bolesti bilja

Upload: dejan-jovev

Post on 14-Jul-2015

348 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

BOLESTI BILJA

Nikolina Krivoi, dipl. ing. agr. Rijeka, 28. 04. 2009.

POJAM BOLESTI= svaki poremeaj koji dovodi do fizioloke ili histoloke promjene, a time slabi ivotni potencijal biljke

SIMPTOMI BOLESTI propadanje ugibanje promjena boje deformacija druge promjene itave ili samo pojedinih dijelova biljke.

VRSTE BOLESTI NEPARAZITSKE PARAZITSKE

NEPARAZITSKE BOLESTI slabi ivotni potencijal biljke nedostatak hranjiva, viak hranjiva, manjak svijetla ili vode, viak vode, niske i visoke temp., nepravilna upotreba pesticida

PARAZITSKE BOLESTI ili infektivne GLJIVICE - mikoze BAKTERIJE - bakterioze VIRUSI - viroze

SIMPTOMI BOLESTI NA BILJKAMA Gubitak normalne boje Venue Promjene u morfologiji Trule Hipertrofija Nekroze Prevlake

NAJEE BOLESTI VRTNOG UKRASNOG BILJA

GLJIVINE bolesti nadzemnih dijelova biljaka (stabljika, list, cvijet ) pepelnica, hre, plamenjaa, koncentrina pjegavost

PEPELNICA gljivice iz porodice Erysiphacea, rodovi OIDIUM i SPHAEROTHECA pepeljasta prevlaka na licu lista, stabljici i cvjetnim pupovima ZATITA: SAPROL, BAYLETON, FOLICUR250, FOLICUR EWP50, TILT250EC, SABITHANE

HRE Gljivice iz rodova PUCCINIA, UROMYCES, PHRAGMIDIUM na naliju listova prvo ecidije a potom smei jastuii Na licu lista svijetloukaste pjege visoka temperatura i visoka vlanost zraka ZATITA: SAPROL, TILT250EC, BAYCOL250, CINEB

SIVA PLIJESAN- BOTRITIS BOTRYTIS cinerea Ciklame, Fuksije, Pelargonije, Gladiole, Rue, Dalije, Bour... polijeganje tek izniklih biljaka na stabljici, mladim izbojima, peteljkama listova, cvijetnim pupovima i cvijetovima, u obliku sivog maka visoka vlaga i nedovoljna koliina svjetlosti jesen i zima ZATITA: RONILAN, KIDAN, KONKER, FOLICUREWP-50, EUPAREN50WP.

PLAMENJAA PERONOSPORA PHYTOPHTORA na naliju lista mjehuraste pjege ili bljedosive nakupine gljivica, listovi su izoblieni, kovraju se na listu svijetle utozelene pjege visoka temperatura i vlaga zraka ZATITA: MERPAN, DITHANE, CINEB, ANTRACOL

KONCENTRINA PJEGAVOST roda ALTERNARIA na listovima i na stabljici crvenosmee koncentrine pjege sa sivkastom sredinom, ili smee s purpurnim rubovima na stabljici tamno smee izrasline nalik na tumore ZATITA: KIDANOM

GLJIVINE BOLESTI PODZEMNIH BILJNIH DIJELOVA trule reznica i polijeganje nasada lonanica, trule korijena, lukovica i gomolja

velika koliina vlage u tlu ZATITA: CAPTAN ILI MERPAN + PREVICUR607 SL ILI PREVICUR 607 SL + BAVISTIN

GLJIVINE BOLESTI PODZEMNIH BILJNIH DIJELOVA BIJELA TRULE

SIVA PLIJESAN

GLJIVINE BOLESTI PODZEMNIH BILJNIH DIJELOVA CRNA TRULE

SMEA TRULE

BAKTERIJSKE BOLESTI na svim biljnim dijelovima tumori i rane na korijenu, a na bazi stabljike tkivo kalusira Corynebacterium fascians Agrobacterium tumefaciens Xanthomonas campestris BAKTERIJSKE BOLESTI PRENOSE SE DODIROM I ZARAENIM OSTACIMA U TLU!

ZATITA: Protiv bakterioza nema izravne zatite

VIROZE znakovi zaraze na listovima u vidu mozaika, kovranja ili uvijanja listova, uenja, ali i zbijenog i krljavog rasta biljaka. prenose ih lisne ui, tripsi, bijela muica i jo neki kukci, koji se hrane sisanjem. ZATITA: Izravne zatite od viroza nema, stoga je zaraene biljke najbolje unititi!!!

NEDOSTATAK HRANIVA LIST CVIJET

NERAZVIJENOST BILJKE