akutna trovanja lekovima

Click here to load reader

Post on 20-Mar-2016

166 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Akutna trovanja lekovima. U lečenju endokrinih bolesti U lečenju bolesti organa za disanje U lečenju bolesti organa za varenje. Akutno trovanje lekovima u lečenju endokrinih bolesti. Hipertireoze Hipotireoze Dijabetes melitusa. Štitna žlezda. T3 T4 pod uticajem TSH i kalcitonin - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Akutna trovanja lekovimaU leenju endokrinih bolestiU leenju bolesti organa za disanjeU leenju bolesti organa za varenje

 • Akutno trovanje lekovima u leenju endokrinih bolestiHipertireoze Hipotireoze Dijabetes melitusa

 • titna lezdaT3 T4 pod uticajem TSH i kalcitoninFolikuli titne lezde tireoglobulinT4 poluivot 7 dana-delovanje 2-3 nedeljeT3 pet puta aktivniji od T4-dejstvo 7 danaT3 T4 bazalni metabolizam normalni rast i razvoj poveava sintezu proteina broj adenoreceptora i osetljivost na kateholamineHipertireoza i hipotireoza

 • Hipertireoza Usled pojaanog luenja T3 i T4Tumor hipofize-tumor titne lezde-autoimuno obolenje titne lezde-glavniUveanje titne lezde ako postoji poveana koliina TSH ili tumor titnjae poveanje bazalnog metabolizma gubitak telesne teine znojenje nervoza nesanica tahikardija aritmijeTerapija hiruka medikamentoznaDerivati tiourejeBeta blokatoriJodidi Radioaktivni jod

 • Derivati tiourejeInhibiu ugradnju joda u organska jedinjenja i tako koe sintezu T3 i T4Propiltiouracil na periferij spreava konverziju T4 u T3Tiamazol(favistan) i propiltiouracil poluivot 2-6 sati akumuliraju se u titnjai dejstvo puno nakon par nedeljaLeukopenija agranulocitoza-kontrola krviPodeavanje doze individualno na osnovu nivoa T3 T4 TSHZbog opasnosti od hipotireoze istovremeno male doze preparata titne lezdeBeta blokeri-smanjuje luenje hormona titne lezde otklanja tahikardiju aritmije smanjuje nervozu

 • Trovanje derivatima tiourejeTiamazol(favistan)-10 puta efektniji od propiltiouracila-nedeluju na ve stvorene T3 i T4 u folikulima i cirkulacijiBrzo se resorbuje metabolie i izluuje urinomAkutna trovanja retka uglavnom nisu fatalnaMunina povraanje glavobolja bolovi ustomaku pruritus edemiAgranulocitoza aplastina anemijaToksini hepatitis nefritis neuropatije stimulacija pa depresija CNS-ree

 • Terapija trovanja derivatima tiourejeIzazivanje povraanjaIspiranje elucaAktivni ugaljLaksansi Odravanje vitalnih funkcija(po potrebi intubacija i vetaka ventilacija)Korekcija acidobaznog vodenog i elektrolitskog dizbalansaMere ekstrakorporalne detoksikacije nisu od veeg znaaja

 • Hipotireoza Podruja sa nedovoljnom koliinom joda-endemska strumaEutireotina strumaKretenizam-supstituciona terapijaKod odraslih posledica upalnih bolesti i delovanja radioaktivnog jodaSporost pospanost zimogriljivost dobijanje u telesnoj teini suva gruba koaPrirodni i sintetski preparati hormona titne lezde-doziranje individualnoNuspojava simptomi hipertireozeHipotireozne krize-T3 oprez zbog sranog zastojaLevotiroksin(vobenol)-sintetski preparat

 • Akutno trovanje levotiroksinomResorbuje se 48-79% od unete doze99% vezano za proteine plazmeU jetri dejodinacija hormona-konjugacija sa glukoronidom i sulfatima-enterohepatika recirkulacijaAkutno trovanje retko-retko fatalnoOzbiljnije u male dece i starijih osobaSimptomi kao kod hipertireoze-posle latentnog perioda od nekoliko danaTahikardija aritmije palpitacije hipertermija tremor znojenje nervoza glavobolja uporni proliviHipoglikemija-globalna srana insuficijencija fatalne aritmije-smrt

