tevilat 1.cild/ kuran tefsiri/ muhyiddin İbn arabi (r.a.)/ http://jonasclean.blogspot.com

Download Tevilat 1.Cild/ Kuran Tefsiri/ Muhyiddin İbn Arabi (r.a.)/ http://jonasclean.blogspot.com

Post on 19-Jun-2015

9.694 views

Category:

Documents

47 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://jonasclean.blogspot.com

TRANSCRIPT

TEFSR- KEBR TEVLT

eyhul Ekber Muhyiddin bn. ArabiTercme Vahdettin nce

1. CLT

KTSAN

Kitsan YaynlarTasavvuf Serisi: 23 TEFSR- KEBR / TEVLT (1. Cilt)

Yazar: Muhyiddin bn. Arabi (k.s.) eviren: Vahdettin nce Editr: kran Eser Gknar Sayfa Uygulama: A. Onur enyurt Kapak Dzeni: Sabahattin Kana

Bu eserin orjinali stanbul / Fatih - Atf Efendi Ktphanesi, Kadir Bey Blm, Mustafa el-Bab 0.100 de bulunan Muhyiddin Arabi (r.a.) Tefsir-i Kebirinin Tercmesidir.

KTSAN KTAPBasn Yayn Datm San. ve Tic. Ltd. ti. Ticarethane Sokak No: 41/3-4 Sultanahmet STANBUL Tel. 0212 513 67 69 Faks: 0212 511 51 44 www.kitsan.com

3

Meryem olu sa: Allahm!.. Rabbimiz!.. Bizim zerimize semadan bir maide / sofra inzal et de bizim iin, hem evvelimiz ve hem ahirimiz iin bir bayram ve senden bir ayet olsun Rzklandr bizi; sen rzklandranlarn en hayrlssn, dedi. Maide Suresi 114

Yce Allah, varlk leminde yazl olan her eyi kalplere ilham yoluyla yazdrr. nk lem, yazlm ilahi bir kitaptr." Bir sevgilimiz var, tertemiz. Adn veremem.. O, telerin hayran kaldklar sevgilidir. simler geldiinde en bata "Allah" Zikirle O'nu tazim et ve "O Allah'dr" de. Allah, hakk syler ve O, doru yola eridirir. Muhyiddin bn. Arabi

4

evirmen: Vahdettin nce 1961 ylnda Van ilinin Erci ilesinene bal Dinlence (Pertek) kynde dodu. lkretimini kynde tamamlad. lkokula devam ederken bir yandan da kyn medresisinin mderrisi Molla Salih Koziden Sarf, Nahiv derslerini ald. Sonra Eri ilesinin ortaokulunu okudu. Ardndan Mu mam Hatip Lisesine devam etti. Bu arada slami ilimlerdeki tahsiline de devam etti. Molla Abdurrahman Soskuniden Hadis derslerini tahsil etti. 1981 ylnda girdii Atatrk niversitesi Fen- Edebiyat Fakltesi Dou Dilleri Arap Fars ve Edebiyatlar Blmnden 1985 tarihinde mezun oldu. Bugne kadar eitli dergilerde yaymlanm makaleleri ve krkn zerinde tercme eseri mevcuttur. slami ilimlerin hemen her alannda tercme eserler vermitir. Yaymlanm olan tercme eserlerinden bazlar unlardr: Fi Zilalil Kurn 10 Cild, El Mizan F Tefsiril Kurn 20 Cild, Et-Tefsirul Hadis 7 Cild, Hz. Muhammedin Hayat 2 Cild, Ehl-i Beyt Ahlak, Usul-u Kafi 3 Cild, Mutezile ve nsann zgrl Sorunu, slam Dncesinde Deiim.. Ayrca Yaynevimiz Kitsandan M.bn Arabi Hazretlerinin klliyatndan baz eserlerinin de tercmeleri yaymlanmtr. Bunlar srasyla unlardr: Ruhul Kuds, stn Ahlk (Mekarimul Ahlk / Rasulullah (s.a.v.)n vlm ahlak), Nurlar Menba (Mikatul- Envar), Hrka (Nesebul Hrka / Tasavvuf Hrkas ), Kurn Mhr / Hatmul Kurn (M. bn Arabinin Kendi Kaleminden Kapsaml Hayat) M. bn Arabinin 29 Risalesinin Tercmesi 3 Cild. Bu risaleler srasyla unlardr:1- Kitabul Fena Fil Mahede / YOK olma Kitab, 2- Kitabul Celal vel Keml, 3- Kitabul Elif Ahadiye, 4- Kitabul Celalet Kelimetullah, 5- Kitabu Eyyamien / ve Durum Gnleri Kitab, 6- Kitabul Kurbe, 7- Kitabul Alam Bi arati Ehll lham, 8- Kitabul Mim vel Vav ven Nun, 9- Risaletul Kasemil lahi, 10- Kitabul Ya, 11- Kitabul Ezel, 12- Risaletul Envar, 13- Kitabul sra l Makamil Esra, 14- Risaletun Fi Suali smail B. Sevdekin, 15- Risaletun lal mam ErRazi, 16- Risaletun La Yaulu Aleyha, 17- Kitabu ahid, 18- Kitabut Teracim, 19- Kitabul Menzilil Kutbi ve Mekalihi ve Halihi, 20- Risaletul ntisar, 21- Kitabul Kutub, 22- Kitabul Mesail, 23- Kitabut Tecelliyat, 24- Kitabul sfar an Netaicil Esfar, 25- Kitabul Vesaya, 26- Kitabu Hilyetil Ebdal.. 27- Kitabu Nakil Fsus, 28- El Vasiye, 29- Kitabu stilahis Sufiyye.

