA 25 0,68

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 25 1,33

Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)

C61

SVEGA 46 1,25

MUŠKI 46 2,54

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina bubrega C64

SVEGA 30 0,81

MUŠKI 19 1,05

ŽENSKI 11 0,59

Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura

C67

SVEGA 19 0,51

MUŠKI 11 0,61

ŽENSKI 8 0,43

Zloćudna novotvorina mozga i središnjeg živčanog sustava

C70-C72

SVEGA 28 0,76

MUŠKI 14 0,77

ŽENSKI 14 0,75

Hodgkinova bolest i limfomi C81-C86

SVEGA 29 0,79

MUŠKI 14 0,77

ŽENSKI 15 0,80

Page 23: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 23

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Leukemija C91-C95

SVEGA 28 0,76

MUŠKI 12 0,66

ŽENSKI 16 0,85

Ostale zloćudne novotvorine limfnog i hematopoetskog tkiva

C88,C90, C96

SVEGA 13 0,35

MUŠKI 9 0,50

ŽENSKI 4 0,21

Ostale zloćudne novotvorine

C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80,

C97

SVEGA 99 2,68

MUŠKI 43 2,37

ŽENSKI 56 2,98

Dobroćudne novotvorine i novotvorine nesigurne i nepoznate

prirode D00-D48

SVEGA 14 0,38

MUŠKI 9 0,50

ŽENSKI 5 0,27

Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava

D50-D89

SVEGA 3 0,08

MUŠKI 1 0,06

ŽENSKI 2 0,11

Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma

E00-E89

SVEGA 108 2,93

MUŠKI 50 2,76

ŽENSKI 58 3,09

Šećerna bolest (Dijabetes melitus) E10-E14

SVEGA 106 2,87

MUŠKI 48 2,65

ŽENSKI 58 3,09

Ostale endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma

E00-E07, E15-E89

SVEGA 2 0,05

MUŠKI 2 0,11

ŽENSKI 0 0,00

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F01-F99

SVEGA 87 2,36

MUŠKI 36 1,98

ŽENSKI 51 2,72

Demencija F01, F03

SVEGA 42 1,14

MUŠKI 12 0,66

ŽENSKI 30 1,60

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani alkoholom

(uključivši alkoholnu psihozu) F10

SVEGA 16 0,43

MUŠKI 13 0,72

ŽENSKI 3 0,16

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani ovisnostima o

drogama, toksikomanija F11-F16,F18-F19

SVEGA 2 0,05

MUŠKI 2 0,11

ŽENSKI 0 0,00

Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F04-F09, F17, F20-F99

SVEGA 27 0,73

MUŠKI 9 0,50

ŽENSKI 18 0,96

Page 24: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 24

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-H95

SVEGA 80 2,17

MUŠKI 37 2,04

ŽENSKI 43 2,29

Parkinsonova bolest G20

SVEGA 23 0,62

MUŠKI 12 0,66

ŽENSKI 11 0,59

Alzheimerova bolest G30

SVEGA 23 0,62

MUŠKI 6 0,33

ŽENSKI 17 0,91

Ostale bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95

SVEGA 34 0,92

MUŠKI 19 1,05

ŽENSKI 15 0,80

Bolesti cirkulacijskog sustava I00-I99

SVEGA 1676 45,40

MUŠKI 698 38,48

ŽENSKI 978 52,08

Ishemijska bolest srca I20-I25

SVEGA 722 19,56

MUŠKI 331 18,25

ŽENSKI 391 20,82

Akutni infarkt miokarda I21-I22

SVEGA 292 7,91

MUŠKI 170 9,37

ŽENSKI 122 6,50

Ostale ishemijske bolesti srca I20, I23-I25

SVEGA 430 11,65

MUŠKI 161 8,88

ŽENSKI 269 14,32

Ostali oblici srčane bolesti I30-I51

SVEGA 195 5,28

MUŠKI 72 3,97

ŽENSKI 123 6,55

Cerebrovaskularne bolesti I60-I69

SVEGA 497 13,46

MUŠKI 198 10,92

ŽENSKI 299 15,92

Ostale bolesti cirkulacijskog sustava I00-I15, I26-I28, I70-I99

SVEGA 262 7,10

MUŠKI 97 5,35

ŽENSKI 165 8,79

Bolesti dišnog sustava J00-J99

SVEGA 190 5,15

MUŠKI 114 6,28

ŽENSKI 76 4,05

Gripa J09-J11

SVEGA 8 0,22

MUŠKI 4 0,22

ŽENSKI 4 0,21

Page 25: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 25

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Upala pluća J12-J18

SVEGA 37 1,00

MUŠKI 20 1,10

ŽENSKI 17 0,91

Kronične bolesti donjeg dišnog sustava J40-J47

SVEGA 137 3,71

MUŠKI 85 4,69

ŽENSKI 52 2,77

Astma J45-J46

SVEGA 3 0,08

MUŠKI 1 0,06

ŽENSKI 2 0,11

Ostale kronične bolesti donjeg dišnog sustava

J40-J44, J47

SVEGA 134 3,63

MUŠKI 84 4,63

ŽENSKI 50 2,66

Ostale bolesti dišnog sustava J00-J06, J20-J39, J60-J99

SVEGA 8 0,22

MUŠKI 5 0,28

ŽENSKI 3 0,16

Bolesti probavnog sustava K00-K92

SVEGA 182 4,93

MUŠKI 112 6,17

ŽENSKI 70 3,73

Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva

K25-K28

SVEGA 13 0,35

MUŠKI 5 0,28

ŽENSKI 8 0,43

Ciroza, fibroza i kronični hepatitis K70, K73-K74

SVEGA 78 2,11

MUŠKI 58 3,20

ŽENSKI 20 1,06

Ostale bolesti probavnog sustava K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-

K92

SVEGA 91 2,46

MUŠKI 49 2,70

ŽENSKI 42 2,24

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M99

SVEGA 8 0,22

MUŠKI 3 0,17

ŽENSKI 5 0,27

Reumatoidni artritis i osteoartroza M05-M06,M15-M19

SVEGA 4 0,11

MUŠKI 1 0,06

ŽENSKI 3 0,16

Ostale bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M02, M08-M13, M20-M99

SVEGA 4 0,11

MUŠKI 2 0,11

ŽENSKI 2 0,11

Bolesti genitourinarnog sustava N00-N99

SVEGA 87 2,36

MUŠKI 33 1,82

ŽENSKI 54 2,88

Page 26: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 26

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Bolesti bubrega i mokraćovoda N00-N29

SVEGA 54 1,46

MUŠKI 23 1,27

ŽENSKI 31 1,65

Ostale bolesti genitourinarnog sustava N30-N99

SVEGA 33 0,89

MUŠKI 10 0,55

ŽENSKI 23 1,22

Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju

P00-P96

SVEGA 5 0,14

MUŠKI 3 0,17

ŽENSKI 2 0,11

Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije

Q00-Q99

SVEGA 9 0,24

MUŠKI 6 0,33

ŽENSKI 3 0,16

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R99

SVEGA 22 0,60

MUŠKI 8 0,44

ŽENSKI 14 0,75

Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta

R96-R99

SVEGA 9 0,24

MUŠKI 6 0,33

ŽENSKI 3 0,16

Ostali simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R94

SVEGA 13 0,35

MUŠKI 2 0,11

ŽENSKI 11 0,59

Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta

V01-Y89

SVEGA 205 5,55

MUŠKI 124 6,84

ŽENSKI 81 4,31

Nezgode V01-X59, Y85-Y86

SVEGA 135 3,66

MUŠKI 72 3,97

ŽENSKI 63 3,35

Nezgode pri prijevozu V01-V99, Y85

SVEGA 32 0,87

MUŠKI 27 1,49

ŽENSKI 5 0,27

Nezgode pri padu W00-W19

SVEGA 77 2,09

MUŠKI 28 1,54

ŽENSKI 49 2,61

Utapanje i potapanje W65-W74

SVEGA 3 0,08

MUŠKI 2 0,11

ŽENSKI 1 0,05

Page 27: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 27

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima

X40-X49

SVEGA 4 0,11

MUŠKI 4 0,22

ŽENSKI 0 0,00

Ostale nezgode W20-W64, W75-X39, X50-X59,

Y86

SVEGA 19 0,51

MUŠKI 11 0,61

ŽENSKI 8 0,43

Samoubojstvo i namjerno samoozljeđivanje

X60-X84, Y87.0

SVEGA 66 1,79

MUŠKI 50 2,76

ŽENSKI 16 0,85

Napad (nasrtaj) X85-Y09, Y87.1

SVEGA 3 0,08

MUŠKI 2 0,11

ŽENSKI 1 0,05

Ostali vanjski uzroci ozljeda i otrovanja Y35-Y84, Y88-Y89

SVEGA 1 0,03

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,05

Page 28: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 28

Tablica 6/II TABLIČNI POPIS UZROKA SMRTI U 2015. GODINI U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI- "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Svi uzroci smrti A00-Y89

SVEGA 1844

MUŠKI 907

ŽENSKI 937

Infekcijske i parazitarne bolesti A00-B99

SVEGA 13 0,70

MUŠKI 10 1,10

ŽENSKI 3 0,32

Tuberkuloza A15-A19,B90

SVEGA 1 0,05

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,11

Virusni hepatitis B15-B19, B94.2

SVEGA 1 0,05

MUŠKI 1 0,11

ŽENSKI 0 0,00

Ostale infekcijske i parazitarne bolesti A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-

B94.1, B94.8-B99

SVEGA 11 0,60

MUŠKI 9 0,99

ŽENSKI 2 0,21

Novotvorine C00-D48

SVEGA 476 25,81

MUŠKI 289 31,86

ŽENSKI 187 19,96

Zloćudne novotvorine C00-C97

SVEGA 462 25,05

MUŠKI 284 31,31

ŽENSKI 178 19,00

Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela

C00-C14

SVEGA 25 1,36

MUŠKI 23 2,54

ŽENSKI 2 0,21

Zloćudna novotvorina jednjaka C15

SVEGA 7 0,38

MUŠKI 6 0,66

ŽENSKI 1 0,11

Zloćudna novotvorina želuca C16

SVEGA 38 2,06

MUŠKI 25 2,76

ŽENSKI 13 1,39

Zloćudna novotvorina debelog crijeva, rektuma i anusa

C18-C21

SVEGA 66 3,58

MUŠKI 33 3,64

ŽENSKI 33 3,52

Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova

C22

SVEGA 22 1,19

MUŠKI 15 1,65

ŽENSKI 7 0,75

Page 29: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 29

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Zloćudna novotvorina gušterače C25

SVEGA 19 1,03

MUŠKI 9 0,99

ŽENSKI 10 1,07

Zloćudna novotvorina grkljana C32

SVEGA 9 0,49

MUŠKI 9 0,99

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina dušnika, dušnica i pluća

C33-C34

SVEGA 86 4,66

MUŠKI 65 7,17

ŽENSKI 21 2,24

Zloćudni melanom kože C43

SVEGA 7 0,38

MUŠKI 4 0,44

ŽENSKI 3 0,32

Zloćudna novotvorina dojke C50

SVEGA 26 1,41

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 26 2,77

Zloćudna novotvorina vrata maternice C53

SVEGA 2 0,11

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 2 0,21

Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice

C54-C55

SVEGA 3 0,16

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 3 0,32

Zloćudna novotvorina jajnika C56

SVEGA 7 0,38

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 7 0,75

Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)

C61

SVEGA 22 1,19

MUŠKI 22 2,43

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina bubrega C64

SVEGA 17 0,92

MUŠKI 14 1,54

ŽENSKI 3 0,32

Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura

C67

SVEGA 12 0,65

MUŠKI 10 1,10

ŽENSKI 2 0,21

Zloćudna novotvorina mozga i središnjeg živčanog sustava

C70-C72

SVEGA 19 1,03

MUŠKI 13 1,43

ŽENSKI 6 0,64

Hodgkinova bolest i limfomi C81-C86

SVEGA 7 0,38

MUŠKI 5 0,55

ŽENSKI 2 0,21

Leukemija C91-C95

SVEGA 14 0,76

MUŠKI 9 0,99

ŽENSKI 5 0,53

Page 30: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 30

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Ostale zloćudne novotvorine limfnog i hematopoetskog tkiva

C88,C90, C96

SVEGA 2 0,11

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 2 0,21

Ostale zloćudne novotvorine

C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80,

C97

SVEGA 52 2,82

MUŠKI 22 2,43

ŽENSKI 30 3,20

Dobroćudne novotvorine i novotvorine nesigurne i nepoznate

prirode D00-D48

SVEGA 14 0,76

MUŠKI 5 0,55

ŽENSKI 9 0,96

Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma

E00-E89

SVEGA 70 3,80

MUŠKI 28 3,09

ŽENSKI 42 4,48

Šećerna bolest (Dijabetes melitus) E10-E14

SVEGA 68 3,69

MUŠKI 27 2,98

ŽENSKI 41 4,38

Ostale endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma

E00-E07, E15-E89

SVEGA 2 0,11

MUŠKI 1 0,11

ŽENSKI 1 0,11

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F01-F99

SVEGA 39 2,11

MUŠKI 14 1,54

ŽENSKI 25 2,67

Demencija F01, F03

SVEGA 19 1,03

MUŠKI 2 0,22

ŽENSKI 17 1,81

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani alkoholom

(uključivši alkoholnu psihozu) F10

SVEGA 12 0,65

MUŠKI 9 0,99

ŽENSKI 3 0,32

Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F04-F09, F17, F20-F99

SVEGA 8 0,43

MUŠKI 3 0,33

ŽENSKI 5 0,53

Bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-H95

SVEGA 31 1,68

MUŠKI 12 1,32

ŽENSKI 19 2,03

Parkinsonova bolest G20

SVEGA 5 0,27

MUŠKI 3 0,33

ŽENSKI 2 0,21

Alzheimerova bolest G30

SVEGA 9 0,49

MUŠKI 1 0,11

ŽENSKI 8 0,85

Page 31: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 31

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Ostale bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95

SVEGA 17 0,92

MUŠKI 8 0,88

ŽENSKI 9 0,96

Bolesti cirkulacijskog sustava I00-I99

SVEGA 847 45,93

MUŠKI 351 38,70

ŽENSKI 496 52,93

Ishemijska bolest srca I20-I25

SVEGA 352 19,09

MUŠKI 143 15,77

ŽENSKI 209 22,31

Akutni infarkt miokarda I21-I22

SVEGA 162 8,79

MUŠKI 85 9,37

ŽENSKI 77 8,22

Ostale ishemijske bolesti srca I20, I23-I25

SVEGA 190 10,30

MUŠKI 58 6,39

ŽENSKI 132 14,09

Ostali oblici srčane bolesti I30-I51

SVEGA 101 5,48

MUŠKI 39 4,30

ŽENSKI 62 6,62

Cerebrovaskularne bolesti I60-I69

SVEGA 269 14,59

MUŠKI 126 13,89

ŽENSKI 143 15,26

Ostale bolesti cirkulacijskog sustava I00-I15, I26-I28, I70-I99

SVEGA 125 6,78

MUŠKI 43 4,74

ŽENSKI 82 8,75

Bolesti dišnog sustava J00-J99

SVEGA 109 5,91

MUŠKI 60 6,62

ŽENSKI 49 5,23

Gripa J09-J11

SVEGA 4 0,22

MUŠKI 1 0,11

ŽENSKI 3 0,32

Upala pluća J12-J18

SVEGA 23 1,25

MUŠKI 12 1,32

ŽENSKI 11 1,17

Kronične bolesti donjeg dišnog sustava J40-J47

SVEGA 79 4,28

MUŠKI 46 5,07

ŽENSKI 33 3,52

Astma J45-J46

SVEGA 4 0,22

MUŠKI 2 0,22

ŽENSKI 2 0,21

Page 32: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 32

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Ostale kronične bolesti donjeg dišnog sustava

J40-J44, J47

SVEGA 75 4,07

MUŠKI 44 4,85

ŽENSKI 31 3,31

Ostale bolesti dišnog sustava J00-J06, J20-J39, J60-J99

SVEGA 3 0,16

MUŠKI 1 0,11

ŽENSKI 2 0,21

Bolesti probavnog sustava K00-K92

SVEGA 110 5,97

MUŠKI 59 6,50

ŽENSKI 51 5,44

Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva

K25-K28

SVEGA 7 0,38

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 7 0,75

Ciroza, fibroza i kronični hepatitis K70, K73-K74

SVEGA 65 3,52

MUŠKI 41 4,52

ŽENSKI 24 2,56

Ostale bolesti probavnog sustava K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-

K92

SVEGA 38 2,06

MUŠKI 18 1,98

ŽENSKI 20 2,13

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M99

SVEGA 2 0,11

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 2 0,21

Reumatoidni artritis i osteoartroza M05-M06,M15-M19

SVEGA 1 0,05

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,11

Ostale bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M02, M08-M13, M20-M99

SVEGA 1 0,05

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,11

Bolesti genitourinarnog sustava N00-N99

SVEGA 34 1,84

MUŠKI 14 1,54

ŽENSKI 20 2,13

Bolesti bubrega i mokraćovoda N00-N29

SVEGA 21 1,14

MUŠKI 10 1,10

ŽENSKI 11 1,17

Ostale bolesti genitourinarnog sustava N30-N99

SVEGA 13 0,70

MUŠKI 4 0,44

ŽENSKI 9 0,96

Page 33: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 33

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju

P00-P96

SVEGA 3 0,16

MUŠKI 1 0,11

ŽENSKI 2 0,21

Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije

Q00-Q99

SVEGA 4 0,22

MUŠKI 2 0,22

ŽENSKI 2 0,21

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R99

SVEGA 17 0,92

MUŠKI 8 0,88

ŽENSKI 9 0,96

Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta

R96-R99

SVEGA 6 0,33

MUŠKI 3 0,33

ŽENSKI 3 0,32

Ostali simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R94

SVEGA 11 0,60

MUŠKI 5 0,55

ŽENSKI 6 0,64

Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta

V01-Y89

SVEGA 89 4,83

MUŠKI 59 6,50

ŽENSKI 30 3,20

Nezgode V01-X59, Y85-Y86

SVEGA 52 2,82

MUŠKI 31 3,42

ŽENSKI 21 2,24

Nezgode pri prijevozu V01-V99, Y85

SVEGA 14 0,76

MUŠKI 11 1,21

ŽENSKI 3 0,32

Nezgode pri padu W00-W19

SVEGA 24 1,30

MUŠKI 12 1,32

ŽENSKI 12 1,28

Utapanje i potapanje W65-W74

SVEGA 2 0,11

MUŠKI 1 0,11

ŽENSKI 1 0,11

Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima

X40-X49

SVEGA 2 0,11

MUŠKI 2 0,22

ŽENSKI 0 0,00

Ostale nezgode W20-W64, W75-X39, X50-X59,

Y86

SVEGA 10 0,54

MUŠKI 5 0,55

ŽENSKI 5 0,53

Samoubojstvo i namjerno samoozljeđivanje

X60-X84, Y87.0

SVEGA 35 1,90

MUŠKI 26 2,87

ŽENSKI 9 0,96

Page 34: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 34

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Napad (nasrtaj) X85-Y09, Y87.1

SVEGA 1 0,05

MUŠKI 1 0,11

ŽENSKI 0 0,00

Ostali vanjski uzroci ozljeda i otrovanja Y35-Y84, Y88-Y89

SVEGA 1 0,05

MUŠKI 1 0,11

ŽENSKI 0 0,00

Page 35: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 35

Tablica 6/III TABLIČNI POPIS UZROKA SMRTI U 2015. GODINI U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI- "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Svi uzroci smrti A00-Y89

SVEGA 2619

MUŠKI 1221

ŽENSKI 1398

Infekcijske i parazitarne bolesti A00-B99

SVEGA 7 0,27

MUŠKI 5 0,41

ŽENSKI 2 0,14

Tuberkuloza A15-A19,B90

SVEGA 6 0,23

MUŠKI 4 0,33

ŽENSKI 2 0,14

Ostale infekcijske i parazitarne bolesti A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-

B94.1, B94.8-B99

SVEGA 1 0,04

MUŠKI 1 0,08

ŽENSKI 0 0,00

Novotvorine C00-D48

SVEGA 648 24,74

MUŠKI 359 29,40

ŽENSKI 289 20,67

Zloćudne novotvorine C00-C97

SVEGA 628 23,98

MUŠKI 350 28,67

ŽENSKI 278 19,89

Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela

C00-C14

SVEGA 17 0,65

MUŠKI 13 1,06

ŽENSKI 4 0,29

Zloćudna novotvorina jednjaka C15

SVEGA 8 0,31

MUŠKI 6 0,49

ŽENSKI 2 0,14

Zloćudna novotvorina želuca C16

SVEGA 33 1,26

MUŠKI 16 1,31

ŽENSKI 17 1,22

Zloćudna novotvorina debelog crijeva, rektuma i anusa

C18-C21

SVEGA 81 3,09

MUŠKI 42 3,44

ŽENSKI 39 2,79

Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova

C22

SVEGA 18 0,69

MUŠKI 11 0,90

ŽENSKI 7 0,50

Zloćudna novotvorina gušterače C25

SVEGA 39 1,49

MUŠKI 18 1,47

ŽENSKI 21 1,50

Page 36: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 36

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Zloćudna novotvorina grkljana C32

SVEGA 12 0,46

MUŠKI 11 0,90

ŽENSKI 1 0,07

Zloćudna novotvorina dušnika, dušnica i pluća

C33-C34

SVEGA 128 4,89

MUŠKI 106 8,68

ŽENSKI 22 1,57

Zloćudni melanom kože C43

SVEGA 7 0,27

MUŠKI 4 0,33

ŽENSKI 3 0,21

Zloćudna novotvorina dojke C50

SVEGA 39 1,49

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 39 2,79

Zloćudna novotvorina vrata maternice C53

SVEGA 6 0,23

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 6 0,43

Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice

C54-C55

SVEGA 12 0,46

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 12 0,86

Zloćudna novotvorina jajnika C56

SVEGA 17 0,65

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 17 1,22

Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)

C61

SVEGA 34 1,30

MUŠKI 34 2,78

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina bubrega C64

SVEGA 9 0,34

MUŠKI 3 0,25

ŽENSKI 6 0,43

Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura

C67

SVEGA 24 0,92

MUŠKI 19 1,56

ŽENSKI 5 0,36

Zloćudna novotvorina mozga i središnjeg živčanog sustava

C70-C72

SVEGA 20 0,76

MUŠKI 10 0,82

ŽENSKI 10 0,72

Zloćudna novotvorina štitnjače C73

SVEGA 3 0,11

MUŠKI 1 0,08

ŽENSKI 2 0,14

Hodgkinova bolest i limfomi C81-C86

SVEGA 16 0,61

MUŠKI 2 0,16

ŽENSKI 14 1,00

Leukemija C91-C95

SVEGA 24 0,92

MUŠKI 16 1,31

ŽENSKI 8 0,57

Page 37: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 37

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Ostale zloćudne novotvorine limfnog i hematopoetskog tkiva

C88,C90, C96

SVEGA 9 0,34

MUŠKI 6 0,49

ŽENSKI 3 0,21

Ostale zloćudne novotvorine

C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80,

C97

SVEGA 72 2,75

MUŠKI 32 2,62

ŽENSKI 40 2,86

Dobroćudne novotvorine i novotvorine nesigurne i nepoznate

prirode D00-D48

SVEGA 20 0,76

MUŠKI 9 0,74

ŽENSKI 11 0,79

Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma

E00-E89

SVEGA 49 1,87

MUŠKI 23 1,88

ŽENSKI 26 1,86

Šećerna bolest (Dijabetes melitus) E10-E14

SVEGA 49 1,87

MUŠKI 23 1,88

ŽENSKI 26 1,86

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F01-F99

SVEGA 41 1,57

MUŠKI 16 1,31

ŽENSKI 25 1,79

Demencija F01, F03

SVEGA 8 0,31

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 8 0,57

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani alkoholom

(uključivši alkoholnu psihozu) F10

SVEGA 8 0,31

MUŠKI 8 0,66

ŽENSKI 0 0,00

Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F04-F09, F17, F20-F99

SVEGA 25 0,95

MUŠKI 8 0,66

ŽENSKI 17 1,22

Bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-H95

SVEGA 34 1,30

MUŠKI 18 1,47

ŽENSKI 16 1,14

Parkinsonova bolest G20

SVEGA 8 0,31

MUŠKI 3 0,25

ŽENSKI 5 0,36

Alzheimerova bolest G30

SVEGA 8 0,31

MUŠKI 4 0,33

ŽENSKI 4 0,29

Ostale bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95

SVEGA 18 0,69

MUŠKI 11 0,90

ŽENSKI 7 0,50

Page 38: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 38

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Bolesti cirkulacijskog sustava I00-I99

SVEGA 1291 49,29

MUŠKI 508 41,61

ŽENSKI 783 56,01

Ishemijska bolest srca I20-I25

SVEGA 649 24,78

MUŠKI 279 22,85

ŽENSKI 370 26,47

Akutni infarkt miokarda I21-I22

SVEGA 261 9,97

MUŠKI 158 12,94

ŽENSKI 103 7,37

Ostale ishemijske bolesti srca I20, I23-I25

SVEGA 388 14,81

MUŠKI 121 9,91

ŽENSKI 267 19,10

Ostali oblici srčane bolesti I30-I51

SVEGA 82 3,13

MUŠKI 37 3,03

ŽENSKI 45 3,22

Cerebrovaskularne bolesti I60-I69

SVEGA 379 14,47

MUŠKI 126 10,32

ŽENSKI 253 18,10

Ostale bolesti cirkulacijskog sustava I00-I15, I26-I28, I70-I99

SVEGA 181 6,91

MUŠKI 66 5,41

ŽENSKI 115 8,23

Bolesti dišnog sustava J00-J99

SVEGA 222 8,48

MUŠKI 124 10,16

ŽENSKI 98 7,01

Gripa J09-J11

SVEGA 1 0,04

MUŠKI 1 0,08

ŽENSKI 0 0,00

Upala pluća J12-J18

SVEGA 12 0,46

MUŠKI 7 0,57

ŽENSKI 5 0,36

Kronične bolesti donjeg dišnog sustava J40-J47

SVEGA 206 7,87

MUŠKI 115 9,42

ŽENSKI 91 6,51

Astma J45-J46

SVEGA 1 0,04

MUŠKI 1 0,08

ŽENSKI 0 0,00

Ostale kronične bolesti donjeg dišnog sustava

J40-J44, J47

SVEGA 205 7,83

MUŠKI 114 9,34

ŽENSKI 91 6,51

Page 39: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 39

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Ostale bolesti dišnog sustava J00-J06, J20-J39, J60-J99

SVEGA 3 0,11

MUŠKI 1 0,08

ŽENSKI 2 0,14

Bolesti probavnog sustava K00-K92

SVEGA 103 3,93

MUŠKI 63 5,16

ŽENSKI 40 2,86

Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva

K25-K28

SVEGA 3 0,11

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 3 0,21

Ciroza, fibroza i kronični hepatitis K70, K73-K74

SVEGA 45 1,72

MUŠKI 34 2,78

ŽENSKI 11 0,79

Ostale bolesti probavnog sustava K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-

K92

SVEGA 55 2,10

MUŠKI 29 2,38

ŽENSKI 26 1,86

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M99

SVEGA 5 0,19

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 5 0,36

Reumatoidni artritis i osteoartroza M05-M06,M15-M19

SVEGA 3 0,11

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 3 0,21

Ostale bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M02, M08-M13, M20-M99

