شماره سوم نشریه هفت

Download شماره سوم نشریه هفت

Post on 01-Feb-2016

249 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

شما این نشریه را به صورت کاغذی می توانید از مراکز ایرانی در کانادا و ایالات متحده تهیه کنید . هم چنین پارسی زبان ها می توانند با تکمیل فرم اشتراک از این پس از طریق پست نشریه را دریافت کنند.

TRANSCRIPT

 • /

 • 2 1102

  : skrowteN laicoS labolG / .oC gnihsilbuP neveS : / moc.enizagamftah@rotide

  : / moc.enizagamftah@ihcsireh.ila :

  : moc.enizagamftah@sda : 635-634(4) 535-634(4) : /moc.enizagamftah@adanaC

  : 5848-68-746- : 7976-767-888-

  : . .

  . . .

  . . . . .

  .

  :

  . :

  .

  moc.enizagamftah@tcatnoc

  2

  / . . -- .

  : .

  .

  . . . .

  .

  . . .

  . 4 3 .

  . . . - -

  .

  9

  . .

  . . .

  .

  . . .

  .

 • 33 1102

  / . .

  . .

  . .

  . : .

  . .

  . . .

  .

  . . .

  .

  . .

  .

 • 4 1102

  / . .

  . ( ) ( ) . . 6 .

  . .

  .

  .

  . .

  . : . :

  . :

  . .

  : . .

  . . .

  . .

  . . . 3

  .

  . .

  . .

  . .

  . ...

  . .

  . . .

  . .

  .

  67

  .

  4

 • 5 1102

  / .

  . 5. 5864 54 . 576 5864 5.7

  . 9

  . 45 6 7 34 4

  . 5 843 6 65 4 . 5

  83 8 473 . 9 7

  3 .

  (4 ) 773 . 65 6 34 7 9 6 9

  .

  :

  . 9

  . .

  .

  .

  .

  5

  . 9 .

  7/3 5/ 9/6 . () /- 3/- 7/3- 5/ . 6 48 78 9 6 48 78 3 . 48 8/ 78 4/ . 58 6/4 68 6/7 . 88 4/75 98 8/58 . 8/ . 5 5 . 5 5 5 6 3 . 6 58 3

  . 3 9

  . ... -

  .

  .

  31 09

  5

 • 6 1102

  / . . . . . .

  . . .

  . . .

  . .

  .

  . . 469

  6 . . . 96 . .

  .

  . 6 . 79 . 6 dyS tterraB . . 7 . . 379

  . . . . . . .

  .*

  6

 • 7 1102

  / . . 3

  . . . .

  . . . . . . . . avac anev roirepus . 69 . .

  . . . . . . .

  . . . . .

  . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  .

  .

  .

  . . lairtaonis . . . ralucirtnevoirta .

  . 7 57 . .

  .

  . .

  . moc.hehcookoidar.www

  .

  ( )

  .

  63 42

  bircsbus .c.enizagamftah@e

  mo

  7

 • 8 1102

  . .

  :

  .

  . :

  .

  :

  .

  . :

  .

  . :

  .

  . :

  8

 • 9 1102

  / . .

  . . 3 . ikaritsanoM . . . . . . inortokoloK . soerA . . . . .

  .

  / ! ! ! . . 5 . . . .

  .

  . !

  .

  .