polar a300 podręcznik użytkownika

Download Polar A300 Podręcznik użytkownika

Post on 11-Jan-2017

217 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PODRCZNIK UYTKOWNIKA

 • 2

  SPIS TRECISpis treci 2

  Polar A300 Instrukcja obsugi 9

  Wstp 9

  Polar A300 9

  Kabel USB 10

  Aplikacja Polar Flow 10

  Oprogramowanie Polar FlowSync 10

  Serwis internetowy Polar Flow 10

  Nadajnik na klatk piersiow H7 10

  Wprowadzenie 11

  Konfiguracja urzdzenia A300 11

  Szybka konfiguracja 12

  Ustawienia podstawowe 12

  Opaska na nadgarstek 13

  Funkcje przyciskw istrukturamenu 14

  Funkcje przyciskw 14

  Strukturamenu 15

  czenie 15

  czenie nadajnika na klatk piersiow zurzdzeniem A300 15

  czenie urzdzeniamobilnego zurzdzeniem A300 16

  Usuwanie pocze 17

 • 3

  Ustawienia 18

  Ustawienia profili sportowych 18

  Profile sportowe 18

  Ustawienia 18

  Dane personalne 19

  Ustawienia oglne 19

  czenie isynchronizacja 19

  Tryb samolotowy 20

  Alarm bezczynnoci 20

  Jednostki 20

  Jzyk 20

  Oprodukcie 20

  Ustawienia czasu 20

  Alarm 21

  Godzina 21

  Data 21

  Format daty 21

  Tarcza zegara 21

  Trening 23

  Zakadanie nadajnika na klatk piersiow 23

  Rozpoczynanie sesji treningowej 24

  Rozpoczynanie sesji treningowej zcelem treningowym 25

  Podczas treningu 25

 • 4

  Ekrany treningowe 25

  Trening znadajnikiem na klatk piersiow 25

  Trening bez nadajnika na klatk piersiow 26

  Trening zprzypisanym czasem trwania lub cel treningowy wyznaczony na podstawie liczbie kalorii 26

