شماره اول اصلی نشریه هفت

Download شماره اول اصلی نشریه هفت

Post on 12-Mar-2016

229 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

این نشریه را شما می توانید در آمریکای شمالی - کانادا و ایالات متحده- از کلیه مراکز ایرانی به صورت کاغذی تهیه کنید.

TRANSCRIPT

 • .

  .

  . .

  . moc.hehcookoidar.www

  /

  1

 • reganam ecnanfi

  9844-517-042 :leT9844 :txe 9009-267-103 :suxeL

  0112-55802 DM ,ellivkcoR ,daoR kcirederF10551moc.suxelellivkcor@birahG.dobmaR :liamE

  ellivkcoR fo

  " "

  . . . .

  . . .

  .

  . .

  . . . .

  .

  . : .

  .

  :

  . .

  . ..... . ( ) .

  . . . :

  . . . . -- -- (

  ) .

  -- -- - . -- -- - ( ) .

  . -- -- - - . -

  .

  . . -- --

  . -

  . :

  :=

 • : . .

  . . .

  . . .

  . . .

  : CLL skrowteN laicoS labolG : / :

  : moc.enizagamftah@rotide : enizagamftah@ihcsireh.ila

  : : moc.enizagamftah@sda

  : 6352-634(4) 5352-634(4)

  .

  . . .

  . .

  . . . .

  . . .

  .

  .

  .

  .

  . .

  .

  .

  . . .

  . . . .

  . .

  .

  .

  : moc.enizagamftah@adanaC

  : 5848-068-746-1: 7976-767-888-1

  .

  :

  . :

  . 4

  .

  .

  .

  . :

  . :

  .

  :

  . ,

  , , .

  :moc.enizagamftah@tcatnoc .

 • .

  . . .

  . .

  . 5 . . .

  . 5 .

  5 .

  . . !

  . .

  . . . . . . . !

  !

  ! .

  5

  . . .

  .

  . . . . .

  .

  . .

  . . ! ! .

  . . () .

  . .

  ! ! . . . .

  . . . . .

  . . .

 • .

  . . 4 .

  . 44 . 5431 4

  . 2531

  . .

  . 8231 .

  . . .

  44

  .

  . . .

  . :

  . 7531

  . 2831

  . 6831 .

  .

  .

  21

  4 .

  . 5

  .

  .

  .

  .

  . : .

  .

  .

  .

  . ( )

  .

 • 81

  . .

  . .

  .

  .

  : . . . . .

  .

  .

  : . .

  . .

  .

  : . .

  .

  : . . .

  .

  : .

  . .