bolesti bubrega

30
BOLESTI BUBREGA BOLESTI BUBREGA

Upload: anatomija-pedijatrija

Post on 25-May-2015

370 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: BOLESTI BUBREGA

BOLESTI BUBREGABOLESTI BUBREGA

Page 2: BOLESTI BUBREGA

БубрезиБубрези

• Бубрези су парни органи који Бубрези су парни органи који представљају централни део представљају централни део уринарног системауринарног система

• Облик бубрега сличан је зрну Облик бубрега сличан је зрну грашкаграшка

• Са свих страна га окружују три Са свих страна га окружују три омотача: бубрежна фасција,масна омотача: бубрежна фасција,масна чахура и фиброзна чахурачахура и фиброзна чахура

Page 3: BOLESTI BUBREGA
Page 4: BOLESTI BUBREGA

Болести бубрега Болести бубрега

• ПијелонефритисПијелонефритис

• Полицистични бубрегПолицистични бубрег

• Бубрежна инсуфицијенцијаБубрежна инсуфицијенција

• ЦиститисЦиститис

• Хронични гломерулонефритисХронични гломерулонефритис

• НефролитијазаНефролитијаза

Page 5: BOLESTI BUBREGA

ПијелонефритисПијелонефритис

• Хронична упала пијелона бубрега и Хронична упала пијелона бубрега и потпорног ткива бубрежних путева.потпорног ткива бубрежних путева.

• Инфекцију изазивају Инфекцију изазивају бактерије,најчешће бактерије,најчешће Escherichia coliEscherichia coli..

• Више захвата жене него мушкарце.Више захвата жене него мушкарце.• До инфекције долази због смањене До инфекције долази због смањене

отпорности у уринарном и отпорности у уринарном и гениталном тракту.гениталном тракту.

Page 6: BOLESTI BUBREGA

Симптоми и лечењеСимптоми и лечење

• Абдоминални Абдоминални болови (у леђима и болови (у леђима и слабинама)слабинама)

• Малаксалост,дрхтаМалаксалост,дрхтавица,мучнина,поврвица,мучнина,повраћање и блага аћање и блага конфузија...конфузија...

• Мокрење је Мокрење је учестало и болноучестало и болно

• Урин је замућен и Урин је замућен и интензивног интензивног мирисамириса

• Лечи се Лечи се антибиотицимаантибиотицима

• Најчешће се Најчешће се користе користе амоксицилин и амоксицилин и цефалоспоринцефалоспорин

Page 7: BOLESTI BUBREGA

ПијелонефритисПијелонефритис

Page 8: BOLESTI BUBREGA

Полицистични бубрегПолицистични бубрег

• Најчешћа наследна болест бубрегаНајчешћа наследна болест бубрега• Карактерише је појава бројних цисти на Карактерише је појава бројних цисти на

бубрезимабубрезима• Постоје два облика ове болести: Постоје два облика ове болести:

Адултни и инфантилниАдултни и инфантилни• Инфантилни облик: наследни,али ако Инфантилни облик: наследни,али ако

оба родитеља имају оштећен геноба родитеља имају оштећен ген• Адултни: наследни,јавља се код Адултни: наследни,јавља се код

одраслих особа. одраслих особа.

Page 9: BOLESTI BUBREGA

Симптоми и лечењеСимптоми и лечење

• Први симптоми јављају Први симптоми јављају се око 30-те годинесе око 30-те године

• Бол у слабинама,која Бол у слабинама,која може бити јача или може бити јача или слабијаслабија

• Када је слабија долази Када је слабија долази до појаве крви у до појаве крви у урина,а ако је јача бол урина,а ако је јача бол онда долази до појаве онда долази до појаве песка или каменчића у песка или каменчића у урину.урину.

• Може се јавити и осећај Може се јавити и осећај слабости,умора,полуријслабости,умора,полурије(појачано лучење е(појачано лучење мокраће)мокраће)

• Лечење се састоји од Лечење се састоји од ублажавања ублажавања тегоба,спречавања тегоба,спречавања компликација компликација болестиболести

• Не постоји лек или Не постоји лек или терапија која терапија која потпуно може да потпуно може да излечи ову болестизлечи ову болест

Page 10: BOLESTI BUBREGA

Полицистични бубрегПолицистични бубрег

Page 11: BOLESTI BUBREGA

Бубрежна Бубрежна инсуфицијенцијаинсуфицијенција

• То је стање које карактерише То је стање које карактерише смањено лучење уринасмањено лучење урина

