نشریه آزادی زن شماره 120

Download نشریه آزادی زن شماره 120

Post on 22-Mar-2016

227 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

در این شماره نشریه آزادی زن اعتراض برهنه سنت شکنی یا ریاکاری؟

TRANSCRIPT

 • ten.nazidaza.www

  noitarebiL snemoW rof noitasinagrO eht fo ylkeeW

  -

  !

  !

  !

 • 8

  .

  .

  .

  . .

  .

  . .

  .

  .

  .

  .

  !

  !

  .

  .

  . .

  .

  .

  .

  .

  . .

  .

  .

  " . "

  .

  " " .

  .

  !

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • .

  .

  .

  .

  .

  .

  . .

  .

  . .

  8 .

  . .

  .

  " "

  !

  .

  .

  .

  . .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  . " "

  . .

  .

  .

  . .

  :

  ...

 • . .

  .

  . .

  .

  . .

  1431

  )

  . ( .

  .

  .

  . .

  . . .

  . .

  .

  . :

  !

  .

  .

  .

  . .

  .

  .

  . .

  .

  .

  . .

  .

  .

  . .

  . .

  .

  .

  " " . 8

  .

  .

  " " " "

  . .

  .

  ...

 • " "

  .

  .

  .

  .

  ! ." * . "

  !

  " . " "PVS "

  " " .

  .

  " . "

  .

  .

  .

  .

  ...

  : : VTMK

 • !

  ten.nazidaza.www

  :

  moc.liamg@raza.idejam :

 • !

  4102 8 .

  .

  - - 8

  - -

  .

  8 . 5 3 .

  - .

  . 8 .

  8 . .

  .

  .

  . 8 . . .

  8 . . .

  .

  !

 • !

  .

  .

  .

  :

  .

  .

  .

  .

  ***

  3 2

  00572: 24611: VTMK