poum normativa urbanistica

Download POUM Normativa Urbanistica

Post on 17-Aug-2015

358 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Plan de ordenación urbanística municipal de tarragona. Contiene las propuestas de ordenación, planes parciales, normas urbanísticas...

TRANSCRIPT

PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE TARRAGONA N D E X TTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS ............................................................................ 1CAPTOL 1.- NATURALESA, MBIT I VIGNCIA. ........................................................... 1Article 1.- mbit territorial i objecte del Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal. ................ 1Article 2.- Definici. .............................................................................................................. 1Article 3.- Autoritzaci. ......................................................................................................... 1Article 4.- Marc Legal. .......................................................................................................... 1Article 5.- Contingut. ............................................................................................................ 2Article 6.- Publicitat i vigncia. ............................................................................................. 2Article 7.- Revisi. ................................................................................................................ 2Article 8.- Modificaci. ......................................................................................................... 3Article 9.- Interpretaci. ....................................................................................................... 3Article 10.- Obligatorietat. .................................................................................................... 4Article 11.- Claus didentificaci. .......................................................................................... 4CAPTOL 2.- DESENVOLUPAMENT DEL POUM ............................................................. 5Article 12.- Desenvolupament del POUM. ........................................................................... 5Article 13.- Desenvolupament del Pla en sl urb. ............................................................. 5Article 14.- Desenvolupament del Pla en sl urbanitzable. ................................................. 5Article 15.- Caracterstiques bsiques de les obres durbanitzaci que shan decontemplar en el planejament derivat ............................................................... 6Article 16.- Desenvolupament del Pla en sl no urbanitzable. ............................................ 8Article 17.- Desenvolupament de les determinacions sobre sistemes. ............................... 8Article 18.- Plans parcials urbanstics. ................................................................................ 8Article 19.- Plans especials urbanstics. .............................................................................. 9Article 20.- Plans de millora urbana..................................................................................... 9Article 21.- Precisi de lmits. ............................................................................................ 10Article 22.- Catlegs de Bns protegits. ............................................................................ 10Article 23.- Reserva per a la construcci dhabitatges de protecci Pblica. ................... 10CAPTOL 3.- GESTI I EXECUCI DEL PLA DORDENACI ...................................... 11Article 24.- Execuci del Pla. ............................................................................................. 11Article 25.- Projectes d'urbanitzaci complementaris. ....................................................... 11Article 26.- Execuci del planejament en sl urb. ........................................................... 11Article 27.- Execuci del planejament en sl urbanitzable. ............................................... 12Article 28.- Pla Especial dinfraestructures. ....................................................................... 12CAPTOL 4.- RGIM DEL SL ........................................................................................ 13Article 29.- Rgim urbanstic. ............................................................................................ 13Article 30.- Classificaci del sl segons el rgim jurdic. ................................................... 13Article 31.- Determinacions del Pla dOrdenaci sobre qualificaci urbanstica. .............. 13Article 32.- Sistemes. ......................................................................................................... 14Article 33.- Zones. ............................................................................................................. 14CAPTOL 5.- LLICNCIES URBANSTIQUES ................................................................ 15Article 34.- Generalitats. .................................................................................................... 15Article 35.- Procediment especial pel que fa a la protecci del patrimoni arqueolgic/paleontolgic. ............................................................................ 16Article 36.- Requisits mnims dhigiene i salubritat de les edificacions i installacions. ..... 18Article 37.- Regulacions desttica. ................................................................................... 24Article 38.- Regulaci dels espais enjardinats. .................................................................. 27Article 39.- Regulaci dels sistemes de climatitzaci. ....................................................... 29Article 40.- Seguretat en la construcci. ............................................................................ 30Article 41.- Edificis disconformes ....................................................................................... 32Article 42.- Edificis fora dordenaci. ................................................................................. 32 PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE TARRAGONA TTOL SEGON DISPOSICIONS COMUNS ............................................................................. 33CAPTOL 1.- PARMETRES DORDENACI ................................................................. 33Article 43.- Definici. .......................................................................................................... 33 CAPTOL 2.- PARMETRES COMUNS DE LEDIFICACI. .......................................... 34Article 44.- Tipus d'ordenaci de l'edificaci. .................................................................... 34Article 45.- Parcella .......................................................................................................... 34Article 46.- Solar ................................................................................................................ 35Article 47.- Planta baixa ..................................................................................................... 35Article 48.- Planta soterrani ............................................................................................... 36Article 49.- Planta pis ......................................................................................................... 36Article 50.- Elements tcnics de les installacions ............................................................. 37Article 51.- Cossos sortints ................................................................................................ 37Article 52.- Elements sortints. ............................................................................................ 38Article 53.- Ventilaci i illuminaci. ................................................................................... 38Article 54.- Celobert o pati de llums................................................................................... 39Article 55.- Patis de ventilaci. .......................................................................................... 40Article 56.- Obres d'ampliaci. ........................................................................................... 41Article 57-. Installacions de canonades i conductes, excepte baixants. .......................... 41Article 58.- Tanques. ......................................................................................................... 42CAPTOL 3.- PARMETRESEDIFICATORISSEGONSLATIPOLOGIA DALINEACI DE VIAL .................................................................................................... 43Article 59.- Definici de conceptes. ................................................................................... 43Article 60.- Alineaci de vial. ............................................................................................. 43Article 61.- Amplada del vial. ............................................................................................. 43Article 62.- Alada. ............................................................................................................ 44Article 63.- Construccions i installacions sobre lalada reguladora mxima. .................. 44Article 64.- Regles sobre determinaci d'alada. .............................................................. 45Article 65.- Planta baixa. .................................................................................................... 46Article 66.- Regles sobre mitgeres. ................................................................................... 47Article 67.- Profunditat edificable. ...................................................................................... 47Article 68.- Espai lliure interior d'illa. .................................................................................. 48Article 69.- Reculades. ...................................................................................................... 49Article 70.- Vol mxim dels cossos sortints. ...................................................................... 50Article 71.- Faanes. .......................................................................................................... 50CAPTOL 4.- PARMETRESEDIFICATORISSEGONSLATIPOLOGIA DEDIFICACI ALLADA .................

Recommended

View more >