«نشریه کوچه شماره شانزدهم»

Download «نشریه کوچه شماره شانزدهم»

Post on 06-Apr-2016

241 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

شانزدهمین شماره نشریه کوچه به همراه ویژه نامه «جشنواره فیلم کن» برای بازدید علاقه‌مندان به مطلب‌های رادیو کوچه منتشر شد. شما می‌توانید با دانلود این نشریه دیجیتال و چاپ با چاپ‌گرهای معمولی رو میزی یک شماره کاغذی این نشریه را داشته باشید و در اختیار کسانی قرار بدهید که دست‌رسی به اینترنت ندارند.

TRANSCRIPT

 • .

  .

  moc.walhbi.www

  3616-637-707-1 +/ moc.liamhehcook@tcatnoc

 • :

  : :

  : :

  : :

  :

  .

  moc.liamhehcook@tcatnocmoc.hehcookoidar

  . : . .

 • 3

  | |

  | | | |

  | | | |

  | | | |

  | | : / | |

  : / | |

  | | | | 7

  | | | |

  | | | | 7

  4

  | | | |

  6

 • 4

  | | 7 | | 7

  | - | 7 | - | 7

  | - | 77 | - | 7

  : | | 97 | |

  | - | | |

  | - | | | 9

  | | 9

  27

  7

  97

  18

 • 5

  .

  .

  .

  .

  . .

  . . : . .

 • 6 . .

  .

  .

 • 7 |

 • 8

  . .

  .

  . .

  .

  .

 • 9 .

  . . . .

  .

  .

  .

  . . .

  . .

  .

  :

  .

 • 01

  . .

  . . . .

  . . .

  . . .

  . . . . .

  . . - - . .

 • 11

  .

  .

  . . . . .

  . . . .

  . .

  .

  . . . . .

  .

  . .

  . . . . . .

  . .

  . . . . .

 • 21

  . . . . . . .

  .

  . : . . . .

 • 31

  . . .

  . . . . . . .

  .

  . . . .

  . . . . . . . . . .

  . . . . . . .

  . . . . . . .

  .

 • 41

  . . . . . ( ) . . . . .

  .

  . . . .. .

  .

  () . .

  . .

  . . . . . . . .

  .

 • 51

  . . . . .

  :

  .

  . .

  .

  . . . .

  . . .

  .. . . . . .

  .

  .

 • 61

  , ,

  .

  .

  : : . . .

  . .

  ()

 • 71

  .

  :

  . .

  .

  .

  . . . . . .

  .