SVEGA 2 0,08

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 2 0,14

Bolesti genitourinarnog sustava N00-N99

SVEGA 65 2,48

MUŠKI 23 1,88

ŽENSKI 42 3,00

Bolesti bubrega i mokraćovoda N00-N29

SVEGA 45 1,72

MUŠKI 18 1,47

ŽENSKI 27 1,93

Ostale bolesti genitourinarnog sustava N30-N99

SVEGA 20 0,76

MUŠKI 5 0,41

ŽENSKI 15 1,07

Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju

P00-P96

SVEGA 4 0,15

MUŠKI 1 0,08

ŽENSKI 3 0,21

Page 40: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 40

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije

Q00-Q99

SVEGA 3 0,11

MUŠKI 1 0,08

ŽENSKI 2 0,14

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R99

SVEGA 7 0,27

MUŠKI 1 0,08

ŽENSKI 6 0,43

Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta

R96-R99

SVEGA 2 0,08

MUŠKI 1 0,08

ŽENSKI 1 0,07

Ostali simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R94

SVEGA 5 0,19

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 5 0,36

Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta

V01-Y89

SVEGA 140 5,35

MUŠKI 79 6,47

ŽENSKI 61 4,36

Nezgode V01-X59, Y85-Y86

SVEGA 97 3,70

MUŠKI 47 3,85

ŽENSKI 50 3,58

Nezgode pri prijevozu V01-V99, Y85

SVEGA 21 0,80

MUŠKI 17 1,39

ŽENSKI 4 0,29

Nezgode pri padu W00-W19

SVEGA 53 2,02

MUŠKI 15 1,23

ŽENSKI 38 2,72

Utapanje i potapanje W65-W74

SVEGA 8 0,31

MUŠKI 5 0,41

ŽENSKI 3 0,21

Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima

X40-X49

SVEGA 4 0,15

MUŠKI 4 0,33

ŽENSKI 0 0,00

Ostale nezgode W20-W64, W75-X39, X50-X59,

Y86

SVEGA 11 0,42

MUŠKI 6 0,49

ŽENSKI 5 0,36

Samoubojstvo i namjerno samoozljeđivanje

X60-X84, Y87.0

SVEGA 38 1,45

MUŠKI 29 2,38

ŽENSKI 9 0,64

Napad (nasrtaj) X85-Y09, Y87.1

SVEGA 4 0,15

MUŠKI 3 0,25

ŽENSKI 1 0,07

Page 41: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 41

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Događaji s neodređenom nakanom Y10-Y34, Y87.2

SVEGA 1 0,04

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,07

Page 42: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 42

Tablica 6/IV TABLIČNI POPIS UZROKA SMRTI U 2015. GODINI U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI- "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Svi uzroci smrti A00-Y89

SVEGA 2027

MUŠKI 967

ŽENSKI 1060

Infekcijske i parazitarne bolesti A00-B99

SVEGA 14 0,69

MUŠKI 5 0,52

ŽENSKI 9 0,85

Tuberkuloza A15-A19,B90

SVEGA 2 0,10

MUŠKI 1 0,10

ŽENSKI 1 0,09

AIDS (HIV-bolest) B20-B24

SVEGA 1 0,05

MUŠKI 1 0,10

ŽENSKI 0 0,00

Virusni hepatitis B15-B19, B94.2

SVEGA 1 0,05

MUŠKI 1 0,10

ŽENSKI 0 0,00

Ostale infekcijske i parazitarne bolesti A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-

B94.1, B94.8-B99

SVEGA 10 0,49

MUŠKI 2 0,21

ŽENSKI 8 0,75

Novotvorine C00-D48

SVEGA 485 23,93

MUŠKI 280 28,96

ŽENSKI 205 19,34

Zloćudne novotvorine C00-C97

SVEGA 477 23,53

MUŠKI 275 28,44

ŽENSKI 202 19,06

Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela

C00-C14

SVEGA 6 0,30

MUŠKI 5 0,52

ŽENSKI 1 0,09

Zloćudna novotvorina jednjaka C15

SVEGA 7 0,35

MUŠKI 7 0,72

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina želuca C16

SVEGA 36 1,78

MUŠKI 24 2,48

ŽENSKI 12 1,13

Zloćudna novotvorina debelog crijeva, rektuma i anusa

C18-C21

SVEGA 71 3,50

MUŠKI 43 4,45

ŽENSKI 28 2,64

Page 43: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 43

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova

C22

SVEGA 21 1,04

MUŠKI 15 1,55

ŽENSKI 6 0,57

Zloćudna novotvorina gušterače C25

SVEGA 31 1,53

MUŠKI 11 1,14

ŽENSKI 20 1,89

Zloćudna novotvorina grkljana C32

SVEGA 10 0,49

MUŠKI 8 0,83

ŽENSKI 2 0,19

Zloćudna novotvorina dušnika, dušnica i pluća

C33-C34

SVEGA 81 4,00

MUŠKI 69 7,14

ŽENSKI 12 1,13

Zloćudni melanom kože C43

SVEGA 6 0,30

MUŠKI 1 0,10

ŽENSKI 5 0,47

Zloćudna novotvorina dojke C50

SVEGA 50 2,47

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 50 4,72

Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice

C54-C55

SVEGA 5 0,25

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 5 0,47

Zloćudna novotvorina jajnika C56

SVEGA 4 0,20

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 4 0,38

Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)

C61

SVEGA 26 1,28

MUŠKI 26 2,69

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina bubrega C64

SVEGA 19 0,94

MUŠKI 14 1,45

ŽENSKI 5 0,47

Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura

C67

SVEGA 11 0,54

MUŠKI 7 0,72

ŽENSKI 4 0,38

Zloćudna novotvorina mozga i središnjeg živčanog sustava

C70-C72

SVEGA 12 0,59

MUŠKI 7 0,72

ŽENSKI 5 0,47

Zloćudna novotvorina štitnjače C73

SVEGA 1 0,05

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,09

Hodgkinova bolest i limfomi C81-C86

SVEGA 11 0,54

MUŠKI 5 0,52

ŽENSKI 6 0,57

Page 44: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 44

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Leukemija C91-C95

SVEGA 18 0,89

MUŠKI 9 0,93

ŽENSKI 9 0,85

Ostale zloćudne novotvorine limfnog i hematopoetskog tkiva

C88,C90, C96

SVEGA 4 0,20

MUŠKI 2 0,21

ŽENSKI 2 0,19

Ostale zloćudne novotvorine

C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80,

C97

SVEGA 47 2,32

MUŠKI 22 2,28

ŽENSKI 25 2,36

Dobroćudne novotvorine i novotvorine nesigurne i nepoznate

prirode D00-D48

SVEGA 8 0,39

MUŠKI 5 0,52

ŽENSKI 3 0,28

Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma

E00-E89

SVEGA 63 3,11

MUŠKI 23 2,38

ŽENSKI 40 3,77

Šećerna bolest (Dijabetes melitus) E10-E14

SVEGA 63 3,11

MUŠKI 23 2,38

ŽENSKI 40 3,77

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F01-F99

SVEGA 37 1,83

MUŠKI 14 1,45

ŽENSKI 23 2,17

Demencija F01, F03

SVEGA 19 0,94

MUŠKI 5 0,52

ŽENSKI 14 1,32

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani alkoholom

(uključivši alkoholnu psihozu) F10

SVEGA 5 0,25

MUŠKI 4 0,41

ŽENSKI 1 0,09

Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F04-F09, F17, F20-F99

SVEGA 13 0,64

MUŠKI 5 0,52

ŽENSKI 8 0,75

Bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-H95

SVEGA 39 1,92

MUŠKI 21 2,17

ŽENSKI 18 1,70

Parkinsonova bolest G20

SVEGA 14 0,69

MUŠKI 8 0,83

ŽENSKI 6 0,57

Alzheimerova bolest G30

SVEGA 9 0,44

MUŠKI 5 0,52

ŽENSKI 4 0,38

Page 45: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 45

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Ostale bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95

SVEGA 16 0,79

MUŠKI 8 0,83

ŽENSKI 8 0,75

Bolesti cirkulacijskog sustava I00-I99

SVEGA 1018 50,22

MUŠKI 426 44,05

ŽENSKI 592 55,85

Ishemijska bolest srca I20-I25

SVEGA 300 14,80

MUŠKI 128 13,24

ŽENSKI 172 16,23

Akutni infarkt miokarda I21-I22

SVEGA 76 3,75

MUŠKI 36 3,72

ŽENSKI 40 3,77

Ostale ishemijske bolesti srca I20, I23-I25

SVEGA 224 11,05

MUŠKI 92 9,51

ŽENSKI 132 12,45

Ostali oblici srčane bolesti I30-I51

SVEGA 309 15,24

MUŠKI 115 11,89

ŽENSKI 194 18,30

Cerebrovaskularne bolesti I60-I69

SVEGA 284 14,01

MUŠKI 133 13,75

ŽENSKI 151 14,25

Ostale bolesti cirkulacijskog sustava I00-I15, I26-I28, I70-I99

SVEGA 125 6,17

MUŠKI 50 5,17

ŽENSKI 75 7,08

Bolesti dišnog sustava J00-J99

SVEGA 119 5,87

MUŠKI 69 7,14

ŽENSKI 50 4,72

Gripa J09-J11

SVEGA 2 0,10

MUŠKI 1 0,10

ŽENSKI 1 0,09

Upala pluća J12-J18

SVEGA 20 0,99

MUŠKI 7 0,72

ŽENSKI 13 1,23

Kronične bolesti donjeg dišnog sustava J40-J47

SVEGA 94 4,64

MUŠKI 60 6,20

ŽENSKI 34 3,21

Astma J45-J46

SVEGA 7 0,35

MUŠKI 2 0,21

ŽENSKI 5 0,47

Page 46: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 46

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Ostale kronične bolesti donjeg dišnog sustava

J40-J44, J47

SVEGA 87 4,29

MUŠKI 58 6,00

ŽENSKI 29 2,74

Ostale bolesti dišnog sustava J00-J06, J20-J39, J60-J99

SVEGA 3 0,15

MUŠKI 1 0,10

ŽENSKI 2 0,19

Bolesti probavnog sustava K00-K92

SVEGA 69 3,40

MUŠKI 39 4,03

ŽENSKI 30 2,83

Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva

K25-K28

SVEGA 8 0,39

MUŠKI 2 0,21

ŽENSKI 6 0,57

Ciroza, fibroza i kronični hepatitis K70, K73-K74

SVEGA 34 1,68

MUŠKI 27 2,79

ŽENSKI 7 0,66

Ostale bolesti probavnog sustava K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-

K92

SVEGA 27 1,33

MUŠKI 10 1,03

ŽENSKI 17 1,60

Bolesti kože i potkožnog tkiva L00-L99

SVEGA 1 0,05

MUŠKI 1 0,10

ŽENSKI 0 0,00

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M99

SVEGA 2 0,10

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 2 0,19

Reumatoidni artritis i osteoartroza M05-M06,M15-M19

SVEGA 1 0,05

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,09

Ostale bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M02, M08-M13, M20-M99

SVEGA 1 0,05

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,09

Bolesti genitourinarnog sustava N00-N99

SVEGA 33 1,63

MUŠKI 10 1,03

ŽENSKI 23 2,17

Bolesti bubrega i mokraćovoda N00-N29

SVEGA 26 1,28

MUŠKI 7 0,72

ŽENSKI 19 1,79

Page 47: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 47

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Ostale bolesti genitourinarnog sustava N30-N99

SVEGA 7 0,35

MUŠKI 3 0,31

ŽENSKI 4 0,38

Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju

P00-P96

SVEGA 2 0,10

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 2 0,19

Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije

Q00-Q99

SVEGA 4 0,20

MUŠKI 3 0,31

ŽENSKI 1 0,09

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R99

SVEGA 13 0,64

MUŠKI 7 0,72

ŽENSKI 6 0,57

Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta

R96-R99

SVEGA 11 0,54

MUŠKI 6 0,62

ŽENSKI 5 0,47

Ostali simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R94

SVEGA 2 0,10

MUŠKI 1 0,10

ŽENSKI 1 0,09

Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta

V01-Y89

SVEGA 128 6,31

MUŠKI 69 7,14

ŽENSKI 59 5,57

Nezgode V01-X59, Y85-Y86

SVEGA 99 4,88

MUŠKI 46 4,76

ŽENSKI 53 5,00

Nezgode pri prijevozu V01-V99, Y85

SVEGA 25 1,23

MUŠKI 16 1,65

ŽENSKI 9 0,85

Nezgode pri padu W00-W19

SVEGA 60 2,96

MUŠKI 22 2,28

ŽENSKI 38 3,58

Ostale nezgode W20-W64, W75-X39, X50-X59,

Y86

SVEGA 14 0,69

MUŠKI 8 0,83

ŽENSKI 6 0,57

Samoubojstvo i namjerno samoozljeđivanje

X60-X84, Y87.0

SVEGA 26 1,28

MUŠKI 22 2,28

ŽENSKI 4 0,38

Page 48: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 48

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Napad (nasrtaj) X85-Y09, Y87.1

SVEGA 1 0,05

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,09

Događaji s neodređenom nakanom Y10-Y34, Y87.2

SVEGA 1 0,05

MUŠKI 1 0,10

ŽENSKI 0 0,00

Ostali vanjski uzroci ozljeda i otrovanja Y35-Y84, Y88-Y89

SVEGA 1 0,05

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,09

Page 49: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 49

Tablica 6/V TABLIČNI POPIS UZROKA SMRTI U 2015. GODINI U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI- "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Svi uzroci smrti A00-Y89

SVEGA 2366

MUŠKI 1150

ŽENSKI 1216

Infekcijske i parazitarne bolesti A00-B99

SVEGA 22 0,93

MUŠKI 13 1,13

ŽENSKI 9 0,74

Tuberkuloza A15-A19,B90

SVEGA 4 0,17

MUŠKI 2 0,17

ŽENSKI 2 0,16

Virusni hepatitis B15-B19, B94.2

SVEGA 1 0,04

MUŠKI 1 0,09

ŽENSKI 0 0,00

Ostale infekcijske i parazitarne bolesti A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-

B94.1, B94.8-B99

SVEGA 17 0,72

MUŠKI 10 0,87

ŽENSKI 7 0,58

Novotvorine C00-D48

SVEGA 620 26,20

MUŠKI 362 31,48

ŽENSKI 258 21,22

Zloćudne novotvorine C00-C97

SVEGA 606 25,61

MUŠKI 354 30,78

ŽENSKI 252 20,72

Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela

C00-C14

SVEGA 21 0,89

MUŠKI 18 1,57

ŽENSKI 3 0,25

Zloćudna novotvorina jednjaka C15

SVEGA 10 0,42

MUŠKI 7 0,61

ŽENSKI 3 0,25

Zloćudna novotvorina želuca C16

SVEGA 41 1,73

MUŠKI 24 2,09

ŽENSKI 17 1,40

Zloćudna novotvorina debelog crijeva, rektuma i anusa

C18-C21

SVEGA 92 3,89

MUŠKI 52 4,52

ŽENSKI 40 3,29

Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova

C22

SVEGA 20 0,85

MUŠKI 14 1,22

ŽENSKI 6 0,49

Page 50: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 50

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Zloćudna novotvorina gušterače C25

SVEGA 26 1,10

MUŠKI 13 1,13

ŽENSKI 13 1,07

Zloćudna novotvorina grkljana C32

SVEGA 11 0,46

MUŠKI 11 0,96

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina dušnika, dušnica i pluća

C33-C34

SVEGA 105 4,44

MUŠKI 73 6,35

ŽENSKI 32 2,63

Zloćudni melanom kože C43

SVEGA 9 0,38

MUŠKI 6 0,52

ŽENSKI 3 0,25

Zloćudna novotvorina dojke C50

SVEGA 38 1,61

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 38 3,13

Zloćudna novotvorina vrata maternice C53

SVEGA 7 0,30

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 7 0,58

Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice

C54-C55

SVEGA 13 0,55

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 13 1,07

Zloćudna novotvorina jajnika C56

SVEGA 22 0,93

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 22 1,81

Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)

C61

SVEGA 45 1,90

MUŠKI 45 3,91

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina bubrega C64

SVEGA 18 0,76

MUŠKI 9 0,78

ŽENSKI 9 0,74

Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura

C67

SVEGA 23 0,97

MUŠKI 19 1,65

ŽENSKI 4 0,33

Zloćudna novotvorina mozga i središnjeg živčanog sustava

C70-C72

SVEGA 13 0,55

MUŠKI 10 0,87

ŽENSKI 3 0,25

Zloćudna novotvorina štitnjače C73

SVEGA 1 0,04

MUŠKI 1 0,09

ŽENSKI 0 0,00

Hodgkinova bolest i limfomi C81-C86

SVEGA 9 0,38

MUŠKI 4 0,35

ŽENSKI 5 0,41

Page 51: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 51

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Leukemija C91-C95

SVEGA 9 0,38

MUŠKI 4 0,35

ŽENSKI 5 0,41

Ostale zloćudne novotvorine limfnog i hematopoetskog tkiva

C88,C90, C96

SVEGA 13 0,55

MUŠKI 8 0,70

ŽENSKI 5 0,41

Ostale zloćudne novotvorine

C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80,

C97

SVEGA 60 2,54

MUŠKI 36 3,13

ŽENSKI 24 1,97

Dobroćudne novotvorine i novotvorine nesigurne i nepoznate

prirode D00-D48

SVEGA 14 0,59

MUŠKI 8 0,70

ŽENSKI 6 0,49

Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava

D50-D89

SVEGA 1 0,04

MUŠKI 1 0,09

ŽENSKI 0 0,00

Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma

E00-E89

SVEGA 49 2,07

MUŠKI 18 1,57

ŽENSKI 31 2,55

Šećerna bolest (Dijabetes melitus) E10-E14

SVEGA 48 2,03

MUŠKI 18 1,57

ŽENSKI 30 2,47

Ostale endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma

E00-E07, E15-E89

SVEGA 1 0,04

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,08

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F01-F99

SVEGA 30 1,27

MUŠKI 15 1,30

ŽENSKI 15 1,23

Demencija F01, F03

SVEGA 15 0,63

MUŠKI 7 0,61

ŽENSKI 8 0,66

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani alkoholom

(uključivši alkoholnu psihozu) F10

SVEGA 7 0,30

MUŠKI 7 0,61

ŽENSKI 0 0,00

Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F04-F09, F17, F20-F99

SVEGA 8 0,34

MUŠKI 1 0,09

ŽENSKI 7 0,58

Page 52: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 52

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-H95

SVEGA 39 1,65

MUŠKI 21 1,83

ŽENSKI 18 1,48

Parkinsonova bolest G20

SVEGA 11 0,46

MUŠKI 6 0,52

ŽENSKI 5 0,41

Alzheimerova bolest G30

SVEGA 6 0,25

MUŠKI 4 0,35

ŽENSKI 2 0,16

Ostale bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95

SVEGA 22 0,93

MUŠKI 11 0,96

ŽENSKI 11 0,90

Bolesti cirkulacijskog sustava I00-I99

SVEGA 1183 50,00

MUŠKI 473 41,13

ŽENSKI 710 58,39

Ishemijska bolest srca I20-I25

SVEGA 523 22,10

MUŠKI 221 19,22

ŽENSKI 302 24,84

Akutni infarkt miokarda I21-I22

SVEGA 203 8,58

MUŠKI 127 11,04

ŽENSKI 76 6,25

Ostale ishemijske bolesti srca I20, I23-I25

SVEGA 320 13,52

MUŠKI 94 8,17

ŽENSKI 226 18,59

Ostali oblici srčane bolesti I30-I51

SVEGA 168 7,10

MUŠKI 58 5,04

ŽENSKI 110 9,05

Cerebrovaskularne bolesti I60-I69

SVEGA 315 13,31

MUŠKI 133 11,57

ŽENSKI 182 14,97

Ostale bolesti cirkulacijskog sustava I00-I15, I26-I28, I70-I99

SVEGA 177 7,48

MUŠKI 61 5,30

ŽENSKI 116 9,54

Bolesti dišnog sustava J00-J99

SVEGA 139 5,87

MUŠKI 76 6,61

ŽENSKI 63 5,18

Gripa J09-J11

SVEGA 1 0,04

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,08

Page 53: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 53

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Upala pluća J12-J18

SVEGA 45 1,90

MUŠKI 25 2,17

ŽENSKI 20 1,64

Kronične bolesti donjeg dišnog sustava J40-J47

SVEGA 88 3,72

MUŠKI 48 4,17

ŽENSKI 40 3,29

Astma J45-J46

SVEGA 1 0,04

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,08

Ostale kronične bolesti donjeg dišnog sustava

J40-J44, J47

SVEGA 87 3,68

MUŠKI 48 4,17

ŽENSKI 39 3,21

Ostale bolesti dišnog sustava J00-J06, J20-J39, J60-J99

SVEGA 5 0,21

MUŠKI 3 0,26

ŽENSKI 2 0,16

Bolesti probavnog sustava K00-K92

SVEGA 105 4,44

MUŠKI 66 5,74

ŽENSKI 39 3,21

Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva

K25-K28

SVEGA 5 0,21

MUŠKI 3 0,26

ŽENSKI 2 0,16

Ciroza, fibroza i kronični hepatitis K70, K73-K74

SVEGA 63 2,66

MUŠKI 46 4,00

ŽENSKI 17 1,40

Ostale bolesti probavnog sustava K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-

K92

SVEGA 37 1,56

MUŠKI 17 1,48

ŽENSKI 20 1,64

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M99

SVEGA 4 0,17

MUŠKI 1 0,09

ŽENSKI 3 0,25

Reumatoidni artritis i osteoartroza M05-M06,M15-M19

SVEGA 2 0,08

MUŠKI 1 0,09

ŽENSKI 1 0,08

Ostale bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M02, M08-M13, M20-M99

SVEGA 2 0,08

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 2 0,16

Bolesti genitourinarnog sustava N00-N99

SVEGA 43 1,82

MUŠKI 19 1,65

ŽENSKI 24 1,97

Page 54: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 54

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Bolesti bubrega i mokraćovoda N00-N29

SVEGA 25 1,06

MUŠKI 11 0,96

ŽENSKI 14 1,15

Ostale bolesti genitourinarnog sustava N30-N99

SVEGA 18 0,76

MUŠKI 8 0,70

ŽENSKI 10 0,82

Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju

P00-P96

SVEGA 3 0,13

MUŠKI 3 0,26

ŽENSKI 0 0,00

Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije

Q00-Q99

SVEGA 1 0,04

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,08

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R99

SVEGA 6 0,25

MUŠKI 5 0,43

ŽENSKI 1 0,08

Sindrom iznenadne smrti dojenčeta R95

SVEGA 1 0,04

MUŠKI 1 0,09

ŽENSKI 0 0,00

Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta

R96-R99

SVEGA 2 0,08

MUŠKI 1 0,09

ŽENSKI 1 0,08

Ostali simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R94

SVEGA 3 0,13

MUŠKI 3 0,26

ŽENSKI 0 0,00

Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta

V01-Y89

SVEGA 121 5,11

MUŠKI 77 6,70

ŽENSKI 44 3,62

Nezgode V01-X59, Y85-Y86

SVEGA 84 3,55

MUŠKI 47 4,09

ŽENSKI 37 3,04

Nezgode pri prijevozu V01-V99, Y85

SVEGA 14 0,59

MUŠKI 12 1,04

ŽENSKI 2 0,16

Nezgode pri padu W00-W19

SVEGA 45 1,90

MUŠKI 17 1,48

ŽENSKI 28 2,30

Page 55: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 55

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Utapanje i potapanje W65-W74

SVEGA 4 0,17

MUŠKI 3 0,26

ŽENSKI 1 0,08

Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima

X40-X49

SVEGA 3 0,13

MUŠKI 2 0,17

ŽENSKI 1 0,08

Ostale nezgode W20-W64, W75-X39, X50-X59,

Y86

SVEGA 18 0,76

MUŠKI 13 1,13

ŽENSKI 5 0,41

Samoubojstvo i namjerno samoozljeđivanje

X60-X84, Y87.0

SVEGA 36 1,52

MUŠKI 30 2,61

ŽENSKI 6 0,49

Napad (nasrtaj) X85-Y09, Y87.1

SVEGA 1 0,04

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,08

Page 56: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 56

Tablica 6/VI TABLIČNI POPIS UZROKA SMRTI U 2015. GODINI U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI- "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Svi uzroci smrti A00-Y89

SVEGA 1626

MUŠKI 792

ŽENSKI 834

Infekcijske i parazitarne bolesti A00-B99

SVEGA 5 0,31

MUŠKI 4 0,51

ŽENSKI 1 0,12

Virusni hepatitis B15-B19, B94.2

SVEGA 4 0,25

MUŠKI 3 0,38

ŽENSKI 1 0,12

Ostale infekcijske i parazitarne bolesti A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-

B94.1, B94.8-B99

SVEGA 1 0,06

MUŠKI 1 0,13

ŽENSKI 0 0,00

Novotvorine C00-D48

SVEGA 409 25,15

MUŠKI 252 31,82

ŽENSKI 157 18,82

Zloćudne novotvorine C00-C97

SVEGA 401 24,66

MUŠKI 247 31,19

ŽENSKI 154 18,47

Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela

C00-C14

SVEGA 10 0,62

MUŠKI 9 1,14

ŽENSKI 1 0,12

Zloćudna novotvorina jednjaka C15

SVEGA 3 0,18

MUŠKI 2 0,25

ŽENSKI 1 0,12

Zloćudna novotvorina želuca C16

SVEGA 27 1,66

MUŠKI 15 1,89

ŽENSKI 12 1,44

Zloćudna novotvorina debelog crijeva, rektuma i anusa

C18-C21

SVEGA 57 3,51

MUŠKI 35 4,42

ŽENSKI 22 2,64

Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova

C22

SVEGA 17 1,05

MUŠKI 15 1,89

ŽENSKI 2 0,24

Zloćudna novotvorina gušterače C25

SVEGA 17 1,05

MUŠKI 4 0,51

ŽENSKI 13 1,56

Page 57: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 57

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Zloćudna novotvorina grkljana C32

SVEGA 7 0,43

MUŠKI 7 0,88

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina dušnika, dušnica i pluća

C33-C34

SVEGA 71 4,37

MUŠKI 57 7,20

ŽENSKI 14 1,68

Zloćudni melanom kože C43

SVEGA 3 0,18

MUŠKI 2 0,25

ŽENSKI 1 0,12

Zloćudna novotvorina dojke C50

SVEGA 23 1,41

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 23 2,76

Zloćudna novotvorina vrata maternice C53

SVEGA 1 0,06

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,12

Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice

C54-C55

SVEGA 5 0,31

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 5 0,60

Zloćudna novotvorina jajnika C56

SVEGA 7 0,43

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 7 0,84

Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)

C61

SVEGA 38 2,34

MUŠKI 38 4,80

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina bubrega C64

SVEGA 9 0,55

MUŠKI 7 0,88

ŽENSKI 2 0,24

Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura

C67

SVEGA 10 0,62

MUŠKI 10 1,26

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina mozga i središnjeg živčanog sustava

C70-C72

SVEGA 23 1,41

MUŠKI 12 1,52

ŽENSKI 11 1,32

Zloćudna novotvorina štitnjače C73

SVEGA 1 0,06

MUŠKI 1 0,13

ŽENSKI 0 0,00

Hodgkinova bolest i limfomi C81-C86

SVEGA 11 0,68

MUŠKI 4 0,51

ŽENSKI 7 0,84

Leukemija C91-C95

SVEGA 20 1,23

MUŠKI 12 1,52

ŽENSKI 8 0,96

Page 58: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 58

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Ostale zloćudne novotvorine limfnog i hematopoetskog tkiva

