riyazus salihin 4 cild

Download Riyazus Salihin 4 Cild

Post on 17-Dec-2015

306 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SkntlaraKatlanmaDNNFKELENMEKDininYasaklarinendiiZamanfkelenmekveAllahnDinineYardmEtmekYNETCLERNYNETTKLERNEEFKATYneticilerinYnettiiKimselereyumuakDavranmas,OnlarniyiliinisteyipefkatGstermesi,Onlaraldatmaktan,KendilerineKtDavranmaktan,ilerinivehtiyalarnhmalEtmektenSaknmasADLETLDEVLETBAKANIYNETCLERETAATGnahOlmayanHususlardaDevletBakanlarnataatinart,GnahOlanYerlerdetaatinHaramOlduuYNETCLETALBOLMAMAKGrevKendisineDmedikeGrevistememekveYneticiliktenUzakDurmayaalmakYNETCLERNYYARDIMCIEDNMESDevletBakanveKadGibiYneticileri,iyiBirerYardmcEdinmeyeTevikEtmekveBunlarKtArkadalarEdinipOnlarnTavsiyeleriniTutmaktanSakndrmakYNETCLKSTEYENLEREGREVVERMEMEKDevletYneticiliiveKadlkGibiMemuriyetlereTalipOlanveBuGrevlereArDknlkGsterenKimseleriTayinEtmemekEDEPBLMUtanmaDuygusu(Hay)DeeriveBuDuyguyaSahipOlmayaTevikSIRSAKLAMASZNDEDURMAKVEVADNYERNEGETRMEKYAPMAKTAOLDUUYLDEVAMETTRMEKKARILATIIKMSEYEGZELSZSYLEYPGLERYZGSTERMEKANLAILIREKLDEKONUMAKKarsndakineSzAkSeikSylemekVeyiAnlamasinGerektiindeTekrarlamakBRLMNKENDSNDNLEYENLERSUSTURMASIBirKimseninYanndaOturannHaramOlmayanSznDinlemesi,BirlimveVizinKendisiniDinleyenleriSusturmasTVERRKENLLOLMAKVAKARVEAIRBALILIKNAMAZA,LMMECLSNEVEBENZERBADETLEREAIRBALIVEVAKURBREKLDEAIRMAKMSAFREKRAMETMEKHAYIRLILERSEBEBYLEMJDELEMEKVETEBRKETMEKVEDLAMASTHREVEMVEREBAZIBADETLEREFARKLIYOLLARDANGDPGELMEKBayramNamazna,HastaZiyaretine,Hac,Cihad,CenazeNamazveBenzerlerine,FazlaSevapKazanmakMaksadylaBirYoldanGidipBakaBirYoldanDnmekBAZILERESADANBALAMAKYEMEKYEMEEDEBBLMYemeeBalarkenBesmeleekmek,SonundaElhamdLillahDemekYEMEKTEKUSURARAMAYIPONUBEENDNNSYLEMEKYEMEKSOFRASINDABULUNANORULUNUNYEMEKYEMEDTAKDRDENEDYECEDAVETEGDENKMSENNYANINABRTAKILIRSANEDYECEYEMEKENDNNDENYEMEK,SOFRAEDEBNBLMEYENERTMEKHURMAGBBRERBRERYENECEKMEYVALARISOFRADAKLERNZNOLMADANKERKERYEMEMEKYEMEEDOYMAYANKMSEYediindenDoymayanKimseninNeSyleyeceiveNaslDavranacaYEMENTABAINORTASINDANDELKENARINDANYENECEBRYEREDAYANANAKYEMEKYEMENNMEKRUHOLDUUPARMAKLAYEMEKYEMEKParmaklaYemekYemenin,ParmaklarYalaypYemekKabnSyrmann,DenLokmalarAlp

