شماره پنجم اصلی نشریه هفت

Download شماره پنجم اصلی نشریه هفت

Post on 12-Mar-2016

246 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

در این شماره شما با چهل صفحه مطلب و گزارش همراه این نشریه خواهید بود. شما می توانید هم چنین عضو صفحه فیس بوک این نشریه که در شمال آمریکا منتشر می شود باشید: http://www.facebook.com/pages/HAFT-Magazine-نشریه-هفت/154012738003424?sk=wall

TRANSCRIPT

 • / 2102

  :

  ...

 • 2 2102

  : skrowteN laicoS labolG / .oC gnihsilbuP neveS : / moc.enizagamftah@rotide

  : / moc.enizagamftah@ihcsireh.ila :

  : moc.enizagamftah@sda : 6352-634(042) 5352-634(042) : /moc.enizagamftah@adanaC

  : 5848-068-746-1 : 7976-767-888-1

  : . .

  . . .

  . . . . .

  .

  :

  . moc.enizagamftah@tcatnoc

  2

  ... . 2102 . . .

  . - - . . .

  . . . .

  . .

  .

  . .

  . .

  . . : . .

  . .

  . . . . :

  .

  9

  . : 9 91 .

  :

  .

  .

  . . :

  . .

  . :

  : - .

  .

  :

  :

  7 31 . .

  31 . . 6

  .

 • 2102

  33

  . . . .

  .

  . 75 .

  . .

  . . . . .

  . .

  .

  .

  . .

  .

  . :

  _ . . .

  .

 • 4 4 2102

  . .

  .

  :

  7 4

  .

  : .

  8831 . 21

  .

  7

  . :

  . :

  . . .

  .

  .

  :

  :

  . . (eB ot toN ro eB oT) ( hcstibuL tsnrE). . (kcochctiH) (selleW nosrO) . . (redliW ylliB) . 2491 . (yksteliS) .

  . . . .

  (nilpahC eilrahC) . .

  . . : (toH ti ekil emoS) ( (roniMeTh dna rojaM eTh (amrI ecuoD al) . (sdretsaB suoiruolgnI)

  (onitnaraT) . . . . . .

  .

 • 5 2102

  5

  moc.enizagamtfah.www

  . . . .

  . .

  . 3391 . 98 . 8

  . 6 . .

  . 03 (1) .

  . 03 5 .

  47 32 . 001 03 001 9991 . .

  6691 . . .

  .1. ellivniffliM

 • 6 2102

  6

  . 1102

  . 1102 1102 . 8.3 . 2102 3102 1.4 3102 4102 2.4 3.4 . 0102 61 6.1

  9.0 .

  . . . 1102 2102 . . . . .

  .

  . . . . 68.31 . 51 54.41 7002 . . .

  05 . 42 62 . . . .

  . 1102 . . . 1102

  . . . .

  .

  . 1102 .

  .

  . . . 001

  .

  .

  2102 : 2102

  . 1102

  .

 • 7 2102

  7

  . .

  . 07 001 .

  .

  .

  . .

  . 0022 . 001 07 . . 002

  .

  .

  . . 05 .

  .

  .

  : 56 .

  521 . 031 .

  . . . .

  .

  .

 • 8 8 2102

  :

  . 91 62 8

  . 88

  . 11 13 902

  .

  8 . . .

  .

 • 99 2102

  .

  .

  .

  .

  ... .

  . .

  .

  . . .

  .