C88,C90, C96

SVEGA 6 0,37

MUŠKI 2 0,25

ŽENSKI 4 0,48

Ostale zloćudne novotvorine

C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80,

C97

SVEGA 35 2,15

MUŠKI 15 1,89

ŽENSKI 20 2,40

Dobroćudne novotvorine i novotvorine nesigurne i nepoznate

prirode D00-D48

SVEGA 8 0,49

MUŠKI 5 0,63

ŽENSKI 3 0,36

Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma

E00-E89

SVEGA 50 3,08

MUŠKI 21 2,65

ŽENSKI 29 3,48

Šećerna bolest (Dijabetes melitus) E10-E14

SVEGA 49 3,01

MUŠKI 21 2,65

ŽENSKI 28 3,36

Ostale endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma

E00-E07, E15-E89

SVEGA 1 0,06

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,12

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F01-F99

SVEGA 36 2,21

MUŠKI 15 1,89

ŽENSKI 21 2,52

Demencija F01, F03

SVEGA 11 0,68

MUŠKI 4 0,51

ŽENSKI 7 0,84

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani alkoholom

(uključivši alkoholnu psihozu) F10

SVEGA 5 0,31

MUŠKI 4 0,51

ŽENSKI 1 0,12

Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F04-F09, F17, F20-F99

SVEGA 20 1,23

MUŠKI 7 0,88

ŽENSKI 13 1,56

Bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-H95

SVEGA 33 2,03

MUŠKI 18 2,27

ŽENSKI 15 1,80

Parkinsonova bolest G20

SVEGA 13 0,80

MUŠKI 4 0,51

ŽENSKI 9 1,08

Alzheimerova bolest G30

SVEGA 6 0,37

MUŠKI 3 0,38

ŽENSKI 3 0,36

Page 59: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 59

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Ostale bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95

SVEGA 14 0,86

MUŠKI 11 1,39

ŽENSKI 3 0,36

Bolesti cirkulacijskog sustava I00-I99

SVEGA 795 48,89

MUŠKI 319 40,28

ŽENSKI 476 57,07

Ishemijska bolest srca I20-I25

SVEGA 310 19,07

MUŠKI 125 15,78

ŽENSKI 185 22,18

Akutni infarkt miokarda I21-I22

SVEGA 106 6,52

MUŠKI 60 7,58

ŽENSKI 46 5,52

Ostale ishemijske bolesti srca I20, I23-I25

SVEGA 204 12,55

MUŠKI 65 8,21

ŽENSKI 139 16,67

Ostali oblici srčane bolesti I30-I51

SVEGA 117 7,20

MUŠKI 54 6,82

ŽENSKI 63 7,55

Cerebrovaskularne bolesti I60-I69

SVEGA 254 15,62

MUŠKI 109 13,76

ŽENSKI 145 17,39

Ostale bolesti cirkulacijskog sustava I00-I15, I26-I28, I70-I99

SVEGA 114 7,01

MUŠKI 31 3,91

ŽENSKI 83 9,95

Bolesti dišnog sustava J00-J99

SVEGA 81 4,98

MUŠKI 41 5,18

ŽENSKI 40 4,80

Gripa J09-J11

SVEGA 1 0,06

MUŠKI 1 0,13

ŽENSKI 0 0,00

Upala pluća J12-J18

SVEGA 20 1,23

MUŠKI 6 0,76

ŽENSKI 14 1,68

Kronične bolesti donjeg dišnog sustava J40-J47

SVEGA 58 3,57

MUŠKI 34 4,29

ŽENSKI 24 2,88

Astma J45-J46

SVEGA 3 0,18

MUŠKI 1 0,13

ŽENSKI 2 0,24

Page 60: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 60

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Ostale kronične bolesti donjeg dišnog sustava

J40-J44, J47

SVEGA 55 3,38

MUŠKI 33 4,17

ŽENSKI 22 2,64

Ostale bolesti dišnog sustava J00-J06, J20-J39, J60-J99

SVEGA 2 0,12

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 2 0,24

Bolesti probavnog sustava K00-K92

SVEGA 63 3,87

MUŠKI 44 5,56

ŽENSKI 19 2,28

Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva

K25-K28

SVEGA 3 0,18

MUŠKI 2 0,25

ŽENSKI 1 0,12

Ciroza, fibroza i kronični hepatitis K70, K73-K74

SVEGA 42 2,58

MUŠKI 33 4,17

ŽENSKI 9 1,08

Ostale bolesti probavnog sustava K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-

K92

SVEGA 18 1,11

MUŠKI 9 1,14

ŽENSKI 9 1,08

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M99

SVEGA 4 0,25

MUŠKI 2 0,25

ŽENSKI 2 0,24

Reumatoidni artritis i osteoartroza M05-M06,M15-M19

SVEGA 1 0,06

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,12

Ostale bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M02, M08-M13, M20-M99

SVEGA 3 0,18

MUŠKI 2 0,25

ŽENSKI 1 0,12

Bolesti genitourinarnog sustava N00-N99

SVEGA 41 2,52

MUŠKI 14 1,77

ŽENSKI 27 3,24

Bolesti bubrega i mokraćovoda N00-N29

SVEGA 28 1,72

MUŠKI 14 1,77

ŽENSKI 14 1,68

Ostale bolesti genitourinarnog sustava N30-N99

SVEGA 13 0,80

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 13 1,56

Page 61: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 61

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju

P00-P96

SVEGA 2 0,12

MUŠKI 1 0,13

ŽENSKI 1 0,12

Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije

Q00-Q99

SVEGA 1 0,06

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,12

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R99

SVEGA 16 0,98

MUŠKI 3 0,38

ŽENSKI 13 1,56

Sindrom iznenadne smrti dojenčeta R95

SVEGA 1 0,06

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,12

Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta

R96-R99

SVEGA 3 0,18

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 3 0,36

Ostali simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R94

SVEGA 12 0,74

MUŠKI 3 0,38

ŽENSKI 9 1,08

Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta

V01-Y89

SVEGA 90 5,54

MUŠKI 58 7,32

ŽENSKI 32 3,84

Nezgode V01-X59, Y85-Y86

SVEGA 57 3,51

MUŠKI 31 3,91

ŽENSKI 26 3,12

Nezgode pri prijevozu V01-V99, Y85

SVEGA 12 0,74

MUŠKI 9 1,14

ŽENSKI 3 0,36

Nezgode pri padu W00-W19

SVEGA 34 2,09

MUŠKI 14 1,77

ŽENSKI 20 2,40

Utapanje i potapanje W65-W74

SVEGA 4 0,25

MUŠKI 3 0,38

ŽENSKI 1 0,12

Ostale nezgode W20-W64, W75-X39, X50-X59,

Y86

SVEGA 7 0,43

MUŠKI 5 0,63

ŽENSKI 2 0,24

Samoubojstvo i namjerno samoozljeđivanje

X60-X84, Y87.0

SVEGA 32 1,97

MUŠKI 26 3,28

ŽENSKI 6 0,72

Page 62: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 62

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Događaji s neodređenom nakanom Y10-Y34, Y87.2

SVEGA 1 0,06

MUŠKI 1 0,13

ŽENSKI 0 0,00

Page 63: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 63

Tablica 6/VII TABLIČNI POPIS UZROKA SMRTI U 2015. GODINI U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI- "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Svi uzroci smrti A00-Y89

SVEGA 1817

MUŠKI 884

ŽENSKI 933

Infekcijske i parazitarne bolesti A00-B99

SVEGA 9 0,50

MUŠKI 5 0,57

ŽENSKI 4 0,43

Tuberkuloza A15-A19,B90

SVEGA 5 0,28

MUŠKI 3 0,34

ŽENSKI 2 0,21

Ostale infekcijske i parazitarne bolesti A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-

B94.1, B94.8-B99

SVEGA 4 0,22

MUŠKI 2 0,23

ŽENSKI 2 0,21

Novotvorine C00-D48

SVEGA 427 23,50

MUŠKI 256 28,96

ŽENSKI 171 18,33

Zloćudne novotvorine C00-C97

SVEGA 419 23,06

MUŠKI 249 28,17

ŽENSKI 170 18,22

Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela

C00-C14

SVEGA 12 0,66

MUŠKI 10 1,13

ŽENSKI 2 0,21

Zloćudna novotvorina jednjaka C15

SVEGA 5 0,28

MUŠKI 3 0,34

ŽENSKI 2 0,21

Zloćudna novotvorina želuca C16

SVEGA 23 1,27

MUŠKI 17 1,92

ŽENSKI 6 0,64

Zloćudna novotvorina debelog crijeva, rektuma i anusa

C18-C21

SVEGA 57 3,14

MUŠKI 35 3,96

ŽENSKI 22 2,36

Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova

C22

SVEGA 13 0,72

MUŠKI 7 0,79

ŽENSKI 6 0,64

Zloćudna novotvorina gušterače C25

SVEGA 21 1,16

MUŠKI 6 0,68

ŽENSKI 15 1,61

Page 64: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 64

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Zloćudna novotvorina grkljana C32

SVEGA 8 0,44

MUŠKI 8 0,90

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina dušnika, dušnica i pluća

C33-C34

SVEGA 101 5,56

MUŠKI 74 8,37

ŽENSKI 27 2,89

Zloćudni melanom kože C43

SVEGA 3 0,17

MUŠKI 2 0,23

ŽENSKI 1 0,11

Zloćudna novotvorina dojke C50

SVEGA 29 1,60

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 29 3,11

Zloćudna novotvorina vrata maternice C53

SVEGA 3 0,17

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 3 0,32

Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice

C54-C55

SVEGA 3 0,17

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 3 0,32

Zloćudna novotvorina jajnika C56

SVEGA 13 0,72

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 13 1,39

Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)

C61

SVEGA 29 1,60

MUŠKI 29 3,28

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina bubrega C64

SVEGA 13 0,72

MUŠKI 10 1,13

ŽENSKI 3 0,32

Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura

C67

SVEGA 12 0,66

MUŠKI 9 1,02

ŽENSKI 3 0,32

Zloćudna novotvorina mozga i središnjeg živčanog sustava

C70-C72

SVEGA 8 0,44

MUŠKI 5 0,57

ŽENSKI 3 0,32

Hodgkinova bolest i limfomi C81-C86

SVEGA 12 0,66

MUŠKI 7 0,79

ŽENSKI 5 0,54

Leukemija C91-C95

SVEGA 5 0,28

MUŠKI 2 0,23

ŽENSKI 3 0,32

Ostale zloćudne novotvorine limfnog i hematopoetskog tkiva

C88,C90, C96

SVEGA 3 0,17

MUŠKI 1 0,11

ŽENSKI 2 0,21

Page 65: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 65

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Ostale zloćudne novotvorine

C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80,

C97

SVEGA 46 2,53

MUŠKI 24 2,71

ŽENSKI 22 2,36

Dobroćudne novotvorine i novotvorine nesigurne i nepoznate

prirode D00-D48

SVEGA 8 0,44

MUŠKI 7 0,79

ŽENSKI 1 0,11

Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava

D50-D89

SVEGA 1 0,06

MUŠKI 1 0,11

ŽENSKI 0 0,00

Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma

E00-E89

SVEGA 54 2,97

MUŠKI 21 2,38

ŽENSKI 33 3,54

Šećerna bolest (Dijabetes melitus) E10-E14

SVEGA 52 2,86

MUŠKI 21 2,38

ŽENSKI 31 3,32

Ostale endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma

E00-E07, E15-E89

SVEGA 2 0,11

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 2 0,21

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F01-F99

SVEGA 33 1,82

MUŠKI 20 2,26

ŽENSKI 13 1,39

Demencija F01, F03

SVEGA 18 0,99

MUŠKI 8 0,90

ŽENSKI 10 1,07

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani alkoholom

(uključivši alkoholnu psihozu) F10

SVEGA 9 0,50

MUŠKI 8 0,90

ŽENSKI 1 0,11

Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F04-F09, F17, F20-F99

SVEGA 6 0,33

MUŠKI 4 0,45

ŽENSKI 2 0,21

Bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-H95

SVEGA 24 1,32

MUŠKI 14 1,58

ŽENSKI 10 1,07

Parkinsonova bolest G20

SVEGA 6 0,33

MUŠKI 3 0,34

ŽENSKI 3 0,32

Page 66: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 66

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Alzheimerova bolest G30

SVEGA 2 0,11

MUŠKI 1 0,11

ŽENSKI 1 0,11

Ostale bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95

SVEGA 16 0,88

MUŠKI 10 1,13

ŽENSKI 6 0,64

Bolesti cirkulacijskog sustava I00-I99

SVEGA 1007 55,42

MUŠKI 425 48,08

ŽENSKI 582 62,38

Ishemijska bolest srca I20-I25

SVEGA 515 28,34

MUŠKI 226 25,57

ŽENSKI 289 30,98

Akutni infarkt miokarda I21-I22

SVEGA 149 8,20

MUŠKI 80 9,05

ŽENSKI 69 7,40

Ostale ishemijske bolesti srca I20, I23-I25

SVEGA 366 20,14

MUŠKI 146 16,52

ŽENSKI 220 23,58

Ostali oblici srčane bolesti I30-I51

SVEGA 96 5,28

MUŠKI 45 5,09

ŽENSKI 51 5,47

Cerebrovaskularne bolesti I60-I69

SVEGA 266 14,64

MUŠKI 108 12,22

ŽENSKI 158 16,93

Ostale bolesti cirkulacijskog sustava I00-I15, I26-I28, I70-I99

SVEGA 130 7,15

MUŠKI 46 5,20

ŽENSKI 84 9,00

Bolesti dišnog sustava J00-J99

SVEGA 67 3,69

MUŠKI 39 4,41

ŽENSKI 28 3,00

Gripa J09-J11

SVEGA 2 0,11

MUŠKI 2 0,23

ŽENSKI 0 0,00

Upala pluća J12-J18

SVEGA 10 0,55

MUŠKI 5 0,57

ŽENSKI 5 0,54

Kronične bolesti donjeg dišnog sustava J40-J47

SVEGA 55 3,03

MUŠKI 32 3,62

ŽENSKI 23 2,47

Page 67: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 67

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Astma J45-J46

SVEGA 2 0,11

MUŠKI 1 0,11

ŽENSKI 1 0,11

Ostale kronične bolesti donjeg dišnog sustava

J40-J44, J47

SVEGA 53 2,92

MUŠKI 31 3,51

ŽENSKI 22 2,36

Bolesti probavnog sustava K00-K92

SVEGA 56 3,08

MUŠKI 35 3,96

ŽENSKI 21 2,25

Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva

K25-K28

SVEGA 4 0,22

MUŠKI 1 0,11

ŽENSKI 3 0,32

Ciroza, fibroza i kronični hepatitis K70, K73-K74

SVEGA 30 1,65

MUŠKI 25 2,83

ŽENSKI 5 0,54

Ostale bolesti probavnog sustava K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-

K92

SVEGA 22 1,21

MUŠKI 9 1,02

ŽENSKI 13 1,39

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M99

SVEGA 7 0,39

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 7 0,75

Reumatoidni artritis i osteoartroza M05-M06,M15-M19

SVEGA 3 0,17

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 3 0,32

Ostale bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M02, M08-M13, M20-M99

SVEGA 4 0,22

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 4 0,43

Bolesti genitourinarnog sustava N00-N99

SVEGA 25 1,38

MUŠKI 10 1,13

ŽENSKI 15 1,61

Bolesti bubrega i mokraćovoda N00-N29

SVEGA 13 0,72

MUŠKI 5 0,57

ŽENSKI 8 0,86

Ostale bolesti genitourinarnog sustava N30-N99

SVEGA 12 0,66

MUŠKI 5 0,57

ŽENSKI 7 0,75

Page 68: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 68

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju

P00-P96

SVEGA 6 0,33

MUŠKI 5 0,57

ŽENSKI 1 0,11

Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije

Q00-Q99

SVEGA 2 0,11

MUŠKI 1 0,11

ŽENSKI 1 0,11

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R99

SVEGA 9 0,50

MUŠKI 2 0,23

ŽENSKI 7 0,75

Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta

R96-R99

SVEGA 2 0,11

MUŠKI 1 0,11

ŽENSKI 1 0,11

Ostali simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R94

SVEGA 7 0,39

MUŠKI 1 0,11

ŽENSKI 6 0,64

Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta

V01-Y89

SVEGA 90 4,95

MUŠKI 50 5,66

ŽENSKI 40 4,29

Nezgode V01-X59, Y85-Y86

SVEGA 64 3,52

MUŠKI 35 3,96

ŽENSKI 29 3,11

Nezgode pri prijevozu V01-V99, Y85

SVEGA 33 1,82

MUŠKI 24 2,71

ŽENSKI 9 0,96

Nezgode pri padu W00-W19

SVEGA 22 1,21

MUŠKI 6 0,68

ŽENSKI 16 1,71

Ostale nezgode W20-W64, W75-X39, X50-X59,

Y86

SVEGA 9 0,50

MUŠKI 5 0,57

ŽENSKI 4 0,43

Samoubojstvo i namjerno samoozljeđivanje

X60-X84, Y87.0

SVEGA 23 1,27

MUŠKI 15 1,70

ŽENSKI 8 0,86

Napad (nasrtaj) X85-Y09, Y87.1

SVEGA 2 0,11

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 2 0,21

Ostali vanjski uzroci ozljeda i otrovanja Y35-Y84, Y88-Y89

SVEGA 1 0,06

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,11

Page 69: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 69

Tablica 6/VIII TABLIČNI POPIS UZROKA SMRTI U 2015. GODINI U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI- "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Svi uzroci smrti A00-Y89

SVEGA 3784

MUŠKI 1868

ŽENSKI 1916

Infekcijske i parazitarne bolesti A00-B99

SVEGA 16 0,42

MUŠKI 10 0,54

ŽENSKI 6 0,31

Tuberkuloza A15-A19,B90

SVEGA 5 0,13

MUŠKI 3 0,16

ŽENSKI 2 0,10

AIDS (HIV-bolest) B20-B24

SVEGA 1 0,03

MUŠKI 1 0,05

ŽENSKI 0 0,00

Virusni hepatitis B15-B19, B94.2

SVEGA 1 0,03

MUŠKI 1 0,05

ŽENSKI 0 0,00

Ostale infekcijske i parazitarne bolesti A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-

B94.1, B94.8-B99

SVEGA 9 0,24

MUŠKI 5 0,27

ŽENSKI 4 0,21

Novotvorine C00-D48

SVEGA 1087 28,73

MUŠKI 604 32,33

ŽENSKI 483 25,21

Zloćudne novotvorine C00-C97

SVEGA 1075 28,41

MUŠKI 599 32,07

ŽENSKI 476 24,84

Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela

C00-C14

SVEGA 21 0,55

MUŠKI 17 0,91

ŽENSKI 4 0,21

Zloćudna novotvorina jednjaka C15

SVEGA 6 0,16

MUŠKI 5 0,27

ŽENSKI 1 0,05

Zloćudna novotvorina želuca C16

SVEGA 48 1,27

MUŠKI 25 1,34

ŽENSKI 23 1,20

Zloćudna novotvorina debelog crijeva, rektuma i anusa

C18-C21

SVEGA 159 4,20

MUŠKI 85 4,55

ŽENSKI 74 3,86

Page 70: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 70

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova

C22

SVEGA 43 1,14

MUŠKI 29 1,55

ŽENSKI 14 0,73

Zloćudna novotvorina gušterače C25

SVEGA 78 2,06

MUŠKI 36 1,93

ŽENSKI 42 2,19

Zloćudna novotvorina grkljana C32

SVEGA 5 0,13

MUŠKI 4 0,21

ŽENSKI 1 0,05

Zloćudna novotvorina dušnika, dušnica i pluća

C33-C34

SVEGA 223 5,89

MUŠKI 152 8,14

ŽENSKI 71 3,71

Zloćudni melanom kože C43

SVEGA 16 0,42

MUŠKI 8 0,43

ŽENSKI 8 0,42

Zloćudna novotvorina dojke C50

SVEGA 70 1,85

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 70 3,65

Zloćudna novotvorina vrata maternice C53

SVEGA 6 0,16

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 6 0,31

Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice

C54-C55

SVEGA 19 0,50

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 19 0,99

Zloćudna novotvorina jajnika C56

SVEGA 21 0,55

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 21 1,10

Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)

C61

SVEGA 68 1,80

MUŠKI 68 3,64

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina bubrega C64

SVEGA 26 0,69

MUŠKI 16 0,86

ŽENSKI 10 0,52

Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura

C67

SVEGA 34 0,90

MUŠKI 25 1,34

ŽENSKI 9 0,47

Zloćudna novotvorina mozga i središnjeg živčanog sustava

C70-C72

SVEGA 31 0,82

MUŠKI 18 0,96

ŽENSKI 13 0,68

Zloćudna novotvorina štitnjače C73

SVEGA 1 0,03

MUŠKI 1 0,05

ŽENSKI 0 0,00

Page 71: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 71

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Hodgkinova bolest i limfomi C81-C86

SVEGA 32 0,85

MUŠKI 16 0,86

ŽENSKI 16 0,84

Leukemija C91-C95

SVEGA 26 0,69

MUŠKI 15 0,80

ŽENSKI 11 0,57

Ostale zloćudne novotvorine limfnog i hematopoetskog tkiva

C88,C90, C96

SVEGA 22 0,58

MUŠKI 9 0,48

ŽENSKI 13 0,68

Ostale zloćudne novotvorine

C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80,

C97

SVEGA 120 3,17

MUŠKI 70 3,75

ŽENSKI 50 2,61

Dobroćudne novotvorine i novotvorine nesigurne i nepoznate

prirode D00-D48

SVEGA 12 0,32

MUŠKI 5 0,27

ŽENSKI 7 0,37

Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava

D50-D89

SVEGA 2 0,05

MUŠKI 1 0,05

ŽENSKI 1 0,05

Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma

E00-E89

SVEGA 122 3,22

MUŠKI 51 2,73

ŽENSKI 71 3,71

Šećerna bolest (Dijabetes melitus) E10-E14

SVEGA 117 3,09

MUŠKI 48 2,57

ŽENSKI 69 3,60

Ostale endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma

E00-E07, E15-E89

SVEGA 5 0,13

MUŠKI 3 0,16

ŽENSKI 2 0,10

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F01-F99

SVEGA 93 2,46

MUŠKI 41 2,19

ŽENSKI 52 2,71

Demencija F01, F03

SVEGA 66 1,74

MUŠKI 23 1,23

ŽENSKI 43 2,24

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani alkoholom

(uključivši alkoholnu psihozu) F10

SVEGA 14 0,37

MUŠKI 12 0,64

ŽENSKI 2 0,10

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani ovisnostima o

drogama, toksikomanija F11-F16,F18-F19

SVEGA 1 0,03

MUŠKI 1 0,05

ŽENSKI 0 0,00

Page 72: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 72

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F04-F09, F17, F20-F99

SVEGA 12 0,32

MUŠKI 5 0,27

ŽENSKI 7 0,37

Bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-H95

SVEGA 112 2,96

MUŠKI 45 2,41

ŽENSKI 67 3,50

Parkinsonova bolest G20

SVEGA 35 0,92

MUŠKI 14 0,75

ŽENSKI 21 1,10

Alzheimerova bolest G30

SVEGA 33 0,87

MUŠKI 7 0,37

ŽENSKI 26 1,36

Ostale bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95

SVEGA 44 1,16

MUŠKI 24 1,28

ŽENSKI 20 1,04

Bolesti cirkulacijskog sustava I00-I99

SVEGA 1696 44,82

MUŠKI 764 40,90

ŽENSKI 932 48,64

Ishemijska bolest srca I20-I25

SVEGA 893 23,60

MUŠKI 425 22,75

ŽENSKI 468 24,43

Akutni infarkt miokarda I21-I22

SVEGA 251 6,63

MUŠKI 158 8,46

ŽENSKI 93 4,85

Ostale ishemijske bolesti srca I20, I23-I25

SVEGA 642 16,97

MUŠKI 267 14,29

ŽENSKI 375 19,57

Ostali oblici srčane bolesti I30-I51

SVEGA 227 6,00

MUŠKI 101 5,41

ŽENSKI 126 6,58

Cerebrovaskularne bolesti I60-I69

SVEGA 406 10,73

MUŠKI 162 8,67

ŽENSKI 244 12,73

Ostale bolesti cirkulacijskog sustava I00-I15, I26-I28, I70-I99

SVEGA 170 4,49

MUŠKI 76 4,07

ŽENSKI 94 4,91

Bolesti dišnog sustava J00-J99

SVEGA 166 4,39

MUŠKI 89 4,76

ŽENSKI 77 4,02

Page 73: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 73

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Gripa J09-J11

SVEGA 8 0,21

MUŠKI 3 0,16

ŽENSKI 5 0,26

Upala pluća J12-J18

SVEGA 41 1,08

MUŠKI 24 1,28

ŽENSKI 17 0,89

Kronične bolesti donjeg dišnog sustava J40-J47

SVEGA 105 2,77

MUŠKI 52 2,78

ŽENSKI 53 2,77

Astma J45-J46

SVEGA 6 0,16

MUŠKI 1 0,05

ŽENSKI 5 0,26

Ostale kronične bolesti donjeg dišnog sustava

J40-J44, J47

SVEGA 99 2,62

MUŠKI 51 2,73

ŽENSKI 48 2,51

Ostale bolesti dišnog sustava J00-J06, J20-J39, J60-J99

SVEGA 12 0,32

MUŠKI 10 0,54

ŽENSKI 2 0,10

Bolesti probavnog sustava K00-K92

SVEGA 139 3,67

MUŠKI 78 4,18

ŽENSKI 61 3,18

Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva

K25-K28

SVEGA 11 0,29

MUŠKI 4 0,21

ŽENSKI 7 0,37

Ciroza, fibroza i kronični hepatitis K70, K73-K74

SVEGA 45 1,19

MUŠKI 35 1,87

ŽENSKI 10 0,52

Ostale bolesti probavnog sustava K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-

K92

SVEGA 83 2,19

MUŠKI 39 2,09

ŽENSKI 44 2,30

Bolesti kože i potkožnog tkiva L00-L99

SVEGA 1 0,03

MUŠKI 1 0,05

ŽENSKI 0 0,00

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M99

SVEGA 6 0,16

MUŠKI 1 0,05

ŽENSKI 5 0,26

Reumatoidni artritis i osteoartroza M05-M06,M15-M19

SVEGA 4 0,11

MUŠKI 1 0,05

ŽENSKI 3 0,16

Page 74: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 74

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Ostale bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M02, M08-M13, M20-M99

SVEGA 2 0,05

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 2 0,10

Bolesti genitourinarnog sustava N00-N99

SVEGA 97 2,56

MUŠKI 51 2,73

ŽENSKI 46 2,40

Bolesti bubrega i mokraćovoda N00-N29

SVEGA 68 1,80

MUŠKI 33 1,77

ŽENSKI 35 1,83

Ostale bolesti genitourinarnog sustava N30-N99

SVEGA 29 0,77

MUŠKI 18 0,96

ŽENSKI 11 0,57

Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju

P00-P96

SVEGA 3 0,08

MUŠKI 2 0,11

ŽENSKI 1 0,05

Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije

Q00-Q99

SVEGA 16 0,42

MUŠKI 9 0,48

ŽENSKI 7 0,37

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R99

SVEGA 32 0,85

MUŠKI 11 0,59

ŽENSKI 21 1,10

Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta

R96-R99

SVEGA 3 0,08

MUŠKI 3 0,16

ŽENSKI 0 0,00

Ostali simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R94

SVEGA 29 0,77

MUŠKI 8 0,43

ŽENSKI 21 1,10

Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta

V01-Y89

SVEGA 196 5,18

MUŠKI 110 5,89

ŽENSKI 86 4,49

Nezgode V01-X59, Y85-Y86

SVEGA 141 3,73

MUŠKI 71 3,80

ŽENSKI 70 3,65

Nezgode pri prijevozu V01-V99, Y85

SVEGA 22 0,58

MUŠKI 20 1,07

ŽENSKI 2 0,10

Page 75: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 75

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Nezgode pri padu W00-W19

SVEGA 94 2,48

MUŠKI 39 2,09

ŽENSKI 55 2,87

Utapanje i potapanje W65-W74

SVEGA 6 0,16

MUŠKI 2 0,11

ŽENSKI 4 0,21

Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima

X40-X49

SVEGA 5 0,13

MUŠKI 2 0,11

ŽENSKI 3 0,16

Ostale nezgode W20-W64, W75-X39, X50-X59,

Y86

SVEGA 14 0,37

MUŠKI 8 0,43

ŽENSKI 6 0,31

Samoubojstvo i namjerno samoozljeđivanje

X60-X84, Y87.0

SVEGA 54 1,43

MUŠKI 38 2,03

ŽENSKI 16 0,84

Događaji s neodređenom nakanom Y10-Y34, Y87.2

SVEGA 1 0,03

MUŠKI 1 0,05

ŽENSKI 0 0,00

Page 76: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 76

Tablica 6/IX TABLIČNI POPIS UZROKA SMRTI U 2015. GODINI U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI- "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Svi uzroci smrti A00-Y89