NDEKLER 5

NDEKLERGiri9 Muhyiddin bn. Arabi (k.s.) hakknda bilgi..11 Kurana Balama Duas. 21 Bismillahirrahmanirrahm.........23 Fatiha Suresi..... 27 Bakara Suresi.33 Al-i mrn Suresi.. 173 Nis Suresi... 245 Mide Suresi 293 Enm Suresi.. . 337 Arf Suresi.. 397 Enfl Suresi......................................... 437 Tevbe Suresi 455 Yuns Suresi 483 Hd Suresi 511 Ysuf Suresi. 547 Rad Suresi... 583 brhim Suresi......................................... 599 Hicr Suresi 611 Nahl Suresi...621 sr Suresi........................................ 651 Kehf Suresi... 683 Meryem Suresi........................................ 721 T - H Suresi........................................ 745

2. CLTEnbiy Suresi... 783 Hac Suresi 807 Mminn Suresi.. 827 Nr Suresi........................................ 841 Furkan Suresi.. 857 uar Suresi 875 Neml Suresi.. 895 Kasas Suresi 917 Ankebt Suresi 941 Rm Suresi.. 953 Lokman Suresi........................................ 963 Secde Suresi........................................... 969

6 TEFSR- KEBR / TEVLT Ahzb Suresi 975 Sebe Suresi........................................ 991 Ftr Suresi. 1001 Ysin Suresi.. 1009 Saffat Suresi...................................... 1021 Sd Suresi.. 1033 Zmer Suresi. 1055 Mmin Suresi.................................................. 1073 Fussilet Suresi1087 r Suresi.1103 Zuhruf Suresi..1117 Duhan Suresi..1133 Csiye Suresi. 1145 Ahkf Suresi...1155 Muhammed Suresi....1167 Fetih Suresi 1175 Hucurt Suresi...1183 Kaf Suresi....................................... 1191 Zriyt Suresi.... 1203 Tr Suresi...... 1211 Necm Suresi...1217 Kamer Suresi. 1225 Rahmn Suresi.. 1233 Vka Suresi.......................................... 1247 Hadid Suresi.. 1259 Mcdele Suresi....1271 Har Suresi........................................... . 1279 Mmtehine Suresi.... . 1287 Saff Suresi.. 1291 Cuma Suresi.... 1295 Mnfikn Suresi...1299 Tebun Suresi..1305 Talk Suresi....1311 Tahrim Suresi........................................ 1315 Mlk Suresi.........................................1321 Kalem Suresi.. 1329 Hkka Suresi.. 1335 Meric Suresi......................................... 1343 Nuh Suresi.. 1349 Cin Suresi.. . 1355 Mzzemmil Suresi......................................... 1365 Mddessir Suresi... 1369

NDEKLER 7 Kyamet Suresi...1377 nsn Suresi1383 Mrselt Suresi..........................................1393 Nebe Suresi 1399 Nazit Suresi.. 1405 Abese Suresi.. 1411 Tekvir Suresi...1415 nfitr Suresi... 1419 Mutaffifin Suresi..... 1421 nikk Suresi.....1427 Brc Suresi... 1431 Trk Suresi.... 1437 Al Suresi...1439 Giye Suresi.....1443 Fecr Suresi..1447 Beled Suresi1451 ems Suresi1455 Leyl Suresi......1457 Duh Suresi....1461 nirh Suresi..1463 Tin Suresi 1465 Alak Suresi..1467 Kadir Suresi.... 1471 Beyyine Suresi1473 Zilzl Suresi.... 1477 diyt Suresi.. 1479 Kria Suresi.... 1481 Teksr Suresi... 1483 Asr Suresi.. . 1487 Hmeze Suresi.. 1489 Fil Suresi..... 1491 Kurey Suresi.....1493 Mn Suresi... 1495 Kevser Suresi.....1497 Kfirun Suresi.... 1499 Nasr Suresi.... 1501 Tebbet Suresi.....1503 hls Suresi. 1505 Felak Suresi....1509 Ns Suresi.. 1511 Son Dua.. 1513

