podręcznik użytkownika arcadia-sieci kanalizacyjne

Download Podręcznik użytkownika ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE

Post on 11-Jan-2017

214 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE

  Podrcznik uytkownika dla programu ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE

 • Podrcznik uytkownika dla programu ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE INTERsoft

  Spis treci

  2

  1 Spis treci

 • Podrcznik uytkownika dla programu ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE INTERsoft

  Spis treci

  3

  1 Spis treci ......................................................................................................................................... 2

  2 Wprowadzenie ................................................................................................................................ 6

  2.1 O programie .............................................................................................................................. 7

  2.2 Cechy i moliwoci programu ................................................................................................... 7

  3 Instalowanie i uruchamianie programu .......................................................................................... 8

  3.1 Wymagania sprztowe ............................................................................................................. 9

  3.2 Instalowanie .............................................................................................................................. 9

  3.3 Uruchamianie ............................................................................................................................ 9

  3.4 Ekran programu ........................................................................................................................ 9

  3.5 Otwieranie projektu (CAD) ..................................................................................................... 11

  3.6 Zapis projektu (CAD) ............................................................................................................... 12

  3.7 Autozapis i kopia bezpieczeostwa (CAD) ................................................................................ 12

  4 Praca z programem ...................................................................................................................... 14

  4.1 Informacje podstawowe o programie .................................................................................... 15

  4.2 Wybr szablonu rysunku ........................................................................................................ 15

  4.3 Przygotowanie mapy rastrowej .............................................................................................. 16

  4.4 Opcje programu ...................................................................................................................... 19

  4.5 Rysowanie tras przyczy ........................................................................................................ 24

  4.6 Doczanie obiektw do przycza .......................................................................................... 27

  4.7 Opis obiektw profili kanalizacyjnych..................................................................................... 29

  4.7.1 Armatura .......................................................................................................................... 29

  4.7.2 Budynek ........................................................................................................................... 32

  4.7.3 Kolanko ............................................................................................................................ 46

  4.7.4 Komora ............................................................................................................................ 50

  4.7.5 Odwodnienie liniowe ....................................................................................................... 63

  4.7.6 Osadnik ............................................................................................................................ 69

  4.7.7 Przejcie szczelne ........................................................................................................... 104

  4.7.8 Przepompownia ............................................................................................................. 107

  4.7.9 Redukcja ........................................................................................................................ 120

  4.7.10 Studzienka betonowa ................................................................................................ 126

 • Podrcznik uytkownika dla programu ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE INTERsoft

  Spis treci

  4

  4.7.11 Studzienka inspekcyjna tworzywowa ........................................................................ 138

  4.7.12 Studzienka osadnikowa tworzywowa ........................................................................ 151

  4.7.13 Trjnik ........................................................................................................................ 163

  4.7.14 Wpust betonowy ........................................................................................................ 169

  4.7.15 Wpust osadnikowy tworzywowy ............................................................................... 186

  4.7.16 Wpust przepywowy tworzywowy ............................................................................. 202

  4.7.17 Wpust rynnowy .......................................................................................................... 220

  4.7.18 Zalepka ..................................................................................................................... 228

  4.7.19 Zbiornik ...................................................................................................................... 232

  4.7.20 Zczka ........................................................................................................................ 244

  4.7.21 Zczka przejciowa .................................................................................................... 248

  4.8 Wstawianie kolizji i uzbrojeo ................................................................................................ 251

  4.9 Wstawiane punktw wysokociowych terenu ..................................................................... 257

  4.10 Generowanie profili podunych ....................................................................................... 259

  4.11 Generowanie rysunkw szczegowych............................................................................ 262

  4.12 Generowanie zestawieo .................................................................................................... 264

  4.13 Generowanie raportw obliczeniowych ........................................................................... 266

  4.14 Generowanie raportw wsprzdnych xy ....................................................................... 268

  4.15 Numeracja i opis obiektw................................................................................................ 269

 • Podrcznik uytkownika dla programu ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE INTERsoft

  Spis treci

  5

  Wydawca

  INTERsoft Sp. z o.o.

  90-057 d

  ul. Sienkiewicza 85/87

  tel. +48 42 6891111

  fax +48 42 6891100

  Internet:

  http://www.intersoft.pl

  E-mail:

  inter@intersoft.pl

  biuro@intersoft.pl

  Prawa Autorskie

  Zwracamy uwag na to, e stosowane w podrczniku okrelenia softwar`owe i hardwar`owe oraz

  nazwy markowe danych firm s oglnie chronione.

  Wszystkie podane w tym podrczniku dane oraz programy, opracowane wzgldnie zestawione

  zostay reprodukowane przez ich autorw z najwiksz starannoci i z zachowaniem skutecznych

  rodkw kontrolnych. Pomimo tego nie mona cakowicie wykluczyd wystpienia bdw.

  Firma INTERsoft pragnie w zwizku z tym zwrcid uwag na to, e nie moe udzielid gwarancji, jak

  rwnie ponosid prawnej odpowiedzialnoci za wynike std skutki. Za podanie nam ewentualnych

  bdw bdziemy wdzicz

 • Podrcznik uytkownika dla programu ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE INTERsoft

  Wprowadzenie

  6

  2 Wprowadzenie

 • Podrcznik uytkownika dla programu ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE INTERsoft

  Wprowadzenie

  7

  2.1 O programie

  Program ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.1 suy do projektowania przyczy kanalizacji sanitarnej,

  deszczowej i oglnospawnej. Dziki podczeniu z baz rurocigw, ksztatek, armatury i obiektw

  kanalizacyjnych uytkownik moe dobrad szczegowo, dowolny obiekt z zachowaniem

  rzeczywistych parametrw. Wygodny i przejrzysty interfejs, a take graficzne wprowadzanie danych

  pozwala na znaczne przyspieszenie prac projektowych. Program pozwala na rysowanie dowolnych

  ukadw rozgazionych posiadajcych dowolna ilod rde i jeden koniec. Profile sieci w ArCADia-

  SIECI KANALIZACYJNE 1.1 tworzone s automatycznie na podstawie narysowanej geometrii sieci.

  Istnieje moliwod eksportu danych do formatu RTF akceptowanego przez wikszod edytorw

  tekstu.

  2.2 Cechy i moliwoci programu

  Obliczenia hydrauliczne kanaw grawitacyjnych,

  Dobr rednic dla kanaw cinieniowych,

  Dobr urzdzeo typu osadnik, studzienka, wpust, przepompownia,

  Rysowanie tras sieci wybranymi typoszeregami producenta,

  Podstawowe ksztatki, armatura i uzbrojenie kanalizacyjne,

  Inteligentne okna dialogowe pozwalajce na dobranie wszystkich parametrw obiektu

  Automatyczne generowanie profilw podunych wraz z podziaem na gwn magistrale i profile pomocnicze

  Tworzenie rysunkw sz

Recommended

View more >