SVEGA 919

MUŠKI 439

ŽENSKI 480

Infekcijske i parazitarne bolesti A00-B99

SVEGA 7 0,76

MUŠKI 2 0,46

ŽENSKI 5 1,04

Ostale infekcijske i parazitarne bolesti A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-

B94.1, B94.8-B99

SVEGA 7 0,76

MUŠKI 2 0,46

ŽENSKI 5 1,04

Novotvorine C00-D48

SVEGA 212 23,07

MUŠKI 132 30,07

ŽENSKI 80 16,67

Zloćudne novotvorine C00-C97

SVEGA 209 22,74

MUŠKI 130 29,61

ŽENSKI 79 16,46

Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela

C00-C14

SVEGA 6 0,65

MUŠKI 2 0,46

ŽENSKI 4 0,83

Zloćudna novotvorina jednjaka C15

SVEGA 1 0,11

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,21

Zloćudna novotvorina želuca C16

SVEGA 11 1,20

MUŠKI 5 1,14

ŽENSKI 6 1,25

Zloćudna novotvorina debelog crijeva, rektuma i anusa

C18-C21

SVEGA 31 3,37

MUŠKI 17 3,87

ŽENSKI 14 2,92

Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova

C22

SVEGA 7 0,76

MUŠKI 5 1,14

ŽENSKI 2 0,42

Zloćudna novotvorina gušterače C25

SVEGA 14 1,52

MUŠKI 9 2,05

ŽENSKI 5 1,04

Zloćudna novotvorina grkljana C32

SVEGA 2 0,22

MUŠKI 2 0,46

ŽENSKI 0 0,00

Page 77: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 77

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Zloćudna novotvorina dušnika, dušnica i pluća

C33-C34

SVEGA 47 5,11

MUŠKI 38 8,66

ŽENSKI 9 1,88

Zloćudni melanom kože C43

SVEGA 3 0,33

MUŠKI 2 0,46

ŽENSKI 1 0,21

Zloćudna novotvorina dojke C50

SVEGA 8 0,87

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 8 1,67

Zloćudna novotvorina vrata maternice C53

SVEGA 1 0,11

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,21

Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice

C54-C55

SVEGA 3 0,33

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 3 0,63

Zloćudna novotvorina jajnika C56

SVEGA 6 0,65

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 6 1,25

Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)

C61

SVEGA 22 2,39

MUŠKI 22 5,01

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina bubrega C64

SVEGA 2 0,22

MUŠKI 2 0,46

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura

C67

SVEGA 10 1,09

MUŠKI 5 1,14

ŽENSKI 5 1,04

Zloćudna novotvorina mozga i središnjeg živčanog sustava

C70-C72

SVEGA 8 0,87

MUŠKI 5 1,14

ŽENSKI 3 0,63

Hodgkinova bolest i limfomi C81-C86

SVEGA 3 0,33

MUŠKI 3 0,68

ŽENSKI 0 0,00

Leukemija C91-C95

SVEGA 4 0,44

MUŠKI 2 0,46

ŽENSKI 2 0,42

Ostale zloćudne novotvorine limfnog i hematopoetskog tkiva

C88,C90, C96

SVEGA 2 0,22

MUŠKI 1 0,23

ŽENSKI 1 0,21

Ostale zloćudne novotvorine

C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80,

C97

SVEGA 18 1,96

MUŠKI 10 2,28

ŽENSKI 8 1,67

Page 78: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 78

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Dobroćudne novotvorine i novotvorine nesigurne i nepoznate

prirode D00-D48

SVEGA 3 0,33

MUŠKI 2 0,46

ŽENSKI 1 0,21

Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma

E00-E89

SVEGA 25 2,72

MUŠKI 9 2,05

ŽENSKI 16 3,33

Šećerna bolest (Dijabetes melitus) E10-E14

SVEGA 24 2,61

MUŠKI 9 2,05

ŽENSKI 15 3,13

Ostale endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma

E00-E07, E15-E89

SVEGA 1 0,11

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,21

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F01-F99

SVEGA 21 2,29

MUŠKI 10 2,28

ŽENSKI 11 2,29

Demencija F01, F03

SVEGA 12 1,31

MUŠKI 4 0,91

ŽENSKI 8 1,67

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani alkoholom

(uključivši alkoholnu psihozu) F10

SVEGA 3 0,33

MUŠKI 3 0,68

ŽENSKI 0 0,00

Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F04-F09, F17, F20-F99

SVEGA 6 0,65

MUŠKI 3 0,68

ŽENSKI 3 0,63

Bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-H95

SVEGA 9 0,98

MUŠKI 6 1,37

ŽENSKI 3 0,63

Parkinsonova bolest G20

SVEGA 2 0,22

MUŠKI 1 0,23

ŽENSKI 1 0,21

Alzheimerova bolest G30

SVEGA 1 0,11

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,21

Ostale bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95

SVEGA 6 0,65

MUŠKI 5 1,14

ŽENSKI 1 0,21

Page 79: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 79

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Bolesti cirkulacijskog sustava I00-I99

SVEGA 466 50,71

MUŠKI 176 40,09

ŽENSKI 290 60,42

Ishemijska bolest srca I20-I25

SVEGA 191 20,78

MUŠKI 76 17,31

ŽENSKI 115 23,96

Akutni infarkt miokarda I21-I22

SVEGA 51 5,55

MUŠKI 34 7,74

ŽENSKI 17 3,54

Ostale ishemijske bolesti srca I20, I23-I25

SVEGA 140 15,23

MUŠKI 42 9,57

ŽENSKI 98 20,42

Ostali oblici srčane bolesti I30-I51

SVEGA 87 9,47

MUŠKI 27 6,15

ŽENSKI 60 12,50

Cerebrovaskularne bolesti I60-I69

SVEGA 115 12,51

MUŠKI 42 9,57

ŽENSKI 73 15,21

Ostale bolesti cirkulacijskog sustava I00-I15, I26-I28, I70-I99

SVEGA 73 7,94

MUŠKI 31 7,06

ŽENSKI 42 8,75

Bolesti dišnog sustava J00-J99

SVEGA 57 6,20

MUŠKI 32 7,29

ŽENSKI 25 5,21

Upala pluća J12-J18

SVEGA 7 0,76

MUŠKI 5 1,14

ŽENSKI 2 0,42

Kronične bolesti donjeg dišnog sustava J40-J47

SVEGA 50 5,44

MUŠKI 27 6,15

ŽENSKI 23 4,79

Ostale kronične bolesti donjeg dišnog sustava

J40-J44, J47

SVEGA 50 5,44

MUŠKI 27 6,15

ŽENSKI 23 4,79

Bolesti probavnog sustava K00-K92

SVEGA 42 4,57

MUŠKI 28 6,38

ŽENSKI 14 2,92

Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva

K25-K28

SVEGA 5 0,54

MUŠKI 3 0,68

ŽENSKI 2 0,42

Page 80: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 80

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Ciroza, fibroza i kronični hepatitis K70, K73-K74

SVEGA 13 1,41

MUŠKI 11 2,51

ŽENSKI 2 0,42

Ostale bolesti probavnog sustava K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-

K92

SVEGA 24 2,61

MUŠKI 14 3,19

ŽENSKI 10 2,08

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M99

SVEGA 2 0,22

MUŠKI 1 0,23

ŽENSKI 1 0,21

Reumatoidni artritis i osteoartroza M05-M06,M15-M19

SVEGA 2 0,22

MUŠKI 1 0,23

ŽENSKI 1 0,21

Bolesti genitourinarnog sustava N00-N99

SVEGA 10 1,09

MUŠKI 3 0,68

ŽENSKI 7 1,46

Bolesti bubrega i mokraćovoda N00-N29

SVEGA 6 0,65

MUŠKI 2 0,46

ŽENSKI 4 0,83

Ostale bolesti genitourinarnog sustava N30-N99

SVEGA 4 0,44

MUŠKI 1 0,23

ŽENSKI 3 0,63

Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije

Q00-Q99

SVEGA 4 0,44

MUŠKI 1 0,23

ŽENSKI 3 0,63

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R99

SVEGA 8 0,87

MUŠKI 1 0,23

ŽENSKI 7 1,46

Ostali simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R94

SVEGA 8 0,87

MUŠKI 1 0,23

ŽENSKI 7 1,46

Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta

V01-Y89

SVEGA 56 6,09

MUŠKI 38 8,66

ŽENSKI 18 3,75

Nezgode V01-X59, Y85-Y86

SVEGA 41 4,46

MUŠKI 27 6,15

ŽENSKI 14 2,92

Page 81: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 81

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Nezgode pri prijevozu V01-V99, Y85

SVEGA 8 0,87

MUŠKI 8 1,82

ŽENSKI 0 0,00

Nezgode pri padu W00-W19

SVEGA 17 1,85

MUŠKI 7 1,59

ŽENSKI 10 2,08

Utapanje i potapanje W65-W74

SVEGA 1 0,11

MUŠKI 1 0,23

ŽENSKI 0 0,00

Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima

X40-X49

SVEGA 3 0,33

MUŠKI 3 0,68

ŽENSKI 0 0,00

Ostale nezgode W20-W64, W75-X39, X50-X59,

Y86

SVEGA 12 1,31

MUŠKI 8 1,82

ŽENSKI 4 0,83

Samoubojstvo i namjerno samoozljeđivanje

X60-X84, Y87.0

SVEGA 15 1,63

MUŠKI 11 2,51

ŽENSKI 4 0,83

Page 82: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 82

Tablica 6/X TABLIČNI POPIS UZROKA SMRTI U 2015. GODINI U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI- "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Svi uzroci smrti A00-Y89

SVEGA 1133

MUŠKI 547

ŽENSKI 586

Infekcijske i parazitarne bolesti A00-B99

SVEGA 2 0,18

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 2 0,34

Ostale infekcijske i parazitarne bolesti A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-

B94.1, B94.8-B99

SVEGA 2 0,18

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 2 0,34

Novotvorine C00-D48

SVEGA 267 23,57

MUŠKI 147 26,87

ŽENSKI 120 20,48

Zloćudne novotvorine C00-C97

SVEGA 262 23,12

MUŠKI 144 26,33

ŽENSKI 118 20,14

Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela

C00-C14

SVEGA 7 0,62

MUŠKI 6 1,10

ŽENSKI 1 0,17

Zloćudna novotvorina jednjaka C15

SVEGA 6 0,53

MUŠKI 5 0,91

ŽENSKI 1 0,17

Zloćudna novotvorina želuca C16

SVEGA 20 1,77

MUŠKI 12 2,19

ŽENSKI 8 1,37

Zloćudna novotvorina debelog crijeva, rektuma i anusa

C18-C21

SVEGA 41 3,62

MUŠKI 26 4,75

ŽENSKI 15 2,56

Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova

C22

SVEGA 8 0,71

MUŠKI 4 0,73

ŽENSKI 4 0,68

Zloćudna novotvorina gušterače C25

SVEGA 15 1,32

MUŠKI 6 1,10

ŽENSKI 9 1,54

Zloćudna novotvorina grkljana C32

SVEGA 2 0,18

MUŠKI 2 0,37

ŽENSKI 0 0,00

Page 83: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 83

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Zloćudna novotvorina dušnika, dušnica i pluća

C33-C34

SVEGA 47 4,15

MUŠKI 40 7,31

ŽENSKI 7 1,19

Zloćudni melanom kože C43

SVEGA 5 0,44

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 5 0,85

Zloćudna novotvorina dojke C50

SVEGA 21 1,85

MUŠKI 1 0,18

ŽENSKI 20 3,41

Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice

C54-C55

SVEGA 10 0,88

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 10 1,71

Zloćudna novotvorina jajnika C56

SVEGA 3 0,26

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 3 0,51

Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)

C61

SVEGA 16 1,41

MUŠKI 16 2,93

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina bubrega C64

SVEGA 9 0,79

MUŠKI 3 0,55

ŽENSKI 6 1,02

Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura

C67

SVEGA 7 0,62

MUŠKI 3 0,55

ŽENSKI 4 0,68

Zloćudna novotvorina mozga i središnjeg živčanog sustava

C70-C72

SVEGA 7 0,62

MUŠKI 3 0,55

ŽENSKI 4 0,68

Zloćudna novotvorina štitnjače C73

SVEGA 1 0,09

MUŠKI 1 0,18

ŽENSKI 0 0,00

Hodgkinova bolest i limfomi C81-C86

SVEGA 2 0,18

MUŠKI 1 0,18

ŽENSKI 1 0,17

Leukemija C91-C95

SVEGA 13 1,15

MUŠKI 8 1,46

ŽENSKI 5 0,85

Ostale zloćudne novotvorine limfnog i hematopoetskog tkiva

C88,C90, C96

SVEGA 1 0,09

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,17

Ostale zloćudne novotvorine

C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80,

C97

SVEGA 21 1,85

MUŠKI 7 1,28

ŽENSKI 14 2,39

Page 84: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 84

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Dobroćudne novotvorine i novotvorine nesigurne i nepoznate

prirode D00-D48

SVEGA 5 0,44

MUŠKI 3 0,55

ŽENSKI 2 0,34

Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma

E00-E89

SVEGA 22 1,94

MUŠKI 8 1,46

ŽENSKI 14 2,39

Šećerna bolest (Dijabetes melitus) E10-E14

SVEGA 22 1,94

MUŠKI 8 1,46

ŽENSKI 14 2,39

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F01-F99

SVEGA 25 2,21

MUŠKI 12 2,19

ŽENSKI 13 2,22

Demencija F01, F03

SVEGA 7 0,62

MUŠKI 1 0,18

ŽENSKI 6 1,02

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani alkoholom

(uključivši alkoholnu psihozu) F10

SVEGA 8 0,71

MUŠKI 8 1,46

ŽENSKI 0 0,00

Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F04-F09, F17, F20-F99

SVEGA 10 0,88

MUŠKI 3 0,55

ŽENSKI 7 1,19

Bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-H95

SVEGA 14 1,24

MUŠKI 7 1,28

ŽENSKI 7 1,19

Parkinsonova bolest G20

SVEGA 4 0,35

MUŠKI 2 0,37

ŽENSKI 2 0,34

Alzheimerova bolest G30

SVEGA 3 0,26

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 3 0,51

Ostale bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95

SVEGA 7 0,62

MUŠKI 5 0,91

ŽENSKI 2 0,34

Bolesti cirkulacijskog sustava I00-I99

SVEGA 588 51,90

MUŠKI 255 46,62

ŽENSKI 333 56,83

Page 85: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 85

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Ishemijska bolest srca I20-I25

SVEGA 259 22,86

MUŠKI 113 20,66

ŽENSKI 146 24,91

Akutni infarkt miokarda I21-I22

SVEGA 84 7,41

MUŠKI 54 9,87

ŽENSKI 30 5,12

Ostale ishemijske bolesti srca I20, I23-I25

SVEGA 175 15,45

MUŠKI 59 10,79

ŽENSKI 116 19,80

Ostali oblici srčane bolesti I30-I51

SVEGA 48 4,24

MUŠKI 25 4,57

ŽENSKI 23 3,92

Cerebrovaskularne bolesti I60-I69

SVEGA 188 16,59

MUŠKI 83 15,17

ŽENSKI 105 17,92

Ostale bolesti cirkulacijskog sustava I00-I15, I26-I28, I70-I99

SVEGA 93 8,21

MUŠKI 34 6,22

ŽENSKI 59 10,07

Bolesti dišnog sustava J00-J99

SVEGA 48 4,24

MUŠKI 32 5,85

ŽENSKI 16 2,73

Upala pluća J12-J18

SVEGA 2 0,18

MUŠKI 2 0,37

ŽENSKI 0 0,00

Kronične bolesti donjeg dišnog sustava J40-J47

SVEGA 44 3,88

MUŠKI 29 5,30

ŽENSKI 15 2,56

Ostale kronične bolesti donjeg dišnog sustava

J40-J44, J47

SVEGA 44 3,88

MUŠKI 29 5,30

ŽENSKI 15 2,56

Ostale bolesti dišnog sustava J00-J06, J20-J39, J60-J99

SVEGA 2 0,18

MUŠKI 1 0,18

ŽENSKI 1 0,17

Bolesti probavnog sustava K00-K92

SVEGA 45 3,97

MUŠKI 25 4,57

ŽENSKI 20 3,41

Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva

K25-K28

SVEGA 4 0,35

MUŠKI 4 0,73

ŽENSKI 0 0,00

Page 86: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 86

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Ciroza, fibroza i kronični hepatitis K70, K73-K74

SVEGA 17 1,50

MUŠKI 13 2,38

ŽENSKI 4 0,68

Ostale bolesti probavnog sustava K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-

K92

SVEGA 24 2,12

MUŠKI 8 1,46

ŽENSKI 16 2,73

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M99

SVEGA 1 0,09

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,17

Reumatoidni artritis i osteoartroza M05-M06,M15-M19

SVEGA 1 0,09

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,17

Bolesti genitourinarnog sustava N00-N99

SVEGA 24 2,12

MUŠKI 11 2,01

ŽENSKI 13 2,22

Bolesti bubrega i mokraćovoda N00-N29

SVEGA 19 1,68

MUŠKI 7 1,28

ŽENSKI 12 2,05

Ostale bolesti genitourinarnog sustava N30-N99

SVEGA 5 0,44

MUŠKI 4 0,73

ŽENSKI 1 0,17

Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju

P00-P96

SVEGA 1 0,09

MUŠKI 1 0,18

ŽENSKI 0 0,00

Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije

Q00-Q99

SVEGA 1 0,09

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,17

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R99

SVEGA 31 2,74

MUŠKI 8 1,46

ŽENSKI 23 3,92

Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta

R96-R99

SVEGA 1 0,09

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,17

Ostali simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R94

SVEGA 30 2,65

MUŠKI 8 1,46

ŽENSKI 22 3,75

Page 87: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 87

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta

V01-Y89

SVEGA 64 5,65

MUŠKI 41 7,50

ŽENSKI 23 3,92

Nezgode V01-X59, Y85-Y86

SVEGA 46 4,06

MUŠKI 26 4,75

ŽENSKI 20 3,41

Nezgode pri prijevozu V01-V99, Y85

SVEGA 12 1,06

MUŠKI 11 2,01

ŽENSKI 1 0,17

Nezgode pri padu W00-W19

SVEGA 29 2,56

MUŠKI 11 2,01

ŽENSKI 18 3,07

Utapanje i potapanje W65-W74

SVEGA 2 0,18

MUŠKI 2 0,37

ŽENSKI 0 0,00

Ostale nezgode W20-W64, W75-X39, X50-X59,

Y86

SVEGA 3 0,26

MUŠKI 2 0,37

ŽENSKI 1 0,17

Samoubojstvo i namjerno samoozljeđivanje

X60-X84, Y87.0

SVEGA 17 1,50

MUŠKI 15 2,74

ŽENSKI 2 0,34

Napad (nasrtaj) X85-Y09, Y87.1

SVEGA 1 0,09

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,17

Page 88: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 88

Tablica 6/XI TABLIČNI POPIS UZROKA SMRTI U 2015. GODINI U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI- "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Svi uzroci smrti A00-Y89

SVEGA 1076

MUŠKI 462

ŽENSKI 614

Infekcijske i parazitarne bolesti A00-B99

SVEGA 8 0,74

MUŠKI 2 0,43

ŽENSKI 6 0,98

Tuberkuloza A15-A19,B90

SVEGA 2 0,19

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 2 0,33

Virusni hepatitis B15-B19, B94.2

SVEGA 1 0,09

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,16

Ostale infekcijske i parazitarne bolesti A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-

B94.1, B94.8-B99

SVEGA 5 0,46

MUŠKI 2 0,43

ŽENSKI 3 0,49

Novotvorine C00-D48

SVEGA 244 22,68

MUŠKI 123 26,62

ŽENSKI 121 19,71

Zloćudne novotvorine C00-C97

SVEGA 236 21,93

MUŠKI 120 25,97

ŽENSKI 116 18,89

Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela

C00-C14

SVEGA 4 0,37

MUŠKI 4 0,87

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina jednjaka C15

SVEGA 8 0,74

MUŠKI 6 1,30

ŽENSKI 2 0,33

Zloćudna novotvorina želuca C16

SVEGA 17 1,58

MUŠKI 10 2,16

ŽENSKI 7 1,14

Zloćudna novotvorina debelog crijeva, rektuma i anusa

C18-C21

SVEGA 33 3,07

MUŠKI 18 3,90

ŽENSKI 15 2,44

Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova

C22

SVEGA 15 1,39

MUŠKI 7 1,52

ŽENSKI 8 1,30

Page 89: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 89

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Zloćudna novotvorina gušterače C25

SVEGA 16 1,49

MUŠKI 5 1,08

ŽENSKI 11 1,79

Zloćudna novotvorina grkljana C32

SVEGA 1 0,09

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,16

Zloćudna novotvorina dušnika, dušnica i pluća

C33-C34

SVEGA 48 4,46

MUŠKI 38 8,23

ŽENSKI 10 1,63

Zloćudni melanom kože C43

SVEGA 1 0,09

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,16

Zloćudna novotvorina dojke C50

SVEGA 16 1,49

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 16 2,61

Zloćudna novotvorina vrata maternice C53

SVEGA 3 0,28

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 3 0,49

Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice

C54-C55

SVEGA 1 0,09

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,16

Zloćudna novotvorina jajnika C56

SVEGA 7 0,65

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 7 1,14

Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)

C61

SVEGA 9 0,84

MUŠKI 9 1,95

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina bubrega C64

SVEGA 4 0,37

MUŠKI 2 0,43

ŽENSKI 2 0,33

Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura

C67

SVEGA 8 0,74

MUŠKI 4 0,87

ŽENSKI 4 0,65

Zloćudna novotvorina mozga i središnjeg živčanog sustava

C70-C72

SVEGA 6 0,56

MUŠKI 2 0,43

ŽENSKI 4 0,65

Zloćudna novotvorina štitnjače C73

SVEGA 0 0,00

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 0 0,00

Hodgkinova bolest i limfomi C81-C86

SVEGA 7 0,65

MUŠKI 3 0,65

ŽENSKI 4 0,65

Page 90: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 90

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Leukemija C91-C95

SVEGA 5 0,46

MUŠKI 2 0,43

ŽENSKI 3 0,49

Ostale zloćudne novotvorine limfnog i hematopoetskog tkiva

C88,C90, C96

SVEGA 5 0,46

MUŠKI 2 0,43

ŽENSKI 3 0,49

Ostale zloćudne novotvorine

C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80,

C97

SVEGA 22 2,04

MUŠKI 8 1,73

ŽENSKI 14 2,28

Dobroćudne novotvorine i novotvorine nesigurne i nepoznate

prirode D00-D48

SVEGA 8 0,74

MUŠKI 3 0,65

ŽENSKI 5 0,81

Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma

E00-E89

SVEGA 37 3,44

MUŠKI 15 3,25

ŽENSKI 22 3,58

Šećerna bolest (Dijabetes melitus) E10-E14

SVEGA 36 3,35

MUŠKI 15 3,25

ŽENSKI 21 3,42

Ostale endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma

E00-E07, E15-E89

SVEGA 1 0,09

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,16

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F01-F99

SVEGA 15 1,39

MUŠKI 6 1,30

ŽENSKI 9 1,47

Demencija F01, F03

SVEGA 2 0,19

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 2 0,33

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani alkoholom

(uključivši alkoholnu psihozu) F10

SVEGA 3 0,28

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 3 0,49

Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F04-F09, F17, F20-F99

SVEGA 10 0,93

MUŠKI 6 1,30

ŽENSKI 4 0,65

Bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-H95

SVEGA 23 2,14

MUŠKI 13 2,81

ŽENSKI 10 1,63

Parkinsonova bolest G20

SVEGA 15 1,39

MUŠKI 8 1,73

ŽENSKI 7 1,14

Page 91: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 91

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Alzheimerova bolest G30

SVEGA 1 0,09

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,16

Ostale bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95

SVEGA 7 0,65

MUŠKI 5 1,08

ŽENSKI 2 0,33

Bolesti cirkulacijskog sustava I00-I99

SVEGA 574 53,35

MUŠKI 228 49,35

ŽENSKI 346 56,35

Ishemijska bolest srca I20-I25

SVEGA 248 23,05

MUŠKI 103 22,29

ŽENSKI 145 23,62

Akutni infarkt miokarda I21-I22

SVEGA 69 6,41

MUŠKI 39 8,44

ŽENSKI 30 4,89

Ostale ishemijske bolesti srca I20, I23-I25

SVEGA 179 16,64

MUŠKI 64 13,85

ŽENSKI 115 18,73

Ostali oblici srčane bolesti I30-I51

SVEGA 60 5,58

MUŠKI 23 4,98

ŽENSKI 37 6,03

Cerebrovaskularne bolesti I60-I69

SVEGA 205 19,05

MUŠKI 76 16,45

ŽENSKI 129 21,01

Ostale bolesti cirkulacijskog sustava I00-I15, I26-I28, I70-I99

SVEGA 61 5,67

MUŠKI 26 5,63

ŽENSKI 35 5,70

Bolesti dišnog sustava J00-J99

SVEGA 51 4,74

MUŠKI 24 5,19

ŽENSKI 27 4,40

Gripa J09-J11

SVEGA 1 0,09

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,16

Upala pluća J12-J18

SVEGA 9 0,84

MUŠKI 2 0,43

ŽENSKI 7 1,14

Kronične bolesti donjeg dišnog sustava J40-J47

SVEGA 39 3,62

MUŠKI 21 4,55

ŽENSKI 18 2,93

Page 92: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 92

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Astma J45-J46

SVEGA 2 0,19

MUŠKI 1 0,22

ŽENSKI 1 0,16

Ostale kronične bolesti donjeg dišnog sustava

J40-J44, J47

SVEGA 37 3,44

MUŠKI 20 4,33

ŽENSKI 17 2,77

Ostale bolesti dišnog sustava J00-J06, J20-J39, J60-J99

SVEGA 2 0,19

MUŠKI 1 0,22

ŽENSKI 1 0,16

Bolesti probavnog sustava K00-K92

SVEGA 40 3,72

MUŠKI 17 3,68

ŽENSKI 23 3,75

Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva

K25-K28

SVEGA 4 0,37

MUŠKI 1 0,22

ŽENSKI 3 0,49

Ciroza, fibroza i kronični hepatitis K70, K73-K74

SVEGA 17 1,58

MUŠKI 10 2,16

ŽENSKI 7 1,14

Ostale bolesti probavnog sustava K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-

K92

SVEGA 19 1,77

MUŠKI 6 1,30

ŽENSKI 13 2,12

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M99

SVEGA 1 0,09

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,16

Ostale bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M02, M08-M13, M20-M99