 • Yemenin,YemekKabnSyrdktanSonraSilmeninSnneteUygunOlduu,YemekKabnSyrmadannceSilmeninseSnneteUymadKALABALIKLAYEMEKYEMEKECEKLERLELGLEDEPLERSUTULUMUNUNAZINDANSULMESSuTulumuGibiKaplarnAzndanSumeninDoruOlmad,BununHaramDeilmekruhOlduuLECEKEYLEREFLEMEMEKGEREKTAYAKTASULEBLECE,OTURARAKMENNSEDAHAUYGUNOLDUUHALKASUDAITANINENSONRAECETEMZKAPLARDANSUMEKAltnveGmOlmayanBtnTemizKaplardanveBardakveyaEliniKullanmadanNehirdenYemekYemenin,OnlarTemizlikveBakalerdeKullanmannHaramOlduuGYMKUAMBLMBeyazRenkElbiseGiymeninMstehabl,Krmz,Yeil,SarveSiyahRenkile,pekDndaPamuk,KetenKl,YnveBakaBirMaddedenYaplanElbiselerinGiyilmesindeBirSakncaOlmadGMLEKGYMEKGYSELERNUZUNLUKVEKISALIIGmleinYeninin,elbiseninVeSarnUcununUzunluuBunlardanHerhangiBirininKibirveBykTaslamakinUzatlmasnnHaraml,ByleBirGayeOlmadanUzatlmasnnMekruhluuTEVZUSEBEBYLELKSELBSEGYMEMEKORTAHALLELBSEGYMEKBirhtiyaOlmaksznveeriBirMaksatBulunmaksznAlayEdilecekDerecedeBasitElbiseGiyilmemesiPEKGYMENNERKEKLEREHARAMOLDUUpeeOturmaveDayanmalarnErkeklereHaram,KadnlaraHellOlduuUYUZHASTALIIOLANINPEKLGYMESCZDRKAPLANDERSKULLANIMIKaplanDerisindenYatakYapmannveOnuEerlerinzerineKoymannYasakOlduuYENELBSEAYAKKABIVEBENZERBREYGYNCENASILDUAEDLECEGYMDESADANBALAMAKUYKUDBIUyumann,YaslanpYatmann,Oturmann,BirTopluluktaBulunmannveRynndbYATMAVEOTURMADBISrtstYatmak,AvretMahallininAlmaKorkusuOlmayncaAyakAyakstneAtmak,BadaKurarakveBireyeBrnerekOturmakcaizdirMECLSDBIMeclisveMeclisteOturmadbRYAVERYANINEDEBLERSELMBLMSelmnveSelmYaygnlatrmannFaziletiSELMALIPVERMENNEKLSELMINDBISELMITEKRARLAMAKBirYereTekrarGiripkanveyaAralarnaAaGibiBirEngelSebebiyleBirbirleriyleTekrarKarlaanKimselerinHerDefasndaSelmVermelerininMstehapOluuEVNEGRENKMSENNSELAMVERMESOCUKLARASELMVERLMESERKENKADINASELMVERMESErkeinKendiHanmna,MahremlerindenBirKadnaHaklarndaFitneKorkusuBulunmayanYabancoBirKadnaVeyaKadnlaraSelmVermesiveBuartlardaKadnlarndaSelamVermesiMANETMEYENLERESELMVERPALMAKnanmayanlaralkOlarakBizimSelmVermemizinHaramOlduu,OnlarnSelmlarnaNaslKarlkVerilecei,MslmanlarlaMslmanOlmayanlarnBirAradaOturduuMecliseSelmVermeninMstehapOlduuAYRILIRKENSELAMVERMEKBirKimseninMeclistenKalktBirVeyaDahaokArkadandanAyrldZamanSelmVermesinin