  Trening interwaowy 28

  Funkcje dostpne podczas treningu 28

  Blokowanie strefy 28

  Wywietlanie godziny 29

  Aktywowanie podwietlenia 29

  Funkcja trybu nocnego 29

  Wstrzymanie/zakoczenie sesji treningowej 29

  Podsumowanie treningu 30

  Po treningu 30

  Historia treningw wA300 30

  Aplikacja Polar Flow 31

  Serwis internetowy Polar Flow 31

  Funkcje 32

  Caodobowy pomiar aktywnoci 32

  Cel zwizany zaktywnoci 32

  Dane treningowe 32

  Alarm bezczynnoci 33

  Informacje onie wserwisie internetowym iaplikacji Flow 33

  Dane dotyczce aktywnoci waplikacji iserwisie internetowym Flow 34

 • 5

  Profile sportowe 34

  Funkcje Smart Coaching 34

  Inteligentny licznik kalorii 35

  Energy Pointer 35

  Strefy ttna 36

  Test wydolnoci 39

  Przed rozpoczciem testu 40

  Przebieg testu 40

  Wyniki testu 41

  Klasy poziomuwydolnoci 42

  Mczyni 42

  Kobiety 42

  Vo2max 43

  Rezultat treningu 43

  Powiadomienia ztelefonu (aplikacja Polar Flow dla systemu iOS) 45

  Ustawienia 45

  A300 45

  Telefon 45

  Korzystanie zfunkcji 45

  Usuwanie powiadomie 46

  Okresowewyczenie powiadomie 46

  Powiadomienia ztelefonu (aplikacja Polar Flow dla systemu Android) 46

  Ustawienia 47

 • 6

  A300 47

  Aplikacja Polar Flow 47

  Telefon 48

  Korzystanie zfunkcji 48

  Usuwanie powiadomie 48

  Okresowewyczenie powiadomie 49

  Blokowanie aplikacji 49

  Aplikacja iserwis internetowy Polar Flow 50

  Aplikacja Polar Flow 50

  Serwis internetowy Polar Flow 50

  Aktualnoci 51

  Eksploruj 51

  Dziennik 51

  Postpy 51

  Zaplanuj swj trening 51

  Wyznaczanie celu treningowego 52

  Szybki cel 52

  Cel trening interwaowy 52

  Ulubione 52

  Synchronizacja celw treningowych zurzdzeniem A300 53

  Ulubione 53

  Aby doda cel treningowy do ulubionych: 53

  Edytowanie ulubionych 53

 • 7

  Usuwanie ulubionych 54

  Profile sportowe wserwisie internetowym Polar Flow 54

  Dodawanie profilu sportowego 54

  Edytowanie profilu sportowego 54

  Synchronizacja 55

  Synchronizacja zaplikacj Flow 55

  Synchronizacja danych zserwisem internetowym Flow za pomoc oprogramowania FlowSync 56

  Aktualizacja oprogramowania sprztowego 57

  Resetowanie urzdzenia A300 58

  Wane informacje 59

  Pielgnacja urzdzenia A300 59

  A300 59

  Nadajnik na klatk piersiow 60

  Przechowywanie 60

  Serwis 60

  Baterie 61

  adowanie akumulatora urzdzenia A300 61

  Czas dziaania akumulatora 62

  Powiadomienie oniskim poziomie naadowania akumulatora 62

  Wymiana baterii nadajnika na klatk piersiow 63

  rodki ostronoci 63

  Zakcenia podczas treningu 64

  Minimalizowanie zagroe podczas treningu 64

 • 8

  Dane techniczne 65

  A300 65

  Nadajnik na klatk piersiow H7 66

  Oprogramowanie Polar FlowSync 66

  Kompatybilno aplikacji mobilnej Polar Flow 67

  Wodoszczelno produktw Polar 67

  Midzynarodowa gwarancja ograniczona firmy Polar 68

  Zastrzeenia prawne 69

 • 9

  POLAR A300 INSTRUKCJA OBSUGIWSTP

  Gratulujemy zakupu nowego urzdzenia A300! Dziki caodobowemu pomiarowi aktywnoci Twj nowytowarzysz zachci Ci do prowadzenia bardziej aktywnego izdrowszego trybu ycia. Dziki urzdzeniuA300 lub aplikacji Polar Flow moesz przez cay czas monitorowa swoj aktywno. Wpoczeniuzserwisem Polar Flow iaplikacj Flow na urzdzeniamobilne A300 pomaga zrozumie, jak Twoje wyboryinawyki wpywaj na Twoje samopoczucie.

  Niniejszy podrcznik pomoe Ci zapozna si znowymmonitorem aktywnoci A300. Poradniki wideoinajnowsza wersja podrcznika znajduj si na stronie internetowej www.polar.com/support/A300.

  POLAR A300

  Monitoruj codzienn aktywno iprzekonaj si, jakie korzyci przynosi ona Twojemu zdrowiu. Otrzymasztake wskazwki dotyczce sposobw osignicia dziennego celu zwizanego zaktywnoci. Informacjeocelu moesz sprawdzi waplikacji lub serwisie Flow. Moliwo wymiany opaski pozwala dopasowaurzdzenie do dowolnego stroju! Dodatkowe opaski mona zakupi osobno.

  http://www.polar.com/en/support/a300

 • 10

  KABEL USB

  Do produktu doczony jest standardowy kabelUSB. Moesz wykorzysta go do adowania akumulatoraoraz synchronizacji danych pomidzy urzdzeniem A300 aserwisem internetowym Polar Flow za pored-nictwem oprogramowania FlowSync.

  APLIKACJA POLAR FLOW

  Dane dotyczce aktywnoci itreningw wprzystpnej formie. Aplikacja Flow umoliwia bezprzewodow syn-chronizacj informacji oaktywnoci idanych treningowych zserwisem internetowym Polar Flow. Aplikacjmoesz pobra ze sklepu App Store SM lub Google playTM.

  OPROGRAMOWANIE POLAR FLOWSYNC

  Oprogramowanie FlowSync umoliwia synchronizacj danych pomidzy urzdzeniem A300 aserwisem inter-netowym Flow dostpnym za porednictwem komputera. Wejd na stron flow.polar.com/star, aby roz-pocz korzystanie zA300 izainstalowa oprogramowanie FlowSync.