SVEGA 1 0,09

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,16

Bolesti genitourinarnog sustava N00-N99

SVEGA 32 2,97

MUŠKI 11 2,38

ŽENSKI 21 3,42

Bolesti bubrega i mokraćovoda N00-N29

SVEGA 18 1,67

MUŠKI 5 1,08

ŽENSKI 13 2,12

Ostale bolesti genitourinarnog sustava N30-N99

SVEGA 14 1,30

MUŠKI 6 1,30

ŽENSKI 8 1,30

Page 93: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 93

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju

P00-P96

SVEGA 1 0,09

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,16

Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije

Q00-Q99

SVEGA 1 0,09

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,16

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R99

SVEGA 8 0,74

MUŠKI 3 0,65

ŽENSKI 5 0,81

Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta

R96-R99

SVEGA 1 0,09

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,16

Ostali simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R94

SVEGA 7 0,65

MUŠKI 3 0,65

ŽENSKI 4 0,65

Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta

V01-Y89

SVEGA 41 3,81

MUŠKI 20 4,33

ŽENSKI 21 3,42

Nezgode V01-X59, Y85-Y86

SVEGA 27 2,51

MUŠKI 11 2,38

ŽENSKI 16 2,61

Nezgode pri prijevozu V01-V99, Y85

SVEGA 7 0,65

MUŠKI 3 0,65

ŽENSKI 4 0,65

Nezgode pri padu W00-W19

SVEGA 13 1,21

MUŠKI 6 1,30

ŽENSKI 7 1,14

Utapanje i potapanje W65-W74

SVEGA 1 0,09

MUŠKI 1 0,22

ŽENSKI 0 0,00

Ostale nezgode W20-W64, W75-X39, X50-X59,

Y86

SVEGA 6 0,56

MUŠKI 1 0,22

ŽENSKI 5 0,81

Samoubojstvo i namjerno samoozljeđivanje

X60-X84, Y87.0

SVEGA 11 1,02

MUŠKI 7 1,52

ŽENSKI 4 0,65

Napad (nasrtaj) X85-Y09, Y87.1

SVEGA 3 0,28

MUŠKI 2 0,43

ŽENSKI 1 0,16

Page 94: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 94

Tablica 6/XII TABLIČNI POPIS UZROKA SMRTI U 2015. GODINI U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI- "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Svi uzroci smrti A00-Y89

SVEGA 2125

MUŠKI 1079

ŽENSKI 1046

Infekcijske i parazitarne bolesti A00-B99

SVEGA 14 0,66

MUŠKI 5 0,46

ŽENSKI 9 0,86

Tuberkuloza A15-A19,B90

SVEGA 2 0,09

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 2 0,19

Virusni hepatitis B15-B19, B94.2

SVEGA 4 0,19

MUŠKI 3 0,28

ŽENSKI 1 0,10

Ostale infekcijske i parazitarne bolesti A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-

B94.1, B94.8-B99

SVEGA 8 0,38

MUŠKI 2 0,19

ŽENSKI 6 0,57

Novotvorine C00-D48

SVEGA 539 25,36

MUŠKI 325 30,12

ŽENSKI 214 20,46

Zloćudne novotvorine C00-C97

SVEGA 532 25,04

MUŠKI 322 29,84

ŽENSKI 210 20,08

Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela

C00-C14

SVEGA 8 0,38

MUŠKI 7 0,65

ŽENSKI 1 0,10

Zloćudna novotvorina jednjaka C15

SVEGA 7 0,33

MUŠKI 6 0,56

ŽENSKI 1 0,10

Zloćudna novotvorina želuca C16

SVEGA 32 1,51

MUŠKI 21 1,95

ŽENSKI 11 1,05

Zloćudna novotvorina debelog crijeva, rektuma i anusa

C18-C21

SVEGA 69 3,25

MUŠKI 39 3,61

ŽENSKI 30 2,87

Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova

C22

SVEGA 19 0,89

MUŠKI 16 1,48

ŽENSKI 3 0,29

Page 95: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 95

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Zloćudna novotvorina gušterače C25

SVEGA 32 1,51

MUŠKI 18 1,67

ŽENSKI 14 1,34

Zloćudna novotvorina grkljana C32

SVEGA 6 0,28

MUŠKI 6 0,56

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina dušnika, dušnica i pluća

C33-C34

SVEGA 103 4,85

MUŠKI 83 7,69

ŽENSKI 20 1,91

Zloćudni melanom kože C43

SVEGA 7 0,33

MUŠKI 6 0,56

ŽENSKI 1 0,10

Zloćudna novotvorina dojke C50

SVEGA 36 1,69

MUŠKI 1 0,09

ŽENSKI 35 3,35

Zloćudna novotvorina vrata maternice C53

SVEGA 9 0,42

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 9 0,86

Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice

C54-C55

SVEGA 12 0,56

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 12 1,15

Zloćudna novotvorina jajnika C56

SVEGA 11 0,52

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 11 1,05

Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)

C61

SVEGA 37 1,74

MUŠKI 37 3,43

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina bubrega C64

SVEGA 7 0,33

MUŠKI 5 0,46

ŽENSKI 2 0,19

Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura

C67

SVEGA 29 1,36

MUŠKI 24 2,22

ŽENSKI 5 0,48

Zloćudna novotvorina mozga i središnjeg živčanog sustava

C70-C72

SVEGA 17 0,80

MUŠKI 8 0,74

ŽENSKI 9 0,86

Hodgkinova bolest i limfomi C81-C86

SVEGA 12 0,56

MUŠKI 6 0,56

ŽENSKI 6 0,57

Leukemija C91-C95

SVEGA 17 0,80

MUŠKI 11 1,02

ŽENSKI 6 0,57

Page 96: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 96

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Ostale zloćudne novotvorine limfnog i hematopoetskog tkiva

C88,C90, C96

SVEGA 8 0,38

MUŠKI 5 0,46

ŽENSKI 3 0,29

Ostale zloćudne novotvorine

C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80,

C97

SVEGA 54 2,54

MUŠKI 23 2,13

ŽENSKI 31 2,96

Dobroćudne novotvorine i novotvorine nesigurne i nepoznate

prirode D00-D48

SVEGA 7 0,33

MUŠKI 3 0,28

ŽENSKI 4 0,38

Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma

E00-E89

SVEGA 93 4,38

MUŠKI 35 3,24

ŽENSKI 58 5,54

Šećerna bolest (Dijabetes melitus) E10-E14

SVEGA 93 4,38

MUŠKI 35 3,24

ŽENSKI 58 5,54

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F01-F99

SVEGA 101 4,75

MUŠKI 42 3,89

ŽENSKI 59 5,64

Demencija F01, F03

SVEGA 53 2,49

MUŠKI 16 1,48

ŽENSKI 37 3,54

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani alkoholom

(uključivši alkoholnu psihozu) F10

SVEGA 17 0,80

MUŠKI 16 1,48

ŽENSKI 1 0,10

Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F04-F09, F17, F20-F99

SVEGA 31 1,46

MUŠKI 10 0,93

ŽENSKI 21 2,01

Bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-H95

SVEGA 59 2,78

MUŠKI 28 2,59

ŽENSKI 31 2,96

Parkinsonova bolest G20

SVEGA 18 0,85

MUŠKI 9 0,83

ŽENSKI 9 0,86

Alzheimerova bolest G30

SVEGA 19 0,89

MUŠKI 7 0,65

ŽENSKI 12 1,15

Ostale bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95

SVEGA 22 1,04

MUŠKI 12 1,11

ŽENSKI 10 0,96

Page 97: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 97

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Bolesti cirkulacijskog sustava I00-I99

SVEGA 1004 47,25

MUŠKI 460 42,63

ŽENSKI 544 52,01

Ishemijska bolest srca I20-I25

SVEGA 455 21,41

MUŠKI 212 19,65

ŽENSKI 243 23,23

Akutni infarkt miokarda I21-I22

SVEGA 192 9,04

MUŠKI 117 10,84

ŽENSKI 75 7,17

Ostale ishemijske bolesti srca I20, I23-I25

SVEGA 263 12,38

MUŠKI 95 8,80

ŽENSKI 168 16,06

Ostali oblici srčane bolesti I30-I51

SVEGA 78 3,67

MUŠKI 40 3,71

ŽENSKI 38 3,63

Cerebrovaskularne bolesti I60-I69

SVEGA 344 16,19

MUŠKI 158 14,64

ŽENSKI 186 17,78

Ostale bolesti cirkulacijskog sustava I00-I15, I26-I28, I70-I99

SVEGA 127 5,98

MUŠKI 50 4,63

ŽENSKI 77 7,36

Bolesti dišnog sustava J00-J99

SVEGA 95 4,47

MUŠKI 59 5,47

ŽENSKI 36 3,44

Gripa J09-J11

SVEGA 1 0,05

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,10

Upala pluća J12-J18

SVEGA 11 0,52

MUŠKI 6 0,56

ŽENSKI 5 0,48

Kronične bolesti donjeg dišnog sustava J40-J47

SVEGA 80 3,76

MUŠKI 52 4,82

ŽENSKI 28 2,68

Ostale kronične bolesti donjeg dišnog sustava

J40-J44, J47

SVEGA 80 3,76

MUŠKI 52 4,82

ŽENSKI 28 2,68

Ostale bolesti dišnog sustava J00-J06, J20-J39, J60-J99

SVEGA 3 0,14

MUŠKI 1 0,09

ŽENSKI 2 0,19

Page 98: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 98

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Bolesti probavnog sustava K00-K92

SVEGA 67 3,15

MUŠKI 45 4,17

ŽENSKI 22 2,10

Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva

K25-K28

SVEGA 3 0,14

MUŠKI 3 0,28

ŽENSKI 0 0,00

Ciroza, fibroza i kronični hepatitis K70, K73-K74

SVEGA 24 1,13

MUŠKI 21 1,95

ŽENSKI 3 0,29

Ostale bolesti probavnog sustava K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-

K92

SVEGA 40 1,88

MUŠKI 21 1,95

ŽENSKI 19 1,82

Bolesti kože i potkožnog tkiva L00-L99

SVEGA 2 0,09

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 2 0,19

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M99

SVEGA 2 0,09

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 2 0,19

Ostale bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M02, M08-M13, M20-M99

SVEGA 2 0,09

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 2 0,19

Bolesti genitourinarnog sustava N00-N99

SVEGA 38 1,79

MUŠKI 18 1,67

ŽENSKI 20 1,91

Bolesti bubrega i mokraćovoda N00-N29

SVEGA 26 1,22

MUŠKI 15 1,39

ŽENSKI 11 1,05

Ostale bolesti genitourinarnog sustava N30-N99

SVEGA 12 0,56

MUŠKI 3 0,28

ŽENSKI 9 0,86

Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju

P00-P96

SVEGA 1 0,05

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,10

Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije

Q00-Q99

SVEGA 7 0,33

MUŠKI 3 0,28

ŽENSKI 4 0,38

Page 99: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 99

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R99

SVEGA 11 0,52

MUŠKI 6 0,56

ŽENSKI 5 0,48

Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta

R96-R99

SVEGA 6 0,28

MUŠKI 5 0,46

ŽENSKI 1 0,10

Ostali simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R94

SVEGA 5 0,24

MUŠKI 1 0,09

ŽENSKI 4 0,38

Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta

V01-Y89

SVEGA 92 4,33

MUŠKI 53 4,91

ŽENSKI 39 3,73

Nezgode V01-X59, Y85-Y86

SVEGA 70 3,29

MUŠKI 36 3,34

ŽENSKI 34 3,25

Nezgode pri prijevozu V01-V99, Y85

SVEGA 12 0,56

MUŠKI 8 0,74

ŽENSKI 4 0,38

Nezgode pri padu W00-W19

SVEGA 42 1,98

MUŠKI 18 1,67

ŽENSKI 24 2,29

Utapanje i potapanje W65-W74

SVEGA 2 0,09

MUŠKI 2 0,19

ŽENSKI 0 0,00

Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima

X40-X49

SVEGA 1 0,05

MUŠKI 1 0,09

ŽENSKI 0 0,00

Ostale nezgode W20-W64, W75-X39, X50-X59,

Y86

SVEGA 13 0,61

MUŠKI 7 0,65

ŽENSKI 6 0,57

Samoubojstvo i namjerno samoozljeđivanje

X60-X84, Y87.0

SVEGA 22 1,04

MUŠKI 17 1,58

ŽENSKI 5 0,48

Page 100: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 100

Tablica 6/XIII TABLIČNI POPIS UZROKA SMRTI U 2015. GODINI U ZADARSKOJ ŽUPANIJI- "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Svi uzroci smrti A00-Y89

SVEGA 2072

MUŠKI 1099

ŽENSKI 973

Infekcijske i parazitarne bolesti A00-B99

SVEGA 14 0,68

MUŠKI 9 0,82

ŽENSKI 5 0,51

AIDS (HIV-bolest) B20-B24

SVEGA 2 0,10

MUŠKI 2 0,18

ŽENSKI 0 0,00

Virusni hepatitis B15-B19, B94.2

SVEGA 2 0,10

MUŠKI 2 0,18

ŽENSKI 0 0,00

Ostale infekcijske i parazitne bolesti A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-

B94.1, B94.8-B99

SVEGA 10 0,48

MUŠKI 5 0,45

ŽENSKI 5 0,51

Novotvorine C00-D48

SVEGA 593 28,62

MUŠKI 364 33,12

ŽENSKI 229 23,54

Zloćudne novotvorine C00-C97

SVEGA 579 27,94

MUŠKI 355 32,30

ŽENSKI 224 23,02

Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela

C00-C14

SVEGA 10 0,48

MUŠKI 10 0,91

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina jednjaka C15

SVEGA 4 0,19

MUŠKI 4 0,36

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina želuca C16

SVEGA 33 1,59

MUŠKI 23 2,09

ŽENSKI 10 1,03

Zloćudna novotvorina debelog crijeva, rektuma i anusa

C18-C21

SVEGA 86 4,15

MUŠKI 50 4,55

ŽENSKI 36 3,70

Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova

C22

SVEGA 20 0,97

MUŠKI 13 1,18

ŽENSKI 7 0,72

Page 101: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 101

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Zloćudna novotvorina gušterače C25

SVEGA 33 1,59

MUŠKI 17 1,55

ŽENSKI 16 1,64

Zloćudna novotvorina grkljana C32

SVEGA 13 0,63

MUŠKI 13 1,18

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina dušnika, dušnica i pluća

C33-C34

SVEGA 108 5,21

MUŠKI 91 8,28

ŽENSKI 17 1,75

Zloćudni melanom kože C43

SVEGA 8 0,39

MUŠKI 5 0,45

ŽENSKI 3 0,31

Zloćudna novotvorina dojke C50

SVEGA 43 2,08

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 43 4,42

Zloćudna novotvorina vrata maternice C53

SVEGA 5 0,24

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 5 0,51

Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice

C54-C55

SVEGA 9 0,43

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 9 0,92

Zloćudna novotvorina jajnika C56

SVEGA 13 0,63

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 13 1,34

Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)

C61

SVEGA 40 1,93

MUŠKI 40 3,64

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina bubrega C64

SVEGA 11 0,53

MUŠKI 9 0,82

ŽENSKI 2 0,21

Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura

C67

SVEGA 29 1,40

MUŠKI 24 2,18

ŽENSKI 5 0,51

Zloćudna novotvorina mozga i središnjeg živčanog sustava

C70-C72

SVEGA 13 0,63

MUŠKI 7 0,64

ŽENSKI 6 0,62

Zloćudna novotvorina štitnjače C73

SVEGA 2 0,10

MUŠKI 1 0,09

ŽENSKI 1 0,10

Hodgkinova bolest i limfomi C81-C86

SVEGA 18 0,87

MUŠKI 7 0,64

ŽENSKI 11 1,13

Page 102: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 102

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Leukemija C91-C95

SVEGA 18 0,87

MUŠKI 13 1,18

ŽENSKI 5 0,51

Ostale zloćudne novotvorine limfnog i hematopoetskog tkiva

C88,C90, C96

SVEGA 13 0,63

MUŠKI 4 0,36

ŽENSKI 9 0,92

Ostale zloćudne novotvorine

C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80,

C97

SVEGA 50 2,41

MUŠKI 24 2,18

ŽENSKI 26 2,67

Dobroćudne novotvorine i novotvorine nesigurne i nepoznate

prirode D00-D48

SVEGA 14 0,68

MUŠKI 9 0,82

ŽENSKI 5 0,51

Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma

E00-E89

SVEGA 109 5,26

MUŠKI 50 4,55

ŽENSKI 59 6,06

Šećerna bolest (Dijabetes melitus) E10-E14

SVEGA 107 5,16

MUŠKI 50 4,55

ŽENSKI 57 5,86

Ostale endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma

E00-E07, E15-E89

SVEGA 2 0,10

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 2 0,21

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F01-F99

SVEGA 53 2,56

MUŠKI 23 2,09

ŽENSKI 30 3,08

Demencija F01, F03

SVEGA 28 1,35

MUŠKI 7 0,64

ŽENSKI 21 2,16

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani alkoholom

(uključivši alkoholnu psihozu) F10

SVEGA 6 0,29

MUŠKI 6 0,55

ŽENSKI 0 0,00

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani ovisnostima o

drogama, toksikomanija F11-F16,F18-F19

SVEGA 1 0,05

MUŠKI 1 0,09

ŽENSKI 0 0,00

Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F04-F09, F17, F20-F99

SVEGA 18 0,87

MUŠKI 9 0,82

ŽENSKI 9 0,92

Bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-H95

SVEGA 61 2,94

MUŠKI 32 2,91

ŽENSKI 29 2,98

Page 103: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 103

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Parkinsonova bolest G20

SVEGA 25 1,21

MUŠKI 16 1,46

ŽENSKI 9 0,92

Alzheimerova bolest G30

SVEGA 20 0,97

MUŠKI 8 0,73

ŽENSKI 12 1,23

Ostale bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95

SVEGA 16 0,77

MUŠKI 8 0,73

ŽENSKI 8 0,82

Bolesti cirkulacijskog sustava I00-I99

SVEGA 807 38,95

MUŠKI 388 35,30

ŽENSKI 419 43,06

Ishemijska bolest srca I20-I25

SVEGA 285 13,75

MUŠKI 143 13,01

ŽENSKI 142 14,59

Akutni infarkt miokarda I21-I22

SVEGA 123 5,94

MUŠKI 75 6,82

ŽENSKI 48 4,93

Ostale ishemijske bolesti srca I20, I23-I25

SVEGA 162 7,82

MUŠKI 68 6,19

ŽENSKI 94 9,66

Ostali oblici srčane bolesti I30-I51

SVEGA 184 8,88

MUŠKI 81 7,37

ŽENSKI 103 10,59

Cerebrovaskularne bolesti I60-I69

SVEGA 252 12,16

MUŠKI 125 11,37

ŽENSKI 127 13,05

Ostale bolesti cirkulacijskog sustava I00-I15, I26-I28, I70-I99

SVEGA 86 4,15

MUŠKI 39 3,55

ŽENSKI 47 4,83

Bolesti dišnog sustava J00-J99

SVEGA 109 5,26

MUŠKI 62 5,64

ŽENSKI 47 4,83

Gripa J09-J11

SVEGA 1 0,05

MUŠKI 1 0,09

ŽENSKI 0 0,00

Upala pluća J12-J18

SVEGA 16 0,77

MUŠKI 8 0,73

ŽENSKI 8 0,82

Page 104: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 104

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Kronične bolesti donjeg dišnog sustava J40-J47

SVEGA 89 4,30

MUŠKI 52 4,73

ŽENSKI 37 3,80

Astma J45-J46

SVEGA 5 0,24

MUŠKI 2 0,18

ŽENSKI 3 0,31

Ostale kronične bolesti donjeg dišnog sustava

J40-J44, J47

SVEGA 84 4,05

MUŠKI 50 4,55

ŽENSKI 34 3,49

Ostale bolesti dišnog sustava J00-J06, J20-J39, J60-J99

SVEGA 3 0,14

MUŠKI 1 0,09

ŽENSKI 2 0,21

Bolesti probavnog sustava K00-K92

SVEGA 96 4,63

MUŠKI 61 5,55

ŽENSKI 35 3,60

Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva

K25-K28

SVEGA 8 0,39

MUŠKI 5 0,45

ŽENSKI 3 0,31

Ciroza, fibroza i kronični hepatitis K70, K73-K74

SVEGA 41 1,98

MUŠKI 35 3,18

ŽENSKI 6 0,62

Ostale bolesti probavnog sustava K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-

K92

SVEGA 47 2,27

MUŠKI 21 1,91

ŽENSKI 26 2,67

Bolesti kože i potkožnog tkiva L00-L99

SVEGA 1 0,05

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,10

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M99

SVEGA 9 0,43

MUŠKI 2 0,18

ŽENSKI 7 0,72

Reumatoidni artritis i osteoartroza M05-M06,M15-M19

SVEGA 4 0,19

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 4 0,41

Ostale bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M02, M08-M13, M20-M99

SVEGA 5 0,24

MUŠKI 2 0,18

ŽENSKI 3 0,31

Page 105: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 105

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Bolesti genitourinarnog sustava N00-N99

SVEGA 47 2,27

MUŠKI 23 2,09

ŽENSKI 24 2,47

Bolesti bubrega i mokraćovoda N00-N29

SVEGA 27 1,30

MUŠKI 12 1,09

ŽENSKI 15 1,54

Ostale bolesti genitourinarnog sustava N30-N99

SVEGA 20 0,97

MUŠKI 11 1,00

ŽENSKI 9 0,92

Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju

P00-P96

SVEGA 4 0,19

MUŠKI 1 0,09

ŽENSKI 3 0,31

Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije

Q00-Q99

SVEGA 5 0,24

MUŠKI 3 0,27

ŽENSKI 2 0,21

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R99

SVEGA 61 2,94

MUŠKI 22 2,00

ŽENSKI 39 4,01

Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta

R96-R99

SVEGA 1 0,05

MUŠKI 1 0,09

ŽENSKI 0 0,00

Ostali simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R94

SVEGA 60 2,90

MUŠKI 21 1,91

ŽENSKI 39 4,01

Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta

V01-Y89

SVEGA 103 4,97

MUŠKI 59 5,37

ŽENSKI 44 4,52

Nezgode V01-X59, Y85-Y86

SVEGA 72 3,47

MUŠKI 42 3,82

ŽENSKI 30 3,08

Nezgode pri prijevozu V01-V99, Y85

SVEGA 15 0,72

MUŠKI 12 1,09

ŽENSKI 3 0,31

Nezgode pri padu W00-W19

SVEGA 40 1,93

MUŠKI 17 1,55

ŽENSKI 23 2,36

Page 106: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 106

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Utapanje i potapanje W65-W74

SVEGA 5 0,24

MUŠKI 5 0,45

ŽENSKI 0 0,00

Ostale nezgode W20-W64, W75-X39, X50-X59,

Y86

SVEGA 12 0,58

MUŠKI 8 0,73

ŽENSKI 4 0,41

Samoubojstvo i namjerno samoozljeđivanje

X60-X84, Y87.0

SVEGA 25 1,21

MUŠKI 15 1,36

ŽENSKI 10 1,03

Napad (nasrtaj) X85-Y09, Y87.1

SVEGA 4 0,19

MUŠKI 1 0,09

ŽENSKI 3 0,31

Ostali vanjski uzroci ozljeda i otrovanja Y35-Y84, Y88-Y89

SVEGA 2 0,10

MUŠKI 1 0,09

ŽENSKI 1 0,10

Page 107: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 107

Tablica 6/XIV TABLIČNI POPIS UZROKA SMRTI U 2015. GODINI U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI- "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Svi uzroci smrti A00-Y89

SVEGA 4108

MUŠKI 1962

ŽENSKI 2146

Infekcijske i parazitarne bolesti A00-B99

SVEGA 23 0,56

MUŠKI 13 0,66

ŽENSKI 10 0,47

Tuberkuloza A15-A19,B90

SVEGA 4 0,10

MUŠKI 3 0,15

ŽENSKI 1 0,05

AIDS (HIV-bolest) B20-B24

SVEGA 1 0,02

MUŠKI 1 0,05

ŽENSKI 0 0,00

Virusni hepatitis B15-B19, B94.2

SVEGA 3 0,07

MUŠKI 3 0,15

ŽENSKI 0 0,00

Ostale infekcijske i parazitarne bolesti A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-

B94.1, B94.8-B99

SVEGA 15 0,37

MUŠKI 6 0,31

ŽENSKI 9 0,42

Novotvorine C00-D48

SVEGA 1015 24,71

MUŠKI 594 30,28

ŽENSKI 421 19,62

Zloćudne novotvorine C00-C97

SVEGA 994 24,20

MUŠKI 581 29,61

ŽENSKI 413 19,25

Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela

C00-C14

SVEGA 24 0,58

MUŠKI 23 1,17

ŽENSKI 1 0,05

Zloćudna novotvorina jednjaka C15

SVEGA 12 0,29

MUŠKI 8 0,41

ŽENSKI 4 0,19

Zloćudna novotvorina želuca C16

SVEGA 63 1,53

MUŠKI 43 2,19

ŽENSKI 20 0,93

Zloćudna novotvorina debelog crijeva, rektuma i anusa

C18-C21

SVEGA 132 3,21

MUŠKI 79 4,03

ŽENSKI 53 2,47

Page 108: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 108

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova

C22

SVEGA 34 0,83

MUŠKI 24 1,22

ŽENSKI 10 0,47

Zloćudna novotvorina gušterače C25

SVEGA 54 1,31

MUŠKI 26 1,33

ŽENSKI 28 1,30

Zloćudna novotvorina grkljana C32

SVEGA 21 0,51

MUŠKI 20 1,02

ŽENSKI 1 0,05

Zloćudna novotvorina dušnika, dušnica i pluća

C33-C34

SVEGA 207 5,04

MUŠKI 155 7,90

ŽENSKI 52 2,42

Zloćudni melanom kože C43

SVEGA 13 0,32

MUŠKI 6 0,31

ŽENSKI 7 0,33

Zloćudna novotvorina dojke C50

SVEGA 70 1,70

MUŠKI 2 0,10

ŽENSKI 68 3,17

Zloćudna novotvorina vrata maternice C53

SVEGA 8 0,19

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 8 0,37

Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice

C54-C55

SVEGA 18 0,44

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 18 0,84

Zloćudna novotvorina jajnika C56

SVEGA 22 0,54

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 22 1,03

Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)

C61

SVEGA 68 1,66

MUŠKI 68 3,47

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina bubrega C64

SVEGA 32 0,78

MUŠKI 20 1,02

ŽENSKI 12 0,56

Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura

C67

SVEGA 41 1,00

MUŠKI 30 1,53

ŽENSKI 11 0,51

Zloćudna novotvorina mozga i središnjeg živčanog sustava

C70-C72

SVEGA 33 0,80

MUŠKI 17 0,87

ŽENSKI 16 0,75

Zloćudna novotvorina štitnjače C73

SVEGA 1 0,02

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,05

Page 109: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 109

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Hodgkinova bolest i limfomi C81-C86

