cisco epc3925 - podręcznik użytkownika

Download Cisco EPC3925 - Podręcznik użytkownika

Post on 11-Jan-2017

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Bezprzewodowa brama domowa Cisco z wbudowanym cyfrowym adapterem gosu, modele DPC3925 i EPC3925 8x4 DOCSIS 3.0 Podrcznik uytkownika

  Spis treci

  WANE INSTRUKCJE DOTYCZCE BEZPIECZESTWA .............................. 2 Wprowadzenie .......................................................................................................... 13 Zawarto opakowania ............................................................................................ 15 Opis panelu przedniego .......................................................................................... 16 Opis panelu tylnego ................................................................................................. 18 Wymagania systemowe dotyczce usug internetowych ................................... 20 Subskrypcja usug telefonicznych i szybkiego Internetu ................................... 21 Wybr najlepszej lokalizacji bramy domowej DOCSIS ...................................... 23 Monta modemu na cianie (opcjonalnie) ............................................................ 24 Wymagania dotyczce usug telefonicznych ....................................................... 27 Podczanie bramy do Internetu i usug telefonicznych .................................... 29 Konfigurowanie bramy domowej DOCSIS .......................................................... 33 Konfigurowanie ustawie cznoci bezprzewodowej ...................................... 43 Konfigurowanie zabezpiecze ............................................................................... 60 Kontrola dostpu do bramy .................................................................................... 69 Konfigurowanie aplikacji i gier .............................................................................. 81 Zarzdzanie bram................................................................................................... 87 Monitorowanie stanu bramy .................................................................................. 96 Najczciej zadawane pytania .............................................................................. 103 Porady dotyczce poprawy wydajnoci ............................................................. 108 Funkcje diodowego wskanika stanu na panelu przednim ............................. 109 Uwagi ....................................................................................................................... 113

 • WANE INSTRUKCJE DOTYCZCE BEZPIECZESTWA

  2 4041327 wer. A

  WANE INSTRUKCJE DOTYCZCE BEZPIECZESTWA

  Uwagi dla instalatorw Instrukcje serwisowania zawarte w niniejszych uwagach s przeznaczone wycznie dla wykwalifikowanych pracownikw serwisu. Aby zmniejszy niebezpieczestwo poraenia napiciem elektrycznym, osoby bez odpowiednich kwalifikacji nie powinny wykonywa adnych czynnoci serwisowych poza opisanymi w instrukcji uytkowania.

  Notice to Installers The servicing instructions in this notice are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions, unless you are qualified to do so.

 • Wprowadzenie

  4041327 wer. A 3

  Notice lattention des installateurs de rseaux cbls Les instructions relatives aux interventions dentretien, fournies dans la prsente notice, sadressent exclusivement au personnel technique qualifi. Pour rduire les risques de chocs lectriques, neffectuer aucune intervention autre que celles dcrites dans le mode d'emploi et les instructions relatives au fonctionnement, moins que vous ne soyez qualifi pour ce faire.

  Mitteilung fr CATV-Techniker Die in dieser Mitteilung aufgefhrten Wartungsanweisungen sind ausschlielich fr qualifiziertes Fachpersonal bestimmt. Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu reduzieren, sollten Sie keine Wartungsarbeiten durchfhren, die nicht ausdrcklich in der Bedienungsanleitung aufgefhrt sind, auer Sie sind zur Durchfhrung solcher Arbeiten qualifiziert.

 • WANE INSTRUKCJE DOTYCZCE BEZPIECZESTWA

  4 4041327 wer. A

  Aviso a los instaladores de sistemas CATV Las instrucciones de reparacin contenidas en el presente aviso son para uso exclusivo por parte de personal de mantenimiento cualificado. Con el fin de reducir el riesgo de descarga elctrica, no realice ninguna otra operacin de reparacin distinta a las contenidas en las instrucciones de funcionamiento, a menos que posea la cualificacin necesaria para hacerlo.

  20080814_Installer820_Intl

 • Wprowadzenie

  4041327 wer. A 5

  WANE INSTRUKCJE DOTYCZCE BEZPIECZESTWA 1) Przeczytaj niniejsz instrukcj.

  2) Zachowaj t instrukcj.

  3) Zwracaj szczegln uwag na wszystkie ostrzeenia.

  4) Postpuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.

  5) Nie uywaj urzdzenia w pobliu wody.

  6) Czy urzdzenie wycznie przy uyciu suchej szmatki.

  7) Nie zasaniaj adnych otworw wentylacyjnych. Podczas instalacji postpuj zgodnie z instrukcjami producenta.

  8) Nie instaluj urzdzenia w pobliu rde ciepa, takich jak grzejniki, nawiewy ciepego powietrza, piece lub inny sprzt (w tym wzmacniacze) wytwarzajcy ciepo.

  9) Nie przerabiaj zabezpiecze wtyczki dwubiegunowej ani wtyczki z uziemieniem. Wtyczka dwubiegunowa skada si z dwch paskich wtykw, z ktrych jeden jest szerszy. Wtyczka z uziemieniem skada si z dwch paskich wtykw oraz z trzeciego bolca uziemiajcego. Szeroki paski wtyk i trzeci bolec su do zapewnienia bezpieczestwa uytkownika. Jeli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazda, skontaktuj si z elektrykiem w celu wymiany przestarzaego gniazda.

