rad suresi tefsiri 1

Download Rad suresi tefsiri 1

Post on 25-Jun-2015

2.552 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. MAM KURTUB RAD SURES

2. RAD SURES AYET /5

 • an yce Allah hayret edip armaz.O'nun hakknda yle bir ey dnlemez, nk hayret, sebepleri gizli ve sakl olan eyler dolaysyla nefisteki deiiklikler demektir. Bunu bu ekilde sz konusu etmesi, onlarn bu tutumlarna peygamberinin ve m'minlerin hayret etmeleri iindir.

3. RAD SURES AYET /11

 • Osman (r.a), Peygamber (sav)n huzuruna girerek yle dedi:Ey Allah'n Rasl ! Bana kul ile birlikte ka melein bulunduunu haber verir misin? yle buyurdu:"Sanda bir melek var, hasenat yazar. Solunda bir dier melek var, bu da seyyiat yazar.Sadaki melek, soldaki melein emridir.Sen bir iyilik iledin mi on olarak yazlr, bir ktlk iledin mi sol taraftaki, sa taraftakine : Yazaym m? diye sorar.

4.

 • br:Hayr, olur ki Allah'tan mafiret diler yahut O'na tevbe eder, der.Ayn soruyu defa tekrarlad m:Evet yaz, der.Ondan yana yce Allah bize rahat versin. Bu kii ne kadar kt bir arkadatr.Yce Allah'n kendisini gzetlediini ne kadar az hatrlyor ve bizden ne kadar az utanyor ?

5.

 • Yce Allah ise: " O bir sz sylemeye dursun, mutlak onun yannda grp gzetlemeye hazr biri vardr ." ki melek de nnde ve arkanda var. Yce Allah da:"Onun nnden de, arkasndan da kendisini Allah'n emriyle koruyan izleyicileri vardr" diye buyurmaktadr.Bir melek ise senin alnn yakalamtr, Allah iin alak gnlllk gsterecek olursan, seni ykseltir, Allah'a kar byklenecek olursan, belini krar.

6. RUHUL BEYANRAD SURESAYET /11

 • mer b.Ebi Cndbn yle dedii rivayet edilmitir:Biz Sffin savanda , Said b.Kaysn yannda oturuyorduk.Hz .Ali(r.a) karanlk bastktansonra mzrana dayanarakyanmza geldi .Said : sana birisinin pusu kurmasndan korkuyor musun? Diye sordu.Hz.Ali : Herkesin yannda Allah tarafndan , onu kuyuya dmekten , dadan yuvarlanmaktan , kendisinebir ta demesinden , hayvan saldrsndan koruyan meleklervardr .Kadergeldiindeonunla kaderin arkasndanekilirler. cevabn verdi.

7. EL ESAS FT TEFSRRAD SURESKEVN AYETLER

 • an Yce Allah'n: "Dorusu insanlarn zulmetmelerine ramen Rabbin mafiret sahibidir." (yet 6) buyruunu aklarken Nesef yle demektedir:
 • Raslullah (s.a.v) yle buyurdu: "ayet Allah'n balamas ve affetmesi olmasayd, hi kimse rahat bir ekilde yaayamazd. Ve eer O'nun tehdidi ve cezas olmasayd herkes de hi bir ey yapmakszn, yan gelir yatard."

8. 2 Nolu ayetteki "Semvt"dan Kastedilen Hakknda Mellif ve bn Kesir Arasndaki Anlay Fark

 • Hads-i erifte de yle buyurulmutur:"Yedi sem onlarn ierisinde bulunanlar ve onlarn arasndakilerin Krs'ye gre durumu, ancak dzlk geni bir arazide braklm bir halka gibidir.Krs'nin de Ar- Mecd'e gre durumu, bu geni ve boluk arazideki kk bir halka gibidir."Bir dier rivyette ise: "Ar'n mikdarn ise Aziz ve Celil olan Allah'tan bakas takdir edemez." (bn Kesir'den)

9. erre Meyledilmesi Halinde Koruyucu Meleklerin ekilecei (yet 11)

 • "phesiz ki bir kavim kendi zlerindekini" yaplarndaki gzel hallerini isyan ederek "deitirmedike, Allah da onlarn halini" afiyet ve nimet ierisinde olmalarn "deitirmez."Buna gre z nefisler erre meyledici bir deiiklik iine girerlerse Allah da nimetlerden bir tanesi olan meleklerin koruma nimetini deitirir.