SVEGA 28 0,68

MUŠKI 13 0,66

ŽENSKI 15 0,70

Leukemija C91-C95

SVEGA 23 0,56

MUŠKI 11 0,56

ŽENSKI 12 0,56

Ostale zloćudne novotvorine limfnog i hematopoetskog tkiva

C88,C90, C96

SVEGA 8 0,19

MUŠKI 2 0,10

ŽENSKI 6 0,28

Ostale zloćudne novotvorine

C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80,

C97

SVEGA 82 2,00

MUŠKI 34 1,73

ŽENSKI 48 2,24

Dobroćudne novotvorine i novotvorine nesigurne i nepoznate

prirode D00-D48

SVEGA 21 0,51

MUŠKI 13 0,66

ŽENSKI 8 0,37

Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava

D50-D89

SVEGA 3 0,07

MUŠKI 2 0,10

ŽENSKI 1 0,05

Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma

E00-E89

SVEGA 112 2,73

MUŠKI 47 2,40

ŽENSKI 65 3,03

Šećerna bolest (Dijabetes melitus) E10-E14

SVEGA 107 2,60

MUŠKI 46 2,34

ŽENSKI 61 2,84

Ostale endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma

E00-E07, E15-E89

SVEGA 5 0,12

MUŠKI 1 0,05

ŽENSKI 4 0,19

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F01-F99

SVEGA 112 2,73

MUŠKI 45 2,29

ŽENSKI 67 3,12

Demencija F01, F03

SVEGA 61 1,48

MUŠKI 15 0,76

ŽENSKI 46 2,14

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani alkoholom

(uključivši alkoholnu psihozu) F10

SVEGA 21 0,51

MUŠKI 21 1,07

ŽENSKI 0 0,00

Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F04-F09, F17, F20-F99

SVEGA 30 0,73

MUŠKI 9 0,46

ŽENSKI 21 0,98

Page 110: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 110

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-H95

SVEGA 83 2,02

MUŠKI 40 2,04

ŽENSKI 43 2,00

Parkinsonova bolest G20

SVEGA 26 0,63

MUŠKI 13 0,66

ŽENSKI 13 0,61

Alzheimerova bolest G30

SVEGA 19 0,46

MUŠKI 7 0,36

ŽENSKI 12 0,56

Ostale bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95

SVEGA 38 0,93

MUŠKI 20 1,02

ŽENSKI 18 0,84

Bolesti cirkulacijskog sustava I00-I99

SVEGA 2003 48,76

MUŠKI 842 42,92

ŽENSKI 1161 54,10

Ishemijska bolest srca I20-I25

SVEGA 870 21,18

MUŠKI 373 19,01

ŽENSKI 497 23,16

Akutni infarkt miokarda I21-I22

SVEGA 364 8,86

MUŠKI 209 10,65

ŽENSKI 155 7,22

Ostale ishemijske bolesti srca I20, I23-I25

SVEGA 506 12,32

MUŠKI 164 8,36

ŽENSKI 342 15,94

Ostali oblici srčane bolesti I30-I51

SVEGA 120 2,92

MUŠKI 65 3,31

ŽENSKI 55 2,56

Cerebrovaskularne bolesti I60-I69

SVEGA 672 16,36

MUŠKI 280 14,27

ŽENSKI 392 18,27

Ostale bolesti cirkulacijskog sustava I00-I15, I26-I28, I70-I99

SVEGA 341 8,30

MUŠKI 124 6,32

ŽENSKI 217 10,11

Bolesti dišnog sustava J00-J99

SVEGA 167 4,07

MUŠKI 88 4,49

ŽENSKI 79 3,68

Upala pluća J12-J18

SVEGA 27 0,66

MUŠKI 11 0,56

ŽENSKI 16 0,75

Page 111: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 111

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Kronične bolesti donjeg dišnog sustava J40-J47

SVEGA 137 3,33

MUŠKI 76 3,87

ŽENSKI 61 2,84

Ostale kronične bolesti donjeg dišnog sustava

J40-J44, J47

SVEGA 137 3,33

MUŠKI 76 3,87

ŽENSKI 61 2,84

Ostale bolesti dišnog sustava J00-J06, J20-J39, J60-J99

SVEGA 3 0,07

MUŠKI 1 0,05

ŽENSKI 2 0,09

Bolesti probavnog sustava K00-K92

SVEGA 172 4,19

MUŠKI 93 4,74

ŽENSKI 79 3,68

Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva

K25-K28

SVEGA 16 0,39

MUŠKI 6 0,31

ŽENSKI 10 0,47

Ciroza, fibroza i kronični hepatitis K70, K73-K74

SVEGA 70 1,70

MUŠKI 60 3,06

ŽENSKI 10 0,47

Ostale bolesti probavnog sustava K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-

K92

SVEGA 86 2,09

MUŠKI 27 1,38

ŽENSKI 59 2,75

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M99

SVEGA 16 0,39

MUŠKI 2 0,10

ŽENSKI 14 0,65

Reumatoidni artritis i osteoartroza M05-M06,M15-M19

SVEGA 8 0,19

MUŠKI 1 0,05

ŽENSKI 7 0,33

Ostale bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M02, M08-M13, M20-M99

SVEGA 8 0,19

MUŠKI 1 0,05

ŽENSKI 7 0,33

Bolesti genitourinarnog sustava N00-N99

SVEGA 44 1,07

MUŠKI 24 1,22

ŽENSKI 20 0,93

Bolesti bubrega i mokraćovoda N00-N29

SVEGA 26 0,63

MUŠKI 13 0,66

ŽENSKI 13 0,61

Ostale bolesti genitourinarnog sustava N30-N99

SVEGA 18 0,44

MUŠKI 11 0,56

ŽENSKI 7 0,33

Page 112: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 112

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Komplikacije trudnoće, porođaja i babinja

O00-O99

SVEGA 1 0,02

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,05

Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju

P00-P96

SVEGA 10 0,24

MUŠKI 3 0,15

ŽENSKI 7 0,33

Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije

Q00-Q99

SVEGA 9 0,22

MUŠKI 6 0,31

ŽENSKI 3 0,14

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R99

SVEGA 68 1,66

MUŠKI 18 0,92

ŽENSKI 50 2,33

Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta

R96-R99

SVEGA 13 0,32

MUŠKI 6 0,31

ŽENSKI 7 0,33

Ostali simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R94

SVEGA 55 1,34

MUŠKI 12 0,61

ŽENSKI 43 2,00

Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta

V01-Y89

SVEGA 270 6,57

MUŠKI 145 7,39

ŽENSKI 125 5,82

Nezgode V01-X59, Y85-Y86

SVEGA 204 4,97

MUŠKI 92 4,69

ŽENSKI 112 5,22

Nezgode pri prijevozu V01-V99, Y85

SVEGA 42 1,02

MUŠKI 35 1,78

ŽENSKI 7 0,33

Nezgode pri padu W00-W19

SVEGA 124 3,02

MUŠKI 36 1,83

ŽENSKI 88 4,10

Utapanje i potapanje W65-W74

SVEGA 14 0,34

MUŠKI 7 0,36

ŽENSKI 7 0,33

Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima

X40-X49

SVEGA 4 0,10

MUŠKI 3 0,15

ŽENSKI 1 0,05

Page 113: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 113

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Ostale nezgode W20-W64, W75-X39, X50-X59,

Y86

SVEGA 20 0,49

MUŠKI 11 0,56

ŽENSKI 9 0,42

Samoubojstvo i namjerno samoozljeđivanje

X60-X84, Y87.0

SVEGA 61 1,48

MUŠKI 51 2,60

ŽENSKI 10 0,47

Napad (nasrtaj) X85-Y09, Y87.1

SVEGA 3 0,07

MUŠKI 2 0,10

ŽENSKI 1 0,05

Ostali vanjski uzroci ozljeda i otrovanja Y35-Y84, Y88-Y89

SVEGA 2 0,05

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 2 0,09

Page 114: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 114

Tablica 6/XV TABLIČNI POPIS UZROKA SMRTI U 2015. GODINI U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI- "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Svi uzroci smrti A00-Y89

SVEGA 1594

MUŠKI 788

ŽENSKI 806

Infekcijske i parazitarne bolesti A00-B99

SVEGA 9 0,56

MUŠKI 5 0,63

ŽENSKI 4 0,50

Virusni hepatitis B15-B19, B94.2

SVEGA 1 0,06

MUŠKI 1 0,13

ŽENSKI 0 0,00

Ostale infekcijske i parazitarne bolesti A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-

B94.1, B94.8-B99

SVEGA 8 0,50

MUŠKI 4 0,51

ŽENSKI 4 0,50

Novotvorine C00-D48

SVEGA 401 25,16

MUŠKI 232 29,44

ŽENSKI 169 20,97

Zloćudne novotvorine C00-C97

SVEGA 388 24,34

MUŠKI 224 28,43

ŽENSKI 164 20,35

Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela

C00-C14

SVEGA 10 0,63

MUŠKI 8 1,02

ŽENSKI 2 0,25

Zloćudna novotvorina jednjaka C15

SVEGA 4 0,25

MUŠKI 3 0,38

ŽENSKI 1 0,12

Zloćudna novotvorina želuca C16

SVEGA 17 1,07

MUŠKI 9 1,14

ŽENSKI 8 0,99

Zloćudna novotvorina debelog crijeva, rektuma i anusa

C18-C21

SVEGA 65 4,08

MUŠKI 41 5,20

ŽENSKI 24 2,98

Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova

C22

SVEGA 14 0,88

MUŠKI 8 1,02

ŽENSKI 6 0,74

Zloćudna novotvorina gušterače C25

SVEGA 7 0,44

MUŠKI 3 0,38

ŽENSKI 4 0,50

Page 115: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 115

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Zloćudna novotvorina grkljana C32

SVEGA 3 0,19

MUŠKI 3 0,38

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina dušnika, dušnica i pluća

C33-C34

SVEGA 75 4,71

MUŠKI 57 7,23

ŽENSKI 18 2,23

Zloćudni melanom kože C43

SVEGA 4 0,25

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 4 0,50

Zloćudna novotvorina dojke C50

SVEGA 36 2,26

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 36 4,47

Zloćudna novotvorina vrata maternice C53

SVEGA 2 0,13

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 2 0,25

Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice

C54-C55

SVEGA 11 0,69

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 11 1,36

Zloćudna novotvorina jajnika C56

SVEGA 3 0,19

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 3 0,37

Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)

C61

SVEGA 29 1,82

MUŠKI 29 3,68

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina bubrega C64

SVEGA 10 0,63

MUŠKI 6 0,76

ŽENSKI 4 0,50

Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura

C67

SVEGA 13 0,82

MUŠKI 9 1,14

ŽENSKI 4 0,50

Zloćudna novotvorina mozga i središnjeg živčanog sustava

C70-C72

SVEGA 20 1,25

MUŠKI 10 1,27

ŽENSKI 10 1,24

Hodgkinova bolest i limfomi C81-C86

SVEGA 10 0,63

MUŠKI 5 0,63

ŽENSKI 5 0,62

Leukemija C91-C95

SVEGA 10 0,63

MUŠKI 6 0,76

ŽENSKI 4 0,50

Ostale zloćudne novotvorine limfnog i hematopoetskog tkiva

C88,C90, C96

SVEGA 12 0,75

MUŠKI 9 1,14

ŽENSKI 3 0,37

Page 116: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 116

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Ostale zloćudne novotvorine

C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80,

C97

SVEGA 33 2,07

MUŠKI 18 2,28

ŽENSKI 15 1,86

Dobroćudne novotvorine i novotvorine nesigurne i nepoznate

prirode D00-D48

SVEGA 13 0,82

MUŠKI 8 1,02

ŽENSKI 5 0,62

Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma

E00-E89

SVEGA 51 3,20

MUŠKI 15 1,90

ŽENSKI 36 4,47

Šećerna bolest (Dijabetes melitus) E10-E14

SVEGA 49 3,07

MUŠKI 14 1,78

ŽENSKI 35 4,34

Ostale endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma

E00-E07, E15-E89

SVEGA 2 0,13

MUŠKI 1 0,13

ŽENSKI 1 0,12

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F01-F99

SVEGA 29 1,82

MUŠKI 9 1,14

ŽENSKI 20 2,48

Demencija F01, F03

SVEGA 17 1,07

MUŠKI 3 0,38

ŽENSKI 14 1,74

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani alkoholom

(uključivši alkoholnu psihozu) F10

SVEGA 2 0,13

MUŠKI 2 0,25

ŽENSKI 0 0,00

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani ovisnostima o

drogama, toksikomanija F11-F16,F18-F19

SVEGA 2 0,13

MUŠKI 2 0,25

ŽENSKI 0 0,00

Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F04-F09, F17, F20-F99

SVEGA 8 0,50

MUŠKI 2 0,25

ŽENSKI 6 0,74

Bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-H95

SVEGA 33 2,07

MUŠKI 18 2,28

ŽENSKI 15 1,86

Parkinsonova bolest G20

SVEGA 7 0,44

MUŠKI 4 0,51

ŽENSKI 3 0,37

Alzheimerova bolest G30

SVEGA 9 0,56

MUŠKI 4 0,51

ŽENSKI 5 0,62

Page 117: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 117

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Ostale bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95

SVEGA 17 1,07

MUŠKI 10 1,27

ŽENSKI 7 0,87

Bolesti cirkulacijskog sustava I00-I99

SVEGA 769 48,24

MUŠKI 347 44,04

ŽENSKI 422 52,36

Ishemijska bolest srca I20-I25

SVEGA 345 21,64

MUŠKI 165 20,94

ŽENSKI 180 22,33

Akutni infarkt miokarda I21-I22

SVEGA 121 7,59

MUŠKI 77 9,77

ŽENSKI 44 5,46

Ostale ishemijske bolesti srca I20, I23-I25

SVEGA 224 14,05

MUŠKI 88 11,17

ŽENSKI 136 16,87

Ostali oblici srčane bolesti I30-I51

SVEGA 106 6,65

MUŠKI 46 5,84

ŽENSKI 60 7,44

Cerebrovaskularne bolesti I60-I69

SVEGA 250 15,68

MUŠKI 105 13,32

ŽENSKI 145 17,99

Ostale bolesti cirkulacijskog sustava I00-I15, I26-I28, I70-I99

SVEGA 68 4,27

MUŠKI 31 3,93

ŽENSKI 37 4,59

Bolesti dišnog sustava J00-J99

SVEGA 81 5,08

MUŠKI 53 6,73

ŽENSKI 28 3,47

Gripa J09-J11

SVEGA 1 0,06

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,12

Upala pluća J12-J18

SVEGA 15 0,94

MUŠKI 8 1,02

ŽENSKI 7 0,87

Kronične bolesti donjeg dišnog sustava J40-J47

SVEGA 65 4,08

MUŠKI 45 5,71

ŽENSKI 20 2,48

Astma J45-J46

SVEGA 2 0,13

MUŠKI 2 0,25

ŽENSKI 0 0,00

Page 118: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 118

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Ostale kronične bolesti donjeg dišnog sustava

J40-J44, J47

SVEGA 63 3,95

MUŠKI 43 5,46

ŽENSKI 20 2,48

Bolesti probavnog sustava K00-K92

SVEGA 71 4,45

MUŠKI 37 4,70

ŽENSKI 34 4,22

Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva

K25-K28

SVEGA 3 0,19

MUŠKI 1 0,13

ŽENSKI 2 0,25

Ciroza, fibroza i kronični hepatitis K70, K73-K74

SVEGA 30 1,88

MUŠKI 19 2,41

ŽENSKI 11 1,36

Ostale bolesti probavnog sustava K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-

K92

SVEGA 38 2,38

MUŠKI 17 2,16

ŽENSKI 21 2,61

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M99

SVEGA 2 0,13

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 2 0,25

Reumatoidni artritis i osteoartroza M05-M06,M15-M19

SVEGA 2 0,13

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 2 0,25

Bolesti genitourinarnog sustava N00-N99

SVEGA 37 2,32

MUŠKI 15 1,90

ŽENSKI 22 2,73

Bolesti bubrega i mokraćovoda N00-N29

SVEGA 24 1,51

MUŠKI 12 1,52

ŽENSKI 12 1,49

Ostale bolesti genitourinarnog sustava N30-N99

SVEGA 13 0,82

MUŠKI 3 0,38

ŽENSKI 10 1,24

Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju

P00-P96

SVEGA 2 0,13

MUŠKI 1 0,13

ŽENSKI 1 0,12

Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije

Q00-Q99

SVEGA 1 0,06

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,12

Page 119: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 119

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R99

SVEGA 10 0,63

MUŠKI 4 0,51

ŽENSKI 6 0,74

Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta

R96-R99

SVEGA 4 0,25

MUŠKI 2 0,25

ŽENSKI 2 0,25

Ostali simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R94

SVEGA 6 0,38

MUŠKI 2 0,25

ŽENSKI 4 0,50

Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta

V01-Y89

SVEGA 98 6,15

MUŠKI 52 6,60

ŽENSKI 46 5,71

Nezgode V01-X59, Y85-Y86

SVEGA 75 4,71

MUŠKI 37 4,70

ŽENSKI 38 4,71

Nezgode pri prijevozu V01-V99, Y85

SVEGA 14 0,88

MUŠKI 10 1,27

ŽENSKI 4 0,50

Nezgode pri padu W00-W19

SVEGA 49 3,07

MUŠKI 18 2,28

ŽENSKI 31 3,85

Utapanje i potapanje W65-W74

SVEGA 1 0,06

MUŠKI 1 0,13

ŽENSKI 0 0,00

Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima

X40-X49

SVEGA 3 0,19

MUŠKI 3 0,38

ŽENSKI 0 0,00

Ostale nezgode W20-W64, W75-X39, X50-X59,

Y86

SVEGA 8 0,50

MUŠKI 5 0,63

ŽENSKI 3 0,37

Samoubojstvo i namjerno samoozljeđivanje

X60-X84, Y87.0

SVEGA 23 1,44

MUŠKI 15 1,90

ŽENSKI 8 0,99

Page 120: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 120

Tablica 6/XVI TABLIČNI POPIS UZROKA SMRTI U 2015. GODINI U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI- "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Svi uzroci smrti A00-Y89

SVEGA 2400

MUŠKI 1177

ŽENSKI 1223

Infekcijske i parazitarne bolesti A00-B99

SVEGA 12 0,50

MUŠKI 5 0,42

ŽENSKI 7 0,57

Tuberkuloza A15-A19,B90

SVEGA 4 0,17

MUŠKI 1 0,08

ŽENSKI 3 0,25

Virusni hepatitis B15-B19, B94.2

SVEGA 2 0,08

MUŠKI 2 0,17

ŽENSKI 0 0,00

Ostale infekcijske i parazitarne bolesti A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-

B94.1, B94.8-B99

SVEGA 6 0,25

MUŠKI 2 0,17

ŽENSKI 4 0,33

Novotvorine C00-D48

SVEGA 590 24,58

MUŠKI 340 28,89

ŽENSKI 250 20,44

Zloćudne novotvorine C00-C97

SVEGA 585 24,38

MUŠKI 337 28,63

ŽENSKI 248 20,28

Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela

C00-C14

SVEGA 18 0,75

MUŠKI 14 1,19

ŽENSKI 4 0,33

Zloćudna novotvorina jednjaka C15

SVEGA 6 0,25

MUŠKI 4 0,34

ŽENSKI 2 0,16

Zloćudna novotvorina želuca C16

SVEGA 41 1,71

MUŠKI 28 2,38

ŽENSKI 13 1,06

Zloćudna novotvorina debelog crijeva, rektuma i anusa

C18-C21

SVEGA 81 3,38

MUŠKI 51 4,33

ŽENSKI 30 2,45

Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova

C22

SVEGA 17 0,71

MUŠKI 9 0,76

ŽENSKI 8 0,65

Page 121: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 121

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Zloćudna novotvorina gušterače C25

SVEGA 19 0,79

MUŠKI 10 0,85

ŽENSKI 9 0,74

Zloćudna novotvorina grkljana C32

SVEGA 10 0,42

MUŠKI 9 0,76

ŽENSKI 1 0,08

Zloćudna novotvorina dušnika, dušnica i pluća

C33-C34

SVEGA 140 5,83

MUŠKI 105 8,92

ŽENSKI 35 2,86

Zloćudni melanom kože C43

SVEGA 5 0,21

MUŠKI 3 0,25

ŽENSKI 2 0,16

Zloćudna novotvorina dojke C50

SVEGA 47 1,96

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 47 3,84

Zloćudna novotvorina vrata maternice C53

SVEGA 1 0,04

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,08

Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice

C54-C55

SVEGA 9 0,38

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 9 0,74

Zloćudna novotvorina jajnika C56

SVEGA 14 0,58

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 14 1,14

Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)

C61

SVEGA 26 1,08

MUŠKI 26 2,21

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina bubrega C64

SVEGA 11 0,46

MUŠKI 4 0,34

ŽENSKI 7 0,57

Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura

C67

SVEGA 20 0,83

MUŠKI 13 1,10

ŽENSKI 7 0,57

Zloćudna novotvorina mozga i središnjeg živčanog sustava

C70-C72

SVEGA 16 0,67

MUŠKI 6 0,51

ŽENSKI 10 0,82

Zloćudna novotvorina štitnjače C73

SVEGA 1 0,04

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,08

Hodgkinova bolest i limfomi C81-C86

SVEGA 10 0,42

MUŠKI 6 0,51

ŽENSKI 4 0,33

Page 122: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 122

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Leukemija C91-C95

SVEGA 23 0,96

MUŠKI 14 1,19

ŽENSKI 9 0,74

Ostale zloćudne novotvorine limfnog i hematopoetskog tkiva

C88,C90, C96

SVEGA 3 0,13

MUŠKI 1 0,08

ŽENSKI 2 0,16

Ostale zloćudne novotvorine

C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80,

C97

SVEGA 67 2,79

MUŠKI 34 2,89

ŽENSKI 33 2,70

Dobroćudne novotvorine i novotvorine nesigurne i nepoznate

prirode D00-D48

SVEGA 5 0,21

MUŠKI 3 0,25

ŽENSKI 2 0,16

Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava

D50-D89

SVEGA 1 0,04

MUŠKI 1 0,08

ŽENSKI 0 0,00

Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma

E00-E89

SVEGA 104 4,33

MUŠKI 45 3,82

ŽENSKI 59 4,82

Šećerna bolest (Dijabetes melitus) E10-E14

SVEGA 100 4,17

MUŠKI 42 3,57

ŽENSKI 58 4,74

Ostale endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma

E00-E07, E15-E89

SVEGA 4 0,17

MUŠKI 3 0,25

ŽENSKI 1 0,08

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F01-F99

SVEGA 71 2,96

MUŠKI 27 2,29

ŽENSKI 44 3,60

Demencija F01, F03

SVEGA 21 0,88

MUŠKI 3 0,25

ŽENSKI 18 1,47

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani alkoholom

(uključivši alkoholnu psihozu) F10

SVEGA 17 0,71

MUŠKI 15 1,27

ŽENSKI 2 0,16

Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F04-F09, F17, F20-F99

SVEGA 33 1,38

MUŠKI 9 0,76

ŽENSKI 24 1,96

Page 123: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 123

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-H95

SVEGA 46 1,92

MUŠKI 18 1,53

ŽENSKI 28 2,29

Parkinsonova bolest G20

SVEGA 13 0,54

MUŠKI 3 0,25

ŽENSKI 10 0,82

Alzheimerova bolest G30

SVEGA 13 0,54

MUŠKI 3 0,25

ŽENSKI 10 0,82

Ostale bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95

SVEGA 20 0,83

MUŠKI 12 1,02

ŽENSKI 8 0,65

Bolesti cirkulacijskog sustava I00-I99

SVEGA 1197 49,88

MUŠKI 531 45,11

ŽENSKI 666 54,46

Ishemijska bolest srca I20-I25

SVEGA 602 25,08

MUŠKI 288 24,47

ŽENSKI 314 25,67

Akutni infarkt miokarda I21-I22

SVEGA 183 7,63

MUŠKI 118 10,03

ŽENSKI 65 5,31

Ostale ishemijske bolesti srca I20, I23-I25

SVEGA 419 17,46

MUŠKI 170 14,44

ŽENSKI 249 20,36

Ostali oblici srčane bolesti I30-I51

SVEGA 108 4,50

MUŠKI 47 3,99

ŽENSKI 61 4,99

Cerebrovaskularne bolesti I60-I69

SVEGA 329 13,71

MUŠKI 141 11,98

ŽENSKI 188 15,37

Ostale bolesti cirkulacijskog sustava I00-I15, I26-I28, I70-I99

SVEGA 158 6,58

MUŠKI 55 4,67

ŽENSKI 103 8,42

Bolesti dišnog sustava J00-J99

SVEGA 87 3,63

MUŠKI 49 4,16

ŽENSKI 38 3,11

Upala pluća J12-J18

SVEGA 12 0,50

MUŠKI 7 0,59

ŽENSKI 5 0,41

Page 124: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 124

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Kronične bolesti donjeg dišnog sustava J40-J47

SVEGA 73 3,04

MUŠKI 40 3,40

ŽENSKI 33 2,70

Astma J45-J46

SVEGA 1 0,04

MUŠKI 1 0,08

ŽENSKI 0 0,00

Ostale kronične bolesti donjeg dišnog sustava

J40-J44, J47

SVEGA 72 3,00

MUŠKI 39 3,31

ŽENSKI 33 2,70

Ostale bolesti dišnog sustava J00-J06, J20-J39, J60-J99

SVEGA 2 0,08

MUŠKI 2 0,17

ŽENSKI 0 0,00

Bolesti probavnog sustava K00-K92

SVEGA 96 4,00

MUŠKI 50 4,25

ŽENSKI 46 3,76

Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva

K25-K28

SVEGA 9 0,38

MUŠKI 1 0,08

ŽENSKI 8 0,65

Ciroza, fibroza i kronični hepatitis K70, K73-K74

SVEGA 38 1,58

MUŠKI 29 2,46

ŽENSKI 9 0,74

Ostale bolesti probavnog sustava K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-

K92

SVEGA 49 2,04

MUŠKI 20 1,70

ŽENSKI 29 2,37

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M99

SVEGA 7 0,29

MUŠKI 3 0,25

ŽENSKI 4 0,33

Reumatoidni artritis i osteoartroza M05-M06,M15-M19

SVEGA 1 0,04

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,08

Ostale bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M02, M08-M13, M20-M99

SVEGA 6 0,25

MUŠKI 3 0,25

ŽENSKI 3 0,25

Bolesti genitourinarnog sustava N00-N99

SVEGA 34 1,42

MUŠKI 12 1,02

ŽENSKI 22 1,80

Bolesti bubrega i mokraćovoda N00-N29

SVEGA 17 0,71

MUŠKI 5 0,42

ŽENSKI 12 0,98

Page 125: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 125

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Ostale bolesti genitourinarnog sustava N30-N99

SVEGA 17 0,71

MUŠKI 7 0,59

ŽENSKI 10 0,82

Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju

P00-P96

SVEGA 4 0,17

MUŠKI 3 0,25

ŽENSKI 1 0,08

Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije

Q00-Q99

SVEGA 4 0,17

MUŠKI 3 0,25

ŽENSKI 1 0,08

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R99

SVEGA 17 0,71

MUŠKI 9 0,76

ŽENSKI 8 0,65

Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta

R96-R99

SVEGA 7 0,29

MUŠKI 6 0,51

ŽENSKI 1 0,08

Ostali simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R94

SVEGA 10 0,42

MUŠKI 3 0,25

ŽENSKI 7 0,57

Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta

V01-Y89

SVEGA 130 5,42

MUŠKI 81 6,88

ŽENSKI 49 4,01

Nezgode V01-X59, Y85-Y86

SVEGA 98 4,08

MUŠKI 58 4,93

ŽENSKI 40 3,27

Nezgode pri prijevozu V01-V99, Y85

SVEGA 25 1,04

MUŠKI 20 1,70

ŽENSKI 5 0,41

Nezgode pri padu W00-W19

SVEGA 54 2,25

MUŠKI 23 1,95

ŽENSKI 31 2,53

Utapanje i potapanje W65-W74

SVEGA 3 0,13

MUŠKI 3 0,25

ŽENSKI 0 0,00

Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima

X40-X49

SVEGA 3 0,13

MUŠKI 3 0,25

ŽENSKI 0 0,00

Page 126: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 126

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Ostale nezgode W20-W64, W75-X39, X50-X59,

Y86

SVEGA 13 0,54

MUŠKI 9 0,76

ŽENSKI 4 0,33

Samoubojstvo i namjerno samoozljeđivanje

X60-X84, Y87.0

SVEGA 28 1,17

MUŠKI 21 1,78

ŽENSKI 7 0,57

Napad (nasrtaj) X85-Y09, Y87.1

SVEGA 3 0,13

MUŠKI 1 0,08

ŽENSKI 2 0,16

Ostali vanjski uzroci ozljeda i otrovanja Y35-Y84, Y88-Y89

SVEGA 1 0,04

MUŠKI 1 0,08

ŽENSKI 0 0,00

Page 127: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 127

Tablica 6/XVII TABLIČNI POPIS UZROKA SMRTI U 2015. GODINI U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI- "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Svi uzroci smrti A00-Y89