 • Terapija trovanja levotiroksinomIspiranje elucaMedicinski ugaljLaksansiPropranolol 1-3mg I.V. na 10minutaSrana insufijencija-glikozidi digitalisa kiseonik-vetaka ventilacijaInfuzioni rastvori za hipoglikemiju vodeni i elektrolitni dizbalansHipertermija-hladne kupkeHolestiramin-spreava apsorpciju tiroksina i glukokortikoida koji inhibiu konverziju T4 u T3

 • Dijabetes mellitusPankreas- elije-insulin elije-glukagonPolipeptidi-Langerhansova ostrvcaeerna bolest-nedovoljna koliina insulina u organizmu(smanjeno luenje ili poveana potreba za insulinom)Juvenilni dijabetes melitus-u pedijatrijskom uzrastu-autoimuni proces-nestanak ostrvca endokrinog pankreasa-supstituciona terapija(insulinom)-brojne komplikacije(vazopatije-nekroze)Dijabetes melitus odraslih-stabilan-manje komplikacije-insulin se lui ali koliine nisu dovoljne da reguliu glikemiju-oralni antidijabetici-smanjuju potrebu za insulinom-poveavaju sekreciju ve stvorenog insulina

 • Oralni antidijabeticiBigvanidi-smanjuju resorpciju ugljenih hidrata iz creva-poveavaju njihovo iskoriavanje na periferiji-smanjuju glikoneogenezu u jetriZa delovanje potreban delimino ouvan pankreasGojazni dijabetiari-smanjuju telesnu teinuIzazivaju teku acidozu-primena sa oprezomAcidozu leiti velikim dozama bikarbonataU prometu-buformin-kod nas penformin metformin u SADBlokira oksidacioni lanac i inhibie sintezu ATPDerivati sulfonilureje-stimuliu elije pankreasa da lue deponovani insulin-potreban delimino ouvan pankreasDobro se podnose nuspojave blage-tolbutamid hlorpropamid(diabenese) glibenklamid(daonil) gliklazid(predian) glikvidonMehanizam dejstva-smanjena permeabilnost za kalijum-povean ulaz kalcijuma u eliju poveana sekrecija insulina

 • Akutno trovanje derivatima sulfonilurejeIzraena hipoglikemija-pomuenje svesti do komeNeuroloki ispadi-toniko-kloniki grevi po tipu pravih epi napada konfuznost dezorijentacija ataksija nerazgovetan govor-delirantna stanjaDispneja-apneja-akutni edem plua-respiratorne manifestacijeHipotenzija tahikardija kardijak arestutica-holestatski hepatitis

 • Terapija trovanja derivatima sulfonil urejeAko su lekovi uzeti pre 4-8 sati obaveznoIsprati eludacMedicinski ugaljLaksansiAko je potrebno mere CPR50ml 50% glukoze-nastavak infuzijom 10% glukoze uz praenje glikemijeGlukagon 1-2mg I.M.podie glikemiju tokom 30 min.-ne kod alkosa nema depoa glikogena u jet.Alkalizacija urina iznad pH 8 infuzijom natrijum bikarbonataEkstrakorporalna detoksikacija slabo efikasnaKonvulzije-diazepamHipotenzija-infuzije tenosti-vazopresorni aminiInfuzije hipertone glukoze davati 48 sati zbog produene eliminacije ovih lekova i moguih recidivaDiazoksid-direktan inhibitor sekrecije insulina per os 200mg na 4 sataRegulacija elektrolitskog i acidobaznog dizbalansa

 • Akutno trovanje derivatima bigvanidaMlena acidoza i hipoglikemija-(50-75%)-fatalan ishodGIS-kolike abdominalne povraanje prolivCNS-pomuenje svesti svih nivoa konvulzije agitacija konfuznost letargijaHipotenzija tahikardija respirtorni poremeajiLeenje-simptomatsko

 • Terapija trovanja bigvanidimaIspiranje elucaMedicinski ugaljLaksansiMere CPR ako je potrebnoAcidoza-infuzije bikarbonataHipotenzija-infuzije tenosti oprezno amine vazopresorne zbog acidozeKonvulzije-diazepamHipoglikemija-50% glukoza 50ml bolus nastaviti sa infuzijom 10% glukozeDijarea-rehidratacija nadoknada elektrolitaHemodijaliza i hemoperfuzija od koristi

