podręcznik użytkownika sodir on-line

Download Podręcznik użytkownika SODiR On-Line

Post on 11-Jan-2017

251 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Podrcznik Uytkownika Systemu SODiR 2.0

System SODIRPodrcznik UytkownikaOnLine

Wersja 1.0.4

16.11.2015

Podrcznik Uytkownika SODIR- On-Line

Podrcznik Uytkownika SODIR- On-Line

strona 4 z 199

Spis Treci1. Podrcznik uytkownika Systemu SODiR41.1. Wprowadzenie51.1.1. Jak czyta?51.1.2. Wane skrty i pojcia51.1.3. SODiR OnLine i SODiR OffLine81.1.4. Uatwienia dostpu91.1.4.1. Ukad graficzny91.1.4.2. Uatwienia nawigacji91.1.4.3. Zmiana kontrastu i wielkoci czcionek91.1.4.4. Walidacja formularzy101.1.4. 5. Zmiana kontekstu strony111.1.4.6. Obrazki111.2. Informacje oglne121.2.1. Menu w systemie131.2.2. Elementy edycyjne141.2.3. Elementy nawigacyjne161.2.4. Wyszukiwanie informacji171.3. Rozpoczynanie i koczenie pracy w Systemie201.3.1. Logowanie do Systemu201.3.2. Zmiana hasa221.3.3. Udzielanie zgody na uruchomienie aplikacji251.3.4. Wylogowanie z Systemu261.4. Rejestracja i certyfikacja Beneficjenta271.4.1. Wstpna rejestracja w systemie271.4.2. Wniosek rejestracyjny (proces rejestracji)281.4.3. Generowanie certyfikatu Beneficjenta281.4.3.1. Generowanie pierwszego certyfikatu281.4.3.2. Generowanie nowego certyfikatu321.4.3.3. Szczegy certyfikatu331.4.4. Przegldanie szczegw Beneficjenta341.5. Dofinansowanie do wynagrodze pracownikw niepenosprawnych.371.5.1. Wstpne informacje o procesie dofinansowania371.5.2. Przygotowanie i wysyanie dokumentw do Funduszu371.5.2.1. Wypenianie dokumentw38Zacznik INF-oPP49Zacznik INF-oPR64Zacznik INF-D-P681.5.2.2. Wyliczenie kwoty dofinansowania na wnioskach Wn-D741.5.2.3. Wysyanie dokumentw do Funduszu761.5.2.4. Odkadanie dokumentw do edycji791.5.2.5. Kopiowanie dokumentw811.5.3. Przebieg procesu dofinansowania861.5.3.1. Weryfikacja zoonych dokumentw861.5.3.2. Naliczenie dofinansowania881.5.3.2.1. saldo zgodne z wnioskiem901.5.3.2.2. saldo rne od wnioskowanego901.5.3.3. Zakoczenie procesu - wypata dofinansowania911.5.4. Nieprawidowoci w procesie dofinansowania911.5.4.1. Dokumenty zoone po terminie911.5.4.2. Dokumenty dofinansowania, ktre nie przeszy weryfikacji formalnej921.5.4.3. Dokumenty, ktre nie przeszy weryfikacji merytorycznej931.5.4.4. Wstrzymanie dofinansowania951.5.4.4.1. Badanie sytuacji ekonomicznej Beneficjenta961.5.4.4.2. Informacja o wstrzymaniu dofinansowania991.5.4.4.3. Wyjanienia do Informacji o wstrzymaniu dofinansowania1001.5.4.4.4. Decyzja o wstrzymaniu dofinansowania1031.5.4.4.5. Decyzja o odmowie dofinansowania1051.5.4.5. Odwoania od Decyzji Dofinansowania1071.5.5. Korygowanie informacji1101.5.5.1. Typy korekt1101.5.5.2. Jak powinien wyglda wniosek korygujcy?1111.5.5.2.1. Tworzenie korekty1111.5.5.2.2. Dodawanie i usuwanie pracownika1161.5.5.2.3. Przesyanie dokumentw korygujcych1171.5.5.3. Korekta na wezwanie1211.5.5.4. Korekty skadane z inicjatywy Beneficjenta1221.6. Refundacja skadek na ubezpieczenia spoeczne1231.6.1. Wstpne informacje o procesie refundacji1231.6.2. Przygotowanie i wysyanie dokumentw do Funduszu1231.6.2.1. Dokumenty dodatkowe1241.6.2.2. Wypenianie dokumentw1241.6.2.2.1. Wn-U-G126Zacznik INF-oPdM133Zacznik INF-oPdR1441.6.2.2.2. Wn-U-A148Zacznik INF-oPdR1531.6.2.3. Rejestracja zawiadczenia o pomocy de minimis podczas wprowadzania wniosku Wn-U-A w wersji 4 /Wn-U-G w wersji 51561.6.2.4. Szczeglne przypadki wypeniania dokumentw1701.6.2.5. Wysyanie dokumentw do Funduszu1701.6.2.6. Odkadanie dokumentw do edycji1701.6.2.7. Kopiowanie dokumentw1701.6.3. Przebieg procesu refundacji1721.6.3.1. Weryfikacja zoonych dokumentw1721.6.3.2. Naliczenie refundacji1781.6.3.2.1. saldo zgodne z wnioskiem1791.6.3.2.2. saldo rne od wnioskowanego1791.6.3.2.3. saldo powstae w wyniku przekroczonej pomocy de minimis1801.6.3.3. Zakoczenie procesu - wypata refundacji1811.6.4. Nieprawidowoci w procesie refundacji1821.6.4.3. Weryfikacja nabycia przez Beneficjenta rodkw transportu drogowego towarw1821.6.4.4. Dokumenty zoone po terminie1821.6.4.5. Dokumenty refundacji, ktre nie przeszy weryfikacji formalnej1831.6.4.6. Dokumenty, ktre nie przeszy weryfikacji merytorycznej1831.6.4.7. Dokumenty w oczekiwaniu na aktualne orzeczenie1841.6.4.8. Wstrzymanie procesu1851.6.4.8.1. Informacja o wstrzymaniu refundacji1861.6.4.8.2. Wyjanienia do Informacji o wstrzymaniu refundacji1861.6.4.8.3. Decyzja o wstrzymaniu refundacji1891.6.4.8.4. Decyzja o odmowie refundacji1901.6.8.7. Odwoania od Decyzji Refundacji1901.6.5. Korygowanie informacji1911.6.5.1. Typy korekt1911.6.5.2. Jak powinien wyglda wniosek korygujcy?1921.6.5.2.1. Tworzenie korekty1921.6.5.2.1.1. Wezwanie do korekty i Wezwanie do uzupenienia danych1921.6.5.2.1.2. Przesyanie dokumentw korygujcych1961.6.5.2. Korekta na wezwanie1971.6.5.3. Korekty skadane z inicjatywy Beneficjenta1972.0. Historia zmian198