10.

 • "Ve Allah bir kavmin fenaln" azaba uramasn "dileyince artk onu kimse geri eviremez ." Bu azaba kar hi bir kimse savunma yapamaz. "Allah'tan baka onlar koruyacak kimseleri de bulunmaz."Onlarn ilerini stlenip savunacak kimse olmaz.Allah'n an bu olduuna gre O, hakk da bilir, hakka iletir ve hakkn gereinin yerine getirilmesini ister.

11. Rablerinin Rzasn Diler, Sabreder, Namaz Klar, nfk Ederler Beinci nitelikleri de udur:

 • "Ve onlar, Rablerinin rzasn dileyerek" Gnahlara, haramlara kar "sabrederler", onlar ilemezler.Mallarnda, canlarnda ve mkellefiyetlerdeki zorluklara da sabrederlerve bu bunu srf Allah iin yaparlar.Musibetlere kar ne kadar sabrldr, tahammlldr,denilsin; sarsntlara kar ne kadar sebat gsteren birisidir, denilsin diye;yahut da sabrszlk veya tahammlszlk gsterdii iin ayplanmasn diye sabr gstermez; srf Allah rzas iin sabrl davranr.

12.

 • Bu konuda F Zilli'l-Kur'n'da ehid Seyyid Kutub unlar sylemektedir: " Sabr trl trldr.Sabrn birtakm gerekleri vardr. Amel, cihad, da'vet, gayret ve direni gibi verilen szn ykmllklerine kar sabr; nimet ve skntlara kar sabr..Nimetlere kar sabr gsterip de azmayan ve nankrlk yapmayan ne kadar da azdr!nsanlarn ahmaklklarna, cehaletlerine kar kalpler daralmakla birlikte sabr... sabr ve sabr ve sabr...ve btn bunlarn hepsi de sadece Rablerinin rzas iindir.

13.

 • nsanlar; korktular, tahamml edemediler, demesinler diye deil,insanlar; sabrettiler dedirtip de onlara irin grnmek iin de deil ; Allah'n rzasndan baka herhangi bir hedef gzetmeyerek sabr.Allah'n nimetlerine, O'nun meetine, rzsna teslimiyet gstermek suretiyle, hkmne raz olmak suretiyle sabr..." (Fi Zill'den)

14.

 • Sekizinci Nitelik: "Ktl iyilik yaparak bertaraf ederler.F Zilli'l-Kur'n'da ehid Seyyid Kutub unlar sylemektedir:
 • "Onlarn ktle iyilikle karlk vermelerinden maksat gnlk ilikilerdir. Allah'n dinine dair hususlarda deildir.Fakat kullanlan ifade nce yaplan deil, sonucu dile getirmektedir.nk ktle iyilikle karlk vermek, onun ruhlardaki etkisini krar hayra yneltir, errin alevini sndrr, eytann ayartmasn geri evirir. karlk vermenin yeri yok demektir

15.

 • te bundan dolay ktlk netice olarak def ve bertaraf edilir.Burada nass, bu sonucu nce belirtmi ve beklenen sonucun gerekletirilmesi istendiinden ktle kar iyilikle karlk verilmesi tevik iin baa alnmtr...Dier taraftan ktln bertaraf edilmesi mmkn olduu takdirde, ktle iyilikle karlk verileceine dair gizliden gizliye bir iaret de vardr.Yoksa ktle kar iyilik vermekten maksat, ktln stnlk salanmas iin deildir.ayet ktln ortadan kaldrlmas gerekiyor ise ve ktln bertaraf edilme ihtiyac varsa, o takdirde ona iyilikle karlk vermeninyeri yok demektir.

16.

 • Ona iyilikle karlk verilmemeli ki, ktlk artmasn, cret kazanmasn, stnlk salamak noktasna gelmesin.Ktle iyilikle karlk vermek, ounlukla denk kiiler arasndaki kiisel ilikilerde sz konusu olur.Sz konusu Allah'n dini olunca ise, byle bir eyden bahsedilemez...stnlk salam ve bunun gururuna kaplm kiiye, kesin karlk verip savunmaktan baka hi bir eyin faydas olmaz.

17.

