nasledne bolesti

16
НАСЛЕДНЕ МЕНТАЛНЕ БОЛЕСТИ

Upload: ivanalazic

Post on 03-Jul-2015

821 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Nasledne bolesti

НАСЛЕДНЕ МЕНТАЛНЕБОЛЕСТИ

Page 2: Nasledne bolesti

Ментална болест је у најширем смислу сваки поремећај функција мозга који утиче на мишљење, осећаје или способност особе да комуницира са својом околином.

Најраспрострањеније болести су шизофренија и аутизам.

Page 3: Nasledne bolesti

• Наследни фактори, вирусне инфекције, компликације током трудноће и порођаја су могући узроци.

• Доводе до поремећаја баланса биохемијских супстанци у ћелијама мозга

• Стрес не изазива ове болести, али их погоршава

Page 4: Nasledne bolesti

ШИЗОФРЕНИЈА

• Онемогућава разликовање релних и нереалних догађаја

• Долази до промене функција мозга, промене мишљења запажања, психе

• Највећи ризик од обољења је у двадесетим годинама

(Dementia praecox)

Page 5: Nasledne bolesti

http://www.umm.edu/graphics/images/en/17239.jpg

Page 6: Nasledne bolesti

• Ако родитељ болује могућност наслеђивања болести – 10-15%

• Ако су оба родитеља болесна - 40%

Page 7: Nasledne bolesti

• Симптоми се деле на :

2. Позитивне (у почетној фази болести-халуцинације, сумануте идеје, поремећаји мишљења

3. негативне (код дугорочног тока болести) недостатак воље, депресија

Page 8: Nasledne bolesti

Симптоми:

2. депресивни симптоми

3. осећајно отупљивање

4. повишена стрепња

5. мрзовоља

6. повлачење

7. губитак иницијативе

Page 9: Nasledne bolesti

Лечење

• Антипсихотицима

• психотерапијом

Page 10: Nasledne bolesti

Аутизам

• Поремећај у развоју мозга, који карактерише слаба или никаква комуникација

• Равномеран у свом интензитету и току

(Autismus)

Page 11: Nasledne bolesti

Симптоми

• Ментална ретардација

• Изражено ћутање

• Понављање моторике

Page 12: Nasledne bolesti

• Наследан је због сложених генетичких поремећаја

• Неки поремећаји су настали у току рођења као и поствакциналне реакције у раном детињству

• Теорије су неприхватљиве јер су без поузданих доказа

Page 13: Nasledne bolesti

• Број оболелих расте у последњих 30 година

• 1 до 2 случаја на 1000 деце• У Србији је 2000 особа са аутизмом док

је 800 деце

Page 14: Nasledne bolesti

Лечење

• Нема лека за ову болест

• Код тежих облика, самосталан живот је немогућ

• Препоручује се рад са психологом

Page 15: Nasledne bolesti

Литертура• Психологија за други разред гимназије,

Никола Рот• Психијатрија детињства и младости,

Невенка Тадић• Бихевиорална психотерапија у

психијатрији, Јездимир Здравковић• Теорија и пракса менталне хигијене,

Јелена Влајковић• http://www.wikipedia.org

Page 16: Nasledne bolesti

• Селена Смиљанић• Предраг Јовановић• Ивана Лазић

Презентацију радили:

Јун,2012