riyazus salihin 7 cild

Download Riyazus Salihin 7 Cild

Post on 06-Feb-2016

99 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

https://www.youtube.com/ozkulersin

TRANSCRIPT

 • BaveBenzeriyilikleriBaaKakmaYasavnmeveHaddiAmaYasaGndenFazlalikiKesmeYasaFsldamaYasaGereksizveArCezalandrmaYasaCanllarYakmaYasaZengininBorcunuGeciktirmesiBatanDnmeninKerhetiYetimMalYemeninHaramlFaiziniddetleYasaklanmasGsteri(Riy)YasaRiyOlmadHaldeRiySanlanDurumlarehvetleBakmaYasaHalvetYasaKadnErkekBenzemesiYasaeytanaveKfirlereBenzemeYasaBoyamaYasaYarmTraYasaSaaSaEkletmeveDmeYaptrmaYasaBeyazKllarYolmaYasaSaElleTahretlenmeninKerhetiTekAyakkabileGezmeninMekruhOlduuAteiYanarHaldeBrakmaYasaBouBounaKlfetveZahmetVermeYasalyeAtYakmaYasaFalclaraveKhinlerenanmaYasaUursuzluananmaYasaCanlResmiYapmaveBulundurmaYasaKpekEdinmeYasaHayvanlaraanTakmannKerhetiPislikYiyenDeveyeBinmeYasaMescideTkrmeYasaMesciddeGrltYapmannKerhetiKtKokularlaMescideGelmeYasaHutbeOkunurkenDizleriniDikipOturmannKerhetiKurbanKesmeksteyerekZilhicceAynnOnunaUlaanKimseninKurbanKesinceyeKadarSandanveTrnaklarndanBireyAlmasnnNehyedilmiOlduuzerineYeminEdilmesiYasaklananlarBilerekYalanYereYeminEtmeninBykGnahOluuYeminiBozupKefretiniVermekSzArasndaSylenenYeminLafzlarnnYeminSaylmadveKefretGerekmediiDoruBileOlsaAlVeriteYeminMekruhturAllahRzasinstemekSultanaveBakalarnaehinahDemeninHaramOluu

 • FskBidatveBunlarGibilerineSeyyidveBenzeriAdlarlaHitapEdilmesininYasaklanmasAteliHastalklaraSvmeninMekruhluuRzgraSvmeninYasaklveRzgrEstiindeNeDenileceiHorozaSvmeninMekruhOluunsannuYldzSayesindeYamuraKavutukDemesiYasaklanmtrMslmanaKfirDemeninHaramOluuKtSzveFenaKonumannYasakOluuKonumadaDikkatEdilmesiGerekenzelliklerNefsimMurdarOlduDemeninMekruhOluuzmeKermDemeninMekruhOluuBirKadnnGzelliiniBirErkeeAnlatmannYasakOluunsannDuaEderkenAllahmDilersenBeniBalaDemesininMekruhluuvesteiniKesinBirDillefadeEtmeninGerektiiAllahveFilancaDilerseDemeninMekruhOluuYatsdanSonraKonumannMekruhOlduuKadnnKocasnnarsnaUymaZorundaOluuKocasYanndaBulunanBirKadnnOnunzniniAlmadanNafileOruTutmasnnHaramOlduumamaUyanKimseninmamdannceBanRkveSecdedenKaldrmasnnHaramOluuNamazdaEliBreKoymannMekruhOluuNamazKlmannMekruhOlduuHallerNamazdaGzleriSemayaDikmeninYasakOluuBirMazeretiOlmaksznNamazdaBanSaaSolaevirmeninMekruhOluuKabirlereDoruNamazKlmannYasakOlduuNamazKlanKimseninnndenGemeninHaramOluuMezzinKmeteBalayncaNafileKlmannMekruhOluuOrucuSadeceCumaGntutmannveCumaGecesiniNamazaAyrmannMekruhOluuftarEtmedenOrucuBirbirineEklemeninHaramOluuKabirzerineOturmannHaramOluuKabriKirelemeninvezerineBinaYapmannYasakOluuKleninEfendisindenKamasnnArBirHaramOluuerCezalarnUygulanmamasiinAracOlmannHaramOluuHalknGeeceiYola,GlgeleneceiYere,SuKenarlarnaveBenzeriYerlereAbdestBozmannYasakOluuDurgunSulardrarveBenzeriPisliklerleKirletmeninYasakOluuBirBabannMalBalarkenocuklarArasndaAyrmYapmasnnDoruOlmadYasTutmannYasakOluuSimsarlkveSatzerineSatYapmannYasakOluueriatnzinVerdiiYerlerdenBakaAlandaMalTelefEtmeninYasakOluuSilhlaakalamannYasakOluuEzandanSonraMesciddenkmannMekruhOluuzrOlmaksznGzelKokuyuReddetmeninMekruhOlduuKiiyiYzneKarvmekBulacHastalkOlanYerdenDarKamannveByleBirYereGirmeninMekruhOlduuSihirveByYapmannKesinlikleHaramOlduuDmanElineGemesindenKorkulduundaMushafleKfirlerinYurdunaYolculuunYasakKlnd