 • Insulini Esencijalni hormon elija pankreasaPoboljava ulazak i iskoristljivost glukoze u elijama mnogih tkivaSmanjuje nivo glukoze u krvi stimuliui metabolizam u skeletnim miiima srcu i masnom tkivu olakavajui transport glukoze u elijePoveava proces oksidativne razgradnje glukozePomae fosforilizaciju glukoze u jetri u glukozo-6-fosfat koji se zatim konvertuje u glikogenStimulie sintezu proteina i lipida iz glukoze

 • Insulini Po poreklu-svinjski-govei-humaniPo istoi-visokopreieni-monokompon.Po pH-neutralni ranije kiseli lokalna ote.Po jaini-40ij/ml I 100ij/ml rastvora ili susp.Po duini-kratki-srednje dugi-dugiKratki-poluivot 10min. Dejstvo 5-8sati I.V.Duina dejstva-dodavanjem protamina i cinka-ne venski-s.c. i i.m.Doze-do 40ij na danKomplikacije-hipoglikemijska koma rezistencija alergija lokalna oteenja

 • Akutno trovanje insulinimaHipoglikemijska komaKod brzodelujueg posle 15-30min.Neuroloki ispadi-konfuzija dezorijentacija nerazgovetan govor ataksija delirantna stanja toniko-kloniki grevi po principu pravih epi napadaDispnea apnea akutni edem pluaHipotenzija tahikardija kardijak arest

 • Terapija trovanja insulinimaPo potrebi CPR50ml 50% glukoze u bolusu nastaviti sa infuzijom 10% glukoze 48 sati-5dana zbog spore eliminacije dugo delujueg insulinaGlukagon 1-2mg i.m. Podie glikemiju tokom 30 min.Ekstrakorporalne metode neefikasne zbog visokog vezivanja za proteine plazmeKonvulzije-diazepamHipotenzija-infuzije tenosti vazokonstriktoriRegulacija elektrolita i aciditeta

 • Akutna trovanja lekovima koji deluju na bolesti respiratornog sistemaVazokonstriktorimaBronhodilatatorimaOpijatnim antitusicima

 • Vazokonstriktori U leenju rinitisa i sinuzitisaKapi ili sprej sa malim koncetracijama aktivne supstanceKod dece trovanja najea mogu biti opasnaDekongestanti-njihov efekat na sluznicu nosa i sinusaImaju i -adrenergiku aktivnostDeluju kao simpatomimetici-midrijaza pozitivno inotropno pozitivno dromotropno pozitivno hronotropno vazokonstikcija krvnih sudova svih organa smanjen motalitet digestivnog trakta kontrakcija sfinktera i sl.Direktni simpatomimetici-fenilefrin nafazolin trimazolin tetrazolin Indirektni-izlaskom noradrenalina iz zavretaka ili inhibicijom njgovog preuzimanja na sinaptikim pukotinamaDirektni-efedrin i pseudoefedrin

 • Akutno trovanje vazokonstriktorimaPredoziranjem u dojenadi i jako male dece ili ingestijom kapiAdrenergika stimulacija-tahikardija aritmije VES AV-blokovi razliitog stepenaHipertenzija posledica vazokonstrikcije i pojaane kontraktilnosti miokardaAntiholinergini efekti-agitarnost halucinacije ataksija midrijazaVisoke doze-poremeaji svesti do kome konvulzije hipotenzija

 • Terapija trovanja vazokonstriktorimaSimptomatskaIsprati eludacAktivni ugaljLaksansiAritmije-propranolol lidokainPrivremeni pejsmejkerMonitoring EKG-a i krvnog pritiska

 • Bronhodilatatori Terapija akutnog bronhospazmaBronhitis astma emfizem plua-(HOBP)Adrenergiki -agonisti neselektivni i selektivni-teofilinski derivati-antiholinergici-stabilizatori mastocita-antihistaminici-kortikosteroidiKsantinski derivati-teofilin aminofilin diprofilinPeroralna i parenteralna primenaSline osobine relaksiraju glatku muskulaturu bronhijalnog stabla i plunih krvnih sudovaKoronarna vazodilatacijaKardijalna stimulacijaDiuretsko dejstvoCerebralna stimulacijaStimulacija skeletnih miiaInhibicija fosfodiesteraze-poveanje intracelularnog c-AMPBlokada adenozinskih receptora