• Постоје преренални,ренални и Постоје преренални,ренални и пост-ренални узроципост-ренални узроци

Page 12: BOLESTI BUBREGA

Преренална акутна Преренална акутна бубрежна инсуфицијенцијабубрежна инсуфицијенција • Настаје као последица смањене Настаје као последица смањене

количине крви,која долази у количине крви,која долази у бубрегбубрег

• Узроци:крварење,повраћање,дехиУзроци:крварење,повраћање,дехидрација,опекотине,шок или срчана драција,опекотине,шок или срчана инсуфицијенцијаинсуфицијенција

Page 13: BOLESTI BUBREGA

Пост-ренална акутна Пост-ренална акутна бубрежна инсуфицијенцијабубрежна инсуфицијенција

• Настаје због разних узрока који Настаје због разних узрока који изазивају опструкцију мокраћних изазивају опструкцију мокраћних путева с ануријомпутева с ануријом

• Разлози за то су бубрежни Разлози за то су бубрежни каменци,компресије каменци,компресије тумором,увећање простатетумором,увећање простате

Page 14: BOLESTI BUBREGA

Симптоми и лечењеСимптоми и лечење

• У почетку пацијент нема У почетку пацијент нема симптоме који би могли симптоме који би могли да указују на да указују на болест,осим смањеног болест,осим смањеног лучења уриналучења урина

• Касније долази до Касније долази до малаксалости,слабости малаксалости,слабости и одбојности према и одбојности према храни,стања храни,стања обамрлости,бунилаобамрлости,бунила

• Дисање је Дисање је продубљено,језик продубљено,језик сув,мишићи сув,мишићи подрхтавају,јавља се подрхтавају,јавља се крварење или крварење или инфекције.инфекције.

• Пацијент мора Пацијент мора мировати у мировати у кревету,због кревету,због спречавања инфекцијаспречавања инфекција

• Потребан је унос Потребан је унос течности течности

• Ограничен унос Ограничен унос протеинапротеина

Page 15: BOLESTI BUBREGA

Бубрежна Бубрежна инсуфицијенцијаинсуфицијенција

Page 16: BOLESTI BUBREGA

ЦиститисЦиститис

• Упалне болести мехура,најчешће се Упалне болести мехура,најчешће се јављају код жена,због акутне упале јављају код жена,због акутне упале гениталијагениталија

• Најчешћи узрок су инфекције Најчешћи узрок су инфекције бактеријама цревног пореклабактеријама цревног порекла

• Уколико се инфекција не лечи,може Уколико се инфекција не лечи,може доћи до измене бактеријских фактора,а доћи до измене бактеријских фактора,а тада је и терапија антибиотицима тада је и терапија антибиотицима неуспешнанеуспешна

Page 17: BOLESTI BUBREGA

• Бактерије у мехур могу доспети из Бактерије у мехур могу доспети из

бубрега и лимфним путем из бубрега и лимфним путем из инфективних подручја инфективних подручја

• Присутност бактерија у мехуру Присутност бактерија у мехуру представља неопходни елемент за представља неопходни елемент за појаву цистиса,али је неопходно да појаву цистиса,али је неопходно да у томе учествују и други у томе учествују и други чимбеницичимбеници

• Неки од чимбеника су: застој урина Неки од чимбеника су: застој урина у мехуру,навала крви у органима у мехуру,навала крви у органима карлице као последица карлице као последица трудноће,менструације,хладноћетрудноће,менструације,хладноће

Page 18: BOLESTI BUBREGA

Симптоми и лечењеСимптоми и лечење

• Потреба за честим Потреба за честим мокрењем,пецкањмокрењем,пецкање приликом е приликом мокрењамокрења

• Урин је мутне боје Урин је мутне боје и неугодног и неугодног мириса. Понекад мириса. Понекад се могу јавити се могу јавити трагови крви у трагови крви у уринуурину

• Анализа Анализа урина,урографија урина,урографија и уринокултураи уринокултура

• У случају акутног У случају акутног циститиса циститиса пацијенту се дају пацијенту се дају антибиотици и антибиотици и убрзо долази до убрзо долази до оздрављењаоздрављења

• Код хроничног Код хроничног циститиса лечење циститиса лечење је дуже и је дуже и компликованијекомпликованије

Page 19: BOLESTI BUBREGA

ЦиститисЦиститис

Page 20: BOLESTI BUBREGA

Хронични Хронични гломерулонефритисгломерулонефритис• Упала бубрега где су захваћени Упала бубрега где су захваћени