8 TEFSR- KEBR / TEVLT

GR 9

GiriAhadiyetiyle, velayet srryla, rablk vasfyla, Allah ismiyle Kn emriyle ilminde evren ire evrenleri halkedene kuvveti ve kudreti sonsuz olana sonsuz hamdolsun. Evvel olan, ahir olan, zahir olan, batn olan Odur. Herey Ondandr, Onadr. Allahuekber. Allah Rasulu, Habibi, Ahmed ismiyle biricik kld, Muhammed, ismiyle alemlere vd Mustafa ismiyle pak, tertemiz eyledii efendiler efendisi Efendimize yaratt manalar ire manalardaki zerreler adedince, binlerce ve binlerce salatu selam olsun. Onun pak tertemiz klnan soyuna, aline, ashabna ve o gzeller gzeli Tuba aacnn yapraklar olan Ehli beytine ve Onun kandilleri olan velilerine Onun imametinde Miracda Ona tabi olan btn Nebiylere, Resullere ve mmetine selam olsun. Canlar Ona feda olsun. Onun emri bastne sevgisi canlara ifadr.. Ya Rab, Ona layk olmay Ona yakin olmay Ona hizmet etmeyi Onun tarafndan sevilmeyi, sevdiin ve raz olduun Selama mazhar olan kul olabilmeyi Firdevs cennetine dahil olmay okurlarmza bizlere ve mmet-i Muhammede nasib eyle. Amin. slamiyet btn dinlerin hakikatlerinin zdr. Bu dini iftihar tac olarak banda tayabilmek iin insann son derece itina gstermesi gereklidir. Bunun da ba art Allah Rasulu (s.a.v.) Efendimize iman etmektir. Yani Ona inzal olan an yce Kurana iman etmesi, Ona uymas Kuran ile ahlaklanmas lazmdr. Zira Kuran iki lemdede kurtuluumuzun sebebi ve mutluluumuzun sermayesidir. Dolaysyla her slama inanan mslman ve Ona iman eden mmin iin Kuran okumak, anlamak ve yaamak ok nemlidir.

10 TEFSR- KEBR / TEVLT

phesiz ki her ilmin ihtisas sahibi ehlini aramak o ilmi bilmek ve ilimden istifade etmek iin en nemli ilk admdr. Allahn tkenmez bir hazinesi olan Kurn- Kerimden gereince istifade temin etmek de, nde gelen din byklerinin ve ilim sahiblerinin zellikle Kuran yani Kn! Ol! ilahi emri ile kurulan kinat OKUmak kendisine nasip olmu yani Kuran hakikatinden OKUmu olan alimlerin eserlerini derinliine inceleyerek tahkik derecesine ulamaya ve bilhassa zel bilgiye dayanan bu husustaki almalara baldr. Ancak bunlardan en nemliside nasipkar olmak, yansra da Kurandan maddi ve manevi feyz almak arzusunda bulunmak ve gerekli gayreti gstermek lazmdr. te bu eser byle alimlerden birisi olan Muhyiddin bn. Arabi Hazretlerine aittir. Zlcelal-vel- ikram sahibi olan Rabbimizin ltfuyla Muhyiddin Arabinin (k.s.) Tefsir-i Kebir / Tevilt kitabnn gzel Trkemize yaplan evirisidir. Eserin orjinali: Atf Efendi Ktphanesi Mustafa el-Bab Blmnde, 0.100 Numaral Muhyiddin Arabi (r.a.) Tefsir-i Kebir adyla bulunmaktadr. Arapadr. Tek cilttir. Eser, daha sonralar birok kereler Beyrutta tpk basm olarak iki cilt olarak baslmtr. Biz tercmemizde yaynevimizin ktphanesinde bulunan bu tpk basm esas alarak tercmemizi yaptrdk. Cenab- Hakka sonsuz krler olsun. Okurlar bol olsun. Okurlarna faydal olsun. Bizlerinde bu gibi alimlerin eserlerine hizmetimiz daim olsun. Beeriyetimiz icab olarak gerek tercme aamasnda gerek dizgi esnasnda veya bask srasnda elimizde olmayan nedenlerle oluan hatalarmzn affn ncelikle Muhyiddin ibn. Arabi hazretlerinden ardndan da siz okurlarmzdan dileriz. Hatalarmz grrseniz ltfen bizlere bildiriniz. Her trl gr ve nerilerinize az. Cenab Hakk daim yardmcnz ve yoldanz olsun. Kitsan

MUHYDDN BN. ARAB (K.S.) HAKKINDA BLG 11

Muhyiddin bn. Arabi (k.s.) Hakknda BilgiCenab- eyhul Ekber Muhyiddin ibn. Arabi (ks.) Dostun d