 • Akutno trovanje ksantinimaAminofilin-85% teofilina i 15% etilendiaminDobra resorpcija iz gis. maks.konc. za 1-2 sata-met. u jetri u aktivne metabolite5-10%-urinom nepromenjenoPoluvreme eliminacije 4-5sati puai dueMetabolike promene kardijalni poremeajiAcidozni i elektrolitski poremeajiHipokalemija hipofosfatemija hiperglikemija metabolika acidoza

 • Klinika slika trovanja ksantinimaHipokalemija-poremeaji sranog ritma i konvulzijePozitivno inotropno i hronotropno dejstvoSmanjena periferna vaskularna rezistencijaMunina povraanje bolovi u trbuhuAgitacija konvulzije koma halucinacije ataksija konfuzijaTahikardija karakteristian znak trovanjaVentrikularna supraventrikularna bigeminija ventrikularna fibrilacijaKardiovaskularni kolaps sa hipotenzijom i respiratornom insuficijencijom-najtei sluajevi trovanjaKoncetracija u plazmi teofilina u korelaciji sa teinom trovanja20-40g/ml laka trovanja40-100g/ml srednje teka trovanjaPreko 100g/ml teka trovanja

 • Terapija trovanja ksantinimaSimptomatskaCPR-ako je potrebnoIsprati eludacMedicinski ugaljLaksansiAcidobazne elektrolitne i hiperglikemijske poremeaje tretirati infuzijama i lekovimaKonvulzije-diazepamAritmije-propranolol verapamilHipotenzija-tenost-dopaminHemoperfuzijaMonitoring vitalnih funkcija

 • Akutno trovanje lekovima koji deluju na bolesti digestivnog sistemaTrovanje stomatologicimaTrovanje antiemeticimaTrovanje blokatorima H2-receptoraTrovanje laksansima

 • Trovanje stomatologicimaLekovi za leenje bolesti digestivnog sistema najrei uzronici sluajnih ili namernih trovanjaNatrijum fluorid u stomatologiji-prevencija karijesa kod deceTrovanja najee kod dece nakon ingestije 10mg fluoridaDobra resorpcija ometaju je antacidi i mleni proizvodiOdlau se u zube kosti titnu lezdu i bubregePoluivot-2-10sati izluuje se bubrezima 50% za 24sata-ostatak fecesom i znojemU prisustvu HCl u elucu gradi hidrofluornu kiselinu koja je jak iritans i odgovorna za toksine manifestacije u gisJoni fluorida imaju jak afinitet za kalcijumove jone-remete mu koncetraciju u plazmi i odnos kalcijuma i fosfora-odraava se na proces koagulacije i miofibrile srca i miina vlakna uopteBrojni neuromuskularni poremeajiDeluju na enzime anaeorobne glikolize i druge ukljuene u tkivno disanjeDejstvo na tonus vazomotora glatkih miia krvnih sudova

 • Klinika slikaIngestija manje od 1gr.natrijum fluorida-ozbiljne toksine manifestacije 5-10gr smrtMetalno gorak ukus u ustima sa areim bolovima muka gaenje povraanje sa primesama krvi hipersalivacija bolovi u trbuhu glavoboljaHipokalcijemija-parestezije hiperrefleksija tetanija sa karpopedalnim spazmom i pozitivnim Chvostekovim znakom-konvul.Depresija disanja-EKG-hiperkalijemija-aritmijePetehijalna krvarenja po koi-edem larinksa i plua

 • Terapija trovanja stomatologicimaIzazivanje povraanja i ispiranje eluca-tokom prvog sata nakon ingestijeKontinuirani kardiorespiratorni monitoringCPR-ako je potrebno-intubacija vetaka ventilacijaAritmije-lidokain-privremeni pejsmejkerKonvulzije diazepamAcidoza-infuzije bikarbonataInfuzije O.9%NaCl i 5%glukoze za odravanje volumena krvi i za poveanu eliminaciju natrijum fluorida urinomAko je svestan i ima gis krvarenje dati mu da pije hladno mleko ili rastvor kalcijum glukonataSpecifian antidot-kalcijum glukonat(10ml 10% rastv.i.v.)Ili kalcijum hlorid(5-10ml 5-20% rastvor polako i.v.)ok ili poremeaj koagulacije-puna krv ili plazma uz vazopresorne amine po potrebi