гломерулигломерули

• Најчешћи узроци настанка: бактерије, Најчешћи узроци настанка: бактерије, вируси и гљивицевируси и гљивице

• Акутни гломерулонефритис настаје Акутни гломерулонефритис настаје обично након инфекције уста и ждрела обично након инфекције уста и ждрела или кожеили коже

• Хронични понекад може уследити Хронични понекад може уследити после акутног гломерулонефритисапосле акутног гломерулонефритиса

Page 21: BOLESTI BUBREGA

Симптоми и лечењеСимптоми и лечење

• Анализа урина; Анализа урина; ако су у урину ако су у урину присутни присутни протеини онда је протеини онда је то знак оштећењато знак оштећења

• Одређивање Одређивање количине плазме количине плазме која се филтрира која се филтрира кроз гломерулекроз гломеруле

• Биопсија бубрегаБиопсија бубрега

• Важно је смањити Важно је смањити физичку активност физичку активност пацијентапацијента

• Пацијента треба Пацијента треба заштитити од заштитити од инфекције грипом инфекције грипом

• Треба смањити Треба смањити унос соли и унос соли и беланчевинабеланчевина

• За лечење се За лечење се користе користе кортикостероидикортикостероиди

Page 22: BOLESTI BUBREGA
Page 23: BOLESTI BUBREGA

Хронични Хронични гломерулонефритисгломерулонефритис

Page 24: BOLESTI BUBREGA

НефролитијазаНефролитијаза

• Болест стварања каменаца у Болест стварања каменаца у бубрезима и уретри називамо бубрезима и уретри називамо бубрећна калкулозабубрећна калкулоза

• Уретерална калкулоза-каменац је у Уретерална калкулоза-каменац је у уретриуретри

• Везикуларна калкулоза-каменац је Везикуларна калкулоза-каменац је у мехуру и мокраћној цевиу мехуру и мокраћној цеви

• Каменци могу бити разних обликаКаменци могу бити разних облика

Page 25: BOLESTI BUBREGA

УзроциУзроци

• У неким случајевима се јављају као У неким случајевима се јављају као последице болести метаболизмапоследице болести метаболизма

• Примарни хиперпаратироидизам је Примарни хиперпаратироидизам је сигуран узрок појаве каменаца у сигуран узрок појаве каменаца у бубрезимабубрезима

• Болест мозе бити наследна и Болест мозе бити наследна и чешћа је код мушкараца него код чешћа је код мушкараца него код женажена

Page 26: BOLESTI BUBREGA

Симптоми и лечењеСимптоми и лечење

• Ако су симптоми Ако су симптоми присутни,онда започињу присутни,онда започињу јаким боловима у јаким боловима у лумбалној регији(место лумбалној регији(место где се труп спаја са где се труп спаја са карлицом,а карлица са карлицом,а карлица са ногама) и шире се на ногама) и шире се на уринарне уринарне путеве,препоне,леђа,прсапутеве,препоне,леђа,прса

• Болове прати контракција Болове прати контракција мишића,знојење,повраћамишића,знојење,повраћање,мучнинање,мучнина

• Избацивање камена из Избацивање камена из бубрега је јако болно,а бубрега је јако болно,а некада камен остаје некада камен остаје фиксиран у неком делу фиксиран у неком делу бубрегабубрега

• Углавном се каменци Углавном се каменци избацују спонтано,а у избацују спонтано,а у неким случајевима мора неким случајевима мора доћи и до хирушке доћи и до хирушке интервенцијеинтервенције

• Ако је камен ситан Ако је камен ситан пацијент мора узимати пацијент мора узимати доста течности како би га доста течности како би га избациоизбацио

• Ако је камен превелики и Ако је камен превелики и спречава проток урина спречава проток урина или изазива или изазива инфекције,приступа се инфекције,приступа се разбијању камена,који се разбијању камена,који се претвара у песак и тада претвара у песак и тада је лак за избацивањеје лак за избацивање

Page 27: BOLESTI BUBREGA

НефролитијазаНефролитијаза

Page 28: BOLESTI BUBREGA

Камен у бубрегуКамен у бубрегу

Page 29: BOLESTI BUBREGA
Page 30: BOLESTI BUBREGA

• www.mojezdravlje.netwww.mojezdravlje.net

• http://sr.wikipedia.org/wiki/Бубрегhttp://sr.wikipedia.org/wiki/Бубрег