SVEGA 5152

MUŠKI 2595

ŽENSKI 2557

Infekcijske i parazitarne bolesti A00-B99

SVEGA 41 0,80

MUŠKI 18 0,69

ŽENSKI 23 0,90

Tuberkuloza A15-A19,B90

SVEGA 4 0,08

MUŠKI 2 0,08

ŽENSKI 2 0,08

AIDS (HIV-bolest) B20-B24

SVEGA 1 0,02

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,04

Virusni hepatitis B15-B19, B94.2

SVEGA 16 0,31

MUŠKI 12 0,46

ŽENSKI 4 0,16

Ostale infekcijske i parazitarne bolesti A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-

B94.1, B94.8-B99

SVEGA 20 0,39

MUŠKI 4 0,15

ŽENSKI 16 0,63

Novotvorine C00-D48

SVEGA 1450 28,14

MUŠKI 833 32,10

ŽENSKI 617 24,13

Zloćudne novotvorine C00-C97

SVEGA 1424 27,64

MUŠKI 824 31,75

ŽENSKI 600 23,46

Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela

C00-C14

SVEGA 29 0,56

MUŠKI 20 0,77

ŽENSKI 9 0,35

Zloćudna novotvorina jednjaka C15

SVEGA 17 0,33

MUŠKI 8 0,31

ŽENSKI 9 0,35

Zloćudna novotvorina želuca C16

SVEGA 54 1,05

MUŠKI 36 1,39

ŽENSKI 18 0,70

Zloćudna novotvorina debelog crijeva, rektuma i anusa

C18-C21

SVEGA 234 4,54

MUŠKI 139 5,36

ŽENSKI 95 3,72

Page 128: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 128

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova

C22

SVEGA 53 1,03

MUŠKI 31 1,19

ŽENSKI 22 0,86

Zloćudna novotvorina gušterače C25

SVEGA 73 1,42

MUŠKI 41 1,58

ŽENSKI 32 1,25

Zloćudna novotvorina grkljana C32

SVEGA 23 0,45

MUŠKI 20 0,77

ŽENSKI 3 0,12

Zloćudna novotvorina dušnika, dušnica i pluća

C33-C34

SVEGA 282 5,47

MUŠKI 198 7,63

ŽENSKI 84 3,29

Zloćudni melanom kože C43

SVEGA 25 0,49

MUŠKI 17 0,66

ŽENSKI 8 0,31

Zloćudna novotvorina dojke C50

SVEGA 115 2,23

MUŠKI 3 0,12

ŽENSKI 112 4,38

Zloćudna novotvorina vrata maternice C53

SVEGA 12 0,23

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 12 0,47

Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice

C54-C55

SVEGA 22 0,43

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 22 0,86

Zloćudna novotvorina jajnika C56

SVEGA 33 0,64

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 33 1,29

Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)

C61

SVEGA 75 1,46

MUŠKI 75 2,89

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina bubrega C64

SVEGA 35 0,68

MUŠKI 24 0,92

ŽENSKI 11 0,43

Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura

C67

SVEGA 56 1,09

MUŠKI 42 1,62

ŽENSKI 14 0,55

Zloćudna novotvorina mozga i središnjeg živčanog sustava

C70-C72

SVEGA 44 0,85

MUŠKI 26 1,00

ŽENSKI 18 0,70

Zloćudna novotvorina štitnjače C73

SVEGA 4 0,08

MUŠKI 1 0,04

ŽENSKI 3 0,12

Page 129: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 129

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Hodgkinova bolest i limfomi C81-C86

SVEGA 42 0,82

MUŠKI 23 0,89

ŽENSKI 19 0,74

Leukemija C91-C95

SVEGA 38 0,74

MUŠKI 21 0,81

ŽENSKI 17 0,66

Ostale zloćudne novotvorine limfnog i hematopoetskog tkiva

C88,C90, C96

SVEGA 37 0,72

MUŠKI 23 0,89

ŽENSKI 14 0,55

Ostale zloćudne novotvorine

C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80,

C97

SVEGA 121 2,35

MUŠKI 76 2,93

ŽENSKI 45 1,76

Dobroćudne novotvorine i novotvorine nesigurne i nepoznate

prirode D00-D48

SVEGA 26 0,50

MUŠKI 9 0,35

ŽENSKI 17 0,66

Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava

D50-D89

SVEGA 6 0,12

MUŠKI 1 0,04

ŽENSKI 5 0,20

Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma

E00-E89

SVEGA 177 3,44

MUŠKI 85 3,28

ŽENSKI 92 3,60

Šećerna bolest (Dijabetes melitus) E10-E14

SVEGA 173 3,36

MUŠKI 83 3,20

ŽENSKI 90 3,52

Ostale endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma

E00-E07, E15-E89

SVEGA 4 0,08

MUŠKI 2 0,08

ŽENSKI 2 0,08

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F01-F99

SVEGA 222 4,31

MUŠKI 85 3,28

ŽENSKI 137 5,36

Demencija F01, F03

SVEGA 71 1,38

MUŠKI 21 0,81

ŽENSKI 50 1,96

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani alkoholom

(uključivši alkoholnu psihozu) F10

SVEGA 16 0,31

MUŠKI 12 0,46

ŽENSKI 4 0,16

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani ovisnostima o

drogama, toksikomanija F11-F16,F18-F19

SVEGA 2 0,04

MUŠKI 2 0,08

ŽENSKI 0 0,00

Page 130: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 130

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F04-F09, F17, F20-F99

SVEGA 133 2,58

MUŠKI 50 1,93

ŽENSKI 83 3,25

Bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-H95

SVEGA 107 2,08

MUŠKI 60 2,31

ŽENSKI 47 1,84

Parkinsonova bolest G20

SVEGA 43 0,83

MUŠKI 23 0,89

ŽENSKI 20 0,78

Alzheimerova bolest G30

SVEGA 24 0,47

MUŠKI 12 0,46

ŽENSKI 12 0,47

Ostale bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95

SVEGA 40 0,78

MUŠKI 25 0,96

ŽENSKI 15 0,59

Bolesti cirkulacijskog sustava I00-I99

SVEGA 2293 44,51

MUŠKI 1048 40,39

ŽENSKI 1245 48,69

Ishemijska bolest srca I20-I25

SVEGA 990 19,22

MUŠKI 487 18,77

ŽENSKI 503 19,67

Akutni infarkt miokarda I21-I22

SVEGA 273 5,30

MUŠKI 176 6,78

ŽENSKI 97 3,79

Ostale ishemijske bolesti srca I20, I23-I25

SVEGA 717 13,92

MUŠKI 311 11,98

ŽENSKI 406 15,88

Ostali oblici srčane bolesti I30-I51

SVEGA 340 6,60

MUŠKI 158 6,09

ŽENSKI 182 7,12

Cerebrovaskularne bolesti I60-I69

SVEGA 737 14,31

MUŠKI 328 12,64

ŽENSKI 409 16,00

Ostale bolesti cirkulacijskog sustava I00-I15, I26-I28, I70-I99

SVEGA 226 4,39

MUŠKI 75 2,89

ŽENSKI 151 5,91

Bolesti dišnog sustava J00-J99

SVEGA 209 4,06

MUŠKI 132 5,09

ŽENSKI 77 3,01

Page 131: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 131

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Gripa J09-J11

SVEGA 7 0,14

MUŠKI 4 0,15

ŽENSKI 3 0,12

Upala pluća J12-J18

SVEGA 53 1,03

MUŠKI 31 1,19

ŽENSKI 22 0,86

Kronične bolesti donjeg dišnog sustava J40-J47

SVEGA 124 2,41

MUŠKI 80 3,08

ŽENSKI 44 1,72

Astma J45-J46

SVEGA 8 0,16

MUŠKI 7 0,27

ŽENSKI 1 0,04

Ostale kronične bolesti donjeg dišnog sustava

J40-J44, J47

SVEGA 116 2,25

MUŠKI 73 2,81

ŽENSKI 43 1,68

Ostale bolesti dišnog sustava J00-J06, J20-J39, J60-J99

SVEGA 25 0,49

MUŠKI 17 0,66

ŽENSKI 8 0,31

Bolesti probavnog sustava K00-K92

SVEGA 170 3,30

MUŠKI 101 3,89

ŽENSKI 69 2,70

Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva

K25-K28

SVEGA 15 0,29

MUŠKI 8 0,31

ŽENSKI 7 0,27

Ciroza, fibroza i kronični hepatitis K70, K73-K74

SVEGA 86 1,67

MUŠKI 70 2,70

ŽENSKI 16 0,63

Ostale bolesti probavnog sustava K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-

K92

SVEGA 69 1,34

MUŠKI 23 0,89

ŽENSKI 46 1,80

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M99

SVEGA 20 0,39

MUŠKI 2 0,08

ŽENSKI 18 0,70

Reumatoidni artritis i osteoartroza M05-M06,M15-M19

SVEGA 9 0,17

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 9 0,35

Ostale bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M02, M08-M13, M20-M99

SVEGA 11 0,21

MUŠKI 2 0,08

ŽENSKI 9 0,35

Page 132: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 132

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Bolesti genitourinarnog sustava N00-N99

SVEGA 81 1,57

MUŠKI 44 1,70

ŽENSKI 37 1,45

Bolesti bubrega i mokraćovoda N00-N29

SVEGA 46 0,89

MUŠKI 25 0,96

ŽENSKI 21 0,82

Ostale bolesti genitourinarnog sustava N30-N99

SVEGA 35 0,68

MUŠKI 19 0,73

ŽENSKI 16 0,63

Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju

P00-P96

SVEGA 13 0,25

MUŠKI 9 0,35

ŽENSKI 4 0,16

Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije

Q00-Q99

SVEGA 12 0,23

MUŠKI 7 0,27

ŽENSKI 5 0,20

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R99

SVEGA 78 1,51

MUŠKI 19 0,73

ŽENSKI 59 2,31

Sindrom iznenadne smrti dojenčeta R95

SVEGA 1 0,02

MUŠKI 1 0,04

ŽENSKI 0 0,00

Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta

R96-R99

SVEGA 12 0,23

MUŠKI 5 0,19

ŽENSKI 7 0,27

Ostali simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R94

SVEGA 65 1,26

MUŠKI 13 0,50

ŽENSKI 52 2,03

Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta

V01-Y89

SVEGA 273 5,30

MUŠKI 151 5,82

ŽENSKI 122 4,77

Nezgode V01-X59, Y85-Y86

SVEGA 231 4,48

MUŠKI 121 4,66

ŽENSKI 110 4,30

Nezgode pri prijevozu V01-V99, Y85

SVEGA 47 0,91

MUŠKI 39 1,50

ŽENSKI 8 0,31

Page 133: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 133

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Nezgode pri padu W00-W19

SVEGA 131 2,54

MUŠKI 48 1,85

ŽENSKI 83 3,25

Utapanje i potapanje W65-W74

SVEGA 14 0,27

MUŠKI 13 0,50

ŽENSKI 1 0,04

Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima

X40-X49

SVEGA 9 0,17

MUŠKI 7 0,27

ŽENSKI 2 0,08

Ostale nezgode W20-W64, W75-X39, X50-X59,

Y86

SVEGA 30 0,58

MUŠKI 14 0,54

ŽENSKI 16 0,63

Samoubojstvo i namjerno samoozljeđivanje

X60-X84, Y87.0

SVEGA 35 0,68

MUŠKI 25 0,96

ŽENSKI 10 0,39

Napad (nasrtaj) X85-Y09, Y87.1

SVEGA 4 0,08

MUŠKI 4 0,15

ŽENSKI 0 0,00

Događaji s neodređenom nakanom Y10-Y34, Y87.2

SVEGA 1 0,02

MUŠKI 1 0,04

ŽENSKI 0 0,00

Ostali vanjski uzroci ozljeda i otrovanja Y35-Y84, Y88-Y89

SVEGA 2 0,04

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 2 0,08

Page 134: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 134

Tablica 6/XVIII TABLIČNI POPIS UZROKA SMRTI U 2015. GODINI U ISTARSKOJ ŽUPANIJI- "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Svi uzroci smrti A00-Y89

SVEGA 2414

MUŠKI 1267

ŽENSKI 1147

Infekcijske i parazitarne bolesti A00-B99

SVEGA 12 0,50

MUŠKI 8 0,63

ŽENSKI 4 0,35

Tuberkuloza A15-A19,B90

SVEGA 2 0,08

MUŠKI 1 0,08

ŽENSKI 1 0,09

AIDS (HIV-bolest) B20-B24

SVEGA 1 0,04

MUŠKI 1 0,08

ŽENSKI 0 0,00

Virusni hepatitis B15-B19, B94.2

SVEGA 4 0,17

MUŠKI 2 0,16

ŽENSKI 2 0,17

Ostale infekcijske i parazitarne bolesti A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-

B94.1, B94.8-B99

SVEGA 5 0,21

MUŠKI 4 0,32

ŽENSKI 1 0,09

Novotvorine C00-D48

SVEGA 657 27,22

MUŠKI 378 29,83

ŽENSKI 279 24,32

Zloćudne novotvorine C00-C97

SVEGA 648 26,84

MUŠKI 374 29,52

ŽENSKI 274 23,89

Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela

C00-C14

SVEGA 19 0,79

MUŠKI 15 1,18

ŽENSKI 4 0,35

Zloćudna novotvorina jednjaka C15

SVEGA 7 0,29

MUŠKI 5 0,39

ŽENSKI 2 0,17

Zloćudna novotvorina želuca C16

SVEGA 48 1,99

MUŠKI 27 2,13

ŽENSKI 21 1,83

Zloćudna novotvorina debelog crijeva, rektuma i anusa

C18-C21

SVEGA 92 3,81

MUŠKI 63 4,97

ŽENSKI 29 2,53

Page 135: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 135

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova

C22

SVEGA 18 0,75

MUŠKI 15 1,18

ŽENSKI 3 0,26

Zloćudna novotvorina gušterače C25

SVEGA 27 1,12

MUŠKI 14 1,10

ŽENSKI 13 1,13

Zloćudna novotvorina grkljana C32

SVEGA 9 0,37

MUŠKI 9 0,71

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina dušnika, dušnica i pluća

C33-C34

SVEGA 130 5,39

MUŠKI 97 7,66

ŽENSKI 33 2,88

Zloćudni melanom kože C43

SVEGA 7 0,29

MUŠKI 5 0,39

ŽENSKI 2 0,17

Zloćudna novotvorina dojke C50

SVEGA 53 2,20

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 53 4,62

Zloćudna novotvorina vrata maternice C53

SVEGA 11 0,46

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 11 0,96

Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice

C54-C55

SVEGA 13 0,54

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 13 1,13

Zloćudna novotvorina jajnika C56

SVEGA 10 0,41

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 10 0,87

Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)

C61

SVEGA 26 1,08

MUŠKI 26 2,05

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina bubrega C64

SVEGA 18 0,75

MUŠKI 11 0,87

ŽENSKI 7 0,61

Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura

C67

SVEGA 24 0,99

MUŠKI 18 1,42

ŽENSKI 6 0,52

Zloćudna novotvorina mozga i središnjeg živčanog sustava

C70-C72

SVEGA 22 0,91

MUŠKI 10 0,79

ŽENSKI 12 1,05

Zloćudna novotvorina štitnjače C73

SVEGA 2 0,08

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 2 0,17

Page 136: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 136

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Hodgkinova bolest i limfomi C81-C86

SVEGA 21 0,87

MUŠKI 10 0,79

ŽENSKI 11 0,96

Leukemija C91-C95

SVEGA 21 0,87

MUŠKI 12 0,95

ŽENSKI 9 0,78

Ostale zloćudne novotvorine limfnog i hematopoetskog tkiva

C88,C90, C96

SVEGA 13 0,54

MUŠKI 7 0,55

ŽENSKI 6 0,52

Ostale zloćudne novotvorine

C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80,

C97

SVEGA 57 2,36

MUŠKI 30 2,37

ŽENSKI 27 2,35

Dobroćudne novotvorine i novotvorine nesigurne i nepoznate

prirode D00-D48

SVEGA 9 0,37

MUŠKI 4 0,32

ŽENSKI 5 0,44

Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava

D50-D89

SVEGA 2 0,08

MUŠKI 1 0,08

ŽENSKI 1 0,09

Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma

E00-E89

SVEGA 44 1,82

MUŠKI 15 1,18

ŽENSKI 29 2,53

Šećerna bolest (Dijabetes melitus) E10-E14

SVEGA 44 1,82

MUŠKI 15 1,18

ŽENSKI 29 2,53

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F01-F99

SVEGA 33 1,37

MUŠKI 11 0,87

ŽENSKI 22 1,92

Demencija F01, F03

SVEGA 20 0,83

MUŠKI 3 0,24

ŽENSKI 17 1,48

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani alkoholom

(uključivši alkoholnu psihozu) F10

SVEGA 5 0,21

MUŠKI 5 0,39

ŽENSKI 0 0,00

Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F04-F09, F17, F20-F99

SVEGA 8 0,33

MUŠKI 3 0,24

ŽENSKI 5 0,44

Page 137: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 137

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-H95

SVEGA 42 1,74

MUŠKI 21 1,66

ŽENSKI 21 1,83

Parkinsonova bolest G20

SVEGA 14 0,58

MUŠKI 8 0,63

ŽENSKI 6 0,52

Alzheimerova bolest G30

SVEGA 10 0,41

MUŠKI 2 0,16

ŽENSKI 8 0,70

Ostale bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95

SVEGA 18 0,75

MUŠKI 11 0,87

ŽENSKI 7 0,61

Bolesti cirkulacijskog sustava I00-I99

SVEGA 1299 53,81

MUŠKI 633 49,96

ŽENSKI 666 58,06

Ishemijska bolest srca I20-I25

SVEGA 819 33,93

MUŠKI 407 32,12

ŽENSKI 412 35,92

Akutni infarkt miokarda I21-I22

SVEGA 232 9,61

MUŠKI 163 12,87

ŽENSKI 69 6,02

Ostale ishemijske bolesti srca I20, I23-I25

SVEGA 587 24,32

MUŠKI 244 19,26

ŽENSKI 343 29,90

Ostali oblici srčane bolesti I30-I51

SVEGA 121 5,01

MUŠKI 51 4,03

ŽENSKI 70 6,10

Cerebrovaskularne bolesti I60-I69

SVEGA 270 11,18

MUŠKI 126 9,94

ŽENSKI 144 12,55

Ostale bolesti cirkulacijskog sustava I00-I15, I26-I28, I70-I99

SVEGA 89 3,69

MUŠKI 49 3,87

ŽENSKI 40 3,49

Bolesti dišnog sustava J00-J99

SVEGA 64 2,65

MUŠKI 39 3,08

ŽENSKI 25 2,18

Upala pluća J12-J18

SVEGA 11 0,46

MUŠKI 5 0,39

ŽENSKI 6 0,52

Page 138: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 138

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Kronične bolesti donjeg dišnog sustava J40-J47

SVEGA 47 1,95

MUŠKI 30 2,37

ŽENSKI 17 1,48

Ostale kronične bolesti donjeg dišnog sustava

J40-J44, J47

SVEGA 47 1,95

MUŠKI 30 2,37

ŽENSKI 17 1,48

Ostale bolesti dišnog sustava J00-J06, J20-J39, J60-J99

SVEGA 6 0,25

MUŠKI 4 0,32

ŽENSKI 2 0,17

Bolesti probavnog sustava K00-K92

SVEGA 94 3,89

MUŠKI 64 5,05

ŽENSKI 30 2,62

Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva

K25-K28

SVEGA 6 0,25

MUŠKI 4 0,32

ŽENSKI 2 0,17

Ciroza, fibroza i kronični hepatitis K70, K73-K74

SVEGA 38 1,57

MUŠKI 31 2,45

ŽENSKI 7 0,61

Ostale bolesti probavnog sustava K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-

K92

SVEGA 50 2,07

MUŠKI 29 2,29

ŽENSKI 21 1,83

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M99

SVEGA 3 0,12

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 3 0,26

Reumatoidni artritis i osteoartroza M05-M06,M15-M19

SVEGA 3 0,12

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 3 0,26

Bolesti genitourinarnog sustava N00-N99

SVEGA 9 0,37

MUŠKI 5 0,39

ŽENSKI 4 0,35

Bolesti bubrega i mokraćovoda N00-N29

SVEGA 5 0,21

MUŠKI 3 0,24

ŽENSKI 2 0,17

Ostale bolesti genitourinarnog sustava N30-N99

SVEGA 4 0,17

MUŠKI 2 0,16

ŽENSKI 2 0,17

Page 139: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 139

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju

P00-P96

SVEGA 2 0,08

MUŠKI 1 0,08

ŽENSKI 1 0,09

Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije

Q00-Q99

SVEGA 6 0,25

MUŠKI 4 0,32

ŽENSKI 2 0,17

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R99

SVEGA 8 0,33

MUŠKI 5 0,39

ŽENSKI 3 0,26

Sindrom iznenadne smrti dojenčeta R95

SVEGA 0 0,00

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 0 0,00

Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta

R96-R99

SVEGA 5 0,21

MUŠKI 4 0,32

ŽENSKI 1 0,09

Ostali simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R94

SVEGA 3 0,12

MUŠKI 1 0,08

ŽENSKI 2 0,17

Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta

V01-Y89

SVEGA 139 5,76

MUŠKI 82 6,47

ŽENSKI 57 4,97

Nezgode V01-X59, Y85-Y86

SVEGA 102 4,23

MUŠKI 56 4,42

ŽENSKI 46 4,01

Nezgode pri prijevozu V01-V99, Y85

SVEGA 26 1,08

MUŠKI 20 1,58

ŽENSKI 6 0,52

Nezgode pri padu W00-W19

SVEGA 55 2,28

MUŠKI 20 1,58

ŽENSKI 35 3,05

Utapanje i potapanje W65-W74

SVEGA 4 0,17

MUŠKI 4 0,32

ŽENSKI 0 0,00

Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima

X40-X49

SVEGA 5 0,21

MUŠKI 3 0,24

ŽENSKI 2 0,17

Ostale nezgode W20-W64, W75-X39, X50-X59,

Y86

SVEGA 12 0,50

MUŠKI 9 0,71

ŽENSKI 3 0,26

Page 140: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 140

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Samoubojstvo i namjerno samoozljeđivanje

X60-X84, Y87.0

SVEGA 33 1,37

MUŠKI 25 1,97

ŽENSKI 8 0,70

Napad (nasrtaj) X85-Y09, Y87.1

SVEGA 2 0,08

MUŠKI 1 0,08

ŽENSKI 1 0,09

Ostali vanjski uzroci ozljeda i otrovanja Y35-Y84, Y88-Y89

SVEGA 2 0,08

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 2 0,17

Page 141: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 141

Tablica 6/XIX TABLIČNI POPIS UZROKA SMRTI U 2015. GODINI U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI- "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Svi uzroci smrti A00-Y89

SVEGA 1342

MUŠKI 674

ŽENSKI 668

Infekcijske i parazitarne bolesti A00-B99

SVEGA 5 0,37

MUŠKI 2 0,30

ŽENSKI 3 0,45

Virusni hepatitis B15-B19, B94.2

SVEGA 4 0,30

MUŠKI 1 0,15

ŽENSKI 3 0,45

Ostale infekcijske i parazitarne bolesti A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-

B94.1, B94.8-B99

SVEGA 1 0,07

MUŠKI 1 0,15

ŽENSKI 0 0,00

Novotvorine C00-D48

SVEGA 360 26,83

MUŠKI 217 32,20

ŽENSKI 143 21,41

Zloćudne novotvorine C00-C97

SVEGA 352 26,23

MUŠKI 213 31,60

ŽENSKI 139 20,81

Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela

C00-C14

SVEGA 10 0,75

MUŠKI 7 1,04

ŽENSKI 3 0,45

Zloćudna novotvorina jednjaka C15

SVEGA 2 0,15

MUŠKI 2 0,30

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina želuca C16

SVEGA 15 1,12

MUŠKI 8 1,19

ŽENSKI 7 1,05

Zloćudna novotvorina debelog crijeva, rektuma i anusa

C18-C21

SVEGA 55 4,10

MUŠKI 36 5,34

ŽENSKI 19 2,84

Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova

C22

SVEGA 5 0,37

MUŠKI 4 0,59

ŽENSKI 1 0,15

Zloćudna novotvorina gušterače C25

SVEGA 16 1,19

MUŠKI 10 1,48

ŽENSKI 6 0,90

Page 142: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 142

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Zloćudna novotvorina grkljana C32

SVEGA 3 0,22

MUŠKI 3 0,45

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina dušnika, dušnica i pluća

C33-C34

SVEGA 77 5,74

MUŠKI 57 8,46

ŽENSKI 20 2,99

Zloćudni melanom kože C43

SVEGA 3 0,22

MUŠKI 3 0,45

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina dojke C50

SVEGA 31 2,31

MUŠKI 2 0,30

ŽENSKI 29 4,34

Zloćudna novotvorina vrata maternice C53

SVEGA 2 0,15

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 2 0,30

Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice

C54-C55

SVEGA 2 0,15

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 2 0,30

Zloćudna novotvorina jajnika C56

SVEGA 7 0,52

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 7 1,05

Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)

C61

SVEGA 26 1,94

MUŠKI 26 3,86

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina bubrega C64

SVEGA 4 0,30

MUŠKI 3 0,45

ŽENSKI 1 0,15

Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura

C67

SVEGA 16 1,19

MUŠKI 13 1,93

ŽENSKI 3 0,45

Zloćudna novotvorina mozga i središnjeg živčanog sustava

C70-C72

SVEGA 12 0,89

MUŠKI 4 0,59

ŽENSKI 8 1,20

Zloćudna novotvorina štitnjače C73

SVEGA 3 0,22

MUŠKI 1 0,15

ŽENSKI 2 0,30

Hodgkinova bolest i limfomi C81-C86

SVEGA 10 0,75

MUŠKI 9 1,34

ŽENSKI 1 0,15

Leukemija C91-C95

SVEGA 11 0,82

MUŠKI 7 1,04

ŽENSKI 4 0,60

Page 143: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 143

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Ostale zloćudne novotvorine limfnog i hematopoetskog tkiva

