podr™cznik u¼ytkownika

Post on 19-Jul-2015

79 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Zewntrzny dysk przenony

My PassportPodrcznik uytkownika

Essential i Essential SE Lekkie, przenone dyski twarde

Podrcznik uytkownika dyskw My Passport Essential i Essential SE

Serwis i pomoc techniczna firmy WDW razie wystpienia problemw prosimy o skontaktowanie si z nami, abymy mogli podj prb ich rozwizania, zanim zwrc Pastwo produkt. Odpowied na wikszo pyta dotyczcych pomocy technicznej mona uzyska w naszej bazie wiedzy albo za porednictwem poczty e-mail w witrynie support.wdc.com. Jeli te zasoby nie zawieraj poszukiwanej odpowiedzi, prosimy skontaktowa si z firm WD telefonicznie, wybierajc odpowiedni numer telefonu poniej. Zakupiony produkt jest objty 30-dniow bezpatn pomoc techniczn w okresie gwarancyjnym. Okres 30 dni rozpoczyna si w dniu nawizania pierwszego kontaktu telefonicznego z pomoc techniczn firmy WD. Pomoc techniczna za porednictwem poczty e-mail jest bezpatna przez cay okres obowizywania gwarancji, a nasza obszerna baza wiedzy jest dostpna przez ca dob. Aby otrzymywa informacje o nowych funkcjach i usugach, naley zarejestrowa produkt w naszej witrynie internetowej pod adresem http://register.wdc.com.

Dostp do internetowej pomocy technicznejNasza witryna pomocy technicznej pod adresem support.wdc.com zawiera nastpujce sekcje: Downloads (Pliki do pobrania) sterowniki, oprogramowanie i aktualizacje produktw firmy WD. Registration (Rejestracja) zarejestrowanie produktu firmy WD pozwala otrzymywa informacje o najnowszych aktualizacjach i specjalnych ofertach. Warranty & RMA Services (Usugi gwarancyjne i wymiana produktw) informacje na temat gwarancji, programu wymiany produktw (RMA), statusu zgosze RMA oraz informacje o odzyskiwaniu danych. Knowledge Base (Baza wiedzy) materiay w bazie wiedzy mona przeszukiwa wedug sw kluczowych, wyrae lub numerw artykuw. Installation (Instalacja) pomoc dotyczca instalowania produktw firmy WD i oprogramowania.

Kontakt z pomoc techniczn firmy WDKontaktujc si z firm WD w sprawie pomocy, naley przygotowa numer seryjny produktu firmy WD, informacje o zainstalowanym sprzcie oraz numery wersji oprogramowania systemowego.Ameryka Pnocna W jz. angielskim W jz. hiszpaskim 800.ASK.4WDC (800.275.4932) 800.832.4778 Azja i Pacyfik Australia Chiny Hongkong Indie Indonezja Japonia Korea Malezja Filipiny Singapur Tajwan 1 800 42 9861 800 820 6682/+65 62430496 +800 6008 6008 1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line) +803 852 9439 00 531 650442 02 703 6550 +800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496 1 800 1441 0159 +800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496 +800 6008 6008/+65 62430496

Europa (poczenie bezpatne)*

00800 ASK4 WDEU (00800 27549338) +31 880062100 +31 880062100 +31 880062100

Europa Bliski Wschd Afryka

* Poczenie bezpatne jest dostpne w nastpujcych krajach: Austria, Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Irlandia, Wochy, Holandia, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania.

ii

MY PASSPORT ESSENTIAL I ESSENTIAL SE PODRCZNIK UYTKOWNIKA

Spis treciSerwis i pomoc techniczna firmy WD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iiDostp do internetowej pomocy technicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii Kontakt z pomoc techniczn firmy WD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii

1

Informacje o dysku WD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Zawarto zestawu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Akcesoria opcjonalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Zgodno z systemami operacyjnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Format dysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Zewntrzne cechy dysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Diodowy wskanik zasilania/aktywnoci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Interfejs USB 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Rejestracja dysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 rodki ostronoci w obchodzeniu si z dyskiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2

Podczanie dysku i rozpoczynanie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Podczanie dysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Rozpoczynanie pracy z programem WD SmartWare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Opis programu WD SmartWare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ekran Home (Gwny) programu WD SmartWare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Gwny ekran zarzdzania ustawieniami dysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Wywietlanie informacji i tematw pomocy podrcznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Rozpoczynanie pracy bez programu WD SmartWare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3

Tworzenie kopii zapasowej plikw z komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Informacje o tworzeniu kopii zapasowej plikw z komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Tworzenie kopii zapasowej wszystkich plikw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Zaawansowane funkcje tworzenia kopii zapasowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Wybieranie zawartoci, ktrej kopia zapasowa ma by tworzona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Zmienianie ustawie programu do tworzenia kopii zapasowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

4

Przywracanie plikw z kopii zapasowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Informacje o przywracaniu plikw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Przywracanie pliku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Przywracanie folderu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Przywracanie wczeniejszej wersji pliku lub usunitych plikw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Przywracanie caej zawartoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

SPIS TRECI iii

MY PASSPORT ESSENTIAL I ESSENTIAL SE PODRCZNIK UYTKOWNIKA

5

Blokowanie i odblokowywanie dysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Zabezpieczanie dysku hasem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Odblokowywanie dysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Odblokowywanie dysku za pomoc programu WD SmartWare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Odblokowywanie dysku bez uycia programu WD SmartWare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Wyczanie funkcji blokady dysku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Zmienianie hasa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

6

Zarzdzanie dyskiem i dostosowywanie go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Ikona WD SmartWare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Uruchamianie programu WD SmartWare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Sprawdzanie stanu dysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Monitorowanie ikony alertw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Bezpieczne odczanie dysku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Dostosowywanie ustawie programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Okrelanie innego folderu przywracania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Ustawianie opcji preferencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Dostosowywanie ustawie dysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Rejestracja dysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Ustawianie zegara upienia dysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Kasowanie dysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Wczanie funkcji tworzenia i przywracania kopii zapasowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Odinstalowywanie programu WD SmartWare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Odinstalowywanie w systemie Windows XP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Recommended

View more >