  10) Chro kabel zasilajcy przed nadepniciem lub uszkodzeniem zwaszcza w pobliu wtyczek, gniazd zasilajcych i miejsca, w ktrym kabel zasilajcy jest poczony z urzdzeniem.

  11) Uywaj wycznie sprztu i wyposaenia zalecanego przez producenta.

  12) Uywaj wycznie wzkw, stojakw, statyww, wspornikw i stow zalecanych przez producenta lub sprzedawanych razem z urzdzeniem. Jeli korzystasz z wzka, nie dopu do jego przewrcenia podczas przewoenia sprztu, poniewa moe to doprowadzi do obrae ciaa.

  13) Podczas burzy lub w przypadku dugiego okresu nieuywania sprzt naley odczy od zasilania przez odczenie kabla zasilajcego od gniazda.

  14) Wszelkie czynnoci serwisowe powinny by wykonywane przez wykwalifikowany personel. Czynnoci serwisowe s wymagane w przypadku kadego uszkodzenia sprztu, takiego jak uszkodzenie kabla zasilajcego lub wtyku, dostania si pynu lub cia obcych do wntrza sprztu, wystawienia sprztu na dziaanie deszczu lub wilgoci, przy objawach nieprawidowego dziaania lub po upadku sprztu na podoe.

  Ostrzeenie dotyczce rda zasilania Etykieta znajdujca si na tym produkcie zawiera informacje o prawidowym rdle zasilania. Urzdzenie naley zasila wycznie ze rda zasilania o napiciu i czstotliwoci podanej na etykiecie produktu. Jeli nie wiadomo, jaki typ zasilania jest dostpny w domu lub w pracy, naley skonsultowa si z dostawc usug lub z lokalnym zakadem energetycznym.

  Gniazdo napicia zmiennego znajdujce si w urzdzeniu musi pozostawa dostpne przez cay czas i musi dziaa prawidowo.

 • WANE INSTRUKCJE DOTYCZCE BEZPIECZESTWA

  6 4041327 wer. A

  Uziemienie urzdzenia

  OSTRZEENIE: Unikaj poraenia elektrycznego i niebezpieczestwa poaru! Jeli urzdzenie jest doczone do okablowania koncentrycznego, naley si upewni, e system okablowania jest uziemiony. Uziemienie stanowi ochron przed udarami napiciowymi i gromadzeniem si adunkw elektrostatycznych.

  Ochrona urzdzenia przed wyadowaniami atmosferycznymi Oprcz odczenia kabla zasilajcego od gniazda ciennego naley rwnie odczy sygnay wejciowe.

  Sprawdzanie rda zasilania na podstawie stanu lampek wczenia/wyczenia zasilania Nawet gdy lampki wczenia/wyczenia zasilania nie wiec si, urzdzenie moe nadal pozostawa podczone do rda zasilania. Lampki mog zosta wyczone po wyczeniu urzdzenia niezalenie od tego, czy jest ono nadal podczone do rda zasilania napiciem zmiennym.

  Eliminacja przecie zasilania napiciem zmiennym

  OSTRZEENIE: Unikaj poraenia elektrycznego i niebezpieczestwa poaru! Nie przeciaj rde zasilania napiciem zmiennym, gniazd ciennych, kabli przeduajcych ani gniazd zintegrowanych w urzdzeniu. W przypadku urzdze wymagajcych zasilania z baterii lub innych rde naley zapozna si z podrcznikami obsugi tych urzdze.

  Zapewnienie wentylacji i wybr pomieszczenia Przed podczeniem zasilania usu z produktu wszelkie opakowania.

  Nie umieszczaj urzdzenia na ku, kanapie, dywanie ani innej podobnej powierzchni.

  Nie umieszczaj urzdzenia na niestabilnym podou.

  Nie instaluj urzdzenia w zamknitych przestrzeniach, takich jak pka na ksiki lub stojak, o ile nie jest zapewniona prawidowa wentylacja.

  Nie umieszczaj na urzdzeniu innej aparatury (takiej jak magnetowidy lub odtwarzacze DVD), a take lamp, ksiek, wazonw z pynami ani innych przedmiotw.

  Nie zasaniaj otworw wentylacyjnych.

  Ochrona przed wilgoci i ciaami obcymi

  OSTRZEENIE: Unikaj poraenia elektrycznego i niebezpieczestwa poaru! Nie wystawiaj urzdzenia na dziaanie ciekajcych lub rozpryskiwanych pynw, deszczu lub wilgoci. Na urzdzeniu nie mona stawia przedmiotw wypenionych pynem, takich jak wazony.

 • Wprowadzenie

  4041327 wer. A 7

  OSTRZEENIE: Unikaj poraenia elektrycznego i niebezpieczestwa poaru! Przed rozpoczciem czyszczenia odcz zasilanie produktu. Nie uywaj rodkw czyszczcych w postaci pynnej ani w formie aerozolu. Do czyszczenia urzdzenia nie uywaj rodkw magnetycznych ani materiaw elektrostatycznych (np. szmatek do usuwania kurzu).

  OSTRZEENIE: Unikaj poraenia elektrycznego i niebezpieczestwa poaru! Nigdy nie wkadaj adnych przedmiotw do otworw urzdzenia. Ciaa obce mog spowodowa zwarcie i wywoa poraenie elektryczne lub poar.

  Ostrzeenia do

Recommended

View more >