شماره چهارم نشریه هفت

Download شماره چهارم نشریه هفت

Post on 06-Mar-2016

241 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

این نشریه را می توانید از مرکز های ایرانی و پارسی در آمریکا و کانادا به صورت کاغذی تهیه کنید.

TRANSCRIPT

 • .

  . .

  . (;

  moc.hehcookoidar.www .

  / / 1102

  :

  :

  ...

 • reganam ecnanfi

  9844-517-042 :leT9844 :txe 9009-267-103 :suxeL

  0112-55802 DM ,ellivkcoR ,daoR kcirederF10551moc.suxelellivkcor@birahG.dobmaR :liamE

  ellivkcoR fo

  " "

  .

  . 22 1 .

  .

  .

  : .

  .

  . ......

  ...

  . . ( 01-1) . 11 () . 2 . . .

  . - -

  . .....

  :

  .

  .

  .

  . . .

  . 1 . ( ) : .

  . 1 (1 ) . 1

  . .

 • : . .

  . . .

  . . .

  . . .

  : CLL skrowteN laicoS labolG : / :

  : moc.enizagamftah@rotide : enizagamftah@ihcsireh.ila

  : : moc.enizagamftah@sda

  : 2-(02) 2-(02)

  : , .

  ()

  , .

  :moc.enizagamftah@tcatnoc .

  . . : rekroY wen a mI

  .

  . . .

  . .

  . .

  . . . .

  .

  1 .

  .

  .

  .

  .

  1 000 .

  .

  :

  . 000

  .

  1

  . 2

  .

  .

  . 1

  .

  . : .

  . 2 0:21 .

  .

  1

  .

  .

  .

  . . .

  . . .

  . :

  .

  .

  : moc.enizagamftah@adanaC

  : -0--1: ---1

  :

 • 5 ( ) .

  :

  .

  :

  .

  .

  :

  .

  . :

  . .

  :

  . .

  :

 • . .

  : . .

  . .

  .

  . . . . . . . .

  . . . .

  . .

  .

  . .

  .

  .

  .

  . . .

  . 21

  .

  .

  . . .

  . :

  . 02: .

  . .

  .

  : . .

  ( ) . .

  .

  :

  21 . .

  . . .

  .

  .

  .

  1 0

  . . .

  . . .

  .

  44

 • ( ) . . .

  .1 -

  2 -

  -

  -

  -

  -

  . . . .

  01

  . 1 11

  . .

  . .

  . 21

  . . .

  . 22

  . 1 0

  .

  . .

  .

  :

  1 - . .

  2 - . - . .

  - -

  - ( ).

  . -

  . . . 2

  .

  .

  .

  .

  .

  . .

  .

  . .

  . ! .

  .

  .

  . .

  77

 • . . ( ) . . . : . . . . . . . . . . . .

  .

  .

  .

  . . . . . .

  . . . .