 • Antiemetici Povraanje est nespecifian simptomRazliiti poremeaji i obolenja uzrokUslovljeno prenosom impulsa iz gornjh delova gis.u emetiki centar u retikularnoj formaciji medule oblongate-ekscitacijom hemoreceptora u area postrema medule oblongate ili vestibularnom stimulacijomEfekti povraanja zavise od uestalosti i trajanjaJedan akt bez znaajnijih posledica-uporno povraanje-dizbalans elektrolita i vodeDehidratacija-oligurija-hiperpireksija-hipohloremijska alkaloza-komaAntiemetici suprimiraju reflekse munine i povraanjaAntiemetici-antihistaminici H1-receptora fenotiazini benzamidi(metoklopramid i bromoprid) benzimidazolona(domperidon) ondasetron(5-hidroksitriptamina)-kod povraanja izazvanog radijacijom i citostaticima

 • Trovanje derivatima benzimida i benzimidazolonaMetoklopramid-bromoprid-domperidonAntiemetiki-antagonizam na centralne i periferne receptore dopaminaDopamin izaziva povraanje stimulacijom medularnih hemoreceptornih triger zona a ovi lekovi blokiraju tu stimulacijuSedativni efekt-ekstrapiramidalna reakcijaDobra resorpcija-mak.konc-1-2sata-pol.el.-5-6sati-slabo vez. za proteine plazme-50% se izlui urinom kao konjugat ostalo nemetabolisanoPospanost-dezorijentacija-ekstrapiramidalna reakcijaTremor rigiditet bradikinezija-hipersalivacija tortikolis spastike grimase muskulature lica jezika i usana okulogirne krize horeoatetotini pokreti ekstremiteta-spontano prolazi za 24 sataLeenje-isporanje eluca-aktivni ugalj-laksansiAntiholinergici-antiparkinsonici(biperiden)-antihistaminiciEkstrakorporalna detoksikacija bez znaaja-zbog velikog volumena distribucije ovih lekova

 • Blokatori H2-receptoraU leenju ulkusne bolestiCimetidin-famotidin-ranitidinInhibicija bazalne i histaminom indukovane sekrecije HCl u parijetalnim elijama gastrine mukozeIndirektno suprimiraju luenje kiseline indukovane vagusom i gastrinom uticajem na acetilholinske i gastrinske receptore

 • Akutno trovanje blokatorima H2-receptoraProlaze KMB-CNS simptomi-somnolencija otean govor letargija konfuznost agitarnost halucinacije konvulzijeRespiratorna insuficijencijaNegativan inotropni i hronotropni efekat-bradikardija hipotenzija sinus arest srani arestOteenje jetre i bubrega-hipersenzitivnost ne hepatotoksinost i nefrotoksinost

 • Leenje trovanja H2-blokerimaIzazivanje povraanja-unutar 4sataIspiranje eluca-unutar 4sataMedicinski ugalj-unutar 4sataCPR-ako je potrebnoKonvulzije-diazepamBradikardija-atropinVentrikularne aritmije-lidokainHipotenzija-infuzije i dopaminForsirana diurezaHemoperfuzija Kontrola jetre i bubrega

 • Laksativi Leenje simptomatske opstipacije koja je posledica nekog lokalnog obolenja ili funkcionalnog oteenja creva i mehanizma defekacijeSredstva za poveanje zapremine crevnog sadraja(osmotski laksansi)Omekivai stolice(teni parafin)Nadraajni laksativi(ricinusovo ulje)Zloupotreba laksativa-hronina upotreba brojni neeljeni efektiDijareja-povraanje-bolovi u trbuhu-gubitak u teini-malaksalost-grevi-edemi-osteomalacija-toksini hepatitis

 • Trovanje laksativima Akutna trovanja retka-uglavnom nisu fatalnaPoremeaj vode i elektrolitaKolike-blaga hipotenzijaTerapija-simptomatskaNadoknada tenosti i elektrolitaTerapija kolika-ampula noraminofenazona (baralgin)