نشریه کوچه شماره دو

Download نشریه کوچه شماره دو

Post on 28-Mar-2016

331 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

دومین نشریه کوچه با مطلب های منتخب از رادیو کوچه منتشر شد. این نشریه را با چاپ گر های خانه گی چاپ کرده و در اختیار دوستان تان قرار دهید. شماره دو پانزده تا سی و یکم دسامبر

TRANSCRIPT

 • -

 • :

  : : :

  :

  :moc.liamhehcook@rotide

  :

  moc.liamhehcook@tcatnoc

  :moc.hehcookoidar.www

  . . . . . .

  . . :

  .

  /

  . .

  .

  . .

  . .

  . . .

  . .

  . .

  .

  .

  .

  . 9 . .

  . 9 .

 • 3 : .

  . .

  . .

  . .

  . . . . . - . .

  . . :

  00 . . 0 . .

  .

  .

  .

  .

  .

  . . . .

  .

  .

  .

  . .

  . .

  -

  .

  . . . : . . . . .

  . . . - . :

  . : . .

  . : . . .

  .

 • 4 .

  . . ( )

  . ( 9) .

  . 0 9

  . .

  .

  9 . . 9 : .

  . 9 .

  . .

  . . . .

  . .

  . 0 .

  . . - .

  . .

  .

  . 9 . .. . .. .

  . : / ( ) . .

  . 9

  . . . . . . . . .

  . . . .

  .

 • 5 . .

  .

  . .

  . . . .

  . . . .

  .

  . . .

  .

  . . .

  0 .

  :

  . .

  . .

  .

  :

  . . . : . . .

  . . .

  .

 • 6 . .

  . . . .

  . . .

  .

  - . .

  . .

  .

  .

  .

  . .

  . .

  . :

  . . .

  . . .

  .

  -

  . . . . . . .

  . . .

  . . . .

  . . . . . . .

  .

  :

 • 7 :

  .

  .

  . . .

  .

  . . . 9 .

  .

  . . .

  . . . . . . .

  .

  . .

  . . ( ) . . .

  .

  :

  . . . .

  .

  .

  0 . . 0 0 09 9

  . . . . 9. 9 .

  0 .

  90 . 9.

  . 9. 9 . . 90 . . 09 . 0 . 0/ 9 90

  .

  8 88

  8 88

  . : - - . .

  .

 • 8 . . .

  . : 0 //9 . .

  . .

  : .

  .