 • AltnveGmKapKullanmannYasakOluuErkeinSarRenkileBoyanmElbiseGiymesininHaramOluuBirGnAkamaKadarSusarakGeirmeninYasakOluuKendiBabasOlmayanBiriniBabasDiyeGstermenin,KendiEfendisiOlmayanBiriniEfendiKabulEtmeninHaramOlduuAllahveRaslnnYasakladeylerdenSaknmaklhBirYasaineyenKimseninNeDiyeceiBelliBirKonuyaAitOlmayanlgiekiciHadislerBlmstifarBlmAllahTelnnCennetteMminlereHazrladNimetlerBlm

  278

  BAIVEBENZERYLKLERBAAKAKMAYASAI

  yetler

  [264]

  1."Eyimanedenler!Baakakmakveincitmeksuretiyleyaptnziyilikleriboakarmayn!"Bakarasresi(2),264

  yilikyapmak,sadakavermek,ihsanveikramdabulunmak,muhtalarvedknlerigrpgzetmektakdirle karlanacak gzel ve faydal davranlardr. Mslmanlar, Allah'n kendilerine ikram ettiinimetlerden bakalarn yararlandrmaktan son derece zevk alrlar. Ancak az da olsa, bazan yaptklariyilikleri, yze vuran, gnl kran, baa kakan ve yaptklarn bir trl unutamayan, yerliyersiz dilegetirmekten,ilnetmektenekinmeyenlerhattabundanzevkalanlarbileolur.teyetikermedebutrdavranlar mslmanlara yasaklanmaktadr. Hatta yette bir misal getirilmekte ve bir de benzetmeyaplarak mslmanlar iyiden iyiye uyarlmaktadr: "Ey iman edenler! Allah'a ve hiret gnneinanmadhaldemalngsteriiinharcayankimsegibi,baakakmakveeziyetetmeksuretiyleyaptnzhayrlarnzboakarmayn.Bylesinindurumu,zerindebiraz toprakbulunandzkayaya benzer ki, saanak bir yamur isabet etmi de onu plak, przsz bir kaya halinegetirivermitir.Bunlarkazandklarndanhibireyeldeedemezler.."

  [262]

  2."MallarnAllahyolundaharcaypdaarkasndanbaakakmayanvegnlkrmayanlariinAllahkatndamkfatlarvardr."

  Bakarasresi(2),262ElindekimalvemlknvetekiimknlarnAllahyolunda,Allah'nrzsnkazanmakmaksadyla

  harcayanlar ve tabi yaptklar balar asla baa kakmayan, yze vurmayan ve bylece gnlkrmayanlar elbette karlksz braklmayacaklardr. Allah Tel, hlis bir niyetle yaplm iyilikleri

 • karlksz brakmaz. yilikleri bekleyen en byk tehlike, onlar yapanlarn, yaptklarn yze vurmak,baa kakmak suretiyle boa karmalardr. Allah Tel, byle bir yanllk yapmayanlar iin bykmkfatlarvdetmektedir.

  Bumjde, yaplanbave iyiliklerin,Allah'nvereceimkfatahavle edilmesini tevik etmekdemektir.Kullarbilmese,takdiretmesebileyaplaniyiliiHlkmutlakabilir.

  Hadis

  : -1592 : : .

  .

  . : :

  1592. EbZer radyallahuanh'den rivayet edildiine gre Neb sallallahu aleyhi ve sellem ylebuyurdu:

  " snf insan vardr ki kyamet gn Allah, onlarla konumaz, yzlerine bakmaz, onlartemizekarmaz.Hemdeonlariincanyakcbirazabvardr."

  Rvdediki,Reslullahsallallahualeyhivesellembucmleyikeretekrarlad.

  EbZer:

  Bukimselertambirmahrumiyetevehsranauramlar.Bunlarkimlerdir,EyAllah'nResl?diyesordu.ResliEkremsallallahualeyhivesellemde:

  "Elbisesini kibirle yerlerde sryen, yapt iyilii baa kakan ve yalan yere yemin ederekticaretmalniyibirfiyatlasatmayaalandr"cevabnverdi.

  Mslim, mn 171.Ayrca bk.EbDvd,Libs 25Tirmiz,By' 5Nes,Zekt 69,By' 5,Znet103bniMce,Ticrt30

  Mslimin manblmndeki 171.hadisin ikinci rivyetinde "izrnyerdesrkleyen" kaydbulunmaktadr.Budaalmsatmakmaksadylaelbisesinitopuklarndanaayauzatananlamnagelir.