  SERWIS INTERNETOWY POLAR FLOW

  Planuj treningi, led swoje osignicia, uzyskuj wskazwki ikorzystaj ze szczegowej analizy aktywnociiwynikw treningu. Oswoich osigniciach powiadom znajomych. Wszystkie potrzebne informacje zna-jdziesz na polar.com/flow.

  NADAJNIK NA KLATK PIERSIOW H7

  Uywanie A300 wpoczeniu znadajnikiem na klatk piersiow pozwala wwikszym stopniu wykorzystacodzienne treningi. Sprawd aktualny, dokadny pomiar pracy serca wywietlany na urzdzeniu A300wczasie sesji treningowej. Dane oTwoim ttnie s wykorzystywane do analizy sesji treningowych. Nadajnikna klatk piersiow Polar H7 umoliwia monitorowanie pracy serca take podczas pywania.

  Dostpny tylko wzestawach A300 znadajnikiem na klatk piersiow. Jeli kupie zestaw niez-awierajcy nadajnika na klatk piersiow, nie martw si nadajnik moesz dokupi pniej.

  http://www.flow.polar.com/starthttp://www.polar.com/flow

 • 11

  WPROWADZENIEKONFIGURACJA URZDZENIA A300

  Po zakupie nowe urzdzenie A300 znajduje si wtrybie przechowywania. Aktywacja urzdzenia nastpujepo podczeniu do komputera wcelu skonfigurowania lub adowarki USB wcelu naadowania. Przed roz-poczciem korzystania zA300 zalecamy jego naadowanie. Jeeli bateria jest cakowicie rozadowana, roz-poczcie adowania nastpi po upywie kilkuminut. Szczegowe informacje dotyczce adowaniaakumulatora, czasu jego dziaania ipowiadomie oniskim poziomie naadowania zawiera rozdzia Baterie.

  Aby upewni si, e wpeni wykorzystujesz moliwoci swojego urzdzenia A300, korzystaniezniego rozpocznij od nastpujcych czynnoci:

  1. Wejd na stron flow.polar.com/start izainstaluj program the FlowSync, aby skonfigurowa A300 reg-ularnie go aktualizowa.

  2. Wyjmij urzdzenie zopaski zgodnie ze wskazwkami zrozdziau Opaska na nadgarstek.

  3. Podcz urzdzenie A300 do komputera bezporednio (A) lub za pomoc kabla USB (B) wcelu jegoskonfigurowania inaadowania akumulatora. Upewnij si, e kabel USB jest odwrcony wewaciwstron symbole USB na tylnej pokrywie urzdzenia ikablu powinny znajdowa si obok siebie (B).Przed podczeniem do komputera upewnij si, e urzdzenie A300 jest suche.

  4. Nastpnie uzyskasz wskazwki dotyczce konfiguracji urzdzenia A300 irejestracji wserwisie Flow.

  Precyzyjne wprowadzenie informacji ouytkowniku podczas rejestracji wserwisie internetowympozwala uzyska jak najdokadniejsze ispersonalizowane dane dotyczce aktywnoci itreningw.Podczas rejestracji moesz wybra jzyk ipobra najnowsze oprogramowanie sprztowe dla puslo-metru A300.

  Po skonfigurowaniu urzdzenie jest gotowe do pracy. yczymy przyjemnej zabawy!

  http://flow.polar.com/start

 • 12

  SZYBKA KONFIGURACJA

  Jeeli nie moesz doczeka si pierwszego aktywnego dnia zurzdzeniem A300, przeprowad szybk kon-figuracj:

  Powykonaniu szybkiej konfiguracji interfejs urzdzenia A300 bdzie dostpny tylko wjzyku angielskim.Wybr jzyka innego ni angielski spowoduje przekierowanie na stron flow.polar.com/start wcelu jegopobrania. Rozpoczynajc korzystanie zurzdzenia A300 wserwisie internetowym Flow masz moliwododania innego jzyka podczas konfiguracji.

  1. Zdejmij pasek ipodcz urzdzenie A300 do komputera lub adowarki USB, aby je aktywowainaadowa bateri. Jeeli bateria jest cakowicie rozadowana, rozpoczcie adowania nastpi poupywie kilkumi

Recommended

View more >