podr™cznik u¼ytkownika ssoz

Download Podr™cznik u¼ytkownika SSOZ

Post on 11-Jan-2017

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Projekt wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

  Innowacyjna Gospodarka Dotacje na innowacje inwestujemy w Wasz przyszo

  SYSTEM STATYSTYKI W OCHRONIE ZDROWIA

  SSRMZ

  PRACOWNIK JEDNOSTKI

  SPRAWOZDAWCZEJ

  Podrcznik uytkownika

 • Wprowadzenie 2

  Strona 2 z 71

  PRACOWNIK JEDNOSTKI SPRAWOZDAWCZEJ

  SYSTEM STATYSTYKI W OCHRONIE ZDROWIA - SSRMZ

  Wersja systemu 2.0

  Wydanie I

  Warszawa 2015

  Egzemplarz bezpatny

  Dokument przygotowany dla Centrum Systemw Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia,Analizy i Udostpniania Zasobw Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

  CSIOZ posiadajce autorskie prawa majtkowe do dokumentu zezwala na nieograniczone (pod wzgldem czasu i terytorium), nieodpatne korzystanie z niego. Uprawnienie obejmuje w szczeglnoci moliwo zmiany formatu zapisu dokumentu oraz moliwo jego wywietlania, kopiowania, drukowania, tumaczenia zarwno w caoci, jak i w czci.

 • Wprowadzenie 3

  Strona 3 z 71

  Spis treci

  1. WPROWADZENIE ....................................................................................... 5

  1.1. Wstp ................................................................................................................................... 5

  1.2. System Statystyki w Ochronie Zdrowia ............................................................................ 5

  1.3. System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia ............................................................. 6

  1.4. Czego mona dowiedzie si z podrcznika? ................................................................ 6

  1.5. Jak uzyska dostp do aplikacji/portalu?......................................................................... 6

  1.6. Wykaz terminw i skrtw uytych w podrczniku ......................................................... 7

  2. INFORMACJE PODSTAWOWE ................................................................. 9

  2.1. Budowa systemu ................................................................................................................ 9

  2.2. Zastosowane ikony ........................................................................................................... 11

  2.3. Wyszukiwanie i sortowanie.............................................................................................. 12

  3. PIERWSZE KROKI .................................................................................... 16

  3.1. Rejestracja uytkownika .................................................................................................. 16

  3.2. Logowanie uytkownika ................................................................................................... 25

  3.3. Przypomnienie hasa ........................................................................................................ 28

  3.4. Zmiana danych ................................................................................................................. 29

  3.5. Aktualizacja danych ankiety ............................................................................................ 30

  4. KOMUNIKATY ............................................................................................ 32

  4.1. Skrzynka ............................................................................................................................ 32

  4.2. Konfiguracja ...................................................................................................................... 33

  5. WIADOMOCI ........................................................................................... 35

  5.1. Wylij .................................................................................................................................. 35

  5.2. Odebrane ........................................................................................................................... 36

  5.3. Wysane ............................................................................................................................. 37

  6. WYGASZANIE SESJI ........................................................................................ 39

  7. SPRAWOZDANIA TYPU MZ ..................................................................... 40

  7.1. Sprawozdania MZ jednostki ............................................................................................ 42