  Aklamalar

  Herkesinrahmetvemafireteenokihtiyaduyacakyametgnnde,ilhlutuf, inyet,rahmet,iltifat ve mafiretten mahrum kalacak olan insanlar, aslnda dnyann ve hiretin en byk zararnauram demektir. O gnn yegne mlik ve sahibinin yzlerine rahmet nazaryla bakmayaca,kendileriyle konuup iltifat etmeyecei ve gnahlarn balamak suretiyle kendilerini temizekarmayacainsanlar,bakakimevenereyebavurabileceklerdir?

  HadisimizinbalangksmndakiHz.Peygamber'inkeretekrarettiitesbitcmlelerilimrnsresi'nin77.yetindeaynenyeralmaktadr.Oyetteylebuyurulmaktadr:"Allah'akarverdiklerisz ve yeminlerini az bir bedelle deitirenlere gelince, ite bunlarn hirette bir nasibi yoktur.KyametgnAllahonlarlakonumayacak,onlarabakmayacakveonlartemizekarmayacaktr.Onlariinacbirazabvardr."

  Hadisimizdeitebylebykbirnasipsizliemahkminsanlardangrubkimsedenszedilmekte,onlarn ayr tavr haber verilmektedir. Bunlardan ilki, kibir ve gururla eteklerini yerlerdesryenlerdir. Elbisesinin, pantolonunun veya kaftannn eteklerini yerlere kadar uzatp kibir ve gurur

 • iindealmsatanlar,kulolduklarnunutarakkendilerinibireysanmalarnnkahredicicevabn,hiretteilh rahmetve iltifattanuzakkalarakalacaklardr.Hadsierf, 795numara ile gemive oradabuadanaklanmbulunmaktadr.

  Biz burada yapt iyilii baa kakma alkanlna sahip kiilerin nasipsizlii zerinde duracaz.Aslndahadistesaylangrupinsandanbirincivencgruptayeralanlardanbirikibir,teki,scakiklimblgelerindepazarnencanlolduu,dierblgelerdeisepazarngenellikledalmayayztuttuubir dnem olan ikindi sonrasnda, yalandan yemin ederek malna srm kazandrmaya almak gibidorudanyasaklanmolanikibykkusuruilemilerdir.Buradazerindeduracamzikincigrupise,ncebirhayrveiyilikyapyor,sonradadnpbuyaptiyilii,iyilikyaptkimseninbanakakyor,yznevuruyor.Buihareketidolaysyladayapthayrnhayrkalmyor.Bizegreaslacnacakolanbutr tavrsahipleridir.Kendiyapt iyiliiyinebizzatkendisiboakaryor.Sonuta,yapt iyiliibaa kakmak, kibirlenmek ve yalan yere yemin ederekmal satmaya almakla ayn arlkta bir suilemi olmaktadr. Bu tavr, temelde "sahtecilik"te birlemektedir.Kibirle alm satan, kul olarakmtevz davranmas gerekirken, sahte bir gsterie kalkyor. Maln yalan yere yemin ederek dahafazla fiatla satmayaalan, sahteciliiyalanyereyeminetmeeklinde icrediyor.Yapthayr,baakakarakboakarandaiyilikyapyorgrnerekinsanlarminnetaltndabrakmayhedeflemi,samimidavranmam,iyiliisahteciliineletetmioluyor.

  Bildiimiz bir gerek vardr o da yce Rabbimiz'in, samimiyetten ve kendi rzsn kazanmaniyetinden uzak sahtecilikleri asla kabul buyurmad, onlara asla kymet vermediidir. Bu hadis, bugereindelillerindenbirinitekiletmektedir.

  Hadistenrendiklerimiz

  1.AllahTelkyametgnbazinsanlarailtifatbuyurmayacakveonlarbalamayacaktr.2.Yaptbavebenzeriiyilikleriyzevuran,baakakan,milletiminnetaltndabrakmayakalkan

  kiilerbunasipsizlerarasndabulunmaktadr.3.Yaptiyiliiaslabaakakmamakgerekir.4. Kibir, yalan yere yemin etmek ve iyilii baa kakmak, sonu itibariyle ayn ekilde

  cezalandrlacakgnahtr.5.Yaptiyiliikorumannyolu,onuunutmaktr.

  279VNMEVEHADDAMAYASAI

  yetler

  [32]

  1."Kendinizi(vpvp)temizekarmayn.Allah,kimintakvsahibiolduunuokiyibilir."Necmsresi(53),32

  Allahher eyibilir.nkher eyiOyaratmtr. nsanolunun ise, kendihayatnnbelli kesitlerihakknda bile bilgisi yoktur. O iinde bulunduu evre ve artlara gre kendisine bir yer belirleyipbakalarylailikilerinioerevedeyrtr.oukeredeinsan,kendihakllnavefarkllnainanr.Kendindenyanatavralr.Busebepleverdiihkmlerdeounluklayanldr.

  yetikerme,insanolununyaratlnhatrlatanbiryetinsoncmlesidir.Bircmleyukarsndanitibaren yle buyurulmaktadr: "Allah, sizi daha topraktan yaratt zaman ve siz annelerinizinkarnlarnda bulunduunuz srada, si