 • MstehapOlduuBREVEGRERKENZNSTEMENNGEREVEEDEBLERZNSTERKENSMNSYLEMEKzinsteyeneKimO?Denildiinde,BilinenAdveyaKnyesiyle,BenFilanmDemesininSnnetOlduu,BenveyaBunaBenzerbirCevapVermesininiseMekruhOlduuAKSIRANAYERHAMKELLAHDEMEKAksranElhamdlillahDediindeYerhamkellahDemeninMstehap,AllahaHamdetmediindeYerhamkellahDemeninMekruhOlduu,AksranaCevapVermenin,AksrmannveEsnemeninEdepleri.MUSAFAHAYAPMAKMslmanlarnBirbirleriyleKarlancaMsafahaYapmalar,GleryzlDavranmalar,SlihBirKimseninElinipmenin,ocuunuefkatlepmenin,YolculuktanDnncekucaklamannMbah,BirininnndeEilmeninMekruhOlduu.HASTAZYARETHastayZiyaretEtmek,CenazeyiUurlamak,CenazeNamaznKlpKabreKonulurkenOradaBulunmakveGmldktensonraMezarnBandaBirSreBeklemekHASTAYADUAETMEKHastayaNeileDuaEdilir?HASTANINHALNYAKINLARINDANSORMAKLECENANLAYANKMSENNYAPACAIDUAHASTAYAVELMMAHKUMLARINAYBAKMAKHastannYaknlarnaveBakclarnaOnayiBakmalarnveOndanGrecekleriTepkilereSabretmelerinizTavsiyeEtmekyineHad,KsasBenzeriCezalarSebebiylelmYaklamOlanlarayiDavranlmasnHatrlatmannGzelliiHASTANINHALNANLATMASIHastannHastaymArmiddetli,Yanyorum,VayBamGibiSylemesininCaizOlduu,ikyetetmediiSreceByleDertlenmesindeKerhetBulunmadLMEKZEREOLANKMSEYEKELMETEVHDTELKNLNNGZLERNKAPADIKTANSONRASYLENECEKSZlnnBandaSylenecekszveCenazeSahibininSyleyeceiSzBAIRIPAIRMADANLYEALAMAKLENNHALNGZLEMEKldeGrlenHoaGitmeyenHalleriSylemektenKanmakCENAZENAMAZIKILMAKCenazeNamazKlmann,KabreKadarGiderekCenazeninKabreKonulmasndaHazrBulunmannyi,KadnlarnCenazeyeitirakEtmelerininiseMekruhOlduuCENAZENAMAZINDASAFLARCenazeNamazKlanlarnokOlmas,CemaatinveyaDahaFazlaSafTekilEtmesiCENAZENAMAZINDAOKUNACAKDUALARCENAZEYSRATLTAIMAKLNNBORCUNUHEMENDEMEKlnnBorcunuHemendemek,OnuBirAnnceDefneHazrlamak,AncakAnsznlmsseldyiceAnlalncayaKadarBekletmekMEZARBAINDAVAAZVENASHATETMEKMEZARBAINDADUAlyDefnettiktenSonraDuavestifarEtmek,KuranOkumakinBirSreMezarBandaOturmak

 • 76SIKINTILARAKATLANMAK

  yetler

  [134]

  1.fkeleriniyenerler,insanlarbalarlar.Allahiyilikedenlerisever.limrnsresi(3),134

  Bu yeti kerme, 23 bahis nceki Gzel Ahlk ile YumuakHuyluluk, Kolaylk ve Teennkonularndaksacaaklanmt.fkesiniyutmakaynzamanda insanlardangelenskntlarakatlanmakanlamtadiin,Nevevmerhumbugenimnalyetikermeyiburayatekraralmtr.

  nsandnyadatekbanayaayamaz.Hayatndierinsanlarlaberabersrdrmekzorundadr.Byleoluncadaanlayszbazkimselerlekarlamak,onlartarafndanrahatszedilipincitilmektabiidir.teozaman insann iinden kabarp gelen fkeyi tutmas, mmknse onu bsbtn yutmas ve hattayapabiliyorsa kalbindeki fke izlerini silip atmas onun iyi bir mslman olduunu gsterir. Bu zordavrann mkfat Allahn sevgi ve takdirini kazanmaktr. Byle bir dl alabilmek iin, fkesinehkimolmakbiryana,insan,cannbilesevesevevermelidir.