C88,C90, C96

SVEGA 8 0,60

MUŠKI 4 0,59

ŽENSKI 4 0,60

Ostale zloćudne novotvorine

C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80,

C97

SVEGA 34 2,53

MUŠKI 14 2,08

ŽENSKI 20 2,99

Dobroćudne novotvorine i novotvorine nesigurne i nepoznate

prirode D00-D48

SVEGA 8 0,60

MUŠKI 4 0,59

ŽENSKI 4 0,60

Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava

D50-D89

SVEGA 1 0,07

MUŠKI 1 0,15

ŽENSKI 0 0,00

Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma

E00-E89

SVEGA 33 2,46

MUŠKI 16 2,37

ŽENSKI 17 2,54

Šećerna bolest (Dijabetes melitus) E10-E14

SVEGA 32 2,38

MUŠKI 16 2,37

ŽENSKI 16 2,40

Ostale endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma

E00-E07, E15-E89

SVEGA 1 0,07

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,15

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F01-F99

SVEGA 19 1,42

MUŠKI 8 1,19

ŽENSKI 11 1,65

Demencija F01, F03

SVEGA 5 0,37

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 5 0,75

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani alkoholom

(uključivši alkoholnu psihozu) F10

SVEGA 7 0,52

MUŠKI 6 0,89

ŽENSKI 1 0,15

Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F04-F09, F17, F20-F99

SVEGA 7 0,52

MUŠKI 2 0,30

ŽENSKI 5 0,75

Bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-H95

SVEGA 37 2,76

MUŠKI 14 2,08

ŽENSKI 23 3,44

Page 144: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 144

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Parkinsonova bolest G20

SVEGA 15 1,12

MUŠKI 8 1,19

ŽENSKI 7 1,05

Alzheimerova bolest G30

SVEGA 7 0,52

MUŠKI 1 0,15

ŽENSKI 6 0,90

Ostale bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95

SVEGA 15 1,12

MUŠKI 5 0,74

ŽENSKI 10 1,50

Bolesti cirkulacijskog sustava I00-I99

SVEGA 696 51,86

MUŠKI 304 45,10

ŽENSKI 392 58,68

Ishemijska bolest srca I20-I25

SVEGA 357 26,60

MUŠKI 159 23,59

ŽENSKI 198 29,64

Akutni infarkt miokarda I21-I22

SVEGA 67 4,99

MUŠKI 43 6,38

ŽENSKI 24 3,59

Ostale ishemijske bolesti srca I20, I23-I25

SVEGA 290 21,61

MUŠKI 116 17,21

ŽENSKI 174 26,05

Ostali oblici srčane bolesti I30-I51

SVEGA 101 7,53

MUŠKI 39 5,79

ŽENSKI 62 9,28

Cerebrovaskularne bolesti I60-I69

SVEGA 185 13,79

MUŠKI 79 11,72

ŽENSKI 106 15,87

Ostale bolesti cirkulacijskog sustava I00-I15, I26-I28, I70-I99

SVEGA 53 3,95

MUŠKI 27 4,01

ŽENSKI 26 3,89

Bolesti dišnog sustava J00-J99

SVEGA 55 4,10

MUŠKI 33 4,90

ŽENSKI 22 3,29

Upala pluća J12-J18

SVEGA 8 0,60

MUŠKI 5 0,74

ŽENSKI 3 0,45

Kronične bolesti donjeg dišnog sustava J40-J47

SVEGA 42 3,13

MUŠKI 26 3,86

ŽENSKI 16 2,40

Page 145: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 145

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Astma J45-J46

SVEGA 3 0,22

MUŠKI 3 0,45

ŽENSKI 0 0,00

Ostale kronične bolesti donjeg dišnog sustava

J40-J44, J47

SVEGA 39 2,91

MUŠKI 23 3,41

ŽENSKI 16 2,40

Ostale bolesti dišnog sustava J00-J06, J20-J39, J60-J99

SVEGA 5 0,37

MUŠKI 2 0,30

ŽENSKI 3 0,45

Bolesti probavnog sustava K00-K92

SVEGA 42 3,13

MUŠKI 26 3,86

ŽENSKI 16 2,40

Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva

K25-K28

SVEGA 4 0,30

MUŠKI 3 0,45

ŽENSKI 1 0,15

Ciroza, fibroza i kronični hepatitis K70, K73-K74

SVEGA 17 1,27

MUŠKI 12 1,78

ŽENSKI 5 0,75

Ostale bolesti probavnog sustava K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-

K92

SVEGA 21 1,56

MUŠKI 11 1,63

ŽENSKI 10 1,50

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M99

SVEGA 1 0,07

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,15

Ostale bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M02, M08-M13, M20-M99

SVEGA 1 0,07

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,15

Bolesti genitourinarnog sustava N00-N99

SVEGA 21 1,56

MUŠKI 13 1,93

ŽENSKI 8 1,20

Bolesti bubrega i mokraćovoda N00-N29

SVEGA 13 0,97

MUŠKI 8 1,19

ŽENSKI 5 0,75

Ostale bolesti genitourinarnog sustava N30-N99

SVEGA 8 0,60

MUŠKI 5 0,74

ŽENSKI 3 0,45

Page 146: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 146

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju

P00-P96

SVEGA 4 0,30

MUŠKI 2 0,30

ŽENSKI 2 0,30

Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije

Q00-Q99

SVEGA 4 0,30

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 4 0,60

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R99

SVEGA 8 0,60

MUŠKI 2 0,30

ŽENSKI 6 0,90

Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta

R96-R99

SVEGA 2 0,15

MUŠKI 1 0,15

ŽENSKI 1 0,15

Ostali simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R94

SVEGA 6 0,45

MUŠKI 1 0,15

ŽENSKI 5 0,75

Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta

V01-Y89

SVEGA 56 4,17

MUŠKI 36 5,34

ŽENSKI 20 2,99

Nezgode V01-X59, Y85-Y86

SVEGA 48 3,58

MUŠKI 31 4,60

ŽENSKI 17 2,54

Nezgode pri prijevozu V01-V99, Y85

SVEGA 10 0,75

MUŠKI 8 1,19

ŽENSKI 2 0,30

Nezgode pri padu W00-W19

SVEGA 22 1,64

MUŠKI 12 1,78

ŽENSKI 10 1,50

Utapanje i potapanje W65-W74

SVEGA 5 0,37

MUŠKI 4 0,59

ŽENSKI 1 0,15

Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima

X40-X49

SVEGA 3 0,22

MUŠKI 3 0,45

ŽENSKI 0 0,00

Ostale nezgode W20-W64, W75-X39, X50-X59,

Y86

SVEGA 8 0,60

MUŠKI 4 0,59

ŽENSKI 4 0,60

Samoubojstvo i namjerno samoozljeđivanje

X60-X84, Y87.0

SVEGA 7 0,52

MUŠKI 5 0,74

ŽENSKI 2 0,30

Page 147: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 147

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Ostali vanjski uzroci ozljeda i otrovanja Y35-Y84, Y88-Y89

SVEGA 1 0,07

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,15

Page 148: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 148

Tablica 6/XX TABLIČNI POPIS UZROKA SMRTI U 2015. GODINI U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI- "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Svi uzroci smrti A00-Y89

SVEGA 1274

MUŠKI 610

ŽENSKI 664

Infekcijske i parazitarne bolesti A00-B99

SVEGA 8 0,63

MUŠKI 4 0,66

ŽENSKI 4 0,60

Virusni hepatitis B15-B19, B94.2

SVEGA 1 0,08

MUŠKI 1 0,16

ŽENSKI 0 0,00

Ostale infekcijske i parazitarne bolesti A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-

B94.1, B94.8-B99

SVEGA 7 0,55

MUŠKI 3 0,49

ŽENSKI 4 0,60

Novotvorine C00-D48

SVEGA 356 27,94

MUŠKI 222 36,39

ŽENSKI 134 20,18

Zloćudne novotvorine C00-C97

SVEGA 350 27,47

MUŠKI 218 35,74

ŽENSKI 132 19,88

Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela

C00-C14

SVEGA 10 0,78

MUŠKI 9 1,48

ŽENSKI 1 0,15

Zloćudna novotvorina jednjaka C15

SVEGA 10 0,78

MUŠKI 10 1,64

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina želuca C16

SVEGA 38 2,98

MUŠKI 25 4,10

ŽENSKI 13 1,96

Zloćudna novotvorina debelog crijeva, rektuma i anusa

C18-C21

SVEGA 43 3,38

MUŠKI 22 3,61

ŽENSKI 21 3,16

Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova

C22

SVEGA 15 1,18

MUŠKI 11 1,80

ŽENSKI 4 0,60

Zloćudna novotvorina gušterače C25

SVEGA 14 1,10

MUŠKI 9 1,48

ŽENSKI 5 0,75

Page 149: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 149

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Zloćudna novotvorina grkljana C32

SVEGA 5 0,39

MUŠKI 5 0,82

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina dušnika, dušnica i pluća

C33-C34

SVEGA 68 5,34

MUŠKI 55 9,02

ŽENSKI 13 1,96

Zloćudni melanom kože C43

SVEGA 8 0,63

MUŠKI 6 0,98

ŽENSKI 2 0,30

Zloćudna novotvorina dojke C50

SVEGA 15 1,18

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 15 2,26

Zloćudna novotvorina vrata maternice C53

SVEGA 3 0,24

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 3 0,45

Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice

C54-C55

SVEGA 4 0,31

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 4 0,60

Zloćudna novotvorina jajnika C56

SVEGA 12 0,94

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 12 1,81

Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)

C61

SVEGA 20 1,57

MUŠKI 20 3,28

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina bubrega C64

SVEGA 16 1,26

MUŠKI 13 2,13

ŽENSKI 3 0,45

Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura

C67

SVEGA 6 0,47

MUŠKI 5 0,82

ŽENSKI 1 0,15

Zloćudna novotvorina mozga i središnjeg živčanog sustava

C70-C72

SVEGA 9 0,71

MUŠKI 4 0,66

ŽENSKI 5 0,75

Zloćudna novotvorina štitnjače C73

SVEGA 1 0,08

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,15

Hodgkinova bolest i limfomi C81-C86

SVEGA 13 1,02

MUŠKI 9 1,48

ŽENSKI 4 0,60

Leukemija C91-C95

SVEGA 13 1,02

MUŠKI 3 0,49

ŽENSKI 10 1,51

Page 150: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 150

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Ostale zloćudne novotvorine limfnog i hematopoetskog tkiva

C88,C90, C96

SVEGA 4 0,31

MUŠKI 1 0,16

ŽENSKI 3 0,45

Ostale zloćudne novotvorine

C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80,

C97

SVEGA 23 1,81

MUŠKI 11 1,80

ŽENSKI 12 1,81

Dobroćudne novotvorine i novotvorine nesigurne i nepoznate

prirode D00-D48

SVEGA 6 0,47

MUŠKI 4 0,66

ŽENSKI 2 0,30

Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma

E00-E89

SVEGA 51 4,00

MUŠKI 15 2,46

ŽENSKI 36 5,42

Šećerna bolest (Dijabetes melitus) E10-E14

SVEGA 50 3,92

MUŠKI 15 2,46

ŽENSKI 35 5,27

Ostale endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma

E00-E07, E15-E89

SVEGA 1 0,08

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,15

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F01-F99

SVEGA 33 2,59

MUŠKI 14 2,30

ŽENSKI 19 2,86

Demencija F01, F03

SVEGA 1 0,08

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,15

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani alkoholom

(uključivši alkoholnu psihozu) F10

SVEGA 14 1,10

MUŠKI 9 1,48

ŽENSKI 5 0,75

Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F04-F09, F17, F20-F99

SVEGA 18 1,41

MUŠKI 5 0,82

ŽENSKI 13 1,96

Bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-H95

SVEGA 35 2,75

MUŠKI 15 2,46

ŽENSKI 20 3,01

Parkinsonova bolest G20

SVEGA 16 1,26

MUŠKI 9 1,48

ŽENSKI 7 1,05

Alzheimerova bolest G30

SVEGA 9 0,71

MUŠKI 1 0,16

ŽENSKI 8 1,20

Page 151: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 151

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Ostale bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95

SVEGA 10 0,78

MUŠKI 5 0,82

ŽENSKI 5 0,75

Bolesti cirkulacijskog sustava I00-I99

SVEGA 537 42,15

MUŠKI 208 34,10

ŽENSKI 329 49,55

Ishemijska bolest srca I20-I25

SVEGA 256 20,09

MUŠKI 101 16,56

ŽENSKI 155 23,34

Akutni infarkt miokarda I21-I22

SVEGA 98 7,69

MUŠKI 55 9,02

ŽENSKI 43 6,48

Ostale ishemijske bolesti srca I20, I23-I25

SVEGA 158 12,40

MUŠKI 46 7,54

ŽENSKI 112 16,87

Ostali oblici srčane bolesti I30-I51

SVEGA 35 2,75

MUŠKI 13 2,13

ŽENSKI 22 3,31

Cerebrovaskularne bolesti I60-I69

SVEGA 176 13,81

MUŠKI 63 10,33

ŽENSKI 113 17,02

Ostale bolesti cirkulacijskog sustava I00-I15, I26-I28, I70-I99

SVEGA 70 5,49

MUŠKI 31 5,08

ŽENSKI 39 5,87

Bolesti dišnog sustava J00-J99

SVEGA 56 4,40

MUŠKI 34 5,57

ŽENSKI 22 3,31

Gripa J09-J11

SVEGA 1 0,08

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,15

Upala pluća J12-J18

SVEGA 8 0,63

MUŠKI 5 0,82

ŽENSKI 3 0,45

Kronične bolesti donjeg dišnog sustava J40-J47

SVEGA 46 3,61

MUŠKI 28 4,59

ŽENSKI 18 2,71

Astma J45-J46

SVEGA 1 0,08

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,15

Page 152: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 152

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Ostale kronične bolesti donjeg dišnog sustava

J40-J44, J47

SVEGA 45 3,53

MUŠKI 28 4,59

ŽENSKI 17 2,56

Ostale bolesti dišnog sustava J00-J06, J20-J39, J60-J99

SVEGA 1 0,08

MUŠKI 1 0,16

ŽENSKI 0 0,00

Bolesti probavnog sustava K00-K92

SVEGA 57 4,47

MUŠKI 28 4,59

ŽENSKI 29 4,37

Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva

K25-K28

SVEGA 7 0,55

MUŠKI 5 0,82

ŽENSKI 2 0,30

Ciroza, fibroza i kronični hepatitis K70, K73-K74

SVEGA 20 1,57

MUŠKI 15 2,46

ŽENSKI 5 0,75

Ostale bolesti probavnog sustava K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-

K92

SVEGA 30 2,35

MUŠKI 8 1,31

ŽENSKI 22 3,31

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M99

SVEGA 3 0,24

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 3 0,45

Reumatoidni artritis i osteoartroza M05-M06,M15-M19

SVEGA 1 0,08

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,15

Ostale bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M02, M08-M13, M20-M99

SVEGA 2 0,16

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 2 0,30

Bolesti genitourinarnog sustava N00-N99

SVEGA 22 1,73

MUŠKI 8 1,31

ŽENSKI 14 2,11

Bolesti bubrega i mokraćovoda N00-N29

SVEGA 17 1,33

MUŠKI 6 0,98

ŽENSKI 11 1,66

Ostale bolesti genitourinarnog sustava N30-N99

SVEGA 5 0,39

MUŠKI 2 0,33

ŽENSKI 3 0,45

Page 153: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 153

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju

P00-P96

SVEGA 7 0,55

MUŠKI 5 0,82

ŽENSKI 2 0,30

Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije

Q00-Q99

SVEGA 6 0,47

MUŠKI 2 0,33

ŽENSKI 4 0,60

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R99

SVEGA 1 0,08

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,15

Ostali simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R94

SVEGA 1 0,08

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,15

Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta

V01-Y89

SVEGA 102 8,01

MUŠKI 55 9,02

ŽENSKI 47 7,08

Nezgode V01-X59, Y85-Y86

SVEGA 62 4,87

MUŠKI 29 4,75

ŽENSKI 33 4,97

Nezgode pri prijevozu V01-V99, Y85

SVEGA 14 1,10

MUŠKI 11 1,80

ŽENSKI 3 0,45

Nezgode pri padu W00-W19

SVEGA 36 2,83

MUŠKI 11 1,80

ŽENSKI 25 3,77

Utapanje i potapanje W65-W74

SVEGA 3 0,24

MUŠKI 3 0,49

ŽENSKI 0 0,00

Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima

X40-X49

SVEGA 1 0,08

MUŠKI 1 0,16

ŽENSKI 0 0,00

Ostale nezgode W20-W64, W75-X39, X50-X59,

Y86

SVEGA 8 0,63

MUŠKI 3 0,49

ŽENSKI 5 0,75

Samoubojstvo i namjerno samoozljeđivanje

X60-X84, Y87.0

SVEGA 37 2,90

MUŠKI 25 4,10

ŽENSKI 12 1,81

Napad (nasrtaj) X85-Y09, Y87.1

SVEGA 2 0,16

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 2 0,30

Page 154: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 154

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Ostali vanjski uzroci ozljeda i otrovanja Y35-Y84, Y88-Y89

SVEGA 1 0,08

MUŠKI 1 0,16

ŽENSKI 0 0,00

Page 155: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 155

Tablica 6/XXI TABLIČNI POPIS UZROKA SMRTI U 2015. GODINI U GRADU ZAGREBU- "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Svi uzroci smrti A00-Y89

SVEGA 8821

MUŠKI 4112

ŽENSKI 4709

Infekcijske i parazitarne bolesti A00-B99

SVEGA 107 1,21

MUŠKI 61 1,48

ŽENSKI 46 0,98

Tuberkuloza A15-A19,B90

SVEGA 2 0,02

MUŠKI 2 0,05

ŽENSKI 0 0,00

AIDS (HIV-bolest) B20-B24

SVEGA 1 0,01

MUŠKI 1 0,02

ŽENSKI 0 0,00

Virusni hepatitis B15-B19, B94.2

SVEGA 13 0,15

MUŠKI 11 0,27

ŽENSKI 2 0,04

Ostale infekcijske i parazitarne bolesti A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-

B94.1, B94.8-B99

SVEGA 90 1,02

MUŠKI 46 1,12

ŽENSKI 44 0,93

Novotvorine C00-D48

SVEGA 2460 27,89

MUŠKI 1298 31,57

ŽENSKI 1162 24,68

Zloćudne novotvorine C00-C97

SVEGA 2405 27,26

MUŠKI 1271 30,91

ŽENSKI 1134 24,08

Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela

C00-C14

SVEGA 50 0,57

MUŠKI 36 0,88

ŽENSKI 14 0,30

Zloćudna novotvorina jednjaka C15

SVEGA 33 0,37

MUŠKI 27 0,66

ŽENSKI 6 0,13

Zloćudna novotvorina želuca C16

SVEGA 114 1,29

MUŠKI 56 1,36

ŽENSKI 58 1,23

Zloćudna novotvorina debelog crijeva, rektuma i anusa

C18-C21

SVEGA 360 4,08

MUŠKI 205 4,99

ŽENSKI 155 3,29

Page 156: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 156

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova

C22

SVEGA 82 0,93

MUŠKI 49 1,19

ŽENSKI 33 0,70

Zloćudna novotvorina gušterače C25

SVEGA 152 1,72

MUŠKI 72 1,75

ŽENSKI 80 1,70

Zloćudna novotvorina grkljana C32

SVEGA 23 0,26

MUŠKI 22 0,54

ŽENSKI 1 0,02

Zloćudna novotvorina dušnika, dušnica i pluća

C33-C34

SVEGA 497 5,63

MUŠKI 334 8,12

ŽENSKI 163 3,46

Zloćudni melanom kože C43

SVEGA 50 0,57

MUŠKI 31 0,75

ŽENSKI 19 0,40

Zloćudna novotvorina dojke C50

SVEGA 223 2,53

MUŠKI 5 0,12

ŽENSKI 218 4,63

Zloćudna novotvorina vrata maternice C53

SVEGA 17 0,19

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 17 0,36

Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice

C54-C55

SVEGA 43 0,49

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 43 0,91

Zloćudna novotvorina jajnika C56

SVEGA 59 0,67

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 59 1,25

Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)

C61

SVEGA 122 1,38

MUŠKI 122 2,97

ŽENSKI 0 0,00

Zloćudna novotvorina bubrega C64

SVEGA 56 0,63

MUŠKI 33 0,80

ŽENSKI 23 0,49

Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura

C67

SVEGA 71 0,80

MUŠKI 44 1,07

ŽENSKI 27 0,57

Zloćudna novotvorina mozga i središnjeg živčanog sustava

C70-C72

SVEGA 74 0,84

MUŠKI 36 0,88

ŽENSKI 38 0,81

Zloćudna novotvorina štitnjače C73

SVEGA 5 0,06

MUŠKI 3 0,07

ŽENSKI 2 0,04

Page 157: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 157

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Hodgkinova bolest i limfomi C81-C86

SVEGA 62 0,70

MUŠKI 33 0,80

ŽENSKI 29 0,62

Leukemija C91-C95

SVEGA 74 0,84

MUŠKI 42 1,02

ŽENSKI 32 0,68

Ostale zloćudne novotvorine limfnog i hematopoetskog tkiva

C88,C90, C96

SVEGA 36 0,41

MUŠKI 19 0,46

ŽENSKI 17 0,36

Ostale zloćudne novotvorine

C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80,

C97

SVEGA 201 2,28

MUŠKI 100 2,43

ŽENSKI 101 2,14

Dobroćudne novotvorine i novotvorine nesigurne i nepoznate

prirode D00-D48

SVEGA 55 0,62

MUŠKI 27 0,66

ŽENSKI 28 0,59

Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava

D50-D89

SVEGA 5 0,06

MUŠKI 2 0,05

ŽENSKI 3 0,06

Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma

E00-E89

SVEGA 276 3,13

MUŠKI 118 2,87

ŽENSKI 158 3,36

Šećerna bolest (Dijabetes melitus) E10-E14

SVEGA 268 3,04

MUŠKI 115 2,80

ŽENSKI 153 3,25

Ostale endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma

E00-E07, E15-E89

SVEGA 8 0,09

MUŠKI 3 0,07

ŽENSKI 5 0,11

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F01-F99

SVEGA 212 2,40

MUŠKI 67 1,63

ŽENSKI 145 3,08

Demencija F01, F03

SVEGA 117 1,33

MUŠKI 24 0,58

ŽENSKI 93 1,97

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani alkoholom

(uključivši alkoholnu psihozu) F10

SVEGA 28 0,32

MUŠKI 24 0,58

ŽENSKI 4 0,08

Ostali duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

F04-F09, F17, F20-F99

SVEGA 67 0,76

MUŠKI 19 0,46

ŽENSKI 48 1,02

Page 158: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 158

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-H95

SVEGA 191 2,17

MUŠKI 86 2,09

ŽENSKI 105 2,23

Parkinsonova bolest G20

SVEGA 52 0,59

MUŠKI 30 0,73

ŽENSKI 22 0,47

Alzheimerova bolest G30

SVEGA 74 0,84

MUŠKI 21 0,51

ŽENSKI 53 1,13

Ostale bolesti živčanog sustava i osjetilnih organa

G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95

SVEGA 65 0,74

MUŠKI 35 0,85

ŽENSKI 30 0,64

Bolesti cirkulacijskog sustava I00-I99

SVEGA 3948 44,76

MUŠKI 1623 39,47

ŽENSKI 2325 49,37

Ishemijska bolest srca I20-I25

SVEGA 1557 17,65

MUŠKI 730 17,75

ŽENSKI 827 17,56

Akutni infarkt miokarda I21-I21

SVEGA 490 5,55

MUŠKI 297 7,22

ŽENSKI 193 4,10

Ostale ishemijske bolesti srca I20, I23-I25

SVEGA 1093 12,39

MUŠKI 411 10,00

ŽENSKI 682 14,48

Ostali oblici srčane bolesti I30-I51

SVEGA 528 5,99

MUŠKI 221 5,37

ŽENSKI 307 6,52

Cerebrovaskularne bolesti I60-I69

SVEGA 1040 11,79

MUŠKI 433 10,53

ŽENSKI 607 12,89

Ostale bolesti cirkulacijskog sustava I00-I15, I26-I28, I70-I99

SVEGA 812 9,21

MUŠKI 284 6,91

ŽENSKI 528 11,21

Bolesti dišnog sustava J00-J99

SVEGA 491 5,57

MUŠKI 271 6,59

ŽENSKI 220 4,67

Gripa J09-J11

SVEGA 10 0,11

MUŠKI 6 0,15

ŽENSKI 4 0,08

Page 159: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 159

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Upala pluća J12-J18

SVEGA 171 1,94

MUŠKI 87 2,12

ŽENSKI 84 1,78

Kronične bolesti donjeg dišnog sustava J40-J47

SVEGA 283 3,21

MUŠKI 164 3,99

ŽENSKI 119 2,53

Astma J45-J46

SVEGA 6 0,07

MUŠKI 3 0,07

ŽENSKI 3 0,06

Ostale kronične bolesti donjeg dišnog sustava

J40-J44, J47

SVEGA 277 3,14

MUŠKI 161 3,92

ŽENSKI 116 2,46

Ostale bolesti dišnog sustava J00-J06, J20-J39, J60-J99

SVEGA 27 0,31

MUŠKI 14 0,34

ŽENSKI 13 0,28

Bolesti probavnog sustava K00-K92

SVEGA 346 3,92

MUŠKI 208 5,06

ŽENSKI 138 2,93

Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva

K25-K28

SVEGA 51 0,58

MUŠKI 23 0,56

ŽENSKI 28 0,59

Ciroza, fibroza i kronični hepatitis K70, K73-K74

SVEGA 121 1,37

MUŠKI 86 2,09

ŽENSKI 35 0,74

Ostale bolesti probavnog sustava K00-K21, K29-K66, K71-K72, K75-

K92

SVEGA 128 1,45

MUŠKI 50 1,22

ŽENSKI 78 1,66

Bolesti kože i potkožnog tkiva L00-L99

SVEGA 3 0,03

MUŠKI 1 0,02

ŽENSKI 2 0,04

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M99

SVEGA 26 0,29

MUŠKI 5 0,12

ŽENSKI 21 0,45

Reumatoidni artritis i osteoartroza M05-M06,M15-M19

SVEGA 5 0,06

MUŠKI 1 0,02

ŽENSKI 4 0,08

Ostale bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M02, M08-M13, M20-M99

SVEGA 21 0,24

MUŠKI 4 0,10

ŽENSKI 17 0,36

Page 160: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 160

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Bolesti genitourinarnog sustava N00-N99

SVEGA 248 2,81

MUŠKI 97 2,36

ŽENSKI 151 3,21

Bolesti bubrega i mokraćovoda N00-N29

SVEGA 134 1,52

MUŠKI 52 1,26

ŽENSKI 82 1,74

Ostale bolesti genitourinarnog sustava N30-N99

SVEGA 114 1,29

MUŠKI 45 0,10

ŽENSKI 69 0,36

Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju

P00-P96

SVEGA 17 0,59

MUŠKI 11 1,99

ŽENSKI 6 2,42

Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije

Q00-Q99

SVEGA 14 0,16

MUŠKI 5 0,12

ŽENSKI 9 0,19

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R99

SVEGA 72 0,82

MUŠKI 31 0,75

ŽENSKI 41 0,87

Sindrom iznenadne smrti dojenčeta R95

SVEGA 1 0,01

MUŠKI 0 0,00

ŽENSKI 1 0,02

Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta

R96-R99

SVEGA 35 0,40

MUŠKI 20 0,49

ŽENSKI 15 0,32

Ostali simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi

nesvrstani drugamo R00-R94

SVEGA 36 0,41

MUŠKI 11 0,27

ŽENSKI 25 0,53

Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta

V01-Y89

SVEGA 405 4,59

MUŠKI 228 5,54

ŽENSKI 177 3,76

Nezgode V01-X59, Y85-Y86

SVEGA 283 3,21

MUŠKI 149 3,62

ŽENSKI 134 2,85

Nezgode pri prijevozu V01-V99, Y85

SVEGA 31 0,35

MUŠKI 21 0,51

ŽENSKI 10 0,21

Page 161: Ro?eni prema dobi majke - HZJZ · MKB SKUPINA BOLESTI BROJ % Stopa/100.000 RANG Zarazne i parazitarne bolesti 457 0,89 10,95 10 Novotvorine 14.360 27,86 344,01 2. Bolesti krvi i krvotvornog

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2016. GODINI

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 161

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI MBK-10 ŠIFRA SPOL BROJ

UMRLIH UDIO

Nezgode pri padu W00-W19

SVEGA 139 1,58

MUŠKI 58 1,41

ŽENSKI 81 1,72

Utapanje i potapanje W65-W74

SVEGA 14 0,16

MUŠKI 10 0,24

ŽENSKI 4 0,08

Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima

X40-X49

SVEGA 44 0,50

MUŠKI 33 0,80

ŽENSKI 11 0,23

Ostale nezgode W20-W64, W75-X39, X50-X59,

Y86

SVEGA 55 0,62

MUŠKI 27 0,66

ŽENSKI 28 0,59

Samoubojstvo i namjerno samoozljeđivanje

X60-X84, Y87.0

SVEGA 115 1,30

MUŠKI 74 1,80

ŽENSKI 41 0,87

Napad (nasrtaj) X85-Y09, Y87.1

SVEGA 3 0,03

MUŠKI 2 0,05

ŽENSKI 1 0,02

Događaji s neodređenom nakanom Y10-Y34, Y87.2

SVEGA 3 0,03

MUŠKI 2 0,05

ŽENSKI 1 0,02

Ostali vanjski uzroci ozljeda i otrovanja Y35-Y84, Y88-Y89

SVEGA 1 0,01

MUŠKI 1 0,02

ŽENSKI 0 0,00