نشریه شماره ٣ زندانی سیاسی منتشر شد

Download نشریه شماره ٣ زندانی سیاسی منتشر شد

Post on 28-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

نشریه شماره ٣ منتشر شد

TRANSCRIPT

 • 3102 YAM 02 1302 30

  0

  !

  ...

 • 1 0231 31/ 1302 30 /

  :

  moc.liamg@7inamhardamha

  :

  :

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  !

  .

 • 0 0231 31/ 1302 30 /

  :

  - -

  . *

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  !!

  .

  ... .

  ....

  *

  ...

 • 4 0231 31/ 1302 30 /

  : :

  , ,

  ,

  .

  ,

  .

  ,

  .

  , ,

  . .

  .

  ,

  .

  , , , ,

  ,

  .

  .

  .

  .

  ( ), : , ,

  , , , , , , ,

  ,

  . , ,

  .

  osR5l6omp05/eb.utuoy//:ptth

 • .

  .

  .

  . . . .

  . . (

  )

  .

  .

  .

  .

  !

  ...

  .

  5 0231 31/ 1302 30 /

 • 6 0231 31/ 1302 30 /

  .

  .

  ,

  ,

  ,

  ,

  , , , ,

  .

  ....

  .

  .

  .

  .

  .

  ,

  .

  .

  ,

  , .

  .

  ,

  .

  ,

  ,

  .

  .