  [43] 2.Kimsabredipbalarsa,buancakbyklerinyapabileceideerlibirdavrantr.

  rsresi(42),43

  Bu yeti kerme de daha nceki bahislerde birka defa gemitir. nsan kendi ahsiyetine bykdeerverir.Onurununkrlmasnagzyummaz.Kendisiniaalayandavranlarakarlkvermekister.Amabusradalykard,gururunuincitenkimseyefazlasylakarlkverdiiolur.Bylece,belkidefarknavarmadanmuhtabnahakszlkeder.

  Yaplan fenala karlk vermek kolay bir itir. Bunu herkes yapabilir. Nitekim etrafmzdakilerinyle yaptn grp durmaktayz. Can dmanmz olan nefis, fazilete erimemize, Cenb Hakkntakdir ettii iyi kimseler safnagememizedevaml surette engelolmaktadr.Fakatnefsine szgeirenbykruhlu insanlarbuengeliaanyksekahsiyetlerdir.Onlarkendilerineyaplanktlkleremertedirenirler,ktlekarlkvermezlervermeyekalksalarbilehaddiamazlar.Kendilerinefenadavrananinsanlarouzamanaffederler.Negzelsylemiler:

  KtlektlkherkiininkrdrKtleiyilikerkiininkrdr

  Hadis

  : -649 :

  . .

  649.EbHreyreradyallahuanhdenrivayetedildiinegrebiradam:

  YReslallah!Benimakrabamvar.Benkendileriniziyaretediyorum,onlarbanagelipgitmiyorlar.Benonlaraiyilikediyorum,onlarbanaktlkediyorlar.Benonlaraanlayldavranyorum,onlarsabanakabadavranyorlar,dedi.

  BununzerineResliEkremsallallahualeyhivesellemylebuyurdu:

 • Eer dediin gibi isen, onlara scak kl yutturmu oluyorsun. Sen byle davrandka,Allahnyardmseninleberaberdir.

  Mslim,Birr22

  Aklamalar

  Akrabalarla ilgiyikesmenin insanayakmayanbirdavranolduunuResliEkremEfendimizbirtebihle anlatmaktadr. Ana Babaya yilik ve Akrabay Grp Gzetmek bahsinde 320 numara ileaklanm olan bu hadiste, akrabasn unutup onlarla ilgiyi kesenler scak kl yiyen kimseyebenzetilmektedir.

  Kl yiyen kimse ok gemeden korkun bir strap ekmeye balar. Midesi yanar, barsaklarkavrulur,arderecedesusuzlukduyar.Nekadarsuierseisinhararetibirtrlsnmez.

  Akrabasna kt davranan, onlarla grp konumayan kimseler, yaptklar bu insanlk ddavranlardan dolay bir mddet sonra piman olup elem ve strap ekerken, onlarn kabalklarnakatlanan, ktlklerine iyilikle karlk veren akrabalar ise, insanca davranmann derin huzurunutadarlar.Bukonudakidinbuyruklarauymannmnevzevkiniyaarlar.Onlarnbuasildavrankadirbilmezakrabalarndahafazlaezer,yerindibinegeirir.

  Akrabasyla ilgisini kesenlere scak kl yedirmek tebihini, onlarn yzne scak kl serpmek,yzlerini kl rengine boyamak, bylece kendilerini mahcup ve perian etmek eklinde de anlamakmmkndr.

  Gelmeyen akrabasna giden, onlarn kabalklarna tahamml eden, madd ve mnev yardmlarylaonlargrpgzetenkimseninyaptbu iyilikve ikramlar,CenbHakknrzsnkazanmayavesileolur.

  Hadistenrendiklerimiz

  1.Akrabalargelmesebileonlaragitmelivekendileriyleilgiyikesmemelidir.2. Akrabalarla ilgiyi bsbtn kesmek, bu konudaki Peygamber buyruklarn dikkate almamak,

  dolaysylaCenbHakkgcendirmekdemektir.77

  DNNFKELENMEK

  DNNYASAKLARINENDZAMANFKELENMEKVEALLAHINDNNEYARDIMETMEK

  yetler

  [30] 1.KimAllahnemirveyasaklarnasayggsterirse,buRabbininkatndakendisiiindaha

  iyidir.Hacsresi(22),30

  nsanlarAllahTelya kull