شماره دهم نشریه هفت کوچه

Download شماره دهم نشریه هفت کوچه

Post on 09-Mar-2016

235 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

این نشریه کاری مشترک از انتشارات هفت و بنیاد کوچه است.

TRANSCRIPT

 • ________

  . . . .

  . . . . .

  . . . .

  . . .

  . :

  . . . .

  . . Z+LRTC . . . . .

  .

 • 3

 • 4

 • 5

  . :

  . .

  . .

  .

  : .

  .

  . . .

  . .

 • 6

  : . . .

  .

  .

  :

  . . .

  . . .

  . .

  .

  :

  .

  .

  : - -

  . .

 • 7 . . .

  .

  . -

  : .

  .

  .

  . . . . . . .

  . . .

  .

 • 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . ! .

  + . .

  : . . . . . . . . . . . . .

  .

  :

  . . . .

  . . . . .

  . .

  . . . . . .

 • 9 . . .

  .

  . . .

  .

  . .

  . . . . . . . . . .

  .

  . . . .

  .

  . .

  . . .

 • 01

  . :

  .

  .

  :

  .

  .

 • 11

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • 21

  .

  ...

 • 13

 • 41

  . .

  .

  .

  . 0

  .

 • 51

  . . .

  . .

  . .

  -

  0 . . raw yxorP ( ) . .

  .

  .

  . . -

  - -

  . . .

  . ( ) ( ) .

  . -

  .

  4 . 8 .

 • 61

  .

  )ehcuJ ro ehcuhC(

  . ( ) ( ) .

  . - 00

  . . .

  . ( ) .

  .

  . -

  84 .

  .

 • 71

  .

  . . .

  . .

  .

  . .

  .

  . .

  .

  4

  .

 • 81

  . . . :

  .

  .

  . .

  . . : 0

  .

  .

 • 91

  . .

  . : . .

  . .

  .

  . .

  ... . .

  . .

  .

  . .

  . . . .