 • Yeryznde fesat kartanlara kar fayda verecek tek uygulama, kesinlikle onlar alp yakalamaktr .Kur'n'n bu konudaki emirleri ise konumlar zerinde iyice dnmeye, akllar harekete getirmeye, hangisinin hayrl ve doru olduunun tercihine gre tasarrufta bulunmaya braklm ve bu esasa gre davranlmas istenmitir."(F Zill'den)

18. TAMAMLAYICI BLGLER Allah'n Emriyle O'nu Gzetirler Buyruu Hakknda Rivayetler (yet 11)

 • 1. Yce Allah'n: "Ardndan ve nnden onu takib edenler vardr; Allah'n emriyle onu gzetirler." (yet 11) buyruu ile ilgili olarak aadaki rivayetleri kaydediyoruz:
 • a) Sahh'de Raslullah (s.a.v)'n yle buyurduu rivayet edilmitir: " Gece ve gndz melekleri sizin aranzda birbirini takip ederler ve sabah ile ikindi namaznda bir araya gelirler . Geceyi sizinle birlikte geirenler (Rablerinin huzuruna) ykselirler.

19.

 • Sizin halinizi en iyi O bildii halde onlara: Kullarm ne halde terk edip geldiniz? diye sorar, onlar da:Yanlarna gittiimizde namaz klyorlard, onlar braktmzda da namaz klyorlard, derler.b) mam Ahmed ve Mslim'in rivayetine gre Raslullah (s.a.v) yle buyurmutur:"Aranzda cinlerden ve meleklerden kendisi ile birlikte srekli bulunacak birisinin grevlendirilmedii hi bir kimse yoktur."Ashb: Sen de mi ey Allah'n Rasl? diye sorunca Hz. Peygamber yle buyurdu:"Evet, ben de, fakat Allah beni eytanma kar destekledi, o bakmdan bana hayrdan bakasn emretmiyor."

20.

 • c) bn Kesr der ki: Eb Miclez dedi ki: Murd kabilesinden bir adam, Ali (r.a.)'nin yanna namaz klarken gelip yle dedi:Kendini iyice koru, nk Murd kabilesinden baz kimseler seni ldrmek istiyorlar.Hz. Ali yle dedi: Her bir kii ile birlikte, kendisi hakknda takdir edilmemi eylerden onu koruyacak iki melek bulunur . Kader geldii takdirde bu sefer onu kaderiyle babaa brakrlar. unu bilin ki, ecel son derece salam, koruyucu bir kalkandr.

21. "phesiz ki Bir Kavim Kendi zlerindekini Deitirmedike Allah da Onlarn Halini Deitirmez." Buyruu (yet 11)

 • an yce Allah'n: "phesiz ki bir kavim kendi zlerindekini deitirmedike, Allah da onlarn hallerini deitirmez."(yet 11) buyruunda Allah'n snnetlerinden bir tanesi aklanmaktadr ki; bunun idrk edilmesi btn insanlar asndan byk bir nem tar.zellikle eitim, ynlendirme, siyaset ve toplumsal meselelerle uraanlar iin bu byledir . Bu bakmdan Cezayir'de Abdlhamid b. Bds dneminde Ulem Cemiyeti bu yet-i kerimeyi faaliyetlerinin parolas olarak kabul etmiti.

22.

 • Bu yetin muhtevasn aklamak iin bir ok eserler de yazlm bulunmaktadr.nk insann, nefsini deitirmeden nce, daha iyi olana gz dikmesi mmkn deildir. mmetin zleri olan nefisler, deitirilmeksizin mmet daha iyi olan ummak noktasna gelemez.
 • Dier taraftan daha ktye doru bir deiim ile birlikte durumda da bir deimenin meydana gelmesi kanlmaz bir eydir.Allahu Tel'nn affetmeyi diledii haller mstesnadr..

23.

 • Zillete alm olan ve uzun sre zillete mahkm olmu nefisler, ayet cihd ilkesi zerinde eitilmeyecek olursa, durumunu deitirmeyi hatrna getirmez, byle bir eyi istemez.-Anari ve dzensizlie alm nefisler, ayet belli bir dzene bal kalmak esas zere eitilmeyecek olursa, hi bir ekilde durumunda bir deiiklik yapmay istemez.

24.

 • Liderlie ala gelmi bir mmet, eer liderlii elde ettii dnemlerdeki nefs halini koruyamayacak olursa, bu liderli