نشریه کوچه شماره سه

Download نشریه کوچه شماره سه

Post on 21-Mar-2016

374 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

از این پس شما می توانید اخبار و گزارش های رادیو کوچه را به صورت مجله آنلاین هر پانزده روز یک بار مطالعه کنید. More

TRANSCRIPT

 • 2102 - 3

 • 2

  :

  : : :

  :

  :moc.liamhehcook@rotide

  :

  moc.liamhehcook@tcatnoc

  :moc.hehcookoidar.www

  . . . . . . .

  .

  . . - . . . . . . . . . .

  . .

  ............................................... 2

  ................................................. 3

  !....................... 01

  ..................................... 11

  .............. 21

  ..................................... 31

  ........................ 41

  ................................................. 51

  .......................................... 51

  ............................................ 61

  .............. 71

  ............ 81

  ............................. 91

  ............................................. 02

  .......................... 12

  ........................................ 22

  2102 .......... 22

  ......................................... 32

  ................. 42

  ....................................... 52

  .................... 62

  - ........ 72

  ........ 82

  ............................................. 92

  .... 03

  ........................................ 13

  ......................... 23

  ....................... 33

  ................................. 43

  ...................... 53

  ........... 63

  ............ 73

  ......................................... 83

  ................................... 83

  ......................................... 93

  ............................................... 04

  .................................... 14

  ..................... 24

  ........................................... 44

  ............................... 54

  ......................................... 64

  ........... 64

  ........................ 74

  .................... 94

  ....................... 05

  ........................ 15

  ........................... 25

  ..................... 35

  ......................................... 45

  ........ 55

  .......................................... 65

  .................................. 75

  ....... 85

  .......................................... 06

  ...................... 16

  ............................... 26

  ................................... 36

  ............................... 46

  ...................................... 56

  .................................. 66

  ......................................... 76

  .................. 86

  ..................................... 86

  .......................... 96

  .............................. 07

  ....... 17

  ................................ 27

  - .... 27

  ....................................... 37

  .............................. 47

  .................................... 94

 • 3 . : . . : .

  . . :

  .

  : . .

  . : .

  :

  .

  . . : . . .

  .

 • 4 . . .

  : .

  .

  . : . : . :

  . .

  . : . :

  :

  .

  .

  .

  .

  . . : . :

  .

  :

  4

 • 5 . : . .

  .

  . .

  .

  . . . : .

  .

  . : . .

  .

  . : . : .

  . . .

  : :

  :

  :

  :

  .

  . .

  .

  :

  . () . . .

  . . .

  - .

 • 6 :

  . ( ) . .

  .

  .

  . . .

  .

  .

  : .

  . .

  :

  . . .

  .

  :

 • 7 : . . . . :

  . :

  .

  .

  . . .

  . . / ( ) .

  .

  :

  . :

  . : . :

  . .

  .

  .

  . .

  . -

  - . .

  . .

  :

  :

  .

  .

  .

  .

  . +

  .

  . .

  .

  :

 • 8 . . . . .

  .

  . . .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  . .. .

  .

  .

  .

  :

  :

 • 9 . .

  . :

  .

  .

  .

  . .

  : :

  . :

  :

  .

  .

  . .

  .

 • 01

  .

  . . .