1. Podrcznik uytkownika Systemu SODiR

Podrcznik opisuje System SODiR, ktrego funkcjonalno jest zgodna z Ustaw z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.)oraz Rozporzdzeniami: Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracownikw niepenosprawnych, Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 13 marca 2014 r. zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodze pracownikw niepenosprawnych, Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji skadek na ubezpieczenia spoeczne osb niepenosprawnych, Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie refundacji skadek na ubezpieczenie spoeczne osb niepenosprawnych, Rady Ministrw z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu informacji przestawianych przez pomoc ubiegajcy si o pomoc de minimis, Rady Ministrw z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przestawianych przez pomoc ubiegajcy si o pomoc inn ni pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybowstwie, Rady Ministrw z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajcy si o pomoc inn ni pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybowstwie, Rady Ministrw z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajcy si o pomoc inn ni pomoc de minimis w rolnictwie lub rybowstwie, Rady Ministrw z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji skadanych przez podmioty ubiegajce si o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybowstwie. Rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 11 wrzenia 2015 roku zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie refundacji skadek na ubezpieczenia spoeczne osb niepenosprawnych Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracownikw niepenosprawnych. Rady Ministrw z dnia 24 padziernika 2014 r. zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajcy si o pomoc de minimis (Dz. U. 2014 poz.1543) w zakresie wprowadzenia nowego wzoru informacji Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc de minimis. Rady Ministrw z dnia 24 padziernika 2014 r. zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie zawiadcze o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybowstwie (Dz. U. 2014 poz.1550) w zakresie wprowadzenia nowego wzoru zawiadczenia o pomocy de minimis. Rozporzdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajcego niektre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewntrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

1.1. Wprowadzenie

Niniejszy podrcznik opisuje sposb wykorzystania Systemu Obsugi Dofinansowa i Refundacji przez Beneficjentw zarejestrowanych w Pastwowym Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych do wypeniania i wysyania dokumentw zwizanych z dofinansowaniem i/lub refundacj.

Beneficjentem - podmiotem, ktremu przysuguje dofinansowanie i/lub refundacja - moe by: pracodawca zatrudniajcy osoby niepenosprawne, osoba niepenosprawna prowadzca dziaalno gospodarcz, niepenosprawny rolnik lub jego niepenosprawny domownik, ktremu rolnik opaca obowizkowe skadki na ubezpieczenia spoeczne.

1.1.1. Jak czyta?

Zaleca si, aby przed rozpoczciem pracy z Systemem SODiR zapozna si z niniejszym dokumentem. Umoliwi to poznanie penej funkcjonalnoci Systemu oraz zaoszczdzi czas stracony na bdy popeniane przez niewiedz. Podrcznik zosta tak skonstruowany, aby oprowadzi Beneficjenta po caym zakresie dostpnych mu funkcjonalnoci, w ramach przydzielonych mu Funkcji. Rwnoczenie ukad rozdziaw umoliwia szybki dostp do informacji potrzebnych podczas biecej pracy w Systemie.Podrcznik nie jest opisem kadego Moduu i Funkcji w nim dostpnych, ale zawiera tematyczny opis Czynnoci, jakie Beneficjent bdzie wykonywa w codziennej pracy z Systemem.

1.1.2. Wane skrty i pojcia

Beneficjent - podmiot, ktremu przysuguje dofinansowanie i/lub refundacja z racji zatrudniania osb niepenosprawnych lub refundacja skadek z racji przyznanej niepenosprawnoci; moe nim by:

1.pracodawca zatrudniajcy niepenosprawnych pracownikw,2.niepenosprawny prowadzcy dziaalno gospodarcz, moe by on jednoczenie pracodawc,3.niepenosprawny rolnik lub jego niepenosprawny domownik, ktremu rolnik opaca skadki na ubezpieczenia spoeczne.

Czynno - jedna z moliwych czynnoci, jakie udostpnia wybrana Funkcja.

DOD - Decyzja o Odmowie Dofinansowania.

DOA - Decyzja o Odmowie Refundacji dla Beneficjenta bdcego Rolnikiem.

DOG - Decyzja o Odmowie Refundacji dla Beneficjenta bdcego niepenosprawnym prowadzcym dziaalno gospodarcz.

DWD - Decyzja o Wstrzymaniu Dofinansowania.

DWUA - Decyzja o wstrzymaniu Refundacji dla Beneficjenta bdcego Rolnikiem.

DWUG - Decyzja o wstrz

Recommended

View more >