  7.1.1. Sprawozdania MZ oczekujce na uzupenienie. ............................................. 42

  7.1.2. Sprawozdania MZ oczekujce na weryfikacj. ............................................... 50

  7.1.3. Sprawozdania MZ zwrcone do korekty. ......................................................... 50

 • Wprowadzenie 4

  Strona 4 z 71

  7.1.4. Sprawozdania MZ zaakceptowane. ................................................................. 51

  7.1.5. Sprawozdania MZ wszystkie. ............................................................................ 52

  8. SPRAWOZDANIA JEDNORAZOWE ........................................................ 53

  8.1. Sprawozdania jednorazowe jednostki ............................................................................ 55

  8.1.1. Sprawozdania jednorazowe oczekujce na uzupenienie. ............................ 55

  8.1.2. Sprawozdania jednorazowe oczekujce na weryfikacj. ............................... 63

  8.1.3. Sprawozdania jednorazowe zwrcone do korekty. ......................................... 64

  8.1.4. Sprawozdania jednorazowe zaakceptowane. ................................................. 65

  8.1.5. Sprawozdania jednorazowe wszystkie. ........................................................... 66

  9. SPIS RYSUNKW I TABEL ...................................................................... 67

  10. NOTATKI ..................................................................................................... 70

 • Wprowadzenie 5

  Strona 5 z 71

  1. Wprowadzenie

  1.1. Wstp

  Celem Projektu P4 jest udoskonalenie procesw biznesowych zwizanych z

  zarzdzaniem i dostpem do informacji w systemie ochrony zdrowia w Polsce, co w

  szczeglnoci przyczyni si do efektywniejszego planowania opieki zdrowotnej przez

  administracj z uwzgldnieniem biecego stanu zasobw kadrowych, sprztowych,

  dostpnoci lekw. Moliwe to jest dziki wdroeniu piciu nowych dziedzinowych

  systemw teleinformatycznych wspierajcych okrelone obszary biznesowe,

  odpowiednio:

  System Statystyki w Ochronie Zdrowia,

  System Ewidencji Zasobw Ochrony Zdrowia,

  System Monitorowania Zagroe,

  System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi,

  System Monitorowania Ksztacenia Pracownikw Medycznych.

  1.2. System Statystyki w Ochronie Zdrowia

  Gwnym zadaniem SSOZ (Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia) jest wsparcie

  ministra waciwego ds. zdrowia w gromadzeniu i opracowywaniu danych statystycznych

  zwizanych z sektorem ochrony zdrowia w Polsce, ktre umoliwi analiz sytuacji

  zdrowotnej oraz zjawisk zachodzcych w ochronie zdrowia. Pozostaymi grupami

  odbiorcw projektu s Urzdy wojewdzkie zaangaowane w proces tworzenia statystyki

  publicznej w sektorze ochrony zdrowia stanowice rol jednostek nadzorujcych, Gwny

  Urzd Statystyczny oraz jednostki sprawozdajce, czyli podmioty podlegajce

  obowizkowi sprawozdawczemu zgodnie z Programem Bada Statystycznych Statystyki

  Publicznej.

  W skad systemu SSOZ wchodz dwa podsystemy: SSRMZ (System Statystyki

  Resortowej Ministra Zdrowia) oraz SSOZ-BI (Hurtownia Danych - Analizy Statystyki

  Raporty, zasilana danymi z systemu SSRMZ).

 • Wprowadzenie 6

  Strona 6 z 71

  1.3. System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia

  Podstawowym zadaniem SSRMZ jest umoliwienie zbierania informacji w formie

  sprawozda statystycznych skadanych przez podmioty zobligowane do przekazywania

  tych danych oraz udostpnienie zgromadzonych danych do narzdzi analitycznych w

  celu wykonania okrelonych analiz. Aby zrealizowa te zadania system SSRMZ

  umoliwia

  - zdefiniowanie okresu sprawozdawczego wraz z okreleniem kryteriw obowizku,

  - opracowanie wzorw formularzy sprawozdawczych typu MZ oraz jednorazowych,

  - obsug skadania sprawozda statystycznych podlegajcych weryfikacji i akceptacji,

  - wykonanie raportw kompletnoci, sumacyjnych oraz zbiorczych,

  - eksport danych sprawozdawczych do hurtowni danych.

  1.4. Czego mona dowiedzie si z podrcznika?

  Podrcznik suy poznaniu funkcjonalnoci Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia w

  zakresie podsystemu SSRMZ. Przedstawione informacje pomog pozna budow i

  dziaanie najwaniejszych elementw systemu, zrozumie proces zbierania danych

  sprawozdawczych oraz opanowa kwestie dotyczce administrowania. Formua

  dokumentu umoliwia w szybki i atwy sposb odnalezienie konkretnych informacji.

  W osobnych rozdziaach przedstawiono szczegowy opis dziaania poszczeglnych

  funkcjonalnoci systemu, takich jak czynnoci administracyjne, obsuga sownikw,

  kreator formularzy typu MZ i formularzy jednorazowych, obsuga sprawozda oraz

  generowanie raportw i eksport danych do hurtowni.

  1.5. Jak uzyska dostp do aplikacji/portalu?

  Dostp do poszczeglnych funkcji systemu SSRMZ jest moliwy tylko dla

  zarejestrowanych, uprawnionych i pozytywnie zautoryzowanych uytkownikw (formularz

  rejestracyjny dostpny jest z poziomu okna logowania do SSRMZ). Zakres dostpnych